Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GOcp (268)


Tu    so    zadnje novice -
Domneva, da gre za ljudi, ki    so    v zaporu, ni bila zmeraj točna.
Ni jih bilo moč zgrešiti; sploh pa    so    bila njihova imena v podpisu pod sliko.
»Po drugi strani    so    pa tudi nekatere prednosti, kadar si
»Bila    so    imena vseh cerkva, vse londonske cerkve
upreti želji, da bi se prepričal, ali    so    tam res tiste besede.
Winston je vedel, da    so    tu, vendar jih je videl le v presledkih.
»V njem    so    kar velike ribe.«
»Povsod    so   ,« je brezbrižno rekla Julija, ko se
»Stavim, da    so    za to sliko stenice,« je rekla.
Kljub temu pa    so    nevarnosti, ki jih prinašajo s seboj
Cilj Visokih je ostati tam, kjer    so   .
Dolga obdobja je videti, da    so    Visoki varno na oblasti, a prej ali
Pod to    so    neme množice, ki jih navadno opredeljujemo
Vedel je, da    so    prsti še tam, in še vedno štirje.
»In potem    so    še bolezen, bolečina, smrt -«
»   So    primeri, ko je to čisto nepomembna
»   So    priložnosti, ko se človek postavi bolečini
poročila še niso navajala, kje točno    so    boji, bilo pa je verjetno, da je fronta
   So    stvari, tvoja lastna dejanja, po katerih
privošči svoj nauk Glavkonu in drugim, ki    so    tu !«
ustanovili zaveze in društva; na voljo    so    tudi učitelji govorništva, ki nas bodo
»Potem    so    tudi pooblaščenci, ki skrbijo za izvoz
»Prezrla sva, da    so    v resnici bitja, ki v sebi združujejo
v vseh življenskih položajih ali če    so    zanje dokazi v besedah in dejanjih
njihovih podob ne zapomnimo tu, kjer    so   , ter jih ne preziramo ne v malem ne
»Toda v državi    so    mnoga in različna območja znanja.«
najšibkejše in najmočnejše in tiste, ki    so    med obojimi, bodisi da so to po spoznanju,
Vsekakor moramo priznati, da    so    v vsakem izmed nas iste oblike in lastnosti
»Ugotovili smo, da    so    v posamezni duši isti deli kakor v
propadajočim telesom ne moremo živeti, četudi    so    pred nami vse jedi in pijače in so
»Tudi taki primeri    so   
»Ali    so    kakor v naši tudi v drugih državah
»   So   
zakonski določbi bi še dodal: dokler    so    na bojišču, ne sme bojevnika nobeden,
ki hkrati obstajajo in ne obstajajo,    so    sredi med tem, kar res obstaja, in
   so    nekje med tem, česar ni, in tem, kar
Tu    so    trije prsti: najmanjši, drugi in srednji.«
»Dokler    so    v državi sveti zakladi, bo te uporabljal,
jih posnema takšne, kakršne v resnici    so   , ali takšne, kakršne se zdijo?
posnemanja se nanaša na stvari, ki    so    glede na resnico na tretjem mestu.«
proge pa začnejo popuščati; najprej    so    na čelu, na koncu pa so vsem v zasmeh;
temveč na podstavek, da sveti vsem, ki    so    v hiši.
templju prelamljajo sobotni počitek in    so    brez krivde?
- takrat naj beže v hribe, kateri    so    v Judeji.
Farizeji    so    pri priči odšli in se s heródovci posvetovali
mati in tvoji bratje in tvoje sestre    so    zunaj in te želijo.«
skrivnost božjega kraljestva; tistim, ki    so    zunaj, pa se vse daje v prilikah,
»Kje    so   , žena?
Že nisem več na svetu; oni    so    na svetu, a jaz odhajam k tebi.
noč tistega dne, prvega v tednu, ko    so    bila tam, kjer so se zadrževali učenci
da si vodnik slepim, luč tistim, ki    so    v temi, vzgojitelj neukih, učitelj
torej več nobene obsodbe za tiste, ki    so    v Kristusu Jezusu.
