Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Gad (350)


»Pomagala si bova s svetilko, če    greva    gor.«
»Kje se lahko    srečava   
»Celo popoldne    imava   
»Na varnem sva, če    ostaneva    za grmovjem.«
III »Sem lahko    prideva    še enkrat,« je rekla Julija.
»Nujno jo    morava    odložiti za tako dolgo, kot moreva.«
morava odložiti za tako dolgo, kot    moreva   
»In zdaj poslušaj, dragi, zmeniti se    morava    za naslednji sestanek.«
»Še eno uro    imava   
bom luknjo s kosom žakljevine, preden    greva   
»In ko    prideva    drugič sem, bom prinesla nekaj malte
»Zdi se mi, da je že skoraj čas, da    greva   
»Važno je samo to, da ne    smeva    izdati drug drugega, čeprav bi tudi
»Midva    verjameva   , da obstaja neke vrste zarota, nekakšna
»Ne    verujeva    v načela Angsoca.«
»To vam pripovedujem zato, ker se    hočeva    prepustiti vaši milosti.«
»Če želite, da se    obtoživa    še kako drugače, sva pripravljena.«
»Brati jo    morava   ,« je rekel.
Sistematično    spodkopava    solidarnost družine, svojega voditelja
»   Narediva    še kaj kave.«
»Mislim, da se vseeno lahko    posloviva   ,« je rekla.
»Preden    končava   , mi lahko zastaviš nekaj vprašanj,
»   Morava    se še kdaj srečati,« je rekel.
»Da,« je rekla, »   morava    se še kdaj srečati.«
za nama služabnika s prošnjo, naj ga    počakava   .
»No, dobro, pa    počakajva   
»Preostaja še ena možnost: da vas    prepričava   , da naju pustite oditi.«
   Premisliva    tole: ali ni tisti, ki je najspretnejši
In s tem    trdiva    ravno nasprotno od tega kar pravi Simonid.«
Toda    lotiva    se stvari malo drugače!
»In kako naj zdaj    spremeniva    oznako?«
»Potem    morava    dodati svoji prvi ugotovitvi - pravično
Ali - da    povzameva    - lahko dobri s svojo posebnostjo (dobroto)
oteževala svojih poizvedb, zdaj pa, ko    iščeva    pravičnost, ki je vendar mnogo dragocenejša
Toda    razmisliva    stvar natančneje!
   Soglašava    v tem: z zapovedmi za podložnike vladajoči
Zdaj pa poglej, dragi Trazimah (če se    povrneva    k prejšnjim premišljanjem): po svoji
»Ali mu naj    poskušava    dokazati, da se moti, in ga pripraviti
»na njegov govor    odgovoriva    in pri tem navedeva koristi pravičnega
njegov govor odgovoriva in pri tem    navedeva    koristi pravičnega življenja, in če
vprašam, kakor sem to že prej - da točno    slediva    razpravi -, v kakšnem razmerju je pravičnost
»To lahko vsekakor    označiva    kot posebno nalogo tega orodja?«
Pretresti    morava    namreč tudi nasprotne nazore, ki pravičnost
Najprej    razmisliva   , kako v takšnih razmerah ljudje živijo.
za nastanek razkošne države, ki ga    hočeva    pretehtati.
Če namreč    pretreseva    tako državo, utegneva videti, kako
Če namreč pretreseva tako državo,    utegneva    videti, kako se v državah oblikujeta
Toda prebiti se    morava    skozenj!«
Če se    hočeva    izogniti napadalcev, ki si jih omenil,
napadalcev, ki si jih omenil, potem jim    morava    pojasniti, o kakšnih filozofih je govor
govor in kakšni ljudje so to, da se jim    drzneva    izročiti oblast.
jasno, potem se bo moč braniti s tem, da    pokaževa   , kako nekaterim ljudem po naravi pripadata
»Zamisli si, da jih    gledava    iz bližine.
