Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNže1 (1092)


ko so stanovanje gradili, verjetno    namenjena    za knjižne police.
histerično je kričal, da je bila revolucija    izdana    - in vse to s hitro, mnogozložno govorico,
- »otroški heroj,« je bila običajno    rabljena    fraza - vlekel na ušesa in slišal opazko,
sled po tebi in niti brezimna beseda,    napisana    na košček papirja, ne moreta preživeti?
izgovarja, na neki čuden način zveza ni    pretrgana   .
prepričan, ali je bila sestra takrat že    rojena    ali ne.
Uradno pa menjava partnerjev ni bila    izvršena   .
ki mora biti v vsakem primeru kmalu    uničena   .
Preteklost, je pomislil, ni samo    spremenjena   , ampak tudi uničena.
pomislil, ni samo spremenjena, ampak tudi    uničena   .
Veliki brat, tudi dvanajstkrat znova    napisana   , je stala v časopisnih svežnjih z originalnim
svetom, niti toliko ne, kot je z resnico    povezana    neposredna laž.
običajno zatrjevanje, da je bila kvota    presežena   .
Dnevna zapoved Velikega brata večidel    posvečena    poveličevanju dela organizacije, znane
je bila PTCU iz nenavedenih razlogov    razpuščena   .
»Vsa književnost preteklosti bo    uničena   
»Celo partijska literatura bo    spremenjena   
Približno četrtina plače je bila    določena    za prostovoljne prispevke, ki so bili
je bila na Ministrstvu obilja zelo    priljubljena   .
premalo ogrevane, podzemska železnica    prenapolnjena   , hiše razpadajoče, kruh črn, čaj redkost,
Čistost jim je bila skoraj tako globoko    vrezana    kot lojalnost Partiji.
pravico spati z vsako žensko, ki je bila    zaposlena    v eni od njegovih tovarn.
Preteklost je bila    izbrisana   , pozabljeno je bilo, da so jo izbrisali,
Ubili so jih in njihova usoda je bila    zapisana    v partijskih zgodovinah kot opozorilo
dan: toda vsa zgodba je morala biti    zabeležena    še na nešteto drugih mestih.
Na srečo je bila za telekran narobe    obrnjena   , ko jo je razvil.
pomislil na vso velikansko moč, ki je    naperjena    proti njemu, na lahkoto, s katero ga
četrtina oken v ulici je bila razbita in    zakrpana    z lepenko.
Winstonova navzočnost je bila za hip    pozabljena   .
Površina tal je bila zelo    skrčena   , ker je vsenaokrog sten stalo brez
»Tale ni bila    narejena    pred manj kot sto leti.«
skoz tesen hodnik v sobo, ki ni bila    obrnjena    na cesto, ampak je gledala na tlakovano
je kje v Oceaniji knjiga, ki bi bila    natisnjena    pred letom 1960.
»Bila je    bombardirana    - oh, že pred mnogimi leti.«
Stvar, ki je bila    zapisana    v sporočilu, je bila lahko grožnja,
Očitno je bila na smrt    prestrašena   , kar je tudi lahko bila.
Verjetno je bila    prestavljena    v drugo izmeno.
je naredila samomor, morda je bila    premeščena    na drugi konec Oceanije - in najhujše
Bila je morda tri metre    oddaljena    od njega.
nekaj minut je bila miza z dekletom že    zasedena   .
njena desna roka je bila vse do komolca    stisnjena    k njemu .
Potegnil jo je na tla, bila je popolnoma    predana   , lahko bi naredil, kar bi hotel z njo.
»   Sprijena    sem do obisti.«
Bila je celo    izbrana    (zanesljivo znamenje dobrega glasu)
»Nisem zadosti    izobražena   , dragi - niti za to ne.«
povzročala histerijo, ta pa je bila    zaželena   , saj jo je bilo mogoče preoblikovati
Nekako je vedela, da je sama    obsojena    na to, da jo bo Miselna policija slej
Poleg okna je bila    pripravljena    postelja s strganimi odejami in z neprevlečeno
odeja, na kateri sta ležala, je bila    oguljena    in gladka, velikost in prožnost postelje
sovraštva se je imenovala), je bila že    zložena    in na telekranih so jo vrteli v neskončnost.
Velikokrat je bila    pripravljena    sprejeti uradno mitologijo preprosto
preteklost, začenši od včeraj, pravzaprav    ukinjena   
uničen ali ponarejen, vsaka knjiga znova    napisana   , vsaka slika znova naslikana, vsak
knjiga znova napisana, vsaka slika znova    naslikana   , vsak kip in stavba in ulica preimenovana,
naslikana, vsak kip in stavba in ulica    preimenovana   , vsak datum spremenjen.«
»Vem seveda, da je preteklost    ponarejena   , ampak nikdar mi ne bo mogoče to dokazati,
»Potem ko je stvar    opravljena   , ne ostane noben dokaz več.«
»Čisto sem    pripravljena    tvegati, a samo za nekaj vrednega,
stala, je bila podolgovata in mehko    razsvetljena   .
»Je tista stvar res    izključena   
   Gledana    od zgoraj, je bila stvar videti skoraj
»Ker je bila to vajina prva zveza, bo    ohranjena   
je preplavil množico, ne da bi bila    izgovorjena    ena sama beseda.
superdržav bi ne mogla biti dokončno    premagana   , pa čeprav bi se drugi dve združili
in razkošja, morala biti enakomerno    porazdeljena   , medtem ko bi oblast ostala v rokah
bi velika masa ljudi, ki je običajno    poneumljena    od revščine, postala pismena in bi
utegne zavedati, da je celotna vojna    ponarejena    ter je ali sploh ni, ali pa se vodi
Nova aristokracija je bila    sestavljena    zvečine iz birokratov, znanstvenikov,
Ali je    premagana    od zunaj, ali vlada tako neuspešno,
lingua franca in Novorek uradni jezik, sploh ni    centralizirana   .
najzmožnejše ljudi na vrhu, bi bila popolnoma    pripravljena    pritegniti celotno novo generacijo
smrt, če te zasačijo, niso formalno    prepovedana    in neskončnih čistk, aretacij, mučenj,
ni bila v nobenem posebnem primeru    spremenjena   .
Kajti ko je bila    preustvarjena    v kakršnokoli trenutno potrebno obliko,
»Hiša je    obkoljena   ,« je rekel Winston.
»Hiša je    obkoljena   ,« je rekel glas.
Celo zadnja stran glave je bila nekako    pritrjena   .
»   Zapisana    je.«
Bolečina je bila že na pol    pozabljena   .
mučeniki in njihova degradacija je bila    pozabljena   
bulo, ki je del njega, pa vendar ni    povezana    z drugim njegovim bistvom, kot nekakšna
njega, je lahko videl, da je kletka    razdeljena    po dolgem na dva oddelka in da je v
zmeraj čakala, miza v kotu je bila vedno    prihranjena   ; celo kadar je bil lokal poln, jo je
triletnem planu kvota za vezalke očitno    presežena    za osemindevetdeset odstotkov.
Končnica je bila    zamotana    in jo je bilo treba rešiti z dvema
ko je bila nadležna lakota v trebuhu    pozabljena    in so njegova poprejšnja čustva do
Oh, ni bila    premagana    samo evrazijska armada!
netemen, odvisno od tega, kateremu je bila    dana    prednost.
starmisliti, ki je bila neločljivo    povezana    s predstavo zlohotnosti in dekadence.
Na začetku je bila ta praksa    uvedena    skoraj nagonsko, v Novoreku pa so jo
enkrat za vselej presežen, bi bila    pretrgana    zadnja vez s preteklostjo.
posebne naloge dobro opravlja, če je    oropana    svoje sposobnosti, ali jih ne more?«
znanje in krepost; in ko je bila pozneje    izrečena    beseda, da je nepravičnost koristnejša
o kateri je govor, bi bila najbolje    podana   , ko bi ljudje imeli moč, kakršno je
... Ej, da mi    dana    je moč, kako bi te jaz izpodrecal!
tonovske načine in vse ritme, če naj bo    podana    v skladu s svojo značilnostjo, ker
bedijo kakor nad otroki, ki jim je    primešana    snov njihovih duš.
»Tako je, Aristonov sin, naša država    ustanovljena   
Če je naša država pravilno    urejena   , mora biti dovršeno dobra.«
v mizarstvu, če je potemtakem dobro    seznanjena    z obdelavo lesa, je ne imenujemo modre?«
potemtakem modra vsa država, če je    ustanovljena    v skladu z naravo; in po naravi je
Žeja je vendar    naravnana    na...?«
»Potemtakem je določena žeja    naravnana    na določeno pijačo; žeja kot taka pa
»ali ni pravičnost nejasno    orisana    in ali vendar ni pravičnost pri človeku
potem s tem po našem mnenju še dolgo ni    dokazana    različnost glede njunih poklicnih dejavnosti.
»Potemtakem je najbolje    upravljana    tista država, v kateri največ državljanov
človekom se da država, ki je najbolje    urejena   , zelo dobro primerjati.«
»Nujno, če je država dobro    urejena   
Zmaga, ki jo dosežejo čuvarji, je    namenjena    ohranitvi celotne države, zato nimajo
Kajti ženska je po naravi    ustvarjena    za skupnost z možem.«
da je vsaka izvedba od resnice bolj    oddaljena    kakor beseda, tudi tam, kjer se zdi,
posvečajo samo enemu od obojega, s silo    izločena   , potem dragi Glavkon, ne vidim konca
rumenkasta barva ugaja, samo da je    povezana    z mladostjo.
potemtakem pomeni, da bo naša država vzorno    urejena    šele takrat, ko bo imela za čuvarja
»Zamisli si ju kot črto, ki je    razdeljena    v dva neenaka dela; razdeli potem tadva
gledanja sicer obstaja, vendar ni pravilno    izoblikovana   .
kakor dojema stvari, h katerim je zdaj    obrnjena   
drugi ; učno snov, ki je bila dečkom    posredovana    brez določenega reda, je treba za te
kako je po opravljenem prehodu država    urejena   ?
udeležbo pri vladanju, potem je s tem    utemeljena    demokratija.«
Kako je    urejena    država?
»Ko je duša tako osvojenega mladeniča    očiščena    vseh teh kreposti in posvečena v zadnje
mladeniča očiščena vseh teh kreposti in    posvečena    v zadnje skrivnosti, potem se vrnejo
tri dele, iz katerih je ruda dejansko    sestavljena   .
najodločilnejša, kadar je polnoštevilno    zbrana   
kdor pokusi človeško drobovino, ki je    primešana    razsekljani drobovini drugih žrtvenih
voditeljem ljudstva, ki mu je množica zvesto    vdana   .
»Dobro, s tem je stvar javno    razglašena   
»Ker je duša vsakega človeka    razdeljena    v tri dele, kakor je država razdeljena
razdeljena v tri dele, kakor je država    razdeljena    v tri stanove, dopušča, kakor se mi
»Za voljo pa pravimo, da je    naravnana    samo na moč, zmago in slavo.«
naša sposobnost za učenje vseskozi    naravnana    na spoznanje čiste resnice, za denar
mnogih drugih zlasti naslado, ki je    povezana    z vonjem.
»Pri večno enakem jed gotovo ni bolj    udeležena    kakor spoznanje?«
»Če ni    udeležena    pri resnici, potem tudi ni pri biti?«
»Ker je duša    zapolnjena    s stvarmi višje bitne stopnje ima samo
zdaj povrnimo k trditvi, ki je bila    postavljena    takoj na začetku in nas je tudi do
»Posnemajoča umetnost je potemtakem zelo    oddaljena    od resničnosti.
vsakega živega bitja in vsakega dejanja    namenjena    samo uporabi, za katero je kaj izdelano
»Ena je    pripravljena   , da posluša zapovedi zakona.«
»Ali je potemtakem    upravičena    hvala, če vidimo človeka, kakršni sami
ker jim je zaradi krivičnih dejanj    izrečena    smrtna kazen, ki jo drugi nad njimi
»Tvoja zahteva je    upravičena   
pripeli znamenja sodbe, ki jim je bila    izrečena   .
zemlji in na nebu, potem ko jim je bila    izrečena    sodba, in kako so se skozi drugi dve
katero se je duša odločila, dokončno    potrjena   .
