Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNse1 (1174)


bila nepravovernost tisto, kar je bilo    zarisano    na njegovem obrazu, ampak je bila to
Winstonovo sovraštvo sploh ni bilo    naperjeno    proti Goldsteinu, ampak ravno narobe,
Nezmotljivo sporočilo je bilo    oddano   .
»Dol z Velikim bratom,« je bilo    napisano    vsevprek s tako velikimi črkami, da
Blok Zmage je bil staro poslopje,    zgrajeno    leta 1930 ali približno tedaj in je
To je bilo    izrečeno    zelo mimo, skorajda mimogrede - kot
obstajala resnica in ko tisto, kar je    storjeno   , ne bo moglo biti izbrisano:
tisto, kar je storjeno, ne bo moglo biti    izbrisano   :
onstran pozabljenja in kar ne bo nikoli    ozdravljeno   .
zasebni ali javni izjavi ni bilo nikdar    dopuščeno   , da bi bile vse tri sile istočasno
pravzaprav ne v Novoreku vendar večidel    sestavljeno    iz novoreških besed - ki so jih na
potrebam sedanjosti, ni smelo ostati    zapisano   .
Včasih so bili ljudje odpuščeni in    dovoljeno    jim je bilo ostati na prostosti celo
To mu je    zapisano    na obrazu.
prihajalo iz njegovih ust, je bilo    sestavljeno    iz besed, vendar to ni bil govor v
polno lukenj, pohištvo je bilo vedno    polomljeno    in majavo, sobe premalo ogrevane, podzemska
Druženje s prostitutkami je bilo seveda    prepovedano   .
oznanili - dovoljenje je bilo vedno    zavrnjeno   , če je kak par zbujal vtis, da se medsebojno
Tudi to ni bilo nikdar    povedano    z odkrito besedo, toda na neposreden
Mora biti    zapisano   , mora biti izpovedano.
Mora biti zapisano, mora biti    izpovedano   .
Ni bilo    zaželeno   , da bi imela raja močna politična čustva.
vseh vprašanjih morale jim je bilo    dovoljeno    ravnati se po zakoniku prednikov.
Po tej strani bi bilo    dovoljeno    tudi versko čaščenje, če bi raja kakorkoli
Preteklost je bila izbrisana,    pozabljeno    je bilo, da so jo izbrisali, laž je
ga nihče ne bo nikdar bral, ki pa je    naslovljeno    na nekega človeka in mu to dejstvo
Če je to    zagotovljeno   , vse drugo sledi.
»Med nama    rečeno   , trgovina s starinami je tik pred svojim
je opazil, da je pohištvo še vedno    razporejeno    tako, kot bi bilo, če bi v sobi kdo
avtomatično proglasili, da je bilo    zgrajeno    po Revoluciji, medtem ko je bilo vse,
osvetlilo preteklost, je bilo sistematično    spremenjeno   .
Vsekakor pa je bilo    rešeno    eno vprašanje.
poslanstvo, ki se zanj bojuješ, je vedno    pozabljeno   , kajti telo ti narašča vse dotlej,
Očitno je moralo biti na njem    napisano    neko sporočilo.
Karkoli je že bilo    napisano    na papirju, gotovo je imelo nekakšen
Na njem je bilo    napisano    z veliko, neoblikovano pisavo: »Ljubim
težav in dekle je bilo tako očitno    izkušeno   , da je bil manj preplašen, kot bi bil
čustvo ni bilo čisto, kajti vse je bilo    pomešano    s strahom in z mržnjo.
Vse skupaj je bilo    opravljeno    zelo nevešče, a Winstonova merila
odkril, kaj da je, a nekako je bilo    povezano    s tistim, kar je pravila Julija, ko
se pravi, mislim, da ni bilo nikoli    namenjeno    za uporabo.«
prav tak kot kdaj prej - nič ni bilo    prečrtano    - a za eno ime je bil krajši.
sebičnosti se je zavedal, da je to nekako    povezano    s tisto nikdar omenjeno stvarjo, ki
Nekega dne je bilo    razglašeno   , da dobijo obrok čokolade.
»Da, vse je    izključeno   
»Potem je to    urejeno   
koščke - ravno tisti trenutek je bilo    oznanjeno   , da Oceanija sploh ni v vojni z Evrazijo.
Seveda ni bilo    priznano   , da se je kaj spremenilo.
fotografije - vse to je moralo biti    popravljeno    z bliskovito naglico.
bi bilo moč nikoli omeniti, je bilo    opravljeno   .
Ob dvanajstih je bilo nepričakovano    oznanjeno   , da so vsi delavci v Ministrstvu prosti
Natančneje    povedano   : razlogi, zaradi katerih se vodi vojna,
sveta, kajti karkoli proizvedejo, je    uporabljeno    v vojne namene in objekt vojskovanja
devetnajstopetdesetih letih, ni bilo nikoli popolnoma    obnovljeno   .
Tudi kadar vojno orožje ni resnično    uničeno   , je proizvodnja orožja še vedno primeren
proizvajali nekaj, kar bi bilo lahko tudi    konsumirano   .
načelu je vojno prizadevanje vedno    planirano    tako, da lahko požre vsak presežek,
ki je morda na voljo še potem, ko je    zadoščeno    osnovnim potrebam prebivalstva.
tri stranke, čeprav ni bilo nikoli    formulirano   , o kulturni integriteti.
državljana Eastazije ali Evrazije in    prepovedano    mu je znanje tujih jezikov.
Državljanu Oceanije ni    dovoljeno    vedeti ničesar o načelih drugih dveh
bile popolnoma nepotrebne in zdaj ni    dovoljeno   , da bi do njih prišlo; vendar lahko
Ožja partija, ki je število njenih članov    omejeno    na šest milijonov, oziroma na nekaj
Raji praktično ni    dovoljeno    povzpeti se v Partijo.
v rokah oblast, ni važno, če je le    zagotovljeno   , da ostane hierarhična zgradba vedno
pravo prepričanje in kakšno čustvo je    zaželeno   .
so se dogodki zgodili tako, kakor je    zaželeno   .
treba tudi pozabiti, da je bilo to    storjeno   .
ga je čutil do nje, je bilo nekako    pomešano    s pogledom na bledo, brezoblačno nebo,
Vsekakor pa je bilo eno vprašanje    rešeno   .
Videl je pet prstov in to ni bilo    popačeno   .
»Vse to je bilo    zaobseženo    že v prvem dejanju.«
Vse je bilo    urejeno   , poravnano, pomirjeno.
Vse je bilo urejeno,    poravnano   , pomirjeno.
Vse je bilo urejeno, poravnano,    pomirjeno   .
Spredaj je bilo    pritrjeno    nekaj, kar je bilo videti kot maska
»Napravil boš, kar bo    zahtevano    od tebe.«
Vedno, brez izjeme, je    urejeno    tako.
Nekaj v tvojih prsih je ubito,    izžgano   , izjedkano.
Nekaj v tvojih prsih je ubito, izžgano,    izjedkano   .
v Ministrstvu ljubezni, vse je bilo    odpuščeno   , njegova duša bela kot sneg.
je bilo mogoče pogrešiti, ni bilo    dovoljeno    preživeti.
stopnjevanje s prislovom bolj, najbolj,    odpravljeno   .
izgovorjave pripisan tako velik pomen, pa bo    pojasnjeno    kasneje v tem eseju.
Novoreku, imeti jasno predstavo, kaj je    mišljeno    z Angsocem.
Vedel je, kaj je    mišljeno    z izrazom pravseks - se pravi, normalni
   Opaženo    je bilo, da se v takih okrajšavah ime
korenov; vendar je bilo kot ponavadi    poskrbljeno   , da so bili strogo definirani in očiščeni
In    predvideno    je bilo, da naj bi sčasoma te izrazite
Iz prestižnih razlogov je bilo    zaželeno    ohraniti spomin na nekatere zgodovinske
»Tisti, ki mu je bilo na primer    zaupano    zlato, ga ni dolžan vrniti, če bi bila
»Tako je dobro    povedano   
Kajti podložnikom je    zapovedano    izvajati to, kar mogočniku ne koristi.«
»O ne, tako pa ni bilo    rečeno   
Natančno    rečeno    - in ti ljubiš natančnost - noben strokovnjak
Natanko    rečeno   : vladar se kot vladar ne moti, in zato
njegovo govorjenje in delovanje je    naravnano    v prid in korist podložnikov.«
nalogo, da namreč za to, kar mu je    zaupano   , kar najbolj skrbi, ker je za njegovo
za njegovo blaginjo vse zelo dobro    poskrbljeno   , dokler v ničemer ne pozabi svoje naloge.
najbolje skrbi za tisto, kar ji je    zaupano    in nad čimer vlada, tako v državi kakor
»Dobro    povedano   
   Rečeno    je bilo, da je nepravičnost močnejša
»Zelo lepo    povedano   !
misliš, da bi bilo vprašanje zadovoljivo    prikazano   
obdajam z videzom pravičnosti, mi je    obljubljeno    božansko življenje.
Kako kdo lahko - po vsem, kar je bilo    povedano    - še spoštuje pravičnost, če je telesno
To, prijatelja, je imenitno    povedano   .
obuvalo, so tu brez veljave, pač pa je    cenjeno    slikarstvo, in ljudje si nabavljajo
večja, ki je večja za celo vojsko,    pripravljeno   , da se z orožjem v roki bojuje z bližajočim
»Za čevljarja pa je bilo    rečeno   , da ne more biti hkrati kmet, tkalec
tekmovalca, in ko nobeno orodje ni    uporabno    za nikogar, ki ni seznanjen z njim
premišljeval o tem, kar je bilo do zdaj    povedano   , sem rekel:
»Toda je to    mišljeno    in o čem govoriš?«
»Toda tudi vse, kar je    sestavljeno    (orodja, obleke, stavbe), se po istem
spremeni tolikanj manj, kolikanj bolje je    izdelano    in ohranjeno?«
manj, kolikanj bolje je izdelano in    ohranjeno   
»Lepo    povedano   
o herojih in podzemlju, je bilo že    povedano   
»Pripoved je oboje: govori kakor to, kar je    povedano    med govori, kajne?«
»Lepo    povedano   
kar je v posnemanju samo približno    podano   
nasprotno od tega, kar je bilo pravkar    rečeno   : drug drugega obrekujejo, zasramujejo
»Saj jim vendar ni    dovoljeno    predajati se besnenju in posnemati
»Oboje je po mojem mnenju    namenjeno    predvsem duši.«
vzrejeni in vzgojeni in kjer je bilo    izdelano    tudi njihovo orožje in orodje; ko je
njihovo orožje in orodje; ko je bilo to    opravljeno   , jih je zemlja kot njihova mati poslala
Zategadelj je samo njim od vseh državljanov    prepovedano    imeti opravek z zlatom in srebrom,
ne zlata ne srebra; to nam sploh ni    dovoljeno   , dovoljeno pa je vam, če se torej odločite
srebra; to nam sploh ni dovoljeno,    dovoljeno    pa je vam, če se torej odločite in
pravi pregovor, eno veliko - ali bolje    rečeno    - samo primerno nalogo.«
ravno tisti del najmanjši, ki mu je    dano   , da je deležen znanja, ki si edino
za to zadostuje, kar je bilo do zdaj    povedano   
»Vendar je očitno s tem izrazom    mišljeno    tole: v samem človeku sta, kar zadeva
v naši duši poleg tega, kar je bilo    rečeno   , še kaj več?
ne želi drugega kakor to, k čemur je    naravnano    njeno bistvo, namreč pijačo, lakota
Poželenje vseh je    vperjeno    v to, kar je dobro, in če je žeja poželenje,
slabše, ter o srcu, ki je nespametno    vznemirjeno   
bivata v duši, kakor je zdravo in bolno    vezano    na telo.«
je v državi srečnih prav tako malo    dovoljeno    kakor katera koli druga neurejenost,
v nasprotju s tem, kar je bilo prej    rečeno   .
»Dobro    povedano   
Ali ne bi bilo boljše, ko bi bilo to    prepovedano    in bi se države navadile prizanašati
zakonom predpisati še to : čuvarjem je    prepovedano    pustošiti polja in požigati hiše.«
tako izvesti, kakor je bilo v besedi    prikazano   ?
stvari s tistim delom duše, ki mu je    dano   , da to dojame; dano pa je to delu duše,
duše, ki mu je dano, da to dojame;    dano    pa je to delu duše, ki je soroden s
»   Znano    nam je,«
»Kadar je ljudstvo množično    zbrano    na ljudskih zborih, sodnih razpravah,
cedilu, potem je njihovo življenje    zlagano    in njih nevredno.
