Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNmp5 (3)


ali prihajali na nekakšnih splavih,    sklanfanih    skupaj iz obtesanih hlodov, tako da
popravke zakonov, seveda po predhodno    zapravljenih    in potrošenih 500 ali 600 milijonih
seveda po predhodno zapravljenih in    potrošenih    500 ali 600 milijonih tolarjev, ki