»Tudi v tem se    morava    sporazumeti!«
»Ali se strinjaš, da sebe    prištejeva    k tistim razsodnim možem, ki imajo
ki imajo skušnje s takimi ljudmi, da    imava    vsaj nekoga, ki lahko odgovarja na
»Da najprej    opraviva    z državo: imaš tiransko državo za svobodno
»Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da    spolniva    vso pravico.«
»   Moreva   
»Učitelj,    želiva   , da nama storiš, kar te bova prosila.«
»   Moreva   
»Gospod, ali hočeš, da    rečeva   , naj pade ogenj z neba in jih pokonča?«
»   Veva   , da je to najin sin in da se je rodil
rodil slep; kako da zdaj vidi, pa ne    veva   , in kdo mu je odprl oči, ne veva.
ne veva, in kdo mu je odprl oči, ne    veva   .
Ne    moreva   , da ne bi govorila o tem, kar sva videla
vredne večnega življenja, glejte, se    obračava    k poganom.
   Oznanjava    vam, da se morate obrniti proč od teh
Upam pa, da se v kratkem vidiva in se    pogovoriva    iz oči v oči.
Dim se lepo vijuga,    raztezava    v tenke plasti in zavzema vse mogoče
otrok moj, hiša je prazna, in midva    morava    na vsak način živeti,« je rekel Ludvik.
»Živeti, kajpak, živeti    morava   
Najbolje je, če jo    odkuriva    iz vasi: na senožeti pojdiva, v gozd,
Če bo kdo kaj vprašal,    porečeva   , da sem Bernard in mir besedi.
Kar mirno    stopiva    v gostilno,«
Ne, k meni res ne    moreva   , če hočeva imeti mir.
Ne, k meni res ne moreva, če    hočeva    imeti mir.
Veliko suho sobo si    najameva    kje v Starem mestu in končno si lahko
kje v Starem mestu in končno si lahko    prihraniva    tudi toliko denarja, da začneva misliti
prihraniva tudi toliko denarja, da    začneva    misliti na lasten dom.
Pokimava si in se    nasmehneva   .
Ali pa    prideva    rajši jutri,«
Zdaj bo šla v pokoj in potem se    vzameva   .
No, pa    pustiva    to, da ti povem naprej.
- Ni jih, sem rekel, zato    morava    pa midva pomagati.’
zlatek moj, bova šla, toda midva ne    pojdeva    daleč.
Čisto blizu    pojdeva   , samo v Furlanijo pojdeva.
Čisto blizu pojdeva, samo v Furlanijo    pojdeva   .
lokajo žganje, midva, bajtarja, pa    kopljeva    jamo in požirava suho slino.
midva, bajtarja, pa kopljeva jamo in    požirava    suho slino.
»Pa se midva    zavrtiva   !
Pogovoriti se    morava   
Čas je, da se    vzameva   
Takrat    morava    biti doma!«
Vsaj potrpi, da se z Lojzekom    pogovoriva    do kraja.
O poštarju    govoriva    ...«
»Arnejc,    pustiva    otroka in pojdiva!« se je zdaj oglasila
»Kaj pa midva    veva   !« sta rekla kmeta.
   Rečeva    pa ti, da je zdaj treba Maticu krepko
»Veš kaj, Matic, kar    pohitiva   , da bo Tilčka še doma.
Matic se je nasmehnil, češ midva že    veva   , kako in kaj.
»No,    stopiva    hitreje, da se pogrejeva,« je rekel
»No, stopiva hitreje, da se    pogrejeva   ,« je rekel oče in zdaljšal korak.
»No,    pustiva    zdaj to!« je oče zamahnil z roko.
»In    pustiva    še to, da si tudi ti čudak.
Zato pa tudi    greva    v Tolmin! ...
