Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GPap (1711)


»Vse to je prišlo zato, ker    smo    zaupali tem barabam.«
»Hočem reči, da    smo    pač v vojni,« je rekel Parsons.
»Izbojevali    smo    bitko v produktivnosti!«
»Ko ste bili vi mladi,    smo    bili mi vsi še na drevesih,« je rekel
bil mlad, je bilo lahko pivo - wallop    smo    mu rekli - po štiri penije polič.«
Klementinu, to je bila pesmica, ki    smo    jo peli, ko sem bil še deček.«
»Celo v kuhinji v internatu    smo    jih dobili.«
»Mislila sem, da    smo    bili zmeraj v vojni z Evrazijo,« je
»Sami    smo   
»Mi    smo    mrtvi.«
Tu je potrebno ponoviti, kar    smo    povedali že prej, da je vojna s tem,
Kakor    smo    videli, opravljajo raziskovanja, ki
Upravičeno    smo    lahko prepričani, da ne bo nikoli umrl
človeška enakost - če naj Visoki, kot    smo    jih imenovali, za zmerom obdrže svoje
Če domnevamo, da    smo    pravilno opisali notranji ustroj razvoja,
Kakor    smo    videli, sta nadnaravna moč Partije
ga je že slišal: »In mimogrede, ko    smo    že pri stvari.«
»Pripravljali    smo    končno izdajo Kiplingovih pesmi.«
»Bili    smo    v zavezništvu z njimi.«
»Naj ti povem, zakaj    smo    te pripeljali sem?«
- Jonesa, Aaronsona in Rutherford -    smo    na koncu zlomili.«
»Takrat, ko    smo    z njimi opravili, so bili le še lupine
sleparstvo, norost, umazanost duha - vse    smo    izžgali iz nje.«
»Mi    smo    svečeniki oblasti,« je rekel.
»Presekali    smo    vezi med starši in otrokom, med moškim
»Tvoja vrsta izumira; mi    smo    nasledniki.«
»Premagali    smo    te, Winston.«
»Zlomili    smo    te.«
Kakor    smo    videli pri primeru besede svoboden,
2. Odšli    smo    domov k Polemarhu; tam smo naleteli
2. Odšli smo domov k Polemarhu; tam    smo    naleteli na Lizijo in Evtidema, Polemarhovega
Očitno s tem ne misli - kar    smo    pravkar rekli - da je treba prejeto
temveč vsi delajo in ukrepajo - kakor    smo    že prej rekli - v prid tistih, ki so
samim razpravljanjem sporazumemo, potem    smo    si lahko hkrati sodniki in besedniki.«
Kajti, če    smo    pravični, nas sicer ne zadene kazen
dobičku, ki ga prinaša nepravičnost; če pa    smo    nepravični, smo deležni velikega velikega
nepravičnost; če pa smo nepravični,    smo    deležni velikega velikega dobička,
oddaleč beremo zelo majhne črke, čeprav    smo    kratkovidni, nato pa bi bil nekdo opazil,
»To    smo    si že premislili,«
»Vendar pa za to, da napravijo, kar    smo    našteli, niso potrebni samo štirje
ozemeljsko posest in za vse ljudi, ki    smo    jih našteli.«
Rekli    smo    namreč, kakor se boš spomnil, da en
»tu pa    smo    si naprtili vse prej ko lahko nalogo,
»Nujno, če    smo    prejšnje izločili.«
Kajti - tako    smo    že rekli - to ni v skladu ne s spoštovanjem
Tudi    smo    dokazali, da od bogov ne more priti
»Da, o tem    smo    že govorili.«
Rekli    smo   , da smo vsebino že obravnavali in da
Rekli smo, da    smo    vsebino že obravnavali in da moramo
bom potemtakem za podajanje, kakršno    smo    pravkar poskusili pojasniti v Homerjevih
posnemati vse, tako na primer - kar    smo    malo prej omenili - grom, vršenje vetra,
pripovedi oblikoval po tistih načelih, ki    smo    jih v začetku ugotovili, ko smo razpravljali
ki smo jih v začetku ugotovili, ko    smo    razpravljali o vzgoji vojakov.«
in pripovedi kot del muzične vzgoje    smo   , dragi prijatelj, dovolj obravnavali,
prijatelj, dovolj obravnavali, saj    smo    pretresli tako njihovo vsebino kakor
podrejati istim osnovnim zakonom, ki    smo    jih pravkar postavili.«
»V besedah ne potrebujemo, kakor    smo    ugotovili, ne tožb ne stokanja?«
»In tako    smo   , ne da bi opazil, našo državo, ki smo
smo, ne da bi opazil, našo državo, ki    smo    jo prej imenovali razkošno, spet očistili.«
nelepa melodija, če se namreč, kakor    smo    pravkar rekli, ravnata ritem in tonovski
»Tako    smo    tudi pri branju bili dovolj trdni šele
branju bili dovolj trdni šele takrat ko    smo    dobro vedeli, da se črke, četudi jih
napisano, zmeraj znova pojavljajo, in ko    smo    jih nehali prezirati - češ: zanje se
nam ni treba mnogo meniti -, temveč    smo    se začeli prizadevati, da jih v malem
»Potemtakem bi ti v državi, ki    smo    jo ustanovili, vpeljal zakon: ljubimec
»Pijanosti bi se morali, to    smo    že rekli, vzdržati; kajti za vsakogar
gimnastična vzgoja sestra muzične, o kateri    smo    pravkar govorili?«
brezdelice in načina življenja, ki    smo    ga ravno opisali, zatrpa telo kot močvirje
Mi pa jim po tem, kar    smo    prej rekli, ne verjamemo obojega hkrati:
pravosodjem tudi zdravstvo, kakršno    smo    opisali; obe, pravosodje in zdravstvo,
Mlajše ljudi, ki    smo    jih do zdaj imenovali čuvarje, bi poslej
prevari, eni izmed tistih nujnih, ki    smo    jih malo prej omenili?«
naše izobraževalno in vzgojno delo, ki    smo    jim ga posvetili, so doživljali samo
Ko zdaj, kakor    smo    prepričani, gradimo srečno državo,
»Tako    smo    spet, kakor se zdi, odkrili za čuvarje
država živela pametno, tako, kakor    smo    jo uredili, bo najmogočnejša, ne po
»Še lažja pa je ta, ki    smo    jo omenili v prejšnjem pogovoru: čuvarji
»Potemtakem moramo, kakor    smo    že prej rekli, dati otrokom urejenejšo
ostanejo v veljavi zakoni, o katerih    smo    prej razpravljali.«
ne razumemo in zato jih ne bomo, če    smo    pametni, ob ustanavljanju države zaupali
Kadar iščemo eno od njih,    smo    zadovoljni, če jo takoj najdemo.
»Namreč: država, kakor    smo    jo zasnovali, se zdi v resnici modra.«
»Imajo pa ga tisti, ki    smo    jih imenovali popolne čuvarje.«
»Tako    smo    skoraj po naključju odkrili eno izmed
»Mislim, da    smo    jo zadostno obrazložili.«
»Podobno    smo    ravnali z našimi vojščaki: izbrali
ravnali z našimi vojščaki: izbrali    smo    primerne osebe in jih vzgojili v muziki
To    smo    storili samo z namenom, da iz prepričanja
»te tri lastnosti    smo    ugotovili za našo državo tako, kakor
»Vse kaže, Glavkon, da    smo    ji na sledi; upam, da se nama ne bo
Vedli    smo    se kakor ljudje, ki včasih nekaj iščejo,
In tako    smo    jo zgrešili.«
»To, kar    smo    v začetku postavili kot nujen temelj
Postavili    smo    zahtevo in jo večkrat ponovili, kakor
»O tem    smo    vsekakor govorili.«
»Od mnogih    smo    slišali in tudi sami smo večkrat rekli,
»Od mnogih smo slišali in tudi sami    smo    večkrat rekli, da je pravičnost v tem,
vseh lastnosti države, izmed katerih    smo    obravnavali preudarnost, pogum in modrost,
Rekli pa    smo   , da je ravno pravičnost tista lastnost,
lastnost, ki še preostaja, potem ko    smo    odkrili prve tri.«
bomo skušali končati raziskavo, ki    smo    jo začeli v upanju, da bomo laže spoznali
Zato    smo    si jo zamislili kot najbolj popolno,
Kar    smo    o njej ugotovili, hočemo zdaj prenesti
»In tu    smo   , dragi, trčili na čisto preprosto vprašanje
točnosti prekaša metodo, po kateri    smo    do sedaj razpravljali.«
Kakor    smo    namreč ugotovili, isti predmet ne more
»saj    smo    tudi v naši državi dodelili vladarjem
volja kaže kot nasprotje tega, kar    smo    mislili, da je.
Do zdaj    smo    menili, da je nekakšno poželenje.
»Tako    smo    naposled vendar z muko prišli na cilj,«
»Ugotovili    smo   , da so v posamezni duši isti deli kakor
»Potemtakem si moramo vtisniti v spomin, da    smo    tudi vsi mi pravični in opravljamo
muzične in gimnastične vzgoje, o kateri    smo    govorili, pa ustvari harmonijo med
pravičen je človek lahko samo tako, kakor    smo    to že ponovno rekli.«
Če sedaj porečemo, da    smo    našli pravičnega človeka in pravično
kaj sta nepravičnost in pravičnost,    smo    si tudi popolnoma na jasnem o nepoštenem
In potem, ko    smo    temeljito raziskali bistvo teh lastnosti!«
Toda ker    smo    v raziskavi prišli že tako daleč, ne
»Z visokega razgledišča, na katero    smo    se povzpeli, vidim, da ima krepost
»Prva oblika države je ta, ki    smo    jo tu opisali.
sklonil in mu nekaj zašepetal, od česar    smo    slišali samo te besede:
Najbrž misliš, da    smo    preslišali tvojo prejšnjo bežno pripombo
države, ne da bi stvari razčistili,    smo    sklenili, kakor si slišal, da te ne
»Vsi    smo    tega mnenja!
zdaj v celoti dejavnost žena, kakor    smo    prej iz celega obravnavali može, zlasti
takšno naravo in takšno vzgojo, kakor    smo    jih opisali, ne smejo tudi v svojem
otrok priti v navzkrižje z nalogami, ki    smo    jim jih že v začetku postavili, ko
jim jih že v začetku postavili, ko    smo    jih poskušali določiti za varuhe črede.«
»Za može    smo    predvideli muzično (duhovno) in telesno
»Če bomo začeli izvajati to, kar    smo    zdaj rekli, potem se bo marsikaj zdelo
»Toda če    smo    to že rekli, potem se ne smemo bati
»Ker    smo    že začeli razpravljati o teh stvareh,
Sporazumeli    smo    se torej, da različnim naravam pripadajo
Očitno    smo    tudi mi zašli v protislovje, ne da
Pri tem pa ne pomislimo, kaj    smo    takrat razumeli z izrazom različnost
različnost in enakost narav in kaj    smo    s tem zasledovali, da smo porazdelili
narav in kaj smo s tem zasledovali, da    smo    porazdelili različne dejavnosti med
Tako    smo    na primer rekli: zdravnik in tisti,
»Kakor    smo    rekli, da sta zdravnik in tesar različne
Saj    smo    tudi med moškimi odbrali za ta poklic
vračamo k naši prejšnji trditvi in    smo    si edini v tem, da ni protinaravno,
»Hoteli pa    smo    razpravljati, prvič, ali je naša zahteva
»Da je izvedljiva, o tem    smo    si zdaj edini.«
duhovna vzgoja, če je takšna kakor    smo    jo opisali.«
7. »Ob obravnavanju zakona o ženah    smo    srečno prešli ta val, ne da bi nas
njihovem duhu v tistih stvareh, ki    smo    jim jih prepustili v odločanje.«
In za te laži    smo    rekli, da so prav tako koristne kakor
»Po tem, kar    smo    ugotovili, morajo priti najboljši možje
obravnavajmo stvari po vrsti, kakor    smo    se namenili!
Rekli    smo   , naj imajo otroke ljudje, ki so v najboljših
moramo presoditi, ali je to, o čemer    smo    do zdaj razpravljali, v skladu s tem,
Kajti če    smo    na primer ranjeni na prstu, občuti
»In v tem občutku in v teh besedah,    smo    rekli, se izraža skupnost veselja in
»Upravičeno    smo    tako rekli.«
12. »V tej skupnosti    smo    spoznali največje dobro za državo,
največje dobro za državo, pri čemer    smo    dobro opravljano državo primerjali
Rekli    smo    namreč, da čuvarji ne smejo imeti hiš,
Takrat    smo    rekli, da se bomo ob priložnosti povrnili
priložnosti povrnili k temu očitku; takrat    smo    namreč hoteli kot prvo napraviti čuvarje
»Govorili    smo    že o tem, da je sposobnemu dovoljenih
»Da, o tem    smo    že govorili.«
Toda ali bomo potem, ko    smo    odkrili bistvo pravičnosti, zahtevali,
»Potemtakem    smo    samo za zgled poskušali dognati bistvo
potem utegne biti, po drugi strani pa    smo    ugotavljali bistvo nepravičnosti in
prisiljeni priznati, da bomo imeli, če    smo    jima, kolikor je moč, podobni, tudi
»Seveda    smo   
dokazati, da je taka država, kakor    smo    jo opisali, tudi uresničljiva?«
voljo resnično spoznanje, nasprotno, da    smo    tega celo veseli.
»Domnevanje pa je,    smo    rekli, za to, da ustvarja mnenja?«
»Tako    smo    to, kar ne obstaja, označili kot nespoznatno,
»Očitno    smo    torej dognali tole: mnoge posamične
»Res je, to    smo    ugotovili.«
»In pred tem    smo    se sporazumeli v tem, da mora biti
»Da, o tem    smo    se sporazumeli.«
»Najprej se moramo seznaniti, kakor    smo    to že rekli na začetku našega razpravljanja
»V tem    smo    enih misli.«
»Enih misli    smo    tudi v tem, da želijo spoznati to,
brezpomembnega ne pomembnega, kakor    smo    to prej rekli o častihlepnih in zaljubljenih
»Tako    smo    - mislim, da se strinjaš - zapovrstjo
»Da, našteli    smo    najpotrebnejše lastnosti.«
državi primerjaš z mornarji, kakor    smo    jih pravkar opisali, tiste druge, ki
sposobni filozofi za neuporabne v državi,    smo    s tem pojasnili.«
poslušamo, tiste razprave, v kateri    smo    obrazložili lastnosti, ki jih mora
Kot prvo    smo    omenili, če se spomniš, resnico, ki
»Tako    smo    rekli.«
Ko    smo    potem skušali odkriti vzrok za to krivično
odkriti vzrok za to krivično obdolžitev,    smo    prišli do druge točke, namreč zakaj
nenavadno je to, da posamične lastnosti, ki    smo    jih pri filozofih hvalili, kvarijo
»Če je torej filozofska narava, kakor    smo    jo opisali, deležna ustrezne vzgoje,
9. »Zdaj torej vidiš, da    smo    imeli prav, ko smo rekli, da so po
torej vidiš, da smo imeli prav, ko    smo    rekli, da so po eni strani že same
»Prav    smo    imeli.«
Povrhu pa so še zelo redki, kakor    smo    rekli.
