Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTse2 (2)


tlaku je priropotalo nekaj železnega,    zavitega    v vrtinec prahu.
mahom, bogve koliko ga je še spodaj,    zasutega   .