Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Gcd (1065)


»Razočarana sta, ker ne    moreta    iti na obešanje, za to gre.«
beseda, napisana na košček papirja, ne    moreta    preživeti?
obrazih ne v srcih, samo vednost, da    morata    umreti zato, da bi on lahko ostal živ
materinih in sestrinih očeh, ko ga    gledata    navzgor skozi zeleno vodo, stotine
sežnjev globoko, medtem ko še vedno    toneta   .
imeti istočasno dvoje mnenj, ki se    izključujeta   , pa obenem vedeti, da sta si protislovni
»Edino, na kar    mislita   , so Vohuni in pa vojna, jasno.«
   Morata   , je dejala, če je le mogoče, narediti
kar je treba opraviti in na kar ne    smeta    pozabiti.
in na koncu sta se sporazumela, da    nehata    poskušati, in kmalu zatem sta se razšla.
vendar ne vedoč, česa ga je groza, da    imata    oba, Aaronson in Rutherford, razbita
Če preteklost in objektivni svet    obstajata    le v človeški zavesti in če je samo
Winston je imel občutek, da    govorita    drug mimo drugega.
kolikor je to mogoče, če si dva človeka    sedita    nasproti pri isti mizi, gledala drug
bil že čas, da se Winston in dekle    ločita   .
dekletu rad podaril šopek rož, ko se    snideta   .
kjer se lahko čez štiri dni po delu    snideta   .
Zdelo se je, da se iz njenega telesa    prelivata    mladost in življenjska moč v njegovo.
kot bi skoraj prenehal obstajati, da    vodita    v hišo dva vhoda, eden od njiju skozi
Strinjala sta se, da    gresta    nazaj na gozdno jaso.
in ženska brez obleke na sebi, ki se    ljubita   , kadar hočeta, govorita, kar hočeta,
obleke na sebi, ki se ljubita, kadar    hočeta   , govorita, kar hočeta, ne da bi ju
sebi, ki se ljubita, kadar hočeta,    govorita   , kar hočeta, ne da bi ju kaj sililo,
ljubita, kadar hočeta, govorita, kar    hočeta   , ne da bi ju kaj sililo, da vstaneta,
hočeta, ne da bi ju kaj sililo, da    vstaneta   , ampak preprosto ležita in poslušata
sililo, da vstaneta, ampak preprosto    ležita    in poslušata mirne zvoke od zunaj.
vstaneta, ampak preprosto ležita in    poslušata    mirne zvoke od zunaj.
niti ni več zdelo muka, da se lahko    srečujeta    le poredkoma in vsakokrat le za nekaj
ne more nič hudega zgoditi, dokler    ostaneta    v tej sobi.
Vedel je, da zaradi tega obe    stradata   , a ni si mogel pomagati; čutil je celo,
»Sta pripravljena, vidva oba, da se    ločita    in nikdar več ne vidita drug drugega?«
oba, da se ločita in nikdar več ne    vidita    drug drugega?«
»Domnevam, da    imata    kakšno skrivališče?«
produkcija in potrošnja druga z drugo    ujemata   , se je končalo tekmovanje za tržišča,
Sredozemsko obalo; otoke Indijskega oceana stalno    zasedata    in si spet osvajata Oceanija ali Eastazija;
Indijskega oceana stalno zasedata in si spet    osvajata    Oceanija ali Eastazija; linija, ki
Iz tega    izhajata    dva problema, ki ju Partija poskuša
sistem, v katerem oba pogoja lahko hkrati    obstajata   .
»   Stopita    na sredo sobe.«
»Vseeno se lahko    poslovita   ,« je rekel glas.
in lahko je videl, da onadva zviška    gledata    nanj.
je glas s telekrana govoril, kaj naj    storita    - je dojel puhlost svojega poskusa,
Komunistična internacionala, na primer,    prikličeta    sestavljeno podobo univerzalnega človeškega
ne zavedal dodatnega pomena, ki ga    imata    besedi kraljica in trdnjava.
»Polemarh vaju prosi, da ga    počakata   
sahnejo druge radosti, tem bolj mi    rasteta    veselje in želja po pogovoru.
Zapomni si, dragi Sokrat: človeka    prevzameta    strah in skrb, ki ju prej ni poznal,
posamič zagreši in je pri tem zasačen, ga    čakata    kazen in najhujša sramota; če namreč
In ne veš, da    veljata    častihlepnost in lakomnost za sramoto
ugodja, čeprav nam za čas, ki sledi, ne    prinašata    drugega kakor zadovoljstvo in dobro
nepravičnost) bistveno in kakšno moč    imata   , če se naselita v duši, ne glede na
bistveno in kakšno moč imata, če se    naselita    v duši, ne glede na plačilo in posledice.
Pravičniku in nepravičniku damo možnost, da    ravnata    po svoji volji; nato jima sledimo in
In ko se tako oba    približata    cilju in koncu, ta v pravičnosti, oni
bogovi naklanjajo pobožnim; kakor to    pravita    vrli Heziod in Homer; po prvem so bogovi
rib... Musaios in njegov sin pa    obljubljata    pravičnim še imenitnejša darila bogov;
pravičnim še imenitnejša darila bogov;    vodita    jih namreč v podzemlje, posajata jih
bogov; vodita jih namreč v podzemlje,    posajata    jih za mizo, kjer sodelujejo pri pojedini
poveličeval čas, slavo in darila, ki jih    prinašata   ; bistva samega teh dveh lastnosti z
razloži, kakšen je učinek, ki ga tidve    izvajata    na ljudi, da lahko ena velja sama po
nepravičnosti, temveč tudi, kako obe    učinkujeta    na tistega, ki ju ima, in dosezata,
učinkujeta na tistega, ki ju ima, in    dosezata   , da je vsaka sama po sebi dobro zlo,
pravičnosti, kakor sem jo podal Trazimahu, ne    sprejemata   .
svoje pridelke in obrtnik svoje izdelke    spravita    na trg z denarjem kot vrednostnim simbolom
pridelke in obrtnik svoje izdelke    spravita    na trg in ne prideta tja ob istem času
svoje izdelke spravita na trg in ne    prideta    tja ob istem času kakor kupci njunega
kakor kupci njunega blaga, potem se    morata   , dokler sedita na trgu, odreči svojemu
njunega blaga, potem se morata, dokler    sedita    na trgu, odreči svojemu siceršnjemu
utegneva videti, kako se v državah    oblikujeta    in razvijata pravičnost in nepravičnost.
videti, kako se v državah oblikujeta in    razvijata    pravičnost in nepravičnost.
»Oba    morata    biti vsekakor zelo budna, urna v zasledovanju,
budna, urna v zasledovanju, če kaj    opazita   , in dovolj močna, če se je pri spopadu
»Vsekakor tudi hrabra, če se    hočeta    uspešno boriti?«
je dvoje pri Zevsu, v veži nebeški    stojita   , v enem darovi so zli, iz drugega
Prav tako ne    moreta    veljati za resnični zgodbi, kako Ahil
»Harmonija in ritem pa    morata    ustrezati besedi?«
»Nikakor, potemtakem    preostaneta    še dorski in frigijski tonovski način.«
spodbudnega in umerjenega, ki najbolje    prikazujeta    izraz mož v nesreči in sreči, preudarnih
Stopica in melodija se    morata    ozirati na ritem in ga slediti, nikakor
se namreč, kakor smo pravkar rekli,    ravnata    ritem in tonovski način po vsebini
glasba, tako pomembna; pri njej namreč    prodreta    najglobje v dušo ritem in harmonija,
dušo ritem in harmonija, jo najmočneje    prevzameta    in naučita človeka plemenitega vedenja:
harmonija, jo najmočneje prevzameta in    naučita    človeka plemenitega vedenja: tako postane
se odpro sodišča in bolnišnice, in    uveljavita    se pravniška in zdravniška veda, zlasti
opisali; obe, pravosodje in zdravstvo, naj    skrbita    za državljane, ki so telesno in duševno
»Potemtakem    morata    biti nagnjenji ubrani druga na drugo
napetosti in sprostitvi harmonično    zazvenita   
»Da isti stvari    kvarita    in pridita druge rokodelce.«
»Da isti stvari kvarita in    pridita    druge rokodelce.«
Kajti dobra vzgoja in izobrazba, če se    zasidrata   , razvijata sposobne in dobre značaje;tisti,
vzgoja in izobrazba, če se zasidrata,    razvijata    sposobne in dobre značaje;tisti, ki
nepravičnost, v čem se druga od druge    razločujeta    in katera od njiju nam je potrebna
stvareh ohrani svojo barvo; to jim    omogočata    njihova narava in pravilna vzgoja.
Državo imenujemo pogumno in modro, ker    imata    dva njena dela te lastnosti.
opravljati čevljarjevo delo in narobe, če    zamenjata    orodje in položaj ali če skuša eden
in menjava poklicnega dela med njimi    pomenita    potemtakem za državo najhujšo škodo
potemtakem za državo najhujšo škodo in    zaslužita   , da ju z vso pravico označimo kot največji
»Med poželenji    veljata    za najmočnejši žeja in lakota.
sta ta dela vzgojena in se v resnici    naučita    in si pridobita svoje znanje, potem
vzgojena in se v resnici naučita in si    pridobita    svoje znanje, potem lahko vladata nad
pridobita svoje znanje, potem lahko    vladata    nad tretjim delom, poželenji, nad najobsežnejšim
Pri tem    pazita   , da se ta del ne nasičuje s tako imenovanimi
»Tudi tadva dela dušo in telo najbolj    varujeta    pred zunanjimi sovražniki: razum svetuje,
»Ker le‐ti prav tako    bivata    v duši, kakor je zdravo in bolno vezano
zdaj v zmoti in si nasprotujeta, ko    trdita   , moški in ženska morata opravljati
nasprotujeta, ko trdita, moški in ženska    morata    opravljati ista dela.
Saj    imata    vendar različni naravi!‘
»da    imata    moški in ženski spol različne sposobnosti
razmnoževanju tega ne upoštevaš, potem se ti    poslabšata    pasmi petelinov in psov, ali ne?«
»Skupno veselje in skupna bolečina    povezujeta    ljudi, če vsi državljani potem, potem
spoštljivost, sta namreč dovolj močna, da mu to    preprečita   : spoštljivost, da ne položi roke na
»   Obstajata    dve besedi: vojna in razprtija, ki
dve besedi: vojna in razprtija, ki    veljata    za dve različni razmerji.
Obe nasprotujoči si strani    pustošita    polja in požigata hiše: kako zločinski
nasprotujoči si strani pustošita polja in    požigata    hiše: kako zločinski je tak spor, kako
pokaževa, kako nekaterim ljudem po naravi    pripadata    filozofija in vodstvo države, medtem
Ali    imata    potemtakem domnevanje in znanje svoj
združi z njim in iz te združitve se mu    rodita    razumnost in resnica; tako pride zdaj
ali rastlinskega izvira toliko bolj    zaostajata    v razvoju, kolikor močnejši sta, če
Graja in hvala, ki ju tu sliši, jo    odplavita    in potegneta za seboj.
hvala, ki ju tu sliši, jo odplavita in    potegneta    za seboj.
