Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GOce (1620)


zgodilo nekaj strašnega, nekaj, kar    je    onstran pozabljenja in kar ne bo nikoli
»Tamle pod telekranom    je    še miza,« je rekel Syme.
»Navsezadnje, kje pa    je    opravičilo za besedo, ki je samo nasprotje
»Kaj ne vidiš lepote, ki    je    v tem, Winston?«
»Neka beseda    je    v Novoreku,« je rekel Syme.
VII »Če    je    kaj upanja,« (je pisal Winston), »je
Kakor hitro je opazil, kaj    je    na fotografiji in kaj pomeni, jo je
»Če    je    kaj upanja.« je napisal v dnevnik,
trenutku se je Winston spomnil, kje    je   .
Le na majhni mizici v kotu    je    zmeda vsega mogočega - lakiranih doz
»Še ena soba    je    zgoraj, ki bi jo morda radi videli,«
Bilo je komaj verjetno, da    je    kje v Oceaniji knjiga, ki bi bila natisnjena
spominjam več, vem pa, da se konča Tukaj    je    sveča, da ti posveti spat, tu je sekira,
Tukaj je sveča, da ti posveti spat, tu    je    sekira, da ti preseka vrat.«
preprosto, toda o tem, kje v poslopju    je    Oddelek za književnost, je imel le
»Res je, potok    je    tu.«
»Toda veliko jih    je   , ki bi, če bi imeli najmanjšo priložnost.«
»Ne maram, da    je    kjerkoli kakšna čednost.«
Nenadoma se je zavedel, da    je    nekaj centimetrov od njega Julijin
je spraševal, koliko njej podobnih    je    morda med mlajšo generacijo ljudi,
svet, v katerem lahko živiš, kakor te    je    volja.
»In tu    je    hlebec kruha - pravega belega kruha,
»In tu    je    konzerva mleka - ampak poglej!«
»Tu    je    nekaj, na kar sem res ponosna!«
»Cela kila    je    tu,« je rekla.
»Tam spodaj    je    luknja.«
»Cerkev    je    ali je vsaj bila.«
»Vsekakor pa vem, da se konča Tukaj    je    sveča, da ti posveti spat, tu je sekira,
Tukaj je sveča, da ti posveti spat, tu    je    sekira, da ti preseka vrat!«
občutek, da lahko prodre vanj in da    je    pravzaprav v njem, skupaj z mahagonijevo
bilo edino, da soba nad starinarno    je   .
Vedeti, da    je    še tam, nedotaknjena, je bilo skoraj
Ni pa hotela verjeti, da    je    kje široka, organizirana opozicija
»Edini dokaz    je    v moji lastni zavesti in z nikakršno
ker je že od nekdaj vedel, da grob    je    in da čaka nanj.
»Da, tak človek    je    in živi.«
»Naše edino resnično življenje    je    v prihodnosti.«
»In, ali    je    kaj takega, kar želite povedati, preden
tako, da lahko požre vsak presežek, ki    je    morda na voljo še potem, ko je zadoščeno
Zavest, da    je    vojna in je torej država v nevarnosti,
da je celotna vojna ponarejena ter    je    ali sploh ni, ali pa se vodi v namene,
tako vodeče kot izvršilne skupine, ki    je    na družbeni lestvici takoj pod njo.
Kjerkoli    je   , naj dela ali počiva, v kopalni kadi
od tega, da vidijo svet tak, kakršen    je   .
Če    je    kje upanje, je v raji.
Kjer    je    enakost, je mogoča zdrava pamet.
to: strahotna, smrtna bolečina, ki    je    ves čas tam, a se ji še ne moreš prepustiti,
I Ni vedel, kje    je   .
zdaj nekaj požgečkalo po nogah - da    je    tam precejšen kos skorje.
življenja, četudi z gotovostjo, da    je    na koncu mučenje.
Bolj pogosto se je spraševal, kje    je    in kateri dnevni čas je.
nekem trenutku je bil prepričan, da    je    zunaj popolna dnevna svetloba, drugič
svetloba, drugič pa enako prepričan, da    je    črna tema.
»Samo en prestopek    je   , ali ne?«
»Ali veš, da    je    samo dvanajst rim na log« v vsem jeziku?
»   Je    še kdo, ki želite, da ga izdam?«
nepovezano, kot podobe, okoli katerih    je    sama črnina.
»Še zmerom    je   
besede ne bodo nikdar izgovorjene,    je    kraj, kjer bi se lahko srečala in
Pravzaprav se sploh ni zavedal, da    je    kakšna vojna.
»Kaj    je    v Sobi 101?«
»Saj veš, kaj    je    v Sobi 101, Winston.«
»Vsakdo ve, kaj    je    v Sobi 101.«
tvoje lastne zavesti ničesar - gotovo    je    neki način, kako dokažeš, da je to
jih je spustil na tla, je opazil, da    je    na nasprotnem koncu sobe trodelno ogledalo.
Dopuščala je, da    je    nekje, zunaj človeka, »resnični« svet,
karkoli vedeti, razen po tistem, kar    je    v zavesti?
Ves čas moraš vedeti, da    je    tu, toda dokler ni potrebno, ne smeš
razdeljena po dolgem na dva oddelka in da    je    v vsakem nekakšna žival.
Toda nenadoma je razumel, da    je    na vsem svetu le en človek, na katerega
kjer ne moreš povedati, katera plast    je    na dnu - se je borila v njem.
Obrnil sem se in ga vprašal, kje    je   .
pitja in gostij ter vsega drugega, kar    je    s tem v zvezi; pri tem so nejevoljni,
Sofoklu, ko ga je nekdo vprašal: ’Kako    je    pri tebi, Sofokles, z ljubeznijo?
»Kako pa    je    s pravičnostjo?
»Torej: po njegovem    je    pravičnost v tem, da prijateljem koristimo,
»   Je    že tu !«
močnejšemu, temveč, narobe, tudi to, kar mu    je    v škodo.«
   Je    to v skladu s tvojimi pogledi?«
namreč ne bi bil tako dobrodušen, kakor    je   , in tako naiven.«
»In kako    je    z nepravičnikom?
»In kako    je    z zdravnikom?
»In kako    je    z diletantom?
nepravičnost kaže v tem, da povsod, kjer    je   , seje neslogo, potem bo pobudila pri
potem ravna prav tako, mislim, ker    je    pač to v njeni naravi.
je izvir in bistvo pravičnosti, ki    je    sredi med največjim dobrim - nekaznovano
Pravičnosti, ki    je    v sredini, ljudje potemtakem ne ljubijo
»Morda    je    v njej, ker je večja, tudi več pravičnosti,
spozabljajo nad bogovi in pravijo: Vrčev    je    dvoje pri Zevsu, v veži nebeški stojita,
poročajo napačno o ljudeh: po njihovem    je    mnogo nepravičnikov, ki so srečni,
čuvarja, če zaradi pijanosti ne ve, kje    je   
»Kako pa    je    z jedjo?
morajo dobiti pravo vzgojo, kakršna koli    je    že potem, če naj izpolnjujejo najpomembnejšo
»Kako    je    zdaj s tem, dragi Adeimant,«
in država bogatih, in v vsaki od teh    je    spet mnogo držav; če proti njim nastopiš
»kaj pa    je    z urejevanjem tržnih razmer, s sklepanjem
Kajti že iz časov naših prednikov    je    ta bog, ki biva sredi sveta, na popku
potem ostanejo nespremenjene, dokler    je    sama v njih.
»Torej tudi iz tega sledi, da    je    pravičnost v tem, da ima vsakdo svoje
se tiče žeje, je tudi le‐ta to, kar    je   , glede na drug predmet, ali ne?
Vse te dele in to, kar    je    morebiti še med njimi, povezuje drugo
spol prevladuje nad ženskim, čeprav    je    mnogo žensk, ki so v marsičem boljše
»Nadzorstvo in kaznovanje mladih pa    je    v rokah starejših.«
spor, kako malo domovinske miselnosti    je    pri obeh straneh, saj se sicer ne bi
krivi nos kraljevski; nos tretjega, ki    je    sredi med prej omenjenima, pa vam velja
»Nekaj, kar    je    ali česar ni?«
»Kar    je   !
Če nekaj hkrati    je    in ni, potem je to sredi med resnično
»Če spoznanje velja temu, kar    je   , in nespoznanje temu, česar ni, potem
česar ni, potem je treba za to, kar    je    sredi med tem, poiskati nekaj, kar
sredi med tem, poiskati nekaj, kar    je    med znanjem in neznanjem, če kaj takega
znanje ne neznanje, temveč samo to, kar    je    sredi med obema.«
skrajnostima na eni strani ter temu, kar    je    v sredi, na drugi strani določimo ustrezne
na boljši prostor kakor med to, kar    je   , in to, česar ni.
sporazumeli v tem, da mora biti to, kar    je    med tem, kar obstaja, in tem, kar ne
in ne spoznanja, sposobnost pa, ki    je    tudi tu v sredini, zajema predmete,
tudi v tem, da želijo spoznati to, kar    je   , v celoti, pri čemer prostovoljno ne
razgledanost v vseh časih in v vsem, kar    je   , se mora zdeti človeško življenje nepomembno.«
sama od sebe našla pot k temu, kar    je   , in k njegovi pravi podobi.«
more biti pri srcu mlademu človeku, če    je    med to množico?
Ni dvoma namreč: kar    je    v današnji državi zdravega in dobrega,
zdaj v kakšni barbarski državi, ki    je    zunaj našega območja, ali če se bo
obravnavi v strahu pred vprašanjem, ki    je    zdaj pred nami.«
»Pomisli pri tem, da    je    teh gotovo zelo malo!
Sluti, da    je    tu, je pa omahljiva in brez moči, da
»Čeprav    je    v očeh vid, čeprav jih hočem uporabiti
gledal samo prazne ničevosti, zdaj pa da    je    bliže resničnosti in bolje vidi, ker
»To in kar    je    s tem v zvezi, označuje torej demokratijo.
razumen ali bogat; njegova sreča pa    je    v tem, da mora, hoče ali noče, vse
oblasti, ali bolje rečeno tistemu, kar    je    božanskega v nas?
ga nosi v sebi, sicer pa takemu, ki    je    zunaj njega.
zemlje, neba in bogov ter vsega, kar    je    na nebu in v Hadu pod zemljo.«
in se obračata na tisti del duše, ki    je    daleč od razuma.
že obširno govorili in ugotovili, da    je    v naši duši mnogo takšnih protislovij.«
more trditi, da tuje zlo, da zlo, ki    je    v nekem tujem predmetu, lahko uniči
more, življenje in budnost; potemtakem    je    daleč od tega, da bi bila zanj smrtonosna.«
duhu predstavljati takšno, kakršna    je    v svoji prvotni čistosti.
ima odprta ušesa in oči za vse, kar    je    tam.
zraven, ko je nekdo nekoga vprašal, kje    je    veliki Ardiaj.
besedah predstavljati tako, kakor da    je    v velikem in izvotljenem vretencu še
Vseh rodov    je    torej: od Abrahama do Davida štirinajst
Marijo, svojo ženo; kar je spočela,    je    od Svetega Duha.
dobra dela in slavili vašega Očeta, ki    je    v nebesih.«
bo ‘dà’, vaš ‘ne’ naj bo ‘ne’; kar    je    več kot to, je od hudega.«
da boste otroci svojega Očeta, ki    je    v nebesih.
imeli plačila pri svojem Očetu, ki    je    v nebesih.
zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki    je    na skritem.
Kjer    je    namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje
Kako velika bo tema, če luč, ki    je    v tebi, postane tema!«
Če pa Bog tako oblači travo, ki    je    danes na polju in jo jutri v peč vržejo,
darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki    je    v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.«
pot, ki vodi v življenje, in malo jih    je   , ki jo najdejo.«
kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki    je    v nebesih.
»Zato    je    vsak, ki posluša te moje besede in
»Odkod    je    ta, da so mu pokorni celo vetrovi in
»Ali morejo svatje žalovati, dokler    je    ženin med njimi?
jaz priznal pred svojim Očetom, ki    je    v nebesih.
jaz zatajil pred svojim Očetom, ki    je    v nebesih.«
vode enemu izmed teh malih zato, ker    je    moj učenec, resnično vam povem, ne
Toda povem vam, več kot tempelj    je    tukaj.
Koliko več    je    vendar človek kot ovca.
Kakor    je    bil namreč Jona tri dni in tri noči
pridigo; védite pa: več kakor Jona    je    tukaj.
modrost; védite pa: več kakor Sálomon    je    tukaj.«
namreč spolni voljo mojega Očeta, ki    je    v nebesih, mi je brat in sestra in
nista tega odkrila, ampak moj Oče, ki    je    v nebesih.
naročil, naj nikomur ne pripovedujejo, da    je    on Kristus.
Tako noče vaš Oče, ki    je    v nebesih, da se zgubi kdo od malih.«
prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki    je    v nebesih.
povedat svojemu gospodarju, kaj se    je    primerilo.
»Pojdita v vas, ki    je    pred vama, in takoj bosta našla privezano
Eden izmed njih, bil    je    učitelj postave, ga je skušal in vprašal:
oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar    je    na njem.
‘Tukaj    je    Kristus’ ali ‘Tam je’, ne verjemite,
‘Tukaj je Kristus’ ali ‘Tam    je   ’, ne verjemite, kajti pojavili se
V puščavi    je   ,’ ne hodíte tja; ali ‘V hiši je,’ ne
puščavi je,’ ne hodíte tja; ali ‘V hiši    je   ,’ ne verjemite.
Kjer    je    mrhovina, tam se zbirajo jastrebi.«
kadar boste videli vse to, védite, da    je    blizu, tik pred vrati.
»Sobota    je    zaradi človeka in ne človek zaradi
na nosilih tja, kjer so slišali, da    je   .
Ko    je    bil v hiši, jih je vprašal:
»Pojdita v vas, ki    je    pred vama!
proti komu, da vam tudi vaš oče, ki    je    v nebesih, odpusti vaše pregreške.«
Kdor    je    na strehi, naj ne hodi dol in ne stopa
hišo, da bi iz nje kaj vzel, in kdor    je    na polju, naj se ne vrača po plašč.
Poglej, tukaj    je    Kristus!’, ‘
Poglej, tam    je   !’, ne verjemite!