Sekira je že    nastavljena    drevesom na korenino.
ne premineta nebo in zemlja, ne bo    zbrisana    niti ena črka ali ena črtica postave,
nobeno mesto ali hiša, ki je v sebi    razdvojena   , ne bo obstala.
odpuščena, samo kletev zoper Duha ne bo    odpuščena   .
ki je ni vsadil moj nebeški Oče, bo    izkoreninjena   .
Svatba je    pripravljena   , toda povabljeni jè niso bili vredni.
Zato bo vaša hiša    zapuščena   .
mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga    puščena   .
Tako je ta govorica    razširjena    med Judi do današnjega dne.
»   Dana    mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
»Vam je    dana    skrivnost božjega kraljestva; tistim,
ustavila in začutila je v telesu, da je    ozdravljena    nadloge.
Kakšna je ta modrost, ki mu je    dana   , in kakšni čudeži se godijo po njegovih
se, Zaharíja, kajti tvoja molitev je    uslišana   !
Sekira je že    nastavljena    drevesom na korenino.
vso oblast nad njimi, kajti meni je    izročena    in jo dam, komur hočem.
in je ne more omajati, ker je trdno    sezidana   .
Vsa    objokana    je od zadaj stopila k njegovim nogam
Samo veruj in bo    rešena   
Bila je    sključena    in se sploh ni mogla vzravnati.
»Žena,    rešena    si svoje bolezni.«
Zato bo vaša hiša    zapuščena   .
prešla nebo in zemlja, kakor da bi bila    zbrisana    ena črtica postave.
skupaj mleli: ena bo sprejeta, druga    puščena   
Postava je namreč bila    dana    po Mojzesu, milost in resnica pa je
imenoval bogove tiste, katerim je bila    namenjena    božja beseda - in Sveto pismo se ne
»Zdaj je moja duša    vznemirjena   .
Vendar naj se spolni beseda, ki je    zapisana    v njihovi postavi: ‘
imenuje Oljska in je sobotni dan hodá    oddaljena    od mesta, vrnili v Jeruzalem.
Ta cesta je    zapuščena   .
Nam je bila    poslana    ta beseda odrešenja.
oznanjamo, da se je izpolnila obljuba,    dana    očetom.
   Ogrožena    je veličina boginje, ki jo časti vsa
na ladjo iz Adramítija, ki je bila    namenjena    v kraje ob obali province Azije, in
evangelija, saj je vendar božja moč,    dana    v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej
Zakaj obljuba, ki je bila    dana    Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da
potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila    dana    zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti,
dedovanje iz milosti in da je obljuba    zagotovljena    vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki
Poročena žena je namreč po postavi    vezana    na moža, dokler ta živi; če pa mož
dokler ta živi; če pa mož umrje, je    oproščena    postave, ki jo je vezala na moža.
prešuštnico; če pa ji mož umre, je    oproščena    postave, tako da ni prešuštnica, če
imenoval svoje ljudstvo, in njo, ki ni    ljubljena   , ljubljeno.
pa naročam v imenu milosti, ki mi je    dana   , vsakomur izmed vas ne dajajte na svojo
darove, pač po milosti, ki nam je bila    dana   .
nikakor ne jemlje čast dobrini, ki vam je    dana   .
z razodetjem skrivnosti, ki je bila    zamolčana    skozi večne čase, a je bila zdaj razodeta
razodeta in je po ukazu večnega Boga    oznanjena    v preroških pisanjih vsem narodom,
Bogu za božjo milost, ki vam je bila    dana    v Kristusu Jezusu.
Po božji milosti, ki mi je bila    dana   , sem kot moder stavbenik položil temelj,
posvečen po ženi in neverna žena je    posvečena    po možu.
Tista pa, ki je    omožena   , skrbi za svetne reči, za to, kako
Žena je    vezana   , dokler njen mož živi.
pravice, da bi se ponašal, ker mi je    naložena    dolžnost.
glavi, ker je to isto, kakor če bi bila    ostrižena   .
Enemu je po Duhu    dana    beseda modrosti, drugemu po istem Duhu
sem, in njegova milost, ki mi je bila    dana   , ni ostala brez sadov.
Kot zadnji sovražnik pa bo    uničena    smrt, zakaj
tedaj se bo spolnila beseda, ki je    zapisana   :
že služba, ki vodi v smrt, v črkah    vklesana    v kamen, obdana s takšnim sijajem,
vodi v smrt, v črkah vklesana v kamen,    obdana    s takšnim sijajem, da Izraelci niso
je bil minljiv, kako ne bo še bolj    obdana    s sijajem služba Duha?
vam hočem o božji milosti, ki je bila    dana    Cerkvam v Makedoniji.
Pravim jim, da je Ahája že od lani    pripravljena    in da je vaša vnema izzvala tudi mnogo
ko so spoznali milost, ki mi je bila    dana   , so Jakob, Kéfa in Janez, ki veljajo
   Dodana    je bila zaradi prestopkov, dokler ne
ne bi prišel zarod, kateremu je bila    dana    obljuba, razglasili pa so jo angeli
izviralo iz postave le, ko bi bila    dana    postava, ki bi mogla dati življenje.
Zakaj veliko otrok bo imela    zapuščena   , več kakor tista, ki ima moža.«
delovanje božje milosti, ki mi je bila    dana    v vaše odrešenje.
po daru božje milosti, ki mi je bila    dana    po delovanju njegove moči.
najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila    dana    milost, da oznanjam poganom nedoumljivo
Vsakomur izmed nas pa je bila    dana    milost po meri, s kakršno nas je obdaroval
svojo mater - to je prva zapoved, ki je    združena    z obljubo - da ti bo dobro in boš
menoj deležni milosti, ki mi je bila    dana   , tako v mojih verigah kakor pri obrambi
večina bratov je zaradi mojih vere    opogumljena    v Gospodu in si upa še bolj brez strahu
ste slišali že prej, ko vam je bila    oznanjena    resnica evangelija, ki je prišel do
Zavedam se namreč, da postava ni    dana    za pravičnega, ampak za kršilce postave,
milosti, ki je v tebi in ti je bila    dana    po preroški besedi, ko je zbor starešin
mlajša od šestdesetih let, le enkrat    poročena   , taka, ki jo priporočajo dobra dela,
bil hudodelec, vendar božja beseda ni    vklenjena   .
   Razveljavljena    je namreč prejšnja zapoved, ker je
naredil vse po podobi, ki ti je bila    pokazana    na gori!«
Ta je bila z vseh strani    obložena    z zlatom.
Kjer je namreč oporoka, mora biti    dokazana    oporočnikova smrt.
kljub starosti spočela, saj je bila    prepričana   , da je zvest tisti, ki je dal obljubo.
v miru sprejela oglednike, ni bila    pokončana    hkrati z neverniki.
preskušnje, saj veste: kadar je vaša vera    preskušana   , poraja stanovitnost.
prestal, bo prejel krono življenja, ki je    obljubljena    tistim, ki ga ljubijo.
sprejmite besedo, ki je bila v krotkosti    vsajena    v vas, ker ima moč, da reši vaše duše.
bila tudi prešuštnica Rahába prav tako    opravičena    iz del, ker je sprejela poslance in
Ta je    shranjena    v nebesih za vas.
prerokovali o milosti, ki vam je bila    namenjena   ; skušali so dognati, na kateri trenutek
razodela: pásite božjo čredo, ki vam je    zaupana   , pazíte nanjo, pa ne zgrda, ampak rade
Nikoli namreč nobena prerokba ni bila    izrečena    na človeško pobudo, pač pa so ljudje,
proč od svete zapovedi, ki jim je bila    izročena   .
bojujte se za vero, ki je bila svetim    izročena    enkrat za vselej.
In    dana    jima je bila oblast nad četrtino zemlje,
zavpil štirim angelom, katerim je bila    dana    oblast, da pustošijo zemljo in morje:
poginila, in tretjina ladij je bila    uničena   .
Zatrobil je četrti angel: in    udarjena    je bila tretjina sonca, tretjina lune
dima so se usule na zemljo kobilice in    dana    jim je bila oblast, kakršno imajo škorpijoni
ki so jim bruhali iz gobcev, je bila    pomorjena    tretjina ljudi.
Tedaj mi je bila    dana    trstika, nekakšen rováš, z naročilom:
Ena njenih glav je bila videti    ranjena    na smrt, a njena smrtna rana se je
Zvéri so bila    dana    usta, s katerimi je govorila objestnosti
   Dana    ji je bila oblast, da to počenja dvainštirideset
   Dana    ji je bila oblast nad vsakim rodom,
katerih imena že od začetka sveta niso    vpisana    v knjigo življenja Jagnjeta, ki je
naj postavijo kip zveri, ki je bila    ranjena    z mečem, pa je potem oživela.
vodovje se je posušilo, tako da je bila    pripravljena    pot kraljem z vzhoda.
sedela na škrlatni zvéri, ki je bila    popisana    z bogokletnimi imeni in je imela sedem
Ženska je bila    oblečena    v bager in v škrlat in bleščeče okrašena
oblečena v bager in v škrlat in bleščeče    okrašena    z zlatom, z dragimi kamni in z biseri,
Jagnjetova svatba in njegova nevesta je    pripravljena   .
   Dana    ji je bila obleka iz čiste in bleščeče
tistim, ki so sedli nanje, je bila    dana    oblast, da so sodili.
S tem je    dana    možnost, da nek drug operater zaprosi
delnica Petrola verjetno zelo kmalu    vključena    v Slovenski borzni indeks.
tista meja, do katere je država še    pripravljena    popuščati stavkajočim železničarjem,
odvisnosti od tega, ali bo Slovenija julija    povabljena    v prvi krog širitve Nata ali ne,« je
»Zamenjava z današnjim dnem še ni formalno    izvedena   
Dela, ali bo po novem OVS neposredno    podrejena    generalštabu namesto ministru, pa je
pridružitvi Evropski uniji ni bila    vložena    pravilno
Janez Podobnik, pobuda ni pravilno    vložena   .
sprejet in če bi bila takšna pobuda    vložena    pravočasno in v skladu z zakonom.
Še pred 14. majem, ko je    napovedana    izredna seja državnega zbora, bo premier
predloga med drugim opozoril, da bo sicer    napovedana    državna ustanova (Casino Slovenija),
tudi tri ženske, od katerih je ena    poročena   .
Enota je že    pripravljena    na odhod, vojaki pa med seboj zelo
Seja bo nato spet    prekinjena   , saj je v sredo na vrsti že četrta
Na izredni seji v sredo, ki je    sklicana    na podlagi zahteve 24 poslancev SDS
da mora biti ratifikacija sporazuma    opravljena    v DZ na zakonit in ustaven način, zato
ki bo presodilo, ali je druga pobuda    vložena    v skladu z zakonom.
Narodna banka Jugoslavije v krog delničarjev ni bila    povabljena   .
Jugoslavije v BIS je bila julija lani    ocenjena    na blizu 600 milijonov dolarjev.
december obvestil, da tudi na novo    vložena    pobuda ni bila vložena pravilno.
tudi na novo vložena pobuda ni bila    vložena    pravilno.
razvpite homoerotične afere, ker ta še ni    raziskana   , pač pa je do nje prišlo na izrecno
poslovniku, vendar pa je bila obstrukcija    dovoljena   , še več, z obstrukcijo je bilo mogoče
Obstrukcija je bila    pričakovana   , ker je poslanski klub Demosa vnaprej
Takoj ko bo    končana    četrta seja, se bo začela naslednja,
da njihova pobuda spet ni pravilno    vložena   , saj ni podprta z zadostnim številom
uro, kar je sicer na tem odseku ceste    dovoljena    hitrost, vendar pa bi zaradi svojega
smernici EE 80/1268 v izvedbi 491)    povečana    za deset odstotkov pri bencinu oziroma
izločitev sosodnice, zato je bila obravnava    končana    v nekaj minutah.