11. »Tako    smo    o slabem glasu, na katerega je neupravičeno
marveč samo vedel, ali je to ustava, ki    smo    o njej razpravljali ob opisu naše države,
»Zaradi tega torej in zato, ker    smo    bili na to pripravljeni, smo v strahu,
zato, ker smo bili na to pripravljeni,    smo    v strahu, vendar iz ljubezni do resnice
Za to    smo    se pripravljeni odločno in utemeljeno
njihovo naravo in življenje, kakor    smo    to pravkar storili.
nas, prepričamo, da je tisti mož, ki    smo    ga svoj čas nasproti njim hvalili,
katerega so se takrat na nas jezili, ker    smo    mu hoteli zaupati državo.
morda to prej pričakovali od ljudi, ki    smo    jih izločili?«
in tudi ne bo uresničena ustava, ki    smo    si jo v mislih zasnovali?«
»za te torej lahko rečemo, da    smo    jih prepričali.
vladar vpeljal zakone in navade, kakor    smo    jih opisali, potem bi bilo nemogoče,
15. »Ko    smo    zdaj ta del z velikim trudom končali,
Rekli    smo   , če se spominjaš, da morajo ljubiti
Tako nekako    smo    to prikazali tam, kjer smo potem zavili
Tako nekako smo to prikazali tam, kjer    smo    potem zavili v stran in se izognili
»Toda rekli    smo   , da morajo filozofi imeti te in one
nasladah; k temu dodajamo še to, kar    smo    prej izpustili: vaditi in preizkusiti
16. »Gotovo se spominjaš, da    smo    dušo razdelili v tri dele in iz njih
»Rekli    smo   , da bi bila za popolno razjasnitev
mnenja, da zadnje zadostuje, in tako    smo    krenili po tej poti, ne da bi šli stvarem
pravičnosti in drugih kreposti, ki    smo    o njih govorili?«
Kakor    smo    prej po pravici rekli, da sta svetloba
»Torej: kakor    smo    rekli, sta dve stvari.
najboljše, da se posvetijo znanosti, ki    smo    jo malo prej imenovali najvišjo, to
Vas pa    smo    mi izbrali, da - kot matice in kraljice
»Že prej    smo    za vojake predvideli pouk v gimnastiki
»Morda je to muzična izobrazba, kakor    smo    jo prej opisali?«
potemtakem zaznal veliko in majhno, kakor    smo    rekli, vendar ne ločeno, temveč skupaj,
»In šele zdaj, ko    smo    podrobneje spregovorili o matematični
»Tako, kakor    smo    pravkar rekli: matematična znanost
»Ker    smo    takoj po obravnavi ravnine začeli razpravljati
biti usmerjene vse znanosti, kakor    smo    to pravkar rekli za astronomijo.
primerjamo vid, ki poskuša gledati, kakor    smo    rekli, živa bitja, zvezde in nazadnje
’glavni melodiji‘ in jo pretresimo, kakor    smo    prej pretresli ’uvod‘.
Že prej    smo    rekli, da sodijo v območje razuma.
zaidemo še globlje v razpravljanje, kakor    smo    že.«
»Ti se še spominjaš, koga    smo    pri naši prvi izbiri namenili za vladarje.«
Pri tem ne smemo pozabiti, da    smo    se pri prvi izbiri, ko je šlo za vladarje,
sicer delijo vsa dela z moškimi, kakor    smo    pred tem rekli.«
da niso bile samo pobožne želje, kar    smo    rekli o državi in njeni ustavi?
vendar izvedljivo, toda le tako, kakor    smo    rekli: vladarji v državi morajo biti
po svojih načelih in po zakonih, ki    smo    jih prej opisali.
1. »No dobro, Glavkon, zedinili    smo    se, da morajo vladati v dovršeno urejeni
»V tem    smo    si edini.«
posle, nastanijo vojake v hišah, kakor    smo    jih opisali; le‐te niso last posameznikov,
posameznikov, temveč pripadajo vsem ; edini    smo    si, kakor se spominjaš, tudi glede
»Toda ker    smo    zdaj to končali, bo prav, če si pokličemo
prav, če si pokličemo v spomin, kje    smo    se oddaljili od razprave, da krenemo
človeku, ki ustreza aristokratiji,    smo    že razpravljali in ga upravičeno označili
kazalo, da bi šli po isti poti, ki    smo    jo ubrali takoj v začetku, ko nismo
»Tako    smo    dodobra pretresli drugo obliko države
značilnosti in kakšne so napake, o katerih    smo    govorili?«
poljedelstvom, trgovino in vojskovanjem - kar    smo    že prej grajali?«
»Tako    smo    opravili tudi s tako imenovano oligarhijo,
»Tako pojdemo po poti, ki    smo    si jo določili,« je odvrnil Adeimant.
prihajalo do nepravilnosti, o katerih    smo    pravkar govorili.«
potemtakem hoče ustanoviti državo, kakor    smo    malo prej mi to storili, mora iti v
Tudi se ne ozira na načelo, ki    smo    ga mi posebej poudarili pri ustanavljanju
»In s tistimi, ki    smo    jih pred tem imenovali trote, mislimo
Nasprotno pa    smo    označili kot varčne in oligarhične
»Mladenič odraste, kakor    smo    pravkar rekli, v varčnosti in brez
bojazljivci pa sledijo; primerjali    smo   , jih s troti, od katerih imajo nekateri
19. »Toda oddaljili    smo    se od stvari!«
zdaj lahko z vso pravico rečemo, da    smo    izčrpno razčlenili razvoj tiranide
»Toda malo    smo    se oddaljili od same stvari.
Kar    smo    hoteli spoznati, pa je samo to : v
»In skrajnje krivične, če    smo    prej pravičnost prav opredelili?«
»Mislim, da    smo    jo prav opredelili.«
krepost, tiranska država do kraljestva, ki    smo    ga prej opisali?«
če je njegova narava takšna, kakor    smo    jo opisali: polna tesnobnih občutkov
tudi za tiste lastnosti, o katerih    smo    že prej govorili: mož postane zaradi
»En del,    smo    rekli, je tisti, s katerim se človek
označiti z enim primernim izrazom, zato    smo    ga imenovali po njegovi največji in
»Rekli    smo   , da je treba pri razsojanju uporabljati
Ker    smo    prišli v svoji razpravi tako daleč,
zagovornikom tega mnenja, potem ko    smo    se sporazumeli o vrednosti pravičnega
»Razumem: v državi, ki    smo    jo malo prej ustanovili in opisali;
državo, kakor se mi zdi, še jasneje, ko    smo    človeško dušo razčlenili in razdelili
Navajeni    smo   , da za posamične stvari, ki jih zberemo
bitja, predmete in rastline ter vse, kar    smo    pravkar našteli.«
podobni so marveč slikarju, o katerem    smo    govorili: ta naslika, ne da bi se kaj
podobe, posnemovalec, ne pozna, kakor    smo    rekli, resničnih stvari, temveč samo
   Smo    rekli tako?«
»   Smo   
»Zedinili    smo    se, da posnemovalec ne ve ničesar omembe
»Rekli    smo   , in sicer upravičeno.«
Toda ker    smo    takrat prešli, to moramo zdaj vzeti
»Takrat    smo    rekli, da pravični mož laže kakor drugi
Pravimo, da je to moško, ono drugo, kar    smo    prej hvalili, pa da je žensko.«
da bi občutili stud, celo hvalimo in    smo    ga veseli?«
To    smo    storili z vso pravico in po treznem
pa nas pesniki ne bi obtoževali, da    smo    brezsrčni in neizobraženi, jim hočemo
bi se odpovedali resnici, do katere    smo    se dokopali.
»Potemtakem    smo    pripravljeni pesništvu dovoliti vrnitev
»če so večje od tistih, o katerih    smo    že govorili.«
sodijo vse slabe lastnosti, o katerih    smo    prej govorili: nepravičnost, razuzdanost,
ter vse druge lastnosti, o katerih    smo    pravkar govorili.
O duši    smo    zdaj sicer povedali resnico, toda ta
»   smo    pustili vse drugo vnemar, zlasti pa
pustili vse drugo vnemar, zlasti pa    smo   , v nasprotju s Heziodovim in Homerjevim
V pravičnosti sami po sebi    smo    spoznali največje dobro za dušo.
»Ker    smo    si zdaj o obeh ustvarili sodbo, zahtevam,
drugi pa pri njih osovražen, kakor    smo    se o tem že takoj v začetku sporazumeli.«
14. Med mnogimi strašnimi prizori    smo    namreč videli tudi tega : Stali smo
smo namreč videli tudi tega : Stali    smo    blizu odprtine in se že hoteli povzpeti
se že hoteli povzpeti kvišku; imeli    smo    namreč že vse muke za sabo ; tu smo
smo namreč že vse muke za sabo ; tu    smo    nenadoma zagledali Ardiaja in nekatere
Kajti to je, kar    smo    videli, za življenje in smrt najboljša
tu in na tisočletnem popotovanju, ki    smo    ga opisali.«
Videli    smo    namreč, da je vzšla njegova zvezda,
namreč, da je vzšla njegova zvezda, in    smo    se mu prišli poklonit.«
odpústi nam naše dolge, kakor    smo    tudi mi odpustili svojim dolžnikom;
‘Piskali    smo    vam, pa niste plesali; peli smo žalostinko,
‘Piskali smo vam, pa niste plesali; peli    smo    žalostinko, pa se niste jokali.’
»   Smo   
»Poglej, mi    smo    vse zapustili in šli za teboj.
eno uro in si jih izenačil z nami, ki    smo    prenašali težo dneva in vročino.’
Gospod, kdaj    smo    te videli lačnega in te nasitili ali
Kdaj    smo    te videli tujca in te sprejeli ali
Kdaj    smo    te videli bolnega ali v ječi in smo
smo te videli bolnega ali v ječi in    smo    prišli k tebi?’
Gospod, kdaj    smo    te videli lačnega in žejnega ali tujca
»Gospod, spomnili    smo    se, da je tisti zapeljivec, ko je bil
Ponoči, ko    smo    mi spali, so prišli njegovi učenci
»Učitelj, dobro je, da    smo    tukaj.
»Učitelj, nekoga    smo    videli, da je v tvojem imenu izganjal
tvojem imenu izganjal hude duhove, in    smo    mu branili, ker ni hodil z nami.«
»Poglej, mi    smo    vse zapustili in šli za teboj.«
»Mi    smo    ga slišali, ko je rekel: ‘
Kar    smo    slišali, da si storil v Kafarnáumu,
»Učenik, vso noč    smo    se trudili, pa nismo nič ujeli, toda
»Čudne reči    smo    videli danes.«
‘Piskali    smo    vam, pa niste plesali; peli smo žalostinko,
‘Piskali smo vam, pa niste plesali; peli    smo    žalostinko, pa niste jokali.’
da prenoči in si najde živeža; tukaj    smo    preveč na samem.«
»Učenik, dobro je, da    smo    tukaj.
»Učenik, nekoga    smo    videli, ki je v tvojem imenu izganjal
tvojem imenu izganjal hude duhove, in    smo    mu branili, ker ne hodi z nami.«
S teboj    smo    jedli in pili in po naših ulicah si
Nekoristni hlapci    smo   ; naredili smo, kar smo bili dolžni
Nekoristni hlapci smo; naredili    smo   , kar smo bili dolžni narediti.’«
Nekoristni hlapci smo; naredili smo, kar    smo    bili dolžni narediti.’«
»Poglej, mi    smo    zapustili vse svoje in šli za teboj.«
potrebujemo še pričevanja,« so dejali, »saj    smo    sami slišali iz njegovih ust.«
»Tega    smo    zalotili, da hujska naš narod in brani
Mi pa    smo    upali, da je on tisti, ki bo rešil
Videli    smo    njeno slavo, slavo, ki jo ima po Očetu
Iz njegove polnosti    smo    vsi prejeli milost za milostjo.
»Našli    smo    Mesija« (to pomeni Kristus).
»Našli    smo    njega, o katerem so pisali Mojzes v
tem, kar vemo, in spričujemo to, kar    smo    videli, toda našega pričevanja ne sprejemate.
Sami    smo    ga namreč slišali in vemo, da je on
»Učitelj, tole ženo    smo    zasačili v prešuštvovanju.
»Zdaj    smo    spoznali, da imaš hudega duha.
»Ti si njegov učenec, mi    smo    pa Mojzesovi učenci.
»   Smo    morda tudi mi slepi?«
»Slišali    smo    iz postave, da Kristus ostane vekomaj;
»Gospoda    smo    videli.«
Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi    smo    temu priče.
Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi    smo    temu priče.
»Ječo    smo    našli skrbno zapahnjeno in straže so
Toda ko    smo    odprli, nismo našli v njej nikogar.«
In mi    smo    priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh,
»Slišali    smo   , kako je govoril bogokletne besede
Slišali    smo    ga, kako je rekel, da bo tisti Jezus
In tako    smo    zdaj vsi zbrani vpričo Boga, da slišimo
Mi    smo    priče vsemu, kar je storil v judovski
jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki    smo    z njim jedli in pili, potem ko je vstal
stali trije možje pred hišo, v kateri    smo    se mudili; bili so poslani k meni iz
šlo tudi teh šest bratov in stopili    smo    v hišo tistega človeka.
Bog jo je izpolnil nad nami, ki    smo    njihovi otroci, s tem da je obudil
Mi vendar verujemo, da    smo    po milosti Gospoda Jezusa zveličani
Slišali    smo   , da so vas nekateri naši, čeprav jih
Zato    smo    soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo
Poslali    smo    torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi
In ko je imel to videnje,    smo    takoj začeli iskati priložnost, da
Doumeli    smo   , da nam Bog veleva, naj tja ponesemo
Iz Troáde    smo    po najkrajši poti odjadrali do Samotráke,
Od tam    smo    odrinili v Filípe; to je mesto v prvem
Makedonije in rimska kolonija; v tem mestu    smo    ostali nekaj dni.
Na sobotni dan    smo    šli skozi mestna vrata ob reki, ker
šli skozi mestna vrata ob reki, ker    smo    domnevali, da je tam prostor za molitev.
Sedli    smo    in se pogovarjali z ženskami, ki so
Primorala nas je, da    smo    vstopili.
Nekega dne    smo    šli k molitvi.
Zakaj v njem živimo, se gibljemo in    smo   .
Ker    smo    torej božjega rodu, ne smemo misliti,
Mi pa    smo    po prazniku opresnikov odpluli iz Filípov
Tam    smo    preživeli teden dni.
Ko    smo    se prvi dan v tednu zbrali k lomljenju
V gornji izbi, kjer    smo    bili zbrani, je gorelo veliko svetilk.
Mi pa    smo    se vkrcali na ladjo in odpluli naprej
Tam    smo    nameravali vzeti na krov Pavla, kot
Ko se je z nami sešel v Asosu,    smo    ga vzeli na krov in prišli v Mitiléno.
Naslednji dan    smo    odjadrali in pristali nasproti Híosu.
Drugega dne    smo    se prepeljali na Sámos in dan pozneje
veste, da so te roke prislužile vse, kar    smo    potrebovali jaz in moji spremljevalci.
Ko    smo    se od njih odtrgali in odrinili, smo
smo se od njih odtrgali in odrinili,    smo    pluli po najkrajši poti na Kos, naslednji
Tam    smo    našli ladjo za Feníkijo, se nanjo vkrcali
Zagledali    smo    Ciper, ga objadrali ob južni obali
Pristali    smo    v Tiru, kamor je bil namenjen ladijski
Tam    smo    našli učence in pri njih smo ostali
Tam smo našli učence in pri njih    smo    ostali teden dni.
Toda ko so se dnevi iztekli,    smo    potovali naprej.
Tam    smo    na obrežju pokleknili in molili.
Nato    smo    se poslovili drug od drugega in se
Pluli    smo    naprej in iz Tira prišli v Ptolemáido.
Tam    smo    pozdravili brate in ostali en dan pri
Naslednji dan    smo    šli naprej in prispeli v Cezaréjo.
Stopili    smo    v hišo oznanjevalca Filipa, ki je bil
Tam    smo    ostali več dni.
Ko    smo    to slišali, smo z domačini vred Pavlu
Ko smo to slišali,    smo    z domačini vred Pavlu prigovarjali,
Ker se ni dal pregovoriti,    smo    odnehali in rekli:
Po teh dneh    smo    se pripravili in odpotovali v Jeruzalem.
vrst poganov, ki so sprejeli vero, pa    smo    že odločili in jim naročili, naj se
»Slovesno    smo    se zakleli, da ne bomo zaužili ničesar,
Mi pa    smo    pripravljeni, da ga ubijemo, še preden
Odkrili    smo   , da je ta človek kuga, da neti nemire
Poskusil je celo tempelj oskruniti, pa    smo    ga prijeli.
Vsi    smo    popadali na tla in zaslišal sem glas,
Vkrcali    smo    se na ladjo iz Adramítija, ki je bila
Drugi dan    smo    pristali v Sídonu.