No, pa    pustiva    to!« je zamahnil z roko, ker se mu
   Sediva    nekam v zavetje in počakajva, da se
Sediva nekam v zavetje in    počakajva   , da se zdani.«
   Sediva    raje h kozolcu.«
»Ali naj    greva    naprej?«
Nagonsko se    stisneva    k deblu, čeprav sva v gozdu tostran
Zmeraj hitreje se    bližava    drug drugemu.
   Gledava    se s prikritim sovraštvom, z nerazumljivim
pod noge in šla v Tolmin, da se takoj    dogovoriva    na gimnaziji.
- Res je, da bo treba vse, kar zdaj    neseva    v nahrbtnikih, spraviti v glavo, toda
-    Greva   ? -
-    Greva   , če boš pameten, - je rekla in stopila
Jutri    pojdeva   , - sem ji prikimal, zakaj prav tisti
nekaj listov črnega lapuha, da z njim    pokrijeva    samokolnico.
- Kdaj    pojdeva    zdaj pod Vranjek?
-    Pojdeva    pa drugo leto.
- Teh nikar ne    trgajva   ! -
In zdaj    pohitiva   !
je cel roman, bo le pametneje, da ga    odloživa    na jutri, kaj?«
velikanskim telesom in rekla, da se    morava    najprej pogoditi:
»Vidiš, takole se    pričkava    pa čas hitro mine,«
»   Udariva    jo za teto, da ji iztisneva še požirek.«
»Udariva jo za teto, da ji    iztisneva    še požirek.«
»Kar    sediva   
»Seveda    greva   
Zdaj    greva   .
»Jo že    imava   !« je Venček glasno rekel puški in jo
   Zvrneva    ga še kozarček ali dva, potem pa jo
kozarček ali dva, potem pa jo skupaj    mahneva    po dolini!«
»Daš besedo, da se v miru    pogovoriva   
»   Pustiva    zdaj to!« je zamahnil župnik.
Pa    pustiva    zdaj to, ker je le preveč grdo!« je
Še nocoj jih    morava    oklestiti in razžagati.«
In zdaj    greva    po zvonce!«
»Tantadruj,    greva   !« se je razveselil norček.
Zvonce    greva    kupit!«
»Midva    greva    po zvonce pa božorno‐boserna!«
No, ali    greva    po mizo?«
‘Črnilogar,    greva   ?’ se bo prav tako popraskal in rekel:
   Pozabiva    vse, kar je bilo hudega!...
sedemdeset let sva se gledala, zdaj se    gledava    zadnjič!...
Zdaj še lahko    spregovoriva    pet besed, jutri ne več, ker jaz grem!
   Pustiva    to! - je zamahnil Temnikar. -
In ne    vidiva    se več!...
»No, potem    greva    pa v hram in boste povedali pravljico,«
»Midva    trobiva   ...«
Midva    hodiva    pa v vinograd...
»Ali    greva    zdaj domov?«
»In zdaj ga    priveževa    vrh češnje, da bo odganjal kose!« rečeta
Če    rečeva   , da jim bova dajala kruha in zrnja,
»   Greva   !« je skoraj ukazovalno rekel orel in
»To se pravi, da se    imava    rada,« je rekla jelka.
Tako pa    greva    še malo v svet.«
Ne    moreva    reči, da nama je sreča mila.«
»Morda je tako zato, ker ne    znava    kemije!«
»Nikogar ne    potrebujeva   
»Tegale    morava    pa res podariti Dumouchelu!«
»Če nisva skromna, tudi midva tako    misliva   ,« je rekel Pécuchet.
»Si za to, da    poskusiva    sestaviti zgodbo?«
»Niti tega ne    veva   , kaj se dogaja v najinem gospodinjstvu,«
gospodinjstvu,« je rekel Bouvard, »   hočeva    pa odkriti, kakšne lase in ljubezni
»Res je,    morava    se malo našemiti,« je rekel Bouvard
»Samo meniško kuto    imava   ,« je rekel Pécuchet.