Vila Galeb v Igalu,    zgrajena    konec osemdesetih let z denarjem vseh
predsednik« počival, prav tako ni bila    prodana    in ne oddana v najem.
počival, prav tako ni bila prodana in ne    oddana    v najem.
Albrightova po Drnovškovih besedah zelo dobro    seznanjena    z dogajanjem v Sloveniji, in s težavami,
Socialdemokrati bodo, če se vlada ne bo    pripravljena    pogajati s stavkajočimi, predlagali
in ovrednotili, je bila največkrat    izbrana    Krka tovarna zdravil, sledijo ji 2.
višini 900 tisoč tolarjev pa mu bo    izročena    na slovesnosti, ki bo prvič potekala
   Zavrnjena    pobuda Nove stranke
nevtralnost, da pobuda ni pravilno    vložena   .
zakonodajo in pravne zadeve pobuda ni    vložena    v skladu z zakonom o referendumu in
denacionalizacijskih odločb v primerih, ko je    izkazana    verjetnost, da je prišlo do kršitve
mejnega prehoda Gruškovje, je očitno    pojasnjena   : 49-letni Akban Sulejman je namreč
zahteva železničarjev po višjih plačah ni    upravičena   
Sicer pa je uprava    pripravljena    že danes umakniti suspenze, če bodo
ali jo jutri prekinila, ker ni bila    napovedana   .
bi bila Slovenija povsem zanesljivo    uvrščena    v drugi krog širitve Severnoatlantske zveze,
predstavnikov javnosti - 56,4 odst. - je    prepričana   , da država namenja kulturi premalo
povejmo, da je bila lanska inflacija,    merjena    med decembroma, 8,8-odstotna.
Železničarska stavka    zamrznjena    do petka
Večja skupina jih je bila    upokojena    ob zamenjavi direktorja dr. Mihe Brejca,
administrativni upokojitvi, ko jim je bila    priznana    100-odstotna pokojnina, upoštevana
bila priznana 100-odstotna pokojnina,    upoštevana    beneficirana doba, ob izračunu osnove
Pri tem pa ne bo    upoštevana    višina prve pokojnine, ampak si jo
pa naš vir opozarja, da je Slovenija    prestreljena    s tujimi obveščevalnimi službami, ki
grozi, da Slovenija ne bo gospodarsko    usposobljena    za vstop v EU.
Vsekakor bo v sporazum    vnesena    dodatna varovalka v zvezi z gibanjem
da je pravica do nakupa nepremičnin    dana    samo osebam, ki imajo stalno bivališče
telekomunikacijah, ki pa sta bila z večino    zavrnjena   .
pogodbe, kadar je v mednarodni pogodbi    zapisana    protiustavna določba ali kadar bi bilo
nič manjše pozornosti, kot je bila    namenjena    oblikovanju sedanje, pet in pol leta
zaradi vprašanja, ali je Slovenija    pripravljena    harmonizirati svoj notranji ustavnopravni
Ko je ta    dosežena   , se eskalacija, torej usklajevanje
pridružitvenega sporazuma, čeprav je bila sicer    napovedana    peta izredna seja, na kateri naj bi
procesne narave, poslancem ni bila    dovoljena    razprava in so le formalno glasovali
Pobuda žal ni bila    uvrščena    na dnevni red, ampak je bila na zahtevo
žičnica na Zelenici stara 32 let in zato    iztrošena    ter zastarela.
entiteta, čeprav je bila zapleteno    strukturirana   .
sporazum podpisali le, če bo poprej    podpisana    splošna kolektivna pogodba.
8. junija - Stavka železničarjev je    zamrznjena    do torka ob polnoči, ko naj bi železničarski
oziroma če nova tarifna priloga ne bo    sklenjena   , bodo železničarski sindikati stavko
Kolektivna pogodba končno    podpisana   
cestninskih postajah, bo tudi letos najbolj    obremenjena    cesta proti morju, zlasti pri Postojni,
cesta proti Štajerski, ki bo najbolj    obremenjena    med Ljubljano in Celjem, čakanje pa
Železničarska stavka    zamrznjena    do socialnega sporazuma?
odmrznili danes opolnoči - če danes ne bo    podpisana    nova tarifna priloga h kolektivni pogodbi,
biti najnovejša ameriška odločitev    preglasovana   , glede na to, da imata Slovenija in
skupini dokončno uskladili, ko bosta    podpisana    kolektivna pogodba za negospodarstvo
   Vložena    pobuda se ne razlikuje bistveno od
v zraku od 26. maja, je bila danes    odpovedana   .
Bodrilna podpora, morda    pospremljena    z nekaj ščuvanja, njihovemu pravičnemu
(20,2 kilometra) dela na trasi še niso    oddana   , izvršena pa so že pripravljalna dela.
odsekov, ki poteka čez Trojane, so že    oddana    dela za gradnjo predora v Zideh pri
Vsa gradbena dela na tem odseku so    oddana   .
Kristina je bila hudo    ranjena    v četrtkovi prometni nesreči avtobusa,
Minimalna plača je tako    določena    v višini 59.150 SIT in se usklajuje
Siva lisa je tam,    zarezana    od verig in okovov, lep in jasen odmev
Vsa je s krvjo    prepojena   , vsa je poteptana in oskrunjena.
Vsa je s krvjo prepojena, vsa je    poteptana    in oskrunjena.
krvjo prepojena, vsa je poteptana in    oskrunjena   .
Slamnata streha je z mahom    poraščena    in globoko upognjena od sivih dob.
streha je z mahom poraščena in globoko    upognjena    od sivih dob.
knjiga Bogomira Magajne, ki je sicer    končana   , vendar pa pusti v človeku veliko vprašanj.
Mohorjevi knjižnici, ki je med Slovenci zelo    razširjena   .
   Preprežena    je z rekami in potoki, nasejana s trgi
Bolj od škržatov suha in    ožgana    telesa so, kar v soncu se
- okrog ognjišča    zbrana    je družina, dva roženkranca
nedavnim valila krvave zublje, da je bila    napolnjena    s krvjo, vse tam daleč od Krna, od
Krna, od Mengor, izpod Sel, da je bila    prepojena    s Sabotina in s Sv. Gore, Valentina
Vsa Tolminska je    pregrnjena    z belimi rjuhami.
Pri oknu je mizarska klop, na sredi,    obdana    od klopi, bela javorjeva miza.
Vsa družina je lepo    zbrana   , čita stare knjige, zakaj novih dandanes
svojih sedemdesetih letih, od vseh    zapuščena    v tej razpadli bajti, - se je veselila.
Že tisočkrat je bila    zrahljana    ta kotanja.
bebastega otroka vse svoje življenje    prikovana    na dom.
svet spet spomnil te hiše, ki je bila    vpisana    v seznamu izpraznjenih stavb pod št.
udrihaj po steni, saj vendar vidiš, da je    razpokana   !"
danes boljša kakor po navadi; saj je    kuhana    v sobi na peči in ne v kaverni na tleh;
Ko je ta stvar    opravljena   , si je treba izbrati vloge važnih in
pobeljena stena, ki je kakor nalašč    postavljena    tam za njihova politična prepričanja.
Ko je večerja    kuhana   , dobijo otroci na tla sredi sobe velik
Vsa    zmešana    je.
   Postavljena    je za pravico in red, dela krivico
Zadnja prošnja je bila    napisana    presuhoparno in zato ni segla občinskim
telo in ravno tako je v teh mrkih dneh    napolnjena    njegova duša z obupom in s sanjami
Meja pa je tako preklicano    zastražena   .
Ali ni domovina ležala vsa    zlomljena    in razkopana, razgrnjena čez Kras?
ni domovina ležala vsa zlomljena in    razkopana   , razgrnjena čez Kras?
ležala vsa zlomljena in razkopana,    razgrnjena    čez Kras?
bilo zaman: Jerina podoba je ostala    zameglena    v trepetajoči daljavi. -
In zdaj je bila ta kmetija njemu    dodeljena    za prebivališče.
V kotu je bila hiša    oddaljena    kakih dvesto metrov, vežna vrata so
trhla in v kotu ob steni, ki je bila    obrnjena    k vodi, so rasle gobe; kamni so ležali
in kakor se govori, je nemara celo    pripravljena   , da bi ga sprejela pod svojo streho.
prostor, star harmonij, usnjata zofa,    oguljena    po vogalih in ki se prijema rok, če
   Oblečena    je bila zelo slabo: svetel poleten
oglašale v mlaki, zemlja je bila žejna in    razpokana   , za Krnom so se zbirali oblaki.
Ležala je pod barakami in cestami,    prepojena    s krvjo in kletvinami.
in sitnaril, če večerja še ni bila    kuhana   .
bila še zima: mraz, s cigaretnim dimom    napolnjena    soba, samoten vran na nebu, gola veja
potresel precejšnjo vrečo, ki je bila    napolnjena    s kosi raznovrstnega kruha.
sv. Krišpina, kajti prisega je bila    pisana    v latinščini.
tistega dne dalje svoboda glede kričanja    prikrajšana   .
ta bitja prav tako    ustvarjena    po božji podobi kakor odrasli ljudje,
Vode ne držim, porečeš, in stvar bo    opravljena   
»Vode ne držim, porečem, in stvar bo    opravljena   ,« je veselo zaključil.
In Vencu ni njegova    zameglena    pamet prav nič koristila, kajti tu
Bila je v dno duše    užaljena   , da jo je zadela taka nesreča.
na kogar koli in ga zmlinčila, kajti    prepričana    je bila, da se ji je zgodila nečloveška
Šla je v svojo sobo, ugasnila luč in    oblečena    legla na posteljo.
Pred njim je ležala prostorna izba,    napolnjena    s tišino in polmrakom.
Ta kmetija je bila dve uri    oddaljena    in pot do nje je peljala skozi gozd.
»Jezus!« je vzkliknila in    prestrašena    odskočila.
obletavati Nanco, ampak Nanca je bila že    oddana    in vse Štefucove grožnje in lomastenje
Toda ta pot mu je bila    prihranjena   , kajti mlade svate so začele srbeti
»A!« je bila    izražena    vsa jeza in razočaranje, da so brez
Polja so    zapuščena   .
in star; trhla lesena ograja je bila    poraščena    z mahom in se je lomila navzven.
je rekel, ‘toda takrat si bila ti še    kuhana    in pečena pri gospodu.
‘toda takrat si bila ti še kuhana in    pečena    pri gospodu.
Pogledal sem jo; teta je bila    zamišljena   .
Velika maša je    končana   .
   Oblečena    je v težko, dolgo in gosto nabrano
Rejčeva hiša je tiha in kar nekam bolj    oddaljena   , kakor bi se umaknila od ceste in Modrijanu
»Neža, ali si    obsedena   !
Zdaj je bila res drugačna, popolnoma    spremenjena   , tudi v sebi spremenjena, zakaj prešinilo
popolnoma spremenjena, tudi v sebi    spremenjena   , zakaj prešinilo jo je spoznanje, da
se je po oljčni vejici, ki je bila    zataknjena    za tramom pod zakajenim stropom.
Bila je    prepričana   , da nas je obsedel hudič.
Proga je    usekana    v skalnat svet in se pretika iz predora
Obrekarjeva bajta, siva in že    razpokana   , je višja in daljša; v zgornjem koncu
Vsa    zaprepaščena    plane k sinu in ga zgrabi za rokav
Igra je    končana   .
   Oblečena    je praznično.
Na vogalu hleva je    zbrana    velika gruča partizanov in domačinov.
Nančika je še vedno globoko    zamišljena   , otožna.
je križem kražem sveže pregažena in    posejana    s črnimi lisami - padlimi vojaki.
V Dragi, ki je    obdana    z bodečo žico.
pogradom se stiska stara miza, ki je    nastlana    s papirji.
skoraj gladka, samo z redkimi grmi    posejana    senožet ob prelazu.
»Sova, Draga je    obkoljena   
Pred njima je    razgrnjena    precej široka, že zeleneča dolina,
precej široka, že zeleneča dolina,    posejana    z redkimi, požganimi hišami.