Kakor izgubi seme,    posejano    v tujo zemljo, svojo naravo in se neogibno
Kajti vse, kar je veliko, je    izpostavljeno    nevarnostim, vse, kar je lepo, pa je
sovražnosti ovrgel obrekovanja, katerim je    izpostavljeno    znanstveno prizadevanje; če ji boš
spoštovanju vdan temu, kar je božansko in    urejeno   , postane tudi sam, kolikor je to človeku
videl, pomisleke in katerih izvajanje je    združeno    z neprilikami.
Vprašanje žena in otrok je    rešeno   , znova, od začetka pa se moramo lotiti
spominjaš tudi tega, kar je bilo pred tem    rečeno   
nekaj tretjega, ki je posebej za to    ustvarjeno   
več dovoliti tega, kar jim je zdaj    dovoljeno   
Ali kratko    povedano   : nauk o številih in računanju.
»Lepo    povedano   
Temu namenu pa rabi, kot je bilo    rečeno   , vse, kar prisili dušo, da se obrne
bi koristilo, ničesar kar ne bi bilo    usmerjeno    tja, kamor morajo biti usmerjene vse
duše iz blata barbarstva, v katerem je    pokopano   , in ga vodi navzgor, pri čemer ji pomagajo
omejeno samo na dušo; telo pri njem ni    udeleženo   
»Današnja filozofija je, kakor je bilo že    rečeno   , zato neuspešna in necenjena, ker se
duše ne oprime nobeno znanje, ki je    pridobljeno    s silo.«
»Toda če bi bilo takemu človeku    postavljeno    vprašanje: kaj je lepo? -
Njihovo osnovno razmerje tri proti štiri,    povezano    s pet in trikrat pomnoženo, daje dve
»Vsekakor je v njej oboje    združeno   .
»Imenitno    povedano   
»Toda vse, kar uživa ugled je    cenjeno   , medtem ko je to, kar ne uživa ugleda,
Kajti ko bi bilo z zakonom    določeno   , da se poslovne pogodbe praviloma sklepajo
»... potem je to naročilo popolnoma    upravičeno   
stanje miru je namreč prijetno in zato    zaželeno   
pri telesu, ki ima nižjo bit in je    zapolnjeno    s stvarmi nižje bitne stopnje.«
Tako je bilo    rečeno   , ali ne?«
bitjih pripovedujejo, da je vsako zase    sestavljeno    iz več v eno zraščenih postav.«
podobnem materialu, je oblikovanje s tem    končano   
podreja človekovi oblasti, ali bolje    rečeno    tistemu, kar je božanskega v nas?
»Med nami    rečeno    - upam, da me boste zatožili pesnikom
namenjena samo uporabi, za katero je kaj    izdelano    ali ustvarjeno.«
uporabi, za katero je kaj izdelano ali    ustvarjeno   
8. »To bodi torej    povedano    v opravičilo, da smo pesništvo, dokler
Kljub temu bodi    povedano   : če lahko zabavno in posnemajoče pesništvo
»Po tem, kar je bilo    rečeno   , se strinjam s tabo ; mislim, da to
zlo, potem tudi ne more zlo, ki je    določeno    za uničenje drugih, uničiti duše ali
lahko uniči samo stvar, za katero je    določeno   
»Težko je nekaj večno, kar je    sestavljeno    iz mnogih delov, ki niso drug z drugim
Na njenih koncih je    pritrjeno    vreteno Nujnosti, ki omogoča kroženje.
Vse drugo pa je bilo    pomešano    med seboj: bogastvo z revščino, zdravje
razmisliti o vsem tem, kar je bilo pravkar    rečeno   ; primerjati in razčleniti mora to glede
Takrat se je spolnilo, kar je bilo    povedano    po preroku Jeremiju:
»   Pisano    je:
»Če si Božji Sin, vrzi se dol, kajti    pisano    je:
»   Pisano    je tudi: ‘
»Poberi se, satan, kajti    pisano    je:
pokrajini, da se je spolnilo, kar je bilo    povedano    po preroku Izaiju:
»Slišali ste, da je bilo    rečeno    prednikom:
»Slišali ste, da je bilo    rečeno   : ‘
ud, kakor da bi bilo célo tvoje telo    vrženo    v pekel.
»   Rečeno    je bilo: ‘
»Dalje ste slišali, da je bilo    rečeno    prednikom: ‘
»Slišali ste, da je bilo    rečeno   : ‘
»Slišali ste, da je bilo    rečeno   : ‘
njegovo pravico in vse drugo vam bo    navrženo   .
sojeni, in kakor merite, tako vam bo    odmerjeno   .
Tako se je spolnilo, kar je bilo    rečeno    po preroku Izaiju:
skrbi, kako in kaj bi govorili, kajti    dano    vam bo tisto uro, kaj morate govoriti.
ni skrito, kar se ne bi razodelo, in    tajno   , kar se ne bi zvedelo.
On je tisti, o katerem je    pisano   :
»Poglej, tvoji učenci počno, kar ni    dovoljeno    v soboto.«
jedli daritveni kruh, ki ga ni bilo    dovoljeno    jesti njemu in njegovim spremljevalcem,
razglašajo, da se je spolnilo, kar je bilo    rečeno    po preroku Izaiju:
reče zoper Sina človekovega, mu bo    odpuščeno   , če pa kdo reče besedo zoper Svetega Duha,
besedo zoper Svetega Duha, mu ne bo    odpuščeno    ne na tem svetu ne v prihodnjem.«
rod zahteva znamenje, toda ne bo mu    dano    drugo znamenje kakor znamenje preroka
»Vam je    dano    razumeti skrivnosti nebeškega kraljestva,
skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa ni    dano   .
pride hudobni duh in mu ugrabi, kar je    vsejano    v njegovo srce.
To je seme, ki je    vsejano    kraj pota.
Katero je    vsejano    na kamnita tla, je tisti, ki besedo
Katero je    vsejano    med trnje, je tisti, ki besedo posluša,
Katero pa je    vsejano    v dobro zemljo, je tisti, ki besedo
prilikah, da se je spolnilo, kar je bilo    rečeno    po preroku:
»Ni ti jè    dovoljeno    imeti.«
rod zahteva znamenje, toda ne bo mu    dano    drugo znamenje kakor Jonovo.«
»Ali je    dovoljeno    možu iz kateregakoli vzroka odsloviti
besede vsi, temveč tisti, katerim je    dano   .
zgodilo, da se je spolnilo, kar je bilo    rečeno    po preroku:
»   Pisano    je:
pitana teleta so zaklana in vse je    pripravljeno   ; pridite na svatbo!’
Povej nam torej, kaj se ti zdi: ali je    dovoljeno    dajati cesarju davek ali ne?«
ne bo ostal kamen na kamnu; vse bo    porušeno   
Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je    pripravljeno    od začetka sveta!
človekov sicer gre, kakor je o njem    pisano   , toda gorje tistemu človeku, ki ga
boste to noč pohujšali nad menoj, kajti    pisano    je:
Tedaj se je spolnilo, kar je bilo    rečeno    po preroku Jeremiju:
Božjega Sina, se začenja, kakor je    zapisano    pri preroku Izaiju:
mehove razžene in je z mehovi vred    uničeno   .
To ni    dovoljeno   
Če je kraljestvo    razdvojeno   , takšno kraljestvo ne more obstati.
Resnično vam povem: ljudem bo vse    odpuščeno   , grehi in kletvine, kolikor jih bodo
Spet drugi so seme,    vsejano    med trnje.
V dobro zemljo    vsejano    seme so tisti, ki besedo poslušajo,
Ko pa je    vsejano   , raste in postane večje od vseh povrtnin.
prerokoval o vas hinavcih, kakor je    pisano   :
Resnično vam povem: temu rodu ne bo    dano    znamenje.«
bo vse prenovil, toda zakaj je potem    pisano    o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel
storili vse, kar so hoteli, kakor je    pisano    o njem.«
»Ali je    dovoljeno    možu odsloviti ženo?«
in jim ne branite, kajti takšnim je    namenjeno    božje kraljestvo.
levici, ne morem dajati jaz, ampak bo    dano    tistim, ki jim je to pripravljeno.«
»Ali ni    pisano   
rekli, temveč govorite to, kar vam bo    dano    tisto uro.
človekov sicer odhaja, kakor je o njem    pisano   , toda gorje tistemu človeku, ki bo
»Vsi se boste pohujšali, kajti    pisano    je:
Vse, kar je bilo    naročeno   , so na kratko sporočile tistim, ki
tam Marijo, Jožefa in dete, v jasli    položeno   .
videli, so pripovedovali, kar jim je bilo    rečeno    o tem otroku.
slišali in videli, kakor jim je bilo    oznanjeno   .
ga postavili pred Gospoda, kakor je    zapisano    v Gospodovi postavi:
grlic ali dveh golobčkov, kakor je    rečeno    v Gospodovi postavi.
spreobrnjenja za odpuščanje grehov, kakor je    pisano    v knjigi preroka Izaija:
»Ne terjajte več, kakor vam je    določeno   ,« jim je odvrnil.
»   Pisano    je: ‘
»   Pisano    je: ‘
si Božji Sin, skoči od tukaj dol;    zapisano    je namreč:
»   Rečeno    je: ‘
ga je in našel mesto, kjer je bilo    zapisano   :
hriba, na katerem je bilo njihovo mesto    sezidano   , da bi ga pahnili v prepad, on pa
»Zakaj delate, kar ni    dovoljeno    v soboto?«
Odpuščajte in vam bo    odpuščeno   .
Ta je, o katerem je    pisano   :
Grešnici je    odpuščeno   
»Vam je    dano    razumeti skrivnosti božjega kraljestva,
»Kaj je    pisano    v postavi?
»Vsako kraljestvo, ki je    razdvojeno   , se opustoši in hiša se na hišo zruši.
izgovori besedo zoper Sina človekovega, bo    odpuščeno   ; kdor pa preklinja Svetega Duha, mu
pa preklinja Svetega Duha, mu ne bo    odpuščeno   .
njegovo kraljestvo in vse to vam bo    navrženo   .
Od vsakega, ki mu je bilo veliko    dano   , se bo veliko zahtevalo, in komur je
zahtevalo, in komur je bilo veliko    zaupano   , se bo od njega toliko več terjalo.«
»Ali je    dovoljeno    v soboto zdraviti ali ne?«
hlapcu, ker je naredil, kar mu je bilo    ukazano   ?
vi ko naredite vse, kar vam je bilo    ukazano   , recite: ‘
»   Pisano    je:
»Kaj torej pomeni to, kar je    pisano   :
maščevanja, da se izpolni vse, kar je    pisano   .
Sin človekov sicer gre, kakor je    določeno   , toda gorje tistemu, ki ga izdaja.«
Ogledale so si grob in kako je bilo telo    položeno    vanj.
vsemi preroki ter jima razlagal, kar je    napisano    o njem v vseh knjigah Svetega pisma.
Treba je, da se izpolni vse, kar je    pisano    o meni v Mojzesovi postavi, prerokih
»Tako je    pisano   :
Kar je    rojeno    iz mesa, je meso, kar pa je rojeno
rojeno iz mesa, je meso, kar pa je    rojeno    iz Duha, je duh.
ne more ničesar prisvojiti, če mu ni    dano    iz nebes.
To moje veselje je torej zdaj    uresničeno   .
očetje so jedli mano v puščavi, kakor je    pisano   : ‘
Pri prerokih je    zapisano   : ‘
nihče ne more priti k meni, če mu ni    dano    od Očeta.«
Tudi v vaši postavi je    zapisano   , da je pričevanje dveh ljudi veljavno.
»Ali ni    zapisano    v vaši postavi: ‘
Od tega dne je bilo torej    sklenjeno   , da ga usmrtijo.
našel osliča in sédel nanj, kakor je    pisano   :
poveličan, so se spomnili, da je bilo to    pisano    o njem in da so mu to storili.
ne imel nad menoj, če bi ti ne bilo    dano    od zgoraj.
   Napisano    je bilo:
Jezusa križali, blizu mesta in je bilo    napisano    hebrejsko, latinsko in grško.
Jezus je vedel, da je že vse    izpolnjeno   , in da bi se Sveto pismo izpolnilo
»   Dopolnjeno    je.«
vzglavju in eden pri znožju, kjer je bilo    položeno    Jezusovo telo.
