Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GLme (51038)


Winston Smith je    imel    brado zakopano v prsi, da bi ušel strupenemu
je imel brado zakopano v prsi, da bi    ušel    strupenemu vetru, ko je stopil skozi
da bi ušel strupenemu vetru, ko je    stopil    skozi steklena vrata bloka Zmaga, vendar
hitro, da ne bi vrtinec peščenega prahu    vstopil    skupaj z njim.
   Prikazoval    je preprosto ogromen, več kot meter
Winston se je    napotil    proti stopnicam.
sedmem nadstropju in Winston, ki je    imel    devetintrideset let in krčni tvor nad
krčni tvor nad desnim gležnjem, je    stopal    počasi in spotoma večkrat počival.
je stopal počasi in spotoma večkrat    počival   .
nadstropju je nasproti jaška za dvigalo    strmel    s stene plakat z velikanskim obrazom.
»Veliki Brat te opazuje,« se je    glasil    napis pod njim.
V stanovanju je sočen glas    bral    seznam številk, ki so bile v nekakšni
Glas je    prihajal    s pravokotne kovinske plošče, podobne
Winston je    zasukal    gumb in glas se je malo znižal, vendar
je zasukal gumb in glas se je malo    znižal   , vendar so bile besede še vedno razumljive.
je bilo moč utišati, vendar je nisi    mogel    popolnoma izključiti.
   Odšel    je proti oknu: drobna, krhka postava,
krhka postava, katere mršavost je še    poudarjal    modri kombinezon, ki je bil uniforma
Obraz s črnimi brki je    visel    z vsakega dominantnega mesta.
Eden je    visel    na pročelju hiše takoj nasproti.
»Veliki Brat te opazuje,« je    govoril    napis, medtem ko so temne oči zrle
plakat, strgan na enem vogalu, sunkovito    plapolal    v vetru, zapored odkrivajoč in zakrivajoč
Daleč zadaj je    zdrsnil    med strehe helikopter, za hip obvisel
zdrsnil med strehe helikopter, za hip    obvisel    v zraku kakor kačji pastir in se v
kakor kačji pastir in se v loku znova    pognal    dalje.
Winstonovim hrbtom je telekran še vedno    čenčal    o surovem železu in o tem, kako so
Telekran je    sprejemal    in oddajal obenem.
Telekran je sprejemal in    oddajal    obenem.
glasnejši od zelo tihega šepeta, ki ga je    povzročil    Winston, je telekran tudi sprejemal;
povzročil Winston, je telekran tudi    sprejemal   ; še več, dokler se je mudil na vidnem
tudi sprejemal; še več, dokler se je    mudil    na vidnem polju, ki ga je obvladovala
ta ali oni oddajnik, si lahko samo    ugibal   .
Živeti si    moral    - in si živel, iz navade, ki se je
Živeti si moral - in si    živel   , iz navade, ki se je spremenila v nagon
Winston je    obračal    telekranu hrbet.
bilo tako, čeprav je bil, kot je dobro    vedel   , tudi hrbet lahko izdajalski.
To, je    pomislil    z nekakšnim nedoločnim odporom, to
   Poskušal    se je domisliti otroškega spomina,
domisliti otroškega spomina, ki bi mu    povedal   , ali je bil London vedno prav takšen.
področja, kjer se je prah od ometa    vrtinčil    v zraku in se je bohotil vrbovec po
od ometa vrtinčil v zraku in se je    bohotil    vrbovec po kupih gramoza; pa kraji,
Zaman, ni se    mogel    spomniti: nič ni ostalo od njegovega
S kraja, kjer je    stal    Winston, se je ravno še dalo prebrati
sedeži štirih ministrstev, iz katerih je    sestajal    ves vladni aparat: Ministrstvo resnice,
Tja si lahko    prišel    samo po uradnih opravkih, pa še takrat
Winston se je sunkoma    obrnil   .
Na obraz si je    nadel    izraz spokojnega optimizma, ki ga je
   Odšel    je čez sobo v majhno kuhinjo.
Ko je tako ob tej uri    odšel    iz Ministrstva, je žrtvoval svoje kosilo
ob tej uri odšel iz Ministrstva, je    žrtvoval    svoje kosilo v kantini in zavedal se
žrtvoval svoje kosilo v kantini in    zavedal    se je, da v kuhinji ni nikakršne hrane,
S police je    vzel    steklenico brezbarvne tekočine s preprosto
Winston si je je    nalil    skoraj za čajno skodelico, se pripravil
nalil skoraj za čajno skodelico, se    pripravil    na udarec in jo zvrnil kot zdravilo.
skodelico, se pripravil na udarec in jo    zvrnil    kot zdravilo.
Njegov obraz je v trenutku škrlatno    pordel    in solze so mu pritekle iz oči.
solitrni kislini, še več, ko si jo    pogoltnil   , si imel občutek, da so te z gumijevko
kislini, še več, ko si jo pogoltnil, si    imel    občutek, da so te z gumijevko udarili
ogenj v njegovem trebuhu naslednji hip    polegel    in svet je bil videti prijaznejši.
   Vzel    si je cigareto iz pomečkanega zavojčka
napisom Cigarete Zmaga in jo neprevidno    podržal    pokonci, tako da se je tobak posul
podržal pokonci, tako da se je tobak    posul    po tleh.
Pri naslednji je    imel    več uspeha.
   Vrnil    se je v dnevno sobo in sedel za malo
Vrnil se je v dnevno sobo in    sedel    za malo mizo, ki je stala levo od telekrana.
Iz predala je    vzel    peresnik, stekleničko črnila in debel,
ponavadi, na zadnji steni, od koder bi bil    obvladoval    vso sobo, je bil na daljši steni nasproti
njega je bila plitva niša, kjer je zdaj    sedel    Winston, in ki je bila, ko so stanovanje
Če je Winston    sedel    v niši in se močno naslanjal nazaj,
je Winston sedel v niši in se močno    naslanjal    nazaj, je lahko ostal vsaj vizualno
se močno naslanjal nazaj, je lahko    ostal    vsaj vizualno izven območja telekrana.
je bilo moč slišati, a vse dokler je    vztrajal    v svojem sedanjem položaju, ga ni bilo
Deloma ga je ravno nenavadni tloris sobe    napeljal    na to, kar se je zdaj pripravljal storiti.
sobe napeljal na to, kar se je zdaj    pripravljal    storiti.
Toda k temu ga je bil    napeljal    tudi zvezek, ki ga je pravkar vzel
napeljal tudi zvezek, ki ga je pravkar    vzel    iz predala.
Vendar je lahko    domneval   , da je zvezek še veliko starejši.
   Videl    ga je bil ležati v izložbi umazane
četrt je to pravzaprav bila, se zdaj ni    spominjal   ) in takoj ga je prevzela nepremagljiva
prevzela nepremagljiva želja, da bi ga    imel   .
Na hitro je    poblisnil    po ulici gor in dol, smuknil noter
hitro je poblisnil po ulici gor in dol,    smuknil    noter in za dva dolarja in pol kupil
smuknil noter in za dva dolarja in pol    kupil    zvezek.
Tisti čas se še ni    zavedal   , da si ga želi za neki poseben namen.
Z občutkom krivde ga je v aktovki    odnesel    domov.
Že to, da ga je    imel   , čeprav ni bilo v njem nič napisano,
Ravnokar se je    pripravljal    na to, da bi začel dnevnik.
Ravnokar se je pripravljal na to, da bi    začel    dnevnik.
Winston je    pritrdil    pero na držalo in posesal usedlino
Winston je pritrdil pero na držalo in    posesal    usedlino z njega.
le redkokdaj rabili, a on si ga je    priskrbel   , preprosto zato, ker je čutil, da lepi
je priskrbel, preprosto zato, ker je    čutil   , da lepi rumenkasti papir zasluži,
   Pomočil    je pero v črnilo in nato za hip omahoval.
Pomočil je pero v črnilo in nato za hip    omahoval   .
Srh ga je    spreletel   .
Z drobnimi, okornimi črkami je    zapisal   :
   Naslonil    se je nazaj.
Občutek popolne nemoči ga je    zajel   .
Prvikrat je    doumel    pomembnost svojega podviga.
Nekaj časa je    sedel   , neumno strmeč v papir.
Telekran je zdaj    prešel    na rezko vojaško glasbo.
je ne samo zmanjkalo moči, da bi se    izrazil   , temveč je celo pozabil, kar je sprva
moči, da bi se izrazil, temveč je celo    pozabil   , kar je sprva sploh nameraval povedati.
je celo pozabil, kar je sprva sploh    nameraval    povedati.
Že več tednov se je    pripravljal    na ta trenutek in nikdar mu ni prišlo
mu ni prišlo na misel, da bo za to    potreboval    še kaj drugega kot pogum.
Vse, kar je    moral    storiti, je bilo prenesti na papir
ki se je že dobesedno leta in leta    odvijal    v njegovi glavi.
Ta trenutek pa je celo monolog    usahnil   .
Še več, krčni tvor ga je    začel    neznosno srbeti.
Ni se ga    upal    popraskati, kajti kadar je to storil,
upal popraskati, kajti kadar je to    storil   , se mu je vedno vnel.
kadar je to storil, se mu je vedno    vnel   .
   Zavedal    se ni ničesar razen praznine papirja
glasbe in rahle okajenosti, ki jo je    povzročil    gin.
Nenadoma pa je    začel    panično pisati, zavedajoč se le na
Z majhno, a otroško pisavo je    čečkal    gor in dol po papirju, izpuščajoč najprej
velikim ogromnim debelim moškim ki je    poskušal    splavati proč s helikopterjem za sabo.
Najprej si ga    videl   , kako se prekopicuje v vodi kot delfin,
prekopicuje v vodi kot delfin, nato si ga    videl    na muhi puške na helikopterju, nato
voda okrog njega se je pordečila in    potopil    se je tako hitro kot bi skozi luknje
Publika je rjovela od smeha ko se je    potopil   , potem si videl rešilni čoln poln otrok
od smeha ko se je potopil, potem si    videl    rešilni čoln poln otrok in helikopter,
Fantek je    kričal    od groze in skrival glavo med njene
Fantek je kričal od groze in    skrival    glavo med njene prsi kot bi se hotel
skrival glavo med njene prsi kot bi se    hotel    zariti naravnost vanjo in ženska je
Potem je helikopter    vrgel    nanje 20 kilsko bombo strahoten blisk
bombo strahoten blisk in čoln se je    spremenil    v trske.
helikopter s kamero na kljunu ji je    moral    slediti gor in bilo je veliko ploskanja
Winston je    nehal    pisati, deloma zato, ker ga je zagrabil
nehal pisati, deloma zato, ker ga je    zagrabil    krč.
Ni    vedel   , kaj ga je pripravilo do tega, da je
kaj ga je pripravilo do tega, da je    izbruhal    to poplavo nesmisla.
bilo to, da se mu je medtem v glavi    izčistil    popolnoma drugačen spomin in to do
in to do take mere, da se je skoraj    čutil    sposobnega, da ga zapiše.
Zaradi tega drugega dogodka, je zdaj    spoznal   , se je danes nenadoma odločil oditi
zdaj spoznal, se je danes nenadoma    odločil    oditi domov in začeti dnevnik.
na Oddelku za dokumentacijo, kjer je    delal    Winston, so vlačili stole iz predelkov
Winston je ravno    sedal    na svoj prostor v eni od srednjih vrst,
moški in ženska, ki ju je na videz    poznal   , a ni nikdar govoril z njima.
ju je na videz poznal, a ni nikdar    govoril    z njima.
Tisto dekle je že večkrat    srečal    na hodnikih.
Ni    vedel   , kako ji je ime, vedel pa je, da dela
Ni vedel, kako ji je ime,    vedel    pa je, da dela na Oddelku za književnost.
pisanje romanov, kajti večkrat jo je    videl    z oljnatimi rokami in izvijačem.
kombinezona, ravno dovolj tesno, da je    poudarjal    oblino njenih bokov.
   Vedel    je, zakaj.
   Črtil    je skoraj vse ženske, posebno pa mlade
njegovo notranjost in ki ga je za hip    napolnil    s črno grozo.
Vendar ga je spet in spet    obšel    občutek posebne nelagodnosti, ki je
imenom O'Brien, član Ožje partije, ki je    imel    tako važen in oddaljen položaj, da
položaj, da si je Winston le nejasno    predstavljal   , kaj pomeni.
Med ljudmi po stolih je za hip    zavladal    molk, ko so opazili, da se približuje
   Imel    je navado, da si je popravljal očala
Imel je navado, da si je    popravljal    očala na nosu, kar te je zmeraj nenavadno
bil gib, ki je morda - če je kdo še    mislil    v takih izrazih - spominjal na plemiča
je kdo še mislil v takih izrazih -    spominjal    na plemiča iz osemnajstega stoletja,
Winston je    videl    O'Briena morda desetkrat v prav toliko
   Čutil    je, da ga globoko privlači, pa ne samo
Kakorkoli že,    zbujal    je videz človeka, s katerim bi se dalo
katerim bi se dalo govoriti, če bi nekako    prelisičil    telekran in ga dobil na samem.
bi nekako prelisičil telekran in ga    dobil    na samem.
Winston si ni nikdar niti najmanj    prizadeval   , da bi to storil.
nikdar niti najmanj prizadeval, da bi to    storil   .
Ta trenutek je O'Brien    pogledal    na svojo ročno uro, videl, da je že
O'Brien pogledal na svojo ročno uro,    videl   , da je že skoraj enajst, in se očitno
da je že skoraj enajst, in se očitno    odločil    ostati na Oddelku za dokumentacijo,
   Sedel    je na stol v isti vrsti kot Winston,
Kot ponavadi se je na ekranu    zasvetil    obraz Emmanuela Goldsteina, sovražnika
tega (kako dolgo, se ni nihče točno    spominjal    ), ena od vodilnih osebnosti Partije,
z Velikim bratom samim, potem se je    udeležil    kontrarevolucionarne dejavnosti in
obsojen na smrt, pa je skrivnostno    pobegnil    in izginil.
smrt, pa je skrivnostno pobegnil in    izginil   .
Nekje je še vedno    živel    in koval svoje zarote; morda kje onstran
Nekje je še vedno živel in    koval    svoje zarote; morda kje onstran morja,
Nikdar ni    mogel    gledati Goldsteinovega obraza brez
   Spominjal    je na obraz ovce in tudi v glasu je
Goldstein je    bruhal    svoj običajni strupeni napad na doktrine
pretiran in perverzen, da ga je lahko    spregledal    tudi otrok, pa vendar dovolj verodostojen,
vendar dovolj verodostojen, da te je    napolnil    z zastrašujočim občutkom, da druge,
   Žalil    je Velikega brata, napadal diktaturo
Žalil je Velikega brata,    napadal    diktaturo Partije, zahteval takojšnjo
Velikega brata, napadal diktaturo Partije,    zahteval    takojšnjo sklenitev miru z Evrazijo,
takojšnjo sklenitev miru z Evrazijo,    zagovarjal    svobodo govora, svobodo tiska, svobodo
zbiranja, svobodo misli, histerično je    kričal   , da je bila revolucija izdana - in
bi jih kakšen član Partije običajno    rabil    v vsakdanjem življenju.
Ni    minil    dan, ko bi Miselna policija ne razkrinkala
stvari, ki bi ju navadni član Partije    omenjal   , če se je temu lahko izognil.
Partije omenjal, če se je temu lahko    izognil   .
blaznost tirajoči, beketavi glas, ki je    prihajal    s telekrana.
Celo O'Brienov mrki obraz je    zardel   .
   Sedel    je zelo pokonci na svojem sedežu, njegove
   Zadel    je Goldsteinov nos in se odbil, glas
Zadel je Goldsteinov nos in se    odbil   , glas pa se je neizprosno nadaljeval.
se odbil, glas pa se je neizprosno    nadaljeval   .
V preblisku se je Winston    zavedel   , da kriči z drugimi in s peto brca
Dvominutnem sovraštvu ni bilo to, da si se ga    moral    udeležiti, temveč to, da je bilo nemogoče
In vendar je bil bes, ki si ga    občutil   , abstraktno, neusmerjeno čustvo, ki
njegov skriti odpor do Velikega brata    spremenil    v oboževanje in zdelo se mu je, da
osamljenosti, nemoči in dvomu, ki je    ležal    nad njegovo eksistenco, zdel kot hudobni
ki je ležal nad njegovo eksistenco,    zdel    kot hudobni čarovnik, ki je zmožen
tlači mora, je Winstonu uspelo, da je    prenesel    svoje sovraštvo na temnolaso dekle
Do smrti bi jo    prebičal    z gumijevko.
Golo bi jo    privezal    na kol in jo prestrelil z gozdom puščic
Golo bi jo privezal na kol in jo    prestrelil    z gozdom puščic kakor svetega Boštjana.
   Posilil    bi jo in ji v trenutku orgazma prerezal
Posilil bi jo in ji v trenutku orgazma    prerezal    grlo.
Še več, zdaj je bolje kot prej    vedel   , zakaj jo sovraži.
mlada in lepa in brezspolna, ker bi    šel    rad v posteljo z njo, pa tega ne bo
posteljo z njo, pa tega ne bo nikdar    storil   , ker je okoli njenega ljubkega, gibkega
njenega ljubkega, gibkega pasu, ki se je    zdel   , da kar prosi, da ga objameš, samo
Goldsteinov glas je    postal    pravo ovčje beketanje in obraz se je
ovčje beketanje in obraz se je za hip    spremenil    v ovčjega.
Potem se je ovčji obraz    pomešal    s postavo evrazijskega vojaka, ki je
brzostrelka je drdrala in zdelo se je, da bo    skočil    s površja ekrana, tako, da so se nekateri
ter tako velikanskim, da je skoraj    zakril    ekran.
Nihče ni    slišal   , kaj Veliki brat govori.
Nato je obraz Velikega brata    zbledel    in namesto njega so se prikazale tri
ekranu, kakor da je vtis, ki ga je    naredil    na oči vsakogar, preveč živ, da bi
Z drhtečim šepetom, ki je    zvenel    kot »Odrešenik moj!« je stegnila roke
Med Dvominutnim sovraštvom si ni    mogel    kaj, da ne bi sodeloval v vsesplošnem
Dvominutnim sovraštvom si ni mogel kaj, da ne bi    sodeloval    v vsesplošnem deliriju, a to nečloveško
Seveda je    skandiral    z drugimi; nemogoče je bilo delati
izraz njegovih oči lahko kratko in malo    izdal   .
Za hip je    ujel    O'Brienov pogled.
O'Brien je bil    vstal   .
   Snel    si je bil očala in si jih je ravnokar
bil očala in si jih je ravnokar znova    natikal    na nos s tisto svojo značilno kretnjo.
hipu, ko se je to zgodilo, je Winston    vedel    - da, vedel je - da misli O'Brien prav
to zgodilo, je Winston vedel - da,    vedel    je - da misli O'Brien prav tako kot
In nato je preblisk razuma    ugasnil    in O'Brienov obraz je bil prav tako
Včasih je    verjel    vanjo, včasih ne.
ugibanje; zelo verjetno si je vse le    domišljal   .
   Vrnil    se je v svoj predelek, ne da bi se
se je v svoj predelek, ne da bi se    ozrl    na O'Briena.
Misel, da bi    nadaljeval    njun trenutni stik, mu je komaj šinila
nedopovedljivo nevarno, tudi ko bi bil    vedel   , kako naj to izpelje.
Winston se je    prebudil    in se vzravnal.
Winston se je prebudil in se    vzravnal   .
   Rignil    je.
Gin se mu je    dvigal    iz želodca.
   Osredotočil    je pogled na papir.
   Odkril    je, da je medtem, ko je sedel in nemočno
Odkril je, da je medtem, ko je    sedel    in nemočno razglabljal, skoraj avtomatično
da je medtem, ko je sedel in nemočno    razglabljal   , skoraj avtomatično tudi pisal.
razglabljal, skoraj avtomatično tudi    pisal   .
Ni si    mogel    kaj, da ne bi bil začutil zbodljaja
Ni si mogel kaj, da ne bi bil    začutil    zbodljaja preplaha.
nevarnejše kakor že samo to, da je    začel    pisati dnevnik; za trenutek ga je imelo,
dnevnik; za trenutek ga je imelo, da bi    iztrgal    pokvarjeni list in svoj podvig v celoti
pokvarjeni list in svoj podvig v celoti    opustil   .
Vendar pa tega ni    storil   , saj je vedel, da bi bilo brez pomena.
Vendar pa tega ni storil, saj je    vedel   , da bi bilo brez pomena.
Popolnoma vseeno je bilo, ali je    napisal   », Dol z Velikim Bratom,« ali pa se
Velikim Bratom,« ali pa se je tega    vzdržal   .
   Zagrešil    je - in bi zagrešil tudi, če bi ne
Zagrešil je - in bi    zagrešil    tudi, če bi ne bil položil peresa na
- in bi zagrešil tudi, če bi ne bil    položil    peresa na papir - poglavitni zločin,
na papir - poglavitni zločin, ki je    zajemal    v sebi vse druge.
Uspešno si se lahko    skril    za kratek čas, morda celo za leto dni,
Bil je ukinjen, izničen:    izhlapel   , je bil običajni izraz.
   Začel    je pisati s hitrimi, nečitljivimi čačkami:
Nekoliko osramočen se je    naslonil    nazaj in odložil pero.
Nekoliko osramočen se je naslonil nazaj in    odložil    pero.
Naslednji hip je    vzdrgetal   .
   Sedel    je tiho kot miš, v jalovem upanju,
jalovem upanju, da bo, kdorkoli je že,    odšel    po enkratnem poskusu.
   Vstal    je in težko odšel proti vratom.
Vstal je in težko    odšel    proti vratom.
II Ko je    položil    roko na kljuko, je opazil, da je pustil
Ko je položil roko na kljuko, je    opazil   , da je pustil dnevnik odprt na mizi.
položil roko na kljuko, je opazil, da je    pustil    dnevnik odprt na mizi.
nedopovedljivo neumno je bilo to, kar je    storil   .
Toda kljub preplahu se je    zavedal   , da ne bi maral popackati kremastega
kljub preplahu se je zavedal, da ne bi    maral    popackati kremastega papirja s tem,
popackati kremastega papirja s tem, da bi    zaprl    zvezek, dokler je črnilo še mokro.
   Zajel    je sapo in odprl vrata.
Zajel je sapo in    odprl    vrata.
Pri priči ga je    zagrnil    topel val olajšanja.
»   Zamašil    se je in -«
pri nekaterih ženskah si ga nagonsko    uporabljal   .)
Winston ji je    sledil    po hodniku.
Omet se je stalno    krušil    s sten in stropov, cevi so pokale v
mrazu, streha je puščala, kadarkoli je    zapadel    sneg, ogrevalne naprave pa so navadno
Popravila, razen tistih, ki si jih lahko    opravil    sam, so opravljali posebni odbori,
tudi tu dišalo po kuhanem zelju, a    prevladoval    je oster vonj po znoju, ki - to je
glavnikom in kosom toaletnega papirja    skušal    ujeti melodijo vojaške koračnice, ki
koračnice, ki jo je telekran še vedno    oddajal   .
Winston je    pokleknil    in pregledal koleno pri cevi.
Winston je pokleknil in    pregledal    koleno pri cevi.
Nerad je    delal    z rokami in nerad se je sklanjal, ker
Nerad je delal z rokami in nerad se je    sklanjal   , ker mu je to vedno povzročilo kašelj.
»Seveda bi Tom to takoj    uredil   , ko bi bil doma,« je rekla.
črtan iz Zveze mladine in preden je    napredoval    v Zvezo mladine, je bil pri Vohunih
pri Vohunih eno leto dalj, kot je to    določal    statut.
Z mirnim ponosom ti je    sporočil   , medtem ko je puhal iz pipe, da se
ponosom ti je sporočil, medtem ko je    puhal    iz pipe, da se že štiri leta vsak večer
o vnemi njegovega življenja, mu je    sledil   , kamorkoli je šel, in ostajal za njim
življenja, mu je sledil, kamorkoli je    šel   , in ostajal za njim še potem, ko je
mu je sledil, kamorkoli je šel, in    ostajal    za njim še potem, ko je odšel.
in ostajal za njim še potem, ko je    odšel   .
je    rekel    Winston in se igral z matico pri kolenu
je rekel Winston in se    igral    z matico pri kolenu cevi.
Winston je    spustil    vodo in z gnusom odstranil kepo ženskih
Winston je spustil vodo in z gnusom    odstranil    kepo ženskih las, ki je zapirala odtok.
Kolikor je sploh    mogel   , si je v hladni vodi izpod pipe očistil
mogel, si je v hladni vodi izpod pipe    očistil    prste in se vrnil v drugo sobo.
vodi izpod pipe očistil prste in se    vrnil    v drugo sobo.
»Roke kvišku!« je    vzkliknil    divji glas.
devetleten deček žilavega videza je    kukal    izpod mize in mu grozil z avtomatično
žilavega videza je kukal izpod mize in mu    grozil    z avtomatično pištolo - igračko, medtem
Winston je    dvignil    roke nad glavo, a z neprijetnim občutkom,
»Ti si izdajalec!« je    kričal    deček.
»   Ustrelil    te bom, izhlapel te bom, poslal te
»Ustrelil te bom,    izhlapel    te bom, poslal te bom v rudnike soli!«
»Ustrelil te bom, izhlapel te bom,    poslal    te bom v rudnike soli!«
kmalu dovolj velik, da bo to lahko    storil   .
pištola v njegovih rokah ni prava, je    pomislil    Winston.
Pri boljši svetlobi v dnevni sobi je    opazil   , da v gubah njenega obraza res leži
peljala, Tom pa se ne bo pravočasno    vrnil    z dela.«
je    tulil    fant s svojim neznanskim glasom.
bi ta večer obesili v parku, se je    spomnil    Winston.
   Poslovil    se je od gospe Parsons in odšel k vratom.
Poslovil se je od gospe Parsons in    odšel    k vratom.
A ni še    naredil    šest korakov po hodniku, ko ga je nekaj
   Čutil    je, kakor bi se zadrla vanj rdeče razžarjena
   Obrnil    se je ravno pravi čas, da je lahko
se je ravno pravi čas, da je lahko    videl    gospo Parsons, ki je vlekla svojega
svojega sina čez prag, medtem ko je fant    vtikal    v žep fračo.
»Goldstein!« je    zarjul    fant, ko so se vrata za njim zaprla.
A Winstona je najbolj    presunil    izraz nebogljene groze na sivkastem
je bil spet v stanovanju, je hitro    stopil    mimo telekrana in sedel za mizo ter
stanovanju, je hitro stopil mimo telekrana in    sedel    za mizo ter si še vedno drgnil vrat.
telekrana in sedel za mizo ter si še vedno    drgnil    vrat.
Namesto nje je odsekan vojaški glas    bral    z nekakšno brutalno všečnostjo opis
Ob teh otrocih, je    premišljal    Winston, mora biti to žensko vse življenje
to so imeli razlog, saj je komajda    minil    teden, ko bi Časnik ne prinesel kratkega
komajda minil teden, ko bi Časnik ne    prinesel    kratkega članka, ki je opisoval, kako
ne prinesel kratkega članka, ki je    opisoval   , kako je mali ovaduh - »otroški heroj,«
heroj,« je bila običajno rabljena fraza -    vlekel    na ušesa in slišal opazko, ki je kompromitirala
rabljena fraza - vlekel na ušesa in    slišal    opazko, ki je kompromitirala starše,
ki je kompromitirala starše, ter jih    ovadil    Miselni policiji.
Malodušno je    prijel    za pero, vprašujoč se, ali lahko najde
se, ali lahko najde še kaj, kar bi    zapisal    v dnevnik.
Nenadoma je spet    začel    misliti na O'Briena.
Moralo je biti sedem let - je    sanjal   , da gre skozi sobo, v kateri je bila
In nekdo, ki je    sedel    ob njegovi strani, mu je, ko je šel
sedel ob njegovi strani, mu je, ko je    šel    mimo, dejal: »Srečala se bova na kraju,
njegovi strani, mu je, ko je šel mimo,    dejal   : »Srečala se bova na kraju, kjer ni
   Odšel    je ven, ne da bi obstal.
Odšel je ven, ne da bi    obstal   .
Ni se    mogel    spomniti, ali je bilo to pred ali po
je bilo to pred ali po tistem, ko je    sanjal   , da je prvikrat videl O'Briena, niti
tistem, ko je sanjal, da je prvikrat    videl    O'Briena, niti se ni mogel spomniti,
prvikrat videl O'Briena, niti se ni    mogel    spomniti, kdaj je prvič prepoznal tisti
se ni mogel spomniti, kdaj je prvič    prepoznal    tisti glas za O'Brienovega.
O'Brien je bil tisti, ki ga je    nagovoril    iz teme.
bova na kraju, kjer ni teme,« je bil    rekel   .