Valovita planinska dolina,    poraščena    z redkim, še golim grmovjem.
razrezala, ker je, mrha, tako nerodno    zasukana    in skrivenčena.
je, mrha, tako nerodno zasukana in    skrivenčena   .
in razmršen; njegova srajca je bila    raztrgana    in umazana.
njegova srajca je bila raztrgana in    umazana   .
   poraščena    roka, ki je v skrčenih prstih tiščala
svojo rdečo zastavo, ki je bila vsa    raztrgana    in ponečedena s človeškim blatom, v
zastavo, ki je bila vsa raztrgana in    ponečedena    s človeškim blatom, v desnici pa je
telesa in prekrižala roke na prsih,    pripravljena    na boj.
je že priletna, nekoliko zanikrna in    zapuščena   , toda še vedno prikupna, po svoje celo
posebna soba skoraj zmeraj prazna in    zaklenjena   .
prav v ta namen zelo široka in nizko    grajena   .
na njegovi desnici je ležala sveže    ostrgana   , snežno bela palica, na levi pa velika,
začel čohati po bradi, ki je bila res    poraščena    z redkimi, zelo dolgimi in trdimi ščetinami.
in se popraskal po bradi, ki je bila    poraščena    z redkimi, zasvedranimi dlakami.
in naposled veliko glavo, ki je bila    nasajena    na močnem tilniku.
‘Ne!’ in stvar je bila zanjo    opravljena   .
‘Ne!’ in stvar je bila zanj    opravljena   .
povedala Putkova Marjanca, ki je bila    kuhana    in pečena pri župnikovi kuharici.
Putkova Marjanca, ki je bila kuhana in    pečena    pri župnikovi kuharici.
razumela, kaj ji je bil rekel, toda    prepričana    je bila, da je res, kar ji je bil rekel,
svetu, da nobena stvar ni enakomerno    razdeljena   , tudi čustva ne.
Ravničar ni hotel niti slišati, je kar    oblečena    zabredla k njemu.
Zunaj, v noči, pa je    razgrnjena    naša domovina, vsa razdejana in požgana,
- Hud nisem, toda srajca bo    umazana   , - sem v zadregi zamrmral in segel
Saj je bila    ustvarjena    samo za življenje, kakor se reče ...
nosu, ki se je svetil kakor z oljem    namazana    oteklina.
najbolj mikala, ker je bila v črno platno    vezana   , zelo debela knjiga z risbami.
Na popackanih platnicah je bila    narisana    sv. Genovefa, ki je bila čudovito lepa,
brez suknjiča, in Justina, ki je bila    zleknjena    vznak in je imela razpletene kite,
bila pri jablani, ki je bila v njej    zataknjena    ‘Sv. Genovefa’, sem lahko od strani
ujetništvu, Kata pa hčer, čeprav še ni bila    poročena   .
Po vsem širokem ognjišču je bila    razgrnjena    debela plast žive žerjavice.
obraza, jasno vidim, da je bila smrt    napisana    na njem.
Dolina je torej podolgem    razdeljena    na dve plati.
čednost, V katekizmu je nekje celo    navedena    - «
In tako je bila Kadetka spet    prepuščena    sama sebi.
Saj je prav za to    ustvarjena   .
   Zleknjena    leži v dolini med zeleno reko in belo
in razmršen; njegova srajca je bila    raztrgana    in umazana.
njegova srajca je bila raztrgana in    umazana   .
cevi gledala bela, s črnimi dlakami    poraščena    roka, ki je v skrčenih prstih tiščala
svojo rdečo zastavo, ki je bila vsa    raztrgana    in ponečedena s človeškim blatom, v
zastavo, ki je bila vsa raztrgana in    ponečedena    s človeškim blatom, v desnici pa je
vijugastimi brazdami prikazala modra jasnina,    posejana    z umitimi zvezdami.
velika, skoraj okrogla, udrta, z gozdom    obdana   , res široki ponvi podobna jasa.
»   Pozdravljena   , naša mamička!
   Pozdravljena   !« je ponavljal, jo trdo zgrabil pod
»Beseda    dana   , mož velja!
Zelena otava pod njimi je bila gosto    posejana    z bledo rumenimi listi, kakor bi s
Vsa vas bo    zbrana   .
vse to že daleč, zdaj je vse to že    pozabljena    bridka pravljica.
bi bila za ta praznični dan posebej    očiščena    in pološčena.
»   Razmajana    je, pa bo že.«
   Oblečena    je bila v zeleno krilo in črno bluzo
lepa, neizmerna, ravna, mehka postelja,    pregrnjena    z debelim, zelenim plišastim pregrinjalom.
votlinica, ki pa je bila na robovih že lepo    obraščena   .
Kamnita, bolj strma in zdaj je še    zasnežena   .
Voda je bila    umazana   , zelenkasta.
trenutka tiste prave sreče, ki ji je    primešana    grenka kaplja, zakaj srce, posebno
travnik, tista neizmerna ravna postelja,    pregrnjena    s puhasto odejo zelene trave.
Obležala je bila na peči in kar    oblečena   , da bi bila pripravljena.
na peči in kar oblečena, da bi bila    pripravljena   .
je slutila, da je že usodno sama in    zapuščena   , popolnoma odrezana od sveta.
Neizmerna bridkost, ki je bila    zazidana    v njem z njeno ljubeznijo vred, se
bila tista črna krogla z nevidno vrvjo    privezana    k njenemu srcu in jo zdaj, ko je padla
Temnikarica videla, da je bila res    zbrana    vsa sodrga:
Vstopila je globoko    upognjena   , s čelado naprej, sredi izbe pa se
bila je strahopetna, šibka, bedna,    zapisana    smrti.
če bi ga videl, a mu je bila ta muka    prihranjena   , kako hudo je njej, a je dovolj močna,
   Pripravljena    sem, - je rekla Temnikarica, se zravnala
razodetju, še ni bila čista: bila je še    skaljena    s podobno kapljo grenkobe, kapljo neznane
čokat, nos top, nosnice široke, brada    poraščena    s kratkimi sivimi kocinami, svetla
kratkimi sivimi kocinami, svetla pleša    obdana    z vencem trdih las, obrvi dva gosta
raztresen, ali pa je vsa njegova pozornost    prikovana    k eni sami misli, ki ga ne spusti niti
Okrog njega je bila    naslikana    pokrajina, pokrajina brez globine kakor
hrastov list, vztrepetal kot smrtno    ranjena    ptica in otrpnil.
prosojno zelenino, nad njo pa je bila    razgrnjena    umita modrina poletnega neba.
Toliko je bilo grdega, da je tvoja duša    umazana    in sajasta kakor svinjska kuhinja!«
nekaj čudnega: vso dolino, ki je bila    obsijana    s soncem, je preblisnila še močnejša
Nebo je bilo visoko in modrina    posejana    z veselimi belimi oblaki.
sedem, a stvar morda še vedno ni prav    urejena   
dihala v sobici, ki je bila že od jutra    pregreta    zaradi skrilastih strešnikov.
Bouvardova soba je bila    zleščena   , imela je perkalaste zavese in pohištvo
sta najbolj občudovala to, da je bila    prinesena    v klobuku.*
Ponjava na vozu je bila slabo    privezana    in v vetru je tolkla kot jadro na ladji.
Veža je bila    zastavljena    z rečmi, ki so jih pripeljali z dvokolnico.
   Prebarvana    je bila na belo, z rumenimi okraski.
stroji, ki jih je poganjala turbina,    postavljena    na nalašč zato speljanem potoku.
Na voz    postavljena    črpalka je škropila pridelke z gnojnico.
kako bi bil zdaj - če bi mu bila usoda    naklonjena    - član kmetijske družbe, kako bi se
Rdeče    pobarvana    kitajska pagoda je kot svetilnik stala
Jeufroy je tarnal, češ da je vera premalo    zaščitena   .
Navsezadnje je bila    določena    letna najemnina v višini tri tisoč
Premog je raztreslo, peč je bila    uničena    in naslednje jutro je Germaine našla
   Navedena    temeljna ugotovitev ima na poti od
»   Prepričana    sem, da ste spet delali neumnosti.
Čez mesec dni je bila gospa Bordinova    rešena   .
kod prihaja klica skrofuloze, kam je    namenjena    kužna snov v zraku, na kakšen način
Žetev je bila    končana    in kopice na polju so se kot temne
Zemeljska krogla je bila    obdana    z vodo.
Navpična pečina, vsa bela in sem ter tja    prepredena    s črnimi črtami kremenca, se je vlekla
široka kot dva moža, je bila stopničasto    vsekana    v pečino, lesketala pa se je kot zglajen
kateri se trdi, da je bila svetloba    ustvarjena    pred soncem, kot da ne bi bilo sonce
Kupčija je bila    sklenjena    pri petintridesetih frankih.
pa škatla za ročno delo, prav tako    okrašena    s školjkami, in na škatli steklenica
Ni bila    končana   .
S kamnitimi klopmi    opremljena    kuhinja daje misliti na fevdalne pojedine.
je napisal neki Dutrésor in je bila    uprizorjena    v Bayeuxu, danes pa je silno redka?
Nad komodo s školjkami je bila    navdušena   .
Galska družba je bila dobro    urejena   .
Pod Ludovikom XIII. je bila    uvedena    absolutna oblast, da bi premagali protestantizem,
njegovi nasprotniki manj nasilni, bi bila    prihranjena    marsikatera nesreča.
Jeanne Louise Henriette Genest,    imenovana    gospa Campanova (1752‐1822) je bila
razmere, ne bo zgodovina nikoli trdno    določena   .
in verjeti je, da je ta pogodba že    sklenjena   
minut je prišla dol, rdeča v lica in    razburjena   .
zabavala, čeprav ni ničesar razumela,    začudena    je bila nad izražanjem, očaralo jo
Igra je nadležna, ker je    stisnjena    v okvir, zato pa je v romanu več svobode.
Književnost ni    priljubljena   .
stotnik, in potem ko je bila 15. maja    zasedena    poslanska zbornica, je dejal:
Nikamor se ni mudilo, občina je bila    obkoljena   , odborniki niso mogli uiti.
Varščina za časopise je bila    povišana   , vrnila se je cenzura.
ljudstvo, in izvoljenost je bila celo    poudarjena    v obredu posvečenja, ko sta škofa pokazala
ljudstvu, potem pa novici, da je skupščina    razpuščena    in da so poslanci za zapahi.
dela, si zapisoval dneve, kadar je bila    okajena   , na ves glas govoril, da je umazana
okajena, na ves glas govoril, da je    umazana    in lena, in to počel tako temeljito,
to počel tako temeljito, da je bila    odpuščena   .
okence, je stala nasproti njega, bila je    zravnana   , povešala je oči, kotiček ust je imela
Odgovorov na druga vprašanja ni bilo, tako    zapletena    je bila abeceda.
Bila je tako neizmerno    napihnjena   , da je spominjala na povodnega konja.
»S to besedo je    mišljena    razpoložljivost zanje, Descartes pa...«
samoljubje, ‘nagnjenost, ki je prav gotovo    utemeljena   , vendar se v pretirani obliki imenuje
Izguba Ecallesa,    ocenjena    na 2000 frankov, mu bo prinesla letno
bila je krepka kot orač in prav tako    predana    kot nespoštljiva, ko je prišla k hiši,
ju je v nekakšno brano, ki je bila    pritrjena    nad ograjo, zahteval tri franke, se
samo ena oseba, en Bog, ena substanca,    določena    na tri načine.«
»Vendar je tam    opisana    njegova smrt.
stoletju; stvarna navzočnost je bila    uvedena    v 8. stoletju, vice so bile priznane
golimi polji, kajti žetev je bila že    opravljena   .
Pred žerjavico    položena    Pécuchetova čepica se še ni posušila.
nevarna je znanost; če je znanost preveč    razširjena   , se ljudje navzamejo hudobnih želja.
   Opremljena    je bila z ležiščema na jermene, umivalnikoma
»Risba je    sestavljena    iz treh reči: črte, pike in pičice.