»Ni vam    dano   , da bi vedeli za čase in trenutke,
V knjigi psalmov je namreč    zapisano   :
temveč izpolnjuje se, kar je bilo    napovedano    po preroku Joélu:
ni odrešenja; zakaj pod nebom nam ni    dano    nobeno drugo ime, po katerem bi se
častili vojsko nebesnih teles, kakor je    zapisano    v knjigi prerokov:
In ko so izpolnili vse, kar je bilo    zapisano    o njem, so ga sneli s križa in položili
s tem da je obudil Jezusa, kakor je    zapisano    v drugem psalmu:
Glejte torej, da ne pride na vas, kar je    napovedano    po prerokih:
tudi ujemajo besede prerokov, kakor je    zapisano   :
naj se ne omadežujejo s tem, kar je    darovano    malikom, naj se vzdržijo nečistovanja
Vzdržite se tega, kar je bilo    darovano    malikom, krvi in mesa zadavljenih živali
»Ali vam je    dovoljeno    bičati človeka, ki je rimski državljan
Zakaj    pisano    je:
Vojaki so vzeli Pavla, kakor jim je bilo    ukazano   , in ga ponoči pripeljali do Antipatríde.
Verujem v vse, kar je    zapisano    v postavi in prerokih, in zaupam v
»   Dovoljeno    ti je, da govoriš o svoji zadevi.«
Boga, da bo tako, kakor mi je bilo    rečeno   .
védite, da je bilo to božje odrešenje    poslano    poganom: ti ga bodo tudi poslušali.«
drugimi narodi, a mi je bilo do danes to    onemogočeno   .
pravičnost, ki vodi iz vere v vero, kakor je    zapisano   :
dokazujejo, da je to, kar ukazuje postava,    zapisano    v njihovih srcih: o tem pričuje tudi
preklinja božje ime med pogani, kakor je    pisano   .
resnicoljuben, vsak človek pa lažniv, kakor je    pisano   :
in Grki, v oblasti greha, kakor je    pisano   :
pred Bogom oče nas vseh, kakor je    pisano   :
postal oče mnogih narodov, kakor je bilo    rečeno   :
To, da mu je bilo všteto, pa ni bilo    zapisano    samo zaradi njega, temveč tudi zaradi
z njim vred, da bi bilo telo greha    uničeno    in da bi mi več ne hlapčevali grehu.
Kdo me bo rešil tega telesa, ki je    zapisano    smrti?
bili namreč v upanju; upanje, ki je    uresničeno   , pa ni več upanje; kdo bo upal to,
Prav kakor je    pisano   :
dobrega ali slabega, ko ji je bilo    rečeno   , - da bi ostal božji načrt po izvolitvi,
»Starejši bo služil mlajšemu,« kakor je    pisano   :
bo tole: prav tam, kjer jim je bilo    rečeno   :
zadeli ob kamen spotike, kakor je    pisano   :
Kakor je    pisano   :
drugi pa so se zakrknili, kakor je    pisano   :
tako bo rešen ves Izrael, kakor je    pisano   :
prepuščajte obračun božji jezi, saj je    pisano   :
Zakaj    pisano    je:
iskal lastnega ugodja, ampak kakor je    pisano   :
Karkoli je bilo namreč    napisano    pred nami, je bilo napisano v naše
namreč napisano pred nami, je bilo    napisano    v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost
Kakor je    pisano   :
na tujem temelju, temveč kakor je    pisano   :
Zaradi tega mi je bilo večkrat    preprečeno   , da bi prišel k vam.
   Pisano    je:
posvečenje in odrečenje, kakor je    zapisano   :
Nasprotno,    zapisano    je:
   Zapisano    je namreč:
»Ne prek tega, kar je    napisano   
»Vse mi je    dovoljeno   ,« toda ni vse koristno!
»Vse mi je    dovoljeno   ,« toda jaz se ne bom dal ničemur podvreči!
Saj je    rečeno   :
na malika, jedo meso, kot da bi bilo    darovano    malikom.
njegova vest zavêdla, da bo jedel, kar je    darovano    malikom, ker je pač slaboten?
Dà, zaradi nas je bilo    zapisano   , da mora orač orati v upanju in mlatič
tega ne delam na lastno pobudo, mi je    zaupano    poslanstvo.
bili nekateri izmed njih, kakor je    pisano   :
ónim zgodilo, da bi bili za zgled,    zapisano    pa je bilo v svarilo nam, ki smo dočakali
»Vse je    dovoljeno   ,« vendar ni vse koristno!
»Vse je    dovoljeno   ,« toda ni vse ustvarjalno!
»To je    darovano    bogovom,« ne jejte zaradi tistega,
Ni jim namreč    dovoljeno    govoriti.
Ko pa pravi, da mu je vse    podvrženo   , je jasno, da razen tistega, ki mu
Ko mu bo vse    podvrženo   , se bo tudi Sin sam podvrgel njemu,
Naše pismo ste vi pismo, ki je    zapisano    v naših srcih in ga poznajo in berejo
zagrinjalo nad branjem Stare zaveze    neodgrnjeno   , ker ga odgrinja šele Kristus.
pa imamo istega duha vere, kakor je    pisano   :
Njegovo srce vam je še posebej    naklonjeno   , ko se spominja ubogljivosti vas vseh,
Tako bo prišlo do enakosti, kakor je    pisano   :
ostalo za vsakršno dobro delo, kakor je    pisano   :
neizrekljive besede, ki jih človeku ni    dano    govoriti.
Zakaj    pisano    je:
vztraja pri izpolnjevanju vsega, kar je    zapisano    v knjigi postave.
   Pisano    je namreč:
   Pisano    je namreč, da je Abraham dobil dva
To je    povedano    v prispodobi: gre namreč za dve zavezi.
   Pisano    je namreč:
tem primeru je bilo pohujšanje križa    odpravljeno   .
Zato je    rečeno   :
Zato je    rečeno   :
Molíte tudi zame, da bi mi bilo    dano   , ko bom odpiral usta, da bi neustrašeno
Vam je bilo namreč milostno    dano   , ne samo da v Kristusa verujete, ampak
Vse je bilo    ustvarjeno    po njem in zanj.
vami in se veselim, ko vidim, kako    urejeno    je vaše življenje in kako trdna je
Naj se naučita, da ni    dovoljeno    sramotiti Boga.
To je bilo    izpričano    v času, ki ga je določil.
Timótej, varuj, kar ti je    zaupano   !
svojem času v oznanjevanju, ki je bilo    zaupano    meni na povelje Boga, našega odrešenika
ni pustil ničesar, kar mu ne bi bilo    podvrženo   .
Vendar zdaj še ne vidimo, da mu je vse    podvrženo   .
res ohranimo trdno do konca, saj je    rečeno   :
toliko časa pove, kakor je bilo že    rečeno   :
ljudje, v onem pa tisti, o katerem je    izpričano   , da živi.
tega, kar je v nebesih, kakor je bilo    naročeno    Mojzesu, ko je postavil šotor:
To je torej    urejeno    tako: v prvi šotor stopajo duhovniki
Glej, prihajam - o meni je    pisano    v knjigi - da izpolnim, o Bog, tvojo
je bil prejel obljube in mu je bilo    rečeno   :
Če ne bi bili kaznovani, kar ni bilo    prihranjeno    nikomur, tedaj bi bili vi nezakonski
»Še enkrat« pomeni, da bo    spremenjeno    to, kar se kot ustvarjeno lahko strese,
gospodovalno do tistega, kar vam je    zaupano   !
zvabljajo omahljive duše, srce jim je    izurjeno    za lakomnost, prekleti.
prerokovanja ter spolnjujejo, kar je    zapisano    v njem!
tudi bel kamenček in na kamenčku bo    napisano    novo ime: tega ne pozna nihče, razen
Bilo je videti kakor    zaklano    in imelo je sedem rogov in sedem oči:
in odtrgaš njene pečate, ker si bilo    zaklano    in si s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi
»Vredno je Jagnje, ki je bilo    zaklano   , da prejme oblast in bogastvo, modrost
Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo    dano    odvzeti mir z zemlje, tako da se ljudje
vsak izmed njih dobil belo oblačilo in    rečeno    jim je bilo, naj potrpijo še malo časa,
   Dano    mu je bilo veliko vonjav, da bi jih
   Rečeno    jim je bilo, naj na zemlji ne pustošijo
In ni jim bilo    dano   , da bi jih pobijale, ampak da bi jih
Tedaj mi je bilo    rečeno   :
porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo    namenjeno   , da bo pasel vse narode z železno palico.
   Dopuščeno    ji je bilo, da je začela vojno s svetimi
knjigo življenja Jagnjeta, ki je bilo    zaklano   .
Če je komu    namenjeno    ujetništvo, pojde v ujetništvo.
S temi čudesi, katera ji je bilo    dano    delati vpričo zveri, je zavajala prebivalce
   Dano    ji je bilo tudi oživiti kip zveri,
sto štiriinštirideset tisoč tistih, ki so nosili    napisano    na čelu njegovo ime in ime njegovega
Temu angelu je bilo    dano   , da je žgal ljudi z ognjem.
»   Končano   
katerih ime vse od začetka sveta ni    vpisano    v knjigi življenja, se bodo začudili,
»Gorje, gorje, véliko mesto, ki si bilo    oblečeno    v tančico, v bager in škrlat, bleščeče
in biseri, zakaj v eni uri je bilo    uničeno    tolikšno bogastvo!«
ladje na morju, zakaj v eni uri je bilo    spremenjeno    v puščavo!
plamen in na glavi nosi veliko krono;    napisano    pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le
Na plašču in na boku pa ima    napisano    ime:
so bili sojeni po tem, kar je bilo    napisano    v knjigah, vsak po svojih delih.
»   Končano   !
Mesto je bilo    zidano    na štiri vogale in njegove dolžine
Tako je bilo prvič »   prekršeno   « pravilo, da dobra olastninjena podjetja
V borzno trgovanje je bilo    preneseno    skoraj 1,7 milijona navadnih delnic
račun, imajo pravilno nakazilo dividend    knjiženo    s 5. majem 1997 in bodo o dejanskem
San Marina Gabrielom Gattijem pa je bilo    posvečeno    kandidaturi Slovenije za nestalno članico
V njih je    določeno   , da naj bi se monetarni agregat M3
jasno in zjutraj po nekaterih nižinah    zamegljeno   .
predlagano referendumsko vprašanje ni    oblikovano    v skladu z zakonom o referendumu in
Zadnji dan je bilo tekmovanju naposled    naklonjeno    tudi vreme, udeleženci in občinstvo
svežih podatkih pa naj bi bilo tam    naloženo    monetarno zlato in finančni depoziti,
povečalo inflacijo, srednje in dolgoročno    gledano    pa bi bil učinek stabilizacijski.
Sicer pa je z včerajšnjo vladno uredbo    zagotovljeno   , da bo med stavko vozilo od 70 do 75
metliškem Belokranjskem muzeju je kar    prenapolnjeno    s 53 slikami udeležencev dosedanjih
sicer ima volilno pravico, vendar je    navedeno    staro stalno prebivališče, nečitljivi
36 oseb pa je v priloženem seznamu    navedeno    napačno osebno ime .
znižanj in uporabe koeficienta, kot je    določeno    v prejšnjem odstavku.
porabo šteje moč motorja v kilovatih,    pomnoženo    z 0,2.
suhozemnega terminala, ki je bilo nekoč    namenjeno    sloviti prosti carinski coni pri Sežani.
na novo zbranih podpisov volivcev,    spremenjeno    pa je tudi referendumsko vprašanje.
na območju (desno od Šmarske ceste,    gledano    iz Kopra proti Šmarjam, op. p.), zazidalnega
železničarjev končala jutri, tako kot je bilo    predvideno    ob njeni napovedi? Direktor Rekar odgovarja:
Za te ima stečajni upravitelj    pripravljeno    gotovino, ki jo lahko upravičenci dvignejo
Na koncu so pripisali posvetilo,    namenjeno    nekdanjemu direktorju: »Služil je ljudstvu,
beneficirana doba, ob izračunu osnove pa    upoštevano    povprečje zadnjega leta službe in ne
Kako se je to lahko zgodilo, še ni    pojasnjeno   , kaže pa, da je vzrok prevelika hitrost
nepremičnin povezan z investicijo, da je    dano    dovoljenje vlade, resornih ministrov
Spreminjanje ustave je torej    vezano    izključno na formalno vključitev Slovenije
naj bi se usklajevale tako, kot je    določeno    v predlogu socialnega sporazuma.
dogodek v Sloveniji letos in bo tematsko    obarvano   .
