Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IMžp4 (1)


raj in mislim na Zlatoroga, na bele    Žalik‐žene    in pravljice.