Winston ni    vedel   , kaj to pomeni, vedel je samo, da se
Winston ni vedel, kaj to pomeni,    vedel    je samo, da se bo tako ali drugače
Glas na telekranu je    premolknil   .
Klic trobente, čist in lep, je    zaplaval    v mirni zrak.
Glas je raskavo    nadaljeval   .
Slabe novice prihajajo, je    pomislil    Winston.
s prihodnjim tednom obrok čokolade    zmanjšal    od trideset na dvajset gramov.
Winston je    rignil   .
Gin se je    razgubljal    ter zapuščal v njem občutek praznine.
Gin se je razgubljal ter    zapuščal    v njem občutek praznine.
Telekran - ali da bi    proslavil    zmago ali da bi izbrisal spomin na
ali da bi proslavil zmago ali da bi    izbrisal    spomin na izgubljeno čokolado - je
spomin na izgubljeno čokolado - je    zagrmel    Oceanija, slavimo te.
   Moral    bi vstati v pozor.
Winston je    odšel    k oknu, s hrbtom obrnjen proti telekranu.
na ulici je strgani plakat še vedno    plapolal    sem ter tja v vetru in beseda Angsoc
   Počutil    se je, kot da tava v gozdovih po morskem
In kako naj bi    vedel   , da gospostvo Partije ne bo trajalo
suženjstvo«»Nevednost je moč« Iz žepa je    vzel    kovanec za petindvajset centov.
Če si    spal    ali bedel, pri delu ali jedi, znotraj
Če si spal ali    bedel   , pri delu ali jedi, znotraj in zunaj,
Znova se je    vprašal   , za koga piše dnevnik.
Samo Miselna policija bo brala, kar je    napisal   , preden ga bodo izbrisali iz življenja
Kako bi lahko    naslovil    svoj poziv na prihodnost, ko pa niti
Telekran je    udaril    štirinajst.
govoreč besede, ki jih nikdar ne bo nihče    slišal   .
   Odšel    je nazaj k mizi, pomočil pero in napisal:
Odšel je nazaj k mizi,    pomočil    pero in napisal:
Odšel je nazaj k mizi, pomočil pero in    napisal   :
   Pomislil    je, da je že mrtev.
Zdelo se mu je, da šele zdaj, ko je    napravil    odločilni korak, lahko izraža svoje
   Napisal    je:
Zdaj, ko je    spoznal   , da je mrtev, je postalo važno, da
Dva prsta na desnici je    imel    umazana od črnila.
iz Oddelka za književnost) bi lahko    postal    radoveden, zakaj je pisal med odmorom
bi lahko postal radoveden, zakaj je    pisal    med odmorom za kosilo, zakaj je uporabljal
pisal med odmorom za kosilo, zakaj je    uporabljal    zastarelo pero, kaj je pisal - in bi
je uporabljal zastarelo pero, kaj je    pisal    - in bi nato namignil zadevnemu odseku.
zastarelo pero, kaj je pisal - in bi nato    namignil    zadevnemu odseku.
   Odšel    je v kopalnico in skrbno zribal črnilo
Odšel je v kopalnico in skrbno    zribal    črnilo z grobim, temnorjavim milom,
   Položil    je dnevnik v predal.
Z vrhom prsta je    pobral    neopazen belkast prašek in ga položil
pobral neopazen belkast prašek in ga    položil    na vogal platnice, od koder bo gotovo
vogal platnice, od koder bo gotovo    padel   , če bo kdo zvezek premaknil.
koder bo gotovo padel, če bo kdo zvezek    premaknil   .
III Winston je    sanjal    o svoji materi.
   Moral    je biti, tako je mislil, deset ali
Moral je biti, tako je    mislil   , deset ali enajst let star, ko je njegova
Očeta se je    spominjal    bolj megleno kot temnega in vitkega
temno obleko (Winston si je posebno    zapomnil    zelo tenke podplate na očetovih čevljih).
Svoje sestre se sploh ni    spominjal   , razen kot drobnega, slabotnega, vedno
čeprav že globoko pod njim, še vedno    pogrezal   .
On je to    vedel    in onidve sta vedeli in to vednost
onidve sta vedeli in to vednost je lahko    opazil    na njunih obrazih.
morata umreti zato, da bi on lahko    ostal    živ in da je to del neogibnega reda.
Ni se    mogel    spomniti, kaj se je bilo zgodilo, a
bilo zgodilo, a v svojih sanjah je    vedel   , da sta bili življenji matere in sestre
Tragedija, je    spoznal   , sodi k starim časom, k časom, ko so
Spomin na mater mu je    paral    srce, ker je umrla v ljubezni do njega,
preveč mlad in sebičen, da bi ji bil    vračal    ljubezen.
Pa zato, ker se je nekako, ni se    spominjal    kako, žrtvovala pojmovanju zvestobe,
Take stvari, je    vedel   , danes niso mogoče.
Nenadoma je    stal    v nizki, mehki ruši, na poletni večer,
Pokrajina, ki jo je    gledal   , se mu je tolikokrat prikazovala v
prepričan, ali jo je kdaj v resnici    videl    ali ne.
V budnih mislih jo je    imenoval    Zlata dežela.
blizu, čeprav nedosegljiv očem, je    tekel    bister, počasen potok, kjer so v tolmunih
zbudilo poželenja; pravzaprav ga je komaj    pogledal   .
in Partijo in Miselno policijo lahko    pometel    v nič en sam sijajen gib roke.
Winston se je    prebudil    z besedo »Shakespeare« na ustih.
Telekran je nepretrgoma    oddajal    uho parajoč žvižg, ki je trideset sekund
parajoč žvižg, ki je trideset sekund    vztrajal    na isti noti.
Winston je    odtrgal    telo od postelje - gol, kajti člani
leto in pižama je veljala šeststo -    segel    po umazani majici in kratkih hlačkah,
Naslednji trenutek ga je    zvil    silovit izbruh kašlja, ki ga je skoraj
izbruh kašlja, ki ga je skoraj vedno    napadel    po zbujanju.
Tako popolnoma mu je    izpraznil    pljuča, da je lahko spet zadihal le,
izpraznil pljuča, da je lahko spet    zadihal    le, če je legel na hrbet in nekajkrat
da je lahko spet zadihal le, če je    legel    na hrbet in nekajkrat globoko zajel
legel na hrbet in nekajkrat globoko    zajel    sapo.
napora pri kašlju in krčni tvor ga je    začel    srbeti.
od trideset do štirideset let!« je    bevskal    prediren ženski glas.
Winston je    planil    v pozor pred telekranom, na katerem
Medtem ko je mehanično    suval    z rokami naprej in nazaj, z izrazom
primerno med telovadnimi vajami, si je    prizadeval    utreti si pot v zamegljeno obdobje
dokazov, na katere bi se bil lahko    skliceval   , je celo črta tvojega lastnega življenja
   Spominjal    si se pomembnih dogodkov, ki se morda
dogodkov, ki se morda sploh niso zgodili,    spominjal    si se podrobnosti pripetljajev, ne
podrobnosti pripetljajev, ne da bi    zmogel    zajeti njihovo atmosfero, in bila so
dolga, prazna obdobja, o katerih nisi    mogel    dokazati ničesar.
tem je bil popolnoma prepričan, vedno    imenoval    London.
Winston se ni    mogel    določno spomniti časa, ko njegova dežela
zračni napad, ki je menda vsakogar    presenetil   .
Samega napada se ni    spominjal   , spominjal pa se je očetove roke, ki
Samega napada se ni spominjal,    spominjal    pa se je očetove roke, ki je držala
jih nazadnje tako utrudilo, da se je    začel    cmeriti in so se morali ustaviti ter
hrupnem, preobljudenem kraju, ki ga je    prepoznal    kot postajo podzemske železnice.
Starec je    nosil    spodobno temno obleko in črno pokrivalo
   Smrdel    je po ginu.
namesto znoja, in človek si je lahko    zamišljal   , da je tudi to, kar mu teče iz oči,
Na svoj otroški način je Winston    dojel   , da se je pravkar zgodilo nekaj strašnega,
Nekdo, ki ga je starec    ljubil   , mala vnukinja morda, je bil ubit.
Vsakih nekaj minut je mož    začel    ponavljati:
»   Pravil    sem to, mama, a ne?«
bili smeli zaupati, se Winston zdaj ni    spominjal   .
Londonu in nekaterih od njih se je živo    spominjal   .
obdobja, reči, kdo se je v danem trenutku    bojeval    proti komu, bi bilo popolnoma nemogoče.
Pravzaprav, kot je Winston dobro    vedel   , so minila le štiri leta, kar je bila
skrivnega znanja, ki ga je slučajno    imel   , ker njegov spomin ni bil pod zadovoljivim
Trenutni sovražnik je vedno    predstavljal    absolutno zlo, iz česar sledi, da je
Grozljiva stvar, je    pomislil    že desettisočič, ko je boleče potiskal
pomislil že desettisočič, ko je boleče    potiskal    ramena nazaj (z rokami v bokih so krožili
On, Winston Smith, je    vedel   , da je bila Oceanija zaveznica Evrazije
Winston je    povesil    roke ob stran in počasi napolnil pljuča
je povesil roke ob stran in počasi    napolnil    pljuča z zrakom.
zavesti dejanja hipnoze, ki si ga pravkar    opravil   .
Winston je    sovražil    to vajo, ki mu je povzročala zbadajoče
Preteklost, je    pomislil   , ni samo spremenjena, ampak tudi uničena.
Kajti kako bi    mogel    dokazati tudi najbolj očitna dejstva,
   Poskušal    se je spomniti, katerega leta je prvič
je spomniti, katerega leta je prvič    slišal    za Velikega brata.
   Menil    je, da je moralo biti enkrat v šestdesetih
zgodovinah se je seveda Veliki brat    pojavljal    kot vodja in varuh Revolucije od njenih
Winston se ni    mogel    spomniti niti tega, od kdaj obstaja
Ni    verjel   , da bi bil kdaj slišal besedo Angsoc
Ni verjel, da bi bil kdaj    slišal    besedo Angsoc pred letom 1960, mogoče
Včasih, seveda, si lahko    položil    prst na očitno laž.
Letal se je    spominjal    prav od prvega otroštva.
A dokazati nisi    mogel    ničesar.
samkrat v vsem svojem življenju je    držal    v rokah nezmotljiv dokumentarni dokaz
»Smith!« je    zavreščal    prepirljivi glas s telekrana. »6079,
Nenaden vroč pot mu je    udaril    iz vsega telesa.
Njegov obraz pa je    ostal    popolnoma nedoumljiv.
   Stal    je in gledal vaditeljico, kako je vzdignila
Stal je in    gledal    vaditeljico, kako je vzdignila roke
niti bližina telekrana, je Winston    potegnil    k sebi narekovalni stroj, odpihnil
potegnil k sebi narekovalni stroj,    odpihnil    prah z ustnika in si nataknil očala.
stroj, odpihnil prah z ustnika in si    nataknil    očala.
Potem je    razvil    in spel štiri majhne zvitke papirja,
Potem je razvil in    spel    štiri majhne zvitke papirja, ki so
Kadar si    vedel   , da je kakšen dokument treba 30 uničiti
dokument treba 30 uničiti in celo, če si    videl    kje ležati kos odvečnega papirja, si
odvečnega papirja, si čisto avtomatično    vzdignil    loputo najbliže spominske odprtine
najbliže spominske odprtine in ga    spustil    vanjo, kjer ga je val toplega zraka
vanjo, kjer ga je val toplega zraka    odvrtinčil    k velikanskim pečem, ki so bile skrite
Winston je    proučeval    štiri liste papirja, ki jih je razvil.
proučeval štiri liste papirja, ki jih je    razvil   .
tekočo izdajo časnik 14. 2. 84 miniob    zlonavedel    čokolado prečisti časnik 3. 12. 83
rahlim občutkom zadovoljstva je Winston    odložil    četrto sporočilo.
Winston je    zavrtel    »zadnje številke« na telekranu in zahteval
zavrtel »zadnje številke« na telekranu in    zahteval    ustrezne izvode Časnika, ki so zdrsnili
Sporočila, ki jih je    prejel   , so se nanašala na članke ali na novice,
Veliki brat v svojem govoru preteklega dne    napovedal   , da bo na južnoindijski fronti mirno,
se je, da je evrazijski glavni štab    sprožil    ofenzivo v Južni Indiji in pustil Severno Afriko
sprožil ofenzivo v Južni Indiji in    pustil    Severno Afriko pri miru.
Velikega brata na tak način, da bo    napovedoval    stvar, ki se je zares zgodila.
primer, Časnik z dne 19. decembra    objavil    uradno napoved o produkciji raznih
Vendar pa je Winston    vedel   , da naj bi se obrok čokolade ob koncu
obrok čokolade ob koncu tega tedna    zmanjšal    od trideset na dvajset gramov.
Brž ko je Winston    opravil    z enim od poročil, je pripel svoje
Winston opravil z enim od poročil, je    pripel    svoje na narekovalni stroj napisane
popravke na ustrezni izvod Časnika in ga    potisnil    v pnevmatično cev.
kolikor je sploh mogoče, nezaveden,    zmečkal    izvirno poročilo in vse zapiske, ki
poročilo in vse zapiske, ki si jih je    naredil    ter jih spustil v spominsko odprtino,
zapiske, ki si jih je naredil ter jih    spustil    v spominsko odprtino, da jih pogoltnejo
vodijo pnevmatične cevi, ni natanko    vedel   , v splošnem pa.
bilo mogoče dokazati, da je kdo kaj    ponaredil   .
Oddelku za dokumentacijo, daleč večji od tistega, kjer je    delal    Winston, so preprosto sestavljali ljudje,
zaradi napačnih napovedi, ki jih je    dal    Veliki brat, tudi dvanajstkrat znova
Celo pisana navodila, ki jih je    sprejemal    Winston in ki se jih je zmeraj znebil
sprejemal Winston in ki se jih je zmeraj    znebil    takoj, ko je z njimi opravil, niso
zmeraj znebil takoj, ko je z njimi    opravil   , niso nikdar navajala ali priznavala,
In v resnici, je    premišljal   , medtem ko je prirejal številke Ministrstva obilja,
resnici, je premišljal, medtem ko je    prirejal    številke Ministrstva obilja, to niti
Večina gradiva, s katerim si se    ukvarjal   , ni bila v nobeni zvezi s stvarnim
Winston pri zopetnem pisanju napovedi    znižal    številko na sedeminpetdeset milijonov,
sedeminpetdeset milijonov, da bi s tem    omogočil    običajno zatrjevanje, da je bila kvota
Še bolj verjetno pa nihče ni    vedel   , koliko so je izdelali, niti to ni
   Vedel    si samo to, da so bile številke o proizvodnji
Winston se je    ozrl    po dvorani.
moški z imenom Tillotson neutrudno    delal   , z zganjenim časnikom na kolenih in
   Vzbujal    je vtis, da skuša to, kar govori, obdržati
   Pogledal    je navzgor in njegova očala so sovražno
Winston je Tillotsona komajda    poznal    in ni imel pojma, s kakšnim delom se
je Tillotsona komajda poznal in ni    imel    pojma, s kakšnim delom se ukvarja.
ljudi, ki jih Winston niti po imenu ni    poznal   , čeprav jih je vsak dan videval hoditi
imenu ni poznal, čeprav jih je vsak dan    videval    hoditi sem in tja po hodniku ali se
   Vedel    je, da v predelku poleg njegovega dan
posebej pripravna, kajti njen mož je bil    izhlapel    nekaj let pred tem.
poseben pododdelek - Pornosek se je    imenoval    v Novoreku - ki se je ukvarjal z izdelavo
se je imenoval v Novoreku - ki se je    ukvarjal    z izdelavo najnižje vrste pornografije,
tistih, ki so bili s tem zaposleni, ni    smel    pogledati.
pnevmatične cevi, medtem ko je Winston    delal   , a bile so preproste zadeve in rešil
delal, a bile so preproste zadeve in    rešil    se jih je, še preden ga je zmotilo
je bilo Sovraštvo pri kraju, se je    vrnil    na svoje mesto, vzel s police slovar
kraju, se je vrnil na svoje mesto,    vzel    s police slovar Novoreka, odrinil narekovalnik,
mesto, vzel s police slovar Novoreka,    odrinil    narekovalnik, si očistil očala in se
Novoreka, odrinil narekovalnik, si    očistil    očala in se lotil glavne naloge tistega
narekovalnik, si očistil očala in se    lotil    glavne naloge tistega dopoldneva.
zamotane naloge, pri katerih si se lahko    izgubil    tako kot v globinah matematičnega problema
Winston je to dobro    znal   .
   Razvil    je sporočilo, ki ga je prej odložil.
Razvil je sporočilo, ki ga je prej    odložil   .
Winston je    prebral    spotakljivi članek.
Lahko si    domneval   , da so Withers in njegovi tovariši
Nikoli nisi    imel    niti najmanjšega pojma o tem, kaj se
ljudi morda, ki jih je Winston osebno    poznal   , ne vštevši staršev, je do zdaj izginilo.
Winston se je s sponko za papir lahno    pogladil    po nosu.
tovariš Tillotson še vedno skrivnostno    sklanjal    nad narekovalnik.
Za hip je    dvignil    glavo: spet sovražni preblisk očal.
Winston se je    spraševal   , ali je tovariš Tillotson zaposlen
tega, kaj je Veliki brat pravzaprav    rekel   .
Winston ni    vedel   , zakaj je Withers padel v nemilost.
Winston ni vedel, zakaj je Withers    padel    v nemilost.
Morda pa se je Veliki brat    znebil    samo preveč priljubljenega podrejenega.
Edini pravi ključ do skrivnosti je    ležal    v besedah »navaja neosebe,« kar je
Ne biva, nikoli ni    bival   .
Winston se je    odločil   , da ne bo dovolj, če preprosto preobrne
Bolje bo, če napravi tako, da bo    govoril    o nečem, kar ne bo imelo niti najmanjše
Lahko bi govor    spremenil    v običajno ovajanje izdajalcev in miselnih
presežkom Devete triletke poročilo preveč    zapletel   .
ki je nedavno v junaških okoliščinah    padel    v bojih.
Priložnostno je Veliki brat    posvetil    svojo Dnevno zapoved spominski svečanosti
množice, čigar življenje in smrt je    poudaril    kot zgled, ki ga je vredno posnemati.
Winston se je za hip    zamislil   , nato pa povlekel narekovalnik k sebi
Winston se je za hip zamislil, nato pa    povlekel    narekovalnik k sebi in začel narekovati
pa povlekel narekovalnik k sebi in    začel    narekovati v znanem slogu Velikega brata:
starosti treh let je tovariš Ogilvy    zavrnil    vse igračke razen bobna, brzostrelke
njemu na ljubo omilili pravila - se je    pridružil    Vohunom, pri devetih je bil skupinski
bil skupinski vodnik, pri enajstih je    naznanil    Miselni policiji svojega strica, potem
Miselni policiji svojega strica, potem ko je    prisluškoval    pogovoru, ki mu je vzbudil vtis, da
je prisluškoval pogovoru, ki mu je    vzbudil    vtis, da vsebuje zločinske težnje.
Pri devetnajstih je    naredil    načrt ročne granate, ki jo je Ministrstvo miru
Pri triindvajsetih letih je    padel    sredi akcije.
reakcijskih letal se je, medtem ko je    letel    nad Indijskim oceanom z važno pošto,
nad Indijskim oceanom z važno pošto,    obtežil    z brzostrelko ter skočil iz helikopterja
važno pošto, obtežil z brzostrelko ter    skočil    iz helikopterja v globoko vodo s pošto
pošto in z vsem drugim - konec, je    rekel    Veliki brat, o katerem ni mogoče razmišljati
Veliki brat je    dodal    nekaj opazk o čistosti in premočrtnosti
je popoln abstinent in nekadilec, ni    poznal    drugega razvedrila kot vsakodnevne
ure v telovadnici in svečano se je    zaobljubil    celibatu, v prepričanju, da zakona
V razgovorih ni    razpravljal    o drugem kot o načelih Angsoca in nobenega
nobenega drugega življenjskega cilja ni    imel    kot poraz evrazijskega sovražnika ter
Winston je    omahoval   , ali naj podeli tovarišu Ogilvyu Red za posebne zasluge
koncu, zaradi nepotrebnega križanja,    odločil    proti.
Še enkrat je    poblisnil    po svojem tekmecu v nasprotnem predelku.
S precejšnjo gotovostjo je    slutil   , da je Tillotson zaposlen z isto nalogo
Tovariš Ogilvy, ki ni nikdar    živel    v sedanjosti, je zdaj živel v preteklosti
nikdar živel v sedanjosti, je zdaj    živel    v preteklosti in ko bo ponaredek pozabljen,
preteklosti in ko bo ponaredek pozabljen, bo    živel    tako avtentično in na podlagi prav
kovinskim vonjem, ki pa ni popolnoma    pregnal    hlapov gina Zmage.
»Ravno tisti, ki ga iščem,« je    rekel    glas za Winstonovim hrbtom.
   Obrnil    se je.
Bil je njegov prijatelj Syme, ki je    delal    v Raziskovalnem oddelku.
Zdaj prijateljev nisi    imel   , imel si le tovariše; bili pa so tovariši,
Zdaj prijateljev nisi imel,    imel    si le tovariše; bili pa so tovariši,
skrbno proučujejo obraz, medtem ko je    govoril    s tabo.
»   Hotel    sem te vprašati, ali imaš kaj britvic,«
vprašati, ali imaš kaj britvic,« je    rekel   .
»Niti ene!« je    odvrnil    Winston naglo, z občutkom krivde.
»   Poskušal    sem po vsem mestu, ni jih več.«
Pravzaprav je    imel    dve še nerabljeni, ki pa ju je shranil.
imel dve še nerabljeni, ki pa ju je    shranil   .
   Dobil    si jih lahko, če sploh, kolikor si
kolikor si jih bolj ali manj na skrivaj    znal    poiskati na »prostem« trgu.
tednov uporabljam isto britvico,« je    dejal    lažnivo.
Ko sta obstala, se je    obrnil    in spet gledal Syma.
Ko sta obstala, se je obrnil in spet    gledal    Syma.
»Si    šel    včeraj gledat obešanje ujetnikov?«
je    vprašal    Syme.
»   Delal    sem,« je negotovo odvrnil Winston.
»Delal sem,« je negotovo    odvrnil    Winston.
»Verjetno ga bom    videl    v filmu.«
»Zelo neustrezno nadomestilo,« je    rekel    Syme.
skozte, čisto dobro vem, zakaj nisi    šel    gledat, kako so obešali tiste ujetnike.«
neprijetno odkritim zadovoljstvom je    govoril    o napadih helikopterjev na sovražne
V pogovoru z njim si se    moral    potruditi, da si ga odvrnil od teh
njim si se moral potruditi, da si ga    odvrnil    od teh zadev in ga zapletel, če le
da si ga odvrnil od teh zadev in ga    zapletel   , če le mogoče, v posebnosti Novoreka,
mogoče, v posebnosti Novoreka, ki ga je    poznal    in zanimal.
posebnosti Novoreka, ki ga je poznal in    zanimal   .
Winston je malo    odmaknil    obraz, da bi se izognil preiskovanju
Winston je malo odmaknil obraz, da bi se    izognil    preiskovanju velikih, temnih oči.
»Dobro obešanje je bilo,« je zamišljeno    rekel    Syme.
»Tamle pod telekranom je še miza,« je    rekel    Syme.
Winston je    dvignil    skodelico z ginom, počakal za trenutek,
Winston je dvignil skodelico z ginom,    počakal    za trenutek, da si je pomiril živce
ginom, počakal za trenutek, da si je    pomiril    živce in pogoltnil vsebino oljnatega
trenutek, da si je pomiril živce in    pogoltnil    vsebino oljnatega okusa.
Ko si je z mežikanjem    pregnal    solze iz oči, je nenadoma spoznal,
mežikanjem pregnal solze iz oči, je nenadoma    spoznal   , da je lačen.
   Začel    je goltati polne žlice jedi, v kateri
Nobeden od njiju ni    spregovoril   , dokler nista izpraznila skledic.
hrbtom, je nekdo hitro in nepretrgoma    govoril   ; predirljivi klepet, skoraj podoben
skoraj podoben gosjemu gaganju, se je    dvigal    nad splošni hrup dvorane.
je    vprašal    Winston z zvišanim glasom, da bi preglasil
vprašal Winston z zvišanim glasom, da bi    preglasil    hrup.
»Počasi,« je    rekel    Syme.
Toliko, da je    omenil    Novorek, že se mu je obraz razjasnil.
je omenil Novorek, že se mu je obraz    razjasnil   .
   Odrinil    je skledico, vzel kos kruha v eno in
Odrinil je skledico,    vzel    kos kruha v eno in sir v svojo drugo
sir v svojo drugo nežno roko ter se    nagnil    čez mizo, da mu ne bi bilo treba govoriti
»Enajsta izdaja je dokončna,« je    rekel   .
oblike - do tiste oblike, kakršno bo    imel    takrat, ko nihče več ne bo govoril
bo imel takrat, ko nihče več ne bo    govoril    ničesar drugega.«
Lačno je    ugriznil    v kruh, pogoltnil nekaj grižljajev
Lačno je ugriznil v kruh,    pogoltnil    nekaj grižljajev in nato nadaljeval
pogoltnil nekaj grižljajev in nato    nadaljeval    z neko dlakocepsko strastjo.
Njegov drobni, temni obraz je    oživel   , oči so izgubile porogljivi izraz in
besedo, kakršna je »dober«, zakaj bi    rabil    besedo, kakršna je »slab«?«
»Seveda je to zamisel Velikega brata,« je    dodal   , kot bi mu to šele kasneje seglo v
Ko je    omenil    Velikega brata, je nekakšna puhla vnema
Kljub temu pa je Syme takoj    zaznal    pomanjkanje navdušenja.
ceniš, Winston,« je skoraj žalostno    dejal   .
»   Bral    sem nekaj stvari, ki jih včasih napišeš
»V srcu bi se raje    držal    Staroreka z vsemi njegovimi nejasnimi
Winston je to seveda    vedel   .
   Nasmehnil    se je, upal je, da prikupno, in si
Nasmehnil se je,    upal    je, da prikupno, in si ni upal spregovoriti.
je, upal je, da prikupno, in si ni    upal    spregovoriti.
Syme je    odgriznil    še en košček črnega kruha, ga skrbno
še en košček črnega kruha, ga skrbno    zgrizel    in nadaljeval:
črnega kruha, ga skrbno zgrizel in    nadaljeval   :
»Razvoj pa se bo    nadaljeval    še dolgo potem, ko bova ti in jaz že
je Angsoc in Angsoc je Novorek,« je    dodal    z nekim skrivnostnim zadovoljstvom.
samega živega človeka, ki bi lahko    razumel    ta najin pogovor?«
»Razen -« je    začel    Winston dvomeče in obmolknil.
»Razen -« je začel Winston dvomeče in    obmolknil   .
Na konici jezika je    imel    »Razen raje,« pa se je zadržal, ker
jezika je imel »Razen raje,« pa se je    zadržal   , ker ni bil čisto prepričan, ali ni
Vendar je Syme    uganil   , kaj je hotel reči.
Vendar je Syme uganil, kaj je    hotel    reči.
»Raja niso ljudje,« je brezbrižno    dejal   .
»Kako bi lahko    imel    parolo Svoboda je suženjstvo,« ko pa
Te dni, je    pomislil    Winston z nenadnim globokim prepričanjem,
nenadnim globokim prepričanjem, bo Syme    izhlapel   .
Nekega dne bo    izginil   .
Winston je    pojedel    kruh in sir.
   Obrnil    se je malo v stran na stolu, da bi
se je malo v stran na stolu, da bi    izpil    svojo skodelico kave.
predirljivim glasom še vedno neusmiljeno    govoril   .
Zdaj pa zdaj je Winston    ujel    opazko kot »Mislim, da imate čisto
popolnoma se strinjam z vami« ki jo je    izgovoril    mlad in rahlo neumen ženski glas.
Toda drugi glas ni    prenehal    niti za trenutek, niti medtem ne, ko
Winston je moža na videz    poznal   , vendar ni vedel o njem kaj več kot
je moža na videz poznal, vendar ni    vedel    o njem kaj več kot to, da ima važen
Glavo je    imel    nagnjeno nekoliko nazaj in zaradi kota,
nazaj in zaradi kota, v katerem je    sedel   , se je svetloba ujela v njegova očala
Enkrat samkrat je Winston    ujel    frazo »popolna in dokončna odstranitev
In vendar, čeprav nisi    mogel    točno slišati, kaj govori, nisi mogel
mogel točno slišati, kaj govori, nisi    mogel    dvomiti o bistvu povedanega.
