Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTmp6 (2)


Med    pobitimi    je bilo 12 420 uslužbencev, vojakov
množic in jo dokazovati s primeri,    vzetimi    iz izkustva.“ [5:71] ... ”