Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GZOce (624)


bilo nebo živo modro, se je zdelo, da    ni    barve nikjer drugje kot na plakatih,
kantini in zavedal se je, da v kuhinji    ni    nikakršne hrane, razen kosa črnega
»Seveda je to samo zato, ker Toma    ni    doma,« je medlo rekla gospa Parsons.
dejal: »Srečala se bova na kraju, kjer    ni    teme.«
»Srečala se bova na kraju, kjer    ni    teme,« je bil rekel.
Danes so strah, sovraštvo, bolečina,    ni    pa dostojanstva čustev, ne globokih
»Poskušal sem po vsem mestu,    ni    jih več.«
»Seveda že zdaj    ni    razloga ali opravičila za miselni zločin.«
spraševal, če je kos dokaza, ki ga zdaj    ni    več, nekoč res bil?
treba sprejeti, kajti nobenega vzora    ni   , in ga tudi nikoli več ne bo, po katerem
»Nobenega povpraševanja    ni    več, pa tudi zalog ne.«
»Telekrana    ni   !« si ni mogel kaj, da ne bi bil zamrmral.
»Srečala se bova na kraju, kjer    ni    teme,« mu je bil rekel O'Brien.
Kraj, kjer    ni    teme, je imaginarna bodočnost, ki je
»Ničesar dovolj velikega    ni   , da bi lahko skrilo mikrofon.«
»Kaj    ni    tu nekje blizu potok?«
Ni razumela, da    ni    takih stvari, kot je sreča, da edina
»Ničesar    ni   , kar bi te svinje ne imele, ničesar.«
»Nič    ni   
naključju rekla, da po njeni sodbi te vojne    ni   .
nekaj trdnih predmetih, na katerih    ni    besed, kakor ta kos stekla tu.«
spet in spet spraševal mater, zakaj    ni    dovolj hrane, kričal je in jo hrulil
»Nič takega    ni   
»Takega seznama    ni   
»Nobene možnosti    ni   , da bi za našega življenja nastala
»Vpričo Miselne policije    ni    druge poti.«
»Na kraju, kjer    ni    teme?«
»Na kraju, kjer    ni    teme,« je dejal, kot bi bil prepoznal
Zdelo se mu je, da    ni    nobenih drugih vprašanj, ki bi jih
nerazumsko prepričan, da na tako popoldne    ni    nevarnosti, da bi se kdo vmešaval.
Drugič pa    ni    v materialnem smislu ničesar več, za
celotna vojna ponarejena ter je ali sploh    ni   , ali pa se vodi v namene, ki so popolnoma
V Novoreku    ni    besede za »znanost.«
Medtem pa zaradi tega, ker    ni    nevarnosti, da bi zavojevali svet,
Kadar je vojna trajna,    ni    več take stvari, kot je vojaška nujnost.
Videti je bilo, da    ni    dnevne ure, ko bi ne koračila sem in
da bi imelo politične posledice, ker    ni    poti, po kateri bi bilo nezadovoljstvo
Tako    ni    nobene rasne diskriminacije, pa tudi
prepolna protislovij celo tam, kjer zanje    ni    praktičnega razloga.
»Nič olja    ni    v njej.«
»Nobene razlike med dnevom in nočjo    ni    tukaj.«
Pred obrazom bolečine    ni    junakov, ni junakov, je mislil spet
Pred obrazom bolečine ni junakov,    ni    junakov, je mislil spet in spet, ko
rekel: »Srečala se bova na kraju, kjer    ni    teme,« v tistih sanjah pred sedmimi
moraš razumeti je, da na tem kraju    ni    mučeništva.«
»Zdrobili te bomo do tiste točke, od koder    ni    vrnitve.«
Mar    ni    v izjavi »Ti ne obstajaš« nekaj logično
»   Ni    poti, po kateri bi kdo lahko strmoglavil
»Ničesar    ni   , česar bi ne mogli storiti.«
Prepričanje, da    ni    zunaj tvoje lastne zavesti ničesar
Zdelo se mu je, da    ni    v tem nobene razlike, le sanje so bile
mu je rekel O'Brien; vedel pa je, da    ni    zavestnega dejanja, s katerim bi si
Zdelo se mu je, da    ni    le poleg njega, temveč v njem samem.
Vedel je, da    ni    nevarnosti, nikogar ne bosta zanimala.
»Misliš, da    ni    druge poti, da se rešiš, in si čisto
predstavljati, da druge puščice sploh    ni   ?
človek ni moder; v njegovih besedah    ni    namreč trohe resnice.
drugih vrstah vojskovanja, ko vendar    ni    nobenega drugega orodja, ki bi moža
ne sodi v našo državo, ker pri nas    ni    ljudi, ki bi jih označevalo dvojno
rekli, da takega moža v naši državi    ni    in da se tudi ne sme v njej naseliti.
14. »   Ni    boljšega dokaza za slabo in sramotno
»V tem    ni    razločka, zato se s takim ravnanjem
Morda mu dokažemo, da    ni    nobenega javnega poklica, za katerega
določene stvari od nadarjenosti, najbrž    ni   
»Gotovo jih    ni   
»Potemtakem    ni    nobenega javnega poklica, ki bi pripadal
z njim tako ravnati, kakor da zanj    ni    ne hrane ne ničesar drugega.«
zaradi nasilja in žalitev pri njih    ni   .
