Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IMmp1 (1)


In v košatem gabru se skrivajo mladi    Pani    ter se jezijo na svoje srce, ker jim