Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/INmd1 (1)


katerima je nadel ime Boanêrg, kar pomeni    Sinova groma   ,