Težko je namreč uvideti, da    ni    druge poti k sreči, ne k sreči za posameznika
»Nekaj, kar je ali česar    ni   
bi bilo mogoče nekaj spoznati, česar    ni   
resnično obstaja, in da tega, česar    ni   , sploh ni mogoče spoznati.«
Če nekaj hkrati je in    ni   , potem je to sredi med resnično obstoječim
resnično obstoječim in tistim, česar sploh    ni   
kar je, in nespoznanje temu, česar    ni   , potem je treba za to, kar je sredi
kakor med to, kar je, in to, česar    ni   .
so nekje med tem, česar    ni   , in tem, kar resnično obstaja.«
   Ni    dvoma namreč: kar je v današnji državi
»   Ni    velikega razločka med njimi.«
za to prirojene sposobnosti in ker    ni    tam zapeljivcev, deloma pa veliki duhovi,
ter ima še druge podobne lastnosti,    ni    pri volji, kakor veš, da bi živel v
Toda    ni    umetnosti, ki bi dajala ljudem vid.
Povsod, kjer    ni    harmonije, pa prihaja do bojev in sovraštva.
prepustiti vladanje filozofom, ker med njimi    ni    več poštenih in preprostih mož, temveč
»Potemtakem    ni    dvoma, da skopi in dobičkaželjni človek
Z eno besedo:    ni    neumnosti in sramotnega dejanja, ki
od koder je prišel, potem misli, da    ni    nikjer drugje kakor zgoraj, seveda
duhu seveda, ker take države, mislim,    ni    nikjer na svetu.«
škodljivo in slabo; če jih to ne uniči,    ni    ničesar drugega, kar bi jih lahko uničilo.
in se ni hotela utolažiti, ker jih    ni    več.«
Učenec    ni    nad učiteljem in služabnik ne nad svojim
hišo in so jedli daritveni kruh, ki ga    ni    bilo dovoljeno jesti njemu in njegovim
Kdor    ni    z menoj, je zoper mene; in kdor z menoj
prišli k njemu saduceji, ki pravijo, da    ni    vstajenja, in so ga vprašali:
   Ni    pa Bog mrtvih, temveč živih.«
   Ni    ga tukaj.
»Resnično vam povem: nikogar    ni   , ki bi zaradi mene in evangelija zapustil
njemu pridejo saduceji, ki pravijo, da    ni    vstajenja, in ga vprašajo:
   Ni    pa Bog mrtvih, ampak živih.
   Ni    ga tukaj.
»Nikogar    ni    v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó
plenice in položila v jasli, ker zanju    ni    bilo prostora v prenočišču.
»   Ni    dobrega drevesa, ki bi rodilo slab
je nekaj saducejev, ki so trdili, da    ni    vstajenja.
   Ni    ga tukaj, temveč je vstal.
»Poglejte, pravi Izraelec, v katerem    ni    zvijače.«
poslal, je resnicoljuben in v njem    ni    krivice.
   Ni    me pustil samega, ker vedno delam to,
nikoli ni vztrajal v resnici, ker v njem    ni    resnice.
V nikomer drugem    ni    odrešenja; zakaj pod nebom nam ni dano
Zakaj pri Bogu    ni    pristranosti.
»   Ni    pravičnega, niti enega ne, ni razumnega,
niti enega ne, ni razumnega, nikogar    ni   , ki bi iskal Boga.
zablodili in se vsi skupaj izpridili;    ni    ga, ki bi delal dobro, ni ga, niti
izpridili; ni ga, ki bi delal dobro,    ni    ga, niti enega.
   Ni    strahu božjega pred njihovimi očmi.«
   Ni    ga.
   Ni    tudi Bog poganov?
Kjer pa    ni    postave, tudi ni prestopka.
Kjer pa ni postave, tudi    ni    prestopka.
mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih    ni   .
In čeprav se greh ne prisoja, če    ni    postave, je vendar od Adama do Mojzesa
In kako naj slišijo o njem, če    ni    oznanjevalca?
Božje kraljestvo namreč    ni    v besedi, temveč v dejanju.
sicer o taki, kakršne niti med pogani    ni   , tako da nekdo živi z ženo svojega
vedejo angeli, sicer pa v Gospodu    ni    ženske brez moškega in ne moškega brez
Če razlagalca    ni   , naj na shodu molči, govori pa sebi
morejo nekateri izmed vas govoriti, da    ni    vstajenja mrtvih?
Če    ni    vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus
oznanili jaz in Silván in Timótej,    ni    »dà« in hkrati »ne«.
Nič posebnega torej    ni   , če si tudi njegovi hlapci nadevajo
   Ni    drugega evangelija
Sicer pa drugega evangelija dejansko    ni   .
Grka, ni več sužnja ne svobodnjaka,    ni    več moškega ne ženske: zakaj vsi ste
Zoper te stvari    ni    postave.
   Ni    dvoma, da je skrivnost vere velika,
   Ni    je namreč stvari, ki bi se lahko skrila
popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami in    ni    od tega sveta, je stopil v svetišče
očiščuje s krvjo in brez prelivanja krvi    ni    odpuščanja.
Kjer pa so te odpuščene,    ni    več daritve za grehe.
Bog je luč in v njem    ni    nobene temè.
ne spolnjuje, je lažnivec in v njem    ni    resnice.
poželenje, poželenje oči in ošabno vedênje -    ni    od Očeta, ampak od sveta.
Ljubezen    ni    v tem, da bi bili mi vzljubili Boga.
Zver, ki si jo videl, je bila, a je    ni    več, vzdignila se bo iz brezna, a pojde
bodo videli, da je zver bila, pa je    ni    več, a da se bo vrnila.
Zver, ki je bila in je    ni    več, je hkrati osmi in eden izmed sedmih,
Strahu v bistvu    ni    .
zmeraj samo polmrak; ne noči, ne dneva    ni   !
Tu    ni    čas za premišljevanje.
V sitosti    ni    odrešenja, Marija.
Nobenega, niti najmanjšega sonca    ni    bilo nikjer, nobenega meseca, drobne
ponavadi ne spuščajo jetnikov, saj še zore    ni   .
