Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTže5 (2)


spretno lovi ravnotežje, stoječ na krmi,    pokriti    z obledelo preprogo, in si med obračanjem
živimo na (morda netipični) zaplati,    všiti    v veliko večjo strukturo.