Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GTže2 (5)


Od svetilke,    prekrite    z rožnatim papirjem, se je širila spokojna
Elora je pesem domišljije,    ujete    v kamen.
jim bile ideje reformacije družbe,    razvite    v precej drugačnih pogojih življenja,
poveste tak primer, ki bi brez vrvi,    vpete    na strop, dokazoval obstoj Newtonovega
obstajajo med trenutki svetovne zgodovine,    razprostrte    kot pahljača, če lahko tako rečemo,