»Zdaj    prekopava    zemljo!
Če hočeš,    greva    v kapelico v Croix‐Janvalu, in, ljubi
Lahko    živiva    brez njih!
Glavno je, da se    spraviva    iz zadrege!
»Zdaj lahko    poskusiva    samo še z vero,« je rekel Bouvard.
Ali sploh    utegneva    pisati?«
»Nič ne    moreva    narediti.
»Če samo    pomisliva    na to,« sta govorila, »da sva svoje
sporazumela, da tako pač ne gre in da se    morava    ločiti.
tako kot je to morda že bilo, morda pa    živiva    skupaj že ves čas, čeprav se morava
živiva skupaj že ves čas, čeprav se    morava    sedaj za nekaj časa ločiti ...
je bilo zadnjo noč jasno - z Gail se    morava    ločiti.
imel čisto nič proti - že tako dolgo    imava    same probleme in še tako dolgo jih
dolgo jih bova imela, da si res lahko    privoščiva    malo luksuza.
sva skupaj skozi najlepše in sedaj    greva    skozi najtežje, bodiva si sorodnika,
se po knjigi / od začetka do konca    sprehodiva    skupaj. /
Zbogom, Janez, kmalu se spet    srečava   ...
Bi ga sploh prepoznal, če se spet    srečava   , kot sam pravi, da se bova? ...
Včasih pride k meni, da se kaj    pogovoriva   , zanima ga filozofija.
No, Janez, le stopi noter, da    zapreva    vrata.
Zvečer lahko    spijeva    tudi malce terana...
nekaj bi ti predlagal: da se vsakokrat    dogovoriva    za temo naslednjega pogovora, ali še
bolje, da za izhodišče vsakega pogovora    izbereva    neko filozofsko delo.
Hm, kakopak, če    pomisliva    na Platona, na Simpozij in Fajdon...
Janez, preden    začneva    najin prvi filozofski pogovor, bi ti
Zdaj    greva    gor v knjižnico in poiščeva Kartezijeva
Zdaj greva gor v knjižnico in    poiščeva    Kartezijeva dela.
Zdaj, ko    sediva    tu ob ognju:
sklicevanja na tisto, če lahko tako    rečeva   , resnično resničnost, ki jo je postavil
vsemogočnega varljivca... ampak zaenkrat še ne    govoriva    o njem, ali pač?
dobro vprašanje... vendar predlagam, da    skušava    najprej odgovoriti na tisto prvo: po
Prav, toda če    slediva    Karteziju: kdo ali kaj je jaz, o
In tako    prideva    do znamenite Kartezijeve misli v Drugi meditaciji,
moja lastnina, saj nisva poročena, še    hodiva    ne skupaj...
Vprašal sem jo, kaj torej    počneva    že nekaj mesecev? -
   Hodiva    prav gotovo ne, ti si moj prijatelj,
skupaj, ko ona odhaja k drugemu, se ne    moreva    ločiti, ker naju vežejo tako močne
In    imava    se rada, človeško sva si zelo blizu!
Še preden    nadaljujeva   , pa mi povej, kako si se odločil -
vsekakor prezgodaj, če    hočeva    še kaj reči o Wertherju in Karteziju,
Ja, tukaj je,    pogovarjava    se. ...
Bolje, da kar    nehava    s tem, mojster, sicer se mi bo Descartes
predlagam, da razpravo o filozofski metodi    preloživa    na neko drugo srečanje in se vrneva
preloživa na neko drugo srečanje in se    vrneva    h Kartezijevim dušnim strastem...
Takšnih zbirk je več, verjetno pa    misliva    isto.
   Greva    gor, v knjižnico?