   Ni    jim do očeta in matere.
   Ni    misli v nas o nekdanji tlaki, o uporih.
vidimo nekdanjih valpetov, niti potrebe    ni   .
A luči    ni   , samo trpek privid ustvari pred njihovimi
Nič peska in kamenja    ni    v njeni strugi.
Kresov    ni   .
   Ni    na Tolminskem konec sveta, ni tam konec
Ni na Tolminskem konec sveta,    ni    tam konec naše zemlje.
In nikamor    ni    zame iz tega sveta tako daleč kakor
Prav za prav še    ni    čas.
   Ni    še zora.
Brez tebe    ni    Krasa.
Amerike    ni   .
Ampak gosenice    ni    ..."
Kdo zvoni, ko mene    ni   ?
Ker    ni    tebe, zvonim sama, zjutraj, opoldan
Kruha    ni   !"
Bil je potrt in    ni    me pogledal v oči.
- Država pravi: brezposelnih    ni   .
V mestu pa    ni    dela; in tudi če je kaj malega, je
Pa morale in poštenosti sploh    ni   .
Tako -    ni   !"
udarjalo v njem, toda iz njegovih ust    ni    bilo glasu; v grlu ga je davilo in
»Še smeti    ni   , da bi jih človek kadil in sanjske
človek kadil in sanjske knjige tudi    ni   , da bi pogledal, kaj njegove sanje
Stala sta na peronu, ljudi    ni    bilo veliko in njuno slovo je bilo
imam komaj dve uri, zdaj pa še poldan    ni   
Kmetija na Pologu    ni    bila daleč, ležala je na veliki polici,
je Martin preležal toliko večerov,    ni    bilo več.
Rjuh seveda    ni   
Tako je, kakor da jih    ni   .
svojem življenju, toda ko je odprl oči,    ni    bilo nikjer nič.
rekel, »treba bo gnati na pašo; slane še    ni    in živina gre lahko na gmajno.«
Povedal je, da celih šestnajst let    ni    bilo v njegovi fari nobenega nezakonskega
pod večer, ko je videla, da Martina    ni    v hiši.
veliko nadarjenost: še tri mesece mu    ni    bilo, ko je že reagiral na stvari,
zmeraj manj, mati je bolehala, kruha    ni    bilo, toda izmed vseh stvari ga je
»Če bi bilo tako kakor    ni   
zakopal se je v listje do vratu in    ni    bilo dolgo, ko so mu zrasle peroti,
»Pri nas    ni    prostora.
Kavo boste že dobili, tobaka pa    ni   
»Ga    ni   ?
»Je    ni   ,« je zajavkal Jakob, kakor bi bil on
On sam je bil pri njej, saj    ni    v dragi hiši.
Zdaj    ni    nobene več.
Gosenic    ni   .
   Ni    bilo človeka v vasi, ki bi se lahko
večne čase v tiste kraje, od koder    ni    vrnitve.
Nekega večera spoznajo, da mesec    ni    samo zaradi tega na nebu, da razsvetljuje
Takih pomladi zdaj    ni    več.
Tudi mame    ni    več.
Nobenega    ni   , sam se potepam po mokrih ulicah, maham
pokazati, da tudi ona nekaj zaleže, če    ni    Nance na koru.
Brez dobrih hlapcev    ni    dobrih gospodarjev!
Rejca    ni   .
Odgovora    ni   .
še dovolj koruze, kajti brez koruze    ni    polente - polenta pa je naš tolminski
Pravice    ni   !
»No, bab še    ni   !« bevskne Zavoglar in vrže svoje oči
Nobenega oblačka    ni    bilo nikjer.
pobrisal v Tolmin, ker v naši vasi    ni    bilo postojanke.
prašičih, o Oblakovem vrhu in kako da tam    ni    fašistične sodrge.
Ona pa v jok, češ naših pobov pa    ni   .
-    Ni    jih, sem rekel, zato morava pa midva
in krhki ledeni plošči, pod katero    ni    nikjer dna, nikjer nič stanovitnega,
nič stanovitnega, nič trdnega: kamna    ni   , zemlje ni, sama votlina, praznina,
stanovitnega, nič trdnega: kamna ni, zemlje    ni   , sama votlina, praznina, brezno brez
Med temi ljudmi    ni    nikjer oči, ki bi te iskale, nikjer
bi te pričakovale, da, celo nikjer    ni    človeka, ki bi te sovražil, zmerjal
stvari, v resnici pa take domovine nikjer    ni    ...
Kakor da me    ni   .
Nobenega vzklika    ni   , nobene besede, niti ne živžava otrok.
Nobenega pomenka    ni   .
Udarila je tista velika, usodna ura, ko    ni    več sredine.
ki je sicer mučen in bridek, zanje    ni    druge rešitve, kakor še bolj pobesiti
nebo, kakor bi hotele povedati, da    ni    ne izhoda ne prehoda.
Nobene besede    ni   .
Takrat    ni    več ne strahu ne tarnanja.
sebi ponos, mladost in moč, zakaj nič    ni    bridkejšega za mladega človeka, ki
trak se vleče skozi vas in na njej    ni    žive duše.
Čeprav    ni    niti najrahlejše sapice, rdeči lističi
Nobeno nedeljo    ni    takega miru.
Še zmeraj    ni    nobene duše nikjer.
Pravice    ni   , da boš vedel!«
Saj je    ni    več.
A ker dotika    ni   , spet dvigne veke.
niti rahla in lahkotna - saj je sploh    ni    več.
Toda zdaj    ni    več klopotca, niti sten ni in niti
Toda zdaj ni več klopotca, niti sten    ni    in niti hiše, ne doline in ne gora,
doline in ne gora, nič stanovitnega    ni    več.