Ko    smo    odrinili od tam, smo pluli za Ciprom,
Ko smo odrinili od tam,    smo    pluli za Ciprom, kamor so nas gnali
Prejadrali    smo    morje ob Kilíkiji in Pamfíliji in prispeli
Pluli    smo    zelo počasi in potrebovali precéj dni,
in potrebovali precéj dni, tako da    smo    komaj prispeli do bližine Knida.
Ker nam je veter nagajal,    smo    jadrali za Kreto mimo Salmóne.
Z veliko muko    smo    pluli vzdolž otoka, dokler nismo prispeli
Zgubili    smo    precéj časa in plovba je postajala
mogla več držati smeri, in predali    smo    se vetru, kamor nas je nosil.
mimo otočka, ki se imenuje Kávda; tam    smo    s skrajnimi napori komaj obvladovali
Ko    smo    se tako rešili na suho, smo zvedeli,
Ko smo se tako rešili na suho,    smo    zvedeli, da se otok imenuje Malta.
Po treh mesecih    smo    se odpeljali z ladjo, ki je prezimila
Pripluli    smo    v Sirakúze, kjer smo ostali tri dni.
Pripluli smo v Sirakúze, kjer    smo    ostali tri dni.
Od tam    smo    vzdolž obale jadrali v Région.
Naslednji dan je začel pihati jug, tako da    smo    bili v dveh dneh že v Putéolih.
Tam    smo    našli brate; ti so nas povabili, naj
In tako    smo    prišli v Rim.
Ko    smo    prišli v Rim, so Pavlu dovolili, da
Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem    smo    prejeli milost apostolskega poklica,
   Smo    mar mi na boljšem?
Saj    smo    pravkar ugotovili, da so vsi, Judje
Ker    smo    torej opravičeni iz vere, živimo v
Zakaj ko    smo    bili še slabotni, je Kristus v času,
tem, da je Kristus umrl za nas, ko    smo    bili še grešniki.
torej po njem rešeni jeze sedaj, ko    smo    opravičeni z njegovo krvjo.
njegovega Sina spravila z Bogom, ko    smo    bili še sovražniki, bomo veliko bolj
rešeni po njegovem življenju, odkar    smo    prišli do sprave.
Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem    smo    sedaj dosegli spravo.
Le kako bomo mi, ki    smo    odmrli grehu, mogli še živeti v njem?
Ali mar ne veste, da    smo    bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa
Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki    smo    bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni
S krstom    smo    bili torej skupaj z njim pokopani v
Če    smo    namreč njemu postali podobni v njegovi
Če pa    smo    s Kristusom umrli, verujemo, da bomo
Ko    smo    bili namreč v mesu, so grešne strasti,
prebujala, rovarile po naših udih, da    smo    obrodili sadove za smrt.
Sedaj pa    smo    bili oproščeni postave in smo odmrli
Sedaj pa smo bili oproščeni postave in    smo    odmrli temu, kar nas je uklepalo, tako
Sam Duh pričuje našemu duhu, da    smo    božji otroci.
Če    smo    pa otroci, smo tudi dediči: dediči
Če smo pa otroci,    smo    tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči
Odrešeni    smo    bili namreč v upanju; upanje, ki je
udje pa nimajo vsi iste vloge, tako    smo    tudi mi, čeprav nas je več, eno telo
več, eno telo v Kristusu, posamezni pa    smo    si udje med seboj.
naše zveličanje bliže kakor takrat, ko    smo    vero sprejeli.
Naj torej živimo ali umiramo,    smo    Gospodovi.
Mi, ki    smo    močni, smo dolžni prenašati slabosti
Mi, ki smo močni,    smo    dolžni prenašati slabosti šibkih, ne
poti pogubljenja, nespamet; nam, ki    smo    na poti zveličanja, pa božja moč.
postavil na zadnje mesto, kakor da    smo    obsojeni na smrt, kakor da smo postali
kakor da smo obsojeni na smrt, kakor da    smo    postali igralci, ki zabavajo svet,
Mi    smo    zaradi Kristusa nespametni, vi pa v
Prav do tega trenutka    smo    lačni in žejni, revno oblečeni smo,
smo lačni in žejni, revno oblečeni    smo   , tepejo nas, iz kraja v kraj begamo,
nas, iz kraja v kraj begamo, trudni    smo   , ker delamo z lastnimi rokami.
Postali    smo    kakor smeti sveta, kakor odpadek vseh,
Če    smo    torej mi vam sejali duhovne dobrine,
zapisano pa je bilo v svarilo nam, ki    smo    dočakali dopolnitev časov.
Ker je en kruh,    smo    mi, ki nas je veliko, eno telo, ker
mi, ki nas je veliko, eno telo, ker    smo    vsi deležni enega kruha.
Ali    smo    močnejši od njega?
V enem Duhu namreč    smo    bili vsi krščeni v eno telo, naj bomo
ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi    smo    pili enega Duha.
napravilo za lažnive božje priče, ker    smo    proti Bogu pričali, da je obudil Kristusa,
tostranskega življenja zaupamo v Kristusa,    smo    od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.
In kakor    smo    imeli podobo zemeljskega, bomo imeli
Če    smo    v stiskah, smo v vašo tolažbo in odrešenje.
Če smo v stiskah,    smo    v vašo tolažbo in odrešenje.
čez naše moči nas je potrlo, tako da    smo    obupali celo nad življenjem.
Dà, sami sebi    smo    že izrekli smrtno obsodbo, tako da
sicer: v svetu in še posebno pri vas    smo    se vêdli preprosto in z iskrenostjo,
saj ste nas deloma že razumeli, da    smo    tudi mi vam v ponos, kakor boste vi
Saj Božji Sin Jezus Kristus, ki    smo    ga med vami oznanili jaz in Silván
gospodovati nad vašo vero, nasprotno, zavzeti    smo    za vaše veselje.
Pred Bogom    smo    namreč prijeten Kristusov vonj med
Ker imamo po usmiljenju, ki    smo    ga bili deležni, to službo, ne omagujemo.
Odrekli    smo    se skrivnih del, ki bi se jih morali
bivališče, seveda, če se tudi izkažemo, da    smo    oblečeni in ne goli.
Vedno    smo    polni zaupanja, čeprav vemo, da smo
smo polni zaupanja, čeprav vemo, da    smo    zdoma in daleč od Gospoda, dokler smo
smo zdoma in daleč od Gospoda, dokler    smo    doma v telesu, saj le v veri potujemo
iz uma, sem bil zaradi Boga, če pa    smo    pametni, smo zaradi vas
bil zaradi Boga, če pa smo pametni,    smo    zaradi vas
Čeprav    smo    Kristusa poznali po človeško, ga zdaj
V Kristusovem imenu    smo    torej poslani, kakor če bi Bog opominjal
Ker    smo    njegovi sodelavci, vas tudi prosimo:
Mi    smo    namreč svetišče živega Boga, kakor
Zato    smo    potolaženi.
Nasprotno, kakor    smo    vam povedali vse po resnici, tako se
nato pa po božji volji nam, tako da    smo    prosili Tita, naj pri vas to delo ljubezni
vsakršno gorečnost in ljubezen, ki    smo    jo prebudili v vas tako se tudi odlikujte
popotnega tovariša pri tej nabirki, ki    smo    jo mi prevzeli Gospodu samemu v čast
očitka zaradi teh obilnih darov, ki    smo    jih prevzeli.
Z njima pošiljamo našega brata, ki    smo    ga v mnogih stvareh velikokrat preskusili
Pripravljeni    smo    kaznovati vsako neposlušnost, brž ko
Kristusov, naj sam še enkrat premisli, da    smo    prav tako kakor on tudi mi Kristusovi.
kakršni smo v pismih z besedo, kadar    smo    odsotni, takšni smo tudi v dejanju,
z besedo, kadar smo odsotni, takšni    smo    tudi v dejanju, kadar smo navzoči!
odsotni, takšni smo tudi v dejanju, kadar    smo    navzoči!
To pa je v tem, da    smo    prišli tudi do vas
kot da ne bi bili prišli do vas, saj    smo    vendar s Kristusovim evangelijem dospeli
To    smo    vam med vsemi vsestransko dokazali.
Tudi mi    smo    slabotni v njem, a pred vami bomo živi
Upam pa, da boste spoznali, da    smo    mi preskušnjo prestali.
Ničesar namreč ne zmoremo proti resnici,    smo    pa za resnico.
Veseli    smo   , kadar smo mi slabotni, vi pa močni.
Veseli smo, kadar    smo    mi slabotni, vi pa močni.
oznanjal drugačen evangelij, kakor    smo    vam ga mi oznanili, naj bo zavržen!
Kakor    smo    poprej rekli, tako pravimo ponovno:
Mi, ki    smo    po rodu Judje in ne grešni pogani,
Zato    smo    tudi mi začeli verovati v Kristusa
Ko    smo    bili nedoletni, smo bili usužnjeni
Ko smo bili nedoletni,    smo    bili usužnjeni naravnim zakonom.
V njem    smo    tudi prišli do dediščine.
Zato    smo    bili vnaprej določeni po načrtu njega,
sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki    smo    že prej upali v Kristusa, v hvalo njegovega
Sicer pa    smo    nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni
v poželenju svojega mesa; počenjali    smo   , kar sta hotela meso in zlo nagnjenje,
sta hotela meso in zlo nagnjenje, in    smo    bili po naravi otroci jeze kakor drugi.
Njegova stvaritev    smo   , ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra
govori s svojim bližnjim resnico, saj    smo    udje med seboj.
hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev:    smo    namreč udje njegovega telesa.
Obrezanci    smo    namreč mi, ki služimo Bogu v njegovem
napredujmo v isti smeri od tam, kamor    smo    prispeli.
Slišali    smo    namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu
Zato tudi mi, vse od dne, ko    smo    slišali o tem, ne nehamo moliti in
Saj veste, kako    smo    nastopali med vami v vaše dobro.
Čeprav    smo    prej doživeli v Filípih, kakor veste,
kakor veste, trpljenje in zasramovanje,    smo    se opogumili v našem Bogu in vam kljub
ugled kot Kristusovi apostoli, ampak    smo    nastopali med vami z vso ljubeznivostjo.
kakršno mati neguje svoje otroke,    smo    vam hoteli dati ne samo božji evangelij,
Saj se spominjate, bratje, kako    smo    se trudili in kako smo garali: ko smo
bratje, kako smo se trudili in kako    smo    garali: ko smo oznanjali božji evangelij,
smo se trudili in kako smo garali: ko    smo    oznanjali božji evangelij, smo noč
garali: ko smo oznanjali božji evangelij,    smo    noč in dan delali, da ne bi bili komu
kako sveto, pravično in neoporečno    smo    se vêdli do vas, ki ste verovali.
Tudi veste, kako    smo    vsakogar izmed vas kakor oče svoje
ločeni od vas s telesom, ne pa s srcem,    smo    si močno prizadevali, da bi videli
da bi videli vaše obličje: tako zelo    smo    hrepeneli po vas
Zato    smo    hoteli priti k vam, jaz, Pavel, enkrat,
Ker nismo več mogli strpeti,    smo    sklenili ostati v Atenah sami, k vam
sklenili ostati v Atenah sami, k vam pa    smo    poslali Timóteja, našega brata in božjega
namreč veste, da je to naš delež: že ko    smo    bili pri vas, smo vam napovedovali,
naš delež: že ko smo bili pri vas,    smo    vam napovedovali, da bomo trpeli stisko,
Saj veste, kakšna navodila    smo    vam dali po Gospodu Jezusu.
Zakaj vse to Gospod kaznuje, kakor    smo    vam že povedali in izpričali.
opravila in delati s svojimi rokami, kakor    smo    vam zapovedali.
zastonj jedli kruha pri nikomer, ampak    smo    trudoma garali noč in dan, da ne bi
Zakaj ko    smo    bili pri vas, smo vam dali tole navodilo:
Zakaj ko smo bili pri vas,    smo    vam dali tole navodilo:
namreč zanjo trudimo in bojujemo, ker    smo    zaupali živemu Bogu, ki je odrešenik
Saj    smo    bili tudi mi nekoč nespametni, uporni
Stregli    smo    najrazličnejšim strastem in nasladam.
Živeli    smo    v hudobiji in nevoščljivosti.
Neznosni    smo    bili in sovražili drug drugega.
Zato moramo zelo resno vzeti, kar    smo    slišali, da ne bi zgrešili pristana.
Njegova hiša pa    smo    mi, če ohranimo zaupanje in ponos,
Kristusa    smo    namreč deležni, če začetno vero res
Mi pa    smo    vero sprejeli in stopamo v kraj počitka.
O vas, preljubi,    smo    pa prepričani, da ste na boljšem in
To    smo    pa le morali povedati.
more lagati, silno tolažita, nas, ki    smo    se zatekli k njemu, da bi dosegli dano
V môči te volje    smo    z daritvijo telesa Jezusa Kristusa
s pravim srcem in v polni veri, saj    smo    v srcih očiščeni slabe vesti in naše
namreč premišljeno grešimo, potem ko    smo    dobili spoznanje resnice, ne ostane
Še več, naše telesne očete    smo    imeli za vzgojitelje, pa smo jih spoštovali.
očete smo imeli za vzgojitelje, pa    smo    jih spoštovali.
Prepričani    smo    namreč, da imamo čisto vest, saj se
»Vsi ljudje    smo    trava; še tako lepa cvetlica je le
To je beseda, ki    smo    vam jo oznanili.
Potrpimo, ker    smo    opravičeni
Ko    smo    vam oznanjali mogočni prihod našega
Na lastne oči    smo    videli njegovo veličastvo.
Ta glas    smo    slišali prihajati iz nebes, ko smo
Kar je bilo od začetka, kar    smo    slišali, kar smo na lastne oči gledali,
bilo od začetka, kar smo slišali, kar    smo    na lastne oči gledali, kar so otipale
To življenje se je razodelo, gledali    smo    ga.
Kar    smo    torej gledali in slišali, oznanjamo
To pa je oznanilo, ki    smo    ga slišali od njega in vam ga oznanjamo:
živimo v luči, kakor živi v luči on sam,    smo    med seboj v občestvu in kri njegovega
božji otroci se imenujemo in to tudi    smo   .
Preljubi, zdaj    smo    božji otroci; ni pa še razodeto, kaj
Mi vemo, da    smo    prešli iz smrti v življenje, ker brate
je On dal življenje za nas, in takó    smo    tudi mi dolžni dati življenje za brate.
In po tem bomo spoznali, da    smo    iz resnice, in pred njim bomo pomirili
Mi pa    smo    od Boga in vsak, kdor pozna Boga, nas
Preljubi, če je Bog tako vzljubil nas,    smo    tudi mi dolžni ljubiti drug drugega.
In mi    smo    ga gledali, zato pričujemo, da je Oče
Mi    smo    spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do
sodbe, kajti kakršen je on, takšni    smo    tudi mi že na tem svetu.
prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar    smo    ga prosili.
Vemo, da    smo    od Boga in da ves svet tiči v zlu.
tvojih otrok živijo po resnici, kakor    smo    dobili zapoved od Očeta.
Glejte nase, da ne zapravite, kar    smo    s trudom dosegli, ampak dobite polno
Dolžni    smo    podpirati take ljudi, da bomo tudi
obrobjih in medijih dokazovali, da    smo    godni za Nato, se vam je v domovini
najbolj znanega filmskega mesta na svetu,    smo    se še slabo uro cijazili do festivalske
in kakšna so njihova pričakovanja,    smo    se pogovarjali s poveljujočima častnikoma.
