Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GZbd (3)


sta brat ali sestra brez obleke in    nimata    vsakdanjega živeža, pa jima kdo izmed
- Denarja seveda    nimata    preveč, da bi ga lahko razmetavala
Mar otroka    nimata    nobene predstave o tem, kaj je prav?