Trohovka proti koncu svoje poti, a konca    ni   , povsod je samo začetek novih stvari.
Na obrazih    ni    neskrbnosti, kaj šele veselja.
Toda polka še    ni    pri kraju, ko udari nov klic:
»Policijske    ni   !« mu odreže besedo Hlipov Lojz in takoj
Vetra    ni   , ptice ne pojo.
Saj    ni    še vseh dni konec!«
»Staneta    ni   ?« vpraša radovedno in s senco skrbi
»Dragiča    ni    več ...« tiho reče po premolku.
»   Ni    ...«
»Toda    ni    še konec trpljenja ... in borbe ...
njegovih očeh, na njegovem upadlem obrazu    ni    več prejšnjega poguma in odločnosti;
»   Ni    je in je ni!« se nenadoma oglasi Sova
»Ni je in je    ni   !« se nenadoma oglasi Sova z zaskrbljenim
pogleda, češ saj druge grape sploh nikjer    ni   .
»Le Dragiča    ni    ...« tiho reče po premolku.
»   Ni    ...«
Tudi v Bosni ga    ni    ...«
   Ni    ga ...« skrušeno prizna Sova.
»Drejčeve čete    ni   
»Takega sonca v Franji    ni    bilo, kaj?« se mu rahlo zbadljivo nasmehne
»   Ni   .
Zame res    ni    nevarnosti.
»   Ni    pomoči, otrok moj, ni ...«
»Ni pomoči, otrok moj,    ni    ...«
»Pet dni je že, pa jih še    ni    ...«
Za Hitlerjev rajh, ki ga    ni    več? ...
»Na tem jih še    ni   .
»   Ni    ...« reče po premolku Sova s tihim glasom
utripati z vekami, kakor bi se čudil, da    ni    otrok sredi ceste, temveč odrasel človek
želela, ni bilo, kakor ga v tej hiši    ni    bilo še nikoli.
»Še blizu ga    ni    - in ga tudi ne bo! ...«
Pri nas ga    ni    več.
   Ni    ga bilo dedca, ki si ne bi obliznil
morali postajati v temačni veži, kjer    ni    bilo nobenega mirnega kota, da bi si
Jaz pa mirno stojim in čakam, a ker    ni    besede, vprašam:
prikimal in zmignil z rameni, češ tu    ni    prav nobene pomoči.
Tu    ni    prav nobene pomoči!
Matic pride kar tako: zdaj ga    ni    nikjer, ti pa se samo obrneš in že
»   Ni    ga me zgrabil me,« je priznala Katra,
Škoda, da v naši dolini    ni    nobenega pisatelja!
da od Samotežnika do prihodnje vasi    ni    nobene hiše.
Tistih    ni    več.
Lepše    ni   .
»Dobro se spominjam, da je    ni    bilo, ker je Janez ni pustil.«
vidiš, ali ni škoda, da v naši dolini    ni    nobenega pisatelja ...«
pravim, da je škoda, ker v naši dolini    ni    nobenega pisatelja.
vse drži, vse - samo varnega zavetja    ni    bilo nikjer!
Ne,    ni    ga bilo, varnega zavetja!
A ker besede    ni    bilo, je z navajeno kretnjo roke potegnila
so šli iz senožeti, nobenega oreha    ni    več pri hiši in nobenega hrasta, harmonij
»Ne,    ni    ga!«
»   Ni    ga, čeprav sem ga videl še ta trenutek.
Ali    ni    že čas, da si mož in da ne razkazuješ
V naši deželi skoraj    ni    strehe, ki pod njo v teh nočeh ne bi
je živo obljudena s tistimi, ki jih    ni    več -«
Izpod mize vlečem svoje noge, ki jih    ni    ne konca ne kraja.
Saj je    ni    ne konca ne kraja!
udriha po njem, udarce čutim - a zvoka    ni   !
da sem star, toda ne tebe ne brata    ni    bilo doma.
»Saj res    ni    bila Jerica,«
iz nekakšne daljave, zakaj pri oknu    ni    bilo več mene, petintridesetletnega
Ne,    ni    me bilo več!
Klical je spanec, ki ga    ni    in ni bilo.
Klical je spanec, ki ga ni in    ni    bilo.
se pretaplja v podzemski svet, kjer    ni    nikdar dneva.
vasi, na levem bregu Idrijce, kjer    ni    bilo ceste, temveč se je ob vodi vlekel
V nedeljo je    ni    bilo pri maši.
»Brez čentezimčka    ni    lire, brez lirice ni tisočaka!
»Brez čentezimčka ni lire, brez lirice    ni    tisočaka!
- Denarja    ni   .
Sam dobro veš, da mi res    ni    rešitve.
- O, zdaj še    ni    mraza.
zmerjal, da je zakrknjen slabič, ki mu    ni    para na svetu.
   Ni    je bilo več.
Niti najmanjšega vlakenca stare vrbe    ni    več, spomin pa je še ves ostal ...«
Odgovora    ni    bilo, pač pa me je zgrabil nov očitek,
Zdaj je prav dobro čutil, da mi    ni    do družbe in do pogovora.
Dobrota    ni    v krvi, dobrota je v srcu.
otročičke, najmlajšega še na svetu    ni    bilo, ko so Andreja pobrali v vojsko.
- Nič    ni,    - je rekel Trnar. -
Ptic    ni    bilo več slišati ne videti.
Tudi žuželke    ni    bilo nikjer.
- Saj jih    ni    več.
   Ni    ju več.
In    ni    vej brez debla.
ker jih    ni   !
debele kakor lešniki, a take sile le    ni    bilo.
- Nemara ga sploh    ni    in samo tako rečejo košari.
In res ga    ni    bilo, niti drugi dan ne.
