Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTme2 (1)


niti ne omenja Bruna, takrat še vedno    zavitega    v ”črno legendo“.