Morda se o tem zborniku    pomeniva    še po večerji, zdaj bi rekel samo to,
ne bova ubežala, čeprav za zdaj, ko    govoriva    o sebi, predlagam, da tudi midva,
”izključiva“ Boga iz območja spraševanja in    nadaljujeva    pogovor o cogitu, o odnosu med transcendentalnim
K vprašanju Boga se gotovo še    vrneva   , nocoj govoriva o transcendentalnem
vprašanju Boga se gotovo še vrneva, nocoj    govoriva    o transcendentalnem jazu, o sebi...
K temu lahko    dodava    še odlomek iz Idej, verjetno najpomembnejšega
Se    strinjava    s tem?
Tudi če    pustiva    ob strani presenetljivo ”materialistično“
Skratka, če se    vrneva    k primerjavi Kartezija in Husserla:
danes že pozno, ti predlagam, da o tem    premisliva    do prihodnjega pogovora.
sem tu pri vas, mojster Bruno, ko se    pogovarjava   , se mi zdi, kakor da sem prestavljen
pogoj za identiteto osebe - ali, če    obrneva   :
Danes se že četrtič    pogovarjava    o jazu in marsikaj o sebi sem izvedel
Če    začneva    premišljevati iz sebe, kakor sva
poskusila v najinih dosedanjih pogovorih,    naletiva    najprej na čas, potem na prostor... kar
menda še ne bo dežja... sicer pa lahko    vedriva    v Tomaju.
Seveda pa ne    smeva    pozabiti na Aristotelovega učitelja,
Začela bova s časom, pozneje    prideva    do prostora...
naravi zdaja bova še govorila, zdaj le    ugotavljava   , da za Aristotela zdaj - ki obstaja
Zdi se mi, da se ne    moreva    strinjati s takšnim sklepanjem.
Ali se torej lahko    strinjava    z Aristotelom, ki pravi, da čas ne
ampak za zdaj, ko    govoriva    o Aristotelovi Fiziki, se rajši omejiva
Spomni me, ko    prideva    domov.
determinizma; če te zanima, se o njej    pogovoriva   , ko pride pravi čas.
Glej, pokazal ti bom na primeru: zdaj    hodiva    po cesti proti Tomaju; če hodiva enakomerno,
zdaj hodiva po cesti proti Tomaju; če    hodiva    enakomerno, tedaj število najinih
- in sicer v korakih, ki jih lahko    spremeniva    v metre, kilometre... kakor tudi čas,
tudi čas, trajanje poti, če korake    spremeniva    v sekunde, minute, ure...
prostora, ali drugače rečeno (če za hip    odmisliva    razgiban relief kraške pokrajine):
relief kraške pokrajine): s koraki    meriva    medsebojno cestno oddaljenost dveh
duševnih dejavnosti, podobno kot midva    štejeva    korake pri merjenju časa in prostora...
prostoru in času, saj na primer s koraki    meriva    oboje?
prišel do tega stebra, pod katerim    stojiva   , bodisi je šel že mimo, tja proti zvezdam...
najine zavesti, od tega, kdaj nanj    pomisliva    - medtem ko ni prav nič odvisno od
večernicam in zdelo se nama je, kakor da    prihajava    v neko neresnično, sanjsko mesto.
o tem bova nadaljevala drugič... zdaj    morava    pohiteti, da naju ne ujame dež!
S Cecilijo kmalu    prideva   ... ali pridemo.
kakor dandanes himalajec Harding, če se    spomniva    njegovega spisa Kako je, če nimaš
zamisliva si, da sva ”površinski bitji“, ki    živiva    kakor nekakšni senci v dvodimenzionalnem
svetu in na površini svojega sveta    riševa    trikotnike, najprej majhne, potem vse
potem vse večje in večje, obenem pa    meriva    notranje kote teh trikotnikov in računava
meriva notranje kote teh trikotnikov in    računava    njihovo vsoto.
vsota povečuje, namreč nad 180, se    plaziva    po svetu s pozitivno ukrivljenostjo,
ali južnim polom, tedaj z merjenjem    ugotoviva   , da so vsi trije notranji koti tega
trikotnika zmanjšuje, namreč pod 180, potem    živiva    v hiperboličnem svetu z negativno
ne v prvem ne v drugem primeru pa ne    potrebujeva    višje, tretje dimenzije, da bi ugotovila,
najin dvodimenzionalni svet, če le    imava    dobre merilne instrumente in če znava
imava dobre merilne instrumente in če    znava    računati.