Lahko da je    napadal    Goldsteina in zahteval ostrejše ukrepe
Lahko da je napadal Goldsteina in    zahteval    ostrejše ukrepe proti miselnim zločincem
miselnim zločincem in saboterjem, morda je    grmel    nad okrutnostjo evrazijske armade,
okrutnostjo evrazijske armade, morda je    poveličeval    Velikega brata ali junake na malabarski
Ko je Winston    opazoval    ta obraz brez oči, s čeljustjo, ki
je hitro pomikala gor in dol, ga je    obhajal    nenavaden občutek, da on ni resničen
Syme je za trenutek    premolknil    in z ročajem žlice pobrazdal po luži
trenutek premolknil in z ročajem žlice    pobrazdal    po luži na mizi.
Glas pri sosednji mizi je hitro    gagal    dalje, kljub vsesplošnemu ropotu ga
»Neka beseda je v Novoreku,« je    rekel    Syme.
Syme bo nedvomno    izhlapel   , je znova pomislil Winston.
Syme bo nedvomno izhlapel, je znova    pomislil    Winston.
Na to je    pomislil    z nekakšno žalostjo, čeprav je dobro
nekakšno žalostjo, čeprav je dobro    vedel   , da ga Syme zaničuje in rahlo črti,
ovaditi kot miselnega zločinca, če bi    našel    kakršenkoli povod za to.
   Verjel    je v načela Angsoca, častil je Velikega brata,
Verjel je v načela Angsoca,    častil    je Velikega brata, veselil se je zmag,
Angsoca, častil je Velikega brata,    veselil    se je zmag, sovražil je odpadnike,
Velikega brata, veselil se je zmag,    sovražil    je odpadnike, ne le z odkritosrčnostjo,
   Govoril    je stvari, ki bi jih bilo bolje ne
stvari, ki bi jih bilo bolje ne govoriti,    bral    je preveč knjig, zahajal je v kavarno
ne govoriti, bral je preveč knjig,    zahajal    je v kavarno Pod kostanjem , ki so
zakona, niti nezapisanega ne, ki bi    prepovedoval    obiskovanje kavarne Pod kostanjem ,
baje pred leti ali desetletji včasih    zahajal    tja.
Syme, ko bi se le za nekaj trenutkov    dokopal    do njegovih, Winstonovih, skritih misli,
njegovih, Winstonovih, skritih misli, takoj    izdal    Miselni policiji.
V takem primeru bi ga    izdal    tudi vsak drug, a Syme prej kot večina.
Syme je    vzdignil    pogled.
»Parsons prihaja,« je    dejal   .
stanovanjskem bloku Zmaga, si je res    utiral    pot skozi sobo - kot sod debel, srednje
predpisanemu kombinezonu, ki ga je    nosil   , skoraj nemogoče predstavljati drugače
Ko si ga je človek    predstavljal   , je imel vedno pred očmi dečka z jamicami
Ko si ga je človek predstavljal, je    imel    vedno pred očmi dečka z jamicami v
In res je Parsons vedno    oblekel    kratke hlače, kadar ga je za to opravičeval
oblekel kratke hlače, kadar ga je za to    opravičeval    skupinski izlet ali katerakoli druga
   Pozdravil    ju je z veselim »Zdravo, zdravo!« ter
je z veselim »Zdravo, zdravo!« ter    prisedel   , oddajajoč izrazit vonj po znoju.
po vlažnosti ročaja na loparju vedno    ugotovil   , kdaj je igral namizni tenis.
na loparju vedno ugotovil, kdaj je    igral    namizni tenis.
Syme je    sestavil    na traku papirja dolg stolpec besed
traku papirja dolg stolpec besed in jih    proučeval    s tintnim svinčnikom v roki.
ga, kako dela ob uri za kosilo,« je    rekel    Parsons in dregnil Winstona.
uri za kosilo,« je rekel Parsons in    dregnil    Winstona.
»Smith, stari,    povedal    ti bom, zakaj te iščem.«
je    rekel    Winston in avtomatično segel po denarju.
je rekel Winston in avtomatično    segel    po denarju.
»Dva dolarja si mi    obljubil   
Winston je    našel    in mu izročil dva zmečkana in umazana
Winston je našel in mu    izročil    dva zmečkana in umazana bankovca, ki
umazana bankovca, ki ju je Parsons    zabeležil    v majhen notes z lično pisavo neizobraženega
»Mimogrede, stari,« je    rekel   , »slišal sem, da je moj paglavec včeraj
»Mimogrede, stari,« je rekel, »   slišal    sem, da je moj paglavec včeraj s fračo
sem, da je moj paglavec včeraj s fračo    streljal    vate.«
»Dobro sem ga    ozmerjal    za to.«
»Pravzaprav sem mu    rekel   , da mu bom fračo vzel, če bo to še
»Pravzaprav sem mu rekel, da mu bom fračo    vzel   , če bo to še kdaj storil.«
mu bom fračo vzel, če bo to še kdaj    storil   
mi, da je bil malo razburjen, ker ni    šel    gledat obešanja,« je rekel Winston.
razburjen, ker ni šel gledat obešanja,« je    rekel    Winston.
je nekoliko presenečeno    vprašal    Winston.
Parsons je zmagoslavno    nadaljeval   :
»Otrok se je    prepričal   , da je nekakšen sovražni agent - morda
ni prej še nikdar videla, da bi kdo    nosil    take čevlje.«
je    vprašal    Winston.
preveč presenečen, če« - Parsons je    naredil    kretnjo, kot bi meril s puško, in tlesknil
Parsons je naredil kretnjo, kot bi    meril    s puško, in tlesknil z jezikom namesto
naredil kretnjo, kot bi meril s puško, in    tlesknil    z jezikom namesto strela.
»Dobro,« je    rekel    Syme odsotno, ne da bi vzdignil pogled
»Dobro,« je rekel Syme odsotno, ne da bi    vzdignil    pogled s papirja.
privoščiti tveganja,« se je ubogljivo    strinjal    Winston.
»Hočem reči, da smo pač v vojni,« je    rekel    Parsons.
tega jim je s telekrana nad glavami    zaplaval    glas trobente.
»Tovariši,« je    zaklical    navdušen mladostni glas.
kažejo, da se je življenjski standard    dvignil    za nič manj kot dvajset odstotkov v
Parsons, čigar pozornost je    pritegnil    glas trobente, je sedel in poslušal
pozornost je pritegnil glas trobente, je    sedel    in poslušal z nekakšno strmečo slovesnostjo,
pritegnil glas trobente, je sedel in    poslušal    z nekakšno strmečo slovesnostjo, z
Ni    mogel    slediti številkam, zavedal pa se je,
Ni mogel slediti številkam,    zavedal    pa se je, da so nekakšen povod za zadovoljstvo.
   Privlekel    je na dan ogromno, umazano pipo, ki
Winston je    kadil    cigareto Zmaga, ki jo je skrbno držal
kadil cigareto Zmaga, ki jo je skrbno    držal    v vodoravni legi.
Novi obrok bo    dobil    šele jutri in ostale so mu le še štiri
Za trenutek je    zatisnil    ušesa za vsesplošni trušč in prisluhnil
zatisnil ušesa za vsesplošni trušč in    prisluhnil    tistemu, kar je prihajalo s telekrana.
celo zato, ker se je obrok čokolade    zvišal    na dvajset gramov tedensko.
In še včeraj, je    pomislil   , so javili, da se bo obrok znižal
pomislil, so javili, da se bo obrok    znižal    na dvajset gramov tedensko.
Parsons je to    pogoltnil    z lahkoto, z neumnostjo živali.
ovaditi in izhlapeti vsakogar, ki bi mu    namignil   , da je obrok prejšnji teden znašal
namignil, da je obrok prejšnji teden    znašal    trideset gramov.
Tudi Syme je to    pogoltnil   , le na nekoliko bolj zamotan način,
nekoliko bolj zamotan način, ki je    vseboval    dvomišljenje.
Torej samo njega še ni    zapustil    spomin?
Tako kot prej Syme je zdaj Winston    vzel    žlico in brodil po bledi omaki, ki
Syme je zdaj Winston vzel žlico in    brodil    po bledi omaki, ki se je polila na
ki se je polila na mizo, ter iz luže    risal    vzorec.
Ogorčeno je    premišljal    o snovni strukturi življenja.
   Ozrl    se je naokrog po kantini.
nameščeni tako tesno skupaj, da si    moral    sedeti s stisnjenimi komolci; skrivljene
V želodcu in na koži je vedno    vstajal    nekakšen protest, občutek, da so te
Res je, da se česa drugačnega ni    spominjal   .
kateremkoli času, ki se ga je lahko natančno    spomnil   , ni bilo dovolj hrane, človek ni nikdar
bilo dovolj hrane, človek ni nikdar    imel    nogavic ali perila, ki bi ne bilo polno
seveda vse še slabšalo, ko se je človek    staral   , še ni bil znak naravnega reda stvari,
Kako naj bi človek vse to    občutil    kot neznosno, razen če je gojil v sebi
to občutil kot neznosno, razen če je    gojil    v sebi neki starodaven spomin, da so
Spet se je    ozrl    po kantini.
V oddaljenem kotu sobe je sam    sedel    pri mizi in pil kavo majhen mož, čudno
kotu sobe je sam sedel pri mizi in    pil    kavo majhen mož, čudno podoben hrošču,
majhen mož, čudno podoben hrošču, ki je    metal    nezaupljive poglede sem ter tja.
Kako lahko je verjeti, je    pomislil    Winston, če ne pogledaš okoli sebe,
V resnici, vsaj kolikor je    mogel    presoditi, pa so bili ljudje v Airstripu Ena
Zanimivo, kako se je ta hroščati tip    razpasel    po Ministrstvih: majhni, čokati moški,
oblastjo Partije verjetno najbolje    uspeval   .
Parsons, v katerem je plaz številk    povzročil    nejasno navdušenje, je vzel pipo iz
številk povzročil nejasno navdušenje, je    vzel    pipo iz ust.
leto dobro opravilo svoje delo,« je    rekel   , poznavalsko kimajoč z glavo.
nobene britvice, ki bi mi jo lahko    dal   
»Niti ene,« je    rekel    Winston.
»No, ja - samo vprašati sem te    hotel   , stari.«
»Žal mi je,« je    rekel    Winston.
je ob poročilu z Ministrstva začasno    utihnil   , se je znova oglasil tako glasno kot
Ministrstva začasno utihnil, se je znova    oglasil    tako glasno kot prej.
Winston se je nenadoma    zasačil    v mislih na gospo Parsons z njenimi
Syme bo    izhlapel   .
Winston bo    izhlapel   .
O'Brien bo    izhlapel   .
Parsons pa, nasprotno, ne bo nikdar    izhlapel   .
Zazdelo se mu je, da nagonsko ve, kdo bo    preživel    in kdo propadel, čeprav ni bilo lahko
nagonsko ve, kdo bo preživel in kdo    propadel   , čeprav ni bilo lahko reči, kaj ti
Tisti hip se je sunkovito    iztrgal    iz svojega sanjarjenja.
Winstona je po hrbtu    oblil    pot.
Žal se ni    mogel    spomniti, ali je že sedela pri tisti
je že sedela pri tisti mizi, ko je    prišel   , ali je prišla kasneje.
Ni    vedel   , kako dolgo ga že opazuje, toda morda
mogoče je, da svojih potez ni popolnoma    obvladoval   .
proglasitvi zmage, na primer) že sam po sebi    pomenil    kaznivo dejanje.
V Novoreku je bil celo izraz za to:    glasil    se je zlolice.
Cigareta mu je ugasnila in pazljivo jo je    položil    na rob mize.
Po delu jo bo    pokadil    do konca, če se mu bo posrečilo obdržati
Syme je    zganil    svoj kos papirja in ga spravil v žep.
Syme je zganil svoj kos papirja in ga    spravil    v žep.
Parsons je spet    začel    govoriti.
»Sem ti kdaj    pravil   , stari,« je začel, režeč se s pipo
»Sem ti kdaj pravil, stari,« je    začel   , režeč se s pipo v ustih, »kako je
V tem trenutku je    udaril    s telekrana prediren žvižg.
okoli dvigal, in preostali tobak je    padel    iz Winstonove cigarete.
VI Winston je    pisal    v dnevnik:
   Šel    -
   Zaprl    je oči in pritisnil nanje prste, skušajoč
Zaprl je oči in    pritisnil    nanje prste, skušajoč s pritiskom pregnati
nepremagljiva želja, da bi na ves glas    kričal    umazane besede.
Ali pa da bi z glavo    butal    ob steno, prevrnil mizo in zagnal črnilnik
Ali pa da bi z glavo butal ob steno,    prevrnil    mizo in zagnal črnilnik skoz okno -
glavo butal ob steno, prevrnil mizo in    zagnal    črnilnik skoz okno - da bi napravil
in zagnal črnilnik skoz okno - da bi    napravil    kakršnokoli divjo, hrupno ali bolečo
bi lahko izbrisala spomin, ki ga je    mučil   .
Tvoj najhujši sovražnik, je    pomislil   , je lastni živčni sistem.
   Pomislil    je na moža, ki ga je pred nekaj tedni
na moža, ki ga je pred nekaj tedni    srečal    na ulici: moški čisto vsakdanjega videza,
narazen, ko mu je levo stran obraza    spačil    nekakšen krč.
   Spominjal    se je svoje takratne misli: s tem revežem
Kolikor je on    vedel   , pa ni nobenega načina, da se pred
   Zajel    je sapo in nadaljeval:
Zajel je sapo in    nadaljeval   :
   Šel    sem z njo skozi vrata in čez dvorišče
   Hotel    bi pljuniti.
zvezi z žensko v kletni kuhinji je    mislil    na Katarino, svojo ženo.
verjetno še vedno, kajti kolikor je    vedel   , njegova žena še ni umrla.
Ko je    šel    s tisto žensko, je bil to njegov prvi
pravil, ki si jih priložnostno lahko    prelomil   .
taborišču za prisilno delo: ne več, če nisi    zagrešil    še kakšnega drugega prekrška.
preprosta, upoštevajoč, da si se lahko    izognil    zasačenju pri dejanju samem.
Nekatere si lahko    kupil    že s steklenico gina, ki ga raja ni
Vse zakone med partijci je    moral    odobriti za ta namen sestavljen odbor
bilo vedno zavrnjeno, če je kak par    zbujal    vtis, da se medsebojno telesno privlači.
Winston se je    zavedal   , da tega niso čisto resno mislili,
Ni    vedel   , zakaj je tako, zdelo pa se je naravno,
Spet je    pomislil    na Katarino.
Nenavadno, kako redkokdaj je    mislil    nanjo.
Včasih je lahko za cele dneve    pozabil   , da je bil kdaj poročen.
orlovski obraz, obraz, ki ga je človek    imel    za aristokratskega vse dotlej, dokler
aristokratskega vse dotlej, dokler ni    odkril   , da se za njim skriva tako malo, kot
Zelo zgodaj v njunem zakonu je    ugotovil    - čeprav morda samo zato, ker je poznal
ugotovil - čeprav morda samo zato, ker je    poznal    njo zaupneje kot druge - da ima brez
vulgarno, prazno glavo, kar jih je kdaj    spoznal   .
»Živi magnetofonski trak,« jo je    imenoval    sam pri sebi.
Pa vendar bi bil lahko    prenašal    življenje z njo, ko bi ne bilo ene
Toliko, da se je je    dotaknil   , se je zdelo, da se je zgrozila in
Objemati jo je bilo, kot bi    objemal    leseno soho.
tudi kadar ga je stiskala k sebi, je    imel    občutek, da ga obenem z vso močjo odriva.
Toda kljub temu bi bil lahko    prenesel    življenje z njo, ko bi se sporazumela,
Kmalu je prišlo do tega, da ga je    obšel    občutek prave groze, ko je spet napočil
obšel občutek prave groze, ko je spet    napočil    določeni dan.
Winston je neslišno    vzdihnil   .
   Vzel    je pero in pisal:
Vzel je pero in    pisal   :
   Videl    se je, kako stoji v tisti medli luči
koračnicami je naravni občutek iz njih    izginil   .
Razum mu je    pravil   , da mora biti nekaj izjem, njegovo
In tisto, česar si je    želel    celo bolj od tega, da bi bil ljubljen,
da bi bil ljubljen, je bilo, da bi    prebil    ta zid čednosti, pa čeprav samo enkrat
Celo to, da bi    prebudil    Katarino, ko bi bilo to dosegljivo,
   Pisal    je:
Jaz sem    privil    luč.
Ko sem jo    zagledal    pri svetlobi -
Prvikrat je žensko lahko popolnoma    videl   .
   Napravil    je korak proti njej in se nato ustavil,
Napravil je korak proti njej in se nato    ustavil   , poln poželenja in groze.
Boleče se je    zavedal   , koliko je tvegal, ko je prišel sem.
Boleče se je zavedal, koliko je    tvegal   , ko je prišel sem.
je zavedal, koliko je tvegal, ko je    prišel    sem.
da ga bodo patrulje zasačile, ko bo    odhajal   .
Če bi    odšel   , ne da bi opravil tisto, zaradi česar
Če bi odšel, ne da bi    opravil    tisto, zaradi česar je prišel sem -!
da bi opravil tisto, zaradi česar je    prišel    sem -!
Hitro je    zapisal    s čečkajočo pisavo:
Ko sem jo    zagledal    pri svetlobi, je bila čisto stara ženska,
Toda kljub temu sem    opravil   .
Znova si je    pritisnil    prste na veke.
Končno je    napisal   , toda nič se ni spremenilo.
Potreba, da bi na ves glas    kričal    umazane besede, je bila tako močna
VII »Če je kaj upanja,« (je    pisal    Winston), »je odvisno od raje.«
Upor je    pomenil    že pogled oči, naklon glasu, v najhujšem
   Spomnil    se je, kako se je nekoč sprehajal po
Spomnil se je, kako se je nekoč    sprehajal    po ulici, polni ljudi, ko je silovito
globoki in glasni »Oh‐o‐o‐o‐oh!« ki se je    širil    kot brneče odmevanje zvonov.
Začelo se je! je    pomislil   .
Ko je    prišel    tja, je zagledal množico dvestotih
Ko je prišel tja, je    zagledal    množico dvestotih ali tristotih žensk,
tem trenutku se je vsesplošni obup    razbil    v množico posameznih prepirov.
okoli stojnic, obtožujoč trgovca, da je    dajal    nekaterim prednost in da ima še nekaj
trenutek sta jo vlekli, potem pa je ročaj    odpadel   .
Winston ju je    opazoval    z gnusom.
   Pisal    je:
To, je    pomislil   , bi skoraj lahko bil prepis iz kakšnega
tistemu slogu življenja, ki se jim je    zdel    naraven, k nekakemu pradavnemu vzoru.
Winston se je    sklonil    in previdno popraskal svoj krčni tvor.
Winston se je sklonil in previdno    popraskal    svoj krčni tvor.
Spet ga je    začel    srbeti.
Stvar, h kateri si se spet in spet    vračal   , je bila, da nisi mogel vedeti, kakšno
spet in spet vračal, je bila, da nisi    mogel    vedeti, kakšno je bilo življenje pred
Iz predala je    vzel    izvod otroškega zgodovinskega učbenika,
zgodovinskega učbenika, ki si ga je    izposodil    pri gospe Parsons, in začel prepisovati
je izposodil pri gospe Parsons, in    začel    prepisovati odlomek v svoj dnevnik:
temen, umazan, reven kraj, kjer je    imel    komaj kdo dovolj jesti in kjer na stotine
uniforma kapitalistov in nihče drug je ni    smel    nositi.«
»Kadar je kakšen navaden človek    govoril    s kapitalistom, se je moral pripogniti
človek govoril s kapitalistom, se je    moral    pripogniti in narediti poklon, sneti
»Poglavar vseh kapitalistov se je    imenoval    Kralj in -«
Pa saj je    znal    preostalo naštevanje na pamet.
To je bil zakon, po katerem je    imel    vsak kapitalist pravico spati z vsako
Kako bi lahko    vedel   , koliko od tega je laž?
Če si se    ozrl    okoli sebe, ni življenje podobno niti
člana Partije nevtralen in nepolitičen,    zadeval    je garanje po morečih službah, boj
   Sklonil    se je in se znova popraskal po krčnem
Sklonil se je in se znova    popraskal    po krčnem tvoru.
knjigah, celo tista, ki jo je človek    sprejel    brez pridržka, čista izmišljotina.
Kolikor je on    vedel   , ni bilo morda nikoli takih zakonov
Le enkrat v vsem življenju je    imel    - po dogodku: to je važno - konkreten,
   Držal    ga je v rokah celih trideset sekund.
Goldstein je    pobegnil    in se skrival neznano kje, od drugih
Goldstein je pobegnil in se    skrival    neznano kje, od drugih pa jih je nekaj
po oprostitvi jih je Winston vse tri    videl    v kavarni Pod kostanjem.
   Spominjal    se je nekakšne prestrašene očaranosti,
prestrašene očaranosti, s katero jih je    opazoval    iz kotička oči.
   Imel    je občutek, čeprav so že v tistem času
dejstva in datumi postali nejasni, da je    poznal    njihova imena prej kot pa ime Velikega brata.
Nihče, ki je kdaj    padel    v roke Miselni policiji, ni nikdar
v roke Miselni policiji, ni nikdar    ušel   .
Izmed njih je na Winstona    naredil    največji vtis Rutherford.
Svoje čase je    moral    biti neznansko močan, zdaj pa je njegovo
   Vzbujal    je vtis, da ti pred očmi propada, kot
Winston se zdaj ni več    spominjal   , kako to, da je bil ob takem času v
Natakar jim je    prinesel    nove kozarce gina, čeprav jih niso
postavljenimi figurami, toda nihče ni    začel    igre.
posmehljiva nota; Winston jo je pri sebi    imenoval    rumena nota.
In potem je glas s telekrana    zapel   :
kostanjevim drevesom izdala si me,    izdal    sem te, ne da bi trenila z očesom.
Toda ko je Winston znova    pogledal    v Rutherfordov propadli obraz, je opazil,
pogledal v Rutherfordov propadli obraz, je    opazil   , da so njegove oči polne solz.
In prvikrat je    zaznal    z nekakšno notranjo grozo, vendar ne
pet let po tem, leta 1973, je Winston    razvijal    kup dokumentov, ki so ravnokar padli
cevi na njegovo delovno mizo, ko je    naletel    na kos papirja, ki je očitno neopazno
kos papirja, ki je očitno neopazno    zdrsnil    med druge in so nato nanj pozabili.
Še isti hip, ko ga je    zravnal   , je dojel njegov pomen.
Še isti hip, ko ga je zravnal, je    dojel    njegov pomen.
Datum se je    vtisnil    Winstonu v spomin, ker je šlo slučajno
Celo v tistem času si Winston ni    predstavljal   , da so ljudje, ki so izginili v čistkah,
Pri priči se je    lotil    dela.
Kakor hitro je    opazil   , kaj je na fotografiji in kaj pomeni,
na fotografiji in kaj pomeni, jo je    pokril    z listom papirja.
telekran narobe obrnjena, ko jo je    razvil   .
   Položil    si je pisalni blok na kolena in odrinil
Položil si je pisalni blok na kolena in    odrinil    stol, da bi se kolikor mogoče oddaljil
odrinil stol, da bi se kolikor mogoče    oddaljil    od telekrana.
obdržati obraz brezizrazen in če si se    potrudil   , si lahko nadzoroval celo dihanje,
brezizrazen in če si se potrudil, si lahko    nadzoroval    celo dihanje, toda bitja srca ni bilo
telekran je bil dovolj občutljiv, da ga je    zaznal   .
   Pustil    je, da je minilo po njegovi presoji
minut, medtem pa ga je neprestano    mučil    strah, da ga bo kakšen slučaj - nenaden
vetra čez pisalno mizo, na primer -    izdal   .
fotografijo, ne da bi jo bil znova    razkril   , hkrati z drugimi odvečnimi papirji
hkrati z drugimi odvečnimi papirji    spustil    v spominsko odprtino.
Danes bi tisto fotografijo verjetno    obdržal   .
Zanimivo, da se mu je dejstvo, da jo je bil    držal    v rokah, zdelo pomembno celo zdaj,
kaj manj obvlada preteklost, se je    spraševal   , če je kos dokaza, ki ga zdaj ni več,
Že takrat, ko je    doživel    svoje odkritje, Oceanija ni bila več
spremenilo - dve, tri spremembe - ni se    mogel    spomniti, koliko jih je bilo.
mora tlačilo to, da ni nikdar jasno    razumel   , zakaj so bile te velikanske sleparije
   Vzel    je spet pero in pisal:
Vzel je spet pero in    pisal   :
   Vprašal    se je, tako kot se je vpraševal že
Vprašal se je, tako kot se je    vpraševal    že tolikokrat prej, ali je morda blazen.
Nekoč je bilo znamenje blaznosti, če si    verjel   , da se zemlja vrti okoli sonca, danes
zemlja vrti okoli sonca, danes pa, če si    verjel   , da je preteklost nespremenljiva.
   Vzel    je otroško zgodovinsko knjigo in pogledal
Vzel je otroško zgodovinsko knjigo in    pogledal    portret Velikega brata na prvi strani.
ob možgane, tolikanj strašilo, da si    podvomil    o lastnih prepričanjih, nekaj, kar
je tako prepričevalo, da si domala    zanikal    tisto, kar so sporočali čuti.
oznanila, da je dva in dva pet, in    moral    boš to verjeti.
da mu je pogum nenadoma sam od sebe    zrasel   .
V njegove misli je    priplaval    O'Brienov obraz, ne da bi ga priklicala
Z večjo gotovostjo kot prej je    vedel   , da je O'Brien na njegovi strani.
Svoj dnevnik je    pisal    za O'Briena in O'Brienu.
neskončno pismo, ki ga nihče ne bo nikdar    bral   , ki pa je naslovljeno na nekega človeka
Srce mu je zastalo, ko je    pomislil    na vso velikansko moč, ki je naperjena
ga bo vsak partijski intelektualec    pobijal    v debati, na zvite argumente, ki jih
debati, na zvite argumente, ki jih ne bo    mogel    razumeti, kaj šele odgovoriti nanje.
tudi postavlja neki važni aksiom, je    napisal   :
Od nekod z dna prehoda je    priplaval    na cesto vonj po praženi kavi - pravi
Winston se je nehote    ustavil   .
Za dve sekundi morda se je    povrnil    v na pol pozabljeni svet otroštva.
   Prehodil    je bil že nekaj kilometrov cest in
Že drugič v treh tednih je    zamudil    večer v Občinskem centru: neprevidno
Načelno član Partije ni    imel    prostega časa, ni bil, razen v postelji,
je imelo okus po samoti, celo če si    šel    čisto sam na sprehod, je bilo vedno
Novorek je    imel    za to izraz: lastživljenje, in to je
Toda ko je nocoj    prišel    iz Ministrstva, ga je zapeljal nežni
nocoj prišel iz Ministrstva, ga je    zapeljal    nežni aprilski zrak.
Nagonsko se je    obrnil    od avtobusne postaje in se potepel
je obrnil od avtobusne postaje in se    potepel    v blodnjak Londona, najprej proti jugu,
»Če je kaj upanja.« je    napisal    v dnevnik, »je odvisno od raje.«
   Hodil    je po tlakovani ulici majhnih, dvonadstropnih
Winston je    ujel    drobce pogovora, ko se je približal.
Winston je ujel drobce pogovora, ko se je    približal   .
Rezka glasova sta utihnila, kot bi    odrezal   .
v sovražni tišini preučevali, ko je    šel    mimo.
pogled na modri partijski kombinezon ni    mogel    biti vsakdanja stvar.
so te videli na takem kraju, če nisi    imel    tam kakšnega določenega opravka.
te ustavila patrola, če bi slučajno    naletel    nanjo.
»Kdaj si    odšel    z dela?«
za Miselno policijo je dovolj, da si    opozoril    nase.
pograbila majhnega otroka, ki se je    igral    v luži, ovila predpasnik okrog njega
črni, harmonikasti obleki, ki se je    pojavil    iz sosednje ulice, stekel k Winstonu
ki se je pojavil iz sosednje ulice,    stekel    k Winstonu in razburjeno kazal v nebo.
ulice, stekel k Winstonu in razburjeno    kazal    v nebo.
»Parnik!« je    zaklical   .
Winston se je bliskovito    vrgel    na obraz.
Winston je    sklenil    roke okrog glave.
Ko je    vstal   , je opazil, da je pokrit s koščki stekla
Ko je vstal, je    opazil   , da je pokrit s koščki stekla z najbližjega
   Odšel    je dalje.
Črn oblak dima je    visel    na nebu, pod njim pa oblak prahu od
Na cesti pred njim je    ležal    kupček ometa in na sredini je lahko
kupček ometa in na sredini je lahko    videl    živo rdečo sled.
Ko je    prišel    tja, je videl, da je človeška roka,
Ko je prišel tja, je    videl   , da je človeška roka, odrezana v zapestju.
