Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNsd1 (8)


bili življenji matere in sestre nekako    žrtvovani    njegovemu.
Obe sta    skončani   
bodo pustili, da bi bili njuni trupli    položeni    v grob.
Leibnizevi temeljni načeli sta med seboj    povezani   , saj -
Elpin in Burkij sta    izmišljeni    imeni.
Apostolskih del, v Novo zavezo sta    vključeni    dve njemu pripisani pismi.
Novo zavezo sta vključeni dve njemu    pripisani    pismi.
na delu, kjer smerni vozišči nista    ločeni    s kovinsko ograjo, poskusil polkrožno