In te, ki    so   , so postavljene od Boga.
Hêrmesa, Patrobája, Hermája in brate, ki    so    z njimi.
njegovo sestro, Olimpája in vse svete, ki    so    z njimi.
pa, čemú naj bi jaz sodil tiste, ki    so    zunaj?
Mar ne sodite tudi vi le tiste, ki    so    znotraj?
Mar ne veste, da    so    vaša telesa Kristusovi udje!
   So    nebesna in zemeljska telesa.
   So    Hebrejci?
   So    Izraelci?
   So    Abrahamovi potomci?
   So    Kristusovi služabniki?
Tista znamenja, ki    so    znamenja apostola, to je znamenja,
obudil od mrtvih, in vsi bratje, ki    so    z mano, Cerkvam v Galatíji: milost
Pač pa    so    nekateri, ki vas begajo in hočejo Kristusov
Cerkvam po Judeji, ki    so    v Kristusu, sem bil osebno nepoznan.
apostol Kristusa Jezusa, svetim, ki    so    v Efezu, in zvestim v Kristusu Jezusu:
drugimi mojimi sodelavci, katerih imena    so    v knjigi življenja.
Pozdravljajo vas bratje, ki    so    z menoj.
ste, bratje, na pot božjih Cerkvá, ki    so    v Kristusu Jezusu v Judeji.
Še več, tudi pri tistih, ki    so    zunaj, mora uživati ugled, da ga ne
Pozdravljajo te vsi, ki    so    pri meni.
reči same z boljšimi daritvami, kakor    so    one.
trpljenje prenašajo vaši bratje, ki    so    po svetu.
V njih    so    nekatere težkó umljive stvari, ki jih
Janez sedmim Cerkvam, ki    so    v Aziji: milost vam in mir od njega,
In vse stvari, ki    so    v nebesih, na zemlji, pod zemljo in
mu, kdor ohrani preroške besede, ki    so    v tej knjigi!«
»Ne zapečati preroških besed, ki    so    v tej knjigi, zakaj čas je blizu.
Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki    so    v tej knjigi, izjavljam:
Če pa bi kaj odvzel od besed, ki    so    v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel
drugi del pa je logističen, v njem pa    so    administrator, šoferji, kuhar, vojaki
je bil ukrep izrečen le tistim, ki    so    kršili zakon.
v stečaju ne morejo biti osebe, ki    so    bile v zadnjih petih letih pri dolžniku
Pod drevescem    so    jaslice.
Sami veseli obrazi    so   .
Pozabi tudi na brate, ki    so    za gorami v Deželi zlatega sonca in
Pozdrav vsem našim bratom, ki    so    onstran meja na domači zemlji.
rane zaceljene, ampak plavordeče lise    so    še zmirom tam.
Vsi    so    zdaj lepo doma.
Zdaj    so    naši domači v kočah pri polnočnici.
naš, veste da je mlad; in v mladini    so    novi dnevi.
pove, iz katerega kosa zemlje ljudje    so    v teh novelah in komu je zbirka namenjena.
Tu    so    ‘Marija, duša voditeljica, Jelka, sestra
Stoletja    so    za nami.
Ko    so    daleč tam na valovih, se previdno ozro
Po gmajni    so    bori, za skalami brinje.
mi smo v vinogradu, drugi    so    v hramu - vsak po svoje
Čez poletje    so    potem na njivi.
In tam    so    brajde.
V dolinah    so    lepa polja in njive, v pobočjih so
so lepa polja in njive, v pobočjih    so    lazovi.
Višje    so    senožeti in gmajne in še višje so planine.
Višje so senožeti in gmajne in še višje    so    planine.
Tolminci    so    vsi doma.
V izbah    so    na gorkem.
in tvoj križ, kjer    so    še tisočere korenine!
