Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTžp2 (3)


Pri Ivanu so namreč našli nekaj slik,    posnetih    s polaroidnim aparatom, na katerih
polaroidnim aparatom, na katerih je bilo    posnetih    nekaj mladih deklet v pomanjkljivih
megle so odstrle nekaj bambusovih koč,    kritih    s slamo, in potem kot mokre cunje obvisele