Plačani    smo    manj kot pripadniki nekaterih zahodnih
Dogodek, o katerem    smo    pred mesecem poročali v Nedelu, bi
Vendar    smo    od ribiškega inšpektorja lahko slišali
Bili    smo    vendar na slavnostni otvoritvi prvega
Kot    smo    izvedeli, o nobeni od obeh v zadnjem
Kot    smo    izvedeli, naj bi po sporočilu, ki ga
5,2 odstotka višje, kar pomeni, da    smo    že v petih mesecih dosegli 59 odstotkov
Tako    smo    malce tudi že prehiteli lansko dražitev
LJUBLJANA, 1. junija - Pred nedavnim    smo    iz zanesljivih virov zvedeli, da se
Dragonje bo s tem Sklad za razvoj, ki    smo    ga v Sloveniji ustanovili sredi devetdesetih
izbruhnili politični interesi tako močno, da    smo    bolj podobni cepetajočemu otroku kot
Kaj    smo    slovenski kinologi po tej, morda celo
Prepričani    smo    v ustvarjalnost srednjeevropske politične
Kot    smo    izvedeli, bo vlada predvidoma jutri,
Kot    smo    že poročali, je doslej najkrajši remont
Tudi tega    smo    s pomočjo STA, ki je prenesla novico
kmečkih žena v KZ Goriška brda, kjer    smo    si še danes lahko ogledali in poskusili
neimenovan, tako kot mnogi drugi, s katerimi    smo    se pogovarjali o tej zadevi, ko je
MOKRICE, 16. junija - Govorili    smo    o ključnih zadevah, tako da v prihodnje
Optimisti    smo   , saj je odprtih samo še 20 odstotkov
»Pred načrtovano modernizacijo JEK    smo    skušali pripeljati hrvaško stran do
držal obljubo: danes točno ob 15. uri    smo    na Delovi domači strani objavili imena
Vsi    smo    zaviti v gorke kožuhe.
Mi otroci    smo    se igrali poleg njive.
Če    smo    se prepirali, je stopila k nam in nas
Zvečer pa    smo    sedeli na pragu v vežnih vratih.
Zibali    smo    se na njenih kolenih in ona nas je
Živeli    smo    tam.
- Uprli    smo    se, govorijo, uprli za zemljo, besedo
o uporu in povej našim bratom, kako    smo    trpeli!
Usmilili    smo    se te.
Ali se spominjate, kako    smo    nekoč Krista vsi pričakovali?
Še majhni in nebogljeni    smo    bili, ko so nas učili, da je tam nekje
Takole    smo    vrženi na cesto, ki pelje preko sveta.
Zadnjo uro    smo    imeli kateheta in zdaj je poldne.
In zato, kakor    smo    spoznavali Kosa in Rutarja, ki sta
Njegove črtice in novele    smo    srečavali tudi v naših primorskih revijah
Bridko je, a vendar    smo    slabiči, večni izseljenci, ‘rod prokleti
tudi, da bodo segli po njej, - saj    smo    pa tako potrebni Marije, s katero se
Kako majhen je naš narod, in kako    smo    mi sinovi raztepeni po celem svetu.
Razšli    smo    se po svetu...
Siv dan je prišel, razšli    smo    se vprek in v šir,
trpljenja, ko je s silo udarilo med nas, da    smo    se raztepli, da smo šli na vse kraje;
udarilo med nas, da smo se raztepli, da    smo    šli na vse kraje; nekateri gnani od
In nocoj    smo    se zopet zbrali, zbrali smo se v tihi
In nocoj smo se zopet zbrali, zbrali    smo    se v tihi uri skupnosti, da si zašepetamo
Zbrali    smo    se, da v mislih pogumnih in mladih
* Ali    smo    pozabili na dom?
Ali se ne spomnimo nikdar več, od kje    smo    pribežali, ali ne vemo več, kje je
Mi    smo    mi, mi smo mi mi smo s
Mi smo mi, mi    smo    mi mi smo s Krasa doma...
Mi smo mi, mi smo mi mi    smo    s Krasa doma...
Poromali    smo    malo po naši zemlji.
Povsod    smo    se malo ustavili.
Mi vsi    smo    brezdomci.
Levi v verigah ukovani    smo   , tigri v kletkah jeklenih; tigri in
Umirali    smo   , toda umrli nismo.
V vseh časih    smo    radi zvonili.
Vsi    smo    zdravi.
Nekaj takega, kakor sem zvedel, da    smo    ljudje hlapci, sužnji, jetniki, kar
sem bil še mlad, zdrav in močan", ko    smo    bili v Karpatih", ko je prišel Franc
Sicer pa mora biti, ker    smo    ljudje slabi."
Ali    smo    mar poslali po vas "
pridejo kajkrat prav, zakaj ljudje    smo    nekoliko čez mero nečimerna bitja:
preveč čednimi blagoslovi, katerih    smo    za dobe našega tostranstva deležni
zvečer, dne petega septembra 1930., ko    smo    v mali podzemski dvorani ob svitu bledih
Stisnili    smo    si roke in se poslovili.
tako slepo v Boga, posebno še odkar    smo    dobili novega župnika, ki na vsak način
»To    smo    že včeraj slišali,« je rekel potepuh,
»Tako    smo    sklenili,«
Detektivi    smo    vendar nekoliko višji od njih.
Takrat    smo    stanovali v njej, hiša je bila naprodaj,
»Kajpak, izseliti    smo    se morali.
Pa    smo    se prav radi.
Ko    smo    pri nas popravljali hišo, smo tudi
Ko smo pri nas popravljali hišo,    smo    tudi stanovali v kleti.
Stiskali    smo    se in kuhali tudi nismo pošteno, ker
je dvignil Martin prst, »pa    smo    spet skupaj.
»To    smo    torej napravili v štirih letih in nič
Vsi    smo    grešili, bi rekel, vstani.
Pa kaj, vsi    smo    slabi, vsi, bog nam v greh ne zapiši.
Ko    smo    šli na vojsko, nas je blagoslavljal,
Grunt    smo    ti dali in za plačilo boš zdaj lajal
Saj    smo    bili vendar vsi tako ponosni nanj.
Vsako nedeljo    smo    se otroci iz soseščine zbrali, šli
Lavdone, Radeckije in druge generale, ki    smo    jih poznali iz pripovedovanja starega
Tam    smo    uprizarjali velike bitke.
Mahali    smo    s sabljami, ki jih je bilo tiste čase
»Hahaha - «    smo    se zakrohotali po razredu, »saj je
dekan, da bi nas preizkušal, koliko    smo    podkovani v krščanskem nauku, je poklical
Dopoldančarji pa    smo    se v tistih povojnih letih še strože
Razdelili    smo    si bili klopi na vrtu, sprehode - in
klopi na vrtu, sprehode - in kadar    smo    se lovili, smo se lovili ločeno.
sprehode - in kadar smo se lovili,    smo    se lovili ločeno.
Včasih    smo    si skočili tudi v lase; takrat pa je
skakal okrog katedra in jecljal - in ker    smo    strumno strmeli vanj, je zvišal svoj
Gorici, tudi tako rujete v šoli, kakor    smo    se mi?
Kar tresli    smo    se.
Vse te živali    smo    pri nas po nekem tihem sporazumu, ki
K prvi skupini    smo    šteli predvsem krave, prašiče in kure.
S konji, voli in biki    smo    imeli malo opravka; naša kmetija je
do današnjih dni ohranila navada, da    smo    tem živalim nastavljali pasti, medico,
plemen nismo poznali strpnosti: uši    smo    imeli med vojno in smo jih preganjali
strpnosti: uši smo imeli med vojno in    smo    jih preganjali z lugom in lisjakovo
v postelji starega očeta - in zato    smo    posteljo po očetovi smrti zažgali.
živali so živele v prosti naravi: zajcem    smo    nastavljali zadrgalice, ker so glodali
glodali lubje mladih drevesc, lisice    smo    preganjali zaradi kurje tatvine, jazbecu
preganjali zaradi kurje tatvine, jazbecu    smo    ponoči kurili stare cape na vratovih
Uporabljali    smo    jih v vsakdanjem pogovoru, ne da bi
Poznali    smo    tudi ribe, toda rib nismo prištevali
S tem    smo    se vsi strinjali.
»Seveda, seveda!«    smo    se drli.
Živela sva v kombinaciji, kakor    smo    takrat rekli v ječi.
pa so odprli vrata za dobro ped, da    smo    lahko slišali njegov hreščeči glas.
Pričakujemo jo vsi in vsak čas in vendar    smo    začudeni in
Od tistega dne    smo    mu pri nas rekli »Okouinokou«.
Dolgo    smo    čakali, da bo vstopil, toda ker se
vsekakor nespodobna, kajti tudi smrti    smo    določili nekakšne postave, po katerih
je usoda res tista nevidna moč, ki    smo    ji izročeni na milost in nemilost,
nemilost, potem je njen dar vse, česar    smo    v življenju deležni dobrega in zlega.
Toda ljudje    smo    k slabemu nagnjeni in včasih celo usodi
»Vsi    smo    zverine, primojduš da!
Taki    smo   : sram nas je svojega lastnega srca.
Kadar    smo    sami, ga položimo v dlan in zremo vanj,
Ko je prvič posijalo toplo sonce,    smo    šli k Čonhu.
Tako    smo    prišli k Čonhu vsi razgreti in razigrani.
so bila ovenela jabolka, po katerih    smo    segli še preden je Jera ocvrla jajca.
Jajc    smo    se spočetka branili, kakor se to spodobi,
branili, kakor se to spodobi, potem pa    smo    jih vendarle z velikim tekom pospravili.
pogovarjal s Čonhom in Čonhovko, mi pa    smo    brskali po knjigah in poslušali razlage
Preden    smo    odšli, smo seveda še enkrat prebrali
Preden smo odšli,    smo    seveda še enkrat prebrali nekaj strani
Ko    smo    se vračali, smo udrihali s palicami
Ko smo se vračali,    smo    udrihali s palicami po brstečih mladikah,
pa ob nedeljah, ko greste k maši?«    smo    ga vprašali.
Slovenci    smo   , kajpak, liriki.
Borili    smo    se s Turki - zaradi lirike; borili
se s Turki - zaradi lirike; borili    smo    se med svetovno vojno - zaradi lirike;
svetovno vojno - zaradi lirike; borili    smo    se na vseh frontah, samo na slovenski
slovenski ne - vse zaradi lirike; hlapci    smo    - zaradi lirike; naša dekleta umirajo
Krasno, kar se lirike tiče    smo    preskrbljeni.
ker rožičev nismo poljubili, preden    smo    se zagrizli vanje, ter nam govorila
ramenu, pobožal sem staro skrinjo, ki    smo    jo otroci kljub materinim grožnjam
In to    smo    že vnaprej vedeli.
pred vojno, še prej, zmeraj, medtem ko    smo    mi garali kakor živina in hkrati brez
Italiji, vsemu grabežljivemu svetu    smo    v napoto ...«
»In zaradi tega    smo    morali pred tremi dnevi izprazniti
»Petindvajset let    smo    se tepli za osvobojenje, bili smo zavezniki,
let smo se tepli za osvobojenje, bili    smo    zavezniki, ko zaveznikov sploh še nikjer
Tudi Pazija    smo    lepo pokopali.
pa sem trebila radič za večerjo, ker    smo    živeli samo ob radiču in polenti.
»Vidiš, prav na tej polici    smo    sedeli, ko smo ... kako bi le rekla ...
»Vidiš, prav na tej polici smo sedeli, ko    smo    ... kako bi le rekla ... no, ko smo začutili
ko smo ... kako bi le rekla ... no, ko    smo    začutili domovino.
kakor je bila njegova navada, in vsi    smo    umolknili.
Dolgo    smo    tako molčali.
Vsi    smo    ga začudeno pogledali, kajti vsi smo
smo ga začudeno pogledali, kajti vsi    smo    nekako mislili o tem, ko smo molčali
kajti vsi smo nekako mislili o tem, ko    smo    molčali in gledali po dolini na Baški hrib,
»No, takrat    smo    še precej časa molčali, potem pa je
Kar pogledali    smo    ga.
Saj    smo    govorili, saj smo premlevali o našem
Saj smo govorili, saj    smo    premlevali o našem življenju.
Ljudje garamo, garamo in garamo, ker    smo    živi in ker moramo do smrti nekako
Tako je bilo urejeno, da    smo    bili v naši lastni hiši kakor jetniki
V izbi    smo    sedeli.
Vsi    smo    bili nekam molčeči.
Začeli    smo    pogovor o tem in onem, toda presneto
Za vsak najrahlejši šum    smo    prišpičili ušesa.
In potem    smo    zaslišali korake.
Spogledali    smo    se.
Vsi    smo    ga razumeli.
»In nas sploh ne sme boleti, ker    smo    vajeni udarcev in ker nimamo tako nežnih
   smo    bili: dve stari ženici, starec z otrokom
Odgnali so nas pod staro poznico, kjer    smo    pred dobrim letom pokopali Smukača,
dobrim letom pokopali Smukača, in tam    smo    čakali.
Čakali    smo    precej časa.
Slišali    smo    tudi, da si nabral pol milijona lir
»Saj    smo    ga že.
Tudi Drejca    smo    istega dne pokopali.
‘Ugnali    smo    jih, ata!’
   smo    tudi.
Vsak večer    smo    molili, on pa nič in nič, kakor da
To    smo    opravili,« počasi in turobno reče Rejc,
To    smo   !« prikima Usadar, prikimata Ustinar
»Take mehnice    smo   !
»Če    smo    rekli, ureži, potem ureži!« se oglasi
»In iz te kope    smo    izpulili že devet kopic!« se oglasi
Hlip in si briše znoj, »včasih, ko    smo    bili mi mladi, smo se še tepli.
znoj, »včasih, ko smo bili mi mladi,    smo    se še tepli.
Na Plešeh    smo    se nekoč udarili in smo se mlatili
Na Plešeh smo se nekoč udarili in    smo    se mlatili kar sedem ur.
In hudič naj me pobere, če    smo    vedeli, zakaj smo se mlatili.
naj me pobere, če smo vedeli, zakaj    smo    se mlatili.
Samo mlatili    smo    se, to pa že tako zares, da se je proti
In ko je Čar prišel,    smo    ravno stali na tnalu in pukali perje
»Saj    smo    ga zaklali.
Saj se bo vas nagnila, ker    smo    vsi na enem koncu.
Saj    smo    vsi naši!« udari v tišino gromki Usadarjev
»Vsi    smo    naši!« se oglasi iz vseh kotov prešerno
»Pokažem vam, kako    smo    na Španskem minirali proge.«
»V Dragi    smo    bili od nekdaj kremeniti Slovenci!«
»To samo dokazuje, da    smo    zadeli v živo!« ga pri priči potolče
Samo pri nas    smo    Mussolinijevi hlapci!«
Mi    smo    stari narodnjaki!
Proti partizanom pa    smo    in bomo!« pribije z vso silo.
Na njegov grunt    smo    sedli! ...«
»Vse    smo    očedili!«
»Vse    smo    očedili!«
Mi ... mi    smo    zmeraj pomagali siromakom ...«
Vsi    smo    trdno sklenjeni ... kakor veriga!
Zato    smo    močni!
»Pred dobrim mesecem    smo    bili še pred Gorico.
»Peter, katerega pa    smo    danes?«
»Zaenkrat    smo    jih.
»Pa    smo    jih le užugali, boga mi! ...
»Tovariš komisar ... vse ozemlje    smo    izgubili ...«
Na Slovenskem    smo    mi gospodar! ...«
Devetdeset tisoč    smo    nabrali.«
Jerebičko    smo    ujeli, jerebičko!
»Sedem jih je bilo, pa    smo    napadli!«
Potegnili    smo    križ ...
Mi    smo    zavezniška vojska na Primorskem, na
»Pravkar    smo    slišali dnevno povelje.«
Zadremali    smo   ,« se opravičuje Tildica in naglo vstaja.
»In še preden    smo    prvim vse kremplje posekali, jih že
Dvakrat    smo    obkoljeni ... in v razmerju sil smo eden
»Popolnoma    smo    obkoljeni.
»Ali    smo    jih?« široko vpraša Sova.
»   Smo   !« mu prikima Stane in se oddahne.
sporazumeta tudi brez besed, kakor    smo    se mi v bosenskih gozdovih.
Natepli    smo    se bili od vseh vetrov:
Pa    smo    delali z rokami - in je bil mir.
Pod istim lubjem    smo    spali, pri istem ognju smo se greli,
istim lubjem smo spali, pri istem ognju    smo    se greli, sušili naše cape in kuhali,
sušili naše cape in kuhali, zajemali    smo    iz istega kotla, potili smo enak znoj
zajemali smo iz istega kotla, potili    smo    enak znoj in nabirali enake žulje.
Kadar pa    smo    bili dobre volje, smo se vsi smejali
Kadar pa smo bili dobre volje,    smo    se vsi smejali - in smeh je v vseh
na svetu samo takšni ljudje, kakršni    smo    bili mi ... samo takšni ljudje, nemara
»Sem sedi, da ti povem, kako    smo    se v Bosni dogovarjali,« ga je očetovsko
Vsi    smo    gledali Obrekarjeve izpod čela ...