Ko    je    bil v Betániji in sedèl pri mizi v
Učitelj sprašuje: kje    je    moj prostor, kjer bi jedel velikonočno
To je bilo prvo popisovanje, ko    je    bil Kvirínij cesarski namestnik v Siriji.
mesto, ki se imenuje Betlehem, ker    je    bil iz Davidove hiše in rodbine, da
Ko    je    bil v nekem mestu, je na lepem prišel
Ali    je    med vami oče, ki bi dal svojemu sinu
Glej torej, ali ni morda luč, ki    je    v tebi, tema!
Dajte raje v miloščino to, kar    je    znotraj, in vam bo vse čisto.
Če pa travo, ki    je    danes na polju in jo jutri vržejo v
Kjer    je    namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše
zgodilo se je, kar si naročil, in še    je    prostora.’
Kje pa    je    onih devet?
Glejte, tukaj    je   ,’ ali ‘Tam je,’ kajti božje kraljestvo
Glejte, tukaj je,’ ali ‘Tam    je   ,’ kajti božje kraljestvo je med vami«
ali ‘Tam je,’ kajti božje kraljestvo    je    med vami«
Glejte, tam    je   ,’ ali ‘Glejte, tukaj je.’
Glejte, tam je,’ ali ‘Glejte, tukaj    je   .’
»Kjer    je    truplo, tam se bodo zbirali jastrebi.«
človeka sta šla v tempelj molit: eden    je    bil farizej, drugi pa cestninar.
Kje    je    prostor, kjer bi obhajal velikonočno
molili na tej gori, vi pa pravite, da    je    v Jeruzalemu kraj, kjer je treba moliti.«
V Jeruzalemu    je    pri Ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko
»Kje    je    tisti?«
spolnjevati njegovo voljo, bo spoznal, ali    je    to, kar učim, od Boga, ali govorim
Toda o njem vemo, odkod    je   ; kadar pa pride Kristus, nihče ne bo
pride Kristus, nihče ne bo vedel, odkod    je   
Jaz ne iščem svoje časti;    je    pa nekdo, ki jo zahteva in sodi.
govoril Bog; o tem pa ne vemo, odkod    je   
je pa res čudno, da ne veste, odkod    je   , ko pa je meni odprl oči.
ukaz, naj tisti, ki bi zvedel, kje    je   , naznani, da ga bodo prijeli.
bregu, vendar učenci niso vedeli, da    je    Jezus.
»Gospod    je   
Ko je Simon Peter slišal, da    je    Gospod, si je opasal haljo, ker je
To    je    učenec, ki o tem pričuje in je to napisal,
ki je ustvaril vesolje in vse, kar    je    v njem, on, ki je neba in zemlje gospodar,
Ko pa so spoznali, da    je    Jud, se je iz vseh grl dvignil en sam
Tu    je    človek, ki vsepovsod vse ljudi uči
Ko je zvedel, da    je    iz Kilíkije, mu je rekel:
To    je    Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem
pletejo zvijače, pod njihovimi ustnicami    je    kačji strup, usta so jim polna kletev
hitijo prelivat kri, na njihovih poteh    je    uničenje in beda, poti miru ne poznajo.
Kje    je    torej razlog za ponašanje?
Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da    je    dedovanje iz milosti in da je obljuba
razuma in me usužnjuje postavi greha, ki    je    v mojih udih.
Zakaj v težnjah mesa    je    sovraštvo do Boga, ker se ne podrejajo
Če pa    je    v vas Kristus, je telo sicer mrtvo
v Kristusu, ne lažem, moja vest mi    je    priča v Svetem Duhu: v svojem srcu
»Blizu tebe    je    beseda, v tvojih ustih in v tvojem
Ni    je    namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga.
namreč meča zastonj; božja služabnica    je   , da pravično kaznuje tistega, ki počenja
Kje    je    modrijan, kje je pismouk, kje je učenjak
Kje je modrijan, kje    je    pismouk, kje je učenjak tega sveta?
Kje je modrijan, kje je pismouk, kje    je    učenjak tega sveta?
ni nič, da bi onesposobil tisto, kar    je   , da se pred Bogom ne bi ponašal noben
Kdo izmed ljudi pa vé, kaj    je    v človeku?
Mar ne človekov Duh, ki    je    v njem?
Vsak greh, ki ga stori človek,    je    zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši
imate od Boga, tempelj Svetega Duha, ki    je    v vas
biva v svetu in noben bog; samo Eden    je   .
Čeprav    je    veliko tako imenovanih bogov na nebu
bogov na nebu in na zemlji - in res    je    veliko bogov in gospodarjev - pa je
je veliko bogov in gospodarjev - pa    je    vendar za nas en Bog, Oče, od katerega
Ker    je    en kruh, smo mi, ki nas je veliko,
moški prejme življenje od ženske, vse    je    pa od Boga.
Kdo vé, koliko vrst jezikov    je    na svetu, pa ni nobeden nerazumljiv.
Kristus je umrl za naše grehe, kakor    je    v knjigah Svetega pisma.
Tretji dan je vstal, kakor    je    v knjigah Svetega pisma.
Ker    je    namreč po človeku smrt, je po človeku
Ker je namreč po človeku smrt,    je    po človeku tudi vstajenje mrtvih.
Jezusa, in brat Timótej božji Cerkvi, ki    je    v Korintu, kakor tudi vsem svetim,
V njem    je    samo »dà«.
Gospod je namreč Duh, kjer pa    je    Gospodov duh, tam je svoboda.
namreč Duh, kjer pa je Gospodov duh, tam    je    svoboda.
To pa    je    v tem, da smo prišli tudi do vas
Pri Kristusovi resnici, ki    je    v meni, vam povem, da mi nič ne bo
Ali se res ne zavedate, da    je    Jezus Kristus v vas
razveljavljal ali ji kaj dodajal, čeprav    je    samo človeško delo.
Če je Bog prej naredil oporoko,    je    postava, ki je nastala šele štiristo trideset
Kjer    je    samo eden, ni srednika.
   Je    torej postava zoper božje obljube?
nič ne razlikuje od sužnja, čeprav    je    gospodar vsega, temveč je pod varuhi
sužnja, čeprav je gospodar vsega, temveč    je    pod varuhi in oskrbniki vse do dne,
Kje    je    torej tisto vaše navdušenje?
Hagára je prispodoba Sínajske gore, ki    je    v Arabiji: ta se sklada s sedanjim
Oni Jeruzalem, ki    je    zgoraj, pa je svoboden in ta je naša
Sad duha pa    je   : ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar    je    v nebesih in kar je na zemlji.
glavi vse, kar je v nebesih in kar    je    na zemlji.
stiskah, ki jih trpim za vas in v katerih    je    vaša slava.
vera, en krst: en Bog in Oče vseh, ki    je    nad vsemi ter deluje po vseh in biva
njem poučiti, namreč po resnici, ki    je    v Jezusu.
poštenega, da bo lahko dal tistemu, ki    je    v potrebi.
povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki    je    nad vsakim imenom, da se v Jezusovem
zemljo in da vsak jezik izpove, da    je    Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga
Eno pa rečem: pozabljam, kar    je    za menoj in se stegujem proti temu,
menoj in se stegujem proti temu, kar    je    pred menoj, ter tečem proti cilju
Naša domovina pa    je    v nebesih, odkoder tudi pričakujemo
po njem je bilo ustvarjeno vse, kar    je    v nebesih in kar je na zemlji, vidne
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar    je    na zemlji, vidne in nevidne stvari,
križa, se pravi po njem, pomiril, kar    je    na zemlji in kar je v nebesih.
njem, pomiril, kar je na zemlji in kar    je    v nebesih.
veličastna je ta skrivnost med pogani, da    je    namreč Kristus v vas upanje slave.
vstali s Kristusom, iščite to, kar    je    zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na božji
Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer    je    Kristus, sedeč na božji desnici.
Hrepenite po tem, kar    je    zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji.
tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar    je    na zemlji.
Kjer    je    to, ni več Grka ne Juda, ne obrezanega
ne svobodnega, ampak vse in v vseh    je    Kristus.
Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi, ki    je    v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu:
človeško besedo, ampak, kar dejansko    je   , kot božjo besedo, ki tudi deluje v
Vse, kar    je    vašega, duh, duša in telo, pa naj se
Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi, ki    je    v Bogu, našem Očetu in v Gospodu Jezusu
je odrešil, in Kristusa Jezusa, ki    je    naše upanje, Timóteju, pravemu sinu
To    je    nauk, ki se ujema z evangelijem veličastva
Ne zanemarjaj milosti, ki    je    v tebi in ti je bila dana po preroški
znova razplameniš žar božje milosti, ki    je    v tebi po polaganju mojih rok.
služijo le podobi in senci tega, kar    je    v nebesih, kakor je bilo naročeno Mojzesu,
Kjer    je    namreč oporoka, mora biti dokazana
priti k Bogu, mora namreč verovati, da    jè    in da poplača tiste, ki ga iščejo.
ostarelega, toliko potomcev, kolikor    je    zvezd na nebu in kakor je brez števila
Kje    je    namreč sin, ki ga oče ne bi vzgajal!
Če    je    kdo v kakšni službi, naj jo opravlja
Pozdravljata vas soizvoljena Cerkev, ki    je    v Babilonu, in moj sin Marko.
da je nebo obstajalo že zdavnaj in    je    zemlja iz vode in da je po božji besedi
To pa    je    oznanilo, ki smo ga slišali od njega
Kdor svojega brata sovraži,    je    v temi in hodi v temi in ne vé, kam
Vi poznate njega, ki    je    od začetka.
sem napisal, da poznate tistega, ki    je    od začetka.
mladi, sem napisal, da ste močni in    je    božja beseda v vas in da ste premagali
ljubíte sveta in tudi ne tistega, kar    je    v svetu!
ljubezni do Očeta, kajti vse, kar    je    v svetu - telesno poželenje, poželenje
Otroci, poslednja ura    je   .
Veliko antikristov    je    že zdaj tu.
maziljenje, ki ste ga dobili od njega,    je    v vas in zato ni treba, da vas kdo
ker ga bomo gledali takšnega, kakršen    je   .
Kdor pa grešno živi,    je    od hudiča, kajti hudič greši že od
Še več, že zdaj    je    v svetu.
premagali take preroke, ker je tisti, ki    je    v vas večji od onega v svetu.
Ljubezen do Boga    je    v tem, da se držimo njegovih zapovedi.
Jezus Kristus    je    tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo.
pričevanje večje, kajti pričevanje Boga    je    v tem, da je pričeval za svojega Sina.
Pričevanje pa    je    v tem:
Aziji: milost vam in mir od njega, ki    je   , ki je bil in ki pride, od sedmih duhov,
in Omega, govori Gospod Bog, on, ki    je   , ki je bil in ki pride, vladar vesolja.
Zapiši torej, kar si videl, kar    je    in kar se bo zgodilo poslej!
Bog, vladar vesolja, ki je bil, ki    je    in ki pride!«
zemljo in na morju, in sploh vse, kar    je    v njih, sem slišal, kako so govorile:
»Zveličanje    je    v našem Bogu, ki sedi na prestolu,
molitvam vseh svetih na zlatem oltarju, ki    je    pred prestolom.
veke vekov, ki je ustvaril nebo in kar    je    na njem, zemljo in kar je na njej,
nebo in kar je na njem, zemljo in kar    je    na njej, in morje in kar je v njem:
in kar je na njej, in morje in kar    je    v njem:
»Stopi in vzemi odprto knjižico; ta    je    v roki angela, ki stoji na morju in
Tedaj se je odprlo božje svetišče, ki    je    v nebesih, in v svetišču se je prikazala
nebesih odprlo svetišče, v katerem    je    šotor pričevanja.
Zveličanje, slava in moč    je    v našem Bogu, zakaj njegove sodbe
Zakaj preroški duh    je    v pričevanju za Jezusa.«
S prometom 13 milijonov tolarjev    je    bila za BTC tretja najbolj prometna
Prvi    je    na centralnem igrišču slavil Španec
Natu in ne o tistem iz preteklosti, ki    je    bil usmerjen proti Sovjetski zvezi«.
To, da    je    bila nekdaj del Jugoslavije, je po
Višino regresa, ki    je    poleg zahteve po povečanju izhodiščne
širše in najti sistemsko rešitev, saj    je    več podjetij, v katerih je država lastnica,
Promet    je    bil večji kot v zadnjih dneh: 97,6
Po njegovem mnenju    je    v tem trenutku najpomembnejše vprašanje,
nedavnega, temveč že od leta 1991 -    je   , da mora Slovenija ohraniti popolno
in parlamentarne demokracije - kar    je    profesor France Bučar - zelo poenostavljena
Kaže, da    je    to ena od največjih pomanjkljivosti
pozneje pa izgubila »propulzivnost«, kar    je    zlasti sposobnost delovanja po ustaljenih
ustave«, ker to praktično pomeni, da    je    sprememba ustave in z njo povezana
ministrskega sveta za energetiko, na katerem    je    bil tudi slovenski minister za gospodarske
Skupaj z očetom in materjo    je    v tem stanovanju tudi štiričlanska
bila uvrščena na dnevni red, ampak    je    bila na zahtevo enega od delegatov
»Osnovni problem    je    v tem, da je žičnica na Zelenici stara
Po njegovem    je    bila Evropa vedno ena entiteta, čeprav
v hotelih včeraj 4002 gosta (koliko    je    bilo spremstva predsednikov, ni moč
ugotovitve na samem kraju kažejo, da    je    nesrečo povzročil šofer avtobusa.
hektarjev veliko zemljišče, na katerem    je    razen igrišča danes še šola in več
rastlinskega planktona, zaradi česar    je    morska voda spet taka kot navadno.
sprememb v praznovanju letošnjega praznika    je   , da ne bo tradicionalne povorke kmečkih
Pa saj tam, v ječi, v celici,    je    zmeraj samo polmrak; ne noči, ne dneva
Mraz    je   .
Saj    je    že zima.
* Noč    je   .
- Sivo nebo    je   , kakor da bi snežilo.
Kaj pa    je    nocoj?
Božič, sveti večer    je    nocoj, Božič, sveta noč je nocoj.
sveti večer je nocoj, Božič, sveta noč    je    nocoj.
V kotu    je    božično drevesce.
Niti nocoj, ko    je    sveta noč, mi ne daš miru, barbar slovanski.
A kje    je    Peter?
vina, temnih gozdov in zelenega morja    je    nekje daleč na jugu.
Lepa dežela    je    in po vsej pravici jo kličejo Dežela
Čim hujše je trpljenje, tem silnejši    je    v srcih upor.
