Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IBme4 (4)


Poznal je    Jehovo    in njegove zapovedi; vedel je torej,
Ksisutros ali Xisuthros je grška oblika za    Ziusudra   , junaka sumerske sage o vesoljnem potopu.
ekscentrična želja, da bi videl boga    Višnuja    v njegovi najbolj popolno upodobljeni
simbola lingama in hip zatem poroči    Parvati   ; potem bogovi počivajo na kačjih repih,