Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNžp3 (2)


primakne majhno trikotno lestev k policam,    naloženim    vse do stropa, in se povzpne po njej,
parlamentu izrečenim pomislekom in    predstavljenim    težavam, ki jih zdajšnji zakon predstavlja