A v očeh    je    ogenj, kot v očeh divje živali in lasje
Tuje pleme    je    še vedno v Deželi zlatega sonca in
Večer    je   , in leži z Nedo pred kočo na mehki
Sneg    je    in megla se ga krčevito objema na težki
V njegovem srcu    je    upanje, svetlo in mlado:
Begunec    je    in ne izgnanec.
Hodi po cestah in v njegovem srcu    je    upanje, še zmirom svetlo in mlado:
Najdù    je    pri bratih.
Živa pesem    je   , in njeni akordi se zarežejo človeku
Siva lisa    je    tam, zarezana od verig in okovov, lep
mladosti in borbe, poln svobode in upanje    je    ž njim, svetlo in mlado, govori sam.
To    je    moja rešitev, to je moje pošteno življenje.
To je moja rešitev, to    je    moje pošteno življenje.
Malo    je    žalosten, malo je kdaj vesel.
Malo je žalosten, malo    je    kdaj vesel.
Malo    je    brezdomec, malo pa je kje doma.
Malo je brezdomec, malo pa    je    kje doma.
Najdù živi in upanje    je    ž njim, svetlo in mlado.
Pozdrav nocoj njemu, ki    je    naš veliki brat.
Telo    je    vse razmesarjeno, srce zdrobljeno na
In še nekaj    je   : cesta pelje vedno naprej.
Tam na koncu nekje, pa    je    prag.
Ali se vam ne zdi, da    je    zadnji čas, da začnemo verovati v samega
Kdo dandanes še ne verjame, da    je    nekje nov dan?
In danes    je    Roža Plamenka še vedno.
Velika siva stavba    je    in straža stoji pred vrati.
Na vratih    je    tablica in na njej piše:
pojdeš k Liberu, v celici poleg mene    je    on, številka 590.
samega sebe, verujem samo še to, da    je    nekje moje ljudstvo, ki trpi, verujem
Jaz ne vem več, kje    je    Bog.
* * * Božič    je   .
Na hribu    je    cerkev.
Malo nižje na pobočju    je    šola.
Zadnjo uro smo imeli kateheta in zdaj    je    poldne.
Drugo vprašanje pa    je   : kako mi poznamo svoje delavce in kje
ne novela, ne povest, ne roman, zame    je    samo življenje, krik današnjega človeka,
Tudi Danica, sestra iz Primorja    je    v tej knjigi.
križpotja, v beznice in v vse stolpe, kjer    je    tema in jim govorite o roži hiacinti
pesem je ostala v srcu in slika Marije    je    v duši.
temnih ulicah in v Josipovcu, kjer    je    ponižani del mladine, se porajajo resnične
V Ročah je bilo pol osmih, čas    je    za šolo.
Kje    je   ?
Kdo pa    je    tam od naših?
Da, da, tako    je   .
Kaj    je    danes...
Morda    je    véliki petek, morda vélika sobota,
Velikanoč    je    in on je tam, sam, zapuščen, osramočen
Velikanoč je in on    je    tam, sam, zapuščen, osramočen in obsojen,
Da    je    veliki petek in velika nedelja, da
se včasih zberemo, zakaj v nas vseh    je    tista nepremagljiva sila, ki nas vleče
V nas    je    družabnost.
večerih časih v pomladanskih dneh, ko    je    v človeku hrepenenje, ko vse raste,
Ve pa, da    je    doma.
Ve, da    je    doma, zakaj tako čudno lahko mu je
zmirom domov, peljemo se tja, kjer    je    moja domačija.
Moja domačija    je    onkraj mejá.
Kje    je    tista nekdanja pesem, kdo poje o veselju
Tudi tam    je    naša zemlja, našega človeka srečam
O vem, da    je    tam čudovito podzemlje:
In tudi kadar    je    povodenj, kadar naraste in se zlije
Tako    je    na njivi!
V jeseni    je    trgatev.
Bendima    je   .
V duši moji    je    radost, pozabljenje in pojem z njimi,
V vseh srcih    je    nezaupanje, v vseh dušah bridkost,
jo imam vseeno rad, še rajši, saj to    je    vendar - to je moja rodna zemlja.
rad, še rajši, saj to je vendar - to    je    moja rodna zemlja.
Na koncu pa    je    likof.
In potem    je    jesen.
Kaj pa    je    še sedaj?
Dež    je   .
Zima    je   .
V kotu    je    križ.
Pri oknu    je    mizarska klop, na sredi, obdana od
sama kri - in je zbežala z njim in kje    je    danes, sam bog ve.
Da, tam    je    Trst, lastnik morja, daljnega, širnega,
Tam    je    tisti Trst, v katerem je sedež lakote
Tam je tisti Trst, v katerem    je    sedež lakote za vso deželo, sedež biča,
Simfonija, to    je    veliki spev.
Res    je    rosa velika.
Čas    je   , da vstanemo."
Med zidovi    je    mraz.
pošiljam za nocoj, da boš vedel, da    je    božič.
Pri nas doma    je    sneg in burja.
Enajsti    je    s tabo?
Za nocoj, za sveto noč, ko    je    tam pri nas sneg.
Božič    je   .
Saj ga nimajo veliko, ampak nocoj, ko    je    božič, je buča na ognjišču in roma
nimajo veliko, ampak nocoj, ko je božič,    je    buča na ognjišču in roma iz roke v
nesreče s tako širokostjo, čeravno    je    dandanašnje jokanje v modi.
Res    je   , pred dvajsetimi leti je bila vas drugačna:
nevaren posel, toda če se pot posreči,    je    zaslužek tu in celo večji, kakor tedenski
Kadar    je    kje pretep, nihče ne razglablja, kdo
Zakaj pa ne Romolo, saj to    je    vendar nacionalno ime.
beseda čez državo in vlado - in to    je    za Rudita kruh.
Zdaj veš, kako    je   .
Nocoj    je    sveti večer.
Ah, da, kje    je    sreča?
Morda    je    na tem tudi kaj resnice, kajti Tinka
Toda kje    je   , mrtva?
Franjo    je    v S. Stefano.
V bajti nad mestom    je   .
Da, tako    je   !
Seveda    je   .
Tudi postavka za brezposelne    je    v mestnem proračunu; toda postavka
proračunu in brezposelni na cesti, to    je    dvoje silno neskladnih stvari.
Če    je   
Zdaj    je    streha nad glavo in to je važno!
Tako    je   , ravno tako.
važnih in pomembnih meščanov - in tu    je    spet vojna na vidiku.
prelomila zakonsko zvestobo, in tu    je    začetek vsega zla: to je izvirni greh."
matere; edina in poglavitna razlika    je    v tem, da se njeno življenje bliža
Jaconcic ne razgraja nič več; tako    je    kakor bi ga ne bilo v hiši.
drugi sin mož na mestu: pri policiji    je   , v državni službi, in lovi žeparje;
in se ni nikdar več povrnil, čeprav    je    tako blizu, takorekoč pred nosom".
In tako    je    Jaconcic kar dobre volje ob teh svojih
In v Argentiniji, tam    je    denar, bogastvo, zlato, hihi.
Pa saj lahko pojde, ko    je    že v Ameriki."
V hiši    je    vrišč.
Vsak večer    je    tak šum zaradi nje.
ali pa sedi v kavarni, in kjerkoli    je   , seže v žep po dozo, ki je spomin na
In tako    je    cigaretni ogorek, ostanek toliko opevane
Zdaj pa    je    seveda druga stvar.
Velika ničla    je   , izgubljenec, ki se svojega izgubljenstva
doraščajoče lačno telo in ravno tako    je    v teh mrkih dneh napolnjena njegova
Kaj se hoče, žival    je    žival, pameti nima, zato pa tudi ne
»Kje pa    je    Ada?«
Kje    je    zdaj domovina in presvetli apostolski
Saj    je    že čas.«
sanje ravno nasprotno, ampak nemara    je    čisto na robu propada in ji je njegova
precej vroče, je rekel, ampak pozimi    je    mraz, burja in sneg.
»V Trstu    je   , Bernard Jakončič se piše,
Majhen fant    je   , nekoliko plešast, z globoko udrtimi
tu kakšni Slovani; bral je sicer, da    je    tu še barbarska zemlja, kjer se dogajajo
Hm, ta    je    preblizu vode in to ni dobro, ker Gilda
ko si ogledaš življenje in svet, ki    je    tam, stopiti za tretjo in četrto, brez
pod milim nebom in te ne zebe, ker    je    poletje ...
Stara hiša    je    bila, zelo stara, veliko strank je
In potem, saj veste, kako    je   : policija se nikdar ne zanima, kaj
Oženil bi se, če    je    bila taka božja volja in živel bi,
Tamle    je   
njo, komaj dobrih dvesto metrov pa    je    bil čez reko visok betonski jez, na
   je    bila žaga.
Saj veš, kje    je    na Pologu?«
To    je    Martin Jakončič,«
»Takole    je   
No, saj    je    jutri še en dan,«
V začetku, ko mu je povedala, kako    je    z njo, se je sicer prestrašil kakor
Kar    je    bilo pohištva, so skoraj vse raznesli
prišel je Bernard in povedal, kako    je    z vso stvarjo.
dolgo, ko je bilo vsej vasi znano, kako    je    z Martinom.
časa solzila in si gnala k srcu, potem    je    njeno srce prerasla skorja zakrknjenosti.
drobni beli lističi in iz gnoja se    je    kadilo kakor iz kadilnice.
Peči ne kurijo več in tako    je    prostor med štirimi zakajenimi stenami
jagod, v kotu visi Kristus in čez in čez    je    taka samota, kakor sredi zimske noči
»Res    je   , ne godi se mi slabo,«
Toda to    je    moja zasluga.
V šoli    je    bil med prvimi, čeprav se ni veliko
»Veter    je    in človek še cigarete ne more prižgati,«
Na polje ni hodil, ker    je    bil že prestar, pestoval je otroka,
»Kje pa    je    tvoja hiša, a, povej?«
se je stresel Martin, »tam, tam    je   
»In kje    je    tisti mlin?«
tu pa tam ujel kakšno dnino; kadar    je    bil dobre volje, ji je pravil o vasi,
župnik, da je vse prav tako, kakor    je   , in da se ne smejo upirati, če je toča;
kakor je, in da se ne smejo upirati, če    je    toča; bog že ve, zakaj, in če povodenj
Tam seveda, kjer    je    njegova domačija, se dolina razširi.
»Eh, moj bog, vojska    je   , kaj hočemo.«
»Kaj pa    je   ?« je pritekla Nanca.
Žef, »kadar kuhaš, pokrij pisker pa    je   
Saj vendar ve, da    je    doma in da se z njim ni prijetno srečati.
Tvoja velnica    je    brez dna.
Kje pa    je   
vsem tem res ni belila glave; kakor    je   , tako pač je.
ni belila glave; kakor je, tako pač    je   .
Senožet    je    treba samo malo prekopati, izruvati
včasih nesreča sreča; sreča kot taka    je    notranja harmonija, izpolnitev vseh
bi bili brez hrepenenja; hrepenenje    je    sreča; človek brez hrepenenja pa je
»Kdo    je    «
in povedali so mi, da ne vedo, kje    je   .
Zdaj    je    posebno v stiski, ker mu grozijo z
Kar grdo    je    to napisati, a bilo jo je strašno slišati.
Seveda, zdaj pa pride, na pomlad, saj    je    že čas.
sredino - in ker pravi pregovor, da    je    srednja pot najboljša pot, so živali
Vse mu    je    novo: okno, pod, polica, vrata, postelja
pregradi pravijo v Italiji volčje žrelo in    je    pred oknom zato, da vidi jetnik samo
sem ujel vrh griča Gianicolo, kjer    je    Garibaldijev spomenik.
Zdaj    je    še čas.
Treba se    je    odločiti: gosenica ali drevo.
»Tu    je    pritožba.
Po kolesnicah    je    voda in pozabil sem, da imam luknje
In če kaj bleknem,    je    brž ogenj v strehi.
Toda koliko    je    bilo na tem resnice, se ni dalo dognati,
»Kje    je    pas?«
»Matic, če    je    pa tako - - - « je rekel Kuščar iz
bil zavidanja vreden, kajti z usodo    je    dandanes na svetu križ.
In tako    je    kajpak razumljivo, da se je zanimal
Njihovo mesto    je    pri delu, drugje so povsod v napoto.
In »otrok«    je    smrkavcu vendar najhujša psovka.
polagamo sebi račune o življenju, ki    je    že za nami, večkrat zardevamo, toda
Fratniku, naj zaskozibog odneha, saj    je    vendar kristjan; otrok da ni zdrav,
In tako    je    prav.«
Res    je    da se mu je s tem odpirala pot med
Nemara pa je kakšna rešitev; če    je    bo Peter gotovo vedel zanjo.
Saj to    je    vendar bolezen.
»Tako    je   !« je pribil Izidor in tako krepko položil
Za marsikaterim kmečkim domom    je    košček nepoznanega in zapuščenega sveta,
Hudo    je    pa že tako, da vso noč ne zatisnem
fanta pa sta ga pošteno ozmerjala; da    je    vendar že fant, sta rekla, in da ima
duši, toda saj vsi vemo, kako brezupno    je    s solzami brisati ljubljeno podobo,
Tako    je    pač: če ima hudič mlade, nima samo
»Ah, kar    je   , pa je!« se je nenadoma otresla.
»Ah, kar je, pa    je   !« se je nenadoma otresla.
natakarica, otroka bi pa on viškal, saj    je    vendar Poviškaj.«
njegova najmlajša »poguznjenka«, kakor    je    v pijanosti imenoval svoje hčere, vendarle
»To pa    je   ,« je prikimal Rupar.
tisočerih barvastih odtenkih, kakor    je    na tisoče odtenkov v naših srcih in
stokal Štefe in kakor vsi verjel, da    je    zdravje v zdravilu, ki ga nimaš.
Kar bolan    je   ," je trepetal Štefe, a njegove oči
Saj težko jih    je    rediti, a še teže je, če ti umirajo.
Saj težko jih je rediti, a še teže    je   , če ti umirajo.
so visoko, drugi globoko, in treba    je    truda in včasih tudi tveganja, da jih
prekladajo po hišah, jezno gledajo kramp, ki    je    v mraku za vežnimi vrati kakor potuhnjen
Vrt pa    je    pred njimi.
Sredi vrta    je    obzidana gredica in tam se poštar ustavi.
predse, prislonijo k njej kramp in kmalu    je    okrog poštarja strnjen krog.
Zdaj ve samo to, da    je    v oknu Modrijanove hiše njegova mati
udarca, novega utripa, ki mu oznanja, da    je    še življenje v njem.
