Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/INme4 (1)


Že dvakrat so poklicali k njej očeta    Dona    Armanda Caracallo; in don