Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/INme1 (9)


Tomaž, ki se je imenoval    Dvojček   , je tedaj rekel součencem:
enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje    Dvojček   , pa ni bilo med njimi, ko je prišel
Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje    Dvojček   , Natánael iz galilejske Kane, Zebedéjeva
Kaplan    Don    Armando Caracalla pa je celo izjavil,
Ko je za velikonoč oče siromakov,    Don    Armando Caracalla, obiskal Hišo št. 14,
   Don    Armando je tak kakor vsi moški; sredi
vsak način zahteva, da bi mu rekli    Don   .
Piše se ta človek, če se ne motim    Don    Armando Caracalla.
KUTSCHERA,    SS‐Sturmführer    (35 let )