Tako tiho je, da    je    slišati, kako veter na vogalu Usadarjeve
Zdaj    je    na varnem, kajti miličniki in karabinjerji,
sicer komaj dober hip, toda takle hip    je    na begu kar lepa večnost, ki vlije
Pred njim    je    Rejcova njiva, kjer je koruza že okleščena
vrat, komaj za dva skoka, potem pa    je    gosto jelševje in Idrijca.
nekoliko težke in tudi neka odrevenelost    je    v njih.
Dragič se požene in    je    v treh skokih v koruzi.
Kadar hudiči pihajo za tabo, takrat    je    treba šviga‐švaga, sem in tja, sem
Rob njive    je    tu!" si veselo reče.
jelševje!" si veselo ukaže, se požene in    je    že na mehki otavnici.
Kje    je    šele jelševje?"
toda kaj    je    to, kar vidi, tega ne more dojeti več.
ziblje ogromna kosilnica, v kateri    je    kosilo za kosce; kosilo kakor se spodobi:
Tudi Hostarjeva Nančika    je    med grabljicami, kajti v toplih dneh
Nančiki pa    je    tudi treba dati priložnost za zaslužek
sklede in bi radi zajeli, toda treba    je    čakati Zavoglarja, ki je zadnji v vrsti.
njen brat, naš hudomušni stric Nac, ki    je    kljub trdemu življenju človek vesele
jim še sanja ne, koliko živih dvomov    je    v bistri otroški duši.
Naša hiša    je    dobre pol ure iz vasi, popolnoma na
Kako in kaj    je    zdaj z bogom, tega jaz po vsem tem
Vse    je   !
Na vrhu    je   
No, saj    je    tako že med pokojnimi,
Jasno    je   , da mu Obrekar ni verjel.
pa je tudi ženi povedal, kako in kaj    je    na Oblakovem vrhu.
»Nekaj silnega, privlačnega    je    v njih.«
kadar    je    tvoj otrok v smrtni nevarnosti, tedaj
‘V nevarnosti pa    je   .
Kje    je    dobiček vsega tega garanja?
tudi odvrgel breme in rekel, da kar    je    - je.
odvrgel breme in rekel, da kar je -    je   .
Treba    je    živeti.
Onstran reke    je    Modrijanov travnik.
pravi, da je kraljeva oborožena sila, ki    je    nad fašisti in nad vso politiko, kar
minljivo, on pa je neminljiv, kakor    je    kralj neminljiv.
Kje    je    recimo možatost poveljnika finančne
Razglas    je    v italijanščini, toda ljudem je vseeno,
Danes    je    ta krog še bolj mučen, ker vedo, da
Tako je, kadar    je    silna krivica že pred vrati.
še enkrat umijejo in počešejo, ker    je    kljub vsemu vendarle praznični dan.
pred dvonadstropno Modrijanovo hišo    je    že v senci.
vsak preprost in pošten človek, zato    je    zanj Barbaron še zmeraj nerešljiva
In zdaj    je    tudi konec Trohovega rodu.«
Greh    je   !
Zgrabi ga s trdo roko - in še isti mah    je    Modrijan v cestnem prahu, Žuželjčevka
»Neža, kje    je    že tisti svet!« se iz polmraka oglasi
»Tukaj    je   !
Tukaj    je   !« ponavlja in ga potiska k tlom.
»   Je   !« dobrodušno odvrne Čargo.
»Baba    je    še kar pri močeh.«
Toda zdelo se ji je, da    je    njeno telo rahlo kakor sprhnel trš,
»Tvoja hrbtenica    je    kakor stožje v kopi.«
In vedno več    je    ljudi.
»Ali    je    naš tudi tam?« vprašuje Usadarica.
»Ali    je    stric na Prikraju?« bi rada vedela
»   Je   , boga mi!«
Kakor v Bosni    je   , kakor v Bosni!« govori ves žareč in
»Tako    je   !
Harmonika se spet oglasi in    je    v temi še glasnejša.
In petrolej    je    takoj tukaj.
Petrolej    je    tukaj!
»Tukaj    je    zdaj dihur!« glasno reče in ga sunkovito
In v izbi    je    spet vrtinec.
Polnoč se že bliža, ljudi pa    je    že toliko, da še nosu ne morejo več
Pod njimi    je    ozka in globoka Baška grapa, vsa čista,
Na levem, strmem, poraščenem pobočju    je    železniška proga.
bolj strmem in zaraščenem pobočju,    je    kolodvor.
Od ceste    je    klanec, ki gre proti vasi.
V njenih očeh    je    skrb, okrog ustnic bridkost.
»Misliš, da    je    na koncu sveta, pa se nenadoma znajde
Na desni strani    je    ob steni kup ostrega peska.
umikal, zadene z nogo ob tnalo, ki    je    za njegovim hrbtom, in se skoraj sesede.
in se nagne k Drejcu, ki že čuti, da    je    poražen.
Iz grape    je    slišati ropotanje in treskanje železniških
Med okni    je    kratka deska, na kateri je nerodno,
Nas    je    vojska!«
Na trgu    je    že velika gruča ljudi.
Pred njimi    je    strojnica.
Na dnu klanca    je    tovornjak.
in namizno lučjo s širokim senčnikom    je    fotografija lepe ženske, ki objema
Bichi na fotografijo svoje žene, ki    je    tik revolverja.
pogled je oster, a kljub vsemu    je    v njegovem glasu in v njegovem pogledu
Za vrati    je    sklednik, pri prvem oknu mizarska klop.
V kotu nad mizo    je    oltarček, okrašen s papirnatim, zaprašenim
»Samo papir    je    v njem.
Videti    je    v zadregi.
V sobi    je    mučna tišina.
Na stopnišču    je    slišati škripanje odhajajočih korakov.
Na cesti    je    top.
»Ta    je    iz Trsta!« naglo pove Boris.
»Kje    je    Drejc?«
s črno barvo dovršujejo napis TUKAJ    JE    JUGOSLAVIJA.
Dragarica    je    pri vratih in zaskrbljeno, a ostro
Zdaj    je    na njihovih obrazih več globoke tragike,
Pred redkim, golim planinskim gozdom    je    kos zasnežene, precej široke, valovite,
Vse kaže, da    je    na robu telesnih in tudi duševnih moči.
Vse kaže, da ne ve več, kje    je    in da ne sliši in ne vidi, kaj se godi
»Kje    je    Dragič?« vpraša z votlim glasom.
»Kje    je    Dragič?« ponovi glasneje in zahtevajoče;
Tik pod njimi    je    v ozki dolini požgana vas.
vodnjaka, ki je tudi oživel in glasno teče,    je    partizanska kuhinja.
Nad nizkim ognjiščem se na verigi, ki    je    kar kosmata od saj, ziblje kotliček.
»V Dragi    je    spet postojanka?
Stric Sova    je    tam.«
Ob klancu, pri vhodu na dvorišče    je    bunker iz cementa.
zdolgočaseno postopa domobranec, ki    je    na straži.
Nato gre k mizi, pomaha domobrancu, ki    je    na straži pri bunkerju, in zavpije:
»Zdaj    je    na vrsti čuvajnica!« mirno reče Drejc
»Kje    je    moj?«
Žena mu    je    neprestano za petami in ga nestrpno
Stane se spusti v štab, ki    je    tik pod cesto, na ozki polici med skalami,
Vendar pa    je    po njunih kretnjah in napetih obrazih
in napetih obrazih jasno videti, da    je    sovražnik blizu in da vlada samo trenutno
Sedlo    je    že tik pred njima.
kakor bi hotel preskusiti, kako in kaj    je    zdaj z njegovim glasom:
Kje pa    je    Drejc?«
»Kdaj je šel?« hlastno vpraša Sova, ki    je    videti že ves na trnih.
Na mizi    je    kup fižola, ki ga očka Orel in Obrekarica
Ko    je    sredi brvi, zareglja z nasprotnega
delajo mehanično, na njenem obrazu    je    zla slutnja.
sanj, in živahno skoči k njemu, a ko    je    pred njim, ga dolgo vprašujoče gleda,
Tudi na njenem obrazu    je    zla slutnja.
Danes    je    stvar na dlani: vrana vrani ne izkljuje
* V zaklonu za skalami    je    štab korpusa.
obleži, drugi plane kvišku, a Sova    je    že pri njem in ga z vso silo podere
Na ovinku asfaltirane ceste    je    bunker, ki iz njega strelja top.
»Četrta armada    je    že tu.
Kdo    je    v četrti armadi?« hlastno vpraša Boris.
»Kje    je    komandant?« vpraša tankista.
Pred njimi    je    Trst in morje se svetlika.
Sonce živo sije, Idrijca pod mostom    je    svetlo zelena, on pa drvi po mostu,
iztrgajo Petra fašistom iz rok, dokler    je    še čas.
In zdaj ... zdaj    je    tukaj ...« je mračno končal in s kazalcem
okrog sebe, in zazdelo se mu je, da    je    na tujem, čeprav je vedel, da je doma.
In tako živi sredi polja, kjer    je    pomladi živo zelenje in omamen vonj,
A ko sine svit,    je    še zmeraj na istem mestu, utrujena
Vem, kje    je    to,« je rekel ponosno, z grmenjem potegnil
»Tam    je   ,« je z nenavadno velikim in debelim
»Tam    je   .
čmrlja je nosil - kakor ti in kar vas    je    državnih - - da si je služil svoj kruh.«
Premalo te    je    v hlačah, da bi jo zadržal!«
se razočarano spogledale, češ Egipt    je    vendar v Afriki, v Afriki pa živijo
»Moj napuh    je    moja stvar, tvoja stvar pa je, da izbereš
Danes    je    sv. Matija - pa naj bo Matija!«
Saj    je    v Luži.
Rečeva pa ti, da    je    zdaj treba Maticu krepko osoliti pamet!
Kaj pa    je    Matic kriv, če ti sanjaš o njem!«
»Koža    je    zmeraj za rabo ...«
Trdna    je    kakor skala.
trikrat zapovrstjo, kar pomeni, da    je    smrt v bližini.
»Ravniški Sultan    je   ,« je rekel in stopil naprej.
Tudi v tem, kako se dviga in pada,    je    zvok, čeprav ga z ušesom ni slišati.
v cerkvi večkrat sliši... da, koliko    je    maš v dober namen!
Janeza, na mlajšega sina, na tistega, ki    je    zdaj v norišnici.
Prav malo jih    je   , ki bi bile pogumne.
zakrknjena in trda ženska, toda... naposled    je    le treba priznati, da je bila po svoje
Obraz vidimo, pamet se pokaže, kaj pa    je    v srcu, nihče ne ve ...
kako bi se reklo ... to dokazuje, da    je    tudi v preprostem srcu velika moč ...
No, pa najprej    je    treba povedati o Janezu.
‘Zdoma    je   ,’ so rekli in se razšli.
Komaj devet let bo stara, pa kaj vse    je   
zajame sapo in nato srečno pomisli, da    je    doma sredi lepega sveta in da je naposled
A glej, že    je    tu drugi kozolec.
Pomislil je, kako lepo    je    živeti ...
Idrijca vali po globoki soteski, da    je    pred tabo Soča, tako čudovita reka,
Treba    je    vedeti, da je bil takrat delavec še
In kakšno je bilo in    je    njegovo življenje?
Res    je   , da Martin nima srca niti za pol človeka,
nima srca niti za pol človeka, res    je   , da je že trideset let grobar, toda
Preveč jih    je   .
gledat, če    je    še tam, kamor sem jo bila skrila.
nisem, spal bom pa v svoji čumnati, če    je    stara postelja še v njej.
- Še    je   , še!
- Jezus, saj    je    že mrak! -
To je vse, kar    je    bilo pri hiši ...
na krivo pot, nemara sploh ne ve, da    je    bil na pravi ...
Res    je   , da bo treba izreči tudi te besede.
Ali je res mogoče, da    je    bilo to pred petnajstimi leti, v tisti
Pa vendar, koliko    je    bilo v tem daljšem trenutku lakote
Dve leti    je    bil v Dachauu, Buchenwaldu in Mauthausenu,
Bil    je    še v taboriščni obleki s številko na
Vino    je    brez okusa, niti mokro ni.
morem spomniti, kdo    je   .
Tako    je    pač, da je smrt postala naša vsakdanja
- Kje pa    je    oče?
- Tu    je    naš list.
orlovskega nosu in počasi povedal, zakaj    je    v tem zboru.
»Res    je   , da sem star, toda ne tebe ne brata
»Bogve kaj    je    z njo ?«
Povej no, kje    je   ?
- Tvoje hlače kažejo, da    je    v tistem Nikjeru tam zunaj presneto
Tri leta    je    bil v nižji trgovski šoli, potem pa
In kako vesel je bil, da    je    bil doma sam in na samem, pol ure iz
In ker    je    bil prav v tistih najnesrečnejših mladeniških
že zato, ker sploh živi, ker sploh    je   .
stopil je v kot za vežnimi vrati, kjer    je    bilo večno zaprto in zakajeno okence,
orlovskega nosu, kar je zmeraj storil, kadar    je    bil v zadregi, ali pa če je moral kaj
Otavnika    je    bilo dva voza, da, dva vozička ga je
je bilo dva voza, da, dva vozička ga    je    bilo, otavnička, otavnice pa še za
Tam    je    bilo pribežališče njegovih težkih ur.
Še nekaj drugega    je   .
‘Res    je   .
- Res    je   , da bo treba vse, kar zdaj neseva v
Povej, kako    je    bilo v Tolminu.
In tako    je    tudi bilo.
pripomnil oče, - samo izdatna ne bo, ker    je    bilo preveč dežja in premalo sonca.
hodil nazaj v tisti Podzemelj, ki    je    pod zemljo.
ravnodušno zamahnilo z roko in povedalo, da    je    oče nekje med potjo.
nenadoma posvetilo, kaj se pravi, če    je    oče nekje med potjo.
Zdaj    je    še čas.
za vsakega, kdaj se je rodil, kdaj    je    bil pri birmi, kdaj se je poročil in
jo, na primer, vprašal, kakšno vreme    je    bilo na veliki četrtek leta 1906, pa
nekje na Moravskem, v Obrekarjevem dobu    je    samo njegov prazen grob.
moje telo izmučeno in razboleno; bilo    je    tako brez moči, da je kar samo omahnilo
Saj    je    samo tri ure hoda.
Na njenih brezkrvnih ustnicah    je    bil znani spokojni smehljaj.