Rimu, Petra nekje na Srbskem ... mi pa    smo    se jih ogibali, kakor bi bili garjavi
Trikrat    smo    mu poslali računčke, trikrat.
Še preveč je dal, pa    smo    mu morali tiščati denar nazaj.
Pogovarjali    smo    se o velikih smrtih v mojstrskih delih
na noge vse fante in vse može in vsi    smo    z dolgimi drogovi šli ob obeh bregovih
Mislili    smo   , da bo Tone zdaj res znorel.
črhnil, pa vendar    smo    zmeraj vedeli, katero dekle ima trenutno
‘Po kašči    smo    mi hodili,’ so rekli možje.
Takrat    smo    imeli v naših krajih še ovce.
Siv dan je prišel, razšli    smo    se vprek in v šir, kamor gnala
Po vseh grozotah, ki    smo    jih doživeli, je to res neumno.
- Saj še ne vemo, kaj vse    smo    doživeli, - se mi je počasi iztrgalo
- Zadnje dni    smo    prav malo spali.
In s kakšnim okusom v duši    smo    praznovali!
Vsi    smo    skočili na noge, vsi smo mu veselo
Vsi smo skočili na noge, vsi    smo    mu veselo stiskali roko.
»Pa tudi otrdeli    smo   .
Gozd    smo    izsekali, macesne smo posekali, hraste
Gozd smo izsekali, macesne    smo    posekali, hraste smo posekali, orehe
izsekali, macesne smo posekali, hraste    smo    posekali, orehe smo posekali, samo
posekali, hraste smo posekali, orehe    smo    posekali, samo zemlja nam je še ostala.
Takrat    smo    moko sejali na grobem situ, da bi bilo
Stopili    smo    v izbo.
In res    smo    vse opravili sami.
Takoj    smo    iz izbe spravili v vežo mize, stole
bukovo klado, kakor    smo    bili klado položili za vzglavje tudi
besed in celo brez pogledov, a delali    smo    vneto, kakor smo zmeraj vneto delali
pogledov, a delali smo vneto, kakor    smo    zmeraj vneto delali za mamo.
Mamo    smo    pokopali v torek dopoldne.
Preden so mamo položili v krsto,    smo    se domači še enkrat zbrali v izbi in
Podzemljič pristopil s pokrovom krste in vsi    smo    se poslušno umaknili.
V šoli    smo    se učili, da teče vsa kri skozi srce.
Tako    smo    se učili v šoli.
najljubšo kravo, ki so jo klicali Liska, a    smo    ji vsi rekli
Samo tako mislim, da    smo    se dovolj nasedeli.
Najprej    smo    razdrli mrtvaški oder.
Ko    smo    izpraznili sobo in izbo, ko smo sneli
Ko smo izpraznili sobo in izbo, ko    smo    sneli uro, stenske podobe in fotografije,
uro, stenske podobe in fotografije, ko    smo    naposled sneli še okna in vrata, je
- Nismo vas našli doma, pa    smo    se potrudili do sem.
hitro nataknila lisice na zapestje in    smo    šli.
Ko    smo    prišli okrog ovinka in sem na produ
In res    smo    hitro stopili.
Srečali    smo    se že na Preseki.
Po krave    smo    prišli.
s prstom pokazal na nas otroke, ki    smo    se plašno stiskali ob skrinji.
Spustili    smo    se v jok, toda mama nam ni dala nobene
Oklenili    smo    se mame, se pomaknili k oknu in čakali.
zataknila za podobo sv. Andreja, kamor    smo    spravljali uradne listine.
Otroci    smo    silili v kuhinjo, se gnetli okrog ognjišča
S kakšnim veseljem    smo    se preselili v izbo in sprejeli prvi
Ležali    smo    na topli peči, ded pa je sedel v zdiču,
Otroci    smo    tako presunljivo jeknili, da se je
Vsi    smo    skočili k oknu.
Vsi    smo    jo ubrali za njim, kajti tudi nam se
Mama se je nasmehnila, mi pa    smo    se spravili k lepemu, pobožnemu delu.
Počasi    smo    jemali kose komisa iz vreč in jih rahlo
Na Preseki    smo    zagledali čokatega Madžara Hoesuja,
Obstali    smo    s kosi kruha v rokah ter vprašujoče
vprašujoče gledali deda in se tresli, ker    smo    vedeli, da ga bo zdaj zdaj zgrabila
In    smo    molili, dokler nismo opravili vsega
Zvečer    smo    se do sita najedli drobtinic v črni
In ker    smo    otroci tako rekoč viseli na njegovih
Otroci pa    smo    medtem razigrano ponavljali - Pekni dom,
Vsi    smo    začudeni gledali njegovo početje.
Spet    smo    se bosi zapodili po zelenečih tratah
ponavljajočih se glagolov in zaimkov, ki    smo    ga otroci radi oponašali, dokler nas
Vsi smo bili na njivi ob produ, kjer    smo    smukali in klestili koruzo, da bi zrnje
Vsi    smo    bili preplašeni, samo ded je mirno
Tako    smo    še isto popoldne slišali, da so ustrelili
Nihče ni omenil kadeta, toda pri nas    smo    bili prepričani, da so ustrelili prav
ustrelili prav njega, posebno še, ko    smo    se spomnili njegove primere s krožnikom.
O mraku pa    smo    vsi odreveneli, ko je stopil v hišo
Vsi    smo    stali pred hišo in molče strmeli.
Dolgo je nismo videli, zato    smo    vsi ostrmeli, ker je bila tako spremenjena.
   smo    vprašali.
   smo    odgovorili vsi.
Vsi otroci    smo    zlezli v posteljo k mami in zadrževali
Samo njegovi odločnosti in sivi glavi    smo    se morali zahvaliti, da nas vojaki
Ždeli    smo    brez besed in prisluškovali.
Starejši otroci pa    smo    se kmalu toliko opogumili, da smo odprli
pa smo se kmalu toliko opogumili, da    smo    odprli vrata, posedli po vrhnji stopnici,
A ker    smo    vztrajno molčali in pri vsakem stegljaju
Zastrmeli    smo    se v te zlate, blagodišeče in vroče
Vzeli    smo    pecivo in ga v hipu pojedli.
Nato    smo    dobili še vsak po dva kosa.
Kmalu    smo    se s kuharjem tako udomačili, da nas
Tam    smo    šele zazijali!
Tega zdravnika    smo    vsi dobro poznali, ker je že dokaj
Vsi    smo    molčali, samo Kratkovič, ki je zdravniku
vedno po svoje »umival« krožnike, da    smo    komaj zadrževali smeh.
za kosilo, a ni bilo potrebno, ker    smo    bili že vsi siti.
Upirali    smo    se in jo prosili, naj nas pusti v kuhinji
pet minut«, toda še preden    smo    se do kraja domenili, je planil v hišo
Vsi    smo    se plašno stiskali k mami, kakor bi
potisnila v kuhinjo in brez besede    smo    se dvignili v sobo.
Tam    smo    posedli na posteljo in molčali.
Tako    smo    sedeli celo večnost.
bratca in se zamislila, drugi trije pa    smo    kmalu odprli vrata ter drug za drugim
Lahe    smo    tako nažgali, da je joj!
Na stotisoče    smo    jih zajeli pri Kobaridu.
Stulili    smo    se, naglo hušknili mimo besnečega zdravnika
Ko    smo    se drugo jutro zbudili, je bilo vse
Vsi    smo    mislili, da si šla v vodo.«
Sedeli    smo    v kuhinji okrog ognjišča in zobali
Vsi    smo    bili zamaknjeni v jed, zato nismo slišali
Dvignili    smo    glave in zagledali na kuhinjskem pragu
Potešili    smo    ju in jima vsi presrečni razlagali,
Vsi    smo    se zbrali okrog njega in se srečno
   smo    vsi skočili na noge, prijeli očeta
Vrnili    smo    se v kuhinjo.
Vsi    smo    se umaknili iz izbe, da bi se ded lahko
Ko    smo    molče sedeli v kuhinji, smo opazili,
Ko smo molče sedeli v kuhinji,    smo    opazili, da ni mlajšega bratca.
Začeli    smo    ga iskati vsepovsod, a še preden smo
smo ga iskati vsepovsod, a še preden    smo    ga našli, nas je cerkovnik Štefe poklical
Pokleknili    smo    pri vratih v dedovo sobo, sklonili
- Katerega pa    smo   ?
Pokopali    smo    ga že naslednji dan, ker je moral oče
Ko so deda položili v krsto,    smo    ga še enkrat pokropili in se za vselej
Vsi    smo    se zgrnili okrog nje in čakali.
Ostali    smo    sami in zapuščeni.
Trikrat    smo    šli z njim do Preseke in trikrat smo
smo šli z njim do Preseke in trikrat    smo    se vsi vrnili domov.
Ko pa    smo    šli še četrtič in se spet vrnili ter
Stisnili    smo    se k njej in dolgo molče ždeli v temi.
Z njegovo pomočjo    smo    razdrli mrtvaški oder in odvlekli ogromno
Tako    smo    se nekako prerinili skozi zimo.
Otrdeli    smo   .
kakor nas je pretreslo v jeseni, ko    smo    samo mislili, da se je vrgla v vodo.
Človek bi skoraj sodil, da    smo    jo že od tistega dne imeli za mrtvo.
utonila, nas je tako globoko presunila, da    smo    se pogreznili v molk.
Ozrli    smo    se v mamo.
Justino    smo    pokopali naslednje dopoldne.
Sedeli    smo    v šoli.
- Po kadeta    smo    prišli.
Stopili    smo    bliže in se molče zazijali vanjo.
Otroci pa    smo    gledali po vrtu in čakali, kdaj se
kdaj se bo prikazala kadetova mati, ki    smo    jo že poznali z medaljončka.
Vsi    smo    strmeli samo v gospo v črnini, ki se
dobro se mi zdi, da jo imamo, češ zdaj    smo    na svojem sami svoji gospodarji in
‘Vsi    smo    neumni, samo vsak drugače.’
To    smo    ljudje čudni: če se nam spodrsne in
»In zdaj    smo    tako rekoč šele pri stvari.
Povedali    smo    jima kako in kaj.
Gledali    smo    ga ter s pogledi in z rokami vlekli
Stopili    smo    za njim na dvorišče.
Silvijo, si jo posadil za vrat - in    smo    šli.
Stopili    smo    čez potok.
Samo za hip    smo    obstali na skali nad hišo, da bi se
pogledom poslovili od doma, nato pa    smo    zavili po ozki stezi, ki se je vijugala
Bili    smo    krajša, a prav tako nema in žalostna
Tudi mi    smo    se napotili naravnost k njej.
Dva    smo    pokopali,«
»Dva    smo    pokopali!«
»No, če    smo    pokopali dva, sta padla dva ...« -
Stopili    smo    po stezi, ki se je skozi nizke borovnice
»Tukaj    smo    se zmeraj oddahnili,«
Vstali    smo    in poiskali stezo, ki se je vijugala
Šli    smo    molče.
Na Zgornji Travni    smo    spet počivali.
Posedli    smo    ob tem razpotju ter se zamaknili v
Spustili    smo    se v Volčjo grapo, ki je bila res
Ko    smo    prišli do prvih smrek v Dominovih lazih,
Tako    smo    križemkražem prehodili vse laze in
je zanergala teta, ko    smo    se ustavili na robu, ki je strmo padal
Omahnil je mrtev, še preden    smo    se zavedeli, kaj se je zgodilo.
- V kadetov grob    smo    ga dali.
Dvignil sem Silvijo in    smo    šli.
Vračali    smo    se brez besede.
Počasi    smo    zavili čez Lahinjo.
»Ali    smo    baba ali smo mož?« je zarohnel, dvignil
»Ali smo baba ali    smo    mož?« je zarohnel, dvignil puško in
Medvejke cveto takrat kot šmarnice, zato    smo    jih otroci radi nabirali ter jih s
Vsi    smo    bili bolj resni, starejši celo mrki.
prihajali s šmarnicami in medvejkami, ki    smo    jih vsako leto prinašali učitelju za
Ko    smo    ga vprašali, ali je naša učiteljica
se je prisukala v razred, in čeprav    smo    bili vsi tiho, je iz navade zavriščala:
»Silenzio, farabutti!« Sedli    smo    in mrko prekrižali roke na klopeh.
Ne da bi se ozrli,    smo    vedeli, da je prišla Uršina Jerica,
Njenih besed nismo razumeli, toda vedeli    smo   , da kriči zato, ker je Jerica s svojimi
Namrščili    smo    čela in se prav počasi začeli pripravljati
Pisali pa    smo    še počasneje in kolikor se je le dalo
Učitelja    smo    sprejeli s svetlimi očmi.
Dali    smo    mu šmarnice in medvejke ter mu povedali,
nekoč odprle oči in bo spoznala, da    smo    tudi mi ljudje.«
Takšne in podobne besede o učiteljici    smo    že slišali iz njegovih ust.
Zmeraj    smo    jih sprejemali z zadržanim začudenjem
začel pisati s svojo lepo pisavo, ki    smo    jo vsi tako občudovali:
Polglasno, toda napeto    smo    s črne table brali besede, ki so veselo
Razumeli    smo    jih, zato smo jih tudi skušali prepisati,
Razumeli smo jih, zato    smo    jih tudi skušali prepisati, kolikor
jih tudi skušali prepisati, kolikor    smo    le mogli lepo.
Dolga vrsta nas je, ki    smo    te bridkosti doživeli, in dolga vrsta
dolga vrsta nas je tudi tistih, ki    smo    jih doživeli v koprski jetnišnici,
Prišli    smo    v zadnjem trenutku.
Pristali    smo    in tudi pristanišče je bilo umazano.
Zavili    smo    po ozki tlakovani ulici.
Prišli    smo    do velikanskih vrat in stopili čez
Stopili    smo    v jetniško pisarno.
Oh, kako čudni    smo    ljudje!«
Z enakomernim pozibavanjem    smo    rezali valove.
»V imenu postave, vsi    smo    mučeniki!« je uradno pribil stražmojster
»V imenu postave, vsi    smo    tudi norci.
»Vsi    smo    norci!
In vsi    smo    mučeniki!
»Zakaj pa je treba trpeti, če    smo    že prišli!«
»Tantadruj,    smo    že prišli?« se je začudil norček.
»Tantadruj, zvoniti    smo    pozabili!«
»Kar recite, saj    smo    vendar ljudje.«
Ne moremo, ker    smo    preveč usmiljenega srca, he‐he!...
Zavohali    smo   , da je v Robeh nekaj obstreljenih hostarjev.
In mi    smo    navadni ljudje in ... in neuki ljudje
in ... in neuki ljudje in ... in vendar    smo    ljudje in ...
časov in ... in izpred vojne in ... in    smo    bili v vrtincu vojne in ... in smo v
in smo bili v vrtincu vojne in ... in    smo    v tem groznem vrtincu in ... in kako
groznem vrtincu in ... in kako bi rekla... in    smo    v tem vrtincu izgubili glavo in ... in
Ob zimskih večerih, ko    smo    sedeli okrog peči in nam je bilo vsem
Udarili    smo    se bili zaradi Tilčke, čeprav jim tega
K stricu    smo    jo poslali.
- Saj    smo    vsi ljudje!
»Ljudje    smo    različni.«
Oh, kako čudni    smo    ljudje!«
»O tem    smo    se učili v šoli,« je povedala Tinka.
»Dali    smo    ga njivi,« je rekel Milan.
»Zakopali    smo    ga bolj na levi strani,« je rekla Jelica.
»In zakopali    smo    ga tako globoko, da ga plug ne bo dosegel,«
»Dokler so ječe,    smo    vsi jetniki!«
toda neprijeten zaradi komarjev, in če    smo    odkriti, ni v centru prav nič posebnega.
In spet    smo    sredi flamboyanta!«
zgodovina mora maščevati moralo; Tacitu    smo    hvaležni, da je raztrgal Tiberija.
»Le na to vas moram opozoriti, da    smo    po zakonu, ki je bil sprejet 15. marca,
Mi    smo    junaki na soncu!
