Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNsd4 (1)


vprašanji pravzaprav gre med seboj    povezani    ob tej tematiki.