Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTsp4 (5)


dionizijskih slavjih, kakor da bi imeli ušesa    najeta    za nastope zborov.
pripisu je poslal pravila za kritiko,    povzeta    po Daunoujevih predavanjih:
profilu, oko je imel še manjše, usta    odprta   , lase gladke, plapolajoče.
»Aha, vrata ste pustili    odprta   , kot prejle.
Sonce je pritiskalo na polja,    prekrita    z rumenim žitom.