Srečanje je tematsko    obarvano   , pomenilo pa bo tudi lepo priložnost
zaposlenim in nekdanjim zaposlenim    omogočeno    lastninjenje igralnic v višini desetih
V pobudi je bilo    zapisano   , da bi s skupščine poslali zahtevo
(eskalacijska lestvica), kot je bilo    določeno    s tarifno prilogo k splošni pogodbi,
pred počitnicami, ker je v njem tudi    navedeno   , katere odseke bodo letos začeli graditi.
Jelinčičevo stališče je bilo 23. junija 1994    zapisano    v Slovenskih novicah, s tem pa naj
članku v Slovenskih novicah pravzaprav    zapisano    poslansko vprašanje, ki ga je postavil
oživljeno delo poslovnega odbora, ki mu je    prepuščeno    reševanje poglavitnih vprašanj, imenovanje
sestavi posveča premalo pozornosti in je    prepuščeno    vsakemu ministrstvu posebej.
Prav tako pa je v zakonu    zagotovljeno    tudi ločeno spremljanje podatkov o
Z vsem dobrim je    obloženo   .
Soči, pod Triglavom in ob Adriji, je    zastraženo    z nabitimi puškami.
drevesce, toda tudi to drevesce ni bilo    usekano    v domačem gozdu, ne vrezano na domači
ni bilo usekano v domačem gozdu, ne    vrezano    na domači gmajni.
Telo je vse    razmesarjeno   , srce zdrobljeno na tisoč koscev, toda
Telo je vse razmesarjeno, srce    zdrobljeno    na tisoč koscev, toda umreti noče.
Vidiš, samo to mi je zaenkrat    dodeljeno   : štiri sive stene in ti koščki neba,
Pod imenom je še rdeče    napisano   : massima sorveglianza.
Toda tistemu, ‘ki je    ukazano   , da piše pravo besedo, je ukazano tudi
je ukazano, da piše pravo besedo, je    ukazano    tudi potovati, po stezah, po katerih
Tistemu, ki je    ukazano   , se ne more izogniti teh steza, in
izogniti teh steza, in le njemu je    dano    govoriti veliko besedo, ki potuje skozi
Ni še    plačano    delo njenih rok, a Lina bo sestra tistim,
iazza Vittoria, je bilo    napisano   .
In vsakega jutra je vse belo    pregrnjeno   .
Lovrička se je zjokala, tako lepo je bilo    napisano   .
jeklenih križih, kakor je bilo tam zunaj    razsekano    sivo nebo.
božičnih drevesc bo nekoliko manj, ker je    prepovedano    sekati mlade smrekice, pa tudi denarja
Pristanišče je    zapuščeno   .
morajo vendar živeti, dokler jim je    usojeno   ; ali naj se mar lepo zleknejo ob cesti
poleže; zdaj je za prvo silo že nekam    urejeno   : postelje so postavljene in napolnjene
To je vse tako    urejeno    - in kadar je tako, ni drugače.
pravzaprav tisto nebeško kraljestvo, ki je    obljubljeno    siromakom za posmrtno plačilo tega
Ko je mesto    dograjeno   , se vselej pojavijo težkoče in nesoglasja:
končan in novo zgrajeno mesto dovolj    blagoslovljeno    s krvjo in zalito s solzami, sklenejo
Kar je bilo    vezano    in mlačno čez dan, se razveže in osveži.
Spadala je - kratko    rečeno    - h tistim ljudem, o katerih po navadi
ponovno v objem človeku, če bi ji bilo    zagotovljeno   , da bo pri njem še enkrat začutila
Pred sabo ima polo papirja in na njej    napisano   :
Tam je bilo čez celo steno    napisano    z velikimi črkami BIDOVEC FERDO.
Če je tako    urejeno    od vekomaj, bo tako tudi do vekomaj
na dnu, med vrhovi, je ležalo nebo,    nastlano    z drobnimi kodrastimi
Vse je    zamazano    in ostudno.
svoje pravo mišljenje, ki je sovražno    razpoloženo    napram državi.
potepa po gostilnah, saj ima vendar    pisano   , da se mora še pred sončnim zahodom
ovinku bral tablico z napisom: STROGO    PREPOVEDANO    FOTOGRAFIRATI!!
pristaniški težak, toda ali je mar kje    zapisano   , da pristaniški težaki ne smejo imeti
No, in zdaj je bilo že vse to    postavljeno   : jez je bil tu, žaga in mlin na štiri
v katerih je bilo vse lepo po vrsti    zapisano   , kaj se spodobi in kaj se ne spodobi
tem je dovolj jasno    povedano   , da se kratko malo požvižga nanj in
Kdaj bo vse to    prekopano    in očiščeno.
Kdaj bo vse to prekopano in    očiščeno   .
njim pa je ležalo polje, ki še ni bilo    očiščeno    ne preorano.
ležalo polje, ki še ni bilo očiščeno ne    preorano   .
Tako je bilo tudi to vprašanje za Žefa    rešeno   .
To je vendar    prepovedano   .
preprostega: iz pšenične ali druge moke    zgneteno   , skvašeno, v različne oblike razrezano
iz pšenične ali druge moke zgneteno,    skvašeno   , v različne oblike razrezano in v peči
zgneteno, skvašeno, v različne oblike    razrezano    in v peči pečeno testo.
različne oblike razrezano in v peči    pečeno    testo.
Tu pa je    zapisano   , da mora biti pas ali vrv,« je dejal
»Tako mu je bilo pač    usojeno   ,« je dejal Peter.
rameni in rekli, da mu je bilo pač tako    usojeno   ; kadar pa je koga doletela sreča, ni
»Tako mu je bilo pač    usojeno   
Moj Jezus pa je dalje živel svoje »   uničeno    življenje«.
Rekel je »mhm« in »saj« in bilo je    opravljeno   .
novo ležišče Venca Poviškaja je bilo    pripravljeno   .
je bilo v obliki podolgovatega srca    izrezano    v leseni opaž.
je ponižno sédel, kamor mu je bilo    ukazano   .
»Ti, zakaj pa je meni tako    usojeno   
zapostavljanje in suženjstvo, kajti    pisano    je, da mora lirik trpeti.
Ta Kihotova Jera namreč, bogu bodi    potoženo   , se je vsako pomlad, ko se je zmrzal
No da, odkrito    rečeno   , je pravzaprav čakal na to, da si bo
Ampak na tem svetu je že tako pametno    urejeno   , da vse mine, in tako je minilo tudi
»No, zdaj je že    opravljeno   ,« je rekel Ruparjev, ko so se vrnili
   Sklenjeno    je namreč, da ga bodo zaklali za sv. Jerneja,
Vse, kar je bilo    vsajeno   , vse, kar je kali pognalo, ozelenelo,
stiskalo pri srcu, toda po pravici    povedano   , mislila sem, da je to samo napisano,
povedano, mislila sem, da je to samo    napisano   , kakor je napisanih toliko lepih stvari,
Tako je bilo    urejeno   , da smo bili v naši lastni hiši kakor
   Opravljeno    je,’ je spreletelo Obrekarja.
Vse je bilo    obdelano   , toda ne po bajtarsko in starčevsko
vodijo na skedenj, kjer je tudi vse    okrašeno    z zelenjem, vse pripravljeno za ples.
je tudi vse okrašeno z zelenjem, vse    pripravljeno    za ples.
je krtačica, ki je bilo z njo krilo    obrobljeno   , odparala po šivu, je Barbarina noga
»No, no ...« je    pomirjeno    zamrmrala in spet legla.
neenakomerno in z narobe potegnjeno črko S    napisano    OSTERIA.
lomljenim gorskim peskom, je precej    razgibano   .
njegovih otroških očeh je bilo na mah vse    spremenjeno   : dan, vas in ljudje.
ki je bruhala iz zidu - vse je bilo    znano   , a vendar je bilo vse popolnoma drugačno,
Prvi hip je bilo vse negibno, nekoliko    zabrisano    in celo plosko kakor slaba, zaprašena
»Tako mu je bilo    usojeno   
»Tako mu je bilo    usojeno   ,« je vdano vzdihnila Temnikarica in
jih lepo zakolji in oskubi, da bo vse    pripravljeno   .
»No, tako mu je bilo    usojeno   ,« je zaključil Hotejec in se obrnil
sam, v potu svojega obraza, kakor je    pisano    v svetem pismu, a ne da bi zanj morale
Za Toneta pa ni bilo    opravljeno   .
kako bi sejal, sadil - vse bi bilo    urejeno    še stokrat lepše, kakor piše v ‘Umnem kmetovalcu’...
Vse je    izmišljeno    ...
bo, pa vendar, ali ni lepo, če je vse    pripravljeno   ?
temni vrhovi gora, čisto na dnu pa je    razgrnjeno    ravno nebo, posejano z živimi, mokrimi
na dnu pa je razgrnjeno ravno nebo,    posejano    z živimi, mokrimi zvezdami.
V trgovini je vse    dovoljeno   , samo zamera ne!«
Ko je bilo vse    pripravljeno   , je zadovoljno sedel k mizi in odprl
nekaj divjih je že vmes, gladko čelo je    razorano   , okrog oči je nekaj kož preveč in se
To je vse    povezano   .
počitek, samo srce, ki mu je strogo    zapovedano   , da mora od našega začetka do našega
Sam veš, kako je    pisano   . -
venomer ponavljala, da je tudi njej tako    usojeno   .
-    U‐sojeno   ?! ... -
valjala pod grmovjem, ji ne bi bilo nič    u‐so‐je‐no   !
No, ne vem, kako imate to    urejeno   , vem pa, da je treba rožice zalivati,«
In ... no, na kratko    rečeno   , ti si zbežal čez mejo, Vojnac je šel
No, kratko    rečeno   , Vešpa je umrl in kmalu za njim je
je skušal pošaliti, čeprav je bilo    vidno   , da mu šala ni šla od rok.
Ozrl sem se v nebo, ki je bilo    nastlano    z raztrganimi, starinskimi sivimi oblaki,
leži, ker se je prepričal, da mu je pač    usojeno    žrtvovati konice svojih ušes in se
njegovih otroških očeh je bilo na mah vse    spremenjeno   : dan, vas in ljudje.
trznil in se zravnal, kolikor mu je bilo    dano    spričo lesene noge ter vzdignil roko
Ko je bilo to    opravljeno   , je norček zadovoljno poskočil:
V Temnikarici je bilo vse    pripravljeno    za spopad in konec, čeprav se tega
Tebi je    prihranjeno   !...
je sumljivo, vse je pomembno, vse je    povezano   , vse je skrivnostno!
In do takrat bo že vse    opravljeno   ...
»   Končano    je!...« je zamrmral z obupom v glasu,
z mislijo vedel, kaj je pravzaprav    končano   .
»Vse je    končano   !...«
»   Končano    je!...« je ponovil.
»Vse je    končano   !...«
rokodelca sta se potrudila, da je bilo vse    izdelano    lepo in okusno, saj je bil bič vendarle
»Ali ni pri meni vse lepo    urejeno   !« se je hvalil graščak.
hišami za skladišči bočilo široko nebo,    razdeljeno    na ultramarinske zaplate, in v odbijajočem
Vse je bilo    plačano    proti koncu leta 1840, šest mesecev
   Pogrnjeno    je bilo za dva.
Ko je bilo težko delo    opravljeno   , je Bouvard stopil na vrh kamnitih
je stopil po kad, in ko je bilo vse    pripravljeno   , se je s termometrom potopil v vodo.
Ni    rečeno   , da ga morata v celoti posnemati, lahko
»No, vsekakor bi rad vedel, kako je    urejeno    vesolje.«
   Odločeno    je bilo, da se potuje v Hachettes.
združita, in bum! - vse, kar je vmes, je    zmečkano   
Zdaj je bilo to    spodkopano   .
Stvarstvo je    narejeno    iz nestanovitne in bežne materije.
ki opijanjata očeta; vse to je bilo    razmajano   , razjedeno od črvov, manjkala je desna
paradiža, njegovo sinje oblačilo je bilo    okrašeno    z lilijami, močno rumena tiara pa je
»   Izdelano    vpričo N. K. V. gospoda vojvode Angoulêmskega,
je hotel vedeti, ali ji je bilo vse    razkazano   .
Toda Zlato tele je bilo vendarle    sežgano    in popito!
Nikjer ni    rečeno   , da so te spomenike postavili Galci.
Njegovo visočanstvo je bilo tako    stisnjeno    med vojake, da potem še kolen ni moglo
Dnevno povelje,    sestavljeno    v Bayonnu:
tolikšna, prej kot v treh tednih bo vse    končano   .
romane; kolikor bolj je bilo dejanje    zapleteno   , nenavadno in nemogoče, toliko bolj
nista, da je moderno življenje tako    poglobljeno   .