Tudi jaz bom sedla, čisto    polomljena    sem že.«
»Dragi moj, priložnost    izgubljena    ne vrne se nobena.«
   Obupana    je bila zaradi trojega: da bo spet
mati je obupana, njegova obleka je    raztrgana   , njegovo zdravje je zrahljano!
bakrene žice, ki je bila s svileno nitjo    privezana    na opeko, torej pravo lovsko zanko.
   Izgubljena    je, izgubljena!«
Izgubljena je,    izgubljena   
»Olympe DUMOUCHEL,    rojena    CHARPEAU.«
blestnik - metamorfna kamnina,    sestavljena    v glavnem iz sljude in kremena
hizop - zdravilna rastlina,    namenjena    očiščevanju
ikrnik - kamnina,    sestavljena    iz jajčastih drobnozrnatih skupkov,
praha - jeseni    preorana    in navadno do naslednje pomladi neposejana,
šerarda - vrsta broča,    posvečena    angleškemu botaniku Sherardu
in se vrtelo kot neubogljiva, narobe    naložena    trmasta mula.
Seveda je estetika    prenešena    malce okorno in robato.
uživajo več lepote narave, ki jim je    podarjena    za življenje ali kot kmetje, ki iz
ljudje v deželah, koder je narava manj    zasvojena   , so bolj otročji, življenje manifestirajo
Haghia Sophia ne stoji, ampak čepi kot koklja,    razlezena    v svoji nerazumni ženski samozavesti.
obraz je bil ena sama groba mišica,    skrčena    od naporov in strahov, kdaj me bodo
zato pa bližje nebu in oblakom, pozimi    zametena    s snegom, poleti hrepeneča po kaplji
poleti hrepeneča po kaplji dežja, vsa    prebičana    od vetra, tako preživlja svoje samotarsko
To so stanovanja,    vklesana    v mehko vulkansko jedro, pa ne samo
opazno močneje zarezane, obleka bolj    ponošena   , sem in tja se jih drži slama ali kak
spalnice, kot je visoka topla suha planota,    obokana    z zvezdami.
Na kmetijskih področjih pa je zemlja    razdeljena    na zasebno last, najpogosteje pripada
je dedno, oziroma odkar je nad Kurdi    vzpostavljena    tuja centralna oblast, določeno od
Kurdistanska idila je namreč    okupirana   .
Soba je bila    prelepljena    s slikami mrko držečega se Imama, porisana
prelepljena s slikami mrko držečega se Imama,    porisana    z grobimi nerodnimi napisi v stilu:
kako je politika v muslimanskem svetu    povezana    z vero, vendar nobena druga država
Še ena revolucija je bila    zlorabljena   .
kilometrov dolgo Veliko slano puščavo je    asfaltirana   , zato puščave ne doživljam tako agresivno,
morala biti to steza za osle, zdaj je    razširjena    in nad prepadi za silo utrjena, da
je razširjena in nad prepadi za silo    utrjena   , da gre lahko po njej voz.
da je bila grška kri v kafirske žile    vmešana    že dolgo pred prihodom Aleksandra,
socialna institucija, ki je fizično    namenjena    komunikaciji Kalašev z bogovi, je jastakan.
To je lesena stavba sredi vasi,    okrašena    z rezljanimi simboli kabalističnih
kabalističnih pomenov, očrnela od starosti in    zlizana    od številnih dotikov.
najbolj osnovna potreba postane najbolj    zapletena   
V Koranu je    posvečena    cela stran navodil, kako se je treba
šotorska krila razpadajo ali pa so    zakrpana    z velikimi plahtami, vendar ciganskost
Polovica jih je bila    obvezana    v umazane povoje, rute in trakove iz
vzhodom in zahodom, ta visoka z gorami    zastražena    planota je bila križišče, center in
afganistanska pustolovščina pa s tem še ni bila    končana   .
Prvotno je bila žoga lesena,    iztesana    iz korenine mareličnega drevesa.
Dolina je občutno    izolirana    in predstavlja izredno zanimivo trdnjavo
chitralske doline je veličastna ogromnost,    kombinirana    s presunljivo osamljenostjo.
Cesta je bila sicer    zdelana   , da se je kolo zvijalo pod mano, kar
Zgubljati sem začel identiteto,    ogrožena    je bila moja pomembnost, čeprav sem
navdušila zavest, ki se je spet vračala    obogatena    z informacijo o ogromnih energijah,
evo, tole mesto v mojem duhu je tipka,    povezana    s kanalom vitalnosti, to je središče
Cesta, nepričakovano široka in gladko    speljana   , se je v glavnem vzpenjala ob reki,
Vsa zemlja na terasah je    ograjena    z ličnimi, skrbno sestavljenimi zidovi
sestavljenimi zidovi iz kamenja, in je    obdelana    ter izkoriščena do popolnosti.
zidovi iz kamenja, in je obdelana ter    izkoriščena    do popolnosti.
Ostala prehrana je bolj od narave    določena    kot pa od svobodne izbire.
obrazi so zvečine mirni in prijaznost ni    narejena   .
za svoje delo so nagrajene s hrano,    obljubljena    jim je določena varnost in obramba
čupo, nekdaj oranžna halja je bila    scefrana    in na pol pokrpana, na obrazu pa sta
oranžna halja je bila scefrana in na pol    pokrpana   , na obrazu pa sta se čutila mir in
Dežela snega in zvezd na strehi sveta,    prepovedana    dežela, antična Shangrila - mitična
oporeka, da je bila božanska luč dharme    prinešena    v deželo Tibet šele s prevedenimi teksti
težko prehodni tereni, je bila v Peking    poslana    pogajalna delegacija.
Po nekaj dneh pogovorov je bila    prisiljena    podpisati sporazum v 17 točkah, v katerih
bungalovov v Dharmasali, kjer je bila zatem    ustanovljena    začasna tibetanska vlada v eksilu.
upoštevanje drug drugega in pravilna presoja,    orientirana    duhovno, ne samo materialno.
enostavna, poceni in krhka, kot bi bila    narejena    šele včeraj in jo bodo zapustili še
zamenjan ameriški dolar, v to je bila    vključena    tudi hrana.
Družina je bila muslimanska, tolerantno    adaptirana    na indijska tla.
tudi papež, zato je bila cela pista    okrašena    kot en sam špalir.
značilno za južne kraje, nadvse živo    poslikana   .
oponašajoča, lokalna aristokracija, izdatno    podprta    s pokojninami, ki jih v vrsti čakajo
duhovno razvita sopotnica’, v Franciji    rojena    Mirra Alfassa, poskrbela za razvoj
očitno izražala, da njegova duša ni    izmaličena    in utesnjena na mero nekakšne tiranske
izražala, da njegova duša ni izmaličena in    utesnjena    na mero nekakšne tiranske doktrine,
Sri Aurobindova družba je bila    ustanovljena    s ciljem ‘delovanja v dobro razvoja
imeni sredi velikega amfiteatra je    zapisana    tudi Jugoslavija.
Matri Mandir, orjaška fantastična konstrukcija    namenjena    meditaciji.
Pipa je bila    narejena    iz bambusove trske in vanjo nataknjene
Ker vas ni    grajena    tako, da bi ščitila pred pogledi iz
kitajske nacionalne armade, ki se je,    premagana    od komunistov, leta 1940 naprej zatekla
tradicionalnih khmerskih plesov tudi    namenjena   .
Trgovina je v kampih    prepovedana   .
Ravna je,    obdelana    predvsem v riževa polja s sem in tja
spreminjati v skupnost, ki je bila    namenjena    predvsem zadovoljevanju najbolj elementarnih
Njegova generacija je    obremenjena    z vojno, tista mladost je bila drugačna
štacunah, zaradi katerih je Tajska tako    sproščena   , prijazna in mila, posedujejo tudi
tleh, je bila hiša v trenutku popolnoma    zakajena   .
saj pogosto verjamejo, da je notri    spravljena    duša.
zdrobljeno kamenje, mistika še ni povsem    zmaterializirana   , plastika še ni zamenjala mesa in kosti,
biciklistu omogoča nova, v glavnem    asfaltirana   , en dan dolga serpentina.
Môra prejšnjega dne je bila    pozabljena   , sproščali so se čisto drugi občutki,
stojnic, kjer se je bohotila vsa mogoča    plastificirana   , turistom namenjena ponudba.
vsa mogoča plastificirana, turistom    namenjena    ponudba.
zvito besno režalo v zrak, balanca je    skrivljena    grebla v pesek in moja roba je ležala
grebla v pesek in moja roba je ležala    raztresena    okoli kot po letalski nesreči.
najvišjega poglavarja pa je dežela,    vdana    Budovemu nauku, volila iz vrst svojih
Stara kultura je bila narobe    razumljena   .
monolitna gmota, je videti kot piramida,    zgrajena    okoli vrha griča.
Lokacija morda ni bila    izbrana    naključno, baje je bil Borobadur tudi
oboje, arhitektura in okoliški svet,    urejena    v poseben red, ki na romarja učinkuje
služenja in tako zagamano pustolovsko    našopirjena   , nekaj kot veter in istočasno zemlja,
reka, čudovita ptica ... prava samica,    pripravljena    nemudoma splesti gnezdo in istočasno
To je    fosilizirana    Java, živi muzej stare indojavanske
ladjo holandske družbe, ki je bila    nastanjena    na Javi.
so vasi tod redke in narava le redko    obdelana   .
predstava, kjer je vsaka aktivnost    namenjena    zbiranju denarja.
Skoraj vsaka ped zemlje je    manikirana   , spolirana, vsak hribček in vdolbinica
Skoraj vsaka ped zemlje je manikirana,    spolirana   , vsak hribček in vdolbinica sta obdelana
preprostih ljudeh vseh krajev precej    omejena   .
Veselica je bila    posvečena    ‘house warmingu’, kakor imenujejo praznik
smo naprej po poti, kot bi bila res    zapisana    v zvezdah.
Gail je bila    zamaknjena    od sreče.
vsaj trideset ljudi od blizu in daleč,    posvečena    miru na svetu.
je bila tudi pasja utica, ki je bila    namenjena    stranišču.
Niti ni bila tako    presenečena   .
Vsaj tako je bila    prepričana    Lani.
Ker smo vedeli, da nam prihodnost ni    podarjena   , smo živeli za sedaj.
je razložil, da je socialna podpora    dana    od boga in naj se nič ne sekirajo zaradi
Njihova glasba je agresivna, trda,    umazana    in zadeta.
deželi dobro, velika večina je celo    prepričana   , da jim gre najbolje od vseh drugih
Seveda je bila zelo    navezana    name, čutil sem koliko ji pomenim,
Tam v srcu je    spravljena    energija, smisel, tu domuje zanos,
s sedanjostjo zdi pristnejša, bolj    ubrana    po človeški meri, pa tudi bolj blaga
pozornost: začnem jo brati, zgodba je    napisana    v obliki pisem, ki jih neki preobčutljivi
obstoju, o svoji ničelni točki, ki je    ločena    od sveta, vendar ni ista z Bogom.
Samozavest je psihološkemu jazu v splošnem    dana    kot značajska lastnost, ki je odvisna
prišel domov, oče je že spal, mama me je    prestrašena    spraševala, kaj se dogaja z mano, jaz
staršev nima, njena starejša sestra je    poročena   , samo mene ima... tu...
izšle so tri leta pozneje; razprava je    razdeljena    na tri dele: v prvem obravnava splošno
Kartezijem in princeso je v celoti    ohranjena   , Elizabeta je vstopila v Kartezijev
na vzhodu se dviga luna, že precej    zadebeljena   , skoraj polna.
Cecilija takrat še    rojena    ni bila...
je bila Regina takrat že dolga leta    poročena    z drugim...
je postal prepričan, da bi mu bila    pripravljena    darovati vse.
najmanjše zbližanje, ne da bi bila    izrečena    vsaj beseda o ljubezni, kaj šele kakšna
nekaj njenih pisem, ki jih je bila vsa    obupana    pisala po razdoru zaroke svojemu ljubemu
Toda za zapuščeno dušo je najhujša    izgubljena    in onečaščena poezija...
Johannes osvoji Kordelijo, ko je zaroka    sklenjena   , začne premišljevati, kako bi jo razdrl.
plazijo po vrtu, čeprav je miza še vedno    obsijana    s soncem.
