Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GZObp (4)


Ali    niste    vi več vredni kot one?
Toda če se daste voditi duhu,    niste    pod postavo.
Potemtakem    niste    več tujci in priseljenci, temveč ste
- Le izprašajte si vest, čeprav    niste    bili na Banjški planoti! -