Dokler    je    bila na mrtvaškem odru, sem le poredkoma
Ne vem, kaj    je    bilo v mojem pogledu, toda moralo je
otrok moj, kaj so skrbi in koliko jih    je   !
Toliko jih    je   , da ne morejo vse v glavo.
Dobrota ni v krvi, dobrota    je    v srcu.
Torej    je    življenje v krvi.
Če praviš, da    je    v krvi, potem bo rdeče ...
Življenje    je    v krvi? ...
‘Tako    je   , tako,’ sem jim odgovarjal.
Res    je   ! ...
Vse    je    bilo kakor prej, samo vse je bilo nekam
Kje    je    že tisti čas! -
- Tako    je   , dragi dečko, da boste morali kar odložiti
prav tako mrko oglasil drugi, češ čas    je   , da gremo.
Bilo    je    v maju in dan je bil resnično lep.
- Tam    je    šmarnic!
Tam    je    šmarnic! -
biti o mraku že doma, drugič pa, ker    je    bil v Obrekarjevem dobu kadetov grob.
kadetovim grobom: pod starim gabrovim grmom    je    bilo za dve mizi peščene ravnice in
peščene ravnice in sredi tiste ravnice    je    bilo dobra dva metra dolgo zeleno koritce
- Tukaj    je    bil njegov grob.
- Res    je   .
- Kaj pa    je   ?
In potem se bova pogovarjala, kako    je    bilo, - sem odsotno ponovil njene besede
Kje    je    tisti svet! ...
In kje    je    tisti pob! ...
in kje    je    tisti devetnajstletni, ki se je v ječi
obrvi so bolj košate, tudi nekaj divjih    je    že vmes, gladko čelo je razorano, okrog
gladko čelo je razorano, okrog oči    je    nekaj kož preveč in se zato nabira
Pogledal sem v nebo: tam    je    bilo zvezd, svetlih in rdečkastih,
In če    je    bila tu mimo kurirska pot vso vojno,
»Saj res, kaj pa    je    s Kadetko?«
Bilo    je    v zgodnji jeseni.
Dopoldne    je    bila v hiši rekvizicija.
Naša dolina    je    bila v neposrednem zaledju, vojaštvo
Oče    je    bil že dve leti na ruskem bojišču.
Julija Rodeta, po domače Julčka, ki    je    bil doma tam nekje pod Višarjami in
- Tako    je   , Andrejc, da moramo odgnati krave.
- In tu    je    potrdilo.
nizkim glasom rekel Strmar, - tako    je   , da bo treba oddati krave ...
bi dolgo odmevalo: na soškem bojišču    je    bila bitka.
skušal dopovedati, naj se kaj oglasi, če    je    v bližini.
Bila    je    harmonika, ki se je oglasila v daljavi.
sosedje, oddaljeni dobrih deset minut,    je    bila Sodoma in Gomora, kakor je govoril
Očitno ga je v hiši motil hrup, ker    je    bil ves dan zunaj, verjetno pa je bil
široka, mirna, zelena reka, nad reko    je    prostrana zelena polica, na polici
Za tri knjige jih    je    jih.
videl, da sta v lazu ležala kadet, ki    je    bil brez suknjiča, in Justina, ki je
razdelili in se v hipu postavili tako, da    je    bil med njimi precejšen četverokotnik.
V izbi, ki    je    bila pod nami, so nekaj hrupno prekladali,
kuhar iztrgal iz zida edino okno; bilo    je    brez tečajev in z žeblji pribito, zato
komaj pol ure, kajti sreča otroške duše    je    v tem, da hitro sprejema in prav tako
- Tako    je   , tako, moj Andrejc!
Naj babe vsaj pogledajo, če    je    Justina nemara tam.
Zdaj    je    bilo prave oborožene sile povsod na
- Res    je   .
- Ali    je    Justina v Podmelju?
- Kar    je    v skledi, - je odgovorila mama in odbrzela
zarila obe roki v dobro velnico moke, ki    je    bila v njej, in zastokala:
- V izbi    je   , v izbi je! -
- V izbi je, v izbi    je   ! -
Še    je    bilo sonce nad nami, toda bilo je zakrito
Iz kuhinje, ki    je    bila na drugem koncu, je grmel srditi
Bil    je    v samih hlačah in srajci.
skrivaj dvignil prt in pogledal, kaj    je    pod njim.
jo v podrtem Martinovem seniku, ki    je    bil komaj pet minut od nas.
kakor bi se bal, da moja pokrajina, ki    je    zdaj tukaj, tik za mojim oknom, živa
Tako    je    pač: kdor gre mlad od doma, odnese
Takole    je    zdaj zunaj:
Sonce    je    že dober seženj nad Brezmi.
»Vidiš, vse    je   , kakor je bilo,«
»Vidiš, vse je, kakor    je    bilo,«
Kako malo ljudi    je   , ki ga znajo pravilno spregati!...«
Iz cinka    je   , - je povedal tesar in v dokaz resnice
- Tudi če    je    iz cinka, je hudič težak!... -
Bila    je    v sami srajčici; nagibala je kodrolaso
in krajši, desetkrat manjši, kakor    je    bil v mojih otroških letih.
jo uspešno, kajti prvi porok zmage    je    besna zaljubljenost, ki ne presoja
‘Zdaj pri nas ni več države, temveč    je    čez in čez samo domovina.’
»Res    je    ... toda tudi to ni tako preprosto.«
»Naš    je    seveda tudi zraven!«
»Kakopak da    je   .
To    je    nalašč zanj.«
Ko    je    bil kake tri metre od brega, je vrgel
Edino, kar    je    bilo v njej nekaj vrednega, so bili
»Za pamet    je    zmeraj čas!«
Kako    je    bilo?
živo in nadrobno razložil, kako mu    je    v Leobnu, kjer je delal dolga leta,
ponekod imajo po vrtovih, vprašal, če    je    bil tudi on v Leobnu.
- Kje    je    čeča?
- Jezus, kaj pa    je   ? -
Vsi so se upirali, a bilo    je    zaman.
In res, ptičica    je    bila, ptičica, toda na veji.
Res    je   , da se v cerkvi nisem mogel nikdar
Bila    je    sama v bajti, šivala in pela.«
»Res    je   , da ji to ni bilo všeč,«
Bilo    je    na samo semanjo nedeljo.
na vse skupaj nekaj kozarcev vina pa    je    ogenj v strehi.
»Da, res    je   
Drugič pa, Boženina bajta    je    bila v hribu, daleč nad vasjo in na
- Res    je   .
Aktivistka sem pa    je    zato moja dolžnost, da vam vse odkrito
»Res    je   , neučakana sem,«
je bil Gino stokrat jasnejši, kakor    je    bil v gostobesednem tetinem pripovedovanju.
Prej    je    bil zame samo neki Gino, dober in prikupen,
Da, spet    je    tu Kadetkin »Lahček«, prikupni partizan,
To je precejšen polog, kjer    je    bila v starih časih njiva.
A že v mojih otroških letih    je    bila tam senožet, zame eden najlepših
ter se zamaknila v Dominov rob, ki    je    bil zdaj pod nami.
»Mrtvih    je    bilo toliko, da se staremu človeku
staremu človeku lahko zmeša, koliko jih    je    bilo tukaj in koliko tam ...«
treba kopati z rovnicami, a zdaj, glej,    je    že na ravnem nekaj slabših njiv, ki
Zdaj    je    tam,« je stegnila koščeno roko in pokazala
Tam    je    Modrijanova grobnica.
»Kje    je    Modrijan?«
»Koliko pa jih    je    pravzaprav?«
Precej jih je padlo, a tudi kar    je    živih, se le počasi vračajo domov.«
»Res    je   
»Mamica    je   
butnil izpod Vranjeka, sem slišal, da    je    bil v mojem klicu obup.
Takih smrti    je    bilo baje precej, kakor so pripovedovali
O, bil    je    tako lep pomladni dan, svetel in zveneč,
»Kje pa    je   
Tudi tam    je    pod stropom brlela slabotna žarnica.
naužije sončka ... in zračka ... saj, ves dan    je    v hramčku ... in danček je tako lep ...
Jur    je    ob pamet!« vzklikne Travnikarjev stric.
Toda zdaj se že ne smeje več, zdaj    je    že rdeč ko kuhan rak.
Sonce živo sije, Idrijca pod mostom    je    svetlo zelena, on pa drvi po mostu,
iztrgajo Petra fašistom iz rok, dokler    je    še čas.
bilo všeč, ker je bil žagar, žaga pa    je    ob povodnji stala.
Zdaj    je    pri njivi, zdaj gre mimo žive meje,
njivi, zdaj gre mimo žive meje, zdaj    je    že v gozdu.
   Je    že tu.
Zdaj    je    pri Debeli skali.
»Ptica    je    na skali.
»Koliko jih    je   !« se je začudil in stegnil roko proti
»Koliko    je    teh Prikrajarjevih deklet!«
»Šest jih    je   ,« je zamrmrala Milica, ne da bi se
»Ker nemara le    je   
»   Je   !« je zapiskal bajtar.
»Če    je   , potem naj pride!«
»   Je   
»   Je   !« je trmasto zapiskal bajtar.
Naša fara    je    za hudičevim repom ali bogu za hrbtom,
so se spustile v razpravo o tem, kaj    je    bogu bolj dopadljivo, če se župnik
»Župnik    je    takšen, kakršen je!
Župnik, ta pa    je   !
»Hudič    je   !« je zdaj zapiskal trmasti bajtar.
»Ali te    je    strah?« je z globokim glasom vprašal
»Toliko    je    te lepote, da bi jo človek lahko z
»Povejte, ali    je    hudič ali ga ni?«
Hudič    je   !« je pribil.
»   Je   ?« je zazijal kovač.
»   Je   !« je še enkrat pribil župnik.
»Dragi otroci, zdaj    je    na vrsti računstvo, potem pa lepopis.
jih dolgočasni fajfarji ne razumejo,    je    treba odnesti v grob.
dežja in še ena kaplja in še ena, pa    je    curek.
reko, reka pa čez bregove, in tukaj    je    povodenj, ki vse opere in vse obriše!
krivička in še ena krivička in še ena, pa    je    krivica.
ena krivica in še ena in še ena, pa    je    huda krivica.
in še ena huda krivica in še ena, pa    je    strašna krivica.
strašna krivica in še ena in še ena, pa    je    nečloveška krivica.
zahrumi in se začne valiti, in tukaj    je    revolucija, ki pobriše vso človeško
Pa pustiva zdaj to, ker    je    le preveč grdo!« je zamahnil z roko.
Dolga vrsta nas    je   , ki smo te bridkosti doživeli, in dolga
bridkosti doživeli, in dolga vrsta nas    je    tudi tistih, ki smo jih doživeli v
Kakšna kazen pa    je   , če te takoj ustrelijo?«
Zdaj    je    vse to že daleč, zdaj je vse to že
tukaj sem pribil staro koso in tukaj    je    leseno kladivce, ki tolče po njej,
Zdaj    je    pomlad!
Zelo se bojim, ker vem, da    je    pod tepko smrt.
hribi so globoko pod mano in pod mano    je    tudi zasneženi Krn.
Druj    je    v našem narečju drugi.
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na zemljici
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na zemljici
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na zemljici
»Tantadruj, zdaj    je    zima in ni modrasov!«
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na zemljici
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na zemljici
»Treba    je    vprašati!« je zamrmral Luka.
»Jama    je    tam!« je zagrmel Luka in zmagoslavno
»Tantadruj, jama    je    tam!« je veselo vzdihnil norček.
»Jama    je    tam!« je pribil Luka.
»Tantadruj, koliko jih    je   !« je veselo vzkliknil in poskočil,
»Tukaj    je    jama.«
»Tantadruj, tukaj    je   !« je srečno prikimal norček.
»No, kako    je   ?
Kako    je   
»Tantadruj, kako    je    toplo!« je srečno vzkliknilo iz teme.
»Res    je   , nobenega vetra ni.«
»Kje    je    Luka?
Kje    je    Rusepatacis?
In kje    je    Tantadruj?«
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na
»Na‐a nebu    je‐e    sonce, na zemljici
In zmeraj    je    kakor prvič.«
To    je    vendar igračkanje.
volje, je zame vse, sploh vse, kar    je    - in tudi česar ni - živo, lepo in
In da    je    sam!« je s poudarkom rekel Peter Majcen,
Na trgu    je    vsak dan več proizvodov; tudi takšnih,
Samo stari    je    videti nekoliko
»Kar se tega tiče, mir    je    ...
Saj    je    vendar zima! -
In tudi če    je   , koliko jih je zdoma!
sklenil, da mora takoj pogledati, kaj    je    s Tilčko; naglo je zbil tri hrastove
zima!«, a se je še pravi čas zavedel, kje    je   , da ni do kraja bleknil tega usodnega
»Je že res, da    je    za otavo še malce prezgodaj, toda v
malce prezgodaj, toda v Tihem dolu    je    dober svet in dovolj mokrote, da hitro
In tam    je    zima.
Snega    je    do kolen...
no, saj si lahko sami mislite, kako    je    in kaj se zgodi, če je dedec bolan
In samo kar nas    je    iz prejšnjih časov in ... in izpred vojne
»Kje pa    je    tisti Tihi dol?«
»In kje    je    tisti Tihi dol?«
»A kje da    je   ?« se je popraskal kmet.
»Trobenta    je   !« se je oddahnil.
»Ha, trobenta    je   !« je ponovil in se zmagoslavno udaril
»Trobenta    je   !« je ponovil še enkrat in se po dolgem
Nemara    je    v zvezi s tistim dekletom?
Mehka, zelena, lepa dolinica, kakršnih    je    v resnici najbrž prav malo, tako lepa,
A če je Tihi dol, potem    je    prav blizu Črnega loga.
Tukaj    je    Črnilogarjevo močvirje.
In pod bezgom    je    perilnik, prav takšen perilnik.
»Ali    je    ta presneta trobenta ali je ni?...
»Ah, saj je vseeno, če    je    v resnici ali pa če je ni!« je zamahnil
Mar    je    po svojem občutku do sveta kaj drugačen?...
»Na, tukaj    je    spet Tihi dol!« je glasno rekel.
In zdaj poglejmo, kaj    je    pred mano!
Tam na dnu    je    travnik, tista neizmerna ravna postelja,
Gaber    je    videti nenavadno resen, otožen, mrk.
In kje    je    zdaj tisto, kar je videlo?...
Seveda, v gabru    je   !
Svet, ki    je    zdaj pred mano, je tudi zlat.