   Brcnil    jo je v jarek in, da bi se izognil
Brcnil jo je v jarek in, da bi se    izognil    množici, zavil na desno v stransko
jarek in, da bi se izognil množici,    zavil    na desno v stransko ulico.
neprestano odpirala in zapirala, je    prihajal    vonj po urinu, žaganju in kislem pivu.
tesno drug ob drugem moški, srednji je    držal    preganjen časnik, ki sta ga druga dva
Še preden se jim je Winston dovolj    približal   , da bi videl izraz na njihovih obrazih,
je Winston dovolj približal, da bi    videl    izraz na njihovih obrazih, je lahko
izraz na njihovih obrazih, je lahko    opazil    zatopljenost v vsaki črti njihovih
»Oh, drži jezik!« je    rekel    tretji.
Ko je Winston    prehodil    trideset metrov, se je ozrl.
Winston prehodil trideset metrov, se je    ozrl   .
Winston ni    imel    nič opraviti pri loteriji, ki jo je
je vodilo Ministrstvo obilja, toda    zavedal    se je (pravzaprav so se tega zavedali
Ko si misel    oblikoval    v besede, je zvenela razumno, ko pa
besede, je zvenela razumno, ko pa si    pogledal    ljudi, ki so na cesti hodili mimo tebe,
Ulica, v katero je    zavil   , se je spuščala navzdol, imel je občutek,
katero je zavil, se je spuščala navzdol,    imel    je občutek, da je tu nekoč že bil in
Od nekod pred njim je    prihajal    hrup vreščečih glasov.
V tem trenutku se je Winston    spomnil   , kje je.
daleč, je bila starinarna, kjer je    kupil    zvezek, ki je bil zdaj njegov dnevnik.
majhni knjigarni, nedaleč od tod, si je    kupil    peresnik in stekleničko črnila.
Na vrhu stopnic je za trenutek    postal   .
brki, ki so mu štrleli kakor raku, je    odrinil    nihajna vrata in vstopil.
kakor raku, je odrinil nihajna vrata in    vstopil   .
Medtem, ko je    stal    in ga opazoval, je Winstonu prišlo
Medtem, ko je stal in ga    opazoval   , je Winstonu prišlo na misel, da je
misel, da je bil starec, ki jih je    imel    zdaj najmanj osemdeset, že srednjih
Če je bil živ še kdo, ki bi lahko    dal    pravo poročilo o življenjskih razmerah
Nenadoma je Winstonu    prišel    na misel tisti odlomek iz učbenika
odlomek iz učbenika zgodovine, ki ga je    prepisal    v svoj dnevnik, in nora misel ga je
   Šel    bi v gostilno, se seznanil z onim starcem
Šel bi v gostilno, se    seznanil    z onim starcem ter ga povprašal.
gostilno, se seznanil z onim starcem ter ga    povprašal   .
   Rekel    bi mu: »Povejte mi kaj o svojem življenju,
Naglo, da bi ne    imel    časa za strah, se je spustil po stopnišču
da bi ne imel časa za strah, se je    spustil    po stopnišču in prečkal ozko ulico.
strah, se je spustil po stopnišču in    prečkal    ozko ulico.
bi se pojavila patrola, bi se lahko    zagovarjal    z napadom slabosti, vendar ni bilo
   Odrinil    je vrata in ostuden sirast vonj po
ostuden sirast vonj po kislem pivu mu je    udaril    v obraz.
Ko je    vstopil   , se je hrup glasov zmanjšal približno
Ko je vstopil, se je hrup glasov    zmanjšal    približno za polovico.
Na hrbtu je lahko    čutil   , da vsi upirajo oči v njegov modri
Starec, katerega je    zasledoval   , je stal pri točilni mizi in se prepiral
Starec, katerega je zasledoval, je    stal    pri točilni mizi in se prepiral z gostilničarjem,
zasledoval, je stal pri točilni mizi in se    prepiral    z gostilničarjem, velikim in debelim
»Dovolj vljudno sem    vprašal   , a ne?«
je    rekel    starec ter bojevito zravnal ramena.
je rekel starec ter bojevito    zravnal    ramena.
je    rekel    gostilničar, naslanjajoč se s konci
»Te bom    moral    drugič učiti abecedo?«
»Nikdar nisem    slišal    zanje,« je kratko odvrnil gostilničar.
»Nikdar nisem slišal zanje,« je kratko    odvrnil    gostilničar.
»Jaz pa hočem polič,« je    vztrajal    starec.
»Čisto lahko bi mi    natočil    polič.«
smo bili mi vsi še na drevesih,« je    rekel    gostilničar in namignil drugim gostom.
drevesih,« je rekel gostilničar in    namignil    drugim gostom.
   Razlegel    se je krohot in zdelo se je, da je
zdelo se je, da je zadrega, ki jo je    povzročil    Winstonov prihod, izginila.
poraščeni starčev obraz je rožnato    zardel   .
   Obrnil    se je, mrmrajoč sam pri sebi, in se
se je, mrmrajoč sam pri sebi, in se    zadel    ob Winstona.
Ta ga je    prijel    pod roko.
je    rekel   .
»Prijazni ste,« je    rekel    oni in spet vzravnal ramena.
»Prijazni ste,« je rekel oni in spet    vzravnal    ramena.
Zdelo se je, da ni    opazil    Winstonovega modrega kombinezona.
»Polič!« je napadalno    dodal    gostilničarju.
Natakar je    nalil    dvakrat po pol litra temno rjavega
kozarca iz debelega stekla, ki ju je    splaknil    v vedru pod pultom.
je bila edina pijača, ki si jo lahko    dobil    v gostilni za rajo.
pogovarjala brez strahu, da bi kdo    prisluškoval   .
sobi ni bilo, o čemer se je Winston    prepričal    takoj, ko je vstopil.
se je Winston prepričal takoj, ko je    vstopil   .
»Lahko bi mi    natočil    polič,« je godrnjal starec, ko je položil
»Lahko bi mi natočil polič,« je    godrnjal    starec, ko je položil predse svoj
natočil polič,« je godrnjal starec, ko je    položil    predse svoj kozarec.
ko ste bili že mladi,« je tipajoče    rekel    Winston.
k vratom stranišča za moške, kot bi    pričakoval   , da je gostilna tisti kraj, kjer so
»Pivo je bilo boljše,« je končno    rekel   .
je    vprašal    Winston.
»Vse vojne,« je nedoločno    odvrnil    starec.
   Dvignil    je kozarec in spet vzravnal ramena.
Dvignil je kozarec in spet    vzravnal    ramena.
Winston je    odšel    k pultu in se vrnil z novima pollitroma.
Winston je odšel k pultu in se    vrnil    z novima pollitroma.
Zdelo se je, da je starec    pozabil    na svoje predsodke proti celemu litru.
»Veliko starejši ste od mene,« je    rekel    Winston.
biti odrasli, še preden sem se jaz    rodil   
»Rad bi    slišal    vašo sodbo o tem.«
Starec se je nenadoma    razveselil   .
»Samo    premišljal    sem, da že leta nisem videl cilindrov.«
»Samo premišljal sem, da že leta nisem    videl    cilindrov.«
»Zadnjič sem ga    nosil    na pogrebu svoje svakinje.«
cilindrih ni zelo važno,« je potrpežljivo    rekel    Winston.
»   Moral    si sneti klobuk, kadar si šel mimo
»Moral si sneti klobuk, kadar si    šel    mimo njih, vsak kapitalist je hodil
si šel mimo njih, vsak kapitalist je    hodil    naokrog z gručo lakajev, ki -«
Starcu se je obraz spet    razjasnil   .
»Lakaji!« je    vzkliknil   .
je spet beseda, ki je že dolgo nisem    slišal   
oh, tega je že davno - da sem včasih    hodil    v Hyde Park ob sobotah popoldne, da
Hyde Park ob sobotah popoldne, da bi    slišal    tiste govornike.«
teh tipov - no, imena vam ne bi več    mogel    povedati, ampak bil je zares dober
»Še pol premalo jim je    povedal   
»Lakaji,« je    rekel   .
»In hijene - zares jim je    rekel    hijene.«
Winston je    imel    občutek, da govorita drug mimo drugega.
»Kar bi rad    vedel   , je tole,« je rekel »Ali imate občutek,
»Kar bi rad vedel, je tole,« je    rekel    »Ali imate občutek, da ste danes bolj
»Lordska zbornica,« ga je zamišljeno    prekinil    starec.
   Popil    je kakšno četrtino piva, preden je
je kakšno četrtino piva, preden je    odgovoril   .
»Ja,« je    rekel   , »všeč jim je bilo, če si se dotaknil
rekel, »všeč jim je bilo, če si se    dotaknil    klobuka pred njimi.«
»S tem se jaz nisem    strinjal   , ampak velikokrat sem to storil.«
nisem strinjal, ampak velikokrat sem to    storil   
»Sem    moral   , bi se lahko reklo.«
bilo običajno - samo navajam, kar sem    bral    v zgodovinski knjigi - je bilo običajno,
»Eden me je enkrat    porinil   ,« je rekel starec.
»Eden me je enkrat porinil,« je    rekel    starec.
»   Jadral    je sem pa tja po pločniku in po nesreči
pa tja po pločniku in po nesreči sem    butnil    vanj.«
»Jaz pa: Misliš, da si    kupil    to prekleto cesto?«
in mi primaže tako, da me je skoraj    poslal    pod kolesa avtobusa.
»No, v tistih časih sem bil mlad in    hotel    sem ga mahniti -«
Winstona je    prevzel    občutek nemoči.
Lahko bi ga    spraševal    ves dan, pa ne bi zvedel nič pravega.
Lahko bi ga spraševal ves dan, pa ne bi    zvedel    nič pravega.
Še zadnjič je    poskusil   .
»Mogoče nisem bil dovolj jasen,« je    rekel   .
»Kar bi rad    povedal   , je tole.«
Starec je zamišljeno    pogledal    na tarčo.
   Izpil    je svoje pivo bolj počasi kot prej.
Ko je    spregovoril   , je imel njegov glas potrpežljiv, filozofski
Ko je spregovoril, je    imel    njegov glas potrpežljiv, filozofski
»Vem, kaj pričakujete, da bom    rekel   ,« je dejal.
kaj pričakujete, da bom rekel,« je    dejal   .
»Pričakujete, da bom    rekel   , da bi bil raje spet mlad.«
verjamete, že skoraj trideset let nisem    imel    ženske.«
»Pa niti    hotel    nisem, kar je še več.«
Winston se je    naslonil    na okensko polico.
Ravnokar je    hotel    kupiti še nekaj piva, ko je starec
še nekaj piva, ko je starec nenadoma    vstal    in hitro smuknil v smrdljivo stranišče
ko je starec nenadoma vstal in hitro    smuknil    v smrdljivo stranišče na drugem koncu
Izredni kozarec piva je že    deloval   .
Winston je    obsedel    še minuto ali dve, strmeč v svoj prazni
strmeč v svoj prazni kozarec, in komaj    opazil   , kdaj so ga noge zanesle spet ven na
Čez največ dvajset let, je    pomislil   , na veliko in preprosto vprašanje:
trenutku se je tok njegovih misli sunkoma    pretrgal   .
   Ustavil    se je in pogledal navzgor.
Ustavil se je in    pogledal    navzgor.
   Stal    je pred tisto starinarno, kjer je bil
pred tisto starinarno, kjer je bil    kupil    zvezek.
Strah ga je    zbodel    pri srcu.
Že to, da si je    kupil    zvezek, je bilo dovolj neprevidno dejanje.
In    prisegel    si je, da ga nikdar več ne bo blizu.
vendar so ga tisti trenutek, ko je    dovolil    svojim mislim, da prosto tavajo, noge
Dnevnik je    začel    pisati prav zato, ker je upal, da se
Dnevnik je začel pisati prav zato, ker je    upal   , da se bo s tem obvaroval pred podobnimi
prav zato, ker je upal, da se bo s tem    obvaroval    pred podobnimi samomorilskimi nagoni.
Hkrati je    opazil   , da je trgovina še vedno odprta, čeprav
znotraj, kot pa če postava na pločniku, je    prestopil    prag.
ga spraševali, bi se verjetno lahko    izgovoril   , da je skušal kupiti britvice.
se verjetno lahko izgovoril, da je    skušal    kupiti britvice.
Lastnik je ravnokar    prižigal    visečo oljenko, od katere je prihajal
prižigal visečo oljenko, od katere je    prihajal    neprijeten, a prijazen vonj.
natančne in blage kretnje, pa to, da je    nosil    zastarelo suknjo iz črnega žameta,
glas je bil mehak in kot zastrt in    imel    je pravilnejši naglas kot večina raje.
»   Spoznal    sem vas že na pločniku,« je nemudoma
sem vas že na pločniku,« je nemudoma    rekel   .
»Vi ste tisti gospod, ki je    kupil    dekliško spominsko knjigo.«
Iznad očal je    poškilil    po Winstonu.
kaj določenega, s čimer bi vam lahko    postregel   
»   Šel    sem mimo,« je nedoločno dejal Winston.
»Šel sem mimo,« je nedoločno    dejal    Winston.
»Samo    pogledal    sem.«
»Tudi prav,« je    odvrnil    oni.
»Kajti ne verjamem, da bi vam lahko    ustregel   
Opravičujoče je    zmignil    z mehko roko.
»Bronastega svečnika že leta nisem    videl   
Ko se je Winston    razgledoval    po mizi, je njegov pogled pritegnila
je mehko svetila v luči svetilke, in    dvignil    jo je.
in na drugi raven, tako da je skoraj    ustvarjal    poloblo.
je očaran    vprašal    Winston.
»To je korala,« je    odvrnil    starec.
»Čudovita je,« je    rekel    Winston.
»Čudovita je,« je oni priznavajoče    ponovil   . - »Ampak ni jih mnogo, ki bi danes
   Zakašljal    je.
Winston je nemudoma    plačal    štiri dolarje in spustil zaželeni predmet
je nemudoma plačal štiri dolarje in    spustil    zaželeni predmet v žep.
enako nobenemu steklu, ki ga je kdaj    videl   .
očitne nekoristnosti, čeprav je lahko    uganil   , da so ga namenili za obtežilnik za
predmet zelo težak, vendar na srečo ni    delal    velike izbokline.
in celo kompromitirajoče, da ga je    imel    v lasti član Partije.
Starec je    postal    opazno bolj veder, ko je dobil štiri
je postal opazno bolj veder, ko je    dobil    štiri dolarje.
Winston je    spoznal   , da bi bil privolil tudi v tri ali
Winston je spoznal, da bi bil    privolil    tudi v tri ali celo dva.
zgoraj, ki bi jo morda radi videli,« je    dejal   .
   Prižgal    je drugo svetilko in s sključenim hrbtom
svetilko in s sključenim hrbtom počasi    odšel    po strmih in razmajanih stopnicah ter
Winston je    opazil   , da je pohištvo še vedno razporejeno
tako, kot bi bilo, če bi v sobi kdo    prebival   .
ženine smrti,« je na pol opravičujoče    rekel    starec.
»   Rekel    bi pa, da bi se vam zdela malo nerodna.«
Svetilko je    držal    visoko dvignjeno, da bi tako razsvetlil
držal visoko dvignjeno, da bi tako    razsvetlil    vso sobo, in v topli, močni svetlobi
za nekaj dolarjev tedensko, če bi se    upal    tvegati.
»Telekrana ni!« si ni    mogel    kaj, da ne bi bil zamrmral.
ni!« si ni mogel kaj, da ne bi bil    zamrmral   .
»Oh,« je    odvrnil    starec, »nikdar nisem imel nobene od
»Oh,« je odvrnil starec, »nikdar nisem    imel    nobene od teh naprav.«
»In nikdar nisem    čutil    potrebe po njih.«
majhna knjižna omara in Winston se je    nameril    proti njej.
Starec, ki je še vedno    držal    svetilko, je stal pred sliko v temno
Starec, ki je še vedno držal svetilko, je    stal    pred sliko v temno rdečem okviru, ki
za stare bakroreze -« je obotavljivo    rekel   .
Winston se je    približal   , da bi si ogledal sliko.
Winston se je približal, da bi si    ogledal    sliko.
Winston je nekaj trenutkov    strmel    v podobo.
mu je nekam znana, čeprav se kipa ni    spominjal   .
»Okvir je pritrjen na steno,« je    rekel    starec, »ampak lahko vam ga odvijem,
starec, »ampak lahko vam ga odvijem, bi    rekel   
»Poznam to stavbo,« je končno    dejal    Winston.
Opravičujoče se je    nasmehnil   , kot bi se zavedal, da govori nekaj
Opravičujoče se je nasmehnil, kot bi se    zavedal   , da govori nekaj rahlo smešnega in
da govori nekaj rahlo smešnega in    dodal   : »Oranže in limone, poje zvon pri
je    vprašal    Winston.
»Držali so se za roke tako, da si    šel    lahko spodaj in kadar so prišli do
Winston je    ugibal   , kateremu stoletju pripada cerkev.
Iz arhitekture nisi    mogel    izvedeti nič več o zgodovini kot iz
»Nisem    vedel   , da je bila to kdaj cerkev,« je dejal.
vedel, da je bila to kdaj cerkev,« je    dejal   .
je pravzaprav še veliko ostalo,« je    rekel    starec, »čeprav sedaj rabijo za druge
je    vprašal    Winston.
Winston je tisti kraj dobro    poznal   .
v Polju, so ji običajno rekli,« je    dejal    starec, »čeprav se ne spominjam, da
Winston ni    kupil    slike.
jo bilo odnesti domov, tudi ko bi jo    vzel    iz okvira.
A    postal    je še nekaj minut in se pogovarjal
A postal je še nekaj minut in se    pogovarjal    s starcem, ki mu, kot je odkril, ni
pogovarjal s starcem, ki mu, kot je    odkril   , ni bilo ime Weeks - kot si sodil po
odkril, ni bilo ime Weeks - kot si    sodil    po napisu nad trgovino - ampak Charrington.
Ves ta čas je    nameraval    spremeniti ime nad izložbo, pa ni nikdar
Nenavadno, ampak kadar si jo    govoril    sam pri sebi, si imel občutek, da resnično
kadar si jo govoril sam pri sebi, si    imel    občutek, da resnično slišiš zvonove,
In vendar se ni    spominjal   , da bi bil kdaj v svojem življenju
spominjal, da bi bil kdaj v svojem življenju    slišal    zvonjenje cerkvenih zvonov.
   Odšel    je od gospoda Charringtona in se sam
je od gospoda Charringtona in se sam    spustil    po stopnicah, da bi ga starec ne videl,
spustil po stopnicah, da bi ga starec ne    videl   , kako preiskuje cesto, preden bo prestopil
videl, kako preiskuje cesto, preden bo    prestopil    prag.
Že se je    odločil   , da bo po nekem primernem premoru -
premoru - kakšnem mesecu, na primer -    tvegal    in spet obiskal trgovino.
mesecu, na primer - tvegal in spet    obiskal    trgovino.
Resna norost je bila, da se je    vrnil    sem po tistem, ko je kupil dnevnik,
da se je vrnil sem po tistem, ko je    kupil    dnevnik, ne da bi bil vedel, ali je
tistem, ko je kupil dnevnik, ne da bi bil    vedel   , ali je lastnik trgovine zanesljiv.
Da, je spet    pomislil   , vrnil se bo.
Da, je spet pomislil,    vrnil    se bo.
   Kupil    si bo še druge drobce te lepe ropotije.
   Kupil    bo litografijo Sv. Klementina Danskega,
litografijo Sv. Klementina Danskega, jo    vzel    iz okvira in skrito pod kombinezonom
iz okvira in skrito pod kombinezonom    odnesel    domov.
   Izbrskal    bo ostanke tiste pesmice iz Charringtonovega
Celo nori načrt, da bi    najel    sobo na vrhu stopnic, je spet za trenutek
na vrhu stopnic, je spet za trenutek    spreletel    njegove misli.
navdušenje naredilo brezskrbnega in    stopil    je na cesto, ne da bi bil prej vsaj
je na cesto, ne da bi bil prej vsaj    poblisnil    skoz okno.
   Začel    je celo mrmrati na improvizirano melodijo
Svetloba je ugašala, a    prepoznal    jo je brez težave.
preveč paraliziran, da bi se bil lahko    premaknil   .
Potem je    zavil    na desno in težko odšel dalje, ne da
Potem je zavil na desno in težko    odšel    dalje, ne da bi opazil, da hodi v napačno
desno in težko odšel dalje, ne da bi    opazil   , da hodi v napačno smer.
Mogoče ga je tudi videla, da je    odšel    v gostilno.
Za nekaj trenutkov je    imel    občutek, da bo umrl, če ne pride kmalu
nekaj trenutkov je imel občutek, da bo    umrl   , če ne pride kmalu do stranišča.
Potem je krč    popustil    in za njim je ostala topa bolečina.
Winston se je    ustavil   , stal nekaj trenutkov, razmišljajoč,
Winston se je ustavil,    stal    nekaj trenutkov, razmišljajoč, kaj
razmišljajoč, kaj naj stori, se potem    obrnil    in šel nazaj.
razmišljajoč, kaj naj stori, se potem obrnil in    šel    nazaj.
Ko se je    obrnil   , se mu je zazdelo, da je dekle šlo
in da bi jo s tekom morda še lahko    ujel   .
Lahko bi ji    sledil   , dokler ne bi prišla do kakšnega mirnega
kakšnega mirnega kraja in ji s kamnom    zdrobil    glavo.
Vendar je načrt takoj    opustil   , kajti celo misel na kakršenkoli telesni
Ni    mogel    ne teči ne udariti.
   Pomislil    je tudi, da bi odhitel v Občinski center
Pomislil je tudi, da bi    odhitel    v Občinski center in ostal tam, dokler
da bi odhitel v Občinski center in    ostal    tam, dokler ne bi zaprli, da bi si
dokler ne bi zaprli, da bi si tako    zagotovil    delni alibi za ta večer.
   Želel    si je samo hitro priti domov, sesti
bila že dvaindvajset in več, ko je    prišel    v stanovanje.
   Odšel    je v kuhinjo in izpil skoraj polno
Odšel je v kuhinjo in    izpil    skoraj polno skodelico gina Zmaga.
Potem je    odšel    k mizi v niši, sedel in vzel iz predala
Potem je odšel k mizi v niši,    sedel    in vzel iz predala dnevnik.
Potem je odšel k mizi v niši, sedel in    vzel    iz predala dnevnik.
A ni ga takoj    odprl   .
telekranu je medtem ženski glas glasno    prepeval    rodoljubno pesem.
   Sedel   , je strmeč v marmorirane platnice zvezka
marmorirane platnice zvezka in zaman    skušal    pregnati glas iz svoje zavesti.
Toda    moral    si biti obupno pogumen, da si se ubil
moral si biti obupno pogumen, da si se    ubil    v svetu, kjer sta bila strelno orožje
Z začudenjem je    pomislil    na biološko nekoristnost bolečine in
Lahko bi    utišal    temnolaso dekle, ko bi le dovolj hitro
temnolaso dekle, ko bi le dovolj hitro    ravnal   , toda ravno zaradi izjemne nevarnosti
ravno zaradi izjemne nevarnosti je    izgubil    moč za dejanje.
trebuhu onemogočala, da bi dosledno    mislil   .
In tako je zmeraj, je    pomislil   , pri vseh dozdevno herojskih ali tragičnih
   Odprl    je dnevnik.
   Imel    je občutek, da se mu je njen glas zažrl
Imel je občutek, da se mu je njen glas    zažrl    v možgane kot nazobčani drobci stekla.
   Skušal    je misliti na O'Briena, za katerega
O'Briena, za katerega ali kateremu je    pisal    dnevnik, a namesto tega je začel misliti
je pisal dnevnik, a namesto tega je    začel    misliti na tisto, kar se mu bo zgodilo
Da te bodo ubili, si    pričakoval   .
Toda pred smrtjo (nihče ni    govoril    o tem, a vedel je vsakdo ) je bil še
pred smrtjo (nihče ni govoril o tem, a    vedel    je vsakdo ) je bil še postopek priznavanja,
bil še postopek priznavanja, ki si ga    moral    prestati: plazenje po tleh in rotenje
Nihče ni nikdar    ubežal    razkrinkanju in nihče ni nikdar ušel
ubežal razkrinkanju in nihče ni nikdar    ušel    priznanju.
Kadar si    zagrešil    miselni zločin, je bilo gotovo, da
Z malo več uspeha kot prej si je    skušal    priklicati v spomin podobo O'Briena.
na kraju, kjer ni teme,« mu je bil    rekel    O'Brien.
   Vedel    je, kaj to pomeni, vsaj mislil je,
Vedel je, kaj to pomeni, vsaj    mislil    je, da ve.
bodočnost, ki je človek ne bo nikdar    videl   , vendar jo vnaprej doživlja na neki
Toda ob glasu s telekrana, ki mu je    tolkel    na ušesa, ni mogel slediti toku svojih
telekrana, ki mu je tolkel na ušesa, ni    mogel    slediti toku svojih misli.
   Vtaknil    si je cigareto med ustnice.
Obraz Velikega brata je    priplaval    v njegov spomin in zamenjal podobo
Velikega brata je priplaval v njegov spomin in    zamenjal    podobo O'Briena.
Tako kot pred nekaj dnevi je tudi zdaj    potegnil    iz žepa kovanec in ga pogledal.
zdaj potegnil iz žepa kovanec in ga    pogledal   .
Vanj je    strmel    mrk, miren, zavetniški obraz, ampak
zavetniški obraz, ampak kakšen nasmeh se je    skrival    za temnimi brki?
je sredi dopoldneva, ko je Winston    zapustil    svoj prostor in odšel na stranišče.
je Winston zapustil svoj prostor in    odšel    na stranišče.
tistega večera, ko je pred starinarno    naletel    nanjo.
Ko je prišla bliže, je    videl   , da ji desna roka visi v zanki, ki
   Izvil    se ji je oster krik bolečine.
Winston je    obstal   .
Njen obraz je tako    prebledel   , da je bil mlečno bele barve, in ustnice
Čuden občutek se mu je    zganil    v srcu.
Pred njim je bil sovražnik, ki mu je    stregel    po življenju, pred njim pa je bilo
Že je nagonsko    stopil    k njej, da bi ji pomagal.
je nagonsko stopil k njej, da bi ji    pomagal   .
V trenutku, ko jo je    videl    pasti na obvezano roko, mu je bilo,
obvezano roko, mu je bilo, kot bi bil    začutil    bolečino v lastnem telesu.
je    vprašal   .
Pomolila mu je svojo prosto roko in    pomagal    ji je vstati.
Ves pripetljaj ni    mogel    trajati niti pol minute.
v tisti sekundi ali dveh, ko ji je    pomagal    vstati, mu je dekle nekaj stisnilo
Ko je    šel    skozi straniščna vrata, je tisto stvar
skozi straniščna vrata, je tisto stvar    potisnil    v žep in jo otipal s prsti.
je tisto stvar potisnil v žep in jo    otipal    s prsti.
Ko je    stal    pred školjko, ga je s prsti skušal
je stal pred školjko, ga je s prsti    skušal    razgrniti.
Za trenutek ga je mikalo, da bi ga    položil    v eno izmed školjk in takoj prebral.
položil v eno izmed školjk in takoj    prebral   .
bilo brezmejno noro in to je dobro    vedel   .
   Odšel    je spet na svoj prostor, sedel, položil
Odšel je spet na svoj prostor,    sedel   , položil papir kot slučajno med ostale
Odšel je spet na svoj prostor, sedel,    položil    papir kot slučajno med ostale papirje
ostale papirje na pisalni mizi, si    nataknil    očala in potegnil narekovalni stroj
pisalni mizi, si nataknil očala in    potegnil    narekovalni stroj k sebi.
»Pet minut,« si je    rekel   , »najmanj pet minut!«
bilo delo, s katerim se je trenutno    ukvarjal   , le stvar rutine, prečiščevanje dolgega
Kolikor se je lahko    domislil   , sta bili le dve možnosti.
agentka Miselne policije, kakor se je    bal   .
Ni prav    vedel   , zakaj naj bi Miselna policija izbrala
neprestano dvigala glavo, čeprav jo je    skušal    potlačiti.
šinila mu je v glavo že tisti hip, ko je    začutil    kos papirja v dlani.
In celo zdaj, čeprav mu je razum    govoril   , da sporočilo verjetno pomeni smrt
verjetno pomeni smrt - tega še vedno ni    verjel   , nerazumno upanje je vztrajalo, srce
je razbijalo in z veliko težavo je    obvladoval    glas, da mu ni trepetal, ko je mrmral
težavo je obvladoval glas, da mu ni    trepetal   , ko je mrmral številke v narekovalnik.
obvladoval glas, da mu ni trepetal, ko je    mrmral    številke v narekovalnik.
   Zvil    je dokončani sveženj in ga potisnil
Zvil je dokončani sveženj in ga    potisnil    v pnevmatično cev.
   Popravil    si je očala na nosu, vzdihnil in potegnil
Popravil si je očala na nosu,    vzdihnil    in potegnil k sebi novo skladovnico
Popravil si je očala na nosu, vzdihnil in    potegnil    k sebi novo skladovnico dela, na vrhu
skladovnico dela, na vrhu katere je    ležal    tisti košček papirja.