»   Namenjeno    mi je bilo, da bom igralec, ne pa da
ljudi, ki jo obdajajo, je to v moji hiši    prepovedano   .
Kar je danes    prepovedano   , bo morda jutri dovoljeno.«
je danes prepovedano, bo morda jutri    dovoljeno   
   Oproščeno    je celo tega, pravi Jurieu, da ima
Dedovanje je    odpravljeno   , vse premičnine in nepremičnine sestavljajo
Brez dovoljenja republike ni    dovoljeno    tiskati knjig.«
Ljudstvo je    maščevano   .
pravico, ker je strahopetno, trapasto,    zaslepljeno   
Spiritizem trdi, da je naši vrsti    usojeno    boljše življenje.
Zlo je    organizirano    prav tako popolno kot dobro.
Ali misli, da je morje    namenjeno    ladjam, drevesa pa ogrevanju naših
»   Dogovorjeno   !« je rekel Marescot, potem pa povedal,
snov, duša, vse to je abstraktno in    izmišljeno   .
Naše umrljivo življenje je tu    prikazano    tako klavrno, da moramo pozabiti na
Delo je bilo torej    napisano    pod kralji.
Vse je bilo že    pripravljeno    in njune stvari so bile v robcih, spetih
delajo tepke in da je vse njihovo znanje    omejeno    na mistične neumnosti.
čemur pravimo bojevitost, je najtesneje    povezano    s preziranjem smrti.
In tikanje je bilo    prepovedano   .
obleka je raztrgana, njegovo zdravje je    zrahljano   !
Če se posest ne upošteva, potem je    izgubljeno    vse.
bilo nobene ovire in z bobnom je bilo    napovedano    za naslednjo nedeljo ob treh.
botaniku Robertu Brownu (1801‐1858)    imenovano    molekularno gibanje
prosto stoječe ali pritrjeno na steno,    namenjeno    vzgoji nizkega (sadnega) drevja
Morda je res vse vnaprej    odločeno   , zapisano v zvezdah, odrejeno in usojeno.
Morda je res vse vnaprej odločeno,    zapisano    v zvezdah, odrejeno in usojeno.
vnaprej odločeno, zapisano v zvezdah,    odrejeno    in usojeno.
odločeno, zapisano v zvezdah, odrejeno in    usojeno   .
   Prepovedano    slikati, zgini... je renčal in mahal
Tu na kamelje rjavih gričih se je    dovoljeno    prvič zares srečati bogati Evropi in
Skoraj vse pohištvo je bilo    oblečeno    v plastične prte, prav tako seveda
osvajanja, ki so vedno brezsrčna, zato ni    dovoljeno    omehčati si srce in ljubiti eno žensko.
   Željeno    bi bilo, da bi bil človek stalno v
Prebivalstvo je bilo    preskrbljeno    s hrano in vodo za več let obleganj.
izhlapevanje pa seveda ohlaja telo kot bi bilo    priklopljeno    na hladilnik.
to gorsko ljudstvo, ampak po pravici    povedano   , jim tudi le ti ne ostanejo dolžni.
vzpostavljena tuja centralna oblast,    določeno    od vlade.
Urmieh, tam, kjer imajo v centru mesta    postavljeno    tisto v nebo grozeče stisnjeno nekaj
arestant nisem več navaden turist,    dano    mi bo morda razumeti več.
je iraška TV, ki jo je sicer v Iranu    prepovedano    gledati, objavila, da bodo bombardirali
z moškimi po novih šiitskih zakonih    prepovedano   , vendar je v tej četrti varno in na
Ozračje petkovih javnih molitev seveda ni    namenjeno    turistični atrakciji.
vznožja mesta’, ki jim je bilo to nekoč    obljubljeno   .
Ko mencam, da je stanje    povezano    z islamsko tradicijo, ki je drugačna
Ni več    dovoljeno    gledati, pravi čuvaj.
Vsako delovanje naj bi bilo    namenjeno    zgolj zadovoljevanju vere.
pozabili v teh petih letih, odkar je to    prepovedano   .
mesecev, še pogosteje dokler ne bo    osvobojeno    to ali ono mesto.
je zgodilo, ker je vsako razumevanje    obzidano    z neprebojnimi predsodki v stilu -
tistih časov je ostalo v živo skalo    vklesano    mesto - samostan Bamijan, ki se danes
da je življenje od tople doline Inda    ločeno    za najmanj pol leta.
opazil simbole kačjih glav, kar je baje    povezano    s čaščenjem kulta kače, ki je bil razširjen
verjetno še česa, kar pa meni ni bilo    dano    razumeti.
prebude vitalne sile in mi je zraven    dano    doživeti tudi nekaj kvalitete?
zastražene z zapornicami, gibanje je    omejeno   , sploh pa turistom.
Ni    rečeno   , da patanski starešine niso imeli nobenega
postavljen najmlajši, ki mu je bilo    zabičano   , naj skrbno čuva, češ da je tod že
ljubeznijo, ženske zdaj vozijo tovornjake,    odpravljeno    je izkoriščanje izposojevalcev denarja...
predvsem v bližini večjih mest ideološko    razdeljeno    in pomaga tudi redni vojski.
je kot častnemu gostu, ki mu je bilo    dano    vreči žogo med moštvi kot znak za začetek
lesu in kozjih iztrebkih, nebo, kot    oprano    s kislino.
ga je dala družba, tako enostransko    uporabno   , koristno predvsem za produkcijo podobno
Tole z mojo požrešnostjo je    povezano    s frustracijo kroničnega pomanjkanja
najlepši kraj na svetu, je v istem jeziku    vrezano    v vrata starega zapuščenega knežjega
delitev dela, v kateri subjektu ni    dovoljeno    spreminjati tipa dela in si s tem privoščiti
Čeprav muslimanom ni    dovoljeno    uživanje alkohola, si Hunze ob praznovanjih
Gilgitu, po prvem večeru vse tako skrbno    zatajevano    planilo pred oči kot zajezen vodni
tako kot prepad samomorilca...« najdem    zapisano    v svojem dnevniku.
stala celo premoženje, je bilo vse    sterilizirano    in aseptično.
česa, kar nam iz drugačnega okolja ni    dano    razumeti.
Najlepše sveto in komaj    kontrolirano    divje posvetno na istem mestu.
V sanjah mu je bilo    namignjeno   , da je tak kip mogoče videti v Orissi.
Vse, strehe, vrata in okna, je bilo    narejeno    iz bambusa, kokosovih vlaken, kosov
kasneje je bilo gradu in mestu pod njim    usojeno   , da je uživalo kratko obdobje slave
bi videl jasno in enostavno, kot je    zapisano    v naravi stvari.
tujcu takole na biciklu je žalitev in    prepovedano   ...
V Evropi je življenje že tako    urejeno    pospravljeno in polakirano, da zunanji
Evropi je življenje že tako urejeno    pospravljeno    in polakirano, da zunanji videz vzbuja
življenje že tako urejeno pospravljeno in    polakirano   , da zunanji videz vzbuja lep občutek
in njeno najhitreje živeče, najbolj    industrializirano    in vplivno mesto.
prostorih njihovega stanovanja, ki je bilo    improvizirano    iz ene same sobe, velike kot naše počitniške
Ono prej po zvočnikih je bilo    namenjeno    vabljenju v cerkev.
Novi člani so prvo leto, ki je    namenjeno    spoznavanju in odločitvi, kateri komuni
   Zamišljeno    je bilo, da v Aruovillu ne bo potreben
Človeku je    prepuščeno   , da sodeluje ali pa da bo v to prisiljen
Na takem nivoju je vse    povezano   , tako posamezniki v družbi kot tudi
Razmišljal sem, da bi mi bilo    dano    iti z njimi, če bi se spustil v tisto
To je bilo    izvedeno    tako krasno, da se je moj čut za perfekcijo
Kot bi mignil, je bilo vse    razrezano   , razbito in zdrobljeno; kose drobovine
mignil, je bilo vse razrezano, razbito in    zdrobljeno   ; kose drobovine so še tople od življenja
od kozarcev do zobotrebcev je bilo    narejeno    iz bambusa; pod bambusovimi tlemi koče
Povešeno oprsje je    izmozgano    opletalo okoli.
   Pripravljeno   , pet batov za pipo, sveže ..., je zadihan
vrh griča, vendar z eno prednostjo -    prizanešeno    bo s konstantnim zatiranjem, tam ne
infiltrantov podpira tajska vlada in je    locirano    komaj dva kilometra proč.
Baje je tam okoli vse    minirano    in očiščeno rastja in še malo dlje
Baje je tam okoli vse minirano in    očiščeno    rastja in še malo dlje preži kup cevi.
Fotografiranje je    prepovedano    tudi starim prostovoljcem, ki jim v
Vse je tako    urejeno   , v Afriki smo se bolj dajali, se večkrat
Zvečer bo telo rahlo    opečeno    in polno absorbirane energije.
vegetacija, veter in morje, vse je    sestavljeno    iz vibracij molekul in atomov.
parkirišče, lepo zalito z asfaltom in    razmejeno    z betonskimi ribniki, vmes postrižena
lepo, celo telo je bilo tako srečno,    prekrvavljeno   , toplo in voljno, duša mi je godla
Ceremonije se, kot že    rečeno   , organizirajo na vsaki pomembnejši
samo doživljam, kar je človeku naravno    dano   , pa je pod pritiski tega časa izgubil
rižu iskal suho mesto, pa je bilo vse    namočeno    in blatno.
Za vse v tem preprostem življenju je    poskrbljeno   .
slikarstvo tako kot tudi ples in muziciranje    namenjeno    in posvečeno izključno bogovom.
tudi ples in muziciranje namenjeno in    posvečeno    izključno bogovom.
balijske umetnosti, je znanje ki ni    centralizirano    v nekem posebnem intelektualnem razredu,
stoje se je zabavalo staro in mlado,    oblečeno    bogato in v poljske cunje.
* Glavno mesto Denpasar je    umazano   , smrdljivo, prašno in hrupno.
mednarodno znano bambusovo mestece,    namenjeno    izključno mesenemu uživanju, zazdeti
frik razreda, je vse noro, trapasto in    zmešano   .
tistega aresta, ki mu je bilo verjetno    namenjeno    tisto devetmesečno pobijanje z motorjem
Konec koncev nam je res vse    namenjeno    v dobro, pa naj zgleda še tako težko.
trudom in ‘božjo milostjo’ do takrat    dano   .
dogajalo in da se bo, prav tako dramatično    povezano   , še nadaljevalo.
Potem, ko je bilo grlo    očiščeno   , smo hčerkici usteca nerodno opletajoče
svet samo zato, ker je pač to tako    urejeno   .
Morda je bilo zato    usojeno   , da gremo del poti skupaj.
izobraževanje ne verjame, zato meni, da mu je    usojeno   , da propada v očetovem spomeniku.
svojimi plankami, je vedenje dokaj bolj    sproščeno    kot pri nas.
Tudi to mi je bilo    dano    skusiti.
Dala sva si,    opravljeno    je ...
lesenimi vrati s starinsko kljuko, je    vklesano    kolo nauka.
bivam“, je v Kartezijevih meditacijah    izpeljano    iz te temeljne intuicije z logiko
druge, zakaj tako gorje ni bilo nikomur    naloženo   .
ukvarjal Kartezij, to načelo pogosto    spregledano   , kar pa še ne pomeni, da ni vsesplošno
”Ljubezen je čustvo duše,    povzročeno    z gibanjem duhov, ki dušo spodbuja,
katerem pa je moje telo že tako močno    vrženo    iz tira, da potrebujem več mesecev,
Lepo    povedano    in tudi resnično!
izpovedno književnost, pa če je dogajanje    postavljeno    v še tako neresničen literarni svet.
največ pol leta in da je vsako razmerje    končano   , čim smo okusili vrhunec užitka.
Kako    zapleteno   !
”izpolnil svoje poslanstvo“, če je že    izpolnjeno    tu, na tem svetu - pa filozof, drugače
Oprostite, mojster: ste prepričani, da je to    mišljeno    ironično, da je to hotena parodija?
zato, ker se sam misli kot posameznost,    spoznano    in pripoznano.
misli kot posameznost, spoznano in    pripoznano   .