Pozdravljeni tudi oni, ki    so    doma, ki nosijo verige na rokah, nogah,
Toda brezposelni kljub temu    so   .
»   So    že pri Bogu.
Ti policijski psi    so    od vraga.
gorenji Oblakovi, Občinar in Loputnik    so    na dražbi.
Vsi trije Loputnikovi    so    pri milici.
On ni vedel, da    so    tu kakšni Slovani; bral je sicer, da
Tu je tekla široka bela cesta, bile    so    trgovine, gostilne in tri kasarne:
gotovo šla mimo njive in je videla, da    so    vsi tam.
Vsi    so    na polju, na mizi drobtine od kosila,
Tam    so    žena in otroci, ki jih ni že tako dolgo
»Moj bog, kje    so    pa njive?« se je vprašal.
Na travniku    so    vendar barake, morda je kakšna še dobra
pregovor, da je srednja pot najboljša pot,    so    živali na najboljši poti.
»Človek božji, kje pa    so    nageljni?
»Kje pa    so    tiči?«
prstom pokazal v pod, češ tu spodaj    so   .
Sadovi    so    na drevesih, sadovi so v zemlji; nekateri
Sadovi so na drevesih, sadovi    so    v zemlji; nekateri so visoko, drugi
drevesih, sadovi so v zemlji; nekateri    so    visoko, drugi globoko, in treba je
‘Kje    so    partizani?’ se derejo in razsajajo
V senci pod lipo    so    tudi učiteljica Ermengilda Negretti,
V hladnih izbah    so    družine pri kosilu.
da neogibno dere v prepad; čuti, da    so    za njegovim hrbtom hude sile, ki ga
Saj    so    vsi.«
V majhnih, zakrižanih oknih    so    rože v loncih.
Tik pod streho    so    tam široka vrata na skedenj.
Karpatih, drugi v Abesiniji, tretjega    so    nama ugonobili v ječi ...«
Kje    so    belčki?«
»Fašisti in karabinjerji    so    v Dragi.«
Med njimi    so    tudi Sova, Moj Jezus in Okrogličar.
In Nemci    so    že blizu ... zelo blizu ...
Ranjenci    so    na varnem!«
Drugi    so    zunaj.«
Rusi    so    pred Berlinom, četrta armada se bliža
padajo na partizanske položaje, ki    so    pod cesto v skalovju in grmičevju.
Sicer pa    so    stvari, ki jih tudi razum ne razume.
Gostitelji    so    v novih civilnih oblekah in za belo
- In kje    so    zdaj tvoja čustva?
V njej    so    gladke senožeti in temni vrhovi gora,
Drugi teden    so    izpiti.
Bile    so    koruzne mrve na posnetem mleku.
Toda bili    so    trenutki, ko sem tudi vse videl, kakor
Vsa leta    so    še pred tabo.
Tam    so    naši trije domači hribi: Kuk, Škrbina
Bili    so    res hudi časi.
- Kje pa    so   ? -
Italijanski ujetniki    so    bili vsepovsod, kakor da bi našo domačijo
domačijo napadli zeleni ščurki: bili    so    v praznem hlevu, v praznih hramih in
kar je bilo v njej nekaj vrednega,    so    bili trije ščurki, ki pa niso bili
hotela komu odpreti, ne bi mogla, ker    so    bili zmeraj najmanj trije v bližini.
pokopališča so stale štiri ciprese, ki    so    bile v soncu skoraj črne.
»In    so    še vse doma?«
»Preveč so starokopitni, preveč    so    v zemlji.
»Zato si na Dolenji Travni rekla, da    so    bili takrat trije mrtvi?...«
»Kje    so    moje rožice, pisane
»Kje    so    moje rožice, pisane
»Kje    so    moje rožice, pisane
Vsi domači hribi    so    globoko pod mano in pod mano je tudi
»Tukaj    so    zvonci!
- Zdaj    so    že pri Skopičniku! - si je rekla in
- Tukaj    so   ! - si je rekla.
