Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IMse1 (2)


in Kron, Taranis, Ezo, Netalemnia,    Nebo    in Zemlja, Veter, Voda, nad vsemi pa
Toda    Zlato tele    je bilo vendarle sežgano in popito!