In ker imamo to idejo,    smo    jo dobili od Boga, torej Bog obstaja!«
dolgočasno izražanje, kot ‘pripravljeni    smo    priznati - daleč od nas je misel -
Kadar    smo    v zadregi, se zatečemo k Cerkvi.
živo je zadovoljno z njim, samo ljudje    smo    pohlepni in hočemo več, kar pa se zdi
več, kar pa se zdi tudi v redu, ker    smo    pač nekaj posebnega - od daleč prihajamo
Kdo torej    smo    in kam nam je pot?
»Tara, Tara, zmenili    smo    se, da gremo poleti s čolni po Tari
Ljudje    smo    hvalabogu še vse kaj drugega kot mehanično
Najedli    smo    se suhih klobas in si nazdravili z
privoščil od Rogove tovarne do Begunj, kjer    smo    tedaj proslavljali rojstni dan.
Mislim, da    smo    v naših časih vsi skupaj zboleli.
Levi v kletkah    smo   .
naših življenj na različne načine, ker    smo    pač različni, pa naj socializem še
pa naj socializem še tako tumba, da    smo    vsi enaki.
Pili    smo    domače vino, brade so se nam svetile
Vsaj takole    smo    teoretizirali s prijatelji, sedaj pa
Vsi ljudje    smo    vsa zmeda.
Vsi    smo    mi.
Govorili    smo   , se šalili, med nami se je pretakalo
Mislim, da    smo    vsi nekaj pridobili.
skupnega, ne pa, kar nas ločuje, saj    smo    si vendar tako zelo podobni.
dišalo po sladkem korenivcu, tistem, ki    smo    ga tako radi mendrali kot otroci.
Skupaj    smo    potem krenili naprej.
Mi    smo    Bugari, je razlagal eden in se tolkel
Cel svet je pameten, samo mi    smo    Bugari.
Azija, Azija je tako ali tako Azija, mi    smo    pa Evropa.
Končali    smo    v slaščičarni nasproti.
pojedel še nikoli, niti tedaj ne, ko    smo    stavili še kot študentje.
Jugoslovani imamo nekaj skupnega, skupaj    smo    se borili proti Turkom, Rusi so nekaj
Po turško    smo    se usedli na zofe, žena je postregla
je postregla s kolonjsko, s katero    smo    se namazali po vratu, za ušesi in pod
Ko    smo    vse pomlaskali, smo dobili posodice
Ko smo vse pomlaskali,    smo    dobili posodice s toplo vodo in belo
posodice s toplo vodo in belo brisačo, da    smo    si umili in obrisali prste.
Potem    smo    se spet potopili v agresivne akcije
Med glasnim streljanjem    smo    zaslišali butanje po vratih.
dokler nismo šli spat, samo prijazno    smo    se sem in tja nasmehnili.
trdo kuhana jajca, kruh in sir, potem    smo    se skupaj, z biciklom na sredi fotografirali.
Dolgo    smo    si mahali, vse do glavne ceste, ko
No, pa    smo    spet tam.
svojega globokega vodnjaka, po katerem    smo    kot s popkovino povezani z bitjo stvarnosti.
Ker    smo    navajeni hitrega mestnega življenja,
Šli    smo    se prave veselice, učili smo se peti
Šli smo se prave veselice, učili    smo    se peti in plesati, stresali naše in
Stali    smo    in se gledali in si bili očitno všeč.
Opravili    smo    z njimi, konec je..., je govoril oficir
Mlade in bolj sumljive    smo    stlačili v areste, že zaradi preventive,
Lomili    smo    ga, zvijali in zajemali iz velike posode.
Perzijska ljudstva    smo    prilagodljiva, kakšna vznemirjenja
prilagodljiva, kakšna vznemirjenja vse    smo    prestali, pa smo vse preživeli.
kakšna vznemirjenja vse smo prestali, pa    smo    vse preživeli.
Ne zameri, kar počnemo,    smo    prisiljeni početi, srečno...
Tujci, bili    smo    samo štirje, smo dobili prostor zraven
Tujci, bili smo samo štirje,    smo    dobili prostor zraven govorniške lože,
prostor zraven govorniške lože, tako da    smo    se znašli pred množico, zijajočo v
Od začetka    smo    bili zaneseni od nove svobode, toda
tam je karavanseraj, dal boš za čaj,    smo    bili takoj zmenjeni.
Potem ko    smo    spili tisti nektar, sem legel na preprogo
V tistih nekaj besedah urduja, ki    smo    jih skupno poznali, sem razložil, kaj,
Jedli    smo    s prsti desne roke, vendar ne na tleh,
tleh, kakor to počno muslimani, pač pa    smo    sedeli okoli nizke mizice, na pručkah
Vsi    smo    seveda enaki, vendar so naši posli
Zvečer    smo    sedeli ob ognju v leseni koči v krošnji
Kmalu    smo    bili zelo veseli.
vlekel po njihovo in tako naprej, da    smo    se od smeha držali za trebuhe, klopotajoče
* * * Ko    smo    zjutraj prišli v dolino, so tam ob
krščanstvo kot državno vero, podobno kot    smo    v socializmu vsrkali Vse svete kot
Počasi    smo    se dvigali, cela vroča masa se je dvigovala
in depresiji že leta pred nami, pa    smo    mislili, da je naš sistem naprednejši.
Mitologijo    smo    podzavestno iskali na potovanjih po
Brez udobne mitologije    smo    Slovenci res lahko le narod samomorilcev.
magija trenutka sta prav v tem, da    smo    pionirji, tako kot pač vsaka generacija
Ko pa    smo    pokadili vodno pipo in postavili kozarce
Primerjava teh uči, da    smo    res vsi ‘children of the world’, le
vsi ‘children of the world’, le da    smo    si zdaj tako zakomplicirali življenje,
Čez eno uro    smo    dosegli skupino, ki je poležavala okrog
Ko    smo    ga s skupnimi močmi spravili v dolino,
prinesli črno oljnato barvo, s katero    smo    jo prebarvali in vsako jutro po sončnem
angleščina, likovnotehnični pouk, med katerim    smo    izdelovali na primer papirnate avione,
izdelovali na primer papirnate avione, ki    smo    jih potem spuščali z vrha kanjona,
Vse, kar nam je padlo v glavo,    smo    poskušali uresničiti skoraj brez osnovnih
svinčnikov in petindvajset zvezkov, ki    smo    jih kupili za potrebe šole.
biciklom do hotela Kabul v Chitralu, kjer    smo    bili dogovorjeni, so že sedeli tam,
Afganistana so pobrali puške in odkorakali    smo    čez most nad zamolklo bobnečo reko,
nosil je ranjene od meje, prijatelji    smo   , čuvali ga bomo, piše, povedal bo svetu...
Nič hudega, so rekli moji fantje, ko    smo    bili spet zunaj, in se nisem mogel
Krenili    smo    naslednji večer, v gručah po dvajset,
vedno bolj povečevale, okoli polnoči    smo    se sami po eni od hudourniških sotesk
Z izjemo nekaj redkih postankov    smo    brez skrbi za hrup tako marširali do
Ko    smo    se na vrtu utaborili pod redkimi orehi
Cel dan    smo    taborili, dvakrat smo se najedli sladke
Cel dan smo taborili, dvakrat    smo    se najedli sladke halve (moka in sladkor,
(moka in sladkor, scvrta na olju), pili    smo    čaj, v cigarete so spet zmešali hašiš,
zanosa za naslednji nočni marš, nekateri    smo    spali.
Preden    smo    šli spat, so nam prinesli piškote,
Ko    smo    v začetku sedemdesetih let pridrli
Bili    smo    pač prebivalci stehniziranega in urbaniziranega
Zadnja dneva, ko    smo    prihajali bliže dolini Pandžir, smo
smo prihajali bliže dolini Pandžir,    smo    hodili podnevi.
Srečevali    smo    vse več različnih skupin.
pogledovali, bilo je veliko govorjenja, preden    smo    šli narazen.
Ampak dokler    smo    mi tu se to ne bo zgodilo, je bil odgovor.
Ko nam je zmanjkalo hrane,    smo    večerjali v baraki na robu vasi v dolini.
Vse kote v bajti    smo    preiskali.
Mi, pakistanski muslimani,    smo    eni redkih, ki se in se bomo vedno
filmu, dirigent v filharmoniji, kjer    smo    najpogosteje igrali Griegovo Jutro
Tako    smo    sedeli v tišini, slišalo se je le škropotanje
Smejali    smo    se, da smo se držali za trebuhe.
Smejali smo se, da    smo    se držali za trebuhe.
Zjutraj    smo    se poslovili kot prijatelji.
je pritekel prvi, dobrodošel, tako    smo    srečni, ker si nas počastil z obiskom.
da, vse zmoremo, kar verjamemo, da    smo    vredni.
Tu    smo   , da uživamo, ne da trpimo!
Vredni pa    smo    nebes.
Navadili    smo    se tako, drugačne reakcije na tako
Ni res, naučili    smo    se nekaj, vendar nas to ni spremenilo
Nekajkrat    smo    ga cuknili, nisem pa slišal, da bi
popotniškega duha nimajo, je rekel, nekdaj    smo    bili čisto drugačni, hipi je res mrtev.
Mi    smo    otroci, mi smo svet.
Mi smo otroci, mi    smo    svet.
Ja, kot otroci    smo   , ki so se naveličali igrač.
Hvala bolhe, sem rekel, ko    smo    v prvi vročini odhajali, pa je res
Večini zahodnjakov, ki    smo    bili prisotni na tej ceremoniji (po
Individualisti    smo   , izolirani ne samo v družbi, ampak
tako čutijo tudi ostali ljudje, da    smo    vsi eno in da je vse eno, vseeno...
potreba, isto telo, duša, v kateri    smo    vsi spojeni z božanskim, ne da bi se
človeka, z videzom maternice, v kateri    smo    bili vsi še čisti in brez greha, pa
Pogodili    smo    se za ceno petnajst rupij, kar je bilo
preplašeno so buljili vame, kot da    smo    daleč narazen, iz dveh povsem različnih
spominja, da ni vse tako lepo, kot    smo    si zamislili, da mora biti.
Samo sopotniki    smo   , imejmo se radi.
Kimali    smo    si in si bili očitno dobri.
Ko    smo    uro za tem vstali, sem spoznal lepo
Zajtrkovali    smo   , si nasmihali in si bili zares simpatični,
nismo imeli skupnega jezika, potem    smo    se podali vsak po svoje v že vroče
Vsi pa    smo    žrtve iluzij, življenje ni samo to,
tam pač nisem upal izbruhniti, saj    smo    Gorenjci pač bolj medvedje kot krave.
Ostali    smo    se malo poindili, je povedal Friedrich
Mi poskušamo, ravnokar    smo    ustanovili novo skupnost, razumemo
Ljudje    smo    duhovi,« sem pisal naprej.
Preden pa    smo    izpluli, mi je tri popolnoma nekoristne
Ko    smo    zagledali singapurske nebotičnike,
iz strahu z njimi pokadil en joint,    smo    se vsi srečni poslovili.
Tudi tokrat    smo    pošteno zalili.
Hrano    smo    dobivali navsezgodaj na obhodu od vrat
* * * Psa    smo    pojedli drobno zrezanega, da se ne
Jedli    smo    z roko brez žlic, na tleh bambusove
Ležali    smo    kot klade, glave so težke omahnile
Ko    smo    se slikali skupaj z vsemi tistimi flintami
Poslali    smo    jih na zdravljenje v detoksinacijski
Da bi zaščitili mladino,    smo    jih že trikrat spodili iz vasi.
skupnosti je največja kazen, pomagali    smo    jim postaviti nove hiše niže na spodnji
hiše niže na spodnji zemlji, zbrali    smo    denar in plačali vse njihove dolgove,
Bili    smo    v taborišču Site 2 na tajsko‐kampučijski
Mi    smo    v mislih vedno z vami v zatiranih socialističnih
Živio Stalin, mi    smo    Stalinovi, Stalin je naš!
širokim klobukom na glavi, katerih    smo    se na TV navadili v začetku sedemdesetih.
Vse je tako urejeno, v Afriki    smo    se bolj dajali, se večkrat sliši.
Vsi to vemo, vsi    smo    že iskusili čar zaljubljenosti, malokaterim
Tako kot ostali svet    smo    tudi Slovenci ujeti v svojo ozko realnost.
Jedli    smo    s prsti in se ogledovali.
Nato    smo    se napokali riža in zelenjave.
Prišla je vsa žlahta, spili    smo    čaj, pokadili tisto obvezno dišečo
Ko    smo    posedli po tleh, je bila hiša v trenutku
turistov in domačini ne verjamejo več, da    smo    vsi belci ta pravi supermeni, taki
Pokadili    smo    še eno dišečo cigareto in potem so
* * * Pričkali    smo    se v vljudnem tonu, skoraj akademsko,
naj bi džentlemeni, vzrok konflikta    smo    poskušali analizirati abstraktno in
Martinovo družino vrnil od maše, kjer    smo    obilno jedli, pili in plesali in se
Pozabili    smo    vpisati številko potnega lista.
dobro, za voljo po popolnosti, potem ko    smo    odpisali vse bogove...
Mleli    smo    pečeni sladek krompir in srkali čaj,
Pred vhodom v svetišče    smo    se sezuli, lase so mi pokrili z robcem,
lase so mi pokrili z robcem, potem    smo    posedli pred do pasu golim človekom,
gladenje po laseh in mrmranje, trikrat    smo    dobili različno cvetje v lase in za
nekoč privezovali na streho, pri nas    smo    jih zdravili z mrzlo vodo in elektrošokom
Zadnji večer    smo    se šalili s cariniki.
Tri dni kasneje    smo    z našo barko pripluli nazaj.
Leteli    smo    precej nizko.
Naslednje dni    smo    poležavali v bližnjem bilabongu - tako
Šli    smo    se krokodile.
* * * Imeli    smo    izgovor.
In izkoristili    smo    ga.
Kot neandertalci    smo    kurili ognje po visokih monolitih,
okoli poldneva nismo mogli hoditi in    smo    zato dremali po sencah, sončni zahodi
elementov je bila tako živo prisotna, bili    smo    tako majhni in odvisni kot da smo vstopili
bili smo tako majhni in odvisni kot da    smo    vstopili v primitivni prasvet.
Skoraj popolnoma    smo    bili tam, z vsako celico, verjetno,
celico, verjetno, morda tudi zato, ker    smo    vedeli, da tako ne bo trajalo.
podzavestno, taka je bila morda tendenca src,    smo    se zgubili.
Brez vode, hrane in klobukov    smo    zašli na poti od reke nazaj v taborišče.
Končno    smo    našli stezo, ki nas je pripeljala v
Pravzaprav    smo    sledili praznim steklenicam, ki so
Šli    smo    naprej po poti, kot bi bila res zapisana
Bayron Bayu, dva meseca kasneje, potem ko    smo    vsak zase prepotovali tisto dolgo pot
Kaj vse    smo    mi ljudje!
Kupili    smo    velik rdeč bedford transit, s toliko
pripravljati za pot na Novo Gvinejo, mi pa    smo    se v starem avtu odpeljali proti severu.
Poslovili    smo    se na avtocesti blizu Rockhamptona.
Tu    smo    zaradi izkušenj, praviš.
Za nekaj dni    smo    se utaborili ob reki, potem smo obrnili
dni smo se utaborili ob reki, potem    smo    obrnili jadra proti Cape Tribulation.
Iskali    smo    svoj prostor pod soncem.
Želeli    smo    se nekje v miru naseliti in pripraviti
Za komuno na reki Walsh    smo    zvedeli slučajno.
Nekaj hiš je bilo zapuščenih, lahko    smo    izbirali.
Vselili    smo    se čisto dol ob vodi, v hišico z rdečimi
Mi, starši,    smo    samo lok in tetiva, nekdo drug pa potegne
Babica je pokala vice, da    smo    se držali za trebuhe.
Potem, ko je bilo grlo očiščeno,    smo    hčerkici usteca nerodno opletajoče
Povezani    smo    s srci in dušami.
