Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GObe (65)


»Zakaj    si    tu?«
»Zakaj    si    tu notri?«
»Obstoj, kjer    si   ,« je rekel glas.
uho: »Ne skrbi, Winston, v moji oskrbi    si   
»Tu    si   , ker nisi uspel v ponižnosti, v samodisciplini.«
»Ali veš, kje    si   , Winston?«
»Ali veš, koliko časa    si    že tu?«
»Naše povelje pa je Ti    si   
»Zunaj zgodovine    si   , ne bivaš.«
tudi tebe vprašal za mnenje - kajti ti    si    tam, kjer pesniki govorijo o ’pragu
in tako prišel v razpravi sem, kjer    si    zdaj.«
»Če    si    Božji Sin, reci, naj bodo ti kamni
Gotovo bodo zvedeli, da    si    tu.
»Če ti, ki    si    Jud, živiš po pogansko in ne po judovsko,
ti, Gospod, Bog, vladar vesolja, ki    si    in si bil, da si segel po svoji veliki
»Pravičen si ti, ki    si    in si bil, ti Sveti, ker si tako razsodil!
razstava Brici in vino skozi čas, kjer    si    lahko ogledamo najstarejše fotografije
Tako čudna duša    si   
Vem, da    si    nekje daleč tudi ti, dobri človek.
Kdo ve, za kolikimi vrati    si   , ampak nekje si prav gotovo.
ve, za kolikimi vrati si, ampak nekje    si    prav gotovo.
Čemu    si    tukaj, ne vem.
Že dve leti in tri mesece    si    tu v tej celici.
- O bajta, bajta, kje    si   ? - je zamrmrala starka.
- Kaj    si    že dolgo tu?
Zate pa vse kaže, da    si    bil res hišni posestnik.
stresel Martinove listine, »tu piše, da    si    bil vse življenje pristaniški težak
milosti polna, Gospod je s teboj - - ki    si    za nas krvavi pot potil - - - ali si
In potem    si    na cesti.
»Tukaj    si   
Kaj    si    ob pamet?
»Kaj    si    na glavo padel?
»Oče naš, ki    si    ga v nebesih si ...«
»Oče naš, ki si ga v nebesih    si    ...«
- Veš, ko    si    bil v zavodu in ste se skrivaj učili
- Kje    si    bil ? -
- Kje    si    bil, ti moj potep potepasti?
Zakaj    si    v takih skrbeh zame ? ...
Kje pa    si   ?
Ali    si    bila že kdaj tukaj?
- Misli si, da    si    v cerkvi! -
- A, ti    si   , gnida ušiva! ... -
Saj    si    blizu, - jo je tolažila mama.
‘Kje    si    bil?
se je obrnil k meni, »kdaj    si    bil v Leobnu?«
»Ooo,    si    bil!«
»Vidim, da    si    bil,«
»Ti    si    za vsako norost takoj pri roki.«
»Ali    si    ob pamet!«
»Ali    si    ob pamet!«
»Če    si   , se oglasi in stopi sem!
»A tukaj    si   ?
Mélie,    si    tukaj?«
»Kje    si   , Bešt?
»Kako    si    trapast s tistim kokosovim orehom!
pritiskaš, seveda na pravi način, prej    si    zunaj.
Ubežnik    si   , ubežnik si pred ljubeznijo, udobjem,
Ubežnik si, ubežnik    si    pred ljubeznijo, udobjem, varnostjo,
Ti    si    večni tujec...
srečen, sprejeti se takega, kakršen    si   , je vse kar dolgujemo bogu.
Pravzaprav    si    že tam, le da tega ne veš - in zato
Prav res    si    drugje.
   Si    v redu?
Bruno,    si    še tu, z nama?
   Si    sam?