Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IMžp1 (1)


njemu kakor tri mrke tete, tri črne    Parke   .