V hiši    ni    bilo več nobenega bučnega semnja, pač
kroglo v glavo, in prav nobene sile mu    ni    bilo! -
- O moj bog, pa vendar    ni    že čas! ... -
Ničesar    ni    več pri hiši.
Rekel sem, da    ni    nobene ženske v hiši ...
Pa tudi prostora    ni    bilo, ker je kuhar zasedel vse ognjišče.
Tudi prejšnje domačnosti    ni    bilo več v kuhinji.
Toplota še ostane, a luči    ni    več.
molče sedeli v kuhinji, smo opazili, da    ni    mlajšega bratca.
hotel dvigniti z lastnimi močmi, a jih    ni    bilo več dovolj.
plemeniti in lepi; nikjer    ni    nobene grde poteze in nobene bradavice.
nikjer ne teče umazana gnojnica, nikjer    ni    nadležnih muh, nikjer sitnega obada.
vendar namestnik družine, kadar te    ni    doma.«
je čemerni Zavoglar, ki med vojno    ni    bil ne krop ne voda - za delo sam veš,
krop ne voda - za delo sam veš, da    ni    bil od mlada nič prida - razčeperil,
‘Zdaj pri nas    ni    več države, temveč je čez in čez samo
»In kar ni preprosto,    ni    za nas, stare babe...
Do zdaj še    ni    bilo veselice brez njega.«
»Pa vendar    ni    pri narodni zaščiti?«
»To pa res    ni    zanj,«
»Petnajst let    ni    bilo poba doma, ti pa čenčaš, ko bi
Ne duha ne sluha    ni    bilo več o njej.
- Nič    ni   .
ti pa gredo svojo pot, kakor da ga    ni   .
Tako rada, da    ni    nobene rešitve več...
Nič hudega    ni    bilo.
Lahčka, to se pravi Gina, že tri mesece    ni    bilo, ker je bil ranjen.
»Lahček«, prikupni partizan, ki ga    ni    več.
Joj, kako se je bila zarasla, odkar me    ni    bilo doma!
O travi tam    ni    bilo več ne duha ne sluha, če ne vzamemo
Na tleh    ni    bilo nobene rasti, nobenega zelenja,
Nobene ptice    ni    bilo slišati, listje je neslišno potrepetavalo
Na mali ravnici    ni    bilo več podolgovate kotanjice z zeleno
Drugega znamenja    ni    bilo.
»Vedela sem, da ga    ni    več.«
Solze    ni    bilo nobene več, samo trepalnice so
sem nejevoljno zapredel, ker mi    ni    bilo do razgovora.
In ker ves dan    ni    pri koritu ne Modrijanovih ne Fratarjevih
»Škoda, da hudiča    ni   !
»   Ni    ga!« je odločno odbil kovač.
»No, če ga    ni   , zakaj bi ga potem klical?«
»Škoda, da hudiča    ni   !
»   Ni    ga!« je kovač s pestjo udaril po mizi,
»Hudiča    ni   
zmazal kot hudiča, če praviš, da hudiča    ni   ?
spremeni v hudiča, če praviš, da hudiča    ni   ?
»Ali sem jaz kriv, da ga    ni   
»Kako naj me ustavi, če ga    ni   
»Pa ga    ni   
Palice    ni    bilo, ker mu jo je bil kovač zlomil
»Povejte, ali je hudič ali ga    ni   
takšne može, kakršna sva midva, ga pa    ni   
doživeli v koprski jetnišnici, ki je danes    ni    več.
Ječe    ni    več in štiri bridke stvari so v tej
»Tantadruj, zdaj je zima in    ni    modrasov!«
Zdaj na semnju    ni    bilo več tako lepo kakor prej.
»In če je še    ni   , jo izkopljemo, pa božorno‐boserna!«
»Tantadruj, če je    ni   , jo izkopljemo!« se je navdušil norček
Če te    ni   , potem daj mir!«
»Ali    ni    vetra?«
»Tantadruj, prav nobenega vetra    ni   
»Res je, nobenega vetra    ni   
vse, sploh vse, kar je - in tudi česar    ni    - živo, lepo in polno.
Glej, niti oblačka    ni   !...
da ne bom nikdar dosegel dna, ker ga    ni   ; samo padam in bom padal, dokler me
zvok ali glas, čeprav ga v resnici    ni   
že    ni    več snega in že ni več ledu in on je
že ni več snega in že    ni    več ledu in on je star komaj petindvajset
»Ali je ta presneta trobenta ali je    ni   ?...
čudno, kako so včasih v naravi, kadar    ni    blizu človeka ali živali, mrtvi predmeti
-    Ni    ga več, hvala bogu! - je vzdihnila,
In bila je zadovoljna, da Jerneja    ni    več.
»Ne, sekire    ni    več, a ta je še ostala,« je zamrmral
Mar jih res    ni    nikjer več?...
»Mar res    ni    te presnete trobente?«
Ne,    ni    je doma.
Pa kaj hočemo, je že tako, če    ni    sonca!...« je rekel starec in se spustil
»Mamice pa    ni    doma.«
»Ne, mamice pa    ni   , mamice...« je zamrmral ded.
»Že dolgo je    ni   !« je vzdihnil otrok.
»Dolgo, že kar dolgo je    ni   !...« je vzdihnil tudi ded.
   Ni    časa.
   Ni    ga bil vajen, pa tudi zaupal mu ni.
Javorke    ni    bilo več.
Razumel je, toda    ni    ga ne ganilo ne pretreslo.
In če    ni    hladila, mu dušo prežge! ...
se je voda pomirila, da na gladini    ni    bilo več niti tiste komaj vidne mrenice
»Aha, aha ...« rečem in v mojem glasu    ni    prav nobenega navdušenja in v očeh
rokami, a nimam kaj prijeti, ker jih    ni   .