Lahko bi šla pogledat, toda počakati    morava    Marijo, da se ne izgubimo.
Glej, in tu spet    prideva    do primerjave s Kartezijevim cogitom:
kar prav tako, kot je: v isti vasi    živiva    in kadar želim, pridem k njemu, pomagam
Kristusovem Vnebohodu... pridi, da jo    pogledava   ...
Odlično - torej lahko tokrat    začneva    in medias res...
Da, lahko tako    rečeva   .
je nekaj drugega, tudi do njega še    prideva   .
vode v odnosu do prostora... vrv lahko    odmisliva   .
   Odmisliva   ?
lahko tudi najin primer z zvezdama    poveva    malce drugače: pa reciva, da se v umišljenem
Mojster, zdaj že nekaj časa    govoriva    o absolutnem in relativnem prostoru,
šele zdaj opazil, da se že nekaj časa    pogovarjava    stoje, kakor da bi se srečala kje na
Zdaj, ko    poznava    vpliv razlike med evklidsko in möbiusovsko
vpliv topoloških značilnosti v mislih    preneseva    na tridimenzionalne prostore, torej
začel že ti, je res najbolje, da kar    nadaljujeva   .
Veliko lepše bi bilo, ko bi sanjal, da    pleševa    z Drago in da njen obraz sije pred
Ko    začenjava    pogovor o času kot tisti duševni razsežnosti,
razsežnosti, v kateri zavest traja, se    morava    najprej ustaviti pri Plotinu, utemeljitelju
Zanimiva tema za pogovor, toda preden    razmisliva    o tem vprašanju, si malce osveživa
prostora in časa, saj Kant zapiše - če    pogledava    še malce v njegovo razlagalno knjižico
Sicer pa lahko    prisluhneva    neki melodiji...
   Greva    poslušat en Bachov kontrapunkt...
in zato lahko tudi posamezni ton    vzameva    kot primer Husserlovega časovnega predmeta:
Sicer pa, če se    vrneva    k fenomenologiji časa, je treba poudariti,
senči na različne načine, lahko si jo    predstavljava    od zgoraj, od spodaj, od strani, v
spodaj, od strani, v predstavi lahko tudi    izvzameva    del predmeta in si ga povečava, na
tudi izvzameva del predmeta in si ga    povečava   , na primer naslov knjige, posamezno
posamezno stran in podobno; analogno - če    imava    smisel za glasbo - lahko v časovni
glasbo - lahko v časovni reprodukciji    senčiva    neko melodijo ali neko glasbeno frazo,
Ko že    govoriva    o odsenčenjih, je še posebej zanimiva
Reci ji, da takoj    prideva   , čez pet minut...
Liter terana naj    prineseva   ? ...
sisteme, ki ga je poznal že Newton, lahko    rečeva   , da moja ladja S miruje, tvoja ladja
vaše in moje, bi se morali ujemati, če    imava    res natančni uri.
Saj    meriva    časovni interval med istima dogodkoma
Svetlobni žarek ima, kot    veva   , vedno enako hitrost 300.000 km na
Tudi tako lahko    razumeva    Einsteinovo relativnostno teorijo -
teorijo - in prav je, da jo kot filozofa    skušava    razumeti!
pokazal tisto ruševino, spotoma pa se    pogovarjava   .
Prav, Anželo, tu te    počakava   , če se ne boš predolgo mudil.
o tem; na to boš mislil pozneje, ko    prideva    domov.