   Zravnal    ga je.
osupnjen, da bi bil stvar sploh lahko    vrgel    v spominsko odprtino.
Ko je to    storil   , čeprav je dobro vedel, kako nevarno
Ko je to storil, čeprav je dobro    vedel   , kako nevarno je pokazati preveč zanimanja,
je pokazati preveč zanimanja, se ni    mogel    upreti želji, da bi se prepričal, ali
se ni mogel upreti želji, da bi se    prepričal   , ali so tam res tiste besede.
Do konca dopoldneva je    delal    z veliko težavo.
   Imel    je občutek, da mu gori ogenj v trebuhu.
   Upal    je, da bo malo časa sam vsaj ob uri
kosilo, toda kakor nalašč se mu je    prislinil    tisti bedak Parsons, čigar ostri znoj
Parsons, čigar ostri znoj je skoraj    prevladoval    nad pločevinastim vonjem po hrani in
vonjem po hrani in ki je kot hudournik    govoril    o pripravah za Teden sovraštva.
Posebej se je    navduševal    nad modelom glave Velikega brata iz
jezilo, da je v poplavi besed komaj    slišal   , kaj Parsons govori in ga je moral
slišal, kaj Parsons govori in ga je    moral    neprestano prositi, naj mu ponovi nekatere
Enkrat je le bežno    videl    dekle, ki je z dvema drugima sedelo
se je, da ga ne vidi, in nič več ni    pogledal    v tisto smer.
Takoj po kosilu je    dobil    občutljivo, težko nalogo, ki mu je
posrečilo, da si je dekle popolnoma    odstranil    iz misli.
Potem se je    povrnil    spomin na njen obraz, z njim pa divja
   Pogoltnil    je v kantini še en kos mesa brez okusa,
kantini še en kos mesa brez okusa,    odhitel    v Center, sodeloval pri bedasto slovesni
mesa brez okusa, odhitel v Center,    sodeloval    pri bedasto slovesni »diskusijski skupini,«
bedasto slovesni »diskusijski skupini,«    odigral    dve partiji namiznega tenisa, popil
odigral dve partiji namiznega tenisa,    popil    več kozarcev gina ter pol ure presedel
popil več kozarcev gina ter pol ure    presedel    pri predavanju z naslovom Angsoc v
toda za zdaj ga ni več imelo, da bi se    izmuznil    z večera v Centru.
te se je v njem rodila želja, da bi    ostal    živ, in najmanjše tveganje se mu je
celo pred telekranom, vse dokler si    ostal    tiho - je lahko nemoteno razmišljal.
dokler si ostal tiho - je lahko nemoteno    razmišljal   .
Nič več ni    razmišljal    o možnosti, da mu nastavlja kakšno
   Vedel    je, da to ni res, zaradi njene nedvomne
Tudi misel, da bi    zavrnil    njeno ponudbo, mu je komajda padla
Še pred petimi nočmi je    sanjal    o tem, da bi ji s kamnom zdrobil glavo,
je sanjal o tem, da bi ji s kamnom    zdrobil    glavo, toda to ni bilo več važno.
   Mislil    je na njeno golo, mlado telo, kot ga
na njeno golo, mlado telo, kot ga je    videl    v sanjah.
   Mislil    je, da je ravno tako neumna kot vse
nekakšna mrzlica ob misli, da bi jo lahko    izgubil   , da bi se mu njeno mlado belo telo
Bilo je podobno, kot bi pri šahu    poskušal    narediti potezo potem, ko si že matiran.
Kamorkoli si se    obrnil   , povsod te je opazoval telekran.
Kamorkoli si se obrnil, povsod te je    opazoval    telekran.
prišle na misel vse možnosti, da bi se    povezal    z njo, v tistih petih minutah, ko je
njo, v tistih petih minutah, ko je    bral    njeno sporočilo, toda zdaj, ko je utegnil
bral njeno sporočilo, toda zdaj, ko je    utegnil    premišljevati, je tehtal drugo za drugo,
zdaj, ko je utegnil premišljevati, je    tehtal    drugo za drugo, kot bi polagal predse
premišljevati, je tehtal drugo za drugo, kot bi    polagal    predse na mizo vrsto instrumentov.
poslopju je Oddelek za književnost, je    imel    le nejasno predstavo in nobenega razloga
in nobenega razloga ni bilo, da bi    šel    tja.
Če bi    vedel   , kje živi in kdaj odhaja z dela, bi
živi in kdaj odhaja z dela, bi lahko    uredil    srečanje nekje na poti proti domu;
nekje na poti proti domu; da bi ji    poskušal    slediti domov, pa ne bi bilo varno,
Da bi ji    poslal    pismo po pošti, ni prišlo v poštev.
dopisnice z dolgim seznamom fraz in    prečrtal    si tiste, ki niso ustrezale.
Vsekakor pa sploh ni    vedel    za dekletovo ime, kaj šele za naslov.
Končno se je    odločil   , da je še najbolj varen kraj kantina.
Če bi jo lahko    dobil    samo pri mizi nekje v sredini sobe
bilo v kantino do takrat, ko je on že    odhajal   , ker se je že oglasil žvižg.
takrat, ko je on že odhajal, ker se je že    oglasil    žvižg.
vsak dotik, vsaka beseda, ki jo je    moral    spregovoriti ali poslušati, pomenila
Celo v spanju ni    mogel    popolnoma ubežati pred njeno podobo.
Dnevnika se v teh dneh ni    pritaknil   .
Če se je kam lahko    rešil   , se je mogel edino v delo, pri katerem
Če se je kam lahko rešil, se je    mogel    edino v delo, pri katerem je včasih
katerem je včasih za deset minut lahko    pozabil    nase.
Niti najmanjšega pojma ni    imel   , kaj se ji je zgodilo.
Nikogar ni    mogel    vprašati.
vidi, je bilo tako veliko, da se ni    mogel    upreti in jo je nekaj sekund nepremično
upreti in jo je nekaj sekund nepremično    gledal   .
Ko je    prišel    v kantino, je sedela pri mizi, precej
minuti ustavila, ker se je nekdo spredaj    pritoževal   , da ni dobil tablete saharina.
je nekdo spredaj pritoževal, da ni    dobil    tablete saharina.
bilo še vedno samo, ko si je Winston    priskrbel    pladenj in se napotil proti njeni mizi.
je Winston priskrbel pladenj in se    napotil    proti njeni mizi.
Negotovo je    šel    proti njej in z očmi iskal prostor
Negotovo je šel proti njej in z očmi    iskal    prostor pri kakšni mizi za njo.
   Potreboval    bi le še dve sekundi.
Tedaj pa je neki glas za njim    zaklical    »Smith!«
   Delal    se je, da ne sliši.
»Smith!« je glasneje    ponovil    glas.
   Obrnil    se je.
obrazom, po imenu Wilsher, ki ga je komaj    poznal   , ga je z nasmehom vabil na prazen prostor
ga je komaj poznal, ga je z nasmehom    vabil    na prazen prostor pri svoji mizi.
Brž ko so ga prepoznali, se ni    mogel    usesti k mizi z dekletom brez spremstva.
S prijateljskim nasmehom se je    usedel   .
Neumni, svetlolasi obraz se je    smejal    vanj.
Winston je    imel    privid, da mu ravno v sredo zabada
Naslednji dan je    poskrbel   , da je prišel prej.
Naslednji dan je poskrbel, da je    prišel    prej.
Ko se je Winston    odvrnil    od pulta s pladnjem v rokah, je opazil,
odvrnil od pulta s pladnjem v rokah, je    opazil   , da gre mali mož naravnost proti dekletovi
toliko pozoren do svojega udobja, da bo    izbral    najmanj zasedeno mizo.
Z zledenelim srcem mu je Winston    sledil   .
V tem trenutku pa se je    razlegel    strašen trušč.
Mali mož je    padel    na vse štiri, pladenj je odletel daleč
mož je padel na vse štiri, pladenj je    odletel    daleč proč in potočka juhe in kave
   Dvignil    se je na noge in sovražno pogledal
Dvignil se je na noge in sovražno    pogledal    Winstona, ki ga je očitno imel na sumu,
pogledal Winstona, ki ga je očitno    imel    na sumu, da ga je spotaknil.
ga je očitno imel na sumu, da ga je    spotaknil   .
kasneje je Winston z razbijajočim srcem    sedel    pri dekletovi mizi.
Ni je    pogledal   .
   Razložil    je pladenj in začel jesti.
Razložil je pladenj in    začel    jesti.
preden kdo pride, toda znova se ga je    polastil    nenavaden strah.
Mogoče bi se sploh    izognil    pogovoru, ko bi tisti trenutek ne zagledal
izognil pogovoru, ko bi tisti trenutek ne    zagledal    Amplefortha, pesnika s kosmatimi ušesi,
neodločno ozira po sobi in išče, kam bi    sedel   .
Amplefortha vleklo k Winstonu in gotovo bi    prisedel    k njegovi mizi, ko bi ga zagledal.
bi prisedel k njegovi mizi, ko bi ga    zagledal   .
Winston je    spregovoril    v tihem šepetu.
Nihče od njiju ni    pogledal    navzgor, brez prestanka sta nosila
Ampleforth ni    zagledal    Winstona in je prisedel k drugi mizi.
Ampleforth ni zagledal Winstona in je    prisedel    k drugi mizi.
kosilo in odšlo, medtem ko je Winston    ostal   , da bi pokadil cigareto.
odšlo, medtem ko je Winston ostal, da bi    pokadil    cigareto.
   Postaval    je okrog vznožja ogromnega, izbrazdanega
vrhu katerega je kip Velikega brata    strmel    na jug proti nebu, na katerem je premagal
strmel na jug proti nebu, na katerem je    premagal    evrazijska letala (še pred nekaj leti
bil kip moža na konju, ki je menda    predstavljal    Oliverja Cromwella.
Winstona je spet    zagrabil    neznanski strah.
Počasi je    odšel    proti severnemu koncu trga in se bledo
proti severnemu koncu trga in se bledo    razveselil   , ko je prepoznal cerkev Sv. Martina,
trga in se bledo razveselil, ko je    prepoznal    cerkev Sv. Martina, katerega zvonovi,
Martina, katerega zvonovi, ko je še    imel    zvonove, so peli, »Dolžan si mi tri
Potem je    zagledal    dekle, ki je stalo ob vznožju spomenika
pretvarjalo, da bere plakat, ki se je spirali    ovijal    okoli stebra.
Winston ji je    sledil   .
Ko je    tekel   , je po neki zakričani opazki sklepal,
tekel, je po neki zakričani opazki    sklepal   , da gre mimo sprevod evrazijskih ujetnikov.
zunanjemu robu kakršnegakoli vrveža, se je    prerival   , suval in si utiral pot naravnost v
kakršnegakoli vrveža, se je prerival,    suval    in si utiral pot naravnost v srce množice.
vrveža, se je prerival, suval in si    utiral    pot naravnost v srce množice.
roke oddaljen od dekleta, a pot mu je    zapiral    velikanski moški in skoraj enako velikanska
Winston se je    obrnil    postrani in s silovitim sunkom mu je
silovitim sunkom mu je uspelo, da je    zrinil    ramena mednju.
Za trenutek je    čutil   , kot da se mu drobovje med dvema mišičastima
kašo, potem pa se je, lahno prepoten,    prebil    skozi.
vsakem od njih je v kotih vzravnano    stal    vojak z olesenelim obrazom, se je počasi
z olesenelim obrazom, se je počasi    pomikal    po ulici.
Včasih, kadar se je kamion    stresel   , je zažvenketalo železo: vsi ujetniki
za tovorom žalostnih obrazov se je    pomikal    mimo.
Winston je    vedel   , da so tu, vendar jih je videl le v
Winston je vedel, da so tu, vendar jih je    videl    le v presledkih.
bilo skoraj dovolj blizu, da je lahko    čutil    njegovo toploto.
slabotnim šepetom, ki ga je zlahka    preglasil    hrup glasov in ropotanje kamionov.
Človek jih dobesedno ni nikdar    videl   , razen kot ujetnike, in celo ujetnike
Prav tako ni nihče    vedel   , kaj se zgodi z njimi, razen pri tistih
Sprevod je    šel    h koncu.
Na zadnjem kamionu je    zagledal    starejšega moža, čigar obraz je bil
gmota osivelih las in ki je vzravnano    stal    z zapestji, prekrižanimi pred seboj,
   Imel    je čas, da do potankosti prouči njeno
   Raziskal    je dolge prste, oble nohte, od dela
Čeprav jo je le    otipal   , bi jo na videz spoznal.
Čeprav jo je le otipal, bi jo na videz    spoznal   .
V istem hipu se je    domislil   , da ne ve, kakšne barve so njene oči.
II Winston si je    utiral    pot po stezi, grahasto posuti s sencami
grahasto posuti s sencami in svetlobo, ter    stopal    v mlake zlata tam, kjer se je grmovje
   Prišel    je malo prej, kot sta se domenila.
Na poti ni    imel    nobenih težav in dekle je bilo tako
Verjetno se je lahko    zanesel   , da je našla varen kraj.
Na splošno nisi    mogel    domnevati, da si na deželi varnejši
ni bilo lahko potovati sam, ne da bi    zbujal    pozornost.
razdaljo manj od sto kilometrov nisi    potreboval    odobrenega potnega lista, toda včasih
ni pojavila nobena patrola in ko je    odšel    s postaje, se je s prikritimi pogledi
se je s prikritimi pogledi čez rame    prepričal   , da ga nihče ne zasleduje.
Vagon z lesenimi klopmi, v katerem je    potoval   , je bil popolnoma nabit z eno samo
Pot se je razširila in v minuti je    prišel    do steze, o kateri mu je pravila, pravzaprav
Ure ni    imel   , ampak ni še moglo biti petnajst.
   Pokleknil    je in jih začel nabirati, deloma zato,
Pokleknil je in jih    začel    nabirati, deloma zato, da bi mu minil
začel nabirati, deloma zato, da bi mu    minil    čas, pa tudi zato, ker je nejasno čutil,
minil čas, pa tudi zato, ker je nejasno    čutil   , da bi dekletu rad podaril šopek rož,
je nejasno čutil, da bi dekletu rad    podaril    šopek rož, ko se snideta.
   Nabral    je velik šop in ravno vohal njihov
Nabral je velik šop in ravno    vohal    njihov nežni, slabotni vonj, ko je
njihov nežni, slabotni vonj, ko je    zledenel    od nekega zvoka za hrbtom, nedvomnega
   Trgal    je dalje zvončnice.
   Odtrgal    je eno in še eno.
   Pogledal    je navzgor.
Winston ji je    sledil    in še vedno držal svoj šopek cvetja.
Winston ji je sledil in še vedno    držal    svoj šopek cvetja.
občutek je bilo olajšanje, a ko je    opazoval    čvrsto, vitko telo, ki je hodilo pred
pasom, ravno dovolj stisnjenim, da je    podčrtaval    oblino njenih bokov, ga je obšel občutek
podčrtaval oblino njenih bokov, ga je    obšel    občutek lastne manjvrednosti.
Ko ji je Winston    sledil   , je spoznal, da sta na naravni jasi,
Ko ji je Winston sledil, je    spoznal   , da sta na naravni jasi, malem travnatem
   Gledal    jo je na razdaljo nekaj korakov.
In vendar ni    imel    toliko poguma, da bi se ji približal.
ni imel toliko poguma, da bi se ji    približal   .
Še vedno ni    imel    dovolj poguma, da bi se ji približal.
ni imel dovolj poguma, da bi se ji    približal   .
je neumno    ponovil   .
Posrečilo se mu je, da se je    primaknil    bliže k njej.
   Prijel    jo je za roko.
»Ali verjameš,« je    dejal   , »da do tega trenutka nisem vedel,
je dejal, »da do tega trenutka nisem    vedel   , kakšne barve so tvoje oči?«
Bile so rjave, je    opazil   , dokaj svetel odtenek rjavega s temnimi
Na začetku ni    čutil    nič drugega kot čisto nevero.
da! že je obrnila obraz navzgor in    poljubljal    je polna rdeča usta.
   Potegnil    jo je na tla, bila je popolnoma predana,
bila je popolnoma predana, lahko bi    naredil   , kar bi hotel z njo.
popolnoma predana, lahko bi naredil, kar bi    hotel    z njo.
Resnica pa je bila ta, da ni    čutil    telesne želje, razen tiste po samem,
Vse, kar je    čutil   , sta bila nevera in ponos.
dogajalo, toda telesnega poželenja ni    imel   .
je bil vajen živeti brez žensk - ni    vedel    za razlog.
»Če bi kdorkoli    prihajal   , ga lahko slišiš že na sto metrov.«
»Povej mi, kaj si    mislil    o meni pred tistim dnem, ko sem ti
Nobene potrebe ni    čutil   , da bi ji lagal.
Nobene potrebe ni čutil, da bi ji    lagal   .
»Še videti te nisem    mogel   ,« je rekel.
»Še videti te nisem mogel,« je    rekel   .
»   Hotel    sem te posiliti in potem umoriti.«
»Pred dvema tednoma sem resno    razmišljal   , da bi ti s kamnom razbil glavo.«
resno razmišljal, da bi ti s kamnom    razbil    glavo.«
»Če res hočeš vedeti,    predstavljal    sem si, da imaš nekaj opraviti z Miselno policijo.«
»Tega menda nisi resno    mislil   
in čila in zdrava, saj razumeš - sem    sklepal   , da mogoče -«
»   Mislil    si, da sem dobra članica Partije.«
»In    mislil    si, da bi te, če bi imela najmanjšo
Potem, kot bi jo dotik pasu na nekaj    spomnil   , je segla v žep kombinezona in privlekla
Še preden ga je    vzel   , je po vonju vedel, da je zelo nenavadna
Še preden ga je vzel, je po vonju    vedel   , da je zelo nenavadna čokolada.
Toda nekoč je    pokusil    čokolado, kot je bila ta, ki mu jo
Ko jo je prvič    poduhal   , je njen vonj zbudil v njem neki spomin,
Ko jo je prvič poduhal, je njen vonj    zbudil    v njem neki spomin, ki ga ni mogel
zbudil v njem neki spomin, ki ga ni    mogel    določiti, ki pa je bil silen in mučen.
Prvi košček čokolade se je    stopil    na Winstonovem jeziku.
Toda tisti spomin se je še vedno    gibal    na robu njegove zavesti, nekaj, kar
njegove zavesti, nekaj, kar je močno    občutil   , pa ni mogel spraviti v določeno obliko,
nekaj, kar je močno občutil, pa ni    mogel    spraviti v določeno obliko, kot predmet,
   Odrinil    ga je v stran, zavedajoč se, da je
spomin na neko dejanje, ki bi ga rad    uničil   , pa ni mogel.
dejanje, ki bi ga rad uničil, pa ni    mogel   .
»Zelo si še mlada,« je    dejal   .
Winstonu občutek nelagodja, čeprav je    vedel   , da sta tu varna, če sta sploh kje
kolnejo, in Winston sam je zelo redko    klel   , vsaj ne na glas.
ne da bi uporabila besede, ki si jih    videl    s kredo napisane po zakotnih ulicah.
   Opazil    je, koliko mehkejše je njeno telo zdaj,
Winston je    pogledal    polje na oni strani in doživel čuden,
je pogledal polje na oni strani in    doživel    čuden, počasen pretres prepoznanja.
   Poznal    ga je na videz.
je    zašepetal   .
»To je Zlata dežela - skoraj,« je    zamrmral   .
Drozg se je    spustil    na grm niti pet metrov daleč, skoraj
Mogoče ju ni    videl   .
   Razprostrl    je krila, jih nato skrbno spet zložil,
Razprostrl je krila, jih nato skrbno spet    zložil   , sklonil za trenutek glavo, kot bi
krila, jih nato skrbno spet zložil,    sklonil    za trenutek glavo, kot bi soncu izkazal
sklonil za trenutek glavo, kot bi soncu    izkazal    znamenje pokorščine, in nato se je
znamenje pokorščine, in nato se je    začel    iz njega izlivati pravi hudournik pesmi.
Včasih je drozg za nekaj sekund    prenehal   , razprostrl in spet zložil krila, napihnil
je drozg za nekaj sekund prenehal,    razprostrl    in spet zložil krila, napihnil pikaste
sekund prenehal, razprostrl in spet    zložil    krila, napihnil pikaste prsi in znova
prenehal, razprostrl in spet zložil krila,    napihnil    pikaste prsi in znova zapel.
krila, napihnil pikaste prsi in znova    zapel   .
Winston ga je    opazoval    z nejasnim spoštovanjem.
Za koga, zakaj je    pel    ta ptič?
Noben tovariš in noben tekmec ga ni    opazoval   .
Kaj ga je prignalo, da je    sedel    na rob gozda in zlival svojo glasbo
prignalo, da je sedel na rob gozda in    zlival    svojo glasbo v prazno?
   Spraševal    se je, če ni navsezadnje nekje v bližini
govorila v zelo tihem šepetu in ne bi    ujel    tega, kar sta rekla, ujel pa bi drozga.
in ne bi ujel tega, kar sta rekla,    ujel    pa bi drozga.
   Nehal    je premišljevati in je le še čutil.
Nehal je premišljevati in je le še    čutil   .
   Obrnil    jo je naokrog, tako da sta stala s
Winston je    pritisnil    na njeno uho.
»Zdaj,« je    zašepetal   .
toda v kotičkih njenih ust se je spet    pokazal    nasmeh.
Skoraj tako hitro, kot si je bil    predstavljal   , je strgala s sebe obleko in ko jo
Toda ta hip ni    gledal    njenega telesa, njegove oči je priklenil
gledal njenega telesa, njegove oči je    priklenil    njen pegasti obraz z drobnim, pogumnim
   Pokleknil    je k njej in vzel njene roke v svoje.
Pokleknil je k njej in    vzel    njene roke v svoje.
   Želel    si je, da bi bilo sto in stokrat, tisočkrat.
Ko bi jih lahko vse    okužil    z gobavostjo ali sifilisom, kako rad
gobavostjo ali sifilisom, kako rad bi to    storil   !
   Povlekel    jo je navzdol, tako da sta klečala
To je presegalo vse, kar je    želel    slišati.
   Pritisnil    jo je na travo, med padle zvončnice.
   Segel    je po odvrženem kombinezonu in ju z
odvrženem kombinezonu in ju z njim delno    pokril   .
Winston se je    zbudil    prvi.
   Sedel    je in opazoval pegasti obraz, ki je
Sedel je in    opazoval    pegasti obraz, ki je še vedno mirno
pegasti obraz, ki je še vedno mirno    spal   , naslonjen na dlan njene roke.
Razen za usta bi ne    mogel    reči, da je lepa.
imela gubo ali dve, če si jo od blizu    pogledal   .
Toda tista neskrbna nežnost, ki jo je    čutil    pod leskovjem, medtem ko je pel drozg,
je čutil pod leskovjem, medtem ko je    pel    drozg, se ni povsem vrnila.
   Potegnil    je kombinezon vstran in proučeval njene
Potegnil je kombinezon vstran in    proučeval    njene gladke, bele roke.
V starih časih, je    mislil   , je moški gledal dekliško telo ter
V starih časih, je mislil, je moški    gledal    dekliško telo ter videl, da je poželenja
mislil, je moški gledal dekliško telo ter    videl   , da je poželenja vredno, in to je bil
Toda zdaj nisi    mogel    občutiti ne čiste ljubezni ne čiste
popolnoma drugačna od tiste, po kateri je    prišel   , in napotila ga je na drugo postajo.
ne vračaj domov po isti poti, kot si    odšel   ,« mu je rekla, kot bi oznanjala neko
naj bi šla prva, Winston pa naj bi    počakal    pol ure, preden bi ji sledil.
naj bi počakal pol ure, preden bi ji    sledil   .
zrak čist, se bo useknila, ko se ji bo    približal   ; sicer pa naj gre mimo brez znamenja
moram iti,« je rekla, kakor hitro je    obvladal    vsa navodila.
Še zdaj ni    vedel    za njeno ime ali naslov.
nenavaden razgovor v presledkih, ki je    švigal    sem ter tja kot signali svetilnika,
tja kot signali svetilnika, nenadoma    otrpnil    v molk ob bližajoči se partijski uniformi,
se partijski uniformi, se nato znova    začel    sredi stavka in se nenadoma pretrgal,
znova začel sredi stavka in se nenadoma    pretrgal   , ko sta se na določenem kraju ločila,
določenem kraju ločila, pa se nato    nadaljeval    skoraj brez uvoda naslednjega dne.
zagrmelo, zemlja se je stresla in zrak    potemnel    in Winston se je znašel na boku, potolčen
stresla in zrak potemnel in Winston se je    znašel    na boku, potolčen in prestrašen.
Nenadoma se je    zavedel   , da je nekaj centimetrov od njega Julijin
   Stisnil    jo je k sebi in se zavedel, da poljublja
Stisnil jo je k sebi in se    zavedel   , da poljublja živ, topel obraz.
prišla patrola ali pa jima je nad glavo    krožil    helikopter.
Winstonov delavnik je    obsegal    šestdeset ur na teden, Julijin pa je
vzpodbudila, da je še enega svojih večerov    zastavil    tako, da se je prijavil za izdelovanje
svojih večerov zastavil tako, da se je    prijavil    za izdelovanje municije, kar so prostovoljno
In tako je Winston en večer tedensko    preživel    v hromečem dolgočasju, stikajoč skupaj
zvonovi je bil vroč in miren ter je močno    zaudarjal    po golobjih iztrebkih.
nasmetenih tleh, zdaj pa zdaj pa je eden    vstal    in pogledal skozi strelne line ter
tleh, zdaj pa zdaj pa je eden vstal in    pogledal    skozi strelne line ter se prepričal,
pogledal skozi strelne line ter se    prepričal   , da nihče ne prihaja.
mimogrede rekla.) in delala, kakor je    uganil   , pri strojih za pisanje romanov na
romanov, od splošne direktive, ki jo je    izdal    Komite za planiranje, pa do končne
Toda končni izdelek je ni    zanimal   .
človek, ki ga je poznala, da je često    govoril    o časih pred Revolucijo, je bil stari
Revolucijo, je bil stari oče, ki je    izginil   , ko je bila stara osem let.
pododdelku Oddelka za književnost, ki je    proizvajal    ceneno pornografijo za razširjanje
je radovedno    vprašal    Winston.
Z začudenjem je    izvedel   , da so vsi uslužbenci v Pornoseku,
šestnajstih letih s članom Partije, ki jih je    imel    šestdeset in je kasneje, da bi se izognil
imel šestdeset in je kasneje, da bi se    izognil    aretaciji, naredil samomor.
kasneje, da bi se izognil aretaciji,    naredil    samomor.
bi izvedeli za moje ime, ko bi bil    priznal   
   Opazil    je, da nikdar ne uporablja besed iz
je bil obsojen na neuspeh, se ji je    zdel    neumnost.
Negotovo se je    spraševal   , koliko njej podobnih je morda med
v tak zakon, tudi ko bi se Winston    mogel    kako odkrižati Katarine, svoje žene.
   Začel    ji je praviti zgodbo svojega zakonskega
Katarinino telo otrpnilo, brž ko se ga je    dotaknil   , pa način, ko se je zdelo, da ga še
»Vse bi še lahko    prenesel   , ko bi ne bilo ene stvari,« je rekel.
prenesel, ko bi ne bilo ene stvari,« je    rekel   .
   Povedal    ji je o frigidni mali ceremoniji, v
Ni šlo le zato, da je spolni nagon    ustvarjal    neki samosvoj svet, ki je bil nedosegljiv
si notranje srečen, zakaj neki bi te    vznemirjal    Veliki brat, pa Triletka in Dvominutno sovraštvo
To je res, je    pomislil   .
   Začel    je praviti Juliji o nečem, kar se je
Breg je strmo    padal    deset ali dvanajst metrov, spodaj je
Nikogar ni bilo, da bi ga lahko    vprašal    za pot.
Toda tisti hip je Winston    opazil    nekaj šopov slakarja, ki je rastel
opazil nekaj šopov slakarja, ki je    rastel    v skalnih razpokah pod njima.
škrlatno in opekasto rdeč, očitno pa je    rasel    iz iste korenine.
Nikoli še ni    videl    ničesar podobnega in zaklical je Katarini,
Nikoli še ni videl ničesar podobnega in    zaklical    je Katarini, naj pride pogledat.
On je    stal    malo za njo in ji položil roko okoli
On je stal malo za njo in ji    položil    roko okoli pasu, da bi jo podprl.
ji položil roko okoli pasu, da bi jo    podprl   .
Nikjer ni bilo človeka, noben list se ni    zganil   , niti ptica se ni prebudila.
majhna in tudi če bi bil mikrofon, bi    ujel    samo šume.
Sonce je sijalo nanju, znoj ga je    ščemel    na obrazu.
»Zakaj je nisi    sunil   
   Povlekel    jo je bliže k sebi.
rami in prijetni vonj njenih las je    pregnal    vonj po golobjih iztrebkih.