Knjiga Ali‐ali je    sestavljena    iz dveh delov, vsak obsega več precej
zadostuje, zakaj žalost mora biti ”   reflektirana   “!
Bruno in jaz, zdaj je morda nesrečno    zaljubljena    moja Cecilija, zadnje čase se nekaj
”Ta nesrečna, v sebi    razdvojena    zavest mora torej, ker je to oporečje
tako iz vsake spet neposredno biti    izgnana   , vtem ko meni, da je prišla do zmage
medtem ko naj bi bila ”estetska“ zavest    suspendirana    s stališča ”etične“ kot nebistvena
Barbara je bila    ogorčena    in je v tej moji nejeveri videla nekakšno
ravnodušnost, in zato sem rekel, da je izbira    zasnovana    v etiki.
Kierkegaardova dvočlena dialektika    obrnjena    v prihodnost, z njo se odpira možnost
je filozofija že od grških začetkov    povezana    s pesnjenjem in nasploh z umetnostjo
je tudi ”zunanja“ resničnost sveta ”   postavljena    v oklepaj“ pri zamejitvi prvotne evidentne
namreč z epoché je resničnost sveta ”   izključena   “ iz polja neposredne gotovosti, vendar
božja transcendenca ostaja nepovratno    izključena    iz fenomenološke evidence: do gotovosti
katerem je tudi misel oziroma zavest    pojmovana    kot ”razsežna“, namreč v imanentnem,
že zapustil. [...] epoché mora biti    speljana    zares in ostati kot taka.
non njene nesmrtnosti, vsaj kakor je    pojmovana    v glavnem toku zahodne metafizike,
luknja / neobstoječa, čeprav jasno    določena    / s svetom, krog nje se vrtečim / iz
filozofije, v katerem je vsakdanja realnost    suspendirana   , ”postavljena v oklepaj“.
je vsakdanja realnost suspendirana, ”   postavljena    v oklepaj“.
kruhom, sirom, avokadom in mandarinami,    položena    na indijsko ruto, zraven v travi stoji
Po nekaj krogih se    zadihana    ustavi, se zasmeje, malce ji je nerodno
Nasprotno, bila je zelo močno    zasedena   .
osvetljevala sama sebe, vsaj enkrat    očiščena    vseh temačnih misli.“ [prav tam]
naj bo še tako neposredno zaznavno    izkušena   , vendarle pomanjkljiv argument za zanikanje
hemisfero, in bi bila vsaka od njiju    vstavljena    v novo telo, torej moji celotni možgani
Nesmrtnost ni več    pojmovana    kot ohranjanje ene same individualne
za vso vsebino zavesti, v kateri je    zapisana    tudi oblika telesa, poteze obraza,
celota intencionalne predmetnosti, ki je    dana    zavesti, je nedvomno v času in prostoru,
Lobanja je povsem bela,    zglajena   , kakor da ne bi bila nikoli živa.
Lobanja lisice... in kako dobro    ohranjena   !
del namreč meri, celota pa mora biti    sestavljena    iz delov, toda čas, kot se zdi, ni
tako kot je neka prostorska razdalja    sestavljena    iz bivajočih merskih enot, na primer
nasprotnem vrstnem redu, kot je bila    ustvarjena   .
štejem samih kamnov, iz katerih je    zgrajena   , saj so bili kamni pri gradnji od nekod
preperelim hrbtom Opere militari,    natisnjena    v Bologni leta 1761, z grafiko Parisove
Knjiga je bila    natisnjena    v Benetkah leta MDCXCV, v italijanščini
leta 1692, ko je bila knjiga verjetno    končana   , tri leta pred izidom; zanimivo je
vladarska krona na desni; zgoraj je    zapisana    letnica 1768.
resnično obstaja zgolj v duši, če s tem ni    mišljena    samo človeška, temveč tudi vesoljna
načelna možnost, ki za Aristotela ni    udejanjena    zaradi (meta)fizičnih razlogov; zanj
Morda je    zaljubljena    in sploh ne pomisli, da mama čaka na
zelo zapleteno usodo: prvotno je bila    postavljena    v Scuolo Grande di San Marco, ob
Napoleonovem času pa je bila najprej    prenesena    v Doževo palačo, potem je sredi 19.
da je bila tudi precej spremenjena, ”   popravljena   “ za Doževo palačo, da so bile na primer
bilo očišče neke podobe, ki bi bila    naslikana    na sferično površino, ”razpršeno“ -
boš v katalogu - ki je bila magično    osvetljena    v temnem prostoru, kakor nekakšno okno
Pogledala me je,    presenečena   , precej zbegana, potem me je poljubila
Pogledala me je, presenečena, precej    zbegana   , potem me je poljubila na lice, hotel
Bruno. ...ki pa je bila takrat    obkrožena    z drugimi, že davno prezidanimi hišami.
Scuola Grande di San Rocco je bila    ustanovljena    leta 1478 kot laična bratovščina beneških
Druga sijajna dvorana,    imenovana    Sala Grande Superiore, ki jo je poslikal
lestev, ki povezuje zemljo in nebo, je    povezana    s Kristusovim vnebohodom; angel, ki
nove zaveze, ki je v svetem pismu le    nakazana   , Tintoretto pa jo je močno poudaril:
strupenjač - namreč bronaste kače, ki naj bi    križana   , kot so pozneje razumeli, naznanjala
bila slika Obešenje bronaste kače    končana    in slovesno predstavljena na praznik
Obešenje bronaste kače končana in slovesno    predstavljena    na praznik sv.
pri Tintorettu evklidska perspektiva    zvedena    na samoumevno ozadje, pravi prostor
sliko v kotu dvorane, na kateri je    upodobljena    Marija Magdalena, ki v skrivnostni
samotne Marije Magdalene, ki bere knjigo,    obdana    s čudovito naravo, obsijana z večerno
bere knjigo, obdana s čudovito naravo,    obsijana    z večerno svetlobo!
družbi samotnega drevesa bere knjigo,    obdana    z brezmejno naravo?
Morda pa je narava    ožarjena    s tolikšno lepoto ravno zato, ker se
prostora, ki je po svojem položaju    določena    v odnosu do Zemlje.
po širšem prostoru - recimo, ali je    postavljena    na zemljo ali pa stoji na ladji, ki
pred začetkom eksperimenta dostikrat    zasukana   , se hitrost vrtenja vode čez nekaj
vedra, pri čemer pa površina vode ostaja    ukrivljena   ; in tudi če vedro ustavimo, se voda
razloga za to, da vodna površina ostane    ukrivljena    tudi potem, ko se hitrost vrtenja vode
površina vode pri vrtenju očitno ostaja    ukrivljena    tudi takrat, ko se hitrosti vrtenja
sama zvezda, ki je zaradi rotacije    sploščena    na svojih polih - kakor so de facto
vprašajmo: ali bi bila vrteča se zvezda    sploščena    tudi, če ne bi bilo absolutnega prostora,
brez absolutnega prostora okrog sebe    sploščena   , saj se v svojem relativnem prostoru,
hitrosti vode s hitrostjo vedra ostala    ukrivljena   , tudi če bi bilo vedro z vodo edini
praznem vesolju, saj bi bila površina    ukrivljena    zaradi delovanja sredobežne sile na
takšna relativnost časa vselej ostaja ”   usklajena   “ z absolutnim časom, ki teče za vse
hitrost, ki je pri neki stvari vedno    določena    v odnosu do druge stvari; zato bi bilo
saj je slednja, vsaj pri Leibnizu,    povezana    z zanikanjem praznega prostora, pa
bila tudi za nebesne višave dokončno    zavrnjena    Aristotelova teorija ”naravnih mest“,
preseneča, kako tesno je bila njegova fizika    prepletena    z metafiziko in teologijo.
krščanska vera bolj kot kdajkoli prej    povezana    z razumom: skupno jim je bilo, da so
[Bogu] so vse stvari vsebovane“ lahko    razumljena    tudi panteistično, česar ni želel,
veka, Newton in Leibniz, še danes ni    razrešena    in še vedno posega globoko v naš celoten
namreč takšna, ki ne bi mogla biti    določena    drugače kot glede na desnost, torej
lastnost v absolutnem pomenu, ki je    določena    (že) v odnosu do absolutnega prostora,
lastnost enantiomorfizma naj bi bila    določena    s prostorom, ne pa obratno.
”absolutna“ ekstrinzična lastnost,    določena    glede na sámo praznino oziroma prostor
strani, se mi po enem obhodu pokaže    obrnjena   , s trebuhom proti levi - ne da bi mi
več pri tem, da je vsaka roka nujno    določena    kot leva ali desna glede na absolutni
svet, duša je kakor morje, v katerem je    potopljena    mreža čutnosti, in ne obratno, kajti
čutnosti, in ne obratno, kajti duša ni    potopljena    v čutnost, temveč jo zaobsega in presega.
za spust v čas; ta odločitev duše,    izražena    z grško besedo tolma, izvira iz njene
Avguštinova strast do matere in Boga zdela    pretirana   , kar malce nespodobna... sicer pa se
preteklost je znana,    spominjana   , seveda tudi pozabljena, vendar nenehno
preteklost je znana, spominjana, seveda tudi    pozabljena   , vendar nenehno navzoča nekje v ”prostranih
V njem je    določena    oziroma določljiva njihova oblika,
si, da je pot gibljivega predmeta T    dana    naenkrat in da se je vsa nekdanja,
stoletje pozneje, v precejšnji meri    opuščena   , tako da Bergsonova ocena, češ da znanost
Toda fizika,    podrejena    kinematografski metodi, ne more upoštevati
(Abschattungen): ”stvar sama“ načelno ne more biti    dana    v nobeni zaznavi, kajti stvari so v
”Stvar zaznavamo tako, da je ’   odsenčena   ‘ v vseh primerih ’dejanskih‘ in prav
”stvar sama“ pravzaprav ni imanentno    dana    zavesti (ni fenomen), ampak je zavesti
o tem, da evidenca pri Husserlu ni    omejena    na ”točko“ abstraktnega jaza, ampak
Odtod izvira otožnost, ki je    povezana    s spoznavanjem takih del in sploh vsega,
ravno zaradi svobode, ki je zavesti    dana    pri njenih spominskih odsenčenjih.
čas, tako da nobena časovna točka ni    premaknjena    <unverrückt>, vendar beži v oddaljevanju
retenci in reprodukciji tako ali drugače    odsenčena   , vendar ostaja zavesti dostopna kot
že pred Einsteinom eksperimentalno    potrjena   , je zelo nenavadna: če bi se nam na
uporabljajo preprosto ”zvijačo“: v njih je    odmišljena    ena (lahko tudi dve) od treh prostorskih
(ali po premici) - namesto nje pa je    vrisana    četrta, časovna dimenzija, običajno
bila Einsteinova relativnostna teorija    skregana    z logiko, ampak ker primera ni mogoče
Saj zanjo vemo, da je    ukrivljena    z Zemljino površino - to vemo neposredno,
ergo: prostor, katerega ”ravnost“ je    določena    ravno s potjo svetlobnih žarkov, je
prostoru - kajti gravitacija je takrat    izenačena    s pospeškom prostega pada.
prostoru, katerega ukrivljenost je pretežno    določena    s Sončevo maso, seveda ni ukrivljena
določena s Sončevo maso, seveda ni    ukrivljena    samo toliko, kolikor je ukrivljena
relativnosti je z močjo gravitacijskega polja    določena    tako prostorska kakor tudi časovna
   Zgrajena    je bila v času turških vpadov in nedaleč
drugo trditvijo - ki je s prvo sicer    povezana   , vendar ni ista - da ni resnična substancialna,
(res extensa), toda razsežnost je    povezana    s telesi - torej ni prostora brez teles
Einstein: trditev, da je razsežnost    vezana    na telesa, ni sprejemljiva; pri tem
se ne bi videlo nič - samo svetloba,    razpršena    po vsem nebu.
najinem sprehodu v Tomaj - je tudi ta    povezana    z relativnostno fiziko?
y“) seveda zaradi težnosti, ki je    usmerjena    proti središču Zemlje, manj je usmerjena
usmerjena proti središču Zemlje, manj je    usmerjena    razsežnost zadaj‐spredaj (os ”z“),
gledanje, hoja ipd., najmanj pa je    usmerjena    razsežnost levo‐desno (os ”x“),
kar pomeni, da je njegova usmerjenost    določena    ”zunanje“, z razporeditvijo stvari
filozofi celo menijo, da je smer časa    določena    z dejstvom, da je vzrok vselej pred
času postala že tako abstraktna, tako    oddaljena    od vsakdanjega izkustva, da glede zaupanja
drobno, komaj opazno cveti oljčica,    utesnjena    v loncu se greje na soncu, kajti na
porečeš le‐tu: da z močnim zamahom    zagnana    / dalje letela bo v smeri, ki vanjo
zadnjem verzu že skrita samoumevno    predpostavljena    evklidska geometrija, kajti, kot sem
telefon, Bruno gre po slušalko, ki je    položena    na kamnito mizo pred hišo.
saj je bila Brunova kozmologija tesno    povezana    z njegovo idejo o verski in družbeni
more biti drugačna, kot pač je, če je    izenačena    z Bogom...
gotovi dejavnosti nespremenljivo sledi    določena    in gotova posledica; to pomeni, da
dela; kajti posedovanje potence, ki je    ločena    od udejanjenja [akta], pripada samo
Scuole Grande di San Rocco, na kateri je    upodobljena    Marija Magdalena?
