Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTsd1 (1)


Torej sta dobro in zlo    zaobjeta    v isto božansko Enost?