»Mislim, da    imata    pravičnost in lepota v možu, ki ne
Če se upira na stvari, ki jih    obsevata    resnica in to, kar realno obstaja,
Potemtakem    obstajata    - kajne - dva svetova: vidni in miselni.«
Navada in vaja jih    morata    prej ali slej šele ustvariti.
»H kateri skupini zaznav    sodita    število in pojem ene ?«
o številih in računstvo se v celoti    ukvarjata    s števili.«
»Ti znanosti    vodita    potemtakem k resnici?«
»Torej    sodita    k znanostim, ki jih iščemo.
zvezdami in njihovim gibanjem, ki ga    označujeta    resnična hitrost in resnična počasnost
števil in resničnih podob; ti dve hkrati    spravljata    v gibanje ves (resnični) svet, ki ga
Drugi oporekajo temu in menijo, da tona    zvenita    popolnoma enako.
nato vzpon iz votline k soncu in tu    začneta    nesposobnost za gledanje živih bitij,
dejavnosti, torej predmetov, s katerimi    imata    opravka na eni strani mnenje in na
Ker pa v njej    prevladujeta    volja in pogum, prihajata najbolj do
v njej prevladujeta volja in pogum,    prihajata    najbolj do izraza bojevitost in častihlepje.«
bogatašev in iz države revežev, ki    živita    druga ob drugi v stalnem sovraštvu.«
izdatkih, ki ju imajo za kmečko skopuštvo,    morata    tudi čez mejo, pri čemer jima pomagajo
dobrini in zanemarjanje drugih nalog    spremenita    to državno obliko in postavita zahtevo
nalog spremenita to državno obliko in    postavita    zahtevo po tiranidi?«
Kako daleč pa    segata    enakopravnost in svoboda v razmerju
»Tidve vrsti ljudi    ustvarjata    v vsaki državi, v kateri se pokažeta,
ustvarjata v vsaki državi, v kateri se    pokažeta   , zmedo, kakor to delata sluz in žolč
kateri se pokažeta, zmedo, kakor to    delata    sluz in žolč v telesu.
zdravnik in dober zakonodajalec se    morata    pred njima zavarovati prav tako kakor
čebelar; vsi morajo paziti, da se sploh ne    ugnezdita   ; če pa se že ugnezdita, potem ju je
16. »Tretji del države    sestavljata    ljudstvo, se pravi vsi ljudje, ki živijo
Ne    upirata    se mu noben umor in nobena jed, ki
»In če se mu starec in starka    postavita    po robu in se spopadeta z njim, se
starec in starka postavita po robu in se    spopadeta    z njim, se gotovo ne pomišlja, da ravna
»Ali ne    živita    taka država in tak človek v nenehnem
»Vsekakor naslado, ki jo    občutita    bojevnik in častihlepnež; ta mu je
»Prav tako    označujeta    nespametnost in nevednost neko praznino
nam aristokrat in kraljevski človek    veljata    za enaka.«
tako oslabi, da ga lahko onidve živali    vlečeta    kamor hočeta; in namesto da bi živali
ga lahko onidve živali vlečeta kamor    hočeta   ; in namesto da bi živali spravil med
drugo na drugo, mirno gleda, kako se    spopadata    in druga drugo v boju razžirata.«
se spopadata in druga drugo v boju    razžirata   
se z njima v nas nesorazmerno močno    okrepita    in razrasteta levji in zmajski del?«
nas nesorazmerno močno okrepita in    razrasteta    levji in zmajski del?«
»Razkošnost in pomehkuženost grajamo, ker    slabita    prav ta del duše in mu vcepljata strahopetnost?«
ker slabita prav ta del duše in mu    vcepljata    strahopetnost?«
Homer in Heziod resnično sposobna, da    pokažeta    ljudem pot kreposti, potem ju njuni
bi bili pustili, da se kot rapsoda    potikata    po svetu, temveč bi se ju bili tesneje
oklenili kakor zlata in ju prisilili, da    ostaneta    pri njih.
»   Izdelata    pa jih sedlar in kovač.«
delih zelo oddaljeni od resnice in se    obračata    na tisti del duše, ki je daleč od razuma.
6. »Razum in zakon mu    ukazujeta   , da se upira bolečini, čustvo pa ga
vleče v dve nasprotni smeri, potem    morata    v njem delovati dve različni sili.«
našo državo prihodnosti, v kateri naj    vladata    red in zakonitost, saj s tem, ko prebuja,
državo tudi zabavni muzi, potem nujno    zavladata    v njej veselje in žalost namesto zakona
razuma, ki vendar zmeraj in povsod    veljata    za najboljša.«
s tem, da priznate: pred bogovi ne    moreta    ostati skrita ne pravični ne nepravični.«
»Če ne    moreta    ostati skrita, potem je prvi bogovom
Resnično vam povem: dokler ne    premineta    nebo in zemlja, ne bo zbrisana niti
nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih    uničujeta    molj in rja in kjer tatovi spodkopavajo
pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne    uničujeta    ne molj ne rja in kjer tatovi ne spodkopavajo
»Ali    verujeta   , da morem to storiti?«
»Dà, Gospod,« mu    odvrneta   .
Če pa slepi vodi slepega, oba    padeta    v jamo.«
povem: če se dva izmed vas na zemlji    združita    v katerikoli prošnji, ju bo uslišal
»Reci, naj ta dva moja sinova    sedita    v tvojem kraljestvu, eden na tvoji
»Ne vesta, kaj    prosita   .
Ali    moreta    piti kelih, ki ga moram piti jaz?«
Množica ju je posvarila, naj    umolkneta   , onadva pa sta še močneje zavpila:
»Kaj    hočeta   , da vama storim?«
Če vama kdo kaj poreče,    odgovorita   : ‘
Vem, da    iščeta    Jezusa, križanega.
Onidve pristopita, mu    objameta    noge in ga počastita.
Pojdita in    sporočita    mojim bratom, naj gredo v Galilejo;
»   Hodita    za menoj in naredil vaju bom za ribiča
Kar    stopita    k njemu Zebedéjeva sinova Jakob in
Zebedéjeva sinova Jakob in Janez in mu    rečeta   :
»Kaj    hočeta   , da vama storim?«
Takoj ko    prideta    tja, bosta našla privezanega mladega
Osliča    pripeljeta    k Jezusu, vržeta na živinče svoji suknji
Osliča pripeljeta k Jezusu,    vržeta    na živinče svoji suknji in Jezus séde
jedilnico, opremljeno in pripravljeno; tam    poskrbita    za nas.«
»Pojdita in Janezu    sporočita    to, kar sta videla in slišala: slepi
kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, mu    odgovorita   : ‘
»Zakaj    odvezujeta    osliča?«
Ko    prideta    v mesto, vama bo prišel nasproti moški
»O kakšnih rečeh se    pogovarjata    med potjo?«
Jezus pa se obrne, in ko vidi, da    gresta    za njim, ju vpraša:
»Kaj    hočeta   
   Odgovorita    mu:
   Gresta    torej in vidita, kje stanuje, ter ostaneta
Gresta torej in    vidita   , kje stanuje, ter ostaneta pri njem
Gresta torej in vidita, kje stanuje, ter    ostaneta    pri njem tisti dan.
to povedat Andreju, Andrej in Filip    stopita    k Jezusu in mu to povesta.
in Filip stopita k Jezusu in mu to    povesta   .
Ko je mož videl, da    nameravata    Peter in Janez stopiti v tempelj, ju
Veleli so jima, naj se    umakneta    iz zbornice, ter se posvetovali.
ljudstvom, jima bomo zabičali, da ne    smeta    pred nikomer več govoriti o tem imenu.«
nazaj in jima zapovedali, da nikakor ne    smeta    več govoriti in učiti v Jezusovem imenu.
»Zakaj sta se domenila, da    preskusita    Gospodovega Duha?
početje od ljudi, bosta propadla; če pa    izhajata    od Boga, jih ne boste mogli uničiti,
videl, da apostola s polaganjem rok    delita    Svetega Duha, jima je prinesel denar
»Glej, dva moža te    iščeta   .
»Glejta, jaz sem tisti, ki ga    iščeta   !
Bárnaba in Savel    odpotujeta   
»Brata, če    imata    kako spodbudno besedo za ljudstvo,
ju prosili, naj jim prihodnjo soboto    spregovorita    o pomenu teh besed.
Pavel in Bárnaba se    vrneta    v Antiohíjo
Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno    sporočita   .
Pavel in Bárnaba se    razideta   
»Ta dva    netita    nemir v našem mestu.
Juda sta in    širita    običaje, ki jih mi kot Rimljani ne
Naj    prideta    zastopnika oblasti sama semkaj in naju
zastopnika oblasti sama semkaj in naju    spremita    na prostost!«
odpeljala iz ječe ter prosila, naj    odideta    iz mesta.
naročilom, naj Sila in Timótej čimprej    prideta    za njim.
duhovnik in vse starešinstvo lahko    potrdita   , da govorim resnico.
Tudi konja naj    pripravita   , da bodo nanj posadili Pavla in ga
Stiska in bridkost se    zgrneta    nad dušo vsakega človeka, ki dela zlo,
Pozdravite Trífajno in Trifózo, ki se    trudita    v Gospodu.
piščal ali kaj igrajo citre, če ne    dasta    različnih glasov!
Če kdo govori z darom jezika, naj    nastopita    dva ali kvečjemu trije, in sicer po
To pa povem, bratje: meso in kri ne    moreta    podedovati božjega kraljestva, pa tudi
Iskreno vas v Gospodu    pozdravljata    Akvila in Príska s Cerkvijo, ki se
Kaj    imata    namreč skupnega pravičnost in krivičnost?
Kaj    imata    skupnega vernik in nevernik?
Ta dva si namreč medsebojno    nasprotujeta   , tako da ne delate tega, kar bi hoteli.
   Pozdravljata    vas Luka, dragi zdravnik, in Demá.
Naj se    naučita   , da ni dovoljeno sramotiti Boga.
Zašla sta od resnice, ko    pravita   , da je vstajenje že bilo.
S tem pa    podirata    vero nekaterih.
Ker torej otroke    povezujeta    kri in meso, je tudi on privzel oboje,
v katerih Bog ne more lagati, silno    tolažita   , nas, ki smo se zatekli k njemu, da
in najejta!«, ne da bi jima dal, kar    potrebujeta    za življenje, kaj to pomaga?
Iz istih ust    prihajata    hvala in kletev.
   Pozdravljata    vas soizvoljena Cerkev, ki je v Babilonu,
Svet in njegovo poželenje    mineta   ; kdor pa spolnjuje, kar hoče Bog, živi
bila oblast nad četrtino zemlje, da    morita    z mečem, z lakoto, s kugo in z zverinami
dvema svojima pričama bom naročil, naj    prerokujeta    tisoč dvesto šestdeset dni, oblečeni
To sta dve oljki in dva svečnika, ki    stojita    pred Gospodarjem zemlje.
Ta dva    imata    oblast, da zapreta nebo, da v dneh
Ta dva imata oblast, da    zapreta    nebo, da v dneh njunega prerokovanja
Prav tako    imata    oblast nad vodami, da jih spremenita
tako imata oblast nad vodami, da jih    spremenita    v kri, in nad zemljo, da jo udarita
spremenita v kri, in nad zemljo, da jo    udarita    z vsakršno šibo, kolikorkrat hočeta.
udarita z vsakršno šibo, kolikorkrat    hočeta   .
odsek magistralke Maribor - Lendava in    vodita    tudi skozi Mursko Soboto.
