Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IMme4 (4)


prebija v snu in sanjah in da bo prišel v    Had    in zapadel v popolno spanje, preden
izjavljali, da bodo vsi ti vrženi v    Tartar   . -
čudovit planinski raj in mislim na    Zlatoroga   , na bele Žalik‐žene in pravljice.
prisegali na bika, torej so prevzeli    Apisa   .