Tako daleč    je   , daleč tam na dnu, a kako je svetel
In nad hrastom    je    njiva cvetoče ajde.
Nad njivo    je    precejšnja polica.
In na polici    je    kmetija.
Streha    je    videti nova, saj se svetla opečnata
njo pa    je    zasneženo polje, ki se v mesečini širi
- Kje pa    je    Tone?
- Kaj pa    je    to? - si je rekla Temnikarica. -
Kje    je    Justina?...
»Zakaj    je    v vsakem ustvarjanju, ki je vendar
trdno prepričan, ali v resnici sploh    je   , pa sem obstal na tem obronku in pozabil
»In med njimi    je    zdaj tudi Temnikarica.«
Privid    je    zdaj že v njem.«
»Seveda    je   ,« je zamrmral Peter Majcen.
»In kje    je    zdaj?«
»Kje    je   ?...« se je zamislil.
vsak na svojem bregu, srednji rod, ki    je    med njima, pa zdaj uporno vesla po
Vse, kar    je    od sonca!
Tako    je    to!«
presunilo prej, ko še ni zatrdno vedel, ali    je    trobenta v resnici ali je samo v njegovi
vedel, ali je trobenta v resnici ali    je    samo v njegovi domišljiji.
Tukaj    je    zveza, tukaj mora biti zveza!
Mladi    je    doma.
zanima, če sreča tujega človeka, kdo    je   , od kod je prišel in kaj počenja v
dolinica, seveda, kar lepa dolinica    je    ...«
»V vratih    je   
»A v vratih    je   ?...
»Na koncu    je    ... prav na koncu je že...«
»Na koncu je ... prav na koncu    je    že...«
»Kaj pa    je    po vašem povest?«
Jankca ter se s potrtostjo zavedel, da    je    v tem trenutku prav gotovo manjši in
odšel s teto, bi mi povedala, kako    je    pravzaprav z mladim Blažičem...
posebej, ker je steza zelo ozka in ker    je    pod njo prepad.
- Treba    je    pomlatiti vse do zadnjega!
Saj    je    vendar živ človek!«
»Res    je    hotel iti, pa sem mu rekla, naj ne
zajel zrak - in tedaj je začutil, kako    je    v njem vse votlo, votlo in prazno od
In kje    je    moj gaj?
In kje    je    tisti zamišljeni pob?
Kje    je    tisti otroško zasanjani slovenski knez,
Vsa    je    v belem kot mlada nevesta in skoraj
premetavam svoje papirje, zakaj v meni    je    zima, takšna zima, kakršne še pozimi
In tukaj    je    kladivce, ki tolče po njej, da klopota:
sem pribil staro počeno koso in tukaj    je    leseno kladivce, ki tolče po njej,
Zdaj    je    pomlad! ...
Kako lepo je otroku, in kako lepo    je    nam vsem, ker upanje nikdar ne umre.
me zgrabi hujša skrb: spomnim se, da    je    pod tepko smrt.
so že globoko pod mano in pod mano    je    tudi zasneženi Krn.
»Treba se    je    ozreti po poti, ki jo je prehodil.
»In v srcu ni samo kri, v srcu    je    tudi ljubezen!«
»Samo ena pot    je    za kamen, ki je podobna ljubezni.
»Hudo mi    je   , ker ne morem do njive,« je rekel kamen.
A še najbolj    je    podobna ptici.
In tako    je    zdaj tudi tukaj že trideset let.
Tako blizu    je   , a le ne more do njive.
Zdelo se jim je, da    je    res nekam čudno...
»Škoda je leske, saj pravim, da    je    vsako leto manj lešnikov.
Bič    je    treba preizkusiti, ali je dober ali
»Prej bi rekel, da    je    vaš oče.«
»To    je    moj boter,« je malomarno pojasnil Bouvard,
»Torej    je    sadjarstvo ena sama neumnost?«
secirati, Bouvard pa je vprašal, kakšno    je    razmerje med žensko in moško notranjostjo.
»Gibalo življenja    je    za naju skrivnost, bolezni je preveč,
življenja je za naju skrivnost, bolezni    je    preveč, zdravila so negotova, pisci
»Saj    je    iz Caena!
žarišče, ki ga danes ni več, medtem ko    je    borealna zarja morda eden njegovih
Saturn    je    potemtakem Abraham, po čemer je treba
»Sicer pa    je    tako moj,« je ponavljal Pécuchet.
frankov, ki jih je vzel gospod Jeufroy,    je    dokaz za pogodbo.
Njegov sin    je    Ludovik Filip I.
»Ta orel iz Meauxa    je    pavliha!
»Vsak dan    je    drugačna.
Navajati kot dokaz pričevanje množic    je    slab dokaz; ni jih, ko je treba odgovarjati.
Vse    je    v najlepšem redu.«
je vzpostavila v Parizu, in verjeti    je   , da je ta pogodba že sklenjena.«
Ta verjeti    je    je zvišen.
Pécuchet je menil, da    je    to zelo resno vprašanje, kajti lasje
»Kaj pa    je    spet?
»Tole    je    gotovo za vas« je Pécuchet rekel Gorjuju.
Ljubezen ohranja spodobnost, fanatizem    je    vesel, vpričo pokolov se človek smehlja.
deželi, fant, ki se zaljubi vanjo,    je    najdenček, ki na koncu doseže vse,
»Saj vemo, kakšen človek    je    Tartuffe!«
»To vam    je    pravi zapeljivec!«
»Ampak tule    je    še eden, bolj moderne baže.«
Vzrok za to    je    v zaničevanju književnosti oziroma
nadležna, ker je stisnjena v okvir, zato pa    je    v romanu več svobode.
Za psa    je    lepota v vohu.
Skratka, prvi pogoj za lepo    je    enotnost v različnosti.
To    je    načelo.
»Lepo    je    lepo in vzvišeno je zelo lepo.«
»Lepo je lepo in vzvišeno    je    zelo lepo.«
»In kaj    je    okus?«
»No, okus    je    okus in nič od tega ne pove, na kakšen
Nisardu, drugemu profesorju, zdi, da    je    André Chénier pesnik, ki ne dosega
Gospod de Faverges    je    nekega večera prišel k župniku in mu
več niti enega tulipana, svinjarija    je    po vsej trati!
Zato, ker    je    prenaseljenost tudi lahko vzrok smrti.
eden prednikov anarhizma (‘lastnina    je    tatvina’).
»   Je    to vse?«
To vam    je    nesreča,« je rekel župnik in vzdihnil.
V naši duši    je    dvanajst poglavitnih strasti, pet sebičnih,
skupin ali serijam, katerih celota    je    falanga, družba tisoč osemsto oseb,
Po Saint‐Simonu in Fourieru    je    ves problem le še v plačilu.
»Cabet    je    vendar osel.«
»To so vrata upanja, mogoče    je    to izhod.«
V spoznavni lastnosti    je    razumsko zaznavanje, ki ima dve glavni
»Tako    je   ,« je rekel Bouvard.
»Torej    je    samo ena oseba, en Bog, ena substanca,
»Prav v tem    je    skrivnost, gospod.«
Najbrž    je    kakšna ovira za to?
Ali naj domnevamo, da    je    v enem želodcu toliko želodcev, kolikor
enem želodcu toliko želodcev, kolikor    je    okusov?
našel; nato je pokazal Severnico, ki    je    vedno na severu in po kateri se orientiramo.
»Predstavljaj si, da    je    tale naslanjač sonce in da sem jaz
Device Orleanske, kuhana kokoš Henrika IV.: toliko    je    tega, da se je težko odločiti.
potrebna v zakonu, toda nekaj krutega    je    v tem, da se dekle vzgaja izključno
če je recimo treba povedati, iz česa    je    vino.
Toda dvojno sredstvo za en sam cilj    je    nasprotje metode.
Sicer pa    je    nomenklatura še najmanj važen del botanike.
Redouté (1759‐1840)    je    bil tolikšen mojster v risanju rož,
»To    je    izjema,« je rekel Pécuchet.
In kdo    je    miss Opy?
Sicer pa se mi zdi, da    je    kazenski zakonik iracionalno delo brez
»Globa    je    malenkost za bogatina in polom za reveža.
»Tako mlada    je   !
Čigav neki    je    podpis?
Vse    je    v nas, kar si zamislim - to dobim.
In glava vsake zverine    je    zgoraj, na vrhu organizma, nikoli okoli
Logična analiza    je    za mene vir občutka varnosti, tokrat
desetletje, molijo za vse živo, kar    je   , kar ljubijo, in s tem tudi zase.
Z duhom    je    kot z vodo, ki prehaja v različna agregatna
Kralj pa jih    je    hotel imeti seveda doma, da bi delali,
V tantri    je    bil pesimistični strah pred željami
Pravljica se nadaljuje tako, da    je    Višnu kralju v sanjah ponovno pomagal
Konaraka, z veliko gerudo na vrhu,    je    vedno gneča romarjev z vseh koncev
Angleška kolonialna uprava je poročala, da    je    bil festival znan tudi kot priložnost,
spreminjata v turistični atrakciji, pa    je    Puri še nekaj več.
jih nabere najprej nekaj, potem pa    je    gruča, v kateri se ne vidi, kaj je
je gruča, v kateri se ne vidi, kaj    je    v njej, vedno večja.
bananovih listov, butanje morja, dišalo pa    je    po zažganem eksotičnem lesu in fino
in so mi zatekle tudi bezgavke, kar    je    očiten znak zastrupitve, sem vedel,
Zadnji kup    je    bil najlepši.
ali tisto, kar doživljam kot le‐to,    je    utonil, ali izpuhtel ali pa je bil
ljudstva si je lahko privoščil, ker    je    kljub vsemu dovolj uspešno znal manipulirati
Tisto, v kar ne dvomim, pa je, da    je    življenje en krasen, fantastičen misterij.
Uradno policijsko potrdilo o kraji    je    kar precej vredno in veliko stane,
verjetno različne funkcije in tako    je   , zgleda, čisto prav.
izdajati filozofski mesečnik, v katerem    je    podajal svoje sporočilo, zanimivo predvsem
agresivnost se nekam potuhnejo in veliko jih    je   , ki začno odlagati dan odhoda, kot
- otroka sprejme takšnega, kakršen    je   , nudi mu vso svojo ljubezen in to so
se spomnil tudi neke nore godbe, ki    je   , ki bo šla čez svet: »
podobni pigmejcem, katerih genetske sledi    je    še mogoče najti v najbolj skritih džunglah
Istočasno, ko    je    zašlo sonce, je izza morja vzšla luna,
Toda osnovna zamisel    je    jasna.
zagotovo se bom spet vrnil, tam nekaj    je   , neka meglica kot gor na Srnjaku...
Z reke    je    zavel omamen vonj.
Po instinktu    je    takoj zagrabila bradavico in se zasesala.
besede cogito v Descartesovem izreku    je    v tem, da se nanaša na miselni dej
”...dokler živimo,    je    v našem srcu nenehna toplina <chaleur>,
A kje    je    že to!
Zgodovine duha... kajti na strani ranljivosti    je    življenje, mladost, občutljivost... na
mladost, občutljivost... na drugi strani pa    je    ravnodušnost in smrt.
V nekem smislu    je    - kakor tudi Schellingova, spet v drugem
Za nocoj bo dovolj, pozno    je    že.
Da, seveda, tako    je   , a le za hip, saj ko pomislim na drugo,
prebral tisti Hardingov spis - ”Kako    je   , če nimaš glave“?
numinozno izkušnjo enosti vsega, kar    je   , kar biva... drugače rečeno, za panteizem.
preživetja], za katero se bom zavzemal,    je    v tem, da opustimo jezik identitete.
človeka, ne da bi to pomenilo, da jaz    je    ta dva človeka.“ [prav tam, 46]
človeka“ - obenem pa zanika, da jaz    je    ”ta dva človeka“.
V tem    je    gotovo nekakšen paradoks, vendar ravno
nekega drugega jaza - v mojih letih pa    je    takšnih spominov čedalje več.
Razlika med njima gotovo    je   , kajti Harding izhaja iz svoje mistične
Da, toda v katerem smislu tvoj jaz    je   ?
ga pravzaprav ni - če pa vendarle    je   , obstaja ”na temačen način“ - ta misel,
izkaže, da čas v nekem smislu vendarle    je    in da ga je mogoče tudi definirati.
Na primer, kje    je    zdaj Rimsko cesarstvo?
Da, razen stvarnika... če sploh    je    stvarnik.
nekaj dni - se mi pogosto zazdi, da    je    še vedno tu, ob meni, da se z njo pogovarjam,
hvalabogu, še ni, za Boga pa morda že    je   ... če je Bog in če je jasnoviden.
ni, za Boga pa morda že je... če    je    Bog in če je jasnoviden.
razpotju na primer piše: do vrha gore    je    dve uri hoda (čeprav zračna črta morda
gibanje - za Aristotela namreč čas sam    je   , čas obstaja v realnosti, meri pa
uro: sekundni kazalec vidno teče, zdaj    je   .
gibanja, bo tudi merilo mirovanja, saj    je    vsako mirovanje v času.
njuno gibanje ali mirovanje, kolikšno    je   .“ [221b17-18]
očitno, da večno bivajoče, kolikor    je    večno bivajoče, ni v času, saj ni zaobseženo
časa, ampak teorije časa - vprašanje pa    je   , ali ”brezčasne teorije časa“ sploh
Kolikor    je    zaporedje, je različen [...], toda njegova
lastne sedanjosti omogoča, da zdaj    je   .
Res    je   , tu je Aristotel sklepal malce prehitro,
Nekaj jih    je   , vendar so drobni in nepomembni, malone
spominja na krsto, ne manjka pozlate - tu    je    vazica, v katero je zataknjen šopek
okrog sebe in nosimo v sebi, sploh    je   !
verjetno ni onstran nič in je vse, kar    je   , tostran: vse, kar vem, vem iz življenja,
kruha: v desnem kotu, zgoraj za nami,    je    slika, ki predstavlja Jezusovo delitev
Sicer pa    je    tu še ena zelo nenavadna povezava med
zla, ampak tudi modrost... modrost, ki    je    onkraj dobrega in zla.
vrhu vseh bivajočih stvari, medtem ko    je    Newtonovih negibnih mest načeloma toliko,
Čas res hitro teče, pol desetih    je    že.
mislimo tako, kakor da absolutni čas    je   ?
ne more biti v odnosu z nečim, kar    je   , namreč s stvarmi, poleg tega pa se
sorazmerna s kvadratom razdalje med njima -    je    ravno v tem, da velja za poljubni
   Je    v vsem, po vsem kakor tudi nad vsem.“
menjavajo stanja, in kjer so dnevi in leta,    je    tudi čas, kjer pa so samo spremembe
Kaj    je    v tem čudnem starcu, da ima takšno
stvarstvu, obenem pa se spominja, da    je    njeno pravo domovanje ”zgoraj“, v svetu
Mojster - toda zakaj sploh    je    ta krog, zakaj se je duši sploh
čemú sploh kaj    je   ?
tedaj o njem govoriti, da je, ko pa    je    edini razlog za njegovo bivanje ta,
Toda kje    je    tedaj tisti del njega, ki ga zaobjeti
Mar    je    izven njega in ne v njem?