Enoto    sestavljata    dve medicinski ekipi, vsaka z enim
za vse škodljivo je, če se partnerja    družita    s figo v žepu.
Ker v zvezi s širitvijo zavezništva    ostajata    neznanki stališči Velike Britanije
Uprava in nadzorni svet    upata   , da se bodo upniki pri tehtanju prednosti
Ker pa zakon o poslancih in poslovnik    določata   , da je dolžnost poslanca sodelovati
Kozjek in Nemec Sepp Seiler, njima pa    sledita    Smiljan Smodiš in Hrvat Darko Petrin.
minister kot prvi državni sekretar    pravita   , da bi v primeru prikrivanja težav
in predlagal, naj pogajalski skupini    zagotovita    pogoje za takojšnje nadaljevanje pogajanj.
Ker se lahko roparja z motorjem    prebijata    tudi skozi gozdove, je razumljivo,
o azilu in o tujcih, ki neposredno    zadevata    to področje in povzemata vrsto evropskih
neposredno zadevata to področje in    povzemata    vrsto evropskih norm pri urejanju teh
upošteval odločbe ustavnega sodišča, da    morata    do dokončne razsodbe obe strani izvajati
tudi uprave Slovenskih železnic, da    spoštujeta    zakone.
Za zdaj    ostajata    aktualni obe možnosti, tako črtanje
Direktorja    pravita   , da so njuni dohodki povsem legalni,
Liberalna demokracija in ljudska stranka    iščeta    pot do dogovora o ustavnih spremembah
bilo mogoče izvedeti, da se stranki ne    pogajata    o aneksu h koalicijski pogodbi, ampak
minister Turnšek in sekretar Vajgl,    pravita   , da jima je vrsta senatorjev in kongresnikov
demokrati predlagajo, naj se hkrati    pripravljata    proračuna za leto 1997 in 1998, da
avstrijskega proračunskega primanjkljaja    obdavčita    tudi zasebni uvoz cigaret v državo
odločitev preglasovana, glede na to, da    imata    Slovenija in Romunija močno podporo
Zieleniec je povedal, da državi dobro    sodelujeta    na vseh področjih, Thaler pa je menil,
letih samostojnosti »dosegli ogromno in    sodita    med najtesnejši partnerki v Srednji Evropi«.
končuje s plesno prireditvijo, na kateri    nastopata    Trio Planika in Argonavti.
Najdù in Neda se    poljubljata    na rdeča usta.
In Najdù in Neda si    darujeta    vse, kar imata, v noči vrh sivih, skalnatih
Najdù in Neda si darujeta vse, kar    imata   , v noči vrh sivih, skalnatih planin.
kakršnegakolisibodi mesta, v katerem    živita    Slovenec in človek.
Pri Sv. Luciji    pripodita    vanjo svoje valove še Idrijca in Bača.
   Pridružita    se ji že Idrijca in Bača.
   Prideta    sv. Ciril in Metod.
dva, ta sta bila od Boga poklicana, da    nalijeta    človeku solze v oči s svojo godbo in
Vsak večer se    sestaneta    na polju za vasjo in govorita o svoji
večer se sestaneta na polju za vasjo in    govorita    o svoji sijajni bodočnosti.
dvignila in spraševala mater in očeta, če    pojdeta    k polnočnici.
odkurila jo bosta v mesto, da malo    poživita   .
Ženski se    grabita    za lase, vzdigne se vrišč, ki se razlega
Pri besedi policija" se ženski takoj    spustita   .
Andreicich in Francovicheva Crista se    sučeta    po promenadi in ne vesta, kam bi jo
Denar    imata    v žepu pa sta vesela in razigrana.
higijenski zavod, katerih dolžnost je, da    izdata    tozadevne ukrepe.
propadla, in dva taka človeka se nikdar ne    razveselita    drug drugega.
Molče si    sedita    drug drugemu nasproti in si ne gledata
sedita drug drugemu nasproti in si ne    gledata    v oči.
Počasi    dvigneta    kozarce, malo popijeta in jih previdno
Počasi dvigneta kozarce, malo    popijeta    in jih previdno postavita na mizo.
kozarce, malo popijeta in jih previdno    postavita    na mizo.
Glavi    klonita   .
Z Ano se včasih malo    sporečeta   , (saj veš, da je baba silno nagla),
Vedel je Bernard Tul, da    krožita    po svetu dve besedi: država in domovina;
Dva zmaja sta, ki nas    žreta   : cerkev in kapital.
Lepo bosta živela, počasi si    sezidata    lepo hišico kje v predmestju, hišico
gostilno in ju poslušali ter prosili, naj    pojeta   .
so govorile, »še    vzameta    se lahko.«
drugega jima ne preostaja, kakor da se    vrneta    v mlin.
postal je kmet tiste vrste, nad katerim    imata    dopadenje posvetna in duhovna gosposka:
Ali mar kaj    počneta   ?
Razbojnik in tat tudi    vesta   , kaj delata.
Razbojnik in tat tudi vesta, kaj    delata   .
je, da s prevelikim navdušenjem lahko    zaigrata    očetovo prijateljstvo.
Ko sta mu obljubila, da mu    poiščeta    dekle, se je nasmehnil in prikimal,
»Bog in sveti duh naj ga    dvigneta   
In če mislijo, da lahko    preživita    brez velikonočnih darov, naj to zahtevo
prejle, ko je dejal otroku, da se lahko    obrišeta    pod nosom, sprevidel, da bi to ne bilo
se napotila k Mojemu Jezusu, da se    pomenita    z njim zaradi vožnje.
Nikamor ne    pojdeta   !
je k fantoma in rekla, naj pri priči    izgineta   .
»Kaj pa    tulita   ?« je zakričal Izidor.
»Kar leti, kar leti, samo glej, da ne    prideta    dve nazaj!« je še dodal.
nogami, kakor dve negnojevi opornici    podpirata    kozolec, da ga veter ne prekucne.
šolski klopi so jima nagajali, da se    imata    rada, kar sta pa krepko zanikala, tako
Fic!" mu    švigneta    dve krogli mimo ušes.
Usadarjeva Zorka in Smodinova Pavla    neseta    putrih jabolčnika.
Ko se    vrneta    Stane in Mirko iz zavezniškega ujetništva
črni ptici z razpetimi krili, skoraj    dotikata    prvih zelenih vej.
njegovem mnenju sta oba bedaka, ker ne    znata    živeti,
V vsej gruči to    čutita    samo poštarjeva mati in brigadir Cesare
obrobljena očala, Almira in Rozica si    popravljata    klobuke.
Modrijan in dr. Lojz takoj    razumeta   : vas čaka, da se premaknejo s tlakovane
smehljaj sreče, ki pa ga vselej in povsod    spremljata    tudi luč in senca - upanje in zaskrbljenost.
Nergavi Zavoglar in dobrodušni Čargo pa    pograbita    kramp in lopato ter kreneta k bregu
Čargo pa pograbita kramp in lopato ter    kreneta    k bregu Idrijce, da bi na robu Rejčeve
Zavoglar in Čargo z rokama    položita    zeleno rušo in jo nato potolčeta z
rokama položita zeleno rušo in jo nato    potolčeta    z lopato.
To smo!« prikima Usadar,    prikimata    Ustinar in Hlip, Prikrajar in Vogrič,
bila njena dolžnost priti k možu, da    preživita    skupaj ta čudni večer.
gospodinja, čeprav sta zelo skrbna, ne    mislita    o tem.
pokrovke in zajemalke nad štedilnikom,    hahljata    se oba velika bakrena kotla pod sklednikom.
Brada se mu trese, po uvelih licih mu    polzita    dve debeli solzi.
Okrogličar vrže glavo kvišku, da mu solzi    odletita    z lic.
In se    zavrtita   .
Luč trepeta, prah in znojna para se    dvigata   , kakor bi se odprl ognjenik.
dva karabinjerja s puškinim kopitom    udrihata    po vratih in kričita:
puškinim kopitom udrihata po vratih in    kričita   :
V njegovem glasu se    mešata    ginjenost in navdušenje, a hkrati mu
Toda jezikavost in ponos jo    premagata   .
Obe    imata    ob zunanji steni stopnice na hodnik,
Oba    obstaneta   .
Oba se    okreneta   .
Za njim    drvita    dva tovornjaka fašistov.
Strah in obup ji    lomita    obraz.
se mu, oba v partizanski uniformi,    smehljata    s fotografije.
Obrekarica in očka Orel jo pozorno    pogledata    in nato mirno zmajeta z glavo.
jo pozorno pogledata in nato mirno    zmajeta    z glavo.
Na nasprotni steni    visita    dva zemljevida:
Oba hkrati, jo    položita    na mizo:
   Spogledata    se in takoj razumeta drug drugega.
Spogledata se in takoj    razumeta    drug drugega.
Bichi in Kutschera    izstopita    in motrita Dragarjevo hišo.
Bichi in Kutschera izstopita in    motrita    Dragarjevo hišo.
Bichi in Kutschera    stopita    k bajti.
   Ustavita    se dober meter pred začudeno in odrevenelo
spogleda z očkom Orlom; ded in vnuk se    sporazumeta    brez besed.
Nančika in Obrekarica se    zdramita    ter se zamakneta vanj.
Nančika in Obrekarica se zdramita ter se    zamakneta    vanj.
Tildica in Boris    gresta    po kolenih po snopih ter jih stresata
gresta po kolenih po snopih ter jih    stresata    in obračata.
kolenih po snopih ter jih stresata in    obračata   .
Oba    delata    pridno in naglo.
Oba se    ozreta   .
Očka Orel in Tildica    pograbita    cepce in začneta mlatiti.
Orel in Tildica pograbita cepce in    začneta    mlatiti.
Po nekaj udarcih se    začneta    pogovarjati.
Tildica in očka Orel    dvigneta    glave, ne da bi nehala vihteti cepce.
rogovilasta neroda s surovim obrazom    skušata    prepevati.
Oba ga ljubeznivo    ogledujeta    in rahlo otipavata.
Oba ga ljubeznivo ogledujeta in rahlo    otipavata   .
Ob njem ponosno    stojita    Peter in Mali.
V njem    sedita    Stane in komandant.
   Približata    se na dva koraka, obstaneta in se spogledata:
Približata se na dva koraka,    obstaneta    in se spogledata:
Približata se na dva koraka, obstaneta in se    spogledata   :
Toda še preden se roki    dotakneta   , se v napeti tišini oglasi ženski vzklik,
Stane in Drejc se    okreneta   ; roki jima obvisita v zraku in nato
Stane in Drejc se okreneta; roki jima    obvisita    v zraku in nato počasi padeta, ne da
jima obvisita v zraku in nato počasi    padeta   , ne da bi se dotaknili.
Partizana    razgrneta    plakat: prikažejo se mastne črke debelega
Osemletno dekletce in sedemletni pob se je    držita    za krilo.
Stane pohiti k njemu; dolgo se    gledata    in si molče stiskata roke.
njemu; dolgo se gledata in si molče    stiskata    roke.
vojaškemu avtomobilu, v katerem že    sedita    Stane in komandant.