»In v srcu    ni    samo kri, v srcu je tudi ljubezen!«
zaradi komarjev, in če smo odkriti,    ni    v centru prav nič posebnega.
prodajo ni nobenega blaga, pričakovati    ni    nobenih nakazil, blagajna je prazna.
»Razen če    ni    tudi to spet kakšno znanstveno odkritje?«
To    ni    noben dokaz za to, da je človek živel
veliko svetlobno žarišče, ki ga danes    ni    več, medtem ko je borealna zarja morda
»Ga    ni   
Toda brez idealov    ni    resničnega; zato so modeli bolj stalno
»Če estetika    ni    šala, potem se njena strogost lahko
»Bouhours obtožuje Tacita, da v njem    ni    tiste preprostosti, ki jo zahteva zgodovina.
»In če    ni    nobene potrebe po tem?«
»Zunaj Cerkve    ni    mučenikov.«
»Nobene    ni   !« je dejal Foureau.
ga je poljubila na vrat, tja, kjer    ni    bilo brade, in prosila, ali sme oditi.
Kako to, da    ni    Velikega voza?
»   Ni    mogoče, vi tukaj!«
Prepričujem se, da boga še    ni    in da ga je treba ustvariti.
Če    ni    harmonije v duši, naj bo vsaj v okolju.
Na biciklu okvirjev    ni   .
govorim ljudem o tem, ker besed itak    ni   , naš jezik bojda res ni razvit kaj
pokrajinah obstaja nekaj, ker nič drugega    ni    a je mogoče opaziti, ker je vse drugo
za obdelavo, ki pa je v tej dolini    ni    na voljo.
začel odpravljati, čeprav mi niti malo    ni    dišalo, v tisto megleno, ravno mesečino,
dihal, dihal morje in nebo...; v duši    ni    bilo prostora za nič drugega kot za
TAM, KJER V INDIJI    NI    GNEČE
Nikjer domišljija v kamnu    ni    dosegla takega razmaha kot tukaj v
mistike tisočletnih izkušenj, ki jih    ni    oklestil in spolitiziral še noben Mohamed
Bombay je velemestna džungla in sploh    ni    primerljiva s samotno, idilično tropsko
Vendar pa    ni    dvoma, da se Tajci ne trudijo preveč
blagostanja, blaženosti, saj v njem    ni    mesta za blagost.
Če denarja iz tujine    ni    in ni, potem žive v večnem strahu.
Če denarja iz tujine ni in    ni   , potem žive v večnem strahu.
si v mračnem prostoru sam z bogom,    ni    prostora za nikogar več.
severne strani iz vasi Bawang, koder    ni    ceste, ampak 15 km steze, podobne naši
Pravijo, da    ni    problem dobiti varuha, problem je potem
ohranil kulturo stare Jave, ki je tam    ni    več.
Saj    ni    druge, impresivnejše, bolj dokazljive
izrazito patriarhalne organizacije    ni    do sedaj načel še noben politični sistem,
Danes    ni    več tako kot v Kartezijevih časih,
Kajti ničelna točka gotovosti še    ni    svet, niti v sanjah ne.
si poskušaj izpolniti želje; a če ga    ni   , se strezni in se poskušaj otresti
psevdonimom... zdaj se ga ne morem spomniti, saj    ni    bil edini Kierkegaardov psevdonim,
čas, samo da bi videli, da tam notri    ni    nikogar!“ [prav tam, 188]
svet, ohranja pa sebe, saj ”veličina    ni    v tem, da si to ali ono, temveč da
V filozofiji    ni    odveč, da se večkrat spomnimo: De
Ali    ni    že čas, da se mu odrečemo, da se oklenemo
narava... vendar moj glavni pomislek    ni    v tem, da Hofstadter & Dennett zanikata
vem, osebno sicer dvomim o tem, vendar    ni    izključeno.
Logika nadalje vpraša: torej jaz    ni    noben od njiju?
Če    ni    noben, kako pa potem jaz sploh preživi?
Dolgo je    ni   .
čas sploh ne biva, da ga v realnosti    ni    - ali vsaj, da stvari v času ne obstajajo
”En del časa je bil in [zdaj]    ni    bivajoč, medtem ko drugi del šele bo
časa - kakor ga pravzaprav tudi za nas    ni   , ko spimo, vse dokler zjutraj ne pogledamo
kdo nemara sklepal, da nečesa, česar    ni    v času, sploh ni - da ni bivajoče -
sklepal, da nečesa, česar ni v času, sploh    ni    - da ni bivajoče - kar pa ne bi bilo
gibalec“, ki biva par excellence,    ni    v času, saj ni v gibanju.
biva par excellence, ni v času, saj    ni    v gibanju.
Toda ali    ni    v tem protislovje: če so lahko v času
V tem    ni    protislovja. ”
bivajoče, kolikor je večno bivajoče,    ni    v času, saj ni zaobseženo od časa,
Formalnega protislovja tu sicer    ni   , ker ”brezčasnost“ ni atribut časa,
tam ”zunaj“, v fizični naravi sploh    ni   , ampak je, kolikor pač je, samo v zavesti;
prostor našega sveta je zvezen, v njem    ni    nikjer takšnih vrzeli, kot so v času.
prijazen sosed že pred leti, zdaj ga    ni    več med živimi.
geometrijah ukrivljenih prostorov pa    ni   !
Precej dolgo je    ni   , verjetno čaka na Cecilijo.
tega sanjsko resničnega ”kraja, ki ga    ni   “.
Saj tam za drevesom    ni    sonca?
Kaj    ni    v tem paradoks - dobesedno simbolno?
