Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNse5 (3)


(kolikor želja po preživetju, četudi ”   razvejanem   “, sáma ni tak motiv), ampak iz lastnega
novoveške astronomije in / ali kozmologije,    izraženem    v že omenjenem ”kopernikanskem načelu“,
vkopanega skladišča, zdaj pa po predhodno    pridobljenem    upravnem dovoljenju ministrstva za