Na klancu se    pojavita    Kutschera in Bichi in gresta počasi
klancu se pojavita Kutschera in Bichi in    gresta    počasi navkreber med dvema vrstama
Dva vojaka    skočita    k njej, da bi jo zgrabila, toda Angelca
naperjen v drugega, toda dva vojaka takoj    stopita    k njemu in ga potegneta iz množice.
vojaka takoj stopita k njemu in ga    potegneta    iz množice.
Stane in komandant    hitita    navkreber in se jim umikata s poti.
komandant hitita navkreber in se jim    umikata    s poti.
   Srečata    Tildico in Nančiko, ki neseta ranjenca
Srečata Tildico in Nančiko, ki    neseta    ranjenca na nosilih.
Takoj    skočita    s poti in se začneta naglo vzpenjati
Takoj skočita s poti in se    začneta    naglo vzpenjati k skali, kjer je videti
Sova in Tone se sunkovito    okreneta    ter se v zadregi spogledata.
sunkovito okreneta ter se v zadregi    spogledata   .
Komandant in Stane se prihuljeno    vlečeta    od borca do borca, mimo Giusta, mimo
Oba se še bolj    prihulita    k tlom in napeto gledata po čistini.
še bolj prihulita k tlom in napeto    gledata    po čistini.
Peter in Stane    ležita    nepremično.
Grušč in dim    zdramita    Nančiko.
od prestanega napora, dve solzi mu    tečeta    po licih, obraz mu trza in se dolgo
Peter in Tone, ki vštric    korakata    za zastavo, obstaneta in se radostno
Tone, ki vštric korakata za zastavo,    obstaneta    in se radostno spogledata.
za zastavo, obstaneta in se radostno    spogledata   .
Pred požgano hišo    stojita    dve starejši ženski.
Pob in dekletce    pritečeta    ter vsa iz sebe kričita:
Ženski    obstaneta    in prisluhneta.
Ženski obstaneta in    prisluhneta   .
Na desni strani kotla    stojita    ob steni Stane in komandant, na levi
se ustavi pri Nančiki in Tildici, ki    sedita    na ožganem tramu.
Vidva    gresta    v grapo.«
»Vidva pa kar    stopita   .
pa se svetijo trije beli krožniki in    zardevata    dve širokolični bakreni pokrovki.
Tildica in Sova    prideta    iz bajte in se ustavita nekaj korakov
Tildica in Sova prideta iz bajte in se    ustavita    nekaj korakov od zakajenih vrat.
Očka Orel in Boris    strmita    skozi okno.
Na mizi pod latnikom    sedita    dva domobranca in pregledujeta vsak
pod latnikom sedita dva domobranca in    pregledujeta    vsak svojo brzostrelko, ki sta ju pravkar
   Spogledata    se, si pomežikneta in oba hkrati oddata
Spogledata se, si    pomežikneta    in oba hkrati oddata poskusni strel
Spogledata se, si pomežikneta in oba hkrati    oddata    poskusni strel tik nad Drejčevo glavo.
Domobranca se    zakrohotata   .
»Kam pa?«    vprašata    domobranca.
»Midva pa s tabo!« se v en glas    oglasita    domobranca in jo takoj ubereta za njim.
glas oglasita domobranca in jo takoj    ubereta    za njim.
Dim in prah    plešeta    v pasu mlečne sončne svetlobe.
Sova in Mali se naglo    spuščata    po strmi senožeti, priletita na stezo
se naglo spuščata po strmi senožeti,    priletita    na stezo in zdrvita po njej.
strmi senožeti, priletita na stezo in    zdrvita    po njej.
Sova in Mali    obstaneta    za trenutek, nato zagledata Borisa,
in Mali obstaneta za trenutek, nato    zagledata    Borisa, ki hiti navkreber, in mu planeta
zagledata Borisa, ki hiti navkreber, in mu    planeta    naproti.
Sova in Mali    drvita    za njim.
pred Drejca in Tildico, ki prav tedaj    stopita    na prag.
Radost in jeza se mu naglo    menjavata    na obrazu; menca z ustnicami in pobliskava
Drejc in Tildica    sedita    za mizo.
Sova in Drejc    pridrvita    iz bunkerja.
Naglo    skočita    čez mrtvega vojaka - Sova v diru zadene
Sova v diru zadene v čelado - in se    poženeta    po progi, tečeta, se ustavita, se okreneta
v čelado - in se poženeta po progi,    tečeta   , se ustavita, se okreneta in se napeto
in se poženeta po progi, tečeta, se    ustavita   , se okreneta in se napeto zastrmita
poženeta po progi, tečeta, se ustavita, se    okreneta    in se napeto zastrmita v predor.
ustavita, se okreneta in se napeto    zastrmita    v predor.
Naglo    stečeta    po progi, ki jo partizani hrupno razkopavajo;
Za njim se    pripodita    Sova in Drejc.
Sova in Drejc tik ob vodi    minirata    širok steber iz ogromnih skladov klesanega
Oba    delata    molče in hitro, toda ne z brezglavo
Sova in Drejc se    okreneta   .
Oba se naglo    pritisneta    k tlom in si z rokami zaščitita glave.
Drejc in Sova se    dvigneta   , si s kratkim pogledom povesta, da
se dvigneta, si s kratkim pogledom    povesta   , da sta oba cela in zdrava, in naglo
sta oba cela in zdrava, in naglo spet    zgrabita    za delo.
Drejc in Sova se    spogledata   .
Dva bolničarja    prineseta    na nosilnici Giusta in ga položita
prineseta na nosilnici Giusta in ga    položita    na tla zraven Sove, ki ga samo pogleda,
Dva bolničarja ga    pograbita    in ga dvigneta na voz.
Dva bolničarja ga pograbita in ga    dvigneta    na voz.
Konja se    premakneta    in začneta vleči voz navkreber proti
Konja se premakneta in    začneta    vleči voz navkreber proti sedlu, izza
Dva bolničarja    stopita    k Sovi in ga položita na nosilnico.
Dva bolničarja stopita k Sovi in ga    položita    na nosilnico.
Bolničarja    dvigneta    nosilnico in kreneta s Sovo na težko,
Bolničarja dvigneta nosilnico in    kreneta    s Sovo na težko, naporno in nevarno
Že po nekaj korakih    stopita    s kolovoza naravnost v potok, ki hrumi
Počasi se    vzpenjata    po deroči vodi v divjo sotesko.
Bolničarja    bredeta    tolmune, plezata čez skale, se previdno
Bolničarja bredeta tolmune,    plezata    čez skale, se previdno zibljeta po
tolmune, plezata čez skale, se previdno    zibljeta    po dvižnem mostu in spet lezeta više
previdno zibljeta po dvižnem mostu in spet    lezeta    više in više med divje skalovje.
   Ustavita    se na majavi brvi nad globokim prepadom,
»Kod, hudiča, me pa    vlačita   ?« se sitno zadere Sova.
pomirljivo    odgovorita    bolničarja, ga dvigneta in nekako veselo
pomirljivo odgovorita bolničarja, ga    dvigneta    in nekako veselo in lahkotno zavijeta
dvigneta in nekako veselo in lahkotno    zavijeta    okrog skale.
Bolničarja    prineseta    Sovo in ga položita na tla.
Bolničarja prineseta Sovo in ga    položita    na tla.
Bolničarja ga    dvigneta    in ga naglo neseta proti operacijski
Bolničarja ga dvigneta in ga naglo    neseta    proti operacijski lesenjači.
   Zdramita    se oba in se spogledata.
Zdramita se oba in se    spogledata   .
Mali, kakor bi prosil, naj se nikar ne    hudujeta   , če ju motijo.
Takoj    kreneta    med smreke in za prvimi skalami najdeta
kreneta med smreke in za prvimi skalami    najdeta    zasneženo skupino.
Na sedlu    obstaneta    in se zamakneta.
Na sedlu obstaneta in se    zamakneta   .
Kar povprek    hitita    v zelenečo dolino.
Nančika in Stane    trčita   .
ki ga očka Orel in Obrekarica počasi    izbirata   .
Oba    razumeta   , da gre zares.
opravičeval, da je sovražnik, ki ga    iščeta   , takle nebogljen starec.
Nemški vojak in zavaljeni domobranec    zgrabita    očka Orla in ga odvlečeta iz izbe.
domobranec zgrabita očka Orla in ga    odvlečeta    iz izbe.
Dva domobranca    ženeta    iz hleva kravo.
Dva nemška vojaka    prihajata    s skednja.
Oba    švigneta    mimo očka Orla in se ustavita pred
Oba švigneta mimo očka Orla in se    ustavita    pred stopnicami, ki se po njih pravkar
Kutschera pokima in vojaka naglo    stečeta    po stopnicah in izgineta v izbo.
vojaka naglo stečeta po stopnicah in    izgineta    v izbo.
Kutschera in Bichi se    ustavita    in se spogledata.
Kutschera in Bichi se ustavita in se    spogledata   .
Sova in Boris    stojita    v pobočju in gledata proti goram, kjer
Sova in Boris stojita v pobočju in    gledata    proti goram, kjer se nebo že svetlika
Stane in Tildica se    zdrzneta    in se ozreta.
Stane in Tildica se zdrzneta in se    ozreta   .
Boris in Sova se počasi    bližata   .
pogleda Nančiko in Tildico, ki tudi    neseta    ranjenca, se ustavi pri Tonetu in ga
Tik pod vrhom dva četnika    streljata    s težko strojnico.
Sova in Boris se    plazita    proti njima.
   Ustavita    se na vrhu.
Boris in Sova se    tiščita    v zaklonu za skalo.
   Spogledata    se in nato oba hkrati skočita nekoliko
Spogledata se in nato oba hkrati    skočita    nekoliko niže in se stisneta za drugo
hkrati skočita nekoliko niže in se    stisneta    za drugo skalo.
Vedno drzneje    stegujeta    glavi iz zaklona in strmita z napetim
drzneje stegujeta glavi iz zaklona in    strmita    z napetim pričakovanjem.
Sova in Boris    hitita    k tanku.
Najprej si    dasta    roke in si jih streseta, nato pa se
Najprej si dasta roke in si jih    streseta   , nato pa se globoko pogledata in objameta.
si jih streseta, nato pa se globoko    pogledata    in objameta.
streseta, nato pa se globoko pogledata in    objameta   .
Mimo tanka, na katerem    sedita    poleg tankista‐Bosanca Sova in Boris,
sta slišali Borisov krik, se naglo    približata   .
Tank, na katerem    sedita    Sova in Boris, gre navkreber, nato
Tank, na katerem    sedita    Sova in Boris, se spet premakne.
krhek, suh in lahak, tako lahak, da    morata    oba žagarja sedeti na njem.
kolo se naglo vrti, zato s svojo težo    zadržujeta    hlod, da žaga ne bi predaleč hlastnila
sta vsak s svoje strani, drug drugega    podpirata    z rameni, zamaknjeno strmita v žago,
drugega podpirata z rameni, zamaknjeno    strmita    v žago, se potresavata v enakomernih
rameni, zamaknjeno strmita v žago, se    potresavata    v enakomernih sunkih in veselo požvižgavata,
potresavata v enakomernih sunkih in veselo    požvižgavata   , kakor bi se odpravila na bogve kako
prositi, naj počaka nekaj trenutkov, da    razrežeta    topol; potem bosta namreč zavalila
bi jima stric svetoval, kako naj jo    obrneta   , da jo bosta pravilno razrezala, ker
In naposled se    sporazumeta    tudi brez besed, kakor smo se mi v
   Vzameta    naj se in amen!«
Prva dva včasih    planeta    na suho: Zinka hlastne po življenju,
posoli in obesi v dimnik, da se ti ne    usmradita   .‘«
Kaj    zijata    vame!