Zdaj pa, dokler    čakava    na Anžela, ti povem nekaj o zgodovini
Boš videl, gotovo ga    najdeva    spodaj pri Svetem Lovrencu ali sredi
Zakaj se ne    vračava    po isti poti?
transcendentalizem prostora in časa, h kateremu se    vrneva    pozneje...
Kot filozofa lahko torej    rečeva   , da prostor‐čas ne obstaja ”po sebi“,
nasproti substancialni; po drugi strani pa    morava    dodati, da ta podpora ni enoznačna
   Greva    dalje?
Da, lepo, da si se spomnil... toda zdaj    govoriva    o našem izkustvenem prostoru, ki ni
No, in če zdaj    pustiva    ob strani staro filozofsko vprašanje,
V pomenu, o katerem zdaj    govoriva    - enostavne: tipične relativistične
Lahko tako    rečeva    - še več: v splošni teoriji relativnosti
Da, lahko tako    rečeva   .
relacij, časovno vmesnost: ko z njo    pripiševa    časovnemu redu neko lastnost, izbereva
pripiševa časovnemu redu neko lastnost,    izbereva    določeno ”obliko časa“ - na primer,
določeno ”obliko časa“ - na primer, če    rečeva   : ”
potem je C med B in A“, s tem    določiva    topološko zaprti čas, ki ga lahko
zadeva netelesnost neskončnosti, se    strinjava   .
sprehod, morda gor na Vahto, da se malo    predihava   , zatem v gostilno na večerjo...
Torej    nadaljujeva    pri meni, v knjižnici?
Filotej, ki, kot že    veva   , zastopa Brunova stališča, pravi:
Tudi tako lahko    rečeva   ... saj verjetno veš, da physis pomeni
Da, vendar se    razhajava    bolj v opredelitvi panteizma kot v
tudi Paul Henri Michel v knjigi, ki jo    imava    tu, pred sabo:
znotraj njegove neizmernosti, kako tedaj    veva   , kakšen je v celoti?
In kako sploh    veva   , da je v celoti, prav ves, kar ga je
No, tudi nanj    najdeva    odgovor, celo dva različna odgovora,
Najbolje, da    začneva    kar pri Spinozovih definicijah substance,
Če to Bennettovo misel    preneseva    na najino prispodobo popolnega diamanta,
zdaj pa s pomočjo najine prispodobe    premisliva    nekaj Spinozovih propozicij oziroma
pa s pomočjo najine prispodobe malce    premisliva   , dragi Janez, najznamenitejšo tezo
prispodobo, ki jo lahko v mislih    dopolniva    in jo še bolj uskladiva z ”izvirnikom“.
lahko v mislih dopolniva in jo še bolj    uskladiva    z ”izvirnikom“.
barve, ipd.; z eno besedo torej lahko    rečeva   , da fasete lomijo žarke.
zamislijo, da lom žarkov - najbolje, da si    predstavljava    en sam žarek, ki v cikcakasti črti
ni povsem jasen, toda najbrž lahko    rečeva   , da je Bog pred stvarjenjem v Vekovih sveta
Toda zdaj, ko    govoriva    predvsem o naravi in njenem odnosu
Lahko tako    rečeva   ... čeprav se božanski duh v človeku kdaj
Morda, toda kaj midva    veva    o njem?
pa se sprehodiva po Ljubljani, časa    imava    še pol ure.
seveda - politizirati, potem pa lahko    imava    midva še zelo veliko replik in drug
zelo veliko replik in drug drugemu    podajava    to temo.
Ne    strinjava    pa se v temeljnem izhodišču.
obisku v Strasbourgu, se mi je zdelo, da    imava    oba veliko zaupanja drug do drugega.
mi je, da se oba zelo altruistično    boriva    (vsak v svoji stroki - glasba, politika)
S Katerino Ferkov    preloživa    kavo na naslednji dan, moral bi se
dokončno odločila za še en zakon, potem    misliva   , da ga je treba obdržati v tajnosti.«