Zelo je mlada, je    mislil   , še pričakuje nekaj od življenja, ne
»Pravzaprav bi to ne spremenilo ničesar,« je    rekel   .
   Čutil    je, da je nepritrjujoče zganila z rameni.
Vedno mu je oporekala, kadar je    rekel    kaj podobnega.
»Mrtva sva,« je    rekel   .
»S kom bi raje    spal   , z mano ali okostnjakom?«
Skozi kombinezon je lahko    čutil    njene prsi, polne a trdne.
IV Winston se je    razgledoval    po zanemarjeni sobici nad trgovino
V kotu na sklepni mizici je mehko    sijal    iz polteme stekleni obtežilnik za papir,
stekleni obtežilnik za papir, ki ga je    kupil    ob svojem zadnjem obisku.
olje, posoda in dve skodelici, kar je    oskrbel    gospod Charrington.
Winston je    prižgal    gorilnik in pristavil posodo z vodo,
Winston je prižgal gorilnik in    pristavil    posodo z vodo, da bi zavrela.
   Prinesel    je poln zavitek kave Zmaga in nekaj
Izmed vseh zločinov, ki jih je lahko    zagrešil    član Partije, je bilo tega najmanj
pogledu na stekleni obtežilnik, ki je    odseval    na površini sklepne mizice.
Kot je    predvidel   , gospod Charrington ni delal nobenih
je predvidel, gospod Charrington ni    delal    nobenih težav pri najemanju sobe.
tako ni bil videti presenečen ali ni    postal    žaljivo radoveden, ko je postalo jasno,
Namesto tega je    pogledal    v daljavo in govoril na splošno s tako
Namesto tega je pogledal v daljavo in    govoril    na splošno s tako rahločutnim izrazom,
izrazom, da je bilo videti, kakor da je    postal    deloma neviden.
Zasebno življenje, je    rekel   , je zelo dragocena stvar.
   Dodal    je celo, in ko je to storil, je bilo
Dodal je celo, in ko je to    storil   , je bilo videti, kot bi skoraj prenehal
storil, je bilo videti, kot bi skoraj    prenehal    obstajati, da vodita v hišo dva vhoda,
Pod oknom je nekdo    pel   .
Winston je    pokukal    ven, varen v zavetju muslinastih zaves.
kvadratnih belih reči, ki jih je Winston    prepoznal    za plenice.
podobnih pesmi, ki jih je za blagor raje    izdajal    pododdelek pri Oddelku za glasbo.
Lahko je    slišal    ženino petje pa drsanje njenih čevljev
»Norost, norost, norost!« je znova    pomislil   .
neznanske in zapletene priprave, ki jih je    naprtil   , so vsakomur naložile še izredno delo.
Kot ponavadi je Winston Julijo komaj    pogledal   , ko sta šla v množici drug proti drugemu,
po bežnem pogledu, s katerim jo je    ošinil   , se mu je zdela bolj bleda kot običajno.
V mesecu dni, kar jo je    poznal   , se je narava njegove želje po njej
telesna potreba, nekaj, česar si ni samo    želel   , temveč občutil tudi kot svojo pravico.
nekaj, česar si ni samo želel, temveč    občutil    tudi kot svojo pravico.
Ko je rekla, da ne more priti, je    imel    občutek, da ga goljufa.
   Pomislil    je, da mora biti, kadar živiš z žensko,
globoka nežnost, kakršno do nje še ni    občutil   .
   Želel    si je, da bi bila že deset let poročena.
   Želel    si je, da bi se sprehajal z njo po
Želel si je, da bi se    sprehajal    z njo po cesti tako kot zdaj, a odkrito
kot zdaj, a odkrito in brez strahu,    klepetal    o vsakdanjih stvareh in kupoval potrebne
strahu, klepetal o vsakdanjih stvareh in    kupoval    potrebne in nepotrebne stvari za gospodinjstvo.
Predvsem pa si je    želel   , da bi imela prostor, kjer bi bila
naslednjega dne mu je prišlo na misel, da bi    najel    sobo pri gospodu Charringtonu.
Ko je to    omenil    Juliji, se je z nepričakovano pripravljenostjo
Ko jo je, sedeč na robu postelje,    čakal   , je znova pomislil na kleti v Ministrstvu
sedeč na robu postelje, čakal, je znova    pomislil    na kleti v Ministrstvu ljubezni.
in spet zavestno, z dejanjem volje    skrajšal    čas, ko naj bi se to zgodilo.
platna, tako, kakršno jo je včasih    videl    nositi sem in tja po Ministrstvu.
   Stopil    je k njej, da bi jo objel, pa se mu
Stopil je k njej, da bi jo    objel   , pa se mu je precej hitro izvila, deloma
»Si    prinesel    kaj tiste kave Zmaga?«
ki se je vdajala, kjerkoli si se je    dotaknil   .
je    vprašal   .
Vonj je že    polnil    sobo, bogat, vroč vonj, ki se je zdel,
polnil sobo, bogat, vroč vonj, ki se je    zdel   , kot da prihaja iz njegovega ranega
ranega otroštva, s katerim pa se je    srečeval    včasih tudi zdaj, kadar je priplaval
srečeval včasih tudi zdaj, kadar je    priplaval    iz prehoda, preden so se zaloputnila
zaloputnila vrata, ali pa se skrivnostno    razširjal    po polni ulici, zadišal za trenutek
skrivnostno razširjal po polni ulici,    zadišal    za trenutek in se spet zgubil.
ulici, zadišal za trenutek in se spet    zgubil   .
»To je kava,« je    zamrmral   , »prava kava.«
Winston je    počenil    k njej.
   Odtrgal    je vogal pri zavitku.
Winston je raztreseno    strmel    skozi muslinaste zavese.
Njen glas je    plaval    navzgor obenem s sladkim poletnim zrakom,
   Imel    si občutek, da bi bila popolna srečna,
ga je čudna misel, da ni še nikdar    slišal   , da bi član Partije pel sam in spontano.
še nikdar slišal, da bi član Partije    pel    sam in spontano.
kot nevarna ekscentričnost, kot bi    govoril    sam s seboj.
   Obrnil    se je in je za hip skoraj ni mogel
Obrnil se je in je za hip skoraj ni    mogel    prepoznati.
Pravzaprav je    pričakoval   , da jo bo zagledal golo.
Pravzaprav je pričakoval, da jo bo    zagledal    golo.
Še nikdar prej ni    videl    ali si predstavljal partijke s šminko
Še nikdar prej ni videl ali si    predstavljal    partijke s šminko na obrazu.
Ko jo je    objel   , mu je napolnil nosnice vonj po umetnih
Ko jo je objel, mu je    napolnil    nosnice vonj po umetnih vijolicah.
   Spomnil    se je polteme v kletni kuhinji in votline
»Tudi parfum!« je    rekel   .
Bilo je prvič, da se je vpričo nje    slekel    do golega.
V teh časih nisi nikjer več    videl    dvojne postelje, razen v domovih raje.
Winston je včasih    spal    v njej, ko je bil otrok, Julija pa,
Ko se je Winston    zbudil   , so kazalci na uri prilezli že skoraj
Ni se    premaknil   , ker je Julija spala z glavo v pregibu
blazino, a lahen madež rdečila je še vedno    poudarjal    lepoto njenih ličnic.
Rumeni žarek zahajajočega sonca je    padal    čez vznožje postelje in razsvetljeval
sonca je padal čez vznožje postelje in    razsvetljeval    ognjišče, kjer je v posodi divje vrela
Nedoločno je    razmišljal   , ali je bilo v preteklosti, ki so jo
istim fantovskim gibom roke, kot jo je    videl    vreči slovar v Goldsteina tistega jutra
je presenečeno    vprašal   .
»Podgane!« je    zamrmral    Winston.
»Si    vedel   , da napadajo otroke?«
» Nikar ne nadaljuj!« je    rekel    Winston s tesno zaprtimi očmi.
»Saj si čisto    prebledel   
Ni takoj    odprl    oči.
Za nekaj trenutkov je    imel    občutek, da spet doživlja moro, ki
   Stal    je pred zidom teme in na drugi strani
nekaj preveč pošastnega, da bi lahko    gledal   .
občutek samoprevare, kajti v resnici je    vedel   , kaj je onstran zidu teme.
S smrtnim naporom, kot bi si    iztrgal    kos lastnih možganov, bi tisto stvar
možganov, bi tisto stvar lahko celo    privlekel    na dan.
Zmeraj se je    prebudil   , ne da bi bil odkril, kaj da je, a
Zmeraj se je prebudil, ne da bi bil    odkril   , kaj da je, a nekako je bilo povezano
tistim, kar je pravila Julija, ko jo je    prekinil   .
»Žal mi je,« je    rekel   .
Ko je    sedel    na vzglavje, se je počutil nekoliko
Ko je sedel na vzglavje, se je    počutil    nekoliko osramočenega.
Vonj, ki se je    dvigal    iz posode, je bil tako močan in vznemirljiv,
zaprla okno, da bi ga kdo zunaj ne    zaznal    in postal radoveden.
okno, da bi ga kdo zunaj ne zaznal in    postal    radoveden.
pa je bila svilnatost, ki ga ji je    dajal    sladkor, stvar, ki jo je Winston po
dolgoletnem uživanju saharina skoraj    pozabil   .
   Vzel    ji ga je iz rok, kot zmeraj očaran
sto let staro sporočilo, ko bi ga kdo    znal    prebrati.«
»Dvesto let, bi    rekel   
Odlomek iz pesmi, ki mu jo je    povedal    gospod Charrington, se mu je vrinil
povedal gospod Charrington, se mu je    vrinil    v misli in dodal je na pol otožno:
Charrington, se mu je vrinil v misli in    dodal    je na pol otožno: »Oranže in limone,
zvon pri Sv. Martinu. Kdaj mi jih boš    vrnil   ? pravi zvon pri Old Baileyu. -
»Kdo te je to    naučil   
je    rekel   .
»   Pravil    mi je to pesem, ko sem bila majhna.«
»   Izhlapel    je, ko mi je bilo osem let - no, vsekakor
je bilo osem let - no, vsekakor je    izginil   
»Jaz se spominjam limon,« je    rekel    Winston.
da te je skominalo, če si jih samo    poduhal   
Winston še nekaj minut ni    vstal   .
   Obrnil    se je proti svetlobi in leže strmel
Obrnil se je proti svetlobi in leže    strmel    v stekleno kroglo.
   Imel    je občutek, da lahko prodre vanj in
V Syme je    izginil   .
Drugega dne ga ni nihče več    omenil   .
Tretjega dne je Winston    odšel    v vežo Oddelka za dokumentacijo, da
vežo Oddelka za dokumentacijo, da bi    pogledal    na oglasno desko.
Syme je    prenehal    biti, nikoli ga ni bilo.
normalno temperaturo; zunaj pa je tlak    žgal    v noge in smrad v podzemski železnici
kot dodatek k svojemu rednemu delu    prebil    vsak dan dolge ure pri pregledovanju
pregledovanju starih izdaj Časnika ter    spreminjal    in olepševal poročila, ki bodo citirana
starih izdaj Časnika ter spreminjal in    olepševal    poročila, ki bodo citirana v govorih.
razlegale strahotne eksplozije, ki jih ni    znal    nihče pojasniti in o katerih so krožile
označiti kot glasbo, ampak je bolj    spominjal    na udarjanje bobna.
Četa prostovoljcev, ki jo je    organiziral    Parsons, je pripravljala ulico za Teden
Parsons se je    bahal   , da bo samo blok Zmaga razobesil štiristo
se je bahal, da bo samo blok Zmaga    razobesil    štiristo metrov blaga za zastave.
celo dala opravičilo, da se je zvečer    zatekel    h kratkim hlačam in odpeti srajci.
Bil je povsod hkrati,    porival    je, vlekel, šival, zabijal, improviziral,
Bil je povsod hkrati, porival je,    vlekel   , šival, zabijal, improviziral, spodbujal
povsod hkrati, porival je, vlekel,    šival   , zabijal, improviziral, spodbujal vsakogar
hkrati, porival je, vlekel, šival,    zabijal   , improviziral, spodbujal vsakogar s
porival je, vlekel, šival, zabijal,    improviziral   , spodbujal vsakogar s tovariškim prigovarjanjem
vlekel, šival, zabijal, improviziral,    spodbujal    vsakogar s tovariškim prigovarjanjem
vsakogar s tovariškim prigovarjanjem in    oddajal    iz vsake pore svojega telesa neizčrpno
Nenadoma se je po vsem Londonu    pojavil    nov plakat.
Ni    imel    napisa, temveč je predstavljal samo
Ni imel napisa, temveč je    predstavljal    samo orjaško, tri ali štiri metre visoko
postavo evrazijskega vojaka, ki je    korakal    z brezizraznim mongolskim obrazom in
S kateregakoli kota si    pogledal    plakat, strojnično žrelo, povečano
vsaki steni, da je po številu celo    prekosil    portrete Velikega brata.
raztegnjen pogrebni sprevod, ki se je    vlekel    ure in ure in je bil pravzaprav razjarjen
Winston je    opustil    navado, da ob katerikoli uri pije gin.
   Zredil    se je, krčni tvor se je zacelil in
Zredil se je, krčni tvor se je    zacelil    in pustil za seboj le rjav madež na
se je, krčni tvor se je zacelil in    pustil    za seboj le rjav madež na koži nad
Potek življenja je    nehal    biti neznosen, nič več ga ni imelo,
neznosen, nič več ga ni imelo, da bi se    pačil    telekranu ali na ves glas tulil kletvice.
se pačil telekranu ali na ves glas    tulil    kletvice.
Charrington, je    mislil   , je neka druga izumrla žival.
Navadno se je na poti navzgor    ustavil    in nekaj minut govoril z njim.
poti navzgor ustavil in nekaj minut    govoril    z njim.
   Živel    je kot duh med malo, temno trgovino
še manjšo kuhinjo zadaj, kjer si je    pripravljal    hrano in v kateri je bil, poleg drugih
Medtem ko je    taval    med ničvredno robo, je z dolgim nosom,
rameni in žametnim suknjičem vedno    vzbujal    nejasen videz, da je bolj zbiratelj
nekakšnim zbledelim navdušenjem je    jemal    v roke ta ali oni drobec ropotije -
davno mrtvega otroka - ne da bi kdaj    prosil    Winstona, naj kaj kupi, temveč je
Winstona, naj kaj kupi, temveč je samo    želel   , naj občuduje.
Govoriti z njim je bilo, kot bi    poslušal    cingljanje izrabljene glasbene skrinjice.
Iz kotov svojega spomina je    privlekel    še nekaj odlomkov pozabljenih pesmi.
misel, da vas mogoče zanima,« je navadno    rekel    z rotečim drobnim nasmeškom, kadar
rotečim drobnim nasmeškom, kadar je    povedal    nov odlomek.
A nikdar se ni    mogel    spomniti več kot le nekaj vrstic iste
Bilo je ko tistikrat, ko je Winston    strmel    v srce krogle z občutkom, da bi bilo
   Povedal    ji je o čudni zaupnosti, ki vlada,
včasih občuti, da bi kratko in malo    stopil    k O'Brienu, naznanil, da je sovražnik
bi kratko in malo stopil k O'Brienu,    naznanil   , da je sovražnik Partije in ga prosil
naznanil, da je sovražnik Partije in ga    prosil    za pomoč.
tihem sovraži Partijo in da bi vsakdo    prekršil    pravila, če bi menil, da je to varno.
da bi vsakdo prekršil pravila, če bi    menil   , da je to varno.
izmislila Partija v svojo korist, in    moral    si se pretvarjati, da vanje verjameš.
Nekoč, ko je slučajno v neki zvezi    omenil    vojno proti Evraziji, ga je osupnila,
(V njegovih šolskih letih, se je    spominjal    Winston, je bil samo helikopter tisti,
In ko ji je    povedal   , da so letala obstajala, še preden
letala obstajala, še preden se je on    rodil   , in že dolgo pred Revolucijo, se ji
pred Revolucijo, se ji je ta podatek    zdel    popolnoma nezanimiv.
Sicer pa, ali je sploh važno, kdo je    izumil    letala?
Veliko bolj ga je osupnilo, ko je    ugotovil   , da se ne spominja, da je bila Oceanija
Kakšne četrt ure se je    pričkal    z njo o tem.
koncu se mu je posrečilo, da ji je    oživil    spomin, dokler se ni megleno spomnila,
Toda rezultat se ji je še vedno    zdel    nepomemben.
Včasih ji je    pravil    o Oddelku za dokumentacijo in o nesramnih
   Povedal    ji je zgodbo o Jonesu, Aaronsonu in
dragocenem koščku papirja, ki ga je nekoč    držal    v rokah.
»Ne, nikoli jih nisem    poznal   
»Komaj na videz sem jih    poznal   
   Skušal    ji je razložiti.
za tiste stvari, ki sem jih jaz sam    ponaredil   
»V vsem življenju sem samo tistikrat    imel    dejanski, stvarni dokaz po dogodku
»In kakšno korist si    imel    od tega?«
»Nobene, ker sem ga nekaj minut kasneje    odvrgel   
»Ampak če bi se to zgodilo danes, bi ga    obdržal   
»Kaj pa bi lahko    naredil    z njim, tudi če bi ga obdržal?«
lahko naredil z njim, tudi če bi ga    obdržal   
»Lahko bi    zasejal    nekaj dvomov tu pa tam, če bi se ga
nekaj dvomov tu pa tam, če bi se ga    upal    komu pokazati.«
upornica samo od pasu navzdol,« ji je    rekel   .
Kadarkoli je    začel    govoriti o načelih Angsoca, o dvomišljenju,
Če je še naprej    govoril    o takih zadevah, je imela zoprno navado,
V pogovorih z njo je    spoznal   , kako lahko je kazati videz pravovernosti,
Zdelo se mu je, da je vse življenje    čakal    na to.
   Šel    je po dolgem hodniku v Ministrstvu
Julija spustila v roke listič, ko se je    zavedel   , da nekdo, ki je večji od njega, hodi
Človek, kdorkoli je že bil, je nalahno    zakašljal   , očitno za uvod k pogovoru.
Winston se je sunkoma    ustavil    in se obrnil.
Winston se je sunkoma ustavil in se    obrnil   .
čuti drugega kot željo po tem, da bi    zbežal   .
Ne bi    mogel    govoriti.
O'Brien pa je seveda    šel    mirno dalje ter za trenutek prijateljsko
dalje ter za trenutek prijateljsko    položil    roko na Winstonovo ramo, tako da sta
   Začel    je govoriti s tisto posebno, resnobno
resnobno vljudnostjo, zaradi katere se je    razlikoval    od večine članov Ožje partije.
»   Upal    sem, da se mi bo ponudila priložnost
ponudila priložnost govoriti z vami« je    rekel   .
»Zadnjič sem    bral    enega vaših člankov v Novoreku v Časniku.«
»Komajda znanstveno,« je    rekel   .
»Nikoli nisem    imel    nobenega opravka pri dejanskem sestavljanju
»A napisali ste ga zelo izbrano,« je    rekel    O'Brien.
»Nedavno sem    govoril    z nekim vašim prijateljem, ki je gotovo
S tem da je    zagrešil    majhen prestopek miselnega zločina,
prestopek miselnega zločina, je oba    spremenil    v sokrivca.
sprehod po hodniku, tedaj pa je O'Brien    obstal   .
čudno prijateljskim izrazom, ki te je    razorožil    in mu ga je vedno uspelo položiti v
uspelo položiti v svojo kretnjo, si je    popravil    očala na nosu.
Potem je    nadaljeval   :
»Pravzaprav sem    hotel    reči, da ste v svojem članku uporabili
»Ne,« je    rekel    Winston.
»Zelo rad,« je    rekel    Winston, ki je spoznal, kam to meri.
»Zelo rad,« je rekel Winston, ki je    spoznal   , kam to meri.
Nekoliko raztreseno se je O'Brien    potipal    po dveh žepih in nato izvlekel majhen,
O'Brien potipal po dveh žepih in nato    izvlekel    majhen, v usnje vezan notes in zlat
telekranom, v taki drži, da je tisti, ki je    opazoval    na drugem koncu naprave, lahko prebral,
opazoval na drugem koncu naprave, lahko    prebral   , kaj piše, je načečkal naslov, iztrgal
naprave, lahko prebral, kaj piše, je    načečkal    naslov, iztrgal list in ga izročil
prebral, kaj piše, je načečkal naslov,    iztrgal    list in ga izročil Winstonu.
načečkal naslov, iztrgal list in ga    izročil    Winstonu.
»Ponavadi sem zvečer doma« je    rekel   .
»Če ne, vam bo slovar    izročil    moj služabnik.«
   Odšel    je in pustil Winstona s kosom papirja
Odšel je in    pustil    Winstona s kosom papirja v roki, ki
Kljub temu si je skrbno    zapomnil   , kaj piše na njem in ga je nekaj ur
piše na njem in ga je nekaj ur kasneje    vrgel    v spominsko odprtino skupaj s kupom
Pripetljaj je lahko    imel    samo en pomen.
zasnovan kot pot, po kateri je Winston    izvedel    za O'Brienov naslov.
bilo potrebno, kajti če nisi naravnost    vprašal   , ni bilo mogoče odkriti, kje kdo živi.
videti, tu me lahko najdete,« mu je bil    rekel    O'Brien.
Zarota, o kateri je    sanjal   , obstaja in dosegel je njen zunanji
Zarota, o kateri je sanjal, obstaja in    dosegel    je njen zunanji rob.
   Vedel    je, da se bo slej ko prej odzval O'Brienovemu
Vedel je, da se bo slej ko prej    odzval    O'Brienovemu pozivu.
jutri, morda po dolgem odlogu - ni    vedel   .
bila le posledica razvoja, ki se je    začel    pred leti.
   Premaknil    se je od misli k besedam in zdaj od
   Sprejemal    je to.
Celo medtem, ko je    govoril    z O'Brienom, ko je tonil vanj smisel
medtem, ko je govoril z O'Brienom, ko je    tonil    vanj smisel besed, se je njegovega
smisel besed, se je njegovega telesa    polaščal    moreč, grozljiv občutek.
   Čutil    je, kot da stopa v vlago groba in nič
ni bilo bolje, ker je že od nekdaj    vedel   , da grob je in da čaka nanj.
VII Winston se je    zbudil    z očmi, polnimi solz.
»   Sanjal    sem,« je rekel pa takoj umolknil.
»Sanjal sem,« je    rekel    pa takoj umolknil.
»Sanjal sem,« je rekel pa takoj    umolknil   .
Bilo je preveč zapleteno, da bi lahko    spravil    v besede.
   Legel    je vznak z zaprtimi očmi, še vedno
kasneje ponovila Židinja, ki jo je    videl    v filmskem tedniku, ko je skušala zaščititi
pred kroglami, preden ju je helikopter    strgal    na kosce.
»Ali veš,« je    rekel   , »da sem do tega trenutka mislil, da
je rekel, »da sem do tega trenutka    mislil   , da sem umoril svojo mamo?«
sem do tega trenutka mislil, da sem    umoril    svojo mamo?«
»Zakaj si jo    umoril   
»Nisem je    umoril   
V sanjah se je    spomnil    svojega zadnjega pogleda na mater in
nekaj trenutkih prebujanja se mu je    povrnil    kup drobnih pripetljajev, ki so ga
Bil je spomin, ki ga je    moral    pred mnogimi leti namerno izriniti
Ni natanko    vedel    za datum, vendar mu ni moglo biti manj
Oče je    izginil    nekaj pred tem; koliko prej, se ni
nekaj pred tem; koliko prej, se ni    spominjal   .
Bolje se je    spominjal    divjih, nemirnih okoliščin tistega
   Spomnil    se je dolgih popoldnevov, ki jih je
popoldnevov, ki jih je z drugimi fanti    prebil    pri kraji po smetnjakih in kupih odpadkov,
Ko je oče    izginil   , mati ni pokazala posebnega presenečenja
svoji mladosti in sebičnosti se je    zavedal   , da je to nekako povezano s tisto nikdar
   Spomnil    se je sobe, kjer so živeli; temne,
   Spomnil    se je postavnega materinega telesa,
Predvsem pa se je    spominjal    svoje nenehne lakote in divjih, umazanih
Sitno je spet in spet    spraševal    mater, zakaj ni dovolj hrane, kričal
spraševal mater, zakaj ni dovolj hrane,    kričal    je in jo hrulil (spominjal se je celo
zakaj ni dovolj hrane, kričal je in jo    hrulil    (spominjal se je celo zvena svojega
dovolj hrane, kričal je in jo hrulil (   spominjal    se je celo zvena svojega glasu, ki
celo zvena svojega glasu, ki se je    začenjal    prezgodaj lomiti in se je včasih nenavadno
prezgodaj lomiti in se je včasih nenavadno    zvišal   ), ali pa je skušal s cmeravo patetičnimi
včasih nenavadno zvišal), ali pa je    skušal    s cmeravo patetičnimi opazkami dobiti
naj mu je še toliko dajala, vedno je    zahteval    še več.
Besno je    tulil   , kadar je nehala zajemati, skušal ji
je tulil, kadar je nehala zajemati,    skušal    ji je iztrgati posodo in žlico iz rok,
je iztrgati posodo in žlico iz rok,    grabil    je koščke s sestrinega krožnika.
   Vedel    je, da zaradi tega obe stradata, a
da zaradi tega obe stradata, a ni si    mogel    pomagati; čutil je celo, da ima pravico
obe stradata, a ni si mogel pomagati;    čutil    je celo, da ima pravico do tega, kakor
je, če mati ni bila na straži, stalno    izmikal    iz revne zaloge hrane na polici.
Čisto jasno se je    spominjal    tistega dragocenega majhnega koščka
Nenadoma, kot bi    poslušal    nekoga drugega, se je Winston slišal,
poslušal nekoga drugega, se je Winston    slišal   , da z glasnim, globokim glasom zahteva,
dolgega, sitnega prepira, ki se je    vlekel    in vlekel, s kričanjem, jokanjem, solzami,
sitnega prepira, ki se je vlekel in    vlekel   , s kričanjem, jokanjem, solzami, svarili,
Winston je    stal    in jo za hip opazoval.
Winston je stal in jo za hip    opazoval   .
Potem pa je z nenadnim hitrim skokom    iztrgal    košček čokolade iz sestrine roke in
košček čokolade iz sestrine roke in    zbežal    proti vratom.
   Ustavil    se je, a vrnil se ni.
Ustavil se je, a    vrnil    se ni.
takrat je mislila na tisto stvar, on ni    vedel   , kaj je tisto, ki se ima kmalu zgoditi.
   Obrnil    se je in zbežal po stopnicah, s čokolado,
Obrnil se je in    zbežal    po stopnicah, s čokolado, ki je postajala
Matere ni    videl    nikdar več.
Potem ko je    pogoltnil    čokolado, ga je bilo nekoliko sram
nekoliko sram samega sebe in več ur je    postaval    po cestah, dokler ga ni lakota prignala
Ko se je    vrnil   , je njegova mati že izginila.
Vse do tega dne ni z gotovostjo    vedel   , ali je mati mrtva.
   Povedal    je Juliji zgodbo o materinem izginotju.
Rad bi bil    nadaljeval    pogovor o materi.
Sodeč po tem, česar se je    spominjal    o njej, se mu ni zdelo, da bi bila
Če si nekoga    ljubil   , si ga ljubil in ko mu nisi imel dati
Če si nekoga ljubil, si ga    ljubil    in ko mu nisi imel dati ničesar več,
ljubil, si ga ljubil in ko mu nisi    imel    dati ničesar več, si mu še vedno dajal
imel dati ničesar več, si mu še vedno    dajal    ljubezen.
Ko je    pošel    zadnji kos čokolade, je mati stisnila
bilo dobesedno prav nič važno, kaj si    čutil    ali ne čutil, kaj si naredil ali ne
prav nič važno, kaj si čutil ali ne    čutil   , kaj si naredil ali ne naredil.
važno, kaj si čutil ali ne čutil, kaj si    naredil    ali ne naredil.
ali ne čutil, kaj si naredil ali ne    naredil   .
Karkoli že si    storil   , izginil si, in ne o tebi ne o tvojih
Karkoli že si storil,    izginil    si, in ne o tebi ne o tvojih dejanjih
Prvikrat v življenju ni    preziral    raje ali mislil nanjo kot na neko inertno
Prvikrat v življenju ni preziral raje ali    mislil    nanjo kot na neko inertno silo, ki
Obdržali so prvinska čustva, ki se jih je    moral    on sam z zavestnim prizadevanjem znova
In ko je    razmišljal    o tem, se je brez očitne povezave spomnil,
razmišljal o tem, se je brez očitne povezave    spomnil   , kako je pred nekaj tedni videl ležati
povezave spomnil, kako je pred nekaj tedni    videl    ležati na tlaku odrezano roko in jo
ležati na tlaku odrezano roko in jo je    brcnil    v jarek, kot bi bila zeljni štor.
»Raja so ljudje,« je glasno    rekel   .
