Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IBmp3 (2)


da ne izpustimo priprošenj Veneri,    Zefirjem    in Amorjem.
izpustimo priprošenj Veneri, Zefirjem in    Amorjem   .