»Kaj    vprašujeta   ?
kolovozu ob razburkani reki prav počasi    pomikata    dve drobni postavici, dve črni piki.
   Pomikata    se, a se nikamor ne pomakneta.
Pomikata se, a se nikamor ne    pomakneta   .
In    zasmilita    se mu, kakor bi bila za vse večne čase
In ker je dobro vedel, da ne    smeta    po nemarnem zapraviti niti lire, je
tišine, da se čelo zmrači in se pogleda    ločita    vsak v svojo smer.
V meni sta, v meni zdaj    slonita    in gledata tega petintridesetletnega
V meni sta, v meni zdaj slonita in    gledata    tega petintridesetletnega človeka.
-    Tepeta    se, - sem vztrepetal, ker sem vedel,
A po nebu, glej, že    krožita    orel in orlica.
- V dob    hočeta   ! -
pripravljena, dvigniti roko v bran, nato šele    prideta    do veljave razsodna misel in orožje.
Tam    spita    babica in ded.
Italijan, oče in zet tako rekoč, pa    ležeta    v isti grob.
»Že    gresta    ženin in nevesta!«
»Zdaj    gresta    ženin in nevesta!«
»Vidva se lahko    smejeta   ,« je rekel pismonoša in izginil v poštni
»Le hitro    opravita   , le hitro!
Imam dve hčerki, ki    govorita    italijansko.
»Nemara bom pa izvedel, kaj    imata   !« sem si rekel.
Počakam, da mama in oče    zaspita   , potem pa se po prstih splazim skozi
»V imenu postave, kaj    delata    tukaj?«
velika ljubezen in velika bridkost ne    moreta    trajati večno: velika ljubezen zgori
In že    ležita    za črnim bezgom.
Sklenila je, da bo najbolje, če    ostaneta   , kjer sta, in da ju sploh ne vznemirja,
»In zato zdaj    molčita   
začutila, da se moško in žensko junaštvo    razlikujeta   , kakor se razlikujeta moška in ženska
žensko junaštvo razlikujeta, kakor se    razlikujeta    moška in ženska naloga na tem svetu.
podzavesti porodilo prepričanje, da    krožita    po ozračju ter da bosta krožili in
»Da, prav lahko sta ti glavi, ki me    preganjata    že dobrih deset let, v zvezi s prizorom
»In že kar dolgo mi    trobita   !« je šaljivo nadaljeval Peter Majcen.
Ali človek in človeštvo res    počenjata    stvari, ki niso več primerne za pero?
»Ta dva    imata    nekaj na duši.
Lepega popoldneva    prihrumita    k meni moja in mi zmagoslavno pokažeta
prihrumita k meni moja in mi zmagoslavno    pokažeta    klopotec.
Popolnoma sama!« se    bahata    in me gledata s pogledi, ki so žejni
Popolnoma sama!« se bahata in me    gledata    s pogledi, ki so žejni moje pohvale.
»Poglej, očka!« mi hlastno    razlagata    otroka.
priveževa vrh češnje, da bo odganjal kose!«    rečeta    otroka vsa srečna ter se kar zasučeta
otroka vsa srečna ter se kar zasučeta in    planeta    k vratom.
Otroka    obstaneta    in me začudeno pogledata.
Otroka obstaneta in me začudeno    pogledata   .
Nato plaho in hkrati očitajoče    vprašata   :
»Kosi?« se    zamislita    oba hkrati in takoj tudi oba hkrati
oba hkrati in takoj tudi oba hkrati    najdeta    rešitev.
In bojim se, da mi otroka sploh ne    verjameta   .
Otroka me    premerita   , nato pa spet ponovita svoje:
Otroka me premerita, nato pa spet    ponovita    svoje:
In    gledata    me tako potrto, da me skoraj zaboli
še bolj se vdam zaradi tega, ker me    gledata    s tistim predirljivim in skrivnostnim
Bojim se, da že    slutita   , kako se za mojim odporom skriva nekaj
   Zavriskata   , poskočita in zmagoslavno odvihrata
Zavriskata,    poskočita    in zmagoslavno odvihrata iz sobe.
Zavriskata, poskočita in zmagoslavno    odvihrata    iz sobe.
Samo počakam, da oče in mama    zaspita   , potem pa se po prstih splazim skozi
»Očka, ali slišiš?« navdušeno    zakričita    otroka pod mojim oknom.
»Pridi pogledat!«    vpijeta    vsa zadihana.
   Peljeta    me k češnji.
»Ali ni imeniten?« z žarečimi očmi    vprašujeta    moja dva.
»Jelka je o tem že zložila pesem!« se    zasmejeta    hudomušno, a tudi nekoliko sramežljivo.
In da bi pregnala sramežljivost, se    poženeta    od mene in vzklikneta:
sramežljivost, se poženeta od mene in    vzklikneta   :
»Ljubezen je, da se    imata    dva rada,« je povedala orlica.
»Kam    gresta   ?« je vprašal kamen.
ljubezni, ki pride takrat, kadar se    imata    dva rada.
res ne more nikamor naprej, dokler ne    umreta    jelka in macesen.
»Žal mi je, da    gresta   
srečala poštni voz, sta mislila, da se    morata    odpeljati z njim.
Nič ne de, če    morata    miniti še dve leti.
Že sta se videla, kako v sami srajci    obrezujeta    vrtnice na robu grede, lopatata, prekopavata
srajci obrezujeta vrtnice na robu grede,    lopatata   , prekopavata in obračata zemljo, presajata
obrezujeta vrtnice na robu grede, lopatata,    prekopavata    in obračata zemljo, presajata tulipane.
robu grede, lopatata, prekopavata in    obračata    zemljo, presajata tulipane.
lopatata, prekopavata in obračata zemljo,    presajata    tulipane.
Vedel je, o čem    sanjata   , in lepega dne jima je prišel povedat,
poskakovanjem voza, in prosil je, naj    pazita   .
ogradi iz letev, so ju slišali, kako    kašljata    v megli.
nastali bodo grdi presledki, razen če ne    podreta    še tistih dreves, ki so ostala pokonci.
sta se za zelo resna človeka, ki se    ukvarjata    s koristnimi stvarmi.
zardel, potem pa ju okaral, ker se    hočeta    učiti kemijo.
Anatoma sta se delala, da    nadaljujeta    svoje raziskovalsko početje.
Vprašal je, ali    imata    pravico imeti takšen predmet, ker pač
življenjske funkcije, sta obžalovala, da ne    moreta    prežvekovati, kot so to lahko počeli
Toda kako naj mu    dasta    injekcijo?
Hodila sta po hišah, češ da    opravljata    človekoljubno dejavnost.
Ni rečeno, da ga    morata    v celoti posnemati, lahko pa sta enako
»Se gospoda    ukvarjata    z geologijo?
se jima je bližalo; bil je čas, da    gresta   .
Francoska in angleška obala se    zamajeta   , se nagneta, se združita, in bum! -
Francoska in angleška obala se zamajeta, se    nagneta   , se združita, in bum! - vse, kar je
angleška obala se zamajeta, se nagneta, se    združita   , in bum! - vse, kar je vmes, je zmečkano!«
»Gospoda    želita   ...?«
Bouvard je brž namignil, da    imata    kot geologa pravico do tega, da razpravljata
imata kot geologa pravico do tega, da    razpravljata    o veri.
kot na primer marignyjska grifona, ki    zobljeta    razcvetelo drevo.
Ali    vesta    kaj posebnega o šentjanževem kresu,
Prosil ju je celo, naj mu    najdeta    nekaj sekir iz kremena, ki so se tedaj
Prijatelja sta se delala, da    tekmujeta    med seboj.
hladil pred vrati, ju je prosil, naj ga    počastita    z obiskom.
in ker sta se še vedno delala, da ne    razumeta   , je izjavil, da jih je videl, ko so
Kljub temu ga    morata    vrniti.
Toda rada bi vsaj dovoljenje, da    pokličeta    slikarja, da bi ga narisal.
Odgovorila sta, da ga    imata    z dovoljenjem gospoda župnika.
To lahko    dokažeta    s celo vrsto znanstvenih razlogov.
Potem sta ponudila, da    priznata    v oporoki, da pripada občini.
narejene sramežljivosti namignil, da ne    moreta    igrati kar tako iznenada, brez kostumov.
Preblisnilo ju je: tolikšne težave    imata    zato, ker ne poznata pravil.
tolikšne težave imata zato, ker ne    poznata    pravil.
Racine in Boileau ne    delata    razlike med ‘okrog’ in ‘naokoli’, pri
dve naravnost gledajoči, in po navadi    delata    manj dober učinek.«
Petit jima je dejal, naj se    usedeta    nazaj, potem pa se je obrnil k župniku:
Pozval ju je, naj    molčita   .
Bouvard je ugovarjal, češ da ne    potrebujeta    privoljenja od nikogar.
spraševali, kaj neki sta čudni reči, ki    poskakujeta    na obzorju.
zanemarila sta vlogo členkov, torej se    morata    vrniti k začetku.
Deleuze ukazuje, da nas jok in stok ne    smeta    prestrašiti.
Toda gospoda, ki    imata    tako slavno knjižnico, gotovo poznata
imata tako slavno knjižnico, gotovo    poznata    kakšno skrivnost.
vdala, pri tem pa se delala, da se    posmehujeta   .
Kaj naj    storita   ?
Foureauji, in zazdelo se jima je, da    nosita    na plečih vso težo Zemlje.
Mogoče se sreča in nesreča navsezadnje    uravnovesita   !
Zakaj se ne    pridružita    žanjicam?
Ljudem se je zdelo, da    gresta    predaleč.
Mati jima je umrla, zdaj    beračita   .
jima najdejo kakšno delo, in ker ne    znata    ne brati ne pisati, ju bo poučevala
puščavi, medtem ko Amos in Jeremija    pravita   , da ni bilo niti ene.
Bazelski in konstanški koncil jo    pripisujeta    koncilom.
Florentinski in lateranski koncil jo    dodeljujeta    papežu.
ropanja, tako da religija in oblast    morata    pregnati neodvisne, heretike.
Mar ne    obstajata    povsem ločena svetova?
Nikamor se ne mudi, učenca    morata    najprej pozabiti, kar sta se naučila.
kostanju, zakaj se večer in pastir na koncu    izgovorita    enako, pišeta pa različno, kako to,
in pastir na koncu izgovorita enako,    pišeta    pa različno, kako to, da po noči ni
Opozarjati ju je bilo treba, naj    sedita    pokonci, listi so jima padali na tla,
Mogoče    trpita   ?
fanta z očetom, sta prosila, ali mu    smeta    otipati glavo - seveda z znanstvenimi
prikazal župnik, in ko je videl, kaj    počneta   , je obtožil frenologijo, da vodi v
dejal Bouvardu in Pécuchetu, naj se    pobereta    za njimi, kar sta tudi storila, ne
Placquevent je zaprosil naša prijatelja, naj    potipata    njegovega sina, kajti zanimalo ga je,
naša prijatelja tako zelo pazila, kako    govorita   , da sta že sama sebi presedala.