Čas je bit, ki, vtem ko    je   , ni, in vtem ko ni, je“ [Hegel
vtem ko je, ni, in vtem ko ni,    je   “ [Hegel (2), h 258 (129)].
sploh ne... saj je res tako s časom, da    je    in obenem ni... no, kar nadaljuj!
brezčasnost se razlikuje od trajnosti;    je    večnost, ki je brez naravnega časa.
razlikuje od trajnosti; je večnost, ki    je    brez naravnega časa.
prišla, niti ni bila; marveč večnost    je   .
lahko zatorej rečemo: le sedanjost    je   ; kar je pred in po, tega ni; toda konkretna
zatorej rečemo: le sedanjost je; kar    je    pred in po, tega ni; toda konkretna
Čeprav    je    danes na koledarju Zofka, je vreme
S, v takšnem časovnem zaporedju, da    je    A pred B, v drugem referenčnem
recimo v S', pa v nasprotnem, da    je    B pred A?
In kje    je    Sveti Mihael?
kražem, prekrito z mahom, bogve koliko ga    je    še spodaj, zasutega.
Janez, kaj    je   ?
teorije relativnosti - polje še vedno    je   , vendar ”ničelno“.
Kartezijevim zanikanjem praznine pa    je    v tem, da je zanikanje praznine nesmiselno,
kot Kartezij - saj med telesi očitno    je    prazna razsežnost.
Tako    je    - časovni popotnik, vesoljec, ki se
Janez tesnobno sluti, da    je    pod zvonikom Angel, in se obenem boji,
Če    je    B med A in C, potem je C med
Če je B med A in C, potem    je    C med B in A“, s tem določiva
Zdaj    je   , kar se tiče dišavnic, bezgov čas -
tudi za oleandre, skoraj ducat jih    je    pred mojstrovo hišo; šele ob koncu
Tako pač    je   , ne vem vam povedati zakaj, gospa.
Kje pa    je   ?“
zunaj sveta ni nič, vas vprašam: kje    je    svet? kje je vesolje?
nič, vas vprašam: kje je svet? kje    je    vesolje?
Aristotel odgovarja:    je    v samem sebi.
hočeš, Aristotel, povedati s tem, da    je    »mesto v samem sebi«?
Kaj mi boš odgovoril na »kaj    je    zunaj sveta«?
piše, da je svet nekakšen vrtič, ki    je    v Bogu, vendar se je Bog iz njega
da bi svet lahko nastal, je Bog, ki    je    povsod in vse, privolil, da znotraj
že bodi, vselej bom spraševal, kaj    je    onkraj nje.
”Vsemu, kar    jè    (da boš vedel), mejá ni v smeri nobeni:
na primer, ko pravi, da ”vsemu, kar    je   , mejá ni v smeri nobeni“ in da ”venomer
Zdaj pa    je    že čas, da se vrnemo k našemu tetralogu...
vas vprašam, ali je to, da naš svet    je   , dobro.“
dokazal, neskončen, iz tega sledi, da    je    v vesolju neskončno mnogo zvezd, galaksij...
premisliš, je naš svet tak, kot pač    je   , in ne bi bil ne slabši ne boljši,
sisteme, galaksije, jate galaksij - saj    je    po današnjih izračunih samo v naši
milijard zvezd, takšnih galaksij pa    je    samo znotraj našega vesoljskega horizonta,
stoletju in izračunali, da    je    do drugih sonc najmanj nekaj svetlobnih
Neskončnost    je    lahko tudi onkraj našega človeškega
človeškega smisla in nesmisla, tako kot    je    onkraj življenja in smrti, morda celo
Tudi Angel    je    še tam in jima pomaha v pozdrav.
Da, prav to: vse    je    tostran, tudi ”onstran“ je tostran...
nasprotju z vesoljsko neskončnostjo, ki    je    totalno v vsem, ne pa v delih (če jih,
kot nič, pravzaprav je nič vse, kar    je    izven tega enega.
Da, kadar    je    zelo jasno, po dežju, se vidi vse tja
narava ne more biti drugačna, kot pač    je   , če je izenačena z Bogom...
vsepovsod    je   , znotraj vsake stvari v tem "gibajočem
ki jih imamo zmotno za brezdušne, in    je    znotraj njih.“ [prav tam, 114]
o morju in mreži: telo, čutni svet    je    v duši, kakor je mreža v morju -
duši, življenju, ki prodira v vse,    je    v vsem in vzgibava vso materijo; napolnjuje
Ne vem, ali to pomeni, da    je    duh v materiji, ali da je materija
pomeni, da je duh v materiji, ali da    je    materija v duhu?
vendar v dveh različnih pomenih: duh    je    vsepovsod v materiji, vendar ni vanjo
podobno kot na primer v logiki rečemo, da    je    ”predikat v subjektu“, vendar ni ujet
materiji, vendar to še ne pomeni, da    je    nad naravo, kajti pri Brunu narava
Torej Bruno uči, da    je    um ali duh v vsem, v vseh stvareh...
est, animal est (”Torej je vse, kar    je   , živo bitje“), se slednji brani: ”
tudi vprašanje, kako je mogoče, da    je    v vseh bitjih ista duša, namreč da
Se pravi, da ne verjamete v Boga, ki    je    v nebesih?
Kajti gre za spoznanje, da Bog, ki    je    povsod, ne domuje zgolj v nebeškem
od onstranske luči... za spoznanje, da    je    še vedno pred nami tista renesančna
pravkar vzel iz svoje knjižnice: predvsem    je    tu Spinozova Etika v slovenskem prevodu,
nebesih, saj vse, prav vse, že    je   , namreč tu, v naravi, četudi zastrto
Bog    je    eden -- ali pa sploh ni Bog!
vedno znova mogočnih institucij in    je    v nenehni pripravljenosti, da bo prižgala
ne pomeni, da ”samega“ Boga ni in da    je    ”zgolj“ narava, saj narava ni ”zgolj“,
dopuščanju ljudskega razumevanja in v tem    je    ravno nepopolnost takšnega razumevanja,
njegovi filozofiji, lahko vse, kar    je   , utemeljimo in razložimo z racionalistično
Resnica teh zgodb, kakršnakoli    je    že, nima nič opraviti z Božjim zakonom
brezboštvo, kajti prav v teh zakonih    je    božja resnica in bitnost, prav v njih
O, le kako bi človek vedel, kje    je    meja med znanim in neznanim, razumljivim
drugega... če bo danes sploh prišel, saj    je    že skoraj večer... da, rajši bom pripravil
circumferentia nullibi (sfera, katere središče    je    povsod, obod nikjer).
podstatjo <substantia> mislim tisto, kar    je    v sebi in se pojmuje po sebi, se pravi
ki je ”kakor sfera, katere središče    je    povsod, obod nikjer“, ni ničesar drugega
nikjer“, ni ničesar drugega - vse, kar    je   , je v Enem in brez Enega ”ne more nič
nikjer“, ni ničesar drugega - vse, kar je,    je    v Enem in brez Enega ”ne more nič ne
dosegla tudi Boga, a kako naj bo Bog, če    je    Bog, ”slučajen“?
krog in ideja bivajočega kroga, ki    je    tudi v Bogu, sta čisto ista stvar,
mirovanje ali kaj drugega (če še kaj    je   ).“
ima spoznavo Boga in ve o sebi, da    je    v Bogu in da se po Bogu pojmuje.“ [5p30
modre, že skoraj vijolične... in na njih    je    krilo boginje Nike, če prav vidim?
tvojo lepoto, toda vse veselje neba    je    v teh solzah, ki jih jočem pred tabo,
Samo trenutek, da ga najdem... aha, tu    je   , govori o tisti -
moremo ”ukiniti“ v pojmu ali ideji, saj    je    v lepoti sami ključ k resničnemu spoznanju
človek? bi lahko začel; kako to, da    je    na svetu nekaj, kar vre kakor nekakšen
človeka, vsega, kar ga je, in ravno v tem    je    razlika in večni čudež umetnosti.“
Tu    je    večji poudarek na filozofski opredelitvi
Najvišja blaženost vsakega človeka    je    v umskem zrenju prvotne lepote.“
upodobljen z mehkimi potezami, takšen, kot    je    v resnici, ob tem pa so njegovi venčni
kakor uročen v tej polni zrelosti, ki    je    ta hip tu, čisto blizu, tik pod njim,
Vloga umetnosti pa    je    ravno v tem, da nam umetniško delo
Dejstvo pa    je   , da je ugled renesančnega Bruna v obdobju
Aha, tu    je   .
niti telo niti duša, ampak tisto, kar    je    identično v obojem.“
Takšen v resnici    je   .
”Človeku je treba priznati bistvo, ki    je    zunaj sveta in nad njim; kajti kako
noče“ ni zla, niti prvotno, dokler    je    sama v sebi, niti drugotno, ko se notranje
Da, to se sprašujem tudi jaz in v tem    je    res nekakšen paradoks.
o čemer moramo molčati, vendarle    je    - torej meje mojega jezika vendarle
nekakšna miselna igrica, toda v njej    je    veliko več, v nekem smislu prav vsa
ni zaradi samega sebe; vsako gibanje    je    samo zavoljo miru.
da nisi; imeti, kakor da nimaš; to    je    v človeku, to je v Bogu najvišje.“
kakor da nimaš; to je v človeku, to    je    v Bogu najvišje.“ [prav tam, 266-7]
svoboda sáma se namreč ”sama ne dojema,    je    spokojnost, ki na nič ne misli in se
Resnično, na svetu    je    marsikaj, kar vedno znova vzbuja čudenje,
tudi vprašanje ”zakaj“: zakaj Bog    je   ?
Čemú svet sploh    je   ?
vseh stvari; saj to bi še razumel, da    je    pravolja ”nad“ ali ”pred“ najvišjim
Božanska ukana pa    je    v tem, da bogovi s svojo mitično realnostjo
sámospoznanju - in šele zdaj večnost sploh    je   .
Večer    je    že,“ si rečem, ”odžejala se bom“; sežem
razlika med ”klasičnimi“ in poznimi deli    je    predvsem v tem, da v Vekovih sveta
življenje in ena smrt; nič ni pred drugim,    je    samo en svet, ena rast, in vse, kar
samo en svet, ena rast, in vse, kar    je   , so njeni listi, cvetovi in plodovi,
voljo ”najvišje protislovje“, ki pa    je    enost znotraj neizrekljivega božanstva
Nisem dobro razumel - zakaj    je    sodobna kozmologija v podobnem položaju?
Zato, ker    je    sam ”prapok“ kot domnevna začetna ”singularnost“
sveta, temveč da bi postalo očitno, da    je    vse, kar je, zgolj zaradi svobodne
da bi postalo očitno, da je vse, kar    je   , zgolj zaradi svobodne božje volje.“
(das Seyende) in s tem vse, kar    je   , potem ne more biti nobene nujnosti
bog zgolj nekakšen platonski demiurg,    je    nujnost sicer lahko zunaj njega, na
v božji skritosti, v transcendenci,    je    njegova in obenem človekova svoboda.
Ne za nič, ampak za vse: za vse, kar    je   ...
spoznanje nepoljubnosti, umnosti vsega, kar    je   .
tradicijo kartezijanskega subjekta, ki    je    ”nad“ oziroma ”pred“ naravo?
enost celotne množice vesolij, če jih    je    več:
Vsakokratni zaznavni horizont opazovalca    je    v dinamičnih (razvijajočih se) modelih
kozmologiji, vedi o celoti vesolja, saj    je    njihov domicil pravzaprav v astrofiziki,
središču svojega horizonta, medtem ko    je    tam, ”na obodu“, lahko spet nek drug
”ravnega“ raztezajočega se vesolja, ki    je    natanko na ločnici med pozitivno in
Ironija v razvoju kozmologije pa    je   , da se Einsteinova domnevno ”največja
običajno mislimo kot ”prvi dogodek“, ki pa    je    neizogibno že v času, sicer ne bi
formulacije fizikalne končne teorije    je    predvsem v tem, da sta Einsteinova
singularnosti), zakaj je vesolje takšno, kot    je   .
Dejstvo    je   , da je dobra ubranost narave in celotnega
talis est« [»Mislim, torej svet takšen    je   «].“
<the Universe> tako ogromno, kot    je   .
Vesolje mora biti tako veliko, kot    je   , da bi lahko vzdrževalo <support>
razlago ne pride v poštev misel, da    je    v motnem jezercu sicer mnogo rib in
talis est (Mislim, torej svet takšen    je   ).
vzročnost (causa finalis), kajti dejstvo    je   , da je bilo časovno (evolucijsko) najprej
ki nastopajo v kozmologiji - čeprav    je   , kot bomo videli, med prvimi in drugimi
samo dva ”možna svetova“ - medtem ko    je    pri variiranju, na primer začetne hitrosti
mnogih načinov je način, kako ta svet    je   . -
bil, tudi način, kako kak drug svet    je   . ...
[obenem] tudi način, kako kak drug svet    je   “ - povsem fantastična, če ne morda
In prav tu    je    čer, na kateri po mojem mnenju nasede
V tem    je    tudi bistvena epistemološka razlika
* Poleg tega    je    tu še vprašanje meje naše predstavljivosti,
vesolja in naravnih zakonitosti (ki    je    nekje vmes med prvo in drugo potjo)
In kje    je    Bog v tej zgodbi?
Po mojem mnenju    je    resnični čudež narave v umni in trdni
panteistični procesni teologiji, ki    je    blizu tudi tistemu kozmičnemu pojmovanju
oziroma k panteistični kozmologiji,    je    tu še ena pomisel: recimo, da so v
da ta sila mora biti takšna, ker    je    pač dejstvo, da ljudje hodimo po zemlji
problematičen... in povsem možno je, da    je    sodobna kozmologija na podobno zgrešeni
Izvrstno vprašanje - pa vendar    je    bistvena razlika med Brunovimi in
zagovorniki mnogih vesolij ali ”multiverzuma“    je    torej v nečem drugem, namreč predvsem
Od Drage    je    - piše mi, naj pridem.