”...v naravi    ni    dveh absolutno nerazločljivih bitij
ničemer določljiva, saj nekaj, česar    ni   , ne more biti v odnosu z nečim, kar
medsebojnih odnosih, zato med njimi    ni    praznine.
mesto“; v Newtonovi nebesni mehaniki    ni    nobenih ”naravnih“, niti kako drugače
danes še ni tako pozno... saj še enajst    ni   ...
zadostuje desnost, imaš sicer prav -    ni    pa, je menil Kant, desnost nujni
Zato zanje    ni    razdalj.
In ker    ni    razdalj, tudi prostora ni, ampak so
In ker ni razdalj, tudi prostora    ni   , ampak so namesto njega zgolj stanja
med angeli, ki so si v duhu blizu,    ni    nobene razdalje, ne v prostoru ne v
duši - saj razen duše v vsem svetu    ni    drugega - se torej vse giblje v času
že pri Aristotelu - da ”preteklega    ni    več, prihodnjega pa še ni“, medtem
”preteklega ni več, prihodnjega pa še    ni   “, medtem ko je sedanji čas zmuzljiv,
pričakovanja, med preteklostjo in prihodnostjo    ni    simetrije:
spomina“ - medtem ko prihodnosti še    ni   , nikjer je še ni, razen morda v božjem
ko prihodnosti še ni, nikjer je še    ni   , razen morda v božjem umu, in zato
spoznanja v strogem teoretskem smislu sploh    ni    in ne more biti, kajti ”stvari na sebi“,
Čas je bit, ki, vtem ko je,    ni   , in vtem ko ni, je“ [Hegel (2),
ki, vtem ko je, ni, in vtem ko    ni   , je“ [Hegel (2), h 258 (129)].
res tako s časom, da je in obenem    ni   ... no, kar nadaljuj!
kot Leibniz, namreč da samega časa    ni   , ampak da so le stvari v času... takole
sedanjost je; kar je pred in po, tega    ni   ; toda konkretna sedanjost je rezultat
ob konstituciji časovnih predmetov -    ni    zavesti pred predmeti, kakor tudi ni
ni zavesti pred predmeti, kakor tudi    ni    predmetov pred zavestjo.
Kaj pa, če sploh    ni    duše?
reprodukcijo očitno dokaj pomembna; spet pa    ni    ostre meje med reprodukcijo in fantazijo
Husserl ugotavlja, da    ni    ostre meje med zdaj in pravkar,
pravkar, kakor tudi v retencijskem ”repu“    ni    ostre meje med ”pravtisom“ (neposredno
če spet uporabimo prispodobo kometa:    ni    ostre meje med njegovo glavo in repom.
gibanja v relativnostni teoriji sploh    ni   , kakor tudi ni absolutnega prostora
relativnostni teoriji sploh ni, kakor tudi    ni    absolutnega prostora in časa, v katerem
”dogodkovni horizont“ črne luknje, od koder    ni    več vrnitve, se njegov koordinatni
večji in nazadnje naslednjega signala    ni    več, ker bi bilo treba nanj čakati
Ga še    ni   ?
Srečen sem, da    ni    kaj hujšega.
prazen - če je polje prazno, če v njem    ni    nobene mase, niti energije, če v njem
Saj preteklosti    ni    nikjer več!
Toda takšnega vrtinca v vesolju    ni    - ali pač?
- vrtinca v nam znanem vesolju res    ni   , so pa nemara drugačni... črne luknje,
Toda v teranu    ni    eteričnih višav, v njem so temne zemeljske
   Ni    čuta, ki bi zaznaval neskončno, ni
začetka, sicer res izvira iz čutov, vendar    ni    v njih.“
Če je svet končen in zunaj sveta    ni    nič, vas vprašam: kje je svet? kje
Če praviš, da tam    ni    nič, potem, seveda, neba in sveta ne
K temu dodajam, da    ni    pametnega človeka, ki tega peripatetičnega
”Vsemu, kar jè (da boš vedel), mejá    ni    v smeri nobeni: / ker, da so méje mu
ni na ničemer ti videti môči, / ako    ni    onkraj kàj, kar dela mu mejo; tako
Ker pa priznati je treba, da nič    ni    zunaj vesolja, / nima ne skrajnega
prostora, preprosto zato, ker meje    ni    (enako kot Bruno pravi za evklidski
primer, ko pravi, da ”vsemu, kar je, mejá    ni    v smeri nobeni“ in da ”venomer prostor
”zdi smešno govoriti, da onkraj neba    ni    ničesar in da nebo obstaja v samem
Tako da    ni    sfer s konkavnimi in konveksnimi površinami,
konkavnimi in konveksnimi površinami,    ni    nižjih obokov, marveč je vse eno prostranstvo,
kako se vrti okrog Zemlje, hkrati pa    ni    opaziti, da bi se te luči ["zvezde
božja ali človeška: v brezmejni luči    ni    več nobenega obličja!
Mar angelov    ni    tam, onstran temè?
”...Med vesoljno dušo in božansko Enostjo    ni    druge hipostaze.