Potem je ukazal učencema, naj kar tako    nabirata    rastline po poljih, naj natrgata tiste,
tako nabirata rastline po poljih, naj    natrgata    tiste, na katere bosta najprej naletela.
»Vedno    prinašata    nesrečo.
Srce in domišljija si    želita    še česa drugega.
potem vprašal obdolženca, kaj lahko    povesta   .
z registrature dobila opozorila, da    morata    plačati globo.
Glede na to, da so ju obtoževali, da ne    poznata    praktičnega življenja in da zagovarjata
poznata praktičnega življenja in da    zagovarjata    splošno enakost in nemoralnost, sta
ljudje so presenečeno gledali, kako    zabijata    količke po dvoriščih.
»Ja kaj bodo pa ljudje rekli, ko    skačeta    kot opice po drevesih in se dereta
skačeta kot opice po drevesih in se    dereta    kot dva norca, saj se mu že pozna,
služi kot centrala, Sonja in Ljuba    lepšata    svet in duha, tako kot tudi Marjanca,
k neizčrpnim možnostim, ki nam jih    nudita    svet in življenje, sila, s katero se
Imeti se rad, otroka    čebljata   , graditi dom, hoditi v službo pač zato,
posurovi človeka, tekma in bitka ga    usposobita   .
drugi tudi, zdelo se mi je, da v meni    vidita    nekaj kot pestro potrošnjo zahoda,
se ne bom začel vznemirjati preden    mineta    teden ali dva.
   Obstajata    dve glavni ideološki veji.
imama Homeinija, se dva mlada Kurda    skregata   , pri kom bom spal.
manj aktiven, storilnost in kultura    upadata   , razen seveda pri tistih, ki gredo
samo za eno preživetje, čistoča in red    imata    v Aziji že znano drugačna merila.
vlogi enako potrebni in koristni in da    delujeta    z roko v roki tako kot vsa ostala navidezna
demokracija v vsakodnevnem življenju    spominjata    na atensko v njeni najbolj liberalni
V ta namen    služita    dve tetivi, med katerima je približno
materializem in potrošniška miselnost    uničujeta    vse bogove, tudi duhove...
in ki ti dopoveduje, da me ni in da    obstajata    samo on in pamet.
ponekod vlada tiho premirje, ki ga    spoštujeta    obe strani.
na pol zakopanih v bregove, kjer se    sekata    dve dolini s sedemtisoč metrov visokimi,
lopatami mečejo visoko v zrak, dokler ne    nastaneta    dva kupa.
strukture vodenja vlade v eksilu, ki jo    vodita    skupščina poslancev in narodni komite
dala v svoje srce, od zdaj naprej se    iščeta    in ker bosta sledila srcu, se bosta
Torej lahko    obstajata    samo, če sta skupaj.
od Lurda in Benaresa, ki se vse bolj    spreminjata    v turistični atrakciji, pa je Puri
Hary zato sedaj ne more na ribolov, ne    moreta    si privoščiti nove mreže, še celo najema
mreže, še celo najema od oderuhov si ne    upata    tvegati.
   Preživljata    se s tistim, kar prinese Hary kot darilo
denarja, moram ga nekje stakniti, preden    prideta    dete in žena iz bolnice.
meditacije tik pred presvetlitvijo    prikažeta    dve lepotici.
podobe živali, recimo opice in pava, ki    zbijata    šale, dva od mlade vitalnosti strapana
Čaščenje in osredotočenost nanje    imata    nekaj opraviti s silami v posamezniku,
Čeprav onadva    potujeta    na drugačen način, doživljata drugače
onadva potujeta na drugačen način,    doživljata    drugače in se naši pogledi včasih zelo
kajti človek je enota, telo in duh ne    moreta    biti ločena.
Vendar se Batakom    poznata    izobrazba in krščanstvo samo na zunaj,
Moč in množica    funkcionirata    tedaj in danes po precej podobnih zakonih.
je tudi edini sadež, za katerega se    zmenita    tiger in baje tudi nosorog.
Durian in alkohol pa ne    gresta    skupaj - znani so smrtni primeri.
   Plešeta    samo dve deklici na ramenih mož, ki
volka iz Darwina, dva Italijana, ki    štopata    okoli sveta, in Briana - Amerikanca,
dveh ljudeh in taka različnost, nujno    sprožita    zanimanje.
Kakor temna bisera    sijeta    zenici sredi modrine: v tem pogledu
pogledu se svetla blagost in nežnost    stikata    s temnim žarom in gorečnostjo, morda
Kartezij in Werther sorodna in po čem se    razlikujeta   ?
proti jugu, nad rastočim polmesecem, se    dvigata    božanska dvojčka Kastor & Poluks; in
pravični, če presodimo, da mu povsem ne    ustrezata    niti A niti B, lahko pa rečemo,
samo enkrat, čeprav to enkratnost    razumeta    vsak po svoje.
In čeprav se zdi, da nesrečo    potrebujeta    oba, pesnik in filozof, da bi se sploh
cvetočemu drevju, medtem se mu dve muci    dobrikata    okrog nog in v pričakovanju obstaneta
dobrikata okrog nog in v pričakovanju    obstaneta    na pragu, ko stopi v hišo.
pragu čakali gospodarja, razočarani    odhajata    na potep.
nasprotnih delov nesrečne zavesti, in obenem    mislita    na Kierkegaardovega ”esteta“, ki je
Jaz pa bi pripomnila, če    dovolita   , da Hegel očitno ni imel dosti posluha
”estetiko“ in ”etiko“, v čem se potlej    razlikujeta    estetski in etični ali‐ali?
Zdaj učitelj in učenec spet    sedita    v Brunovi knjižnici; pozno je že in
povabil v gostilno na njoke, zdaj pa    sedita    pred kaminom in pijeta čaj.
njoke, zdaj pa sedita pred kaminom in    pijeta    čaj.
Njegovi črni zenici se    lesketata    sredi sinje modrih roženic.
Učitelj in učenec    sedita    molče, ujeta v skupne misli.
Pa vidva, ne    hodita    k maši?
Če    želita   , vama preberem kak odlomek iz Hardingovega
med njimi mnogo takšnih, v katerih    prevladujeta    logika in dialektika.
pomislek ni v tem, da Hofstadter & Dennett    zanikata    nadnaravnost jaza in duše, ampak da
svoj argument prek Hardingove zgodbice    vprežeta    budizem.
brinjem pravkar izginila Marija - se    prikažeta    srni:
   prisluškujeta   , ovohavata veter, potem stečeta nazaj
prisluškujeta,    ovohavata    veter, potem stečeta nazaj v gozd.
prisluškujeta, ovohavata veter, potem    stečeta    nazaj v gozd.
hemisferama, ki pri takem bolniku ne    delujeta    usklajeno... ali celo preveč usklajeno.
Poanta je v tem, da hemisferi lahko    delujeta    relativno samostojno, o čemer pričajo
Dva kratka, zaporedna poka se ostro    zarežeta    v kraško tišino, kakor kamna, ki padeta
zarežeta v kraško tišino, kakor kamna, ki    padeta    na mirno gladino tolmuna.
naslov Vprašanja kralja Milinde, se    pogovarjata    kralj Milinda in budistični modrec
Na robu gozda se    prikažeta    dve postavi.
Mojster Bruno in učenec Janez    stopata    vštric po kolovozu med sveže zelenim
med sveže zelenim grmičevjem in se    pogovarjata   .
pravzaprav le to, da prostor & čas pri Kantu    nastopata    kot nekakšna simetrična dvojčka, kot
Res je, čas in prostor pogosto    nastopata    kot simetrična dvojčka.
pojmovana kot povsem simetrična, ker se    razlikujeta    po nekaterih bistvenih lastnostih;
Sredi kolovoza, po katerem se    sprehajata    Janez in Bruno, na travišču med kolesnicama,
zdaj opazoval od daleč, z višine, kako    hitita    po zaraščeni stezi med kraškimi vrtačami,
zazdelo, da popotnika na vse kriplje    bežita    pred nevihto.
   Ustavita    se sredi vasi pri prenovljeni cerkvici
Cerkvica je zaprta, sopotnika    najdeta    zavetje pred zapuščenim župniščem,
Sopotnika se    spuščata    po ozki asfaltirani cesti, ki se sprva
temveč tudi čas z gibanjem, ker se    opredeljujeta    drug z drugim: čas namreč opredeljuje
ampak sta si enaka kvantitativno, saj    imata    isto mero.
Sprehajalca se    ustavita    na križišču, ob mejniku z vklesanimi
Ko    prečkata    križišče, naša popotnika v času & prostoru
križišče, naša popotnika v času & prostoru    zapustita    asfaltno cesto in nadaljujeta pot proti
prostoru zapustita asfaltno cesto in    nadaljujeta    pot proti Tomaju po lepem gozdnem kolovozu.
definiciji časa kot števila gibanja    počneta    določili prej in pozneje?
Dva meniha    gledata    zastavo, ki plapola v vetru, in se
zastavo, ki plapola v vetru, in se    prerekata   , ali se giblje zastava ali veter.
Toliko časa se ne    moreta    sporazumeti, da pride mimo zenovski
Sopotnika    obstaneta    tik pod stebrom - velikanom, ki v svojih
Filozofa nekaj časa    hodita    molče, od daleč se sliši brnenje traktorja
Po nekaj sto korakih se    ustavita    na široki jasi, kjer se razpre pogled
prostora in možna nezveznost časa nas    opozarjata    na njuno različnost, četudi običajno
na njuno različnost, četudi običajno    nastopata    v paru.
odvzeli soncu sijaj - toda ko popotnika    prehodita    še kakih sto korakov, skozi vrzel med
skozi vrzel med vejevjem nepričakovano    zagledata    s soncem obsijano pokrajino v daljavi,
Sopotnika se    sklanjata    čez zglajen kamen v globino vodnjaka:
njuni silhueti se v nebesnem krogu    zrcalita    na temni gladini.
gladini, tako da se človeški silhueti    razpršita    do nespoznavnosti.
Ženin in nevesta veselo    plešeta    in s petami udarjata ritem.
nevesta veselo plešeta in s petami    udarjata    ritem.
sprehoda skozi prostor & čas, zato si    poiščeta    prosto mizo v zadnji sobi, kjer sedi
Prijatelja    pijeta    teran, jesta pršut in čakata na Marijo.
Prijatelja pijeta teran,    jesta    pršut in čakata na Marijo.
Prijatelja pijeta teran, jesta pršut in    čakata    na Marijo.
ozadju in palačo ob strani, ki kakor da    sevata    bledo, belo svetlobo in sta skoraj
Saj me    počakata    tu, ne?
je medtem pridružil še eden, ptiča    frfotata    in se borita za dragoceni prostor vrh
pridružil še eden, ptiča frfotata in se    borita    za dragoceni prostor vrh spomenika.