Zna biti, da    smo    takrat vsi vibrirali s svetniškimi
je prišla Lani, starejša hčerka, ki    smo    jo zjutraj poslali k sosedom, čeprav
jo zjutraj poslali k sosedom, čeprav    smo    jo želeli zraven, da bi videla, kako
kako bo prišla sestrica, obenem pa    smo    jo hoteli obvarovati, če bi se porod
Povedali    smo    ji že prej, da ne bomo več sami.
Ko so prišli prvi obiskovalci,    smo    še vedno ležali tam pod drevesom, pokriti
Zdelo se nam je, da    smo    majhni in potrebni pomoči ob prihodu
Zvečer    smo    zakurili v kaminu.
Kot bi mignil,    smo    vse pospravili in tudi polizali tako
Potem    smo    se prijetno sprostili.
Ponavadi    smo    tekmovali, kdo bo pripravil boljši
Pili    smo    veliko sokov iz zdravilnih gozdnih
In kar naprej    smo    grizli sveže plodove, ne da bi jih
Na dan    smo    povprečno prebili po dve ali tri ure
Vse, kar    smo    pridelali, je bilo skupna last, ki
pridelali, je bilo skupna last, ki    smo    jo enakopravno delili.
Mi    smo    peli in se smejali, si pravili zgodbe
Včasih    smo    šli kar domov, ker smo imeli zadosti,
Včasih smo šli kar domov, ker    smo    imeli zadosti, drugič pa se je brez
Potem    smo    se vsi skupaj goli okopali v reki,
Čas, ko nismo imeli denarja,    smo    preživeli tako, da smo šli v Salvation Army
imeli denarja, smo preživeli tako, da    smo    šli v Salvation Army in prosili za
Večere    smo    običajno zaključili z mirnimi sprehodi
Do zadnjega sija    smo    ležali na še vedno vročih rdečih skalah
Tako nekako    smo    modrovali.
Imeli    smo    vsega dovolj.
Imeli    smo    se radi, čutili smo se varne, živeli
Imeli smo se radi, čutili    smo    se varne, živeli smo trenutek.
se radi, čutili smo se varne, živeli    smo    trenutek.
Ker    smo    vedeli, da nam prihodnost ni podarjena,
vedeli, da nam prihodnost ni podarjena,    smo    živeli za sedaj.
mesecih, ki so nam še na razpolago,    smo    kot po instinktu hoteli izživeti celo
Tam    smo    ob takih priložnostih tudi največ plesali.
Srečali    smo    jih ob našem prvem prihodu na reko.
Prišli so skoraj vsi na reki, tako    smo    bili sprejeti mednje.
Običajno    smo    se tedaj spravili dol k morju.
opeko, da je kar frčala v steno in tako    smo    morali hiteti tudi ostali.
Neverjetno, kako    smo    garali, ubogi hudiči.
Tako    smo    ga kreditirali, brezobrestno, jasno.
Po tej poceni hrani    smo    bili večkrat bolni.
Ko se je Gail z otroki vrnila,    smo    kupili velik šotor z nekaj sobami in
Imeli    smo    skupni pralni stroj, tuše, kuhali smo
smo skupni pralni stroj, tuše, kuhali    smo    na plin.
gradbišče komaj sto metrov proč (tokrat    smo    zidali infrastrukturo igrišča za golf).
Popoldne    smo    hodili na dolge sprehode, raziskovali
hodili na dolge sprehode, raziskovali    smo    džunglo takoj zraven, kjer baje živi
kopanja ni splačalo tvegati, ali pa    smo    se v kanuju zapeljali na koralni greben,
S sosedi    smo    se lepo razumeli, drug drugemu smo
smo se lepo razumeli, drug drugemu    smo    pazili otroke, si nosili buteljke z
Ko je bila sezona mangov na višku,    smo    jih v gozdu obrali kakih stopetdeset
rastejo po tako omamno dišečih drevesih,    smo    jih nabirali kar po tleh po ulicah
pet dolarjev, to je bilo dovolj, da    smo    na večer zaslužili za ves teden.
Šli    smo    se pač neke vrste cirkus.
Imeli    smo    precej veselja z akupunkturo, akupresuro,
Poslušali    smo    astrologe, kristalologe, tiste, ki
Ko    smo    prišli zraven, je bilo tako vroče,
In potem    smo    tam noter tekali in skakali.
Tako    smo    šli čez vsaj petkrat ali šestkrat.
Takim    smo    pomagali z vzpodbujanjem, dokler sami
Ko    smo    si pri večerji pregledali podplate,
Veliko    smo    tudi brali.
bilo niti enega obiskovalca, čeprav    smo    vse dobro marketinško obdelali.
V Yarabbi, blizu Cairnsa    smo    na Visoki šoli čakali pol ure, nato
Visoki šoli čakali pol ure, nato pa    smo    jo mahnili naravnost v lokalni pub.
je bilo pa že bolj v stilu tega, kar    smo    želeli.
Takoj    smo    se začutili.
pa glej, Gail, kakšni fejst ljudje    smo    Slovenci, sem dejal.
Slišali    smo   , kako ga pijejo, da je okoli dnevov
Kasneje    smo    se kot prijatelji še večkrat srečali
Ko    smo    ga nekoč malo preveč srknili, je predlagal,
Na diapozitive    smo    pa spet pozabili.
Mostovi    smo    vzpenjajoči se čez morje večnosti.
lahko žive v hišici na Walsh river, ki    smo    jo pričarali s tako ljubeznijo.
tako bolne oči kot ranjena srna, ki    smo    jo nekoč vozili okoli veterinarjev
vozili okoli veterinarjev potem, ko    smo    jo zbili z avtomobilom, da se ni ničesar
da se ni ničesar zavedala - šele ko    smo    jo postavili na noge ven iz avtomobila,
logiko - za slednjo pa bi moral spet, če    smo    v metodičnem dvomu dosledni, jamčiti
njej, bo šla k drugemu, kajti tako    smo    narejeni, da ženska išče gotovost v
njej kakor o ljubezenski Strasti, ki    smo    jo opisali zgoraj.
in da je vsako razmerje končano, čim    smo    okusili vrhunec užitka.
katerem je skušal upodobiti sebe samega,    smo    do ”danskega Sokrata“ še najbolj pravični,
Nikar naj ti ne bo nerodno... vsi    smo    bili že kdaj nesrečno zaljubljeni:
Če pa    smo    tolikanj nesrečni, da ljubimo večkrat,
zbornika, poglavje ”Preludij in fuga“,    smo    brali pri seminarju iz kognitivne filozofije.
pripelje sodček terana, tistega, ki    smo    ga pili zadnjič, na vrtu...
zelo preprostega: lepo je tu in srečni    smo   , zdaj, prav zdaj... kajti smrt je tako
in življenje tako majhno - in vendar    smo    zdaj tu, mi trije.
pripominjajo, da se marsičesa, kar    smo    doživeli, ne spominjamo, in podobno.
Parfit pravi, da se nam samo zdi - ker    smo    tako pač navajeni misliti - da je preživetje
spominska izkustva, tj. na izkustva, ki    smo    jih v preteklosti neposredno doživeli
Slika je zdaj že preveč popolna, saj    smo    skupaj s petim pravi kvartet à la
No, in potem    smo    se po Večni poti za Rožnikom peljali
Veste, mojster Bruno, zadnjič, ko    smo    z gospo Marijo sedeli na travniku,
presenečeni, če bi nam kdo rekel, da    smo    prespali več dni in noči.
Običajno sicer vemo, kdaj in kje    smo    zaspali, se pa vsakomur včasih zgodi,
kazalci ur, ki se vrtijo v krogu, kakor    smo    navajeni čas meriti mi.
...In kako    smo    nesočasni v medsebojnem spominu!
sploh obstaja kak skupen čas, v katerem    smo    vsi sočasni?
Običajno pa    smo    prepričani, da smo vsi sočasni vsaj
Običajno pa smo prepričani, da    smo    vsi sočasni vsaj v skupnem fizikalnem
Kakor da bi se čas ustavil in da    smo    se znašli v prostoru, ki ni od tega
ni nihče oglasil; danes zjutraj, ko    smo    odhajali od doma, pa je bilo še prezgodaj.
Čudno, da ne pozna slovenščine, saj    smo    le dobrih sto kilometrov stran od tod.
rožnatih bokov niza palač, mimo katerih    smo    pluli, odsevata svetloba in dnevna
Janez, prej, ko    smo    gledali tiste palače ob Vélikem kanalu,
Prišli    smo   .
Grešili    smo   , ko smo govorili proti Gospodu in proti
Grešili smo, ko    smo    govorili proti Gospodu in proti tebi.
Seveda, saj    smo    danes že toliko videli... in tisočkrat
Premišljujem o svojem današnjem déjà vu, ko    smo    stopali iz gondole...
zunaj teh stvari, katerih položaje    smo    opazovali.“ [prav tam, 205]
”Doslej    smo    pojave nebes in našega morja razlagali
obstaja in deluje v skladu z zakoni, ki    smo    jih pojasnili, ter da izdatno razloži
spremenila, da niso več podobna tistemu, kar    smo    videli v njih nekoč, čeprav so to še
Gotovo je analogija primerna, saj    smo    navsezadnje ljudje zgradili računalnike.
razprostira okrog nas: na primer, če    smo    sredi neke pokrajine, pravimo, da vidimo
je celotno zavestno življenje, kot    smo    že prej rekli, sintetično poenoteno.
Bogve kaj    smo    v našem razmišljanju spregledali!
Vidiš, morda    smo    v dosedanjem razmišljanju spregledali
Kako naj bi bilo zdaj, ko    smo    že v 21. stoletju, lahko komurkoli,
to lastnost, namreč simetričnost (ki    smo    je navajeni pri prostorski vmesnosti)
Saj sami veste, o čem    smo    govorili, gor grede: o Einsteinovi
Prej, ko    smo    se ukvarjali z znamenji, mi je prišlo
na misel, da bi mi štirje - zdaj ko    smo    se že tako lepo zbrali skupaj - prebrali
rad nekaj vprašal v zvezi s tem, kar    smo    doslej prebrali.
Morda    smo    se zmotili že pri zastavitvi alternative.
Predstavljajte si, da    smo    ”površinska bitja“, namreč takšna,
Janezom sva o tem že govorila takrat, ko    smo    bili v Benetkah.
v vesolju ter je celo zapisal, kot    smo    prej prebrali, češ da se mu ”zdi smešno
Na umetnostni zgodovini    smo    slišali nekaj malega o filozofiji,
svetnega nebesnega telesa, na katerem    smo    in ki kroži okrog Sonca in se vrti
Dandanes pa    smo    pri spoznavanju skrivnosti vesolja
ampak tudi praktično neskončno, saj    smo    v njem izmerili razdalje, ki presegajo
ko otroci astronomko vprašajo, ali    smo    v vesolju sami, ona pravi, da tega
pravi, da tega sicer še ne vemo, da pa    smo    spoznali, kako strašansko veliko je
se morda izkaže, da je tisto, česar    smo    se bali, pravzaprav brezmejna luč.
Božji volji kakor pa oni, o katerih    smo    povsem nevedni, čeprav močno učinkujejo
poslal Savla k Samuelu tako, kakor    smo    ljudje navajeni poslati enega človeka
nadaljujemo, priklicati v spomin, kar    smo    pokazali zgoraj, namreč da sodi vse,
in v čem jih prekaša, moramo - kakor    smo    dejali - spoznati naravo tega predmeta,
telesa pod vidikom večnosti, je - kakor    smo    dejali - določen modus mišljenja, ki
vi, ki ste tako do dna uvideli, da    smo    rojeni za nič, da ljubimo nič, da verjamemo
Kakor    smo    tudi mi še tu, v bivanju...
”Torej, če    smo    prej rekli, da je mirujoča volja prvo,
Toda kako    smo    prišli do te drzne predpostavke?
Toda vtis, da    smo    homogenost vesolja oziroma kozmološko
”sklepu“ je implicitna posplošitev, ki    smo    jo v nasprotju s pravili induktivne
kozmologi so optimistični v prepričanju, da    smo    zdaj tako rekoč tik pred ciljem, drugi
Prej    smo    se vprašali, kaj je kozmološki model,
obstoj našega kozmosa in bitij, kakršna    smo    mi, zavestni opazovalci vesolja.
”problem horizonta“), so kozmologi, kot    smo    že rekli, skušali odgovoriti s teorijo
nedvomno govori precej dejstev (zato    smo    tudi mi predpostavili njegovo resničnost)
snovi, osnovnih elementov, iz katerih    smo    sestavljeni.
lokacije v nekem drugem pomenu, namreč da    smo    v vsem širnem vesolju privilegirani
vesolju privilegirani po zmožnosti, da    smo    opazovalci, tj. da imamo čute in
kako to, da je tako dobro ubrano, da    smo    se v njem lahko rodili mi, opazovalci...
v njem lahko rodili opazovalci, saj    smo    sestavljeni tudi iz takšnih elementov,
Tako drugačna je od razlag, ki    smo    jih sicer vajeni v znanosti, da nemudoma
drugih vesolij nimamo dostopa, povsem    smo    znotraj našega.
opazovalcev pač ne bi bilo tukaj, ker pa    smo    tukaj, je vesolje moralo biti dobro
so logična posledica dejstva, da    smo    zdaj tu in da se lahko sprašujemo,
bi se čudili dobri ubranosti, mi pa    smo    ”privilegirani“, saj smo se znašli
ubranosti, mi pa smo ”privilegirani“, saj    smo    se znašli v takšnem vesolju (med ”nebrojem“
Toda po drugi strani, kot    smo    videli, z vztrajanjem pri neteleoloških
katerega se zavzema Paul Davies, kot    smo    videli v prej navedenem odlomku, vprašanje
Skratka, meni se zdi, da    smo    dandanes glede navidezne kontingentnosti
pojasnila naravo, vesolje, v katerem    smo    se znašli kot misleča, čuteča in čudeča
In zdaj    smo    vsi, ki smo bili takrat tako mladi,
In zdaj smo vsi, ki    smo    bili takrat tako mladi, že skoraj na
V naših časih    smo    bili dolgolasci, zdaj pa so moderni
Sicer pa, mojster Bruno... zadnjič, ko    smo    bili pri tistem jezercu, sem pomislil...
To je zakon, o katerem    smo    že večkrat diskutirali in urejali načine
V tem kontekstu    smo    tudi pripravili ta zakon.
Skratka, kar precej teh mehanizmov    smo    vključili.
Preučili    smo    prakso - mislim, da je italijanska,
V zvezi s tem primerom    smo    se tudi pozanimali in tudi tečejo določeni
To    smo    tudi povedali tako doma kot tudi v
kajti v Slovenski nacionalni stranki    smo    prepričani, da so naše rešitve v določenih
Mi    smo    pripravili svoj predlog.
Kot sem povedal,    smo    tudi o teh mehanizmih razpravljali.
   Smo    pa seveda menili, da so te rešitve,
V to    smo    prepričani.
kaže na nekatere probleme, s katerimi    smo    soočeni, in da predstavlja sestavni
Zato    smo    se dogovorili, sem sam tudi zadolžil
Zato    smo    se odločili in opravili več razgovorov
S skupnimi močmi    smo    s pomočjo programov aktivne politike
Poskušali    smo    aktivirati lokalne razvojne iniciative,
tem primeru, ko je podjetje uspešno,    smo    odreagirali in bomo odreagirali ter
Ravno pred kratkim    smo    prav tako posegli v primeru Mure in
Takšne obljube    smo    slišali tudi v novih dosedanjih primerih,
Ko    smo    jih vprašali, kako naj to pokompenziramo,
Povišali    smo    sejnine v nadzornih svetih hčerinskih
Resnica je ta, da    smo    v letu 1998 vsem direktorjem v javnem
Povedali    smo    jim, da nas ostalo ne zanima, da bodo
Vendar v tem primeru    smo    uspeli.
Plače v javnem sektorju    smo    uredili.
Uredili    smo    ravno tisto, kar nam velikokrat očitate,
Na osnovi teh sklepov    smo    to storili.
Pripravili    smo    kriterije, ki še danes veljajo.
Torej, mi    smo    pripravili koncept.