Nekaterim je to    dano   , če sklepamo iz njihovih pričevanj,
predmet spoznanja, saj ”absolutno... ostaja    izklopljeno    iz raziskovalnega polja“ [Husserl,
”Vse, kar jasno zaznavamo, je od Boga    narejeno    tako, kakor to zaznavamo...
nesmiselna, saj ne more biti pravično    sojeno    duši, ki se svojih del sploh ne spominja,
”polje“ misli, ki je transcendentalno    strukturirano    v svet - ob tej predpostavki se sprašujem,
Husserl temu ne bi oporekal, ali, drugače    rečeno   , da je fenomenologija združljiva z
”mojster“, češ da se ”profesor“ sliši preveč    zateženo   ... in ob veselem odobravanju njegovega
budistični literaturi tudi na vzhodu    dodano    ogromno filozofskih komentarjev, med
   Znano    je že bilo - kaj pa izkušeno?
Znano je že bilo - kaj pa    izkušeno   ?
oziroma prepričanja, da zavest, preprosto    rečeno   , ni nekaj ”posebnega“, od Boga danega,
Preprosto    rečeno   : v budizmu je cilj nirvana, osvoboditev
Govoriti o neobstoju jaza je zelo    tvegano   ; v višjem pomenu sicer drži, da je
Drugače    rečeno   :
duševnega življenja osebe - natančneje    rečeno   , možnost kontinuitete duševnih stanj
Formalno    gledano    so možnosti tri: (1) jaz ne bi preživel,
osebno sicer dvomim o tem, vendar ni    izključeno   .
izkusil - in da je to izkustvo res    povezano    z mojim?
neodvisno od ontološke realnosti, pač pa    vezano    na svet, jazov "intencionalni horizont";
Dobro    povedano   , kaj! ...
Vprašanje o obstoju časa pa je tesno    povezano    z drugim: kaj je narava časa?
Kar pa je    sestavljeno    iz nebivajočega, o tem sklepamo, da
Aristotelu je    posvečeno    največ prostora, Antonio Foresti ga
pojem Aristotelove Fizike; v njej je    pojmovano    širše kot danes, saj po Aristotelu
najinih korakov, ki tej cesti sledijo,    določeno    ne le z eno, temveč z dvema razsežnostima
pojmovanje časa je vsekakor precej    zapleteno   , daleč od preprostega naturalizma,
je večno bivajoče, ni v času, saj ni    zaobseženo    od časa, pa tudi njegovo bivanje ni
od časa, pa tudi njegovo bivanje ni    merjeno    s časom: argument za to je, da od časa
preteklosti k prihodnosti ali, bolj nazorno    povedano   , prihaja iz prihodnosti in se mimo
izraženo z odnosom prej‐pozneje; drugače    rečeno   , ta odnos je ”brezčasen“.
njegov poklic, saj je na podstavku    zapisano    samo ”Nicolo Tommaseo - i Veneziani
katedralah, pri katerih je očišče praviloma ”   razpršeno   “ v prostoru, kakor da bi bil gledalec
bila naslikana na sferično površino, ”   razpršeno   “ - če pa bi spremenili geometrijo oziroma
potem bi bilo očišče iste podobe spet    zbrano    v eni sami točki, namreč v središču
vse ”premice“ (ki so zdaj, evklidsko    gledano   , neke izbrane krivulje, npr. krožnice)
mesto“, resničnejše od same resničnosti,    osvetljeno    z vseprisotno, nezemsko lučjo, nekakšen
slikovni ravnini, je v perspektivi slike    določeno    z zlatim rezom vertikalne simetrične
racionalno in obenem ”naravno“ mesto, tj.    zgrajeno    z razumom, po človeški meri in ustrezno
človekovo - vsekakor je bilo izvorno    mišljeno    kot človekovo očišče, kot pogled Človeka,
resnična prostorja našega vesolja, lokalno    gledano   , dejansko takšna - dalijevska!
zdaj, namreč ravno od danes naprej,    usojeno    živeti skupaj do smrti.
medtem plačuje voznino in ko je tudi to    opravljeno   , gondoljer pomaha vsem trem in se z
Mar zato, ker je bilo vse to že    videno    v poganstvu?
mrtvih kosti, ki jih Gospod znova oživi,    povezano    s Kristusovim vstajenjem; Jakobova
obesi na križ in ne na ”drog“, kakor je    zapisano    pri Mojzesu, in križ je postavil na
ob tem pa poudarja, da je bilo zanjo    izbrano    najimenitnejše mesto v vsej dvorani,
dušo, bitje, čigar umrljivo telo je    ožarjeno    z zahajajočim soncem, bitje, ki se
prostora] in se bo tako, absolutno    gledano   , nenehno spreminjal.“ [prav tam]
Preprosto    rečeno   , če mornar hodi po ladji, je njegova
gibanj; in vsako celotno gibanje je    sestavljeno    iz gibanja telesa z njegovega prvega
mesto, tudi če bi bilo le eno samo, ni    mišljeno    kot aristotelski prvi gibalec, najvišji
”Newtonovi zakoni pravijo, da telo, ki ni    podvrženo    silam, vztraja v tistem stanju enakomernega
pospešujeta [svoje gibanje], je pospeševanje    povzročeno    zaradi učinka sile, ki deluje vsaj
To se mi zdi lepo in resnično    povedano   ; Gassendi je preprosto in razumljivo
saj tertium non datur (”tretje ni    dano   “) - zato sledi, da je Čas absoluten.
(hypotheses non fingo); vse, kar ni    izpeljano    iz pojavov, je namreč treba imenovati
vsaj toliko, kolikor je to človeku    dano   .
primer, žogica za golf ima, ”idealno“    gledano   , mnogo dvojnic, ravno tako klasični
si predstavljamo takšen svet, bolje    rečeno    ”svetec“, v katerem ne bi bilo ničesar
desnica še vedno desnica - drugače    rečeno   , obe, vsaka zase, sta enantiomorfa,
Da - to je, preprosto    rečeno   , bistvo običajnega relacionističnega
Zdi se mi, da spodaj ni    zaklenjeno   , pozabil sem na vrata, ves večer sva
Res ni    zaklenjeno   , a sem vseeno rajši pozvonil.
ali domišljijsko videnje, mi je bilo    dovoljeno    videti tudi, kadar sem bil povsem buden
Često mi je bilo    dovoljeno   , da sem se jim pridružil in se razgovarjal
dvojčkov niti ne vrti, ampak stoji... bolje    rečeno   , traja, medtem ko se dvojčka brezčasno
Umu] večnost), marveč je to, kar je    spoznano    obenem z dušo in obstaja v njej in
pogojem našega izkustva, ki je zavesti    dano    na način pojavov ali fenomenov; prostor
konkretnim čutnim izkustvom; drugače    rečeno   , prostor in čas sta transcendentalna...
recimo desetkratna povečava ali merilo,    narisano    na leče - ne pritiče sami pokrajini,
”formalno“ oziroma ”čisto“ vsebino, bolje    rečeno    strukturo - in ravno o formalnih
kar sodi k notranjim določilom, pa je    predstavljeno    v časovnih razmerjih.
imenu ”življenja“, ki je svobodno,    usmerjeno    v odprto prihodnost, ustvarjalno -
prihodnost, ustvarjalno - ne pa vnaprej    določeno   , kot naj bi ga videla znanost, po kateri
je, kot meni Bergson, ”vse naenkrat    dano    kot na kinematografskem traku“ [prav
274] in je predvajanje filma samo še ”   dodano   “; nasprotno pa ”za umetnika, ki ustvarja
oziroma vsaki misli tisto, kar je v njej    mišljeno   .
zvok ob nihanju strune] oziroma z njim    povzročeno    živčno vzburjenje.
marveč tudi za retenco retence - drugače    povedano   , ne le za retenco zdaja, ampak tudi
Življenje pa je še neznansko bolj    zapleteno    od strukture fuge...
prostorski razsežnosti, se - fizikalno    gledano    - z nadaljnjim potekom časa sicer ne
Zeithof) je s fenomenološkega stališča    zamejeno   , analogno kakor prostorsko zaznavno
kot smo že prej rekli, sintetično    poenoteno   . [...]
približno 300.000 km na sekundo, na kratko    zapisano    s konstanto c - in sicer ne glede
letih mnogokrat in na različne načine    preverjeno   .
do stropa in nazaj; kar pomeni, da -    gledano    iz moje ladje S - žarek med laserjem
potjo in časom, da potrebuje žarek,    gledano    iz moje mirujoče ladje S, za svoj
Drugače    povedano   , z mojega gledišča teče tvoja ura v
velikih hitrostih kdaj tudi izkustveno    preverjeno   ?
namreč od položaja, pri katerem je    somišljeno    gibanje sistema, njegova masa, energija,
ravno nasprotno od tistega, kar je    zapisano    v materialistični enačbi!
Drugače    rečeno   , ne obstaja absoluten prostorsko‐časovni
s precej ravno površino (praznino),    posejano    z večjimi in manjšimi vdolbinicami,
to vprašanje v bližnji prihodnosti    rešeno    - podobno kot so ljudje izmerili velikost
od matične ladje S), ali drugače    rečeno   , raztezanje časa je posledica (nenehnega)
otrplem času na horizontu - drugače    povedano   , njegovi svetlobni signali postajajo
gravitacijskem rdečem premiku, ki je, mimogrede    rečeno   , drugačne narave od že prej znanega
energije in / ali mase - ali še bolje    rečeno   : polje sámo je energija/masa.
tega, ker je četverje prostora‐časa    pojmovano    kot sámo polje, ki ni brez vsake
Einstein je v tej dilemi, na splošno    rečeno   , zavračal kantovski transcendentalni
Mimogrede    rečeno   , s to kategorično trditvijo se je logični
pričakovanju - medtem ko je prostor, globalno    gledano   , izotropen: vse tri smeri v prostoru
povsem teoretičnega stališča tudi to ni    izključeno   !
razmišljanju spregledali ravno to... metaforično    rečeno   , stopiti bi morali za zrcalo!
Nietzscheju je ”večno vračanje enakega“    mišljeno    predvsem kot metafora za konec metafizike
Zakaj o času človekovem je bilo    zapisano    [Prd 3, 1]:
gejzir iz glinenega lonca vre drevesce,    imenovano    ”sobni javor“, ki na končičih svojih
Pepelnični večerji, zastopa splošno mnenje,    zastrupljeno    s peripatetičnimi [aristotelskimi]
sklenjenega, končnega vesolja, ki naj bi bilo    omejeno    z ”nebesnim obokom“, ”firmamentom“,
univerzalno mesto in kot prvo obdajajoče ni    umeščeno    v nobeno drugo obdajajoče, kajti mesto
samem sebi [kot trdi Aristotel], da je    umeščeno    akcidenčno in da ima vlogo mesta po
posebej odstiranje božanskega, je vselej    povezano    z veliko bolečino...
načelu tertium non datur (”tretje ni    dano   “) sprejeti njeno negacijo - v našem
če bi bilo vesolje končno oziroma    zamejeno   , in bi tam na meji vesolja stegnil
sodobne kozmologije, ki pravi, da je,    gledano    v velikih razsežnostih, celotno vesolje
zanesljivo znano in tudi če je zares    ukrivljeno   , je ukrivljenost svetlobnih žarkov,
odgovor je bil dan, še preden je bilo    zastavljeno    vprašanje.“ [Michel, 165]
uvideli, da je to, da je poln, ne samo    utemeljeno   , marveč tudi nujno.
Tintorettovih slik, kako je na njih nebo    napolnjeno    z angeli!
vsaj kolikor se kaže v vesolju - je ”   razsrediščeno   “, enako prisotno v vseh neštetih svetovih.
okrog svojega središča, ne da bi bilo    pritrjeno    na kak obok, ampak gnano po vseobčem
bi bilo pritrjeno na kak obok, ampak    gnano    po vseobčem in širnem prostranstvu
spoznanj, da je vesolje neskončno,    razsrediščeno   , enovito in v vseh smereh enako ter
Trdil je, da je vesolje neskončno in    razsrediščeno   .
ničesar meriti) - verjetno ni ”pozitivno    ukrivljeno   “, tj. sklenjeno in končno (četudi brezmejno),
verjetno ni ”pozitivno ukrivljeno“, tj.    sklenjeno    in končno (četudi brezmejno), ampak
(četudi brezmejno), ampak je ”negativno    ukrivljeno   “, tj. odprto in neskončno, morda celo
odprto in neskončno, morda celo ”ničelno    ukrivljeno   “, torej evklidsko ravno in s tem tudi
Preprosto    povedano    je panenteizem prepričanje, da je svet
popolno, v posameznih svetovih pa ni vse ”   dovršeno   “, zato Bruno pravi, da je Bog ”popolnoma“
razumemo v tem pomenu, da vesolje še ni    dovršeno    in ravno zato zdaj še ni izenačeno
dovršeno in ravno zato zdaj še ni    izenačeno    z Bogom, ob koncu časa pa bo?
