Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTmp3 (1)


ampak ne moreš uiti vedno novim in    spočitim   .