Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/IŽže4 (14)


Najprej so    Bavšo    v hlevu obrisali s starimi capami,
Šmonovega Izidorja, ki je za pet lir vrgel    Rino    z mladim zarodom vred v Obrekarjev
živimi očmi merila zdaj njega zdaj psico    Smuko   , ki mu je z laježem skakala v besedo.
No!" v    Smuko    ter se sklonila k Štefetu in Štefe
   Rožo    mi bo dala.«
»   Rožo    ti bo dala?«
Najprej so privlekli iz hleva    Lisko   , nato Mavro, Sivko in Rožo.
Najprej so privlekli iz hleva Lisko, nato    Mavro   , Sivko in Rožo.
privlekli iz hleva Lisko, nato Mavro,    Sivko    in Rožo.
iz hleva Lisko, nato Mavro, Sivko in    Rožo   .
pove Žuželjč in še z roko pokaže svojo    Ciko   , češ, saj vendar vidite.
Pravzaprav je imel več krav, toda    Ciko    je imel najrajši.
ga takrat, ko bodo prišli po njegovo    Ciko   , ne bo več...
res ne bi bil spomnil na Temnikarjevo    Ciko    ...«