To    je   , nič drugega.
Le petit café zasedene že vse mize, največ    je    tu mladih, obeh spolov, ki se martinčkajo
pomladnih pogovorov - za celo knjigo jih    je   !
Koliko let    je    že, odkar si bil zadnjič v Uffizih,
Oh, že davno    je    od takrat... in res bi bilo lepo, če
Ključni cilj pri prevzemanju    je   , da zaščitimo male delničarje in da
Ta    je    na mizi.
Storili bomo vse, kar    je    v naši moči, da ohranimo maksimalno
Projekt je bil pripravljen in projekt    je    sedaj na mizi.
nastavljen in ga lahko tudi realiziramo, če    je    prava volja za to, da se rešuje probleme
   Je    tukaj, je ponujena.
Tudi naša odgovornost    je   , da nadzorujemo, kaj in kako dela vlada.
predlagamo, da parlament to spremembo, ki    je    tudi v jedru vseh siceršnjih sprememb
členu, ki je poglaviten člen te novele,    je    določba, da bo mogoče sklepati pogodbe
Vprašanje pa    je   , na kar je opozorila tudi zakonodajno‐pravna
Dejstvo pa    je   , da število študentov iz leta v leto
delovnih razmerjih je sprejet takšen, kot    je   .
Rad bi vas samo opozoril, da    je    v proračunu, ki smo ga sprejeli, v
Od tega    je    v proračunu ministrstva za šolstvo
Okoli 5 in pol milijard teh sredstev pa    je    v proračunu ministrstva za delo, družino
Glede na to, da pa    je    zdaj teh sredstev še bistveno več,
kar okrog 8,5 milijarde, mislim, da    je    dovolj pogojev, da bi se uveljavila
Predlagatelj    je    na začetku točke, ta je bila prekinjena,
bo Lipica, če ne bo ostala tako, kot    je   , bo lipicanec v bodoče samo še navaden
Vprašanje pa    je   , če bodo seveda imeli od tega korist
ljudje so obvarovali naravo takšno, kot    je   , da jo je lahko država leta 1981 zavarovala.
opravljene - na to smo tudi opozarjali, da    je    seveda to srž javne razprave, kar je
Dejstvo pa    je   , da je predlog zakona izzval široko
Zakon, ki    je    pred nami in danes v obravnavi, bo
Dejstvo    je   , da se soočamo s predlogom zakona,
Vendar dejstvo pa    je   , da tudi na tem območju živijo ljudje,
Dejstvo    je   , verjetno ni nobenega tukaj v dvorani,
Pri tem pa seveda    je    dejstvo, da se je v letošnjem poletju
Dejstvo pa    je   , da kjerkoli je država preveč omejevala
Res pa    je   , da je to narodni park, nacionalni
Vprašanje    je   , kaj točno pomeni razvoj parka, ker
Ena od najtežjih stvari, ki    je    pred predlagatelji, je, da uravnotežijo
tujih deželah - recimo, v Avstriji jih    je    kar nekaj, v Ameriki - točno vedo,
izrazili željo, da ostane tam tako, kot    je   .
Naj ostane tako, kot    je   !
ohranimo vaše življenje takšno kot    je   , zato imate težave."
Na Bohinj, ki    je    bliže, bolj dostopen, bliže Ljubljani,
Tu    je    zdaj tisti hakeljc, zaradi katerega
Dejstvo    je   , da ne gre za spremembo.
Dejstvo    je   , da gre za ustanovitev, da gre za popolnoma
primeru, gospod Vučko, je pač tako, da    je    tu neka pravna praznina.
Načelo    je   , da je v parku vse dovoljeno, kar v
Tako, da v tem    je    bila pravna stroka tista, ki nam je
Vsebina načrta upravljanja    je    v zakonu o ohranjanju narave.
   Je    v zakonu.
Seveda smo pa -    je    pa še nekaj, kolega Brejc, moral bi
DR. MIHA BREJC: Rad bi na to, kar    je   , ne njegove zadnje odgovore.
Če je zakon iz leta 1981 slab in da    je    pač tudi razlog zato, da greste vi
njeni antagonisti dajejo vedeti, da    je    celo preostajanje.
V tem zakonu pa    je    tudi določilo, ki je lahko za glavno
razvoj, kako se vam smilijo območja, kjer    je    velika nezaposlenost, kjer ni nobene
Tako stanje    je    v Sloveniji zaradi takih aktivnosti,
Slabo    je   , da 10 let nismo uspeli oplemenititi
Dejstvo    je   , da ima Ljubljana poleg Maribora edina
predložila predlagatelja oziroma ne vem, če    je    še sopredlagatelj.
Druga rdeča nit    je   , da v tej državi vladata generalni
opozoriti, da smete govoriti o vprašanju, ki    je    na dnevnem redu.
gospod Jerovšek, da govorite o točki, ki    je    na dnevnem redu.
   Je    v drugi občini.
členu naštevamo, kaj v Ljubljani že    je   .
Ne bi našteval, kaj v Ljubljani že    je   .
Čeprav, to je treba priznati in tako    je   .
Ampak ni samo to, temveč    je    mnogo več, kot je to.
Skratka, prav    je   , da zakon sprejmemo.
Že precej več kot 30 let    je   , odkar nisem več.
Tudi navsezadnje ta stolpnica, ki    je    na nekdanjem starem delu mesta in kazi
beseda Ljubljana, vam to tudi pove, da    je    to ena izmed stvari, o kateri se mogoče
zadeve - tako nevarno našteli, kaj vse    je    v Ljubljani in naj bo.
Kaj je tisto, kar    je    posebej?
To, kar    je   , pa je že vprašljivo.
da država Slovenija opredeljuje, kje    je    glavno mesto, mora tudi definirati
Generalni sekretar    je    pa lahko tudi generalna sekretarka.
Dejstvo pa    je   , da nekaj takšnega potrebujemo in to
v Sloveniji zgodi, ki se dogaja, ki    je    mogoče že, da mora biti v Ljubljani.
Dejstvo    je   , da je bila ob osamosvojitvi verjetno
Naloga pa    je   , da naše glavno mesto tudi opredelimo
Mislim, da    je    skrajni čas, da se državni zbor sooči
   Je    tik pred rešitvijo.
Navzočih nas    je    69.
kot lansko, še tri odstotke manj pa    je    črnogledih, ki pričakujejo, da bo to
Irska    je    še dlje, kot se zdi
Država, ki    je    na čelu EU tokrat že šestič, bo povezavi
tankovske enote (v dveh bataljonih    je    zdaj 108 tankov) v načrtih ne igrajo
nadzor prirejanja iger na srečo, ki    je    v sestavu finančnega ministrstva -
Smisel strategije    je    v tem, da poveže izražene interese
največ tri, seštevek pa pokaže, da    je    na prvem mestu med vrednotami zdravje,
primerjavi z raziskavo v letu 2001    je    kar nekaj močnih razlik.
»Problem    je    v tem, da EU nima sporazumov z nekaterimi
Minister But je priznal, da    je    za iskanje rešitve, s katero bi premostili
Zdaj    je    v skladišču približno 70 kubičnih metrov
prepriča, koliko radioaktivnih sodov    je    v skladišču.
Tako    je   , ker tako hoče država.
naveden Peter, v naslednjih omembah pa    je    na prvem mestu Jakob in zdi se, da
cesarstvu, danes pa se imenuje Antakya in    je    v Turčiji.
Ključno vprašanje    je   : kako naj verniki živijo kot Judje
beograjska zahteva nesprejemljiva, pa    je   , da se SČG zavzema za korekcijo mejne
odstotke vseh registriranih, ki jih    je    274.
Prvi vtis    je   , da bo zavoljo manjše strankarske gneče
Tu    je    še Demokratska stranka (DS) pokojnega
Dejstvo    je   , da evropske države potrebujejo tuje
Zanimivo je, kako velik preskok    je    v številkah od leta 1995, ko je bilo
prihaja iz držav Unije, polovica jih    je    iz srednje in vzhodne Evrope ter tri
Tu    je    še ena večja skupina, namreč najemniki,
ministrstva za okolje, prostor in energijo    je    v Sloveniji okoli 84.000 neprofitnih
Vprašanje samo    je   , kako bi elektrika iz BiH sploh lahko
Čevljarskega mostu v središču mesta    je    na Ljubljanici že nekaj dni poškodovana
Smučarska sezona    je    tu
stopila v moj osebni svet, za mojo mizo,    je    z mano, ko se vozim z avtom.
Enostavno zgodilo se je, sodobna umetnost    je    v mestu in diha z njim.
tam za vrati, na prepihu občutiš, da    je    v Ljubljani vendarle nekaj urbanega.
dneva v dan opazujem, vidim in občutim,    je    prav tam v mestecu Dogville.
Velika škoda    je   , da takih koncertov ni pogosteje.
vključila v boj za kolajno, kajti vprašanje    je   , ali bo za naslednje olimpijske igre
Blizu svetovnega vrha    je    še Medvešek, vendar so zanj in Anjo
pomemben prispevek k temu dr. Mancevič, ki    je    pri nas že 11 let, veliko pa je pomagala
Ljubljani ne pomnijo, da bi, odkar    je    v Tivoliju seveda streha, sezona pa
precej spremenjeno ekipo, v kateri pa    je    še vedno 10 igralk s širšega ukrajinskega
Hiša slave, med turističnimi atrakcijami pa    je    tudi restavracija Wayna Gretzkega,
Med nastopajočimi    je    tudi trojica Slovencev. Miran Stanovnik,
»Največja težava tega obdobja    je    v tem, da ni dovolj časa za regeneracijo,«
Stearnsovo podpira Nasa: »Namen te odprave    je   , da bi raziskovalci razumeli, kako
pravno urediti igre na srečo, dejstvo pa    je   , da še danes nezakonito deluje na tisoče
Prva    je   , da bo Črna gora v prihodnje dobivala
Tako pač    je    v kapitalizmu
Pravzaprav nič nenavadnega, tako pač    je    v kapitalizmu.
»Dolžnost domoljubja    je   , da daje prednost domovini in da podpira
v Uniji predvsem veliko pričakuje,    je    v tem trenutku še toliko bolj pomembno
Pred nami    je   , kot rečeno, dvojno volilno leto.
med njim in Šešljevimi radikalci pa    je    danes nemara le v tem, da se srbski
pianistu, da dokaže, da je to, kar    je   : s Chopinovo Balado.
Kar lahko rečem,    je   , da sem se od prvega dne, ko sem na
Rektorju sem rekla, da    je    v tej zgradbi nekaj nezdravega, in
Možnost    je   , jaz pa nisem strokovnjakinja, da bi
kakšne vrste levkemija je to in kaj    je    ta kromosom?
diagnoza, ki se jo napiše tako, kot    je   , v strokovnem jeziku, ki pa ga natančno
Zunaj družine    je    možnost najti genskega »sorodnika«
Nemčiji so mi zdravniki povedali, da    je    možnost najti ustreznega darovalca
proti 40.000, v Ljubljani pa menijo, da    je    to razmerje ena proti 25.000.
Kako pa    je    v Nemčiji, ste že govorili s kakšnim
To je nekaj najlepšega, kar lahko    je   .
Od takrat    je    še bolj intenzivno z mano in mojimi
Vprašanje    je   , ali ste imeli same srečne ljubezni?
Zelo močna tema smrti    je    v simfonijah Brucknerja in Mahlerja,
da o operi ne rečemo nobene; v njej    je    namreč nešteto oblik smrti, samo Verdijevi
Tako    je    to, kadar gledamo naravo; rožice cvetijo
Glasba    je    v meni, slišim jo; ni treba, da jo
Moja želja    je   , da se zavemo, da je prekrasen dar,
Veliko    je    ovir, težav, življenje je prav gotovo
Svojega življenja z vsem, kar    je   , tudi z boleznijo, ne bi zamenjala
Velika nevarnost, se mi zdi,    je    v denarju, uspehu in moči in človeka
V stranki, ki    je    že dolgo na oblasti, so presodili,
Vprašanje    je   , ali je bilo zadevo sploh mogoče rešiti
Razlog, da je sodstvo imelo doslej mir,    je    morda tudi v tem, da gre vendarle za
Posebno vprašanje    je    seveda izrazit zahodnoevropski predsodek
nezavedno, sebe doživlja kot gospodarja,    je    seveda vprašanje, kako se bodo temu
ni zganjalo posebne drame, vseeno pa    je    priložnost, če je čas, da se sede,
drame, vseeno pa je priložnost, če    je    čas, da se sede, pomeni in kaj poje.
krog, v katerem se najbolje počutijo,    je    in ostane v domačem kraju, prav tako
že dogaja v nas in za nazaj, dejstvo    je   , da ostaneš v Ljubljani na neki način
Tu    je    to njihovo skupno zanimanje, verjetno
državah lastništvo tako zelo zaželeno,    je    v stanovanjski politiki.
Seveda pa    je    vprašanje zase, v kolikšni meri se
On    je    na Zemlji za praktična vprašanja.
Če jo obrneš navzven,    je    šola, navznoter pa župnišče.
Premalo žensk    je    v njem.
Verjamemo v njegove dobre namere, vendar    je    na dlani, da to ni to - in da se o
V Afriki    je    na stotine, na tisoče pisateljev in
Njegova izkušnja    je   , da njegovo mnenje v resnici ni zanimivo.
Odgovoril sem, da    je    Afrika daleč od Evrope in da je zaradi
Kako je sploh prišlo do osvoboditve,    je    prvo vprašanje, drugič, kakšne so bile
Rezultat    je   , da nobena afriška država v resnici
denarja, da bi lahko poskusili, kaj to    je   .
Nič čudnega, da    je    protestantizem kasneje (skoraj) vedno
Čas, ki    je    na kitajski strani.
Njihovo prepričanje    je    doma v medlem spominu na misli, ki
Zato si tudi ne more misliti, da    je    sploh še kaj drugega na svetu.
da tudi oni niso tu od pamtiveka, da    je    na koncu mnogih njihovih priimkov današnji
oškodovancev in njihovih družinskih članov pa    je    veliko več) danes bolj kot kdaj prej
povojnih usmrtitev, ker takšen napis, kot    je   , ne izenačuje oz. ne uravnoteži zločinov,
Več kot oprijemljiv dokaz    je    v tem, da pravni postopki varčevalcev