In kje    so    zdaj?...
In knjige    so    pravzaprav za mlade ljudi.
»Ampak otroci    so    zmeraj.
»Seveda    so   .
ubijem sam, ubijem tudi vse tiste, ki    so    v Jami.
Vsi domači hribi    so    že globoko pod mano in pod mano je
»Dokler    so    ječe, smo vsi jetniki!«
pojasnil Bouvard, potem pa dodal, da    so    njegova krstna imena François Denys
strankami, potem pa bi jima sporočil, kakšne    so    ponudbe.
skrivnost, bolezni je preveč, zdravila    so    negotova, pisci ne dajo niti ene pametne
»Pri vas    so    pa same turobne reči!«
opolzki obredi ohranili povsod tam, kjer    so    menhirji.
Gotovo    so    ti spomeniki delo starejših ljudstev.
možnosti za pomote, poleg tistih, ki    so    posledica različnih zodiakov, dob in
nabožne literature, njegove pridige    so    zgled patetičnega sloga in klasicistične
strinja s tem,« je ugovarjal Bouvard, »da    so    basni resničnejše od resnice zgodovinarjev?«
Pri njem    so    lopute v podu, protistrupi, krinke
»Tule    so    brošure.
Pécuchet je menil, da    so    lastniki že tako v ugodnem položaju.
»Tako    so    naše katedrale...«
ženske tekočine - in borealne zarje    so    znamenje planetarnega prska, oddajanja
»To    so    vrata upanja, mogoče je to izhod.«
niso tri duše, vaše osebe v Trojici pa    so    trije Bogovi.«
vola, »živali, ki imajo štiri noge,    so    štirinožci.
Kakšni hribi    so    za menoj.
Tam    so    štiri cone, rezidenčna, kulturna, industrijska
za svete in najbolj pomembni templji    so    visoko v strminah.
Vprašanje pa je, če    so    pri tem bili kaj bolj divjaški kot
Mislim namreč dobesedno: kdaj in kje    so    jih avtorji pisali, v kakšnem okolju
je moja babica, v družinski lasti pa    so    bila že prej), sledijo tri knjige iz
omogoča sklep, da nekatere ”stvari“    so    v času, druge pa ne - analogno, kakor
času, druge pa ne - analogno, kakor    so    nekatere stvari ”v številu“, tiste
takšen sklep ne izključuje možnosti, da    so    v času tudi tiste stvari, ki mirujejo.
Toda ali ni v tem protislovje: če    so    lahko v času tudi tiste stvari, ki
njem ni nikjer takšnih vrzeli, kot    so    v času.
Kje    so    na sliki ljudje?
gondol, na katerih prešerne družbice, ki    so    očitno med seboj povezane, burno veseljačijo
Seveda, ti ikonografski detajli    so    pomembni, vendar se v umetnostni zgodovini
pripravil za nocojšnji pogovor; na mizi    so    tudi Leibnizevi Izbrani filozofski spisi,
dobesedno ničesar - in ker stvari očitno    so    v medsebojnih odnosih, zato med njimi
let in dni menjavajo stanja, in kjer    so    dnevi in leta, je tudi čas, kjer pa
dnevi in leta, je tudi čas, kjer pa    so    samo spremembe stanj, so samo stanja.“
čas, kjer pa so samo spremembe stanj,    so    samo stanja.“ [prav tam, 163]
ni razdalj, tudi prostora ni, ampak    so    namesto njega zgolj stanja in njihove
kavo v poslikani skodelici, na katerih    so    rdeče vrtnice, prepletene s trnjem.
