Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GZcd (9)


v razvoju, kolikor močnejši sta, če    nimata    na voljo ustrezne hrane, časa in tal.
»Vsekakor, kajti slava in korist    nimata    tu iste vrednosti.«
Gospoda    nimata    prav, škoda ni tolikšna, prej kot v
in Gorjujem in žal jima je bilo, da    nimata    svojega gledališča.
zmeraj misliš, da Werther in Kartezij    nimata    nič skupnega?
nobene izbire glede časa in prostora, ki    nimata    zase nič realnega v sebi in ničesar
Sopotnika v prostoru & času tokrat    nimata    pri sebi nobene knjige, s seboj sta
če stojita na različnih bregovih, če    nimata    nič skupnega, kot pravi Spinoza, zakaj
Miklavž in dedek Mraz    nimata    nič proti.