Tintorettu, rekla, da je na tej sliki narava    ožarjena    s tolikšno lepoto ravno zato, ker se
bolj je, paradoksno, moja pozornost    obrnjena    v ”tostran“, bolje rečeno, k ”onstran
nespremenljivi Enosti, tako je vesoljna Duša    pojmovana    predvsem kot vsenavzoča in notranja:
prevladati nad duhovno, kvečjemu je z njo    zaobsežena   .“ [Bruno, 152]
Teološko‐politične razprave, saj ni    prevedena    v slovenščino...
zavito v spokorniško ponižnost, ki je    prepričana   , da v našem svetu, v zahodni kulturi,
resnica, ki jo išče filozofija, je precej    povezana    z odgovorom na vprašanje, ali je tisto,
drugi deželi, kjer je krščanska vera    prepovedana   , dolžni odreči tem obredom, saj tudi
samo za ljudske množice, saj je v njem    ubesedena    silna modrost in globina.
njegov del, vsaka faseta, je enako    strukturirana    kot celoten diamant?
podstati, substanci, ki je ena in bistveno    določena    z atributoma razsežnosti in mišljenja.
   Navedena    11. teza prve knjige Etike pa poleg
razsežna podstat čisto ista podstat, ki je    zapopadena    zdaj pod tem zdaj pod onim atributom.
modusa čisto ista, a na dva načina    izražena    stvar.“ [2p7s (140)]
obstaja le ena sama substanca, ki je    razumljena    pod tem ali onim atributom, ravno
”V Bogu je    dana    tudi ideja ali spoznava človeškega
”Ta ideja duha je    združena    z duhom na isti način kakor duh s telesom.“
okviru njegovega filozofskega sistema    pričakovana   :
”Vendar je v Bogu nujno    dana    ideja, ki izraža bistvo tega ali onega
Spinozovo prepričanje, da je ”v Bogu    dana    tudi ideja ali spoznava človeškega
mojega ali Marijinega, ne more biti    uničena    po tvoji, moji ali Marijini smrti.
obstala na prodnatih tleh, pretresljivo    oguljena    in mrtva med vsem kipečim življenjem.
Najstarejši sistematski program nemškega idealizma, v katerem je lepota    postavljena    na najvišje mesto.
”čutnega sija ideje“: pri Heglu je lepota    podrejena    ideji, pojmu, pri Schellingu pa nikakor
Brunom v naslovu, ki je v podnaslovu    opredeljena    kot pogovor O božanskem in naravnem načelu reči.
je tri različice, v slovenščino je    prevedena    druga [1813].
kot piše Schelling v nadaljevanju,    postavljena    v večno nasprotje z ono drugo, z ”zanikajočo
seže še globlje, kajti volja, ki je    postavljena    pred takšno odločitev, že ni več povsem
svobodna, ampak je v nekem smislu že    določena    kot ”amfibolična“, razdvojena volja;
Takole, na kratko    povedana    se ta zgodbica morda res sliši kot
zavlada mir, globoka tišina narave,    prepredena    z glasovi neštetih drobnih bitij.
spoznavamo, da je bila tista volja,    porojena    v tihi večnosti sama iz sebe, večna
Vekov sveta ni v tem, da je pravolja    izrečena    kot mit (saj ni dostopna razumski opredelitvi
in zato sploh ne more biti drugače    izrečena    kot v mitološkem jeziku), ampak predvsem
je značilno, da je Jakobova lestev ”   zgrajena    od spodaj“, in tudi ”Bog se dviguje
spozna kot svojo last; in Modrost,    zapuščena   , objokuje usodo svojih kreatur, saj
pa vendar drži, da je božja Modrost ”   zapuščena   “ v vidnem, zato hrepeni po nevidnem...
vedno neločljiv“: tudi v tem stavku je    izražena    ena izmed ”klasičnih“ Schellingovih
Glej, saj to je sova, ptica modrosti,    imenovana    tudi Zanikajoča volja!“
Ker pa si se bila    pripravljena    žrtvovati, naj živi tvoja Zanikajoča volja
življenje ne bo izgubljeno, mora biti    ukinjena    hkratnost [nasprotno] izrekajočih se
začetka ni hotela, in je bila zato    premagana   ; kajti brez premagovanja ni začetka
znotraj razodenejo, takrat bo ta hiša    opuščena    ali pa bo uničena.“ [Nag Hammadi, II/3,
takrat bo ta hiša opuščena ali pa bo    uničena   .“ [Nag Hammadi, II/3, 84, 20-28]
skrivnost razodene, hiši grozi, da bo    opuščena    ali celo uničena...
hiši grozi, da bo opuščena ali celo    uničena   ...
celoto, vendar je v dvajsetem stoletju,    spodbujena    z razvojem fizike in astronomije, doživela
novoveškega znanstvenega pozitivizma]    odpravljena   . [...]
potencialno in aktualno dostopnim vesoljem ni    določena    le z zmožnostjo instrumentov, temveč
svetlobno leto), bi torej znašala,    izražena    s svetlobnimi leti, približno od 30
domnevna singularnost samega prapoka    postavljena    v sam začetek vesolja (in če je vesolje
dotlej, dokler ne bo (če sploh bo)    najdena    in izkustveno potrjena kvantna teorija
kozmologije oziroma fizike, ki še ni    poenotena   , pa ni šele začetna singularnost, ampak
je osnovna, apriorna, tj. vnaprej    postulirana    predpostavka kozmologije kot vede o
zaznavnih horizontov nikoli ni neposredno    dana   , toda v kozmoloških modelih vendarle
Univerzalna homogenost vesolja je    postulirana    s kozmološkim načelom, ki ga je prvi
Model vesolja je torej    idealizirana    simbolna reprezentacija realnega vesolja:
matematičnih oz. fizikalnih enačb,    idealizirana    pa zato, ker enačbe nikoli ne morejo
V Einsteinovem svetu je    uresničena    Riemannova zamisel združitve končnosti
namreč lambda, zdaj znova kaže kot    upravičena   , še več, današnji kozmologi v njej
nastanku še nikoli ni bila izkustveno    postavljena    pod vprašaj, saj jo vsa dosedanja opazovanja
simbolna reprezentacija realnega vesolja,    zgrajena    iz matematičnih oz. fizikalnih enačb.
nastala po naključju, sprva je bila    izrečena    z ironičnim podtonom (uporabil jo je
galaksij, je bila v osemdesetih letih    dodana    še hipoteza ”vesoljnega napihnjenja“
toda z intuitivnega vidika je tako    določena    meja med končnostjo in neskončnostjo
kaže kot že ”skoraj“ dosegljiva, kajti    pojmovana    je v jasno določenem pomenu, namreč
osnovni delci snovi, iz katerih je    zgrajena    celotna narava, vključno z nami, če
da je v teh primerih dobra ubranost    vezana    na standardni kozmološki model, ki
Večina kozmologov je    pripravljena    sprejeti veljavnost šibkega antropičnega
opazovati in je (zgolj) v tem smislu    privilegirana   .
Hubblova sfera je    definirana    tako, da se galaksije na njeni ”površini“
Skratka, dobra ubranost je lahko    razložena    bodisi teleološko (z božjim, človeškim
zelo veliko, kajti njegova velikost je    določena    s številom (oziroma domeno) različnih
(Naming and Necessity, 1972), ki je    prevedena    tudi v slovenščino.
izkustvu, druga pa je kot hiša iz kart    zgrajena    na spekulativni hipotezi, da obstajajo
Westminstrski opatiji, ko mu je bila leta 1995    podeljena    ugledna Tempeltonova nagrada za ”napredek
...] Pravilno    razumljena    znanost je projekt <enterprise>,
sila težnosti na zemlji tako ”dobro    ubrana   “ za obstoj dvonožnih živali s povprečno
zemlje, kjer težnost ni tako dobro    uglašena    za človeške dvonožce... pa seveda še
v filozofski kozmologiji, če naj bo    usklajena    z znanstveno.
teorija vesolja“, ki pa je bila, kot veš,    opuščena    zaradi odkritja prasevanja in drugih
rajši kot celovita množica sploh ni    vpotegnjena    v znanstveno teorijo.
Izgleda, da zadeva z Interbrew‐jem ni bila    osamljena   .
delovanja popolnoma napačna in da je    narejena    na napačnih predpostavkah.
Je težka naloga, je    zapletena    in ima številne čeri.
V glavnem je bila    izplačana    neka minimalna odpravnina.
V skladu s tem sklepom je bila    izvedena    tudi celotna kontrola poslovanja, tako
Je tukaj, je    ponujena   .
(Seja je bila    prekinjena    ob 10.35 uri in se je nadaljevala ob
Ta določba je    usklajena    z določbami zakona o delovnih razmerjih,
študentov, ki bo v študijskih programih    opredeljena    kot 40-urna tedenska obveznost in bo
kot 40-urna tedenska obveznost in bo    izvedena    med študijem in v absolventskem letu
prevoze študentov visokošolskih zavodov    predvidena    enaka rešitev, kot jo zakon o organizaciji
Tako naj bi bila    dovoljena    obremenitev študenta do 40 ur na teden
pa se zavedamo tudi možnosti, da bo    uresničena    bojazen, da bo prišlo do formalnega
Dikcija, ki je    vnesena    v 8. člen zakona je popolnoma enaka
zgornjo mejo 70% subvencije, ki je    zapisana    v zakonu, saj je dejanskih upravičencev
Takšna rešitev je    utemeljena    z dejstvom, da gre za urejanje razmer
kot 40-urno tedensko obveznost, ki bo    izvedena    med študijem in v absolventskem letu,
mišljeno, potem ne more biti resno    mišljena    obča subvencija 60 ali pa 70-odstotna.
(Seja je bila    prekinjena    ob 12.29 uri in se je nadaljevala ob
Ta, ki pa je bila nekako    opravljena   , pa po zakonu ni veljavna.
Pa bi bila stvar    rešena    proceduralno, v skladu s poslovnikom
Točka je    planirana   , je s sklepom kolegija uvrščena na
je planirana, je s sklepom kolegija    uvrščena    na dnevni red, in tam ni bilo postavljenih
Predlagatelj je na začetku točke, ta je bila    prekinjena   , in od tam naprej se procedura normalno
Ta dilema ni    razčiščena   .
