Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTme1i (1)


neomejeni čas kakor tudi vsakič od nas    privzeti    čas.