Na levi in desni strani piazze se    dvigata    skoraj simetrični, patricijsko vzvišeni
bežečega pod obok osrednjega slavoloka,    vzpostavljata    in ohranjata občutljivo ravnotežje
osrednjega slavoloka, vzpostavljata in    ohranjata    občutljivo ravnotežje med mestnima
nova pozlata zaglavnega naslonjala -    sedita    Marija in Janez, Bruno pa se nasproti
niza palač, mimo katerih smo pluli,    odsevata    svetloba in dnevna ura in kako se palače
bosta vedno skupaj, in zdaj, ko se    zibljeta    v isti gondoli, verjetno premišljujeta,
se zibljeta v isti gondoli, verjetno    premišljujeta   , tako kot mnogi mladoporočenci, le
   Vidita   , kako čudovito je, da so Benetke zrasle
Janez in Marija se    povzpneta    na nabrežje po stopničkah, ki so spodaj,
kajti druga dva v evangeliju komaj    zaslužita    omembo, saj nanju ni razpet noben bog,
Človeka, ki    trpita    in bosta ravno tako umrla na Golgoti
sploh ne bi bilo, ko da onadva sploh ne    trpita   !
približala Bruno in Marija, šele tedaj, ko    stojita    že tik pred njim.
odžeja svoje ljudstvo v puščavi (sliko    vidita    tam na stropu) - z zdravilno vodo,
toliko oseb kot na Križanju, obe    imata    diagonalno kompozicijo, čeprav so med
Mojster in učenec    vstaneta    in se tolikanj oddaljita od zadnje
Mojster in učenec vstaneta in se tolikanj    oddaljita    od zadnje stene dvorane, da se nad
na križišču kompozicijskih diagonal,    stojita    človeka, ločena od skupine apostolov,
ločena od skupine apostolov, ki se    pogovarjata    in, kot kaže, se sploh ne menita za
pogovarjata in, kot kaže, se sploh ne    menita    za veličastni vnebohod na nebu nad
nebu nad njima, ampak mirno, nemoteno    razpravljata    kakor grška filozofa, ki jima trezni
čas pa se mi je zdelo, da me na nekaj    spominjata   ... bravo, Janez!
Tintoretto namenoma naslikal tako, kakor    stojita    pri Rafaelu, v Atenski šoli?
Učenec in mojster    vzameta    vsak svoje zrcalo, Janez si začne ogledovati
posamezna telesa v relativnem smislu,    obstajata    absolutna prostor in čas, glede na
dveh teles: če se telesi A in B    gibljeta    enakomerno in premo, potem lahko enako
celotni Newtonovi naravni filozofiji    nastopata    kakor simetrična dvojčka: lastnosti
<figure> in velikosti, vendar ne    ostajata    vselej numerično enaka.
se dve telesi A in B enakomerno    gibljeta    v prostoru, lahko rečemo, da miruje
miruje prostor, v katerem se A in B    gibljeta   , pač odvisno od gledišča opazovalca,
torej dve telesi v medsebojnem odnosu    pospešujeta    [svoje gibanje], je pospeševanje povzročeno
ko se hitrosti vrtenja vedra in vode    izenačita   , zato (je sklepal Newton) deluje sredobežna
v vsem brezmejnem vesolju in da se    vrtita    druga okoli druge, ostajajoč vedno
razdalji, natančneje, da milijone let ”   plešeta   “ okrog skupnega težišča, ki je nekje
Kastor & Poluks se sicer v naravi ne    vrtita    na tak način, ker sta predaleč narazen,
obeh zvezd, ki se druga okoli druge    vrtita    v praznini, bi lahko upravičeno rekli,
da se zvezdi v prostoru sploh ne    vrtita   , saj v tem svojem relativnem in ”lokalnem“
tega preprostega vesolja - pravzaprav    mirujeta   : njuna medsebojna lega oziroma razdalja
Ker pa (po predpostavki)    ostajata    enako oddaljeni, iz tega po zakonih
prostorski ”okvir“, v katerem se zvezdi    vrtita    druga okrog druge.
relativnostni teoriji, nedvomno pa se že    začenjata    obnašati kot ”dvojčka“ - seveda, če
Mojster in vajenec že nekaj časa    hodita    sem in tja po sobi, v katero skozi
- ki pravi, da je sila, s katero se    privlačita    dve telesi v praznini sorazmerna s
Nenadoma se mojster in učenec    znajdeta    drug pred drugim, iz oči v oči, stoječ
prostor in čas atributa stvarstva,    bivata    le v spletu odnosov med stvarmi, Bog
vendar ne žogica ne zidarska opeka ne    moreta    imeti neskladnih dvojnic, saj so vse
pojma enantiomorfizma in nesimetrije ne    pokrivata   , saj obstajajo tudi takšni nesimetrični
obdano z zidom v obliki srca, v njem pa    stojita    dve postavi, obsijani z onstransko
poglablja: mojster in učenec molče    sedita    pred kaminom, pogreznjena v naslanjača
sredi noči, že proti jutru: z Angelom    plešeta    v temni praznini, z obličjem v obličje.
Vse hitreje se    vrtita   , sanjavec in sanjani, zvezdna dvojčka
sanjavcem sanjani obraz, vse hitreje se    vrtita    zvezdna dvojčka v nočnem plesu, vse
dvojčka v nočnem plesu, vse bolj se    stapljata    v eno samo brezmejno svetlobo... in ko
V nedeljo dopoldne    sedita    mojster in učenec pred hišo in pijeta
sedita mojster in učenec pred hišo in    pijeta    kavo.
Dvojčka ti ne    gresta    iz glave, kaj?
Saj se    vrtita   .
potem v praznem vesolju, v katerem se    vrtita    dvojčka, ni mogoče razlikovati med
traja, medtem ko se dvojčka brezčasno    zreta    iz obraza v obraz... a tudi obraza sta
knjižnici, pomislil sem, da nama lahko    prideta    prav...
poudarja greha, prej željo in pogum, ki    navdajata    dušo, ko se loči od večne svetlobe
Kajti duši, tudi najini, se zares    srečata    v tistem življenju, ki presega čas
estetike“ je trditev, da prostor in čas ne    pritičeta    samim stvarem, namreč ”stvarem na sebi“,
prostora in časa pomeni, da resnično    obstajata    v izkustvu, vendar obenem zgolj kot
idealnost, torej ju ni izven zavesti, ne    obstajata    ”na sebi“...
V tej raziskavi se bo pokazalo, da    obstajata    dve formi čutnega zora, ki sta apriorna
čistem zrenju - tj., samo prostor in čas    ostaneta   , potem ko odmislimo vso vsebino občutkov.
Ali    imata    prostor in čas kot formi čutnosti sploh
Vprašanje, ali    imata    prostor in čas neke določene apriorne,
med njima toliko stičnih točk in tudi    dopolnjujeta    se v svoji različnosti, kakor sta se
vzporedno, se križajo, prepletajo -    tečeta    v nas in zunaj nas, v duhu in naravi,
nasprotno: ravno zato, ker čas in prostor    sooblikujeta    zavest, sta obenem konstitutivna za
neposredno orientacijo v času, saj    osvobajata    zavest njene vsakokratne ujetosti v
vsakokratne ujetosti v zdaju in jo    povezujeta    z neposredno preteklostjo in prihodnostjo.
doživljajskem toku zavesti; v časovnem oziru    imata    pri predmetenju pomembno vlogo retenca
omogoča imanentni časovni predmet, ki ga    konstituirata    retenca in reprodukcija, da vsakič
Mojster Bruno in vajenec Janez    hodita    po cesti skozi vas.
fiziki, saj v relativnostni teoriji    nastopata    skoraj kakor nekakšna siamska dvojčka.
Ladji    potujeta    po vesolju z enakomerno in zelo veliko
rekla, da se najini ladji medsebojno    gibljeta    s hitrostjo, večjo od polovice svetlobne
Se    sprehajata   ?
O čem se    pogovarjata   , če smem vprašati?
Če    dovolita   , bom hodil pred vama in preganjal kače...
komaj slišno sikne, Bruno in Janez mu    sledita   , hodita vštric in nadaljujeta pogovor.
slišno sikne, Bruno in Janez mu sledita,    hodita    vštric in nadaljujeta pogovor.
Janez mu sledita, hodita vštric in    nadaljujeta    pogovor.
vedno preganja kače, Bruno in Janez    hodita    spet vštric, nekaj korakov za njim.
takole: dvojčka S in S', ki se seveda    rodita    skupaj, potujeta vsak na svoji vesoljski
in S', ki se seveda rodita skupaj,    potujeta    vsak na svoji vesoljski ladji; ladji
vesoljski ladji; ladji se medsebojno    gibljeta    z veliko hitrostjo, recimo s polovico
in zdaj recimo, da se dvojčka spet    srečata    (S' se na primer vrne k bratu S)
Zemlja kot svetlobni žarek, pa ”prosto    padata   “ v ukrivljenem prostoru, čeprav se
In tako mojster in vajenec spet    ujameta    varni ritem svojega pogovora.
duha ne sluha, zato se Bruno in Janez    začneta    sama spuščati po grebenski poti s Svetega Mihaela.
Mojster in vajenec se    ustavita    na jasici sredi grmovja.
Bruno je zagledal ujedi, ki se    spreletavata    visoko na nebu; iz žepa izvleče kukalo
”dokaza neresničnosti časa“, ki ga    sprejemata   , spet vsak na svoj način razvila ”brezčasno
gravitacijskega polja, po katerem ladji    potujeta    (kajti gravitacija je po Einsteinovem
odprti čas in zaprti (sklenjeni) čas -    razlikujeta    se po lastnostih časovnih relacij,
Se    sprehajata   ?
Prav zdaj    prihajata    od Mihaela?
Bruno in Janez s popoldanskega sprehoda    vrneta    v vas.
Mojster Bruno in vajenec Janez molče    sedita    ob kamniti mizi pred hišo in pijeta
sedita ob kamniti mizi pred hišo in    pijeta    trpki teran.
njun boj pa je narava omilila tako, da    pritegneta    človekovo pozornost ob različnih letnih
prosim vaju, da se nama pri pogovoru    pridružita   .
Elpina, ki ga bo verjetno bral Janez -    ostaneta    še dva čudna škrica, Frakastorij in
Ad rem, ad rem, si iuvat; predolgo    skušata    mojo nestrpnost.“
Nad svetlinom zdaj    frfotata    dva metulja, ki sicer nista očalasta
Že, ampak v čem se sploh    strinjata    Filotej in Elpin?
Pri cvetočem rožnem grmu se mu    pridružita    muci, oranžno tigrasta in lisasto tribarvna,
oranžno tigrasta in lisasto tribarvna,    smukata    se ob njegovih nogah in v pričakovanju
ob njegovih nogah in v pričakovanju    obstaneta    na pragu, ko stopi v hišo.
Če    dovolita   , gospoda, bi prosila, da ta disput
dovolita, gospoda, bi prosila, da ta disput    nadaljujeta    pozneje!
   Prideta    zvečer kaj naokrog, za spremembo k
Ko mojster in učenec    ostaneta    sama, Bruno obsedi pri mizi, znova
Bruno in Janez    sedita    v vaški gostilni ”N'Placi“.
Misliš - kadar si    nasprotujeta   ?
Ne, toda zdi se mi, da    imata    marsikaj skupnega.
