Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GNžd1 (38)


»In če sta pri nekom    združeni    lepota in plemenitost duše ter njej
Obe znanosti sta    posestreni   , kakor pravijo pitagorejci.
posnemajoča umetnost v svojih delih zelo    oddaljeni    od resnice in se obračata na tisti
»   Pozdravljeni   
Nasprotno,    omadeževani    sta celo njihova pamet in vest.
prerokujeta tisoč dvesto šestdeset dni,    oblečeni    v raševino.«
ni odločilo oziroma sta obe ponovno    uvrščeni    na četrtkovo sejo sodišča.
tako čudovito podobni, druga v drugo    zapleteni    in zamešani, da jih je Bernard Tul
podobni, druga v drugo zapleteni in    zamešani   , da jih je Bernard Tul ločil samo po
nemškem ujetniku: na goli mizi sta bili    postavljeni    dve odsekani moški glavi in ena je
vodili vse do zemlje; gotovo sta bili    namenjeni    odtekanju krvi; o tem ni bilo nobenega
   Odlomljeni    sta bili tudi dve lati.
Glede na to, da siroti nista    izučeni    za noben poklic, ju bo treba zaposliti
osrednji prostor, kjer sta dve bajti,    zgrajeni    iz zemlje s pločevinasto streho.
Mrhi sta    narisani    tako, da bi zadostovali za masturbacijo
ki sta na pragu čakali gospodarja,    razočarani    odhajata na potep.
bi dve mirujoči zvezdi ostali enako    oddaljeni   ?
pa (po predpostavki) ostajata enako    oddaljeni   , iz tega po zakonih mehanike sledi,
špranji, ki sta v prostoru neprimerno bolj    oddaljeni    od premera samega delca.
Kant - kot levica oziroma kot desnica    (raz)ločeni    v odnosu do samega prostora.
srca, v njem pa stojita dve postavi,    obsijani    z onstransko lučjo:
podobico in se čudi, kako umetelno sta    narisani    svetleči postavi v nebeškem mestu zvestega
Deseta in enajsta knjiga sta resnično    navdahnjeni    in ožarjeni z nadzemsko lepoto... in
knjiga sta resnično navdahnjeni in    ožarjeni    z nadzemsko lepoto... in ko se Avguštin
čutnega izkustva, ki sta naši zavesti    dani    v čistem zrenju - tj., samo prostor
Funkciji pa sta seveda medsebojno    povezani   , sta kakor dve plati iste medalje.
deda pa sta vlogi fizike in logike    obrnjeni   .
pokazal, da sta obe tezi enako logično    upravičeni   ... in potem je zavrnil obe.
nebeška in zemeljska hierarhija tesno    povezani    - in ravno ta povezava, ki si jo je
Brunu vlogi uma in duše nista jasno    razmejeni   .
in druga teza drugega dela Etike,    razumljeni    skupaj:
Kako sta materija in forma    povezani   ?
prevedeni razpravi - ki sta sicer dobro    izbrani   , saj sta pravi mojstrovini in sta tudi
mitologija sta pri Schellingu tesno    povezani   : v mitih se na ravni prebujajoče se
poslanec, da vsaj podlogi, ki sta bili    predloženi    pri zakonu in tista, ki je bila postavljena
sta bili strokovna in civilna sfera    seznanjeni   .
V zbirko Lirika sta    vtkani    poetična ekstaza in modrost treh tisočletij,
Zadnje dni sta bili    objavljeni    dve zgodbi; neka Slovenka je dobila