Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTse4 (2)


ga boste spoznali: našli boste dete,    povito    v plenice in položeno v jasli.«
zase očistil kot izvoljeno ljudstvo,    vneto    za dobra dela.