Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNsp3 (2)


predlog zakona o povrnitvi škode osebam,    okuženim    z virusom HIV zaradi transfuzije krvi
Z Luthrovo teologijo    okuženim    nunam je bilo samostansko življenje