Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IMže4 (1)


se je že večkrat zgodilo - objemal    Venero    krog obilnih kamenitih prsi in prepeval