Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTme3 (1)


»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu,    skritemu    na njivi, ki ga je človek našel in