Zato    so    v času; ne propadejo zato, ker so v
Zato so v času; ne propadejo zato, ker    so    v času, marveč reči same so časnost;
bi morali konkretno pokazati, kateri    so    apriorni elementi v relativističnem
pred nedavnim pokošene trave; in tu    so    tudi potonike, med njimi nekatere povešajo
in slednjič, kvantna fizika uči, da    so    kvanti obenem energijski valovi in
sploh ni, to pa je spet nesmisel, saj    so    vsi razsežni predmeti v prostoru.
vendar izkazalo, da zvezde dejansko    so    tako silno daleč!
skrita v odgovoru na vprašanje, kje    so    angeli in bogovi - ”tu“ ali ”tam“?
seboj razlikujemo, če ne po dušah, ki    so    v nas?
Gotovo    so    tu neke podobnosti med Schellingom
hitrostjo, kar bi pomenilo, da so regije, ki    so    bile prej lahko vzročno povezane
končnost vesolja odvisna od tega, ali    so    v kubičnem metru vesolja povprečno
Toda, se bo vprašal Simplicij: kje pa    so    vsi ti svetovi?
   So    onstran našega horizonta?
oziroma vesolja lahko drugačna, kot pač    so    tu in zdaj, kajti tako pri evolucijski
Kje    so    torej meje naše predstavljivosti?
Ti pa    so    na področju konkurenčnosti.
spremembe zakona o visokem šolstvu, ki    so    pred nami, predvsem usklajujejo določbe
Potem    so    tu Goričko, ne vem, Kozjansko, Suha Krajina,
Ne bi ponavljal, dokumenti    so   , kje vse so bile opravljene javne predstavitve.
območju spomenike državnega pomena, ki    so    na tem področju.
moral biti zakon pisan na pogoje, ki    so   , ampak te pogoje, da jih ohranimo take,
te pogoje, da jih ohranimo take, kot    so   .
   So    tudi druge zadeve, ki bi jih bilo potrebno
To so mnenja, ki    so   .
   So    sistemski problemi, ki pa so urejeni
Tu    so    veliki finančni interesi posameznikov.
upravnih struktur pri izvajanju nalog, ki    so    v njuni pristojnosti in državnega in
V Ljubljani    so    diplomatska predstavništva Evropske unije
tiste specifike glavnega mesta, ki    so    tukaj, ki jih tukaj v tem trenutku
tudi rezervisti in ne le tisti, ki    so    v »elitnih« enotah za posredovanje.
tudi svoje vidike oziroma interese, ki    so    zagotovo v tem, da to področje čim
med BiH ter Srbijo in Črno goro (SČG)    so    v zadnjih dneh v središču pozornosti
dati večji pomen od drugega, za to    so    nagrade, oskarji, viktorji ...
Kulturni dogodki seveda    so   , kakšni celo kulturni, kaplje v morju
V operi    so    mnogi občutki, ki v resničnem življenju
Vedno    so    pri roki, če bo potrebno novo zaostrovanje.
Dlje ko    so    v procesu tega oddaljevanja, bolj ko
postavljeno življenje v Ljubljani, bliže    so    vrnitvi, in ko je ta oddaljenost matematično
raznih koncev Slovenije. Ljubljančani    so    z vsemi prednostmi in problemi, ki
zanimanje, verjetno bogata tradicija, tu    so    te prepletenosti iz preteklosti, tu
te prepletenosti iz preteklosti, tu    so    te nove poroke, ti skupni prijateljski
poroke, ti skupni prijateljski krogi, tu    so    skupni projekti, take ali drugačne
aktualne produkcije ... in na polici, kjer    so    knjige, ki so namenjene pod nujno branje,
Na eni strani    so    avtorji, ki zagovarjajo, da je težnja
dovolj omehčati realnih razlik, ki    so    v življenju, če si jih želimo ali ne.
Še zlasti z enakostjo    so    težave.
V Zimbabveju    so    Chenjerai Hove, Yvonne Vera, Tsitsi
zaradi rudnin, nafte in drugih reči, ki    so    pod zemljo.
storili izbrisanim, tistim med njimi (če    so    taki), ki so se dokazano pregrešili
kapitalom (ne obratno) so prvine, ki    so    v temeljih vseh oblik socialistične
skrajnežev, dominantna slika časov, ki    so    pred nami?