”bistvo stvari“, bistvo pa je vselej    povezano    z razmislekom o Bogu, naj božanstvo
pozornost obrnjena v ”tostran“, bolje    rečeno   , k ”onstran v tostran“... in tako sem
njenemu božanskemu domovanju, ali,    gledano    drugače, tisto presežnost, ki razodeva
izluščimo iz lesa podobo konja, ni    narejeno    brez razmisleka in uma, koliko veličastnejši
telesa, o katerem običajno pravimo, da je    oživljeno   : kajti duh je v vseh stvareh in niti
Če pa je zrcalo razbito in    pomnoženo    v neštete drobce (snovnega sveta),
v vsakem od njih in se nam kaže kot    pomnoženo   , toda tako se zgodi, da v nekaterih
filozofije je to edino njegovo za življenja    objavljeno    delo, izšlo daljnega leta 1670, ki
1670, ki pa se bere, kakor da bi bilo    napisano    včeraj:
njega odvračajo, češ da je po naravi    sprijeno   , ti ljudje, glej, so od vseh cenjeni
primer, na Japonskem, kjer je krščanstvo    prepovedano   ...“ [5:
”Sveto pismo je bilo prvotno    napisano    za celotno [judovsko] ljudstvo, drugotno
obstoj Svetega pisma od tega, da je    namenjeno    ”razumevanju množic“?
Spinozo - Sveto pismo gotovo ni bilo    napisano    samo za ljudske množice, saj je v njem
Spinozove in svoje misli - vendar ni    izključeno   , da jih je, te misli, čeprav nezavedno,
To sporočilo ne more biti    ponarejeno   , ni ga mogoče pripisati prenaglemu
naslovom ”O tolmačenju Svetega pisma“ [   prevedeno    je tudi v slovenščino, gl.
njegovo naravo in umevanje; drugače    rečeno   , če bi kdo trdil, da Bog deluje v nasprotju
nesmiselno in mora biti, ipso facto,    zavrnjeno   “ [6:88].
religije in še posebej zavračanje čudežev    povezano    z njegovim celotnim filozofskim sistemom,
samo precej verjetno, ali, drugače    rečeno   , temelji na induktivnem načelu izkustvene
modusom mislim afekcije <affectio =    določeno    stanje stvari> podstati ali tisto,
Na njem, bolje    rečeno    v njem, um zaznava dva ”atributa“,
   Rečeno    v prispodobi: le kako bi bivali posamezni
je s tema atributoma za nas dovolj    določeno   , našemu umu ustrezno, pri čemer sta
Kdor razume, kaj je v metafiziki    mišljeno    s pojmom Boga, bo verjetno priznal,
ima določeno bivanje, ni moglo biti    ustvarjeno    od absolutne narave nekega atributa
mišljenja in razsežnosti so isti modusi,    gledano    s stališča substance.
”Neskončno,    upodobljeno    <dargestellt> kot končno, je lepota.“
tisto, kar je v naravi in zgodovini    ločeno    [...]
sama, bolj opazna kot edinstveno bitje,    ločeno    od svojega sveta, od narave, v kateri
nihče drug kot ti - telesno bitje,    obdarjeno    z duhom -, prav ti si tisto ”večno
”Vse v univerzumu je    oduševljeno    <beseelt>, ali: nič ni v univerzumu,
Lepo    povedano   ! ...
”...zanikanje formalne svobode ni nujno    povezano    s panteizmom.
Dejansko je vse telesno že neko [   določeno   ] oduhovljeno, neko ponotranjeno materialno.“
Dejansko je vse telesno že neko [določeno]    oduhovljeno   , neko ponotranjeno materialno.“
Dobiš jo, ko bo    končano    še ozadje.
Tisto, čemur je    dano    na prosto voljo eksistirati ali ne
volja: kajti le goli, čisti volji je    dano    na voljo, da postane dejavna oziroma
Njej edini je    dovoljeno   , da stoji tako rekoč na sredi med bitjo
razodevanje Boga v svetu in nazadnje Njegovo    dopolnjeno    sámospoznanje v človeku - in pozni
<articulation> je zgolj Eno, to pa ne more biti    izrečeno   .
sebe, in da je s tem vprašanje ”zakaj“    rešeno   .
Tja je vse    usmerjeno   , tja vse hrepeni.“ [Schelling (6),
človeško bistvo, ki ima v sebi ”uvit čas“,    soudeleženo    tudi v ”najstarejši preteklosti“.
Marija, saj to je tisto slavno pradrevo,    imenovano    Volja do narave!
Mar ni bilo    rečeno   :
med večnostjo in življenjem, ki je    zgrajeno    od spodaj navzgor in se vse bolj jasno
privlačne moči hrepenenja je tudi nevidno    pritegnjeno    k vidnemu.“ [prav tam, 305-6]
Da -    rečeno    je malce drugače, kot sem mislil, pa
vendar sama Modrost ni Gospod, saj je    rečeno    ”volja je Gospod“ - ali je torej Gospod
torej Schellingova ”bit“, tradicionalno    gledano   , bolj ustreza objektu kot subjektu...
med zanikajočo in potrjujočo voljo    poosebljeno    v grški boginji Nemezi, Okeanovi hčeri,
”V trenutku je bilo    spoznano   : če naj življenje ne bo izgubljeno,
bilo spoznano: če naj življenje ne bo    izgubljeno   , mora biti ukinjena hkratnost [nasprotno]
izbrala prvo od njiju; in hkrati je bilo    spoznano   : če naj bo ena izmed obeh volj prvotna,
obenem njena prvotnost; in vse to je    vsebovano    v enem in istem, edinstvenem dejanju,
Lepo    povedano   , ampak jaz bi želel te misli tudi razumeti...
nezavedanja pogrezne pradejanje, ki je bilo    storjeno    v prekipevajoči svobodi, pred vsemi
tako rekoč kontingentno dejanje,    prepuščeno    volji sami?
v drugi, kot eno bistvo, ki se zdi,    gledano    z različnih strani, kot eno ali drugo
stvarjenje se kaže kot    utemeljeno    zgolj v božji svobodi... gre za radikalno
Schopenhauerjevo nadaljevanje te ”zgodbe“ zdi    pričakovano   .
ali njenem prostoru in času, drugače    rečeno   : oddaljenost horizonta od opazovalca
se koordinatah“) - ali preprosteje    rečeno   , onstran horizonta ostajajo v opazovalčevem
raztezanja znižala na približno 3000 K,    napolnjeno    s plazmo, za katero iz fizike delcev
izkazalo pozneje - da je ravnotežje    zagotovljeno    z enakomerno razporeditvijo teles in
mnogo galaksij, namreč pojmovno ni    definirano   , kaj pomeni, da se neskončno mnoge
fiziki poleg problema neskončnosti ni    rešeno    načelno vprašanje odnosa med variabilnimi
fizikalnega zornega kota in jo, mimogrede    rečeno   , v Sanjah o končni teoriji tudi precej
že od svoje prve sekunde tako ”dobro    ubrano   “ (angl. well-tuned, dob. ”dobro uglašeno“).
ubrano“ (angl. well-tuned, dob. ”dobro    uglašeno   “).
je mogoče, da je vesolje tako dobro    ubrano   ?
apriorni) razlogi, kajti, kot je bilo že    rečeno   , fizikalne konstante niso izpeljane
je, da se nam vesolje kaže kot dobro    ubrano    za obstoj nas samih kot mislečih bitij,
se čudimo, kako to, da je tako dobro    ubrano   , da smo se v njem lahko rodili mi,
pričakujemo, da bomo opazovali [v vesolju],    omejeno    s pogoji, ki so nujni za našo prisotnost
Vesolje (the Universe) - ali je tu    mišljeno    naše vesolje, ali Univerzum kot
Kot je bilo že    rečeno   , to ni v nasprotju z Einsteinovo (posebno)
nove in nove galaksije - preprosto    rečeno   :
da če ne bi bilo vesolje tako dobro    ubrano    že na samem začetku, potem nas opazovalcev
tukaj, je vesolje moralo biti dobro    ubrano    - ta logična razlaga, če odmislimo
ne ujameš enako dolge ribe, kot je    zapisano    na tvoji palici?
Res pa je,    gledano    s stališča kozmologije kot eksaktne
Obstaja eno možno Vesolje, ki je ’   načrtovano   ‘ <’designed‘> s ciljem, da porodi
ali lokacijo; toda, kakor je bilo že    rečeno   , ni nekega edinega in enoznačno ustreznega
sprašujemo, kako to, da je vesolje tako dobro    ubrano    za nas, opazovalce.
teleologija - saj je bilo, ravno nasprotno,    zamišljeno    kot neteleološka razlaga dobre ubranosti
Za to, lepše    rečeno   , precej čudno trditev Lewis navaja
filozofskega iskanja, ki mora ostati    zavezano    resničnosti kljub vsem miselnim posibilijam.
možnosti, da bi ”življenje“, bolje    rečeno   , zavestno procesiranje informacij,
religiozno prepričanje, da je Bog, ali bolje    rečeno   , Božanstvo imanentno svetu, vesolju,
Zaenkrat še ne povsem    dorečeno   , čeprav se bolj nagibam k panteizmu
pravoverno krščanstvo in se, historično    gledano   , uvršča med herezije: gre za verovanje
Brunovim sodobnikom pomenilo Osončje,    zamejeno    s ”sfero zvezd stalnic“, celotno vesolje,
Pač pa je precej več    dovoljeno    avtomobilom: ves trg okrog Napoleonovega
Če mi je tako    usojeno   , bom prej ali slej diplomiral.
   Soočeno    je z mednarodno konkurenco, ki pritiska
Tako da je bilo    odločeno    - tako so me informirali - da zaposleni
odpovedi za delo, kot je bilo prvotno    predvideno   .
   Dogovorjeno    je bilo, da se pogleda vse možne programe
strani vlade, niti jim nikoli ni bilo    rečeno   .
vlade je bilo to vprašanje ustrezno    rešeno   .
   Ugotovljeno    je bilo, da v kolikor bi šli na reševanje
Bolj natančno    rečeno   , predlagamo spremembo ureditve, ki
Tudi z njim je pridobljeno znanje    vnovčeno   .
delovnih razmerjih dodatno delo ni    dovoljeno   .
   Dovoljeno    je samo pri drugem delodajalcu, kar
visokošolskih zavodih, kakor je to    določeno    z njihovimi statuti.
izključuje socialni status, kakor je    predlagano    v amandmaju k 8. členu.
Kot je bilo že tudi    povedano    oziroma je v gradivu zapisano, je samo
tudi povedano oziroma je v gradivu    zapisano   , je samo izobraževanje v maastrihtskih
rešitvah je bilo danes tukaj že večkrat    povedano   .
Kot    rečeno   , predlog zakona podpiramo.
postavljanje meril za višino subvencij    prepuščeno    ministru, ki jih bo določil v pravilniku.
Fakultetam bo    omogočeno    uporabiti vrhunska specialna znanja
možno skleniti pogodbo o delu, ki je    urejeno    po vzoru že sprejetih sprememb zakona
približno isti namen, za vsebinsko    gledano    isti namen, kajti večino javnega linijskega
Če je to načelo resno    mišljeno   , potem ne more biti resno mišljena
se je v tem vse opravilo, kaj je že    pripravljeno    v nadaljevanju postopka sprejema zakona
razpravljalcev je napisan, nikjer ni    napisano   , da je kot prvi predlagatelj.
razpravljali, nam je bilo v razpravi večkrat    očitano   , da poslanci opozicije temeljimo svojo
amandmajem podobno pravzaprav to, kar je    predlagano   , tudi hotel obdržati, in da bo tako
so razčiščene nekatere dileme ali je    razčiščeno    to, kar prinaša 14. člen predlaganega
členih 8, 9, 10 naštevate, kaj vse je    prepovedano   , katere dejavnosti so prepovedane,
Koncept zakona je takšen, da je načelno    dovoljeno    vse, kar ni prepovedano, tudi sam pa
da je načelno dovoljeno vse, kar ni    prepovedano   , tudi sam pa se približujem, oziroma
in sicer takšnem, ki bi se glasil,    prepovedano    je vse, kar ni dovoljeno.
glasil, prepovedano je vse, kar ni    dovoljeno   .
Citirano mnenje vlade ni bilo    prebrano    do konca.
Zelo lepo    napisano   .