Pravzaprav    smo    mi, Kapitalska družba je skupaj s pristojnimi
Samo zato, ker    smo    to vprašanje postavili, je končno tudi
V poslanski skupini DeSUS    smo    z zanimanjem proučili zakon, saj nas
se lahko zgodi, da bo sicer cilj, ki    smo    si ga zastavili z nacionalnim programom,
Novi Sloveniji te spremembe podpiramo, ker    smo    prepričani, da so diplomanti na določena
kadrovskem področju potrebno, podobno, kot    smo    junija sprejeli spremembe in dopolnitve
Prejeli    smo    pobude iz mariborske in tudi ljubljanske
Upoštevali    smo    namreč obrazložitev predlagateljice,
Vendar    smo    upoštevali pojasnilo, da je predlagateljica
Predlagali    smo    amandma na ta člen, za kar menim, da
poslanski skupini Stranke mladih Slovenije    smo    pričakovali, da bo vlada kot predlagatelj
Zaradi tega    smo    veseli tudi dodatnega popravka člena,
dopolnitvami v naslednjih letih, s čimer    smo    dograjevali celotno strukturo visokega
Že pri sprejemanju tega zakona    smo    nekateri poslanci opozarjali na posebnosti
Skupaj s poslanci koalicijskih strank    smo    vložili amandma k 5. členu, ki dodaja
S tem    smo    končali predstavitev stališč poslanskih
Tukaj    smo    bistveno slabši kot ostali.
Tukaj    smo    padli.
samo opozoril, da je v proračunu, ki    smo    ga sprejeli, v veljavnem proračunu,
   Smo    pa letos že popravili zakon o spremembi
o prevozih v cestnem prometu, kjer    smo    linijskim prevoznikom omogočili, da
Že takrat, ko    smo    predlagali spremembo zakona o financiranju
financiranju vzgoje in izobraževanja,    smo    predvideli, da bodo stroški prevozov
Hoteli    smo    narediti konkreten korak v smer, da
Čeprav je res, da    smo    mi večji del linijskih prevozov, govorim
Obveščeni    smo   , da so bili nekateri zapleti že na
Jaz upam, da    smo    to začetno težavo prešli, vendar že
Takrat    smo    točko prekinili in sprejeli sklep,
dodatnim gradivom, torej imamo tisto kar    smo    imeli na svojih poslanskih klopeh takrat.
Takrat, ko    smo    v juniju o tem razpravljali, nam je
takšnemu predlogu zakona, in v končni fazi    smo    razpolagali tudi z rezultatom referenduma,
Poglejte, pred dobrima dvema letoma    smo    že v tem državnem zboru spreminjali
zboru spreminjali ta zakon, in sicer    smo    ga takrat spremenili v tistem poglavju,
Spremenili    smo    ga tako, da, kjer bi naj vlada odločala
naj vlada odločala o nekem konfliktu,    smo    mi to odgovornost in to odločanje prenesli
Mislim, da    smo    takrat v državnem zboru imeli pred
Rad bi vas spomnil, da    smo    takrat po zaslugi vladajoče koalicije,
koalicije, ste, da ne bom rekel, da    smo   , ste ustvarili neko pravno praznino,
Ko    smo    razpravo prekinili, je bilo sprejeto,
minister Janez Kopač že junija, ko    smo    prekinili splošno obravnavo, dejal,
izboljšali, kar v svojem mnenju, ki    smo    ga dobili na naše klopi včeraj, ugotavlja
bi nas moralo 90, verjamem, da so in    smo    tudi planinci.
Najprej bi malo protestiral, ker    smo    bili prikrajšani za tisto, kar smo
smo bili prikrajšani za tisto, kar    smo    na nek način želeli razčistiti pred
Tako    smo    povsem po nepotrebnem postali evropski
Mislim, da inštrument bohinjske trme, ki    smo    mu priča pri obravnavi tega zakona,
da je bil zlorabljen tudi sklep, ki    smo    ga sprejeli na prejšnji redni seji,
Sedaj    smo    pa dobili na mizo mnenje, ki pravzaprav
V naši poslanski skupini    smo    pričakovali, da se bodo predlagatelji
Dobili    smo    pač en invaliden, nepopoln zakon.
Rad bi povedal, da    smo    že pri obravnavi zakona o urejanju
Poglejte, predlagatelji    smo    jasno zapisali in to menimo, zatrjujemo
Na vsakršen koli način    smo    se želeli izogniti kakršnim koli nadomestilom
Ne vem, kot da    smo    v vojnem stanju.
Ne drži trditev, da    smo    predlagatelji želeli manipulirati s
seveda v tem tekstu že spreminjali,    smo    pa naredili veliko iz prvega teksta
Nekatere pripombe    smo    upoštevali v sedaj veljavnem tekstu,
Na te zadeve    smo    ves čas opozarjali tudi predlagatelja,
Glede na to    smo    menili, da je pravzaprav eden bistvenih
razprave po vsebini opravljene - na to    smo    tudi opozarjali, da je seveda to srž
ni bil deležen noben drug zakon, ki    smo    ga v preteklosti obravnavali.
Poleg pripomb o spremembi meja, ki    smo    jih že posredovali, menimo oziroma
lokalnemu prebivalstvu, kar je, prepričani    smo   , tudi interes predlagateljev.
slovenske ustave iz leta 1974, za katero    smo    se mnoga leta demokratizacije te države
Splošni vtis, ki    smo    ga ob prebiranju zakona dobili, je
Z vseh institucij    smo    dobili negativno mnenje, da zakon ni
Sedaj    smo    v paradoksalni situaciji, da imamo
dober zakon ohranjal in dopuščal, da    smo    ohranili.
Tisti, ki    smo    si jo ogledali in ki živimo na tem
Zdaj, po vsem tem kar    smo    danes slišali in prej prebrali, bi
Zato    smo    danes tudi predlagali, da bo naša zakonodajno‐pravna
V tej hiši    smo    sprejeli samo zakone.
pravi, da - vsega ne bom citiral, ker    smo    vsi to slišali, bi samo opozoril -
da uporablja analogijo: "glede na to    smo    menili".
Ampak, ko    smo    pogledali, kdo je bil zraven, smo videli,
ko smo pogledali, kdo je bil zraven,    smo    videli, da so bili zraven: gospod Dušan
da obstaja pravna praznina, to kar    smo    danes slišali - ja, ali ni ravno zakonodajno‐pravna
Glede na to, kar    smo    že velikokrat slišali, da se vendarle
gredo seveda v nasprotno smer tega, kar    smo    slišali.
ker je pisan še v duhu tistega časa,    smo    seveda dobili sugestije, da je iz nomotehničnega
To zakonsko obveznost    smo    mi speljali.
Zdaj se izpostavlja problem, ali    smo    bili za to pooblaščeni.
Seveda    smo    pa - je pa še nekaj, kolega Brejc,
Bomo pa in    smo    že poskušali nekaj več narediti.
Rekli ste, ja, pač saj    smo    več ali manj izvedli to tako, kot je
Sedaj    smo    v situaciji, da imamo pred sabo zakon,
Zato    smo    se poslanski kolegi, gospod Anton Anderlič,
Pri tem    smo    upoštevali dosedanje izkušnje in probleme.
tudi nekatere bistvene popravke, ki    smo    jih predlagatelji v nadaljnjem procesu
Vendar če    smo    objektivni, lahko ugotovimo, da se
Združene liste socialnih demokratov    smo    prepričani, da izvajanje različnih
normalno delo in življenje v času, ko    smo    njegovi gostje.
Prepričani    smo   , da je primerno, da v tem času, ko
da je logistika v naši državi, kjer    smo    ravno na predlog vlade uvedli tako
Slišali    smo    stališča poslanskih skupin.
Vemo, da    smo    prebrali, da je generalni sekretar
zakona o geometričnem središču, ki    smo    ga obravnavali včeraj in kateremu nasprotujem,
Lahko    smo    poslušali kolege, ki so o tem imeli
Slovenija ga mora imeti, glede tega    smo    si verjetno vsi enotni.
večina Slovencev kar ponosna na to, da    smo    se osamosvojili in da imamo sedaj drugo
Ker če ne bo,    smo    napisali za eno mandatno, razen če
napisali za eno mandatno, razen če    smo    - to pa je druga zadeva.
Slišali    smo    obrazložitve glasov.
Slišali    smo    obrazložitev glasu.
Končali    smo    glasovanje o amandmajih in drugo obravnavo
Dobili    smo    odgovore.
podlagi tega dobrohotnega poučevanja, ki    smo    ga videli že s strani gospoda ministra
je razlagal, da ravno ti dvomi, ki    smo    jih imeli v obeh poslanskih skupinah,
Nove Slovenije kot Socialdemokratske stranke, da    smo    pač, da so nepotrebni.
Ta luknjičavost, na katero    smo    opozarjali, se nam bo maščevala kasneje.
branje ne bo spoštovalo vsega, na kar    smo    opozarjali, na kar je strokovna javnost
Iz današnjih izvajanj    smo    lahko ugotovili, da je čisto vseeno,
To    smo    prek poslancev opozicije prenesli tudi
Slišali    smo    obrazložitve glasov, zato prehajamo
Evgenija Povšič, stoletnica: Včasih    smo    imeli več časa za življenje!
Na obrambnem ministrstvu    smo    želeli izvedeti, katere oborožitvene
Zaradi tega    smo    bili prisiljeni zbrati podatke po neuradni
Obiskali    smo    že vse kolege in se z njimi temeljito
Predvsem pa    smo    želeli izpolniti željo po čim boljši
»Najprej    smo    upali, da bo projekt že del naslednjega
ločenih staršev na robu preživetja, zato    smo    prek Slovenske nacionalne stranke predlagali,
Doslej    smo    se v večini primerov s starši o vsem
O tem    smo    se pogovarjali z zastopnico urada vlade
Za leto 2003    smo    doslej obdelali le prve polletne podatke,
ponavljamo zadnje poldrugo desetletje, kako    smo    zreli za v Evropo, pa smo ljubezen
desetletje, kako smo zreli za v Evropo, pa    smo    ljubezen do inflacije ohranili prav
kar je pokazalo tudi leto 1998, ko    smo    inflacijo med obema takratnima decembroma
Že do julija    smo    si zagotovili 4-odstotni prirastek.
Kot    smo    videli v Pismu Galačanom, Jakob nastopi
Omenili    smo    že, da Gal 2 govori o neljubem dogodku
idejnega projekta Rikom, d. o. o.,    smo    že naročili izdelavo variantne rešitve,
Potem, ko    smo    pisali o nesporazumih občine Ljutomer
skladu z ljudskim rekom, ki pravi: »   Smo    bratje, toda naše blagajne niso sestre,«
Ker naša ponudba ni bila sprejeta,    smo    se v programskem ateljeju odločili,
Izvedeli pa    smo   , da je preiskovalna sodnica zaradi
da ne govorimo o tistih, pri katerih    smo    sami imeli prste zraven.
prevzel predsedniški mandat na PZS,    smo    si zastavili natančne cilje.
Danes lahko rečem, da    smo    jih večino dosegli in da lahko glede
Toda vsako leto    smo    na koncu tako prirejene programe stoodstotno
bistveno boljše možnosti za delo, kot    smo    jih imeli doslej.
Igralci in trenerji    smo    le uslužbenci kluba.
opozarja: »Prazniki nam niso ustrezali, saj    smo    izgubili ritem.
K sreči    smo    odigrali vsaj prijateljsko tekmo s
Kraškim zidarjem (82:80 op.p), na kateri    smo    se vsaj malo taktično uigrali.
»Prvo tekmo    smo    odigrali fenomenalno, drugo malo slabše,
fenomenalno, drugo malo slabše, v zadnji pa    smo    še bolj padli.
Po novem letu    smo    vadili predvsem stvari, ki so škripale
Jezerškom, ki je slabše skakal, saj    smo    v Predazzu trenirali na umetnem snegu,
nacionalizma in ksenofobije, torej problem, ki    smo    ga prav tako prenesli v novo leto.
18 To    smo    mi provincialci
in ljudi osvestiti: kako dragoceni    smo   ; darovalci in sprejemniki.
Sedaj pa    smo    začeli in to je prekrasno.
marca, sem jih kot skoraj vsakič, ko    smo    imeli čas, peljala na kosilo k Japoncu.
Vsakič ko    smo    skupaj, je kot da je največji praznik
Vsi    smo    si enaki.
O rojstvu    smo    v naši kulturi navajeni govoriti kot
dar, da se lahko rodimo, in mislim, da    smo    prišli na ta svet, da se veselimo življenja
so se zgodile ob koncu leta 2002, ko    smo    dobili novo vlado in novega predsednika
V letu vmes pa    smo    sanirali stanje in se pripravljali
sloga izvajanja oblasti, kakršnega    smo    poznali vse od osamosvojitve.
To    smo    mi provincialci
To    smo    mi provincialci.
hodil okoli našega transporterja, kjer    smo    tičali Slovenci, in namesto da bi tisto
tisto jekleno zadevo mazali z oljem,    smo    tiščali glave v tranzistor in poslušali
Sredi noči    smo    skočili pokonci, zmetali obleke v zelene
dolge mesece, vse do zadnjega marca, ko    smo    še stotič napolnili transporterje in
Tam    smo    našli prazne trgovine, razbite izložbe,
To    smo    bili mi.
In tam nad Gospičem    smo    bili v jarkih nasproti hrvaški vojski
Ko se je začelo,    smo    vsi Slovenci (bilo nas je nekje med
Izgubili    smo    občutek za čas in prostor, politiki
ljudstev, toda poslance državnega zbora    smo    menda izvolili predvsem za to, da bodo
mi, »vpisani«, pridni in molčeči, ki    smo    vpisani predvsem zato, da nam lahko
Dobili    smo    neodvisnost in začelo se je obdobje
Res    smo    dobili neodvisnost, vendar se je nadzor
Dobili    smo    neodvisne zastave in malo kaj drugega.
Vključeni    smo    bili v tok postkomunizma, postindustrializma,
V šoli    smo    se učili angleško.
Nigerijcev piše v lokalnih jezikih, vendar    smo    v resnici zvezani z angleščino.
Tako kot večina drugih afriških držav    smo    rezultat kolonialnih načrtov evropskih
Sedaj    smo    ena država.
Šli    smo    skozi državljansko vojno in niz vojaških
Leta 1960    smo    dobili neodvisnost, ko je prišlo do
je padal dež ali sijalo sonce, vedno    smo    bili na polju in negovali drevesa,
Fižola in jama, od katerih    smo    živeli, nismo več pridelovali, ker
živeli, nismo več pridelovali, ker    smo    denar lahko dobili samo od kakava.
Mi, ki    smo    kakav pridelali, nismo imeli dovolj
Bili    smo    prerevni.
kakava na svetovnem trgu padla ali ko    smo    imeli slabo letino, od dela v eni celi
Vsi    smo    slišali zgodbe o Tutsijih in Hutujih.
Dobili    smo    neodvisne zastave.
temveč morajo vse staviti na to, »da    smo    vsi razbremenjeni neznosnega, hudičevega
Butalah, če seveda predpostavimo, da    smo    se od njega sploh kdaj oddaljili.
še izbrisati ga ne bomo mogli, kot    smo    to čudovito napravili s tistimi 18.000
Za kazen    smo    jih pobili, te druge, pičlih 60 let
te druge, pičlih 60 let kasneje, pa    smo    preprosto izbrisali.
in človeški, popravimo krivice, ki    smo    jih hote ali nehote storili izbrisanim,
lastninskopravna vprašanja rešena,    smo    želeli opozoriti javnost na diskriminatoren
nas včasih arogantno sprašuje, kdo    smo    pravzaprav mi, ki tudi nekaj zahtevamo
Brez zavajanja davkoplačevalcev, da    smo    komu v breme.
Delu g. Dolničar že leta 1991, in da    smo    mi v bistvu neke vrste nikoli priznani
Vsekakor pa    smo    materialni oškodovanci okupatorjev
Zato pa    smo    imeli Vietnam, Kambodžo, Laos, Haiti,
Pokazali    smo   , da teče pretok znanja in tehnoloških
Prejeli    smo   
način izpostavljena: v trenutku ko    smo    ju uzrli - sta bila oba usodno priklenjena,
Po volji Becketta in CNN    smo    ju smeli videti v skrbno oblikovanem