Za trenutek je    premišljal   .
»Ti je kdaj prišlo na misel,« je    rekel   , »da bi bilo za naju najbolje, če bi
»Srečo sva imela,« je    rekel   , »a to ne more dolgo trajati.«
»Kar boš    storil    ti, bom storila tudi jaz.«
dobesedno ničesar, kar bi kdo od naju lahko    naredil    za drugega.«
»Nič, kar bom lahko    naredil    ali rekel, ali pa zamolčal, ne bo moglo
»Nič, kar bom lahko naredil ali    rekel   , ali pa zamolčal, ne bo moglo odložiti
bom lahko naredil ali rekel, ali pa    zamolčal   , ne bo moglo odložiti tvoje smrti za
»Nobeden od naju ne bo    vedel    niti tega, ali je drugi živ ali mrtev.«
»Ne,« je    rekel    z malo več upanja, »ne, to drži.«
to nima nikakršnih posledic, si jih    potolkel   
   Mislil    je na telekran z njegovim nikdar spečim
Nihče ni    vedel   , kaj se dogaja znotraj Ministrstva
čustev; kar se tega tiče, se jim nisi    mogel    podrediti, tudi ko bi bil hotel.
nisi mogel podrediti, tudi ko bi bil    hotel   .
odkrili do zadnje nadrobnosti vse, kar si    naredil    ali rekel ali mislil, toda notranje
nadrobnosti vse, kar si naredil ali    rekel    ali mislil, toda notranje srce, katerega
nadrobnosti vse, kar si naredil ali rekel ali    mislil   , toda notranje srce, katerega delovanje
za mizo pod zeleno osenčeno svetilko    sedel    O'Brien, s kupom papirjev na vsaki
Ni se    dal    motiti, ko je služabnik privedel Julijo
Ni se dal motiti, ko je služabnik    privedel    Julijo in Winstona in ni dvignil pogleda.
služabnik privedel Julijo in Winstona in ni    dvignil    pogleda.
je srce tako divje udarjalo, da je    dvomil   , ali bo mogel govoriti.
divje udarjalo, da je dvomil, ali bo    mogel    govoriti.
naredila, je bilo vse, kar je lahko    mislil   .
Le ob redkih priložnostih je človek    videl    notranjost stanovanjskih prostorov
prostorov članov Ožje partije ali samo    predrl    v tisto mestno četrt, kjer so živeli.
Čeprav je    imel    dobro pretvezo za prihod sem, ga je
prihod sem, ga je pri vsakem koraku    preganjal    strah, da se bo izza vogala nenadoma
strah, da se bo izza vogala nenadoma    prikazal    črno uniformiran stražar, zahteval
prikazal črno uniformiran stražar,    zahteval    papirje in mu ukazal, naj se pobere
uniformiran stražar, zahteval papirje in mu    ukazal   , naj se pobere ven.
Vendar pa ju je O'Brienov služabnik    sprejel    brez pomisleka.
Hodnik, po katerem ju je    peljal   , je bil prekrit z mehko preprogo, s
Winston se ni    mogel    spomniti, da bi kdaj videl hodnik,
Winston se ni mogel spomniti, da bi kdaj    videl    hodnik, ki bi ne bil po stenah umazan
O'Brien je    imel    v rokah kos papirja in zdelo se je,
Dvajset sekund morda je    sedel   , ne da bi se ganil.
sekund morda je sedel, ne da bi se    ganil   .
Potem je    povlekel    k sebi narekovalni stroj in narekoval
povlekel k sebi narekovalni stroj in    narekoval    sporočilo v mešanem žargonu Ministrstev:
Preudarno je    vstal    s stola in neslišno odšel proti njima
Preudarno je vstal s stola in neslišno    odšel    proti njima po preprogi.
Grozo, ki jo je Winston že    čutil   , je nenadoma prestrelila še običajna
je popolnoma mogoče, da je preprosto    naredil    neumno napako.
Kajti kje je    imel    resničen dokaz za to, da je O'Brien
Še umakniti se ni več    mogel   , pod pretvezo, da si je prišel izposodit
ni več mogel, pod pretvezo, da si je    prišel    izposodit slovar, saj je bilo v tem
Ko je O'Brien    šel    mimo telekrana, je bilo videti, da
   Ustavil    se je, se obrnil in pritisnil na stikalo
Ustavil se je, se    obrnil    in pritisnil na stikalo v steni.
Ustavil se je, se obrnil in    pritisnil    na stikalo v steni.
Glas je    utihnil   .
je Winstona tako vrglo nazaj, da ni    mogel    držati jezika.
»Vi ga lahko ugasnete!« je    rekel   .
»Da,« je    rekel    O'Brien, »mi ga lahko ugasnemo.«
Zdaj jima je    stal    nasproti.
Nekoliko strogo je    čakal   , da bo Winston spregovoril, toda o
Nekoliko strogo je čakal, da bo Winston    spregovoril   , toda o čem ?
Nihče ni    spregovoril   .
S težavo je Winston    obdržal    svoj pogled uprt naravnost v O'Brienove
Potem pa se je mračni obraz nenadoma    prelomil    v nekaj, kar bi bilo lahko začetek
svojo značilno kretnjo si je O'Brien    popravil    očala na nosu.
je    rekel   .
»Jaz bom    povedal   ,« je nemudoma rekel Winston.
»Jaz bom povedal,« je nemudoma    rekel    Winston.
   Premolknil    je, zavedajoč se prvikrat nejasnosti
Ker dejansko ni    vedel   , kakšne vrste pomoč pričakuje od O'Briena,
O'Briena, ni bilo lahko povedati, zakaj je    prišel   .
   Nadaljeval    je, zavedajoč se, da mora to, kar govori,
   Premolknil    je in se ozrl čez ramo z občutkom,
Premolknil je in se    ozrl    čez ramo z občutkom, da so se vrata
mali služabnik z rumenim obrazom je    vstopil    brez trkanja.
Winston je    videl   , da nosi pladenj z buteljko in kozarci.
»Martin je eden naših,« je ravnodušno    rekel    O'Brien.
Mali mož se je čisto mirno    usedel   , pa vendar še vedno z izrazom služabnika,
Winston ga je iz kota oči    opazoval   .
   Pomislil    je, da je vse moževo življenje igranje
O'Brien je    prijel    buteljko za grlo in napolnil kozarce
O'Brien je prijel buteljko za grlo in    napolnil    kozarce s temno rdečo tekočino.
na nekaj, kar je pred mnogimi leti    videl    na nekem zidu ali plotu - velikansko
   Videl    je Julijo, da dviga kozarec in voha
pravi vino,« je z rahlim nasmeškom    rekel    O'Brien.
Njegov obraz je znova    postal    slovesen in dvignil je svoj kozarec:
Njegov obraz je znova postal slovesen in    dvignil    je svoj kozarec: »Mislim, da se spodobi,
Winston je    dvignil    svoj kozarec z neko gorečnostjo.
Vino je bilo stvar, o kateri je    bral    in sanjal.
je bilo stvar, o kateri je bral in    sanjal   .
preteklosti, starim časom, kot jih je rad    imenoval    v svojih skritih mislih.
Iz neznanega razloga je vedno    mislil   , da ima vino intenzivno sladek okus,
V resnici pa ga je, ko ga je    pogoltnil   , zelo razočaralo.
Pravzaprav je po mnogih letih, ko je    pil    samo gin, komaj lahko zaznal njegov
letih, ko je pil samo gin, komaj lahko    zaznal    njegov okus.
   Odložil    je prazen kozarec.
je    rekel   .
»Takoj se bom    povrnil    k temu.«
   Pogledal    je na svojo ročno uro.
»Vi tovarišica -« je    naklonil    glavo Juliji, »boste odšli prvi.«
»Vse, kar je v najini moči,« je    rekel    Winston.
O'Brien se je na stolu nekoliko    premaknil   , tako da je bil obrnjen k Winstonu.
Za Julijo se skoraj ni    menil    in videti je bilo, da se mu zdi samo
Za trenutek je    spustil    veke na oči.
   Začel    je postavljati vprašanja, s tihim,
da je preteklo mnogo časa, preden je    odgovoril   .
Njegov jezik je    deloval    neslišno, oblikujoč začetni zlog najprej
Dokler je ni    izrekel   , ni vedel, katero besedo namerava reči.
Dokler je ni izrekel, ni    vedel   , katero besedo namerava reči.
»Ne,« je končno    dejal   .
napravila, da sta nam to povedala,« je    rekel    O'Brien.
   Obrnil    se je k Juliji in dodal z glasom, v
Obrnil se je k Juliji in    dodal    z glasom, v katerem je bilo že nekaj
Winston si ni    mogel    kaj, da ne bi spet postrani poblisnil
ni mogel kaj, da ne bi spet postrani    poblisnil    po Martinovem mongolskem obrazu.
Nobene brazgotine ni    mogel    videti.
precej odsotnim izrazom jo je O'Brien    potisnil    proti drugim, si sam eno vzel, potem
O'Brien potisnil proti drugim, si sam eno    vzel   , potem pa vstal in začel počasi korakati
proti drugim, si sam eno vzel, potem pa    vstal    in začel počasi korakati sem ter tja,
si sam eno vzel, potem pa vstal in    začel    počasi korakati sem ter tja, ko bi
sem ter tja, ko bi stoje lahko bolje    mislil   .
O'Brien je spet    pogledal    na uro.
vrneš k svoji shrambi, Martin,« je    rekel   .
»   Vključil    bom v četrt ure.«
»Še ju boš    videl   
   Zapomnil    si je njuna obraza, toda nobenega zanimanja
obraza, toda nobenega zanimanja ni    čutil    zanju, oziroma videti je bilo, kot
Ne da bi kaj    rekel    ali kakorkoli pozdravil, je Martin
Ne da bi kaj rekel ali kakorkoli    pozdravil   , je Martin odšel in tiho zaprl vrata
ali kakorkoli pozdravil, je Martin    odšel    in tiho zaprl vrata za seboj.
pozdravil, je Martin odšel in tiho    zaprl    vrata za seboj.
O'Brien se je    sprehajal    gor in dol, z eno roko v žepu svojega
»Saj razumeta,« je    rekel   , »da se bosta bojevala v temi.«
»Kasneje vama bom    poslal    knjigo, iz katere se bosta poučila
takrat bom morda že mrtev, ali pa bom    postal    neki drug človek z drugačnim obrazom.«
   Sprehajal    se je dalje sem ter tja po mehki preprogi.
Izdajala se je celo v gibu, s katerim je    zakopal    roko v žep, ali pa ravnal s cigareto.
katerim je zakopal roko v žep, ali pa    ravnal    s cigareto.
Bolj kot vtis moči je    vzbujal    vtis zaupanja in razumevanja, pobarvanega
Naj je še tako resno    mislil   , na njem ni bilo nič tiste premočrtnosti,
Ko je    govoril    o umoru, samomoru, spolni bolezni,
udih in spremenjenih obrazih, je to    delal    z rahlim prizvokom posmeha.
občudovanja, skoraj oboževanja, je    zaplaval    od Winstona k O'Brienu.
Za hip je    pozabil    na megleni lik Goldsteina.
Ko si    pogledal    na O'Brienova mogočna ramena in njegov
bil kos, ne nevarnosti, ki bi je ne    mogel    predvideti.
O'Brien je    nadaljeval   :
nemogoče je, da bi se katerikoli član    zavedal    podobe več kot peščice drugih.«
»Če bi sam Goldstein    padel    v roke Miselni policiji, bi ne mogel
padel v roke Miselni policiji, bi ne    mogel    dati popolnega seznama članov ali podatkov,
   Ustavil    se je in tretjič pogledal na uro.
Ustavil se je in tretjič    pogledal    na uro.
že čas, da odidete, tovarišica,« je    rekel    Juliji.
   Napolnil    je kozarec in dvignil svojega.
Napolnil je kozarec in    dvignil    svojega.
je    rekel    še vedno z istim rahlim nadihom ironije.
»Na preteklost,« je    rekel    Winston.
»Preteklost je pomembnejša,« je resno    soglašal    O'Brien.
O'Brien je    vzel    z vrha omare majhno škatlico, ji izročil
vzel z vrha omare majhno škatlico, ji    izročil    ploščato belo tableto ter ji rekel,
izročil ploščato belo tableto ter ji    rekel   , naj jo položi na jezik.
Važno je, je    rekel   , da ne dišiš po vinu; strežniki pri
vrata za njo zaprla, se je zdelo, da je    pozabil    nanjo.
   Naredil    je še korak ali dva gor in dol ter
korak ali dva gor in dol ter se malo    ustavil   .
»Treba je urediti še nadrobnosti,« je    rekel   .
Winston mu je    povedal    o sobi nad Charringtonovo trgovino.
»Medtem vama bom    poslal    izvod knjige -« celo O'Brien, je opazil
poslal izvod knjige -« celo O'Brien, je    opazil    Winston, izgovarja besedo, kot bi bila
je še    vprašal   .
datuma ne morem povedati, bo eno izmed    sporočil    med vašim dopoldanskim delom vsebovalo
tistega dne, na cesti, se vas bo za roko    dotaknil    neki moški in rekel: Mislim, da vam
vas bo za roko dotaknil neki moški in    rekel   : Mislim, da vam je iz rok padla aktovka.«
»V tisti, ki vam jo bo    dal   , bo izvod Goldsteinove knjige.«
do takrat, ko boste morali iti,« je    rekel    O'Brien.
Winston se je    ozrl    navzgor k njemu.
je obotavljaje    rekel   .
O'Brien je    prikimal   , ne da bi bil videti presenečen.
»Na kraju, kjer ni teme,« je    dejal   , kot bi bil prepoznal namig.
kjer ni teme,« je dejal, kot bi bil    prepoznal    namig.
Winston je    pomislil   .
nobenih drugih vprašanj, ki bi jih    hotel    postaviti; še manj je čutil potrebo
bi jih hotel postaviti; še manj je    čutil    potrebo po tem, da bi izrekel kakšno
manj je čutil potrebo po tem, da bi    izrekel    kakšno splošno visoko zvenečo pripombo.
Skoraj na slepo je    dejal   :
O'Brien je spet    prikimal   .
Z nekakšno resno vljudnostjo je    dopolnil    kitico:
zvon pri Sv. Martinu, Kdaj mi jih boš    vrnil   ? pravi zvon pri Old Baileyu, Kadar
»Vi znate zadnjo vrstico!« je    rekel    Winston.
Ko je Winston    vstal   , je O'Brien iztegnil roko.
Ko je Winston vstal, je O'Brien    iztegnil    roko.
Njegov močni stisk je    drobil    kosti v Winstonovi dlani.
Pri vratih se je Winston    ozrl   , a videti je bilo, da si ga O'Brien
   Čakal    je z roko na stikalu, ki je kontroliralo
Za njim je Winston lahko    videl    pisalno mizo z zeleno osenčeno svetilko,
delu v korist Partije, ki ga je bil    pretrgal   .
   Čutil    je, da bo lahko, če dvigne roko, videl
Čutil je, da bo lahko, če dvigne roko,    videl    svetlobo skoznjo.
Vse je pretirano    zaznaval   .
Kombinezon ga je    rezal    v ramena, tlak ga je ščemel v podplate,
Kombinezon ga je rezal v ramena, tlak ga je    ščemel    v podplate, celo odpiranje in zapiranje
zapiranje roke je bil napor, ki je    povzročal   , da so mu sklepi škripali.
V petih dneh je    delal    več kot devetdeset ur.
Zdaj je bilo vse mimo in dobesedno ni    imel    več kaj početi, nobenega partijskega
Lahko je    prebil    šest ur v skrivališču in drugih devet
Počasi je    stopal    v mili popoldanski sončni svetlobi
popoldne ni nevarnosti, da bi se kdo    vmešaval   .
Težka aktovka, ki jo je    nosil   , mu je ob vsakem koraku butala ob kolena,
Znotraj je bila knjiga, ki jo je zdaj    imel    v lasti že šest dni in je še ni niti
lasti že šest dni in je še ni niti    odprl   , niti pogledal.
šest dni in je še ni niti odprl, niti    pogledal   .
šestih dneh tega, ko je veliki orgazem    trzal    k svojemu vrhuncu in je splošno sovraštvo
Winston se je    udeleževal    demonstracij na enem od centralnih
kateri je poganjalo nekaj revnih kodrov,    nagovarjal    množico.
ojačevalci naredili kovinskega, je    tulil    neskončen seznam krutosti, pobijanj,
mogoče poslušati, ne da bi te najprej    prepričal    in nato obnoril.
da bi te najprej prepričal in nato    obnoril   .
Vsakih nekaj trenutkov je bes množice    prekipel    in glas govornika je preplavilo divje,
Govor je    trajal    morda dvajset minut, ko je na oder
morda dvajset minut, ko je na oder    prihitel    sel in stisnil v govornikovo roko kos
minut, ko je na oder prihitel sel in    stisnil    v govornikovo roko kos papirja.
Ta ga je    razvil    in prebral, ne da bi govor prekinil.
Ta ga je razvil in    prebral   , ne da bi govor prekinil.
je razvil in prebral, ne da bi govor    prekinil   .
vedenju ali pa v vsebini tistega, kar je    govoril   , le nenadoma so bila imena drugačna.
Val razumevanja je    preplavil    množico, ne da bi bila izgovorjena
Govornik je še vedno    stiskal    vrat mikrofona in z naprej skrivljenimi
krileč s prosto roko po zraku, nemudoma    nadaljeval    govor.
napravilo vtis na Winstona, ko se je zdaj    oziral    nazaj, je bilo to, da je govornik preklopil
oziral nazaj, je bilo to, da je govornik    preklopil    z ene linije na drugo tako rekoč sredi
brez premora, temveč celo tako, da ni    pretrgal    skladnje.
ko ga je neki moški, čigar obraza ni    videl   , potrepljal po rami in rekel »Oprostite,
neki moški, čigar obraza ni videl,    potrepljal    po rami in rekel »Oprostite, mislim,
obraza ni videl, potrepljal po rami in    rekel    »Oprostite, mislim, da ste izpustili
Zamišljeno je    vzel    aktovko, ne da bi bil kaj rekel.
Zamišljeno je vzel aktovko, ne da bi bil kaj    rekel   .
   Vedel    je, da bodo minili dnevi, preden bo
je, da bodo minili dnevi, preden bo    imel    priložnost, da pogleda vanjo.
ko so bile demonstracije končane, je    odšel    naravnost na Ministrstvo resnice, čeprav
del politične literature petih let je    postal    zdaj popolnoma odveč.
Vsakdo na Oddelku za dokumentacijo je    delal    osemnajst ur od štiriindvajsetih, s
Winston si je    prizadeval   , da bi vsakokrat, ko je prekinil delo
prizadeval, da bi vsakokrat, ko je    prekinil    delo za enega kratkih predahov za spanje,
za enega kratkih predahov za spanje,    pustil    mizo pospravljeno, pa je vsakič, ko
ko se je zlepljenih oči in razbolen    priplazil    nazaj, spet odkril, da je mizo prekrila
oči in razbolen priplazil nazaj, spet    odkril   , da je mizo prekrila druga ploha zvitkov
prelivala na tla, tako da je najprej    moral    poskrbeti za to, da jih je zložil v
najprej moral poskrbeti za to, da jih je    zložil    v dovolj čedne kupe in tako dobil prostor
zložil v dovolj čedne kupe in tako    dobil    prostor za delo.
Pogosto je bilo dovolj, da je    zamenjal    eno ime z drugim, toda vsako podrobnejše
poznavanje geografije, da si lahko    premeščal    vojno z enega konca sveta na drugega.
oči neznosno skelele in očala si je    moral    brisati vsakih nekaj minut.
pa bi jo kljub temu nevrotično rad    izvršil   .
Kolikor je    imel    časa, da se je na to sploh spomnil,
je imel časa, da se je na to sploh    spomnil   , ga ni vznemirjalo dejstvo, da je vsaka
Tako kot vsi drugi na Oddelku si je    prizadeval   , da bi bila ponaredba popolna.
Zjutraj šestega dne se je dotok zvitkov    polegel   .
Globok in kakor skriven vzdih je    šel    skozi Oddelek.
podlagi dokumentiranega pričevanja    dokazal   , da so bili kdaj v vojni z Evrazijo.
je počivala med nogami, medtem ko je    delal   , in pod telesom, medtem ko je spal,
delal, in pod telesom, medtem ko je    spal   , je odšel domov, se obril in skoraj
pod telesom, medtem ko je spal, je    odšel    domov, se obril in skoraj zaspal v
medtem ko je spal, je odšel domov, se    obril    in skoraj zaspal v kadi, čeprav je
je odšel domov, se obril in skoraj    zaspal    v kadi, čeprav je bila voda komaj kaj
nasladnim škripanjem v sklepih se je    povzpel    po stopnicah nad Charringtonovo trgovino.
   Odprl    je okno, prižgal umazano malo peč na
Odprl je okno,    prižgal    umazano malo peč na olje in pristavil
prižgal umazano malo peč na olje in    pristavil    lonec vode za kavo.
   Sedel    je v umazani naslanjač in odpel jermenčke
Sedel je v umazani naslanjač in    odpel    jermenčke na aktovki.
Napis na prvi strani se je    glasil   :
(Winston je    začel    brati.)
spremembah se je isti vzorec vedno znova    potrdil   , tako kot se stabilizator vedno znova
Winston je    prenehal    brati, predvsem zato, da bi precenil
prenehal brati, predvsem zato, da bi    precenil    dejstvo, da res bere, v udobju in varnosti.
Sladki poletni zrak se mu je    igral    ob licih.
   Namestil    se je globlje v naslanjač in položil
Namestil se je globlje v naslanjač in    položil    noge na predpečnik.
knjigo, za katero veš, da jo boš končno    prebral    in prebiral znova vsako besedo, jo
katero veš, da jo boš končno prebral in    prebiral    znova vsako besedo, jo je odprl na
prebiral znova vsako besedo, jo je    odprl    na drugem mestu in se znašel pri tretjem
besedo, jo je odprl na drugem mestu in se    znašel    pri tretjem poglavju.
   Nadaljeval    je:
bodisi prevladujoči odnos do vojne    postal    manj krvoločen ali bolj viteški.
uporabljati produkte strojev, ne da bi se    dvignil    splošni življenjski standard.
devetnajstega stoletja je industrijsko družbo    mučil    problem, kaj storiti s presežkom potrošnih
problem očitno ni resen, in morda ne bi    postal   , celo če bi ne delovali umetni procesi
Od trenutka, ko se je stroj    pojavil   , je bilo jasno vsem mislečim ljudem,
V svetu, kjer bi vsakdo    delal    kratek delavnik, imel dovolj jesti,
kjer bi vsakdo delal kratek delavnik,    imel    dovolj jesti, živel v hiši s kopalnico
kratek delavnik, imel dovolj jesti,    živel    v hiši s kopalnico in hladilnikom in
hiši s kopalnico in hladilnikom in    imel    avtomobil ali celo letalo, bi najočitnejša
obdelovali zemlje, osnovni kapital se ni    povečeval   , velikim množicam prebivalstva so onemogočali,
dno morja tisto blago, ki bi ga sicer    uporabil    tako, da bi postalo življenje množic
miroljubnih odnosih toliko let, da bi se sum    uspaval   .
mu bili dovoljeni stiki s tujci, bi    odkril   , da so to bitja, podobna njemu samemu,
Dokler je poraz    pomenil    izgubo neodvisnosti ali kakšno drugo
dva morda res pet, kadar pa je kdo    načrtoval    puško ali letalo, je moralo biti štiri.
Če si    hotel    uspeti, si moral biti razen tega zmožen
Če si hotel uspeti, si    moral    biti razen tega zmožen učiti se iz
proti drugemu in zmagovalec je vedno    plenil    premaganca.
in zgodnjim dvajsetim stoletjem, je    izginil    in nadomestilo ga je nekaj popolnoma
Winston je za trenutek    prenehal    brati.
prepovedano knjigo, v sobi brez telekrana, ni    upadel   .
slabotnega pihljanja od okna, ki se je    igral    ob njegovem licu.
Povedala je to, kar bi bil    povedal    on, ko bi mu bilo mogoče urediti zmedene
Najboljše knjige, je    opazil   , so tiste, ki ti povedo tisto, kar
Ko se je    vrnil    nazaj k prvemu poglavju, je že zaslišal
vrnil nazaj k prvemu poglavju, je že    zaslišal    Julijin korak na stopnicah in se dvignil
zaslišal Julijin korak na stopnicah in se    dvignil    s stola, da bi jo sprejel.
stopnicah in se dvignil s stola, da bi jo    sprejel   .
»Imam knjigo,« je    rekel   , ko sta se ločila.
Od zdolaj je    prihajal    domači zvok petja in podrsavanja s
z rdečimi rokami, ki jo je Winston    videl    pri svojem prvem obisku, je sodila
   Segel    je po knjigi, ki je ležala na tleh,
knjigi, ki je ležala na tleh, in se    usedel    ob zglavju postelje.
»Brati jo morava,« je    rekel   .
   Naslonil    si je knjigo na kolena in začel brati:
Naslonil si je knjigo na kolena in    začel    brati:
spremembah se je isti vzorec vedno znova    uveljavil   , tako kot se stabilizator vedno znova
je    rekel    Winston.
   Bral    je dalje:
Ta nauk je seveda vedno    imel    svoje privržence, toda način, kako
način, kako so ga prikazali zdaj, je    pomenil    tehtno spremembo.
predvsem Visoki potrebovali nauk, ki je    zagovarjal    hierarhično obliko družbe.
Znani zamah nihala se je    imel    izvršiti še enkrat in se potem ustaviti.
funkcije specializirati na način, ki je    favoriziral    nekatere posameznike pred drugimi;
ugled natanko v tistem trenutku, ko je    postal    uresničljiv.
spričo tega, da je okoli leta 1930    začel    prevladovati trši pogled na življenje,
in poglavitni obrisi sveta, ki se bo    vzdignil    iz prevladujoče zmešnjave, so bili
zgornjo plast delavskega razreda, je    oblikoval    in zbral pusti svet monopolne industrije
delavskega razreda, je oblikoval in    zbral    pusti svet monopolne industrije in
televizije in s tehničnim napredkom, ki je    omogočil   , da si z istim aparatom sprejemal in
je omogočil, da si z istim aparatom    sprejemal    in hkrati oddajal, se je zasebno življenje
istim aparatom sprejemal in hkrati    oddajal   , se je zasebno življenje končalo.
Angsoc, ki je    zrasel    iz poprejšnjega socialističnega gibanja
poprejšnjega socialističnega gibanja in    podedoval    njegovo frazeologijo, je realiziral
podedoval njegovo frazeologijo, je    realiziral    poglavitno postavko socialističnega
Vladajoči razred, ki bi se lahko pred vsemi    zavaroval   , bi ostal za zmerom na oblasti.
bi se lahko pred vsemi zavaroval, bi    ostal    za zmerom na oblasti.
Nihče ni nikdar    videl    Velikega brata.
smo lahko prepričani, da ne bo nikoli    umrl    in precej negotovo je že, kdaj se je
in precej negotovo je že, kdaj se je    rodil   .
mističnost Partije in preprečijo, da bi kdo    odkril    naravo današnje družbe.
če bi napredek industrijske tehnike    povzročil   , da bi jih bilo treba bolj izobraziti;
dobromislec) bo v vseh okoliščinah    vedel   , ne da bi premišljeval, kaj je pravo
v vseh okoliščinah vedel, ne da bi    premišljeval   , kaj je pravo prepričanje in kakšno
črno belo, in pozabiti, da si kdaj    verjel    v nasprotno.
smejo nikdar priznati, da se je nauk    spremenil    ali da so zamenjali političnega zaveznika.
biti tudi nezaveden, sicer bi se mu    pridružil    občutek hinavstva in z njim krivde.
nagib, nevprašljivi nagon, ki je prvi    vodil    k prevzemu oblasti in kasneje ustvaril
vodil k prevzemu oblasti in kasneje    ustvaril    dvomišljenje , Miselno policijo, neprestano
Winston se je    zavedel    tišine, tako kot se zaveš nekega novega
naslonjenim na roko, in temni koder ji je    padal    čez oči.
   Zaprl    je knjigo, jo skrbno položil na tla,
Zaprl je knjigo, jo skrbno    položil    na tla, legel in potegnil odejo čez
je knjigo, jo skrbno položil na tla,    legel    in potegnil odejo čez oba.
jo skrbno položil na tla, legel in    potegnil    odejo čez oba.
Še vedno, je    pomislil   , ni izvedel končne skrivnosti.
Še vedno, je pomislil, ni    izvedel    končne skrivnosti.
   Razumel    je kako, ni pa razumel zakaj.
Razumel je kako, ni pa    razumel    zakaj.
povedalo ničesar, česar bi že ne bil    vedel   , samo sistematiziralo je znanje, ki
sistematiziralo je znanje, ki ga je že    imel   .
Toda potem, ko ga je    prebral   , je vedel bolje kot prej, da ni blazen.
