Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IŽme1 (31)


Zdaj nisi več ne    Kastor   , ne Kazan, zdaj si Lolo in Negri.
Zdaj nisi več ne Kastor, ne    Kazan   , zdaj si Lolo in Negri.
nisi več ne Kastor, ne Kazan, zdaj si    Lolo    in Negri.
ne Kastor, ne Kazan, zdaj si Lolo in    Negri   .
»   Pipi   
Toda    Pipi    se ni oglasil.
nasmehnil Martin, »ampak mislil sem, da je    Pipi    še živ.«
»   Pipi   , moj škorec.«
gospodarsko razmišljanje je prekinil farovški    Sultan    s svojim tenkim laježem.
   Pazi    jo je glasno opomnil s svojim vreščečim
Boris je šel z njim in    Smukač   .
Tudi ta,    Smukač   , je žalostno končal.
   Smukač    ni niti zastokal, samo očitajoče ga
‘Kajne, ata,’ je rekel, ‘da je bil tudi    Smukač    partizan?’
   Ric    naj ga povoha!’ je mrzlo ukazal oficir.
   Ric   !
   Ric   !
   Ric   !’ je hreščalo iz oficirjevih ust.
Toda    Ric    se je preplašeno oziral.
Skoraj pri njegovih nogah je ležal    Ric    v mlaki krvi.
»Ravniški    Sultan    je,« je rekel in stopil naprej.
Samo pes    Smukač    je večkrat zalajal in nato nenavadno
- Zakaj pa    Smukač    tako zavija?
Jasno je, da    Pazi    zaradi tega ne sme otepati z repom,
Travnikarjev stric prikoraka mimo in    Pazi    ponižno poleže ušesa, ga dobrohotno
   Pazi    široko zazdeha, da mu čeljusti zacvilijo,
   Pazi    pa samo za las odpre levo oko in takoj
»   Kapitan   !
   Kapitan   !« so veselo vzkliknili otroci in mu
»   Kapitan   , kakšen veter piha?
»Hov!« je kratko odgovoril    Kapitan   , ki je bil tudi že star in redkobeseden.