”med vesoljno dušo in božansko Enostjo    ni    druge hipostaze“, kar pa ne drži povsem,
to, da obstajajo stvari, v katerih    ni    duha, je neka trditev, ki je še nikomur
stvareh in niti najmanjšega delčka    ni   , ki ne bi vseboval njegovega deleža,
Mislite, mojster, da    ni    nič drugega tam... onstran smrti?
nikakor ne pomeni, da ”samega“ Boga    ni    in da je ”zgolj“ narava, saj narava
in da je ”zgolj“ narava, saj narava    ni    ”zgolj“, ampak je vse in eno:
popolnosti, saj izven Njega (ali Nje, narave)    ni    nobene ”zunanjosti“, ničesar drugega
nobene ”zunanjosti“, ničesar drugega    ni   , kar bi lahko hotela Njegova volja,
sporočilo ne more biti ponarejeno,    ni    ga mogoče pripisati prenaglemu prepisu
Torej znotraj diamantne sfere    ni    nobene hierarhije, nobena faseta ni
katere središče je povsod, obod nikjer“,    ni    ničesar drugega - vse, kar je, je v
nujen, saj v prispodobi izven njega    ni    ničesar, kar bi lahko relativiziralo
iste ”miselno‐razsežne komplekse“,    ni    vzročnih odnosov, kar Spinoza večkrat
med modusi enega in drugega atributa    ni    nobene vzročne zveze, ampak zgolj paralelizem,
zatočišča mojega srca, večno‐enega sveta,    ni    več; narava zapre naročje, in jaz stojim
Živega človeka    ni    več.
Bog je torej tisti, zunaj katerega    ni    narave, kot je resnična narava tista,
resnična narava tista, zunaj katere    ni    Boga.
je oduševljeno <beseelt>, ali: nič    ni    v univerzumu, kar bi bilo zgolj telo,
...] Napaka Spinozovega sistema    ni    v tem, da reči postavlja v Boga,
Toda gibanje nikoli    ni    zaradi samega sebe; vsako gibanje je
voljo; v volji pa, ki ničesar noče,    ni    niti to, niti ono, niti dobro, niti
večnosti poroditi ”tiho hrepenenje“, če pa    ni    nič izven nje, kar bi jo v to primoralo?
Vendar glavni problem Vekov sveta    ni    v tem, da je pravolja izrečena kot
Tujec strmi vame: v njegovem pogledu    ni    krutosti, le temna živalska žalost.
Bog torej    ni    že od samega začetka, od vekomaj popoln?
med ”mladim“ in ”starim“ Schellingom    ni    nobenega nasprotja, ki so mu ga očitali
stvarjenje sveta je nerazložljivo, v njem    ni    nobene nujnosti, temveč je popolnoma
ozre nazaj k tolmunu, rajske ptice    ni    več tam, vrnila se je v sen...
če sprejmem misel, da za stvarjenje    ni    nobenega drugega razloga razen božje
enakovredni, da niti v prvi niti v drugi    ni    trohice nujnosti, prisile, temveč je
Mar    ni    v tem nova past, v katero se ujame
Nikjer    ni    središča, nikjer ni oboda!
Nikjer ni središča, nikjer    ni    oboda!
blizu za horizontom jih sicer verjetno    ni   , vsaj materialnih ne, sicer bi tudi
vendar, kako naj vemo, da jih sploh    ni   , nikjer v brezmejnem vesolju?
vsaj na sedanji ravni znanosti, ko še    ni    ”končne teorije“ - kažejo kot kontingentne:
vesolij, v večini katerih opazovalcev    ni   , ker zanje pač niso bila dobro ubrana,
šibkim in močnim načelom pravzaprav    ni    neke bistvene kvalitativne ločnice,
lokacijo; toda, kakor je bilo že rečeno,    ni    nekega edinega in enoznačno ustreznega
kriterija za štetje svetov in zato tudi    ni    takšnega kriterija za razlikovanje
za nastanek zavesti, zato v njih pač    ni    opazovalcev, ki bi se čudili dobri
pripadajo različnim svetovom, sploh    ni    nobenih prostorsko‐časovnih povezav.
Med tem svetom in drugimi svetovi    ni    kategorialne razlike.
Usode    ni   ... razen na odru.
Če    ni    v ozadju volja, predvsem ta in v tem,
Tega nikjer    ni   .
Tako sodim, da    ni    zadržkov, da danes ne bi razprave nadaljevali.
Prvič, rad bi povedal, da    ni    nobene ustrezne analize niti sedanjega
Vendar tega v tem zakonu    ni   .
Vendar tudi    ni    zahtev, da bi naredili tak zakon, da
Je    ni   .
To se pravi, stroke tu    ni   .
KREBS: Besedo ima gospod Peče, ki pa ga    ni    med nami.
pogledat, z zunanje strani, znotraj pa ga    ni   .
Ampak    ni    samo to, temveč je mnogo več, kot je
Tega tudi v zakonu    ni   .
Te neke nervoze    ni   .
Gospoda Brenčiča    ni   .
Gospoda Čebulja    ni   .
bi bil sistem pridobivanja kvot, še    ni   , saj se je o tem, je dejal But, še
pritisnila na notranji trg EU, kar pa    ni    v njenem interesu, saj ima v teh proizvodnjah
Na vprašanje Dela, ali    ni    krivda za neprilagojenost tudi na njegovi
ta sanacijska popravila, a denarja    ni   ,« pravi Milan Čeh.
Koraća in bošnjaško Listo za Sandžak,    ni    neuspeh, »saj so nas donedavni prijatelji
   Ni    naključje, da je bil po odličnem 5.
želeli dati, namreč imen umrlih, ker    ni    dokazov, zakaj so v resnici umrli.
zasnove, med katerima v normalnih razmerah    ni    povezave, tako da nastane nov gen BCR‐ABL.
»Ne, John,    ni    to,« sem dejal, »ampak doma sem imel
Zato    ni    nikakršna uganka, zakaj je napovedani
čeprav vsi dobro vedo, da pravzaprav    ni    ne enega, ne drugega in ne tretjega.
   Ni    namreč vse, kar zadeva ljudi, v zvezi
V vsej zgodbi pa    ni    niti enega zares človeškega afriškega
zapisan nepreklicni stavek: »Kajti    ni    nobene oblasti razen božje.«
Pravijo, da    ni    njihov problem, če se med čakanjem
živi v ksenofobnem blatnem dolu, kjer    ni    prostora za drugačne.