   Rečeno    mi je bilo junija meseca, ko se je
Vendar besedilo, ki je    predloženo   , je bilo enotno zavrnjeno.
besedilo, ki je predloženo, je bilo enotno    zavrnjeno   .
proračun, čeprav je v obrazložitvi    navedeno   , da teh posledic ni.
povzetke, ugotovitve, pisal, kaj je    upoštevano    in kaj bo upoštevano in kaj ni upoštevano.
pisal, kaj je upoštevano in kaj bo    upoštevano    in kaj ni upoštevano.
upoštevano in kaj bo upoštevano in kaj ni    upoštevano   .
tisto, ki je s strani vlade najbolj    poklicano   , da skrbi za naravno dediščino, za
Prav tako ni jasno in nikjer posebej    razdelano   , stroka pa je na jasnem stališču, da
Nikjer ni    napisano   , kaj pomenijo spremembe varstvenih
Potem je    napisano    v zakonu, da se upošteva načelo, da
da je v območju Triglavskega parka    dovoljeno    vse, kar ni prepovedano.
Triglavskega parka dovoljeno vse, kar ni    prepovedano   .
vse tisto, kar je z zakonom izrecno    navedeno   .
kljub temu, da je v uvodu nekako to    obrazloženo   , ni predvidenih nobenih nadomestil
postopkom, ki je povsem, po domače    povedano   , "razštelan" in neusklajen z zakonodajo.
In kot že    rečeno   , ga tudi ne bomo podprli.
   Rečeno    je bilo, da je bila povzročena namenoma
ta zakon nismo zapisovali posebej,    zapisano    pa je, da se regionalna zasnova prostorskega
In če je nekaj že nekje    urejeno   , potem ni potrebno še enkrat urejati
tisto, kar je bilo v osnovnem tekstu    predlagano    s spremembo meja, so bile karte predstavljene.
Pozidava,    uporabljeno    je bilo ime, trditev bohinjski Bernardin.
občutljivim jezerskim poljem je povsem    zaščiteno    v tem smislu, da bi lahko kdorkoli,
Rekel sem, da to vprašanje ni    rešeno   .
Naši službi je bilo    zastavljeno    vprašanje: Ali ta procedura v zvezi
kolegij, kot je bilo pravzaprav že    navedeno   .
povezovanje, moram posebej poudariti, je bilo    vzpostavljeno    v dogovoru z ministrstvom za okolje,
Nove Slovenije, je bilo velikokrat    izrečeno    "še to bi moralo pisati, še ono bi
tako, da bi v njem bilo načeloma vse    prepovedano   , razen tistega, kar bi bilo eksplicitno
razen tistega, kar bi bilo eksplicitno    dovoljeno   .
slovenska ustava vsebuje načelo, da je    dovoljeno    vse, kar ni izrecno prepovedano in
da je dovoljeno vse, kar ni izrecno    prepovedano    in seveda tudi vsa slovenska zakonodaja
izhajamo iz druge logike, da zapišemo "   prepovedano    je vse, razen tisto, kar v tem zakonu
kar v tem zakonu posebej piše, da je    dovoljeno   ", potem pa pridemo do tega, da bomo
nečesa, kar pravzaprav sploh ni bilo    zapisano   , pa govorijo o tem, da iz teksta izhaja
varovanja narave, seveda pa ni nikjer    zapisano   , kdo te izjeme dovoljuje, in se popolnoma
Slovenija je, geografsko    gledano   , majhna država, majhna dežela, in zelo
strank na območju, ki je bilo do sedaj    varovano    kot nacionalno bogastvo.
Niso ga pa, kot je bilo    rečeno   , da naj bi ga samo avtomatično zavračali.
narodni park, to je bilo danes že večkrat    povedano   , ki ga imamo.
tiče, tudi v ključnih zadevah precej    paralizirano   , uprava TNP‐ja se je tudi sklicevala,
moč posegati v način obnove, je to    narejeno    tako, da je ta stavbna dediščina popolnoma
moram, da zakon, kot je bilo danes    rečeno   , ni zakon, ki bi ukinjal narodni park
   Omenjeno    je bilo otežkočenje oziroma težava
da je njihovo življenje s tem delno    prikrajšano   .
tablete, samo dokazuje, da je to povsem    utemeljeno   .
prepovedani razen tisto, kar je izjemoma    dovoljeno   .
To je čisto jasno    zapisano   .
To je    izkazano    na osnovi vaših papirjev, ki so javno
zakonu o ohranjanju narave je tudi jasno    določeno    kaj mora ta akt o ustanovitvi zavarovanega
ustanovitvi, torej, kje je to v zakonu    opredeljeno   .
Načelo je, da je v parku vse    dovoljeno   , kar v zakonu ni izrecno zapisano.
dovoljeno, kar v zakonu ni izrecno    zapisano   .
najprej bi popravil tisto, kar je že    zgrajeno   , pa tisto razvil, potem šele odpiral
bilo v zakonodajno‐pravni službi danes    povedano   , popolnoma pritrjujem.
Ker je bilo sprva    mišljeno   , da bo zakon ohranil naravo, da bo
Koliko nam je bilo    razloženo    in potem še dodatno pojasnjeno?
bilo razloženo in potem še dodatno    pojasnjeno   ?
   Rečeno    je bilo.
Kolikor mi je    poznano   , se ravno zdaj zaključijo pripravljanja
na novo, ker je bilo to leta 1981 slabo    urejeno   , da to na novo sistemsko uredimo.
drugi strani je pa v predpisu izredno    zapisano   , pa tudi nekako vam ustreza.
da tisto, kar v zakonu piše, ne bo    izpolnjeno   , da se zakoni pač ne izpolnjujejo,
glavnega mesta in se zagotavlja medsebojno    usklajeno    izvajanje nalog mestne občine na eni
zakona predlagala tako, kot je bilo že    rečeno   , da se nekaj določb uskladi predvsem
Menim, da je pomembno izpostaviti, da je    usklajeno    načrtovanje razvoja območja glavnega
Po našem mnenju je glavno mesto že    določeno    v ustavi.
je že z ustavo in drugimi predpisi    določeno    praktično vse, kar naj bi ta zakon
delu avtorja priznavata, da je to že    urejeno    oziroma bo urejeno v nekih drugih predpisih.
priznavata, da je to že urejeno oziroma bo    urejeno    v nekih drugih predpisih.
besedila zakona o glavnem mestu, ki je    predlagano    prav zato, ker je ta zakon le prazna
razpravljamo o predlogu zakona, ki - po domače    rečeno    - ima že dolgo brado.
Tu mora biti    zapisano   , kako bosta Ljubljana in država zagotovili
velikonočno jajce, ki visi na nitki,    obešeno    na drevescu.
zelo dobro delujoče letališče, ki je    dislocirano    iz Ljubljane.
potem naj bo dosledno in naj bo to    napisano    tudi v zadnjem odstavku tega 4. člena.
Mislim, da je dobro    zapisano   .
To je    določeno    tudi v ustavi.
To je    zapisano    v 9. členu in je prav.
Ampak naj bo tako, kot imamo povsod    zapisano    župan, županja.
govori o vseh in da govori in to naj bo    zapisano   , da je glavno mesto Ljubljana.
Tako kot    rečeno   .
Razumem, da to ni bilo    mišljeno    s tem zakonom.
kakor je bil s poudarkom in utemeljeno    rečeno   , ne pa o Ljubljani, kot enem od mnogih
bomo dosegli, da bo to univerzalno    rešeno    in da bo ta zakon tudi operativen.
funkcije ali pa imamo v mislih funkcije,    napisano    pač v obojespolnih oblikah.
zaprošeni za vprašanja oziroma jim je    dano   .
prejšnji, je obljubil, da bo to promptno    rešeno   .
Mislim, da je to ne samo v zakonih    določeno   , ampak tudi sicer je to neka oblika
morem strinjati z načinom, kako je to    storjeno   .
Saj to je že    napisano    v drugih zakonih.
nekaj več opreme te vrste, kot je bilo    predvideno   .
da je v načrtovani reformi zdravstva    predvideno    počasno ukinjanje pediatrične službe
projektu reorganizacije pediatrične službe    predvideno   , da bodo tam, kjer so zdaj otroški
dejanje neplačevanje preživnine, če je    ogroženo    življenje otroka.
že en svetovalni pogovor in vse je    urejeno    v dveh ali treh tednih.
iger na srečo, zaradi česar je občutno    ogroženo    financiranje invalidskih, humanitarnih
pojasnil Franc But in dodal, da je za zdaj    dogovorjeno   , da bo evropska komisija pospešila
menila, da so zahteve stavkajočih, milo    rečeno   , neokusne.
pismom, ki ga je napisal Jakob in ki je    vključeno    v Novo zavezo.
V pogodbi je namreč    zapisano    tudi to, da upravljalec iz našega plačila
vzdrževanje skupnih prostorov, pri čemer je    našteto    tudi čiščenje skupnih prostorov.
vzdrževanju celotnega objekta', kakršno je    zapisano    v pogodbi kot obveza vzdrževalca in
prijetno in zabavno ter kolikor mogoče    urejeno   , je bilo v Kopru oglušujoče pokajoče.
pri ratifikaciji tistega, kar je bilo    dogovorjeno    v Daytonu.
Hitro je bilo    pozabljeno   , da je general na oblast prišel z udarom
preseljevanje, ki se je začelo sredi 70. let,    povezano    z doseljevanjem družinskih članov in
v prihodnje le še bolj pod nadzorom,    strukturirano    in v veliki meri prilagojeno potrebam
nadzorom, strukturirano in v veliki meri    prilagojeno    potrebam po delovni sili.
Koloseju odločili za prenovo oziroma bolje    rečeno    zamenjavo sistema za prodajo kinovstopnic,
povpraševanje v Nemčiji je še vedno    pritajeno   , prodaja na drobno se niti v prvi polovici
investitorja in virov, iz katerih je bilo    zgrajeno   , ter datuma, ko je bilo stanovanje
zgrajeno, ter datuma, ko je bilo stanovanje    oddano    v najem.
V Celju je bilo    vlomljeno    v lokal podjetja Hernavs Trade v Ulici bratov Vošnjakov.
   Vlomljeno    je bilo tudi v prikolico za prodajo
delo »tukaj in zdaj« je postalo zelo    ogroženo   .
Ob anketah o najdogodkih je    zaželeno   , da ne govorimo o tistih, pri katerih
Preprosto    rečeno   : za dva tedna pride svet v Ljubljano,
Filozofu pa bodi    dovoljeno   , da razširi svoje obzorje in da gleda
obiskovalce čakajo table, na katerih je    označeno   , kam vse so padale granate nesmisla,
Pred nami je, kot    rečeno   , dvojno volilno leto.
očetovih in materinih genskih vrednosti    razdeljeno    točno na polovico.
Kako pa je to sistemsko    urejeno   ?
oziroma je bilo radijsko in televizijsko    predvajano    ali posneto, poleg petnajstih plošč,
1991, je bilo moje srečevanje z njo    povezano    z budizmom.
težav, življenje je prav gotovo zelo    komplicirano   .
premoženje nekdanje partije je že zdavnaj    podržavljeno   ), ni izključeno, da se bo slovenska
partije je že zdavnaj podržavljeno), ni    izključeno   , da se bo slovenska javnost s šestimi
Šele lani je bilo uradno    ugotovljeno   , da je šlo za 18.305 ljudi.
prek vikenda, nemalokrat to seveda ni    vezano    samo na izgovor o nujnem miru, ki ga
so vgnezdeni v Ljubljani, bolj ko je    postavljeno    življenje v Ljubljani, bliže so vrnitvi,
municijo iz skladišča, ki je bilo spet    oddaljeno    kak kilometer, in potem ždeli v teh
posameznih državah lastništvo tako zelo    zaželeno   , je v stanovanjski politiki.
Čeprav za spodbujanje lastništva ni bilo    narejeno    mnogo, pa je bilo vendarle relativno
Kajti v najemnem sektorju ni bilo    narejeno    skoraj nič.
Tako    gledano    je prva faza globalizacije prinesla
Vse od Mafuluja, kar je    prevedeno    v angleščino, je odlično.
   Rezervirano    je za otroke z odrezanimi rokami in
Ko je delo    končano    in postane tekst, dobi svoje življenje,
Konec dvajsetih let je    opravljeno    z radikalnimi Luthrovimi tekmeci, njegov
odložena, na več državnih zborih je    obnovljeno    premirje med veroizpovedmi in prepir
napisal, je verjetno res in prav, vendar    gledano    samo z ene strani.
vedno, ko se zdi, da je to vprašanje    rešeno    ali v postopku reševanja, najdejo stari
ustavnim zakonom iz l. 1994 na NLB    preneseno    vse premoženje, stari LB pa naj bi
izterjanih terjatev podružnice dodatno    oteženo   .
Podobno, kakor je    opisano    vključevanje znanosti v nov izdelek,