Medtem ko filozofa    odhajata   , vstopijo še trije domačini, ki pozdravijo
Mislite, mojster, da    gresta    skupaj - Nanos in Spinoza?
”In če Platon in Aristotel    postavljata    nujnost in nespremenljivost v Boga,
Boga, zato nič manj kot mnogi drugi ne    zagovarjata    moralne svobode in naše zmožnosti izbiranja;
naše zmožnosti izbiranja; dobro namreč    vesta    in zlahka razumeta, kako moreta soobstajati
izbiranja; dobro namreč vesta in zlahka    razumeta   , kako moreta soobstajati nujnost in
namreč vesta in zlahka razumeta, kako    moreta    soobstajati nujnost in svoboda.“ [Bruno,
pogosto prekrivajo, podobno kot se    prikrivata    duša in duh, pa tudi um z obema.
V tem se Teofil in Dicson    strinjata   :
vajenec, zatopljena vsak v svoje misli,    obsedita    pri knjigah, ki hranijo pričevanja
filozofijo, saj Razodetje in Filozofija    stojita    na različnih bregovih.“ [prav tam,
vendarle ni tako preprost - kajti, če    stojita    na različnih bregovih, če nimata nič
Če pa razodetje in filozofija    imata    nekaj skupnega, kaj to je?
govori s svojim prijateljem (tj., ko    govorita    s svojima telesoma), potem je Kristus
razumevanje resnično eno in isto in se    razlikujeta    samo v odnosu do naših misli, ki jih
Biblije, če jo pravilno razumemo, ne    nasprotujeta   , je eden glavnih sklepov Teološko‐metafizične razprave,
(pravzaprav sistemček) prizem, ki ga    tvorita    najini faseti skupaj z drugimi, ki
njem, um zaznava dva ”atributa“, ki    določata    njegovo bistvo: ”razsežno stvar“, tj.
razsežnost ali nerazsežnost sploh ne    sodita    med formalna določila ideje same... pri
in ”teza modusne identitete“ skupaj    dasta    slavni Spinozov ”psihofizični paralelizem“,
in [šele] atributa [ali atributi?]    omogočita   , da je sporočilo modusov umu dosegljivo,
umu dosegljivo, s tem da jih naglas    prebereta   , da jih izrazita <expressing them>.“
tem da jih naglas prebereta, da jih    izrazita    <expressing them>.“ [Bennett,
Mojster in učenec se    približata    Mariji in si prek njenih ramen vsak
prek njenih ramen vsak s svoje strani    ogledujeta    sliko: tulipan je upodobljen z mehkimi
Zato bom, če    dovolita   , nadaljeval s filozofijo: zanimivo
Ga    hočeta    videti?
Meni se zdi ravno nasprotno, namreč da    govorita    o istem, o mejah jezika.
Da, obe tezi    govorita    o meji jezika, vendar se prva postavlja
vprašanja in da se začetek in konec poti    stekata    v nadčasni sedanjosti:
”tihemu hrepenenju“, iz katerega potem    sledita    želja in dejanje, si pomaga tako, da
Schelling in Hegel se    ujemata   , formalno vzeto, v skupni filozofski
Vekov sveta - je Marija zaspala; filozofa    opazita   , da spi, šele tedaj ko zaslišita njeno
filozofa opazita, da spi, šele tedaj ko    zaslišita    njeno nežno smrčanje.
”bit“, kakor ju uporablja Schelling, ne    sovpadata    z bolj znano Heideggerjevo niti s klasično
je monizem, nauk o Enem, v katerem    sovpadeta    narava in duh, ne da bi se narava ”ukinila“
vseh reči ena, pa v naravi vselej    delujeta    dve volji, na kateri se razdeli ”večna
”Dve sili    vladata    v vesolju: svetloba in težnost.“ [Weil,
sodobno kozmologijo ”prapoka“, v kateri    delujeta    dve nasprotni, za stvarjenje vesolja
Tu, na belem produ,    sedita    konj in volk, ki se o nečem zavzeto
Zdi se, da volk in konj ne    vidita    pava, sicer bi se gotovo čudila, od
Govoreči živali se    ozreta    k njej, konj prhne in prikima, volk
naslikala Potrjujočo voljo, o kateri zdaj    razpravljata   .
Kaj    pravita   , filozofa, od kod je prišel in kam
na dve ”paradoksni“ vprašanji, ki se    zastavljata    znotraj FRW‐modelov kot standardnih
nihilo): ko filozofija ali teologija    govorita    o stvarenju iz niča v tradicionalnem
Principle, 1986) k tej argumentaciji    dodajata   :
monografiji Antropično kozmološko načelo    pravita   , da je možno razumeti Carterjevo močno
se v svoji znani in vplivni knjigi    zavzemata    predvsem za možnost (C), kajti --
<sum-over-histories> h kvantni gravitaciji, saj    morata    obe [teoriji] neizogibno dopustiti/priznati
pa Barrow & Tipler prvo varianto (A)    pripisujeta    predvsem ”naravnim teologom preteklih
<participatory> antropično načelo, ki pa je, kot    menita    avtorja, s filozofskega stališča preblizu
”...obe načeli    zrcalita    drugo v drugem.
Kaj pa gospa Marija... in Cecilija...    prideta    sèm?
   Gresta    tudi vidva kam na dopust?
Mislila sem, da    prideta    skupaj z Janezom...
Bruno sredi svojega življenja pota    hodita    po potki v parku Zvezda.
Angel ju pospremi s smehljajem, ko se    oddaljujeta    med platanami.
na voljo v okviru programov, ki jih    izvajata    ministrstvo za delo in pa zavod za
pravico le visokošolski učitelji, ki jih    odlikujeta    dva okrasna pridevka.
za uveljavljanje te pravice, kot jih    določata    zakon o organizaciji in financiranju
amandma na amandma, ki je vložen, ne    rešujeta    pomislekov, ki jih je sicer z nekoliko
vnesti v zakon nekatere rešitve, ki jih    predlagata    predvsem za to pristojni strokovni
Tolminska in Kobariška    imata   , bom rekel, teritorij, ki bi bil več
Ne    poslušata    nas niti županja, niti poslanec.
je, da velikokrat mesto in država ne    najdeta    skupnega jezika, saj je za Ljubljano
razmerij ali pa stvari, pri katerih    sodelujeta    odnosno uveljavljata svojo vlogo.
stvari, pri katerih sodelujeta odnosno    uveljavljata    svojo vlogo.
Opozarjamo, da se tudi predlagatelja dobro    zavedata   , da vse tisto, kar na videz vsebinskega
A tudi v tem delu avtorja    priznavata   , da je to že urejeno oziroma bo urejeno
Predlagateljema zato predlagamo, da zakon    umakneta    in s tem državnemu zboru omogočita,
zakon umakneta in s tem državnemu zboru    omogočita   , da se posveti zakonskim besedilom,
Zato, ker ta zakon    potrebujeta    država in ga rabi mesto Ljubljana.
interes in ta pravica najintenzivneje    trčita    ob pristojnosti državnega in skupnega
Druga rdeča nit je, da v tej državi    vladata    generalni sekretar vlade in županja
Tu se predlagatelja na začetku    sklicujeta    na takso, ki je v skladu z ustaljeno
memoranduma Vlade Republike Slovenije,    dosežeta    dogovor izvajanja nalog.
ali v skladu z dikcijo tega zakona to    odločita    generalni sekretar vlade in ljubljanska
Vendar ta dva ne    odločata    o tem, o čemer piše v zakonu.
skupnih vlaganjih ali o skupnih projektih    odločata    državni zbor v državnem proračunu in
se županja in generalni sekretar ne    sporazumeta   , lahko generalni sekretar Vladi Republike Slovenije
mestni svet in župan pa se s tem ne    strinjata   , naj to stori na svoje stroške.
lokalna skupnost in mesto Ljubljana    pridobita    ob sinergiji.
Politični interes in stroka pa    gresta    velikokrat vsak svojo smer.
Letos    priletita    še dva transportna helikopterja -
Torej naj tudi po razvezi    preživita    vsak pol časa z otrokom, razen kadar
dni z otrokom oče, teden dni mati, če    živita    dovolj blizu.
odnos med njima, zato se velikokrat    pogovarjata    prek otroka.
novih pričakovanj, ki jih na primer    izražata    Fiho in Fšo.
Ker obe fundaciji svoje cilje    dosegata   , predstavniki nevladnih organizacij
prvem mestu med vrednotami zdravje,    sledita    družinska sreča ter mir in varnost,
pridružila dva druga sindikata, ki    delujeta    v podjetju, namreč sindikat gostinskih
Epifanij (Pan. 66.21-22) pa ga jasno    omenjata    na seznamu prvih jeruzalemskih škofov.
Zdaj obe entiteti čedalje bolj    izgubljata    atribute državnosti, država BiH pa
Beograd želi, da omenjeni hidroelektrarni    postaneta    last elektroenergetskega sistema SČG.
scenarij bi bil, da Koštunica in Šešelj    oblikujeta    vladno koalicijo, ki bi imela v parlamentu
obnovili medsebojni letalski promet,    razmišljata    pa tudi o zmanjšanju omejitev v diplomatskih
sopotnici iz Ljubljančanovega vozila, da se    oglasita    na postaji prometne policije v Krškem.
olimpijskem letu 2004, v katerem pa    čakata    plavalce pred OI še EP v Madridu in
tekmah, na drugi slovenski moštvi pa    prežita    ranjena tekmeca: Pivovarno Laško bo
posledicami udarcev s turnirja v Leipzigu se    ubadata    še Deja Doler in Marina Vergeljuk,
Lleyton Hewitt in Kim Clijsters, ki    igrata    skupaj z Alicio Molik oziroma Xavierjem
reprezentanca ZDA, ki je tudi 1. nosilka,    sestavljata    pa jo James Blake in - po odpovedi
Najbolje pri tem    zaslužita    obe smučarski zvezi (avstrijska in
zavrnil vročitev dveh obtožnic, ki ga    bremenita    spodbujanja k uboju nekdanjega predsednika
levkemijo po statističnih podatkih    zbolita    dve osebi od 100.000 in je najpogostejša
procesu, imenovanem translokacija, se    spojita    dva dela človekove dedne zasnove, med
deklico ali fantka, ki se neznano kje    borita    za življenje.
V njih Koalicija Slovenija, ki jo    tvorita    SDS in NSi, hoče prevladujoč vpliv
Tako se to soboto dve knjigi    selita    s police nujno branje na polico za
Najprej    zadeneta    njena ostrina in brezkompromisnost.
Kaj    pravita   ?
Mojo pesniško kolumno vsako nedeljo    prebereta    dva milijona ljudi.«
večina augsburškega deželnega zbora    zavrneta    protestantski nauk in znova odredita
zavrneta protestantski nauk in znova    odredita    uresničitev edikta iz Wormsa.
javnosti želim povedati, da pri nas    obstajata    dve vrsti bolnišnic.
Kar se njih tiče, pa    obstajata    37. čl. avstrijske državne pogodbe
prispevka dr. Tineta Hribarja, ki se    nanašata    na povojne izvensodne poboje domobrancev
Ljubljanska banka d.d. Ljubljana in Kreditna banka Maribor    obdržita   :
   Utelešata    ju Winnie in Sadam. Winnie in Sadam