Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IBmp1 (1)


begunci so se zdeli tako dobri kot    Dedki Mrazi   , drugi so bili popolnoma nemogoči,