Tako je bila    dana    možnost, da bo s pomočjo številnih
Mangartski planini, na Sedlu, ki še ni    asfaltirana   , ni modernizirana?"
na Sedlu, ki še ni asfaltirana, ni    modernizirana   ?"
boste, se zavedajte, da cesta na vrhu ni    urejena    zaradi želje Triglavskega narodnega parka.
poklicanih, to je stroke, še manj pa je    pripravljena    upoštevati glas ljudstva, da o preziranju
vlada in pa večina v državnem zboru    prisiljena    v naknadne popravke zakonov, seveda
razprava o zakonu preloži na čas, ko bodo    usklajena    tako strokovna izhodišča kakor tudi
Pred sprejemom bi morala biti    opravljena    tudi javna razgrnitev in javna obravnava.
predloženi pri zakonu in tista, ki je bila    postavljena    v preddverju državnega zbora, nista
različne podloge, ne pa podloga, ki je    navedena    v Poročevalcu, in s tem se tudi dela
sprememb varstvenih režimov tudi ohranila    dosežena    kategorija parka.
predvsem teh notranjih mej, kar nekako    podtaknjena   , na to ni bil v tekstu nihče opozorjen.
In da bo s tem    narejena    tudi dodatna sprostitev posegov.
Pozornost predlagatelja zakona je    namenjena    predvsem turbo generaciji.
Prav tako je v 18. členu    zapisana    neka ekskluzivna rešitev, ki ruši obstoječi
Rečeno je bilo, da je bila    povzročena    namenoma neka pravna praznina v zvezi
Glede določb o prednosti, ki je    zapisana    v zakonu "pravnim in fizičnim osebam"
zemljišča, kateremu je zaradi teh določb    povzročena    škoda, da nima odškodninskega zahtevka
ohranjanju narave je bila javna predstavitev    opravljena    in namen te javne predstavitve po zakonu
Tudi danes je bila    izrečena    trditev, da je stroka enotno zavrnila
Dokumentacija, ki je    predložena    državnemu zboru, stališča do teh pripomb
Gre za skrb, ki je povsem legitimna,    upravičena    pa najbrž tudi.
biti določene meje in da mora biti    priložena    karta oziroma topografski načrt, kjer
Kot vemo, je tudi karta pravzaprav    predložena    na vpogled oziroma je bila razgrnjena,
predložena na vpogled oziroma je bila    razgrnjena   , če se ne motim, v prejšnjem delu splošne
boljši od prejšnje verzije, da je v njem    upoštevana    pretežna vsebina pripomb iz že podanega
Ta kategorizacija nekako ni    opravljena    oziroma ta navodila so dana zelo samosvoje,
da je ta stavbna dediščina popolnoma    obnovljena    v duhu te tradicije.
Kulturna dediščina, ki nam je    dana    v Triglavskem narodnem parku, je res
so jo predlagatelji izvedli, ni bila    opravljena    v skladu z določbami zakona o ohranjanju
mislim tale - razprava o teh predlogih    opravljena   , bo lahko rekel samo, da je bila opravljena
opravljena, bo lahko rekel samo, da je bila    opravljena    brez strokovne javne predstavitve.
Danes je bila    omenjena    stavbna dediščina.
Torej, ta se mi zdi res za lase    privlečena   .
Kako naj bo referendumska volja    spoštovana   ?
Referendumska volja je lahko    spoštovana    samo, če se ta zakon umakne.
Z zakonom je    dana    pravna podlaga tudi za urejanje medsebojnih
Razlogi, zakaj je bila ravno Ljubljana    izbrana    za glavno mesto, so zanesljivo zgodovinsko
Ljubljano, ki je sicer tudi z ustavo    določena    kot glavno mesto Slovenije.
Ljubljana je že sama    privilegirana    s tem, ker je največja, gospodarsko
je, da je Ljubljana zaradi tega tudi    hendikepirana   , ker je glavno mesto.
zakona, ki pravi: "S tem členom je    dana    pravna podlaga za ureditev medsebojnih
se mi, da je s tem zakonom vendarle    dana    osnova za sistemsko dogovarjanje o
odstopi oziroma če je njegova stranka    vpletena    v korupcijsko afero, kot je SIB banka,
stvar univerzalna, potem mora biti tako    napisana   .
(Seja je bila    prekinjena    ob 17.29 uri in se je nadaljevala ob
oblast nima pravice o neki stvari, ki je    zapisana    v zakonu, debatirati, pač pa ga izvršiti.
namesto te subvencije po lestvici, ki je    predvidena   , in sicer iz preprostega razloga.
obrazložitvi navedla, da je bila karta    predložena   .
zahtevo, da bo karta na parcelo natančno    narejena   .
(SEJA JE BILA    PREKINJENA    1. OKTOBRA 2003 OB 18.41 URI.)
italijanskega vladanja v Bruslju seveda    zapisana    čisto drugače, kakor je zdaj, ko se
Širitev EU, ki je    napovedana    za 1. maj, je označil za vidno znamenje
uspešnica, po drami Delirij, ki je bila    uprizorjena    leta 1958, pa je bila preobrat v njegovem
tovora ali 24 vojakov, bo za nekaj časa    zaokrožena    helikopterska transportna eskadrilja
saj je sedanja zastarela, večinoma    podedovana    od JLA.
zanimalo, kje v navedenih novostih je    načrtovana    racionalizacija pediatrične službe.
Strnad pravi, da naj bi bila strategija    pripravljena    »v zelo, zelo kratkem času«, saj so
»Analiza je bila    narejena    od leta 1995.
strategija je bila pred leti dokaj celovito    izoblikovana    in je res škoda, da ni bila sprejeta.
Pravzaprav je to baza podatkov,    sestavljena    iz 96 tabel, ki se lahko spreminjajo
tisto, ki je s svojim izvozom večinsko    usmerjena    na južne trge, je priznal kmetijski
»   Prepričana    sem, da delajo veliko škodo podjetju,
bi se ob ograji - ta je od skladišča    oddaljena    50 metrov - zadrževal 65 ur v letu,
Zakonsko    dovoljena    mera nenaravnega sevanja je 1000 mikrosivertov
ničvrednež in pozabljivec, saj je država    prepričana   , da mu lahko po mili volji natrosi
bolj znana konec januarja, ko bo zanj    izdelana    nova projektna rešitev.
Hčere Marije Pomočnice Marto Zadravec (   rojena    je v Odrancih), za njo pa sta se uvrstili
Murskega vala Smilja Baranja, ki je zdaj    zaposlena    na TV Slovenija, je bila izbrana za
zaposlena na TV Slovenija, je bila    izbrana    za Pomurko leta štirikrat.
je bila v semiški občini tudi lani    namenjena    gradnji regionalnega belokranjskega
Druga lokacija, ki je    ponujena    za menjavo, so vasi med Pribojem in
predpisov, ampak za akcijo, ki je bila    izvedena    v soglasju z vladnimi organi, njen
Firma Optimus je    rehabilitirana   , z njo pa tudi njen lastnik, ki je
varnosti - tako Kolosej - bo začasno    ukinjena    prodaja kinovstopnic prek interneta
opera Nočna ptica), 64. z besedami    izražena    misel, 67. ime pevca Pestnerja, 68.
njena uporaba pa po nemških zakonih ni    dovoljena    brez posebnega dovoljenja.
Voznica ob trčenju ni bila    poškodovana   , sovoznik na sprednjem desnem sedežu
pričakovanja je to knjiga mojstra,    izpisana    z vso za avtorja značilno ostrino ter
da je bila homoerotični literaturi    priznana    določena vrednost, da ji je bila dodeljena
priznana določena vrednost, da ji je bila    dodeljena    ena od pomembnejših nagrad.
čudno leto, v katerem je bila sedanjost    zamegljena   , brez misli na prihodnost, »o čas samotni,
v veliko zadoščenje, da mi je bila    dana    priložnost sodelovati v tem filmu.
Skrivnostna smrt božjega bankirja Roberta Calvija, v katerega je bila bolj ali manj    udeležena    tudi »božja« država Vatikan.
tekmo so pošle v hipu, saj je Kim zelo    priljubljena    med Avstralci,« je zadovoljen direktor
V Švici ji je bila    pisana    na kožo, hitrost zaradi »počasnega«
disciplinah ta čas za nastop v svetovni eliti    pripravljena    le Mojca Suhadolc, v slalomu pa Ana
domači politični javnosti, ki je močno    razcepljena    zaradi odločitve vlade o odhodu japonskih
njihova dejavnost pa bi bila javna in    nadzorovana   .
Čeprav je ta novica že bila uradno    potrjena   , se mnogim zdi naravnost neverjetna.
države, ker si nisem več želela biti    zavidana   .
pomagati komur koli in da pomoč ni    vezana    na določeno osebo.
Pred kratkim sem bila    povabljena    na slovesno prireditev v organizaciji
moja moč že pešala, sem bila kot vedno    pripravljena    sprejeti težek izziv in igrati prekrasen
odra, na kar sem bila vnaprej tudi    pripravljena   .
Kot vedno v Sloveniji sem bila    navajena   , da organizacija ne teče tako, kot
mi je zdelo, da mi je ta pravljica    napisana    na kožo; hotela sem ljudem skozi njo
Zgodaj sem se naučila biti    odbita   , bilo je boleče in težko, bila sem
človeka: na materialnost nisem bila nikoli    navezana   .
2002 sem si je tudi želela in bila    uslišana   .
Smrt je v naši družbi že od nekdaj    tabuizirana   , mistična, nedotakljiva, neotipljiva.
sem bila že večkrat tukaj, ponovno    rojena    na naši zemljici ...
danes pa ne bi bila nobena od zahtev    udejanjena   .
se je še pred letom dni zdelo, da je    napovedana    profesionalizacija postopen proces,
   Ponujena    pa je tudi možnost trimesečnega vojaškega
kulturnem smislu, pri čemer je kultura    razumljena    v najširšem pomenu besede) se polaga
pregledu, ko je bila torej vsa kasarna    poravnana    v ravnih vrstah, prikorakal izza vogala,
In naša mobilna četa,    podkrepljena    s četo tankov, je nato »osvobodila«
Stupico, kava z Vesno Milek je spet    preložena   , pravzaprav pustim njen korzet, rekvizit
Tema je zasvojenost s seksom, v osnovi    zastavljena    precej zanimivo, konča pa se v klasični
Rast lastniškega sektorja zato ni    povezana    s povečanim povpraševanjem po lastništvu
njegova lastna nepremičnina, resda ni    obdavčena   , vendar pa so tudi olajšave za stanovanjska
raziskava o naklonjenosti lastništvu,    izvedena    na vzorcu slovenskih gospodinjstev
namerah IBM, ki je bila pred nekaj dnevi    objavljena    v vodilnem ameriškem poslovnem dnevniku,
Zahodna civilizacija je    utemeljena    na nekaterih frazah francoske revolucije,
Svetovna ekonomija je od nekdaj    naravnana    tako, da Afrika v njej nima možnosti.
je ljubo, dokler zadeva ne bo enkrat    dogovorjena    na koncilu.
je izvršitev edikta iz Wormsa znova    odložena   , na več državnih zborih je obnovljeno
leta po njegovi smrti izbruhne dolgo    pričakovana    verska vojna.
vojska pri Mühlbergu na Elbi uničujoče    poražena   .
kar je najboljše in najlepše, ker je    zaverovana    v podobo, ki jo sama stalno ustvarja
naših rojakov onstran meje, kjer jim je    dodeljena    podobna vloga kot »Bosancem« v naši
Avtor govori o tem, da še ni    dosežena    popolna in prava sprava, zaradi česar
V nadaljevanju je    navedena    še ena od »javnih zablod«.
Strojna tovarna Trbovlje (STT) je bila    ustanovljena    za potrebe rudarske mehanizacije leta
Proizvodnja je bila najbolj    prizadeta   , ko so se razvojni oddelki posameznih
fotocelici, za katero mora biti najprej    izdelana    tehnična dokumentacija, če jo hočemo
Tehnologija grozdov je pri nas    oblikovana    predvsem poddobaviteljsko za potrebe
svojem imenu) in da je zadeva neustrezno    izpeljana    celo v Enciklopediji Slovenije.
in Sadama sta bila na podoben način    izpostavljena   : v trenutku ko smo ju uzrli - sta bila
smo ju uzrli - sta bila oba usodno    priklenjena   , vsajena vsak v svoj življenjski (medijski)
svoj življenjski (medijski) prizor,    obsojena    na nepremičnost.