Toda potem, ko ga je prebral, je    vedel    bolje kot prej, da ni blazen.
žarek zahajajočega sonca je poševno    sijal    skoz okno in padal čez blazino.
sonca je poševno sijal skoz okno in    padal    čez blazino.
   Zaprl    je oči.
ta opazka vsebuje globoko modrost,    zaspal   .
X Ko se je    prebudil   , ga je obhajal občutek, da je dolgo
X Ko se je prebudil, ga je    obhajal    občutek, da je dolgo spal, toda bežen
ga je obhajal občutek, da je dolgo    spal   , toda bežen pogled na staromodno uro
bežen pogled na staromodno uro mu je    povedal   , da je šele dvajset trideset.
   Ležal    je in še malo podremal: potem je priplavalo
Ležal je in še malo    podremal   : potem je priplavalo z dvorišča običajno
Tudi Winston je    vstal    in se oblekel.
Tudi Winston je vstal in se    oblekel   .
Neutrudljivi glas je    pel    dalje:
nasmehi mi mučijo srce. Ko si je    zapel    pas na kombinezonu, se je napotil k
je zapel pas na kombinezonu, se je    napotil    k oknu.
mokre, kot bi bile ravnokar umite, in    imel    je občutek, da je tudi nebo umito,
   Spraševal    se je, ali se ukvarja s pranjem, da
Ko je    gledal    žensko v njeni značilni drži, z debelimi
Toda bilo je tako in navsezadnje, je    pomislil   , zakaj pa ne?
Zakaj bi    moral    plod veljati za nekaj manj vrednega
»Lepa je,« je    zamrmral   .
»To je njen slog lepote,« je    rekel    Winston.
   Držal    je voljni Julijin pas, ki ga je zlahka
voljni Julijin pas, ki ga je zlahka    obkrožal    z roko.
Iz njunih teles ne bo nikdar    prišel    otrok.
Skrivnostno spoštovanje, ki ga je    čutil    do nje, je bilo nekako pomešano s pogledom
Ne da bi do konca    prebral    knjigo, je vedel, kaj mora biti zadnja
Ne da bi do konca prebral knjigo, je    vedel   , kaj mora biti zadnja Goldsteinova
biti prepričan, da ne bo takrat, ko bo    napočil    njihov čas, svet, ki ga bodo zgradili,
Raja je nesmrtna, o tem nisi    mogel    dvomiti, ko si gledal to pogumno postavo
nesmrtna, o tem nisi mogel dvomiti, ko si    gledal    to pogumno postavo na dvorišču.
»Se spominjaš,« je    rekel   , »drozga, ki nama je pel tisti prvi
spominjaš,« je rekel, »drozga, ki nama je    pel    tisti prvi dan, na robu gozda?«
»Ni    pel    nama,« je rekla Julija.
»   Pel    je, da bi ugodil sebi.«
»Pel je, da bi    ugodil    sebi.«
»Kar    pel    je.«
»Midva sva mrtva,« je    rekel   .
»Vidva sta mrtva,« je    rekel    železni glas za njima.
Lahko je    videl    belino okoli šarenic Julijinih oči.
Njen obraz je    postal    mlečno rumen.
je še vedno imela na licih, je ostro    izstopal   , skoraj tako, kot bi ne bil v zvezi
»Vidva sta mrtva,« je    ponovil    železni glas.
»Za sliko je bilo,« je    rekel    glas.
»Zdaj vaju lahko vidimo,« je    rekel    glas.
Lahko je    ustavil    šklepetanje zob, a nad koleni ni imel
ustavil šklepetanje zob, a nad koleni ni    imel    oblasti.
»Hiša je obkoljena,« je    rekel    Winston.
»Hiša je obkoljena,« je    rekel    glas.
   Slišal    je, da je Julija stisnila zobe.
»Vseeno se lahko poslovita,« je    rekel    glas.
In nato se je    vmešal    čisto drug glas, tenak, kultiviran
tenak, kultiviran glas, ki je Winstonu    vzbudil    vtis, da ga je že slišal: »In mimogrede,
Winstonu vzbudil vtis, da ga je že    slišal   : »In mimogrede, ko smo že pri stvari.«
lestve so potisnili skozi okno, da je    zadel    ob okvir.
Nekdo je    splezal    skoz okno.
Winston ni več    trepetal   .
Celo oči je komaj    premikal   .
katerem so bila usta le reža, se je    ustavil    nasproti njega, zamišljeno tehtajoč
Winston se je    srečal    z njegovimi očmi.
Občutek golote, ker je    imel    roke sklenjene za glavo, telo in obraz
Moški je    pokazal    vrh jezika, oslinil mesto, kjer bi
Moški je pokazal vrh jezika,    oslinil    mesto, kjer bi morale biti ustnice
mesto, kjer bi morale biti ustnice in    odšel    dalje.
Nekdo je z mize    dvignil    obtežilnik za papir in ga na ognjišču
obtežilnik za papir in ga na ognjišču    zdrobil    na koščke.
Kako majhna, je    pomislil    Winston, kako majhna je zmeraj bila.
Nekdo je    zasopel    in zatopotal za njim in dobil je divjo
Nekdo je zasopel in    zatopotal    za njim in dobil je divjo brco v gleženj,
je zasopel in zatopotal za njim in    dobil    je divjo brco v gleženj, ki ga je skoraj
Eden od mož je s pestjo    udaril    Julijo v pleksus, da se je zvila kot
Winston si ni    upal    niti za milimeter obrniti glave, toda
njen mrtvaško bledi, sapo loveči obraz    prišel    v njegov zorni kot.
kljub temu manj huda kot napor, da bi    ulovil    sapo.
   Vedel    je, kako je to: strahotna, smrtna bolečina,
Winston je bežno    uzrl    njen obraz, obrnjen navzdol, rumen
licih; in to je bilo poslednje, kar je    videl    od nje.
   Stal    je mrtvaško mirno.
Nihče ga še ni    udaril   .
   Spraševal    se je, ali so dobili gospoda Charringtona.
   Spraševal    se je, kaj so storili z žensko na dvorišču.
   Opazil    je, da nujno želi urinirati, in to
z lahnim presenečenjem, kajti to je    opravil    šele pred dvema ali tremi urami.
   Opazil    je, da ura na napušču kaže devet, se
   Spraševal    se je, ali se nista z Julijo navsezadnje
Toda te misli ni    nadaljeval   .
Gospod Charrington je    stopil    v sobo.
Njegov pogled je    padel    na koščke steklenega obtežilnika.
»Poberite te črepinje,« je ostro    dejal   .
Neki moški se je ubogljivo    sklonil   .
Cockneyski naglas je    izginil   .
Winston je nenadoma    dojel   , čigav glas je slišal pred nekaj trenutki
Winston je nenadoma dojel, čigav glas je    slišal    pred nekaj trenutki na telekranu.
Charrington je še vedno    nosil    svoj stari žametni suknjič, a lasje,
Tudi očal ni    nosil   .
Winstonu je    naklonil    en sam oster pogled, kot bi hotel ugotoviti,
naklonil en sam oster pogled, kot bi    hotel    ugotoviti, ali je to on, in mu nato
ugotoviti, ali je to on, in mu nato ni več    posvečal    pozornosti.
Obraz se je le malo    spremenil   , vendar je to delovalo kot popolna
I Ni    vedel   , kje je.
Ministrstvu ljubezni, a nikakor se ni    mogel    o tem prepričati.
je bilo nizko brnenje, o katerem je    menil   , da ima nekaj opraviti z dovajanjem
minilo že štiriindvajset ur, kar je    jedel   , mogoče šestintrideset.
Še vedno ni    vedel   , morda ne bo vedel nikoli, ali je bilo
Še vedno ni vedel, morda ne bo    vedel    nikoli, ali je bilo jutro ali večer,
Odkar je bil aretiran, ni    dobil    hrane.
Kolikor mogoče mirno je    sedel    na ozki klopi, z rokami, prekrižanimi
Že se je    naučil    sedeti pri miru.
Če si    napravil    nepričakovan gib, so zavpili nate s
Predvsem je    hrepenel    po kosu kruha.
Mogoče je celo - to je    mislil    zato, ker ga je zdaj pa zdaj nekaj
Končno je skušnjava, da bi to    ugotovil   , premagala strah, potisnil je roko
da bi to ugotovil, premagala strah,    potisnil    je roko v žep.
»Smith!« je    zavpil    glas s telekrana. »6079 Smith W!«
Spet je mirno    obsedel   , z rokami, prekrižanimi na kolenu.
ga peljali na neki drug kraj, ki je    moral    biti običajni zapor ali začasna ječa,
Ni    vedel   , kako dolgo je bil tam, vsekakor nekaj
Tiho je    sedel    ob steni, stlačen med umazana telesa,
z bolečino v trebuhu, da bi se zelo    zanimal    za svojo okolico, a še je opažal osupljivo
zelo zanimal za svojo okolico, a še je    opažal    osupljivo razliko med obnašanjem partijskih
celo kričali na telekran, kadar je ta    skušal    vzpostaviti red.
V taboriščih je »v redu,« je    sklepal   , kolikor imaš dobre zveze in se znajdeš.
»Smith,« je    rekel    Winston.
Lahko bi bila, je    pomislil    Winston, njegova mati.
Nihče drug ni    govoril    z njim.
tesno tiščali druga k drugi na klopi,    ujel    med hrupom glasov nekaj na hitro zašepetanih
imenuje »soba ena nula ena,« česar ni    razumel   .
Kadar mu je postalo slabše, je    mislil    le na bolečino samo in na željo po
Kadar mu je bilo bolje, ga je    pograbil    preplah.
ko je stvari, ki se mu bodo zgodile,    predvideval    tako živo, da mu je srce hitro udarjalo
živo, da mu je srce hitro udarjalo in    zastajal    dih.
   Čutil    je udarce s pendreki po komolcih in
železom podkovanih škornjev na piščalih;    videl    se je, kako se zvija na tleh in kriči
Komaj da je    mislil    na Julijo.
Ni    mogel    osredotočiti svojih misli nanjo.
   Ljubil    jo je in je ne bo izdal, a to je bilo
Ljubil jo je in je ne bo    izdal   , a to je bilo le dejstvo, ki ga je
a to je bilo le dejstvo, ki ga je    znal    na pamet kot aritmetična pravila.
Ni    čutil    ljubezni do nje in celo to, kaj se
Na O'Briena je    mislil    pogosteje, z migljajočim upanjem.
Bratovščina, je bil    rekel   , nikdar ne skuša rešiti svojih članov.
Ni bil prepričan, da bo    uporabil    britev, tudi če dobi priložnost.
Včasih je    skušal    zračunati število porcelanskih ploščic
moralo biti lahko, ampak vedno se je    zgubil    v štetju na tej ali oni točki.
Bolj pogosto se je    spraševal   , kje je in kateri dnevni čas je.
Na tem kraju, je nagonsko    vedel   , ne bodo nikdar ugasnili luči.
To je bil kraj brez teme: zdaj je    razumel   , zakaj je bilo videti, kot da je O'Brien
zakaj je bilo videti, kot da je O'Brien    spoznal    aluzijo.
V mislih se je    selil    s kraja na kraj in skušal po telesnem
mislih se je selil s kraja na kraj in    skušal    po telesnem občutku določiti, ali sedi
bil podoben voščeni maski, je strumno    stopil    čez prag.
   Pomignil    je stražarjem zunaj, naj privedejo
Pesnik Ampleforth je    priklamal    v celico.
Ampleforth je    naredil    en ali dva negotova koraka z ene strani
mora biti tu nekje tudi izhod, in nato    začel    hoditi sem ter tja po celici.
Ni še    opazil    Winstona.
Tudi    obril    se ni že nekaj dni.
Winston se je malo    prebudil    iz otopelosti.
»Ampleforth,« je    rekel   .
Ampleforth je    obstal   , prijetno presenečen.
»O, Smith,« je    rekel   , »tudi ti!«
»Da povem po pravici -« Nerodno je    sedel    na klop nasproti Winstona.
je    rekel   .
»In si ga    zagrešil   
   Položil    si je roko na čelo in si jo za hip
si je roko na čelo in si jo za hip    pritisnil    na senca, kot bi se skušal nečesa spomniti.
za hip pritisnil na senca, kot bi se    skušal    nečesa spomniti.
»Te stvari se zgodijo,« je nejasno    začel   .
»   Mogel    sem se domisliti enega samega primera
»   Dovolil    sem, da je na koncu vrste ostala beseda
»Nisem si    mogel    pomagati!« je skoraj ogorčeno dodal
mogel pomagati!« je skoraj ogorčeno    dodal    in dvignil obraz, da bi pogledal Winstona.
pomagati!« je skoraj ogorčeno dodal in    dvignil    obraz, da bi pogledal Winstona.
ogorčeno dodal in dvignil obraz, da bi    pogledal    Winstona.
»Cele dneve sem    naprezal    možgane.«
Izraz njegovega obraza se je    spremenil   .
intelektualna vročica, veselje pikolovca, ki je    odkril    nepomembno dejstvo, mu je sijala skoz
»Ali ti je kdaj prišlo na misel,« je    dejal   , »kako celotno zgodovino angleške poezije
je    rekel   .
»Na to sem komaj    pomislil   
oči so preletele stene, kot bi na pol    pričakoval   , da bo nekje našel okno.
kot bi na pol pričakoval, da bo nekje    našel    okno.
klic s telekrana brez očitnega povoda    velel   , naj bosta tiho.
Winston je    sedel    mirno, s prekrižanimi rokami.
Ampleforth, prevelik, da bi bil udobno    sedel    na preozki klopi, se je nemirno presedal
sedel na preozki klopi, se je nemirno    presedal    z ene strani na drugo, sklepajoč mlahave
Telekran je    zalajal    nanj, naj bo pri miru.
Čas je    mineval   .
minutah, morda zdaj, bo topot škornjev    pomenil   , da je prišel on na vrsto.
zdaj, bo topot škornjev pomenil, da je    prišel    on na vrsto.
Mladi častnik hladnega obraza je    stopil    v celico.
Z bežno kretnjo roke je    pokazal    na Amplefortha.
»Soba 101,« je    rekel   .
Ampleforth je nerodno    odkorakal    ven med stražnike, z nekoliko vznemirjenim,
   Imel    je le šest misli.
Ko so se vrata odprla, je zračni val    prinesel    močan vonj po mrzlem znoju.
V celico je    prišel    Parsons.
   Nosil    je kratke hlače iz kakija in športno
Tokrat je Winston    osupnil    tako, da je pozabil nase.
Tokrat je Winston osupnil tako, da je    pozabil    nase.
»Ti tukaj!« je    rekel   .
Parsons je    ošinil    Winstona s pogledom, v katerem ni bilo
   Začel    se je krčevito sprehajati gor in dol,
Vsakič, ko je    zravnal    zalita kolena, je bilo jasno, da trepetajo.
razprt, strmeč pogled, kot bi hočeš nočeš    moral    buljiti v nekaj v srednji razdalji.
je    rekel    Winston.
»Miselni zločin!« je    rekel    Parsons skoraj ihte.
Zvok njegovega glasu je takoj    izdajal    popolno priznavanje krivde in nekakšne
   Postal    je pred Winstonom in se začel sklicevati
Postal je pred Winstonom in se    začel    sklicevati nanj : »Saj ne verjameš,
ustrelijo te, če v resnici nisi ničesar    zagrešil    - samo misli, nad katerimi nimaš oblasti?«
»   Skušal    sem storiti vse za Partijo, kaj nisem?«
»   Odnesel    jo bom s petimi leti, ne misliš tako?«
bi me ubili, ker sem enkrat samkrat    šel    s tira?«
je    vprašal    Winston.
»Seveda sem kriv,« je    zavpil    Parsons z uslužnim pogledom na telekran.
Njegov žabji obraz je    postal    mirnejši in dobil celo rahlo svetohlinski
Njegov žabji obraz je postal mirnejši in    dobil    celo rahlo svetohlinski izraz.
grozna stvar, stari,« je bombastično    dejal   .
»Pograbi te lahko, ne da bi sam    vedel   
»A veš, kje je mene    zagrabil   
»Bil sem,    delal    sem, skušal opraviti svoj delež - nikdar
»Bil sem, delal sem,    skušal    opraviti svoj delež - nikdar sploh
opraviti svoj delež - nikdar sploh nisem    vedel   , da imam kakšno slabo stvar v glavi.«
»In potem sem    začel    govoriti v spanju.«
   Znižal    je glas, tako kot nekdo, ki mora iz
»Ja, to sem    govoril   
»Zdi se, da sem    govoril    znova in znova.«
vesel sem, da so me dobili, preden sem    šel    še dalje.«
»Veš, kaj jim bom    rekel   , ko bom šel pred sodnike?«
»Veš, kaj jim bom rekel, ko bom    šel    pred sodnike?«
»Hvala« jim bom    rekel   , »hvala, da ste me rešili, preden je
»Kdo te je    naznanil   
je    rekel    Winston.
»Moja hčerkica,« je    rekel    z nekakšnim žalostnim ponosom Parsons.
»Slišala, kaj sem    govoril    in že naslednji dan pohitela k patrolam.«
»To vsekakor kaže, da sem jo    vzgojil    v pravem duhu.«
   Napravil    je še nekaj krčevitih gibov gor in
gor in dol ter se večkrat hrepeneče    ozrl    po straniščni školjki.
Potem je nenadoma    spustil    dol kratke hlače.
»Oprosti, stari,« je    rekel   .
   Telebnil    je z debelo zadnjico na školjko.
Winston si je z rokami    pokril    obraz.
»Smith!« je    zavpil    glas s telekrana. »6079 Smith W!«
Winston je    odkril    obraz.
Parsons je    uporabljal    stranišče glasno in obilno.
so poslali v Sobo 101 in Winston je    opazil   , da se je zdela, kot da se je skrčila
   Prišel    je čas, ki bi bil popoldan, če so ga
Nasproti Winstona je    sedel    mož z obrazom brez brade in velikimi
lica so bila zdolaj tako polna, da si    moral    verjeti, da ima tam zatlačene majhne
se hitro obrnile drugam, če je s kom    križal    pogled.
zunanjost je bila takšna, da je Winstona    preletel    hipen srh.
Mož je    sedel    na klop nedaleč od Winstona.
Winston ga ni znova    pogledal   , a izmučeni, lobanji podobni obraz
tako živ v njegovem duhu, kot bi ga    imel    tik pred očmi.
Nenadoma je    spoznal   , za kaj gre.
Mož je    umiral    od stradanja.
Takoj se je    začel    nemirno presedati na sedežu.
Nazadnje je    vstal   , nerodno odkrevsal čez celico, segel
Nazadnje je vstal, nerodno    odkrevsal    čez celico, segel v žep kombinezona
vstal, nerodno odkrevsal čez celico,    segel    v žep kombinezona in z osramočenim
kombinezona in z osramočenim obrazom    ponudil    umazan kos kruha možu z obrazom lobanje.
Mož brez brade je    planil    na svoje mesto.
Mož z obrazom lobanje je hitro    vrgel    roke za hrbet, kot bi kazal vsemu svetu,
je hitro vrgel roke za hrbet, kot bi    kazal    vsemu svetu, da je zavrnil dar.
hrbet, kot bi kazal vsemu svetu, da je    zavrnil    dar.
»Bumstead!« je    zarjovel    glas. »2713 Bumstead J!«
Mož brez brade je    spustil    kruh na tla.
»Obstoj, kjer si,« je    rekel    glas.
Mož brez brade je    ubogal   .
Ko je mladi častnik    vstopil    in stopil vstran, se je izza njega
Ko je mladi častnik vstopil in    stopil    vstran, se je izza njega pojavil majhen,
in stopil vstran, se je izza njega    pojavil    majhen, čokat stražnik z velikanskimi
   Postavil    se je nasproti moža brez brade in nato,
častnikov znak, podprt z vso težo telesa    poslal    strašen udarec naravnost v usta moža
Za hip je    obležal    kot omamljen, medtem ko mu je temna
Potem se je    prevalil    in se negotovo dvignil na roke in
Potem se je prevalil in se negotovo    dvignil    na roke in kolena.
Mož brez brade se je    vzpel    nazaj na svoj prostor.
obrazu, z več krivde kot prej, kakor bi    skušal    odkriti, koliko ga drugi prezirajo
Z majhnim gibom je častnik    pokazal    na moža z obrazom lobanje.
»Soba 101,« je    rekel   .
Mož se je s sklenjenimi rokami    vrgel    na kolena.
»Častnik!« je    kričal   .
»Ali vam nisem že vse    povedal   
»Ničesar ni, česar ne bi    priznal   , ničesar!«
povejte mi, kaj in vse bom nemudoma    priznal   
»Napišite in    podpisal    bom - karkoli !«
»Soba 101,« je    rekel    častnik.
Možev obraz, že tako zelo bled, je    spremenil    barvo, čeprav bi Winston ne bil verjel,
spremenil barvo, čeprav bi Winston ne bil    verjel   , da je to mogoče.
»Storite karkoli z menoj !« je    tulil   .
»Samo povejte mi, kdo je in    povedal    vam bom vse, kar hočete.«
prerežete grla pred mojimi očmi in    stal    bom in gledal.«
grla pred mojimi očmi in stal bom in    gledal   
»Soba 101,« je    rekel    častnik.
Mož se je divje    ozrl    po drugih jetnikih, kot bi bil mislil,
ozrl po drugih jetnikih, kot bi bil    mislil   , da lahko postavi kako drugo žrtev
   Stegnil    je suho roko.
tisti, ki ga morate vzeti, ne jaz !« je    zakričal   .
»Niste slišali, kaj je    govoril    potem, ko so ga udarili v obraz.«
»Dajte mi priložnost, pa vam bom    povedal    vsako besedico.«
Možev glas se je    zvišal    v vreščanje.
»Niste ga slišali!« je    ponovil   .
A tisti trenutek se je    vrgel    čez tla celice in zagrabil eno od železnih
trenutek se je vrgel čez tla celice in    zagrabil    eno od železnih nog, ki so podpirale
   Spustil    se je v tuljenje brez besed kot žival.
pograbili, da bi ga odtrgali proč, pa se je    oklepal    s presenetljivo močjo.
Zavijanje je prenehalo; mož ni    imel    več sape za nič drugega kot za oklepanje.
Potem se je    oglasil    drugačen krik.
»Soba 101,« je    rekel    častnik.
Moža so odpeljali, negotovo je    stopal    s sklonjeno glavo, ter pestoval razbito
negotovo je stopal s sklonjeno glavo, ter    pestoval    razbito roko; vsa bojevitost ga je
ozki klopi je bila taka, da je pogosto    vstal    in hodil naokrog, ne da bi ga telekran
je bila taka, da je pogosto vstal in    hodil    naokrog, ne da bi ga telekran posvaril.
hodil naokrog, ne da bi ga telekran    posvaril   .
Kos kruha je še    ležal    tam, kamor ga je spustil mož brez brade.
kruha je še ležal tam, kamor ga je    spustil    mož brez brade.
bilo treba velikega napora, da ga ni    gledal   , a zdaj se je lakota umaknila žeji.
   Vstajal    je, ker bolečina v kosteh ni bila več
več znosna, pa nato spet skoraj takoj    sedel   , ker je bil preveč vrtoglav, da bi
preveč vrtoglav, da bi bil gotov, ali bo    ostal    na nogah.
Kadarkoli je vsaj malo    obvladal    telesne občutke, se je groza vrnila.
Včasih je s pojemajočim upanjem    mislil    na O'Briena in britev.
   Mogel    si je misliti, da britev lahko pride
Bolj medlo je    mislil    na Julijo.
   Mislil    je: »Če bi lahko rešil Julijo s tem,
Mislil je: »Če bi lahko    rešil    Julijo s tem, da bi podvojil lastno
bi lahko rešil Julijo s tem, da bi    podvojil    lastno bolečino, bi to storil?«
bi podvojil lastno bolečino, bi to    storil   
bila le razumska odločitev, ki jo je    napravil   , ker je vedel, da jo mora napraviti.
odločitev, ki jo je napravil, ker je    vedel   , da jo mora napraviti.
   Občutil    pa je ni.
Na tem kraju nisi    mogel    čutiti ničesar razen bolečine in vnaprejšnje
bolečine in vnaprejšnje gotovosti, da boš    trpel    bolečino.
   Vstopil    je O'Brien.
Winston je    planil    na noge.
Prvikrat v mnogih letih je    pozabil    na navzočnost telekrana.
»Tudi vas so dobili!« je    vzkliknil   .
»Dobili so me že zdavnaj,« je    rekel    O'Brien z blago, skoraj obžalujočo
   Stopil    je vstran.
Izza njega se je    pojavil    širokopleč stražnik z dolgim črnim
»   Vedel    si to, Winston,« je rekel O'Brien.
»Vedel si to, Winston,« je    rekel    O'Brien.
»   Vedel    si to - od nekdaj si vedel.«
»Vedel si to - od nekdaj si    vedel   
Da, je    videl    zdaj, to je od nekdaj vedel.
Da, je videl zdaj, to je od nekdaj    vedel   .
Edino, za kar je    imel    oči, je bil pendrek v stražnikovih
Skoraj omrtvičen je    padel    na kolena, oklepajoč se udarjenega
Svetloba se je razjasnila in lahko je    videl   , da onadva zviška gledata nanj.
Stražnik se je    smejal    njegovemu zvijanju.
bolečine ni junakov, ni junakov, je    mislil    spet in spet, ko se je zvijal na tleh
junakov, je mislil spet in spet, ko se je    zvijal    na tleh in se jalovo držal za onesposobljeno
ko se je zvijal na tleh in se jalovo    držal    za onesposobljeno levico.
II    Ležal    je na nečem, kar je čutil kot taboriščno
Ležal je na nečem, kar je    čutil    kot taboriščno posteljo, samo da je
bil nekako pritrjen nanjo, da se ni    mogel    premakniti.
Ob strani je    stal    O'Brien in pozorno gledal dol proti
Ob strani je stal O'Brien in pozorno    gledal    dol proti njemu.
Na drugi strani je    stal    moški v belem plašču, držeč podkožno
njegove oči odprte, je le postopoma    dojemal    svojo okolico.
   Imel    je vtis, da vznika v to sobo iz nekega
Kako dolgo je bil tam spodaj, ni    vedel   .
Odkar so ga zaprli, še ni    videl    teme ali dnevne svetlobe.
Kasneje je    spoznal   , da je vse tisto, kar se je nato zgodilo,
vohunstvo, sabotaža in podobno - ki jo je    moral    vsakdo praviloma priznati.
dolgo je pretepanje trajalo, se ni    mogel    spomniti.
Bili so časi, ko se je    kotalil    po tleh, brez sramu kot žival, zvijajoč
se brcam, s tem pa je kratko in malo    privabljal    več in več brc, v rebra, v trebuh,
naprej pretepajo, temveč to, da se ni    mogel    prisiliti, da bi izgubil zavest.
to, da se ni mogel prisiliti, da bi    izgubil    zavest.
ga živci tolikanj zapustili, da je    začel    kričati za usmiljenje, še preden se
pomaknjeno nazaj za udarec, dovolj, da je    stresal    priznanja resničnih in umišljenih zločinov.
Bili so drugi časi, ko je    začel    s sklepom, da ne bo priznal ničesar,
časi, ko je začel s sklepom, da ne bo    priznal    ničesar, ko je bilo treba vsako besedo
besedo izsiliti iz njega, medtem ko je    lovil    sapo od bolečine, in bili so časi,
bolečine, in bili so časi, ko je slabotno    skušal    narediti kompromis in si je govoril:
skušal narediti kompromis in si je    govoril   : »Priznal bom, ampak ne še.«
narediti kompromis in si je govoril: »   Priznal    bom, ampak ne še.«
tri brce, dve brci in potem jim bom    povedal   , kar bodo hoteli.«
Včasih so ga tepli, da je komaj še    stal   , ga nato vrgli kot vrečo krompirja
celice, pustili nekaj ur, da si je    oddahnil   , potem pa ga privedli ven in spet pretepali.
   Spominjal    se je tudi daljših obdobij okrevanja.
   Spominjal    se jih je megleno, ker jih je preživel
Spominjal se jih je megleno, ker jih je    preživel    večidel v spanju ali omamljenosti.
   Spominjal    se je celice z lesenim pogradom, nekakšne
   Spominjal    se je čemernega brivca, ki mu je prihajal
Spominjal se je čemernega brivca, ki mu je    prihajal    brit brado in porezat lase, in poslovnih,
in mu zabadali igle v roko, da bi    zaspal   .
izmenično obdelovali v času, ki je    trajal    - mislil je, pa ni bil prepričan -
izmenično obdelovali v času, ki je trajal -    mislil    je, pa ni bil prepričan - po deset
na eni nogi, mu prepovedali, da bi    šel    urinirat, mu svetili s slepečimi lučmi
slepečimi lučmi v obraz, dokler ni    imel    oči polnih solz; a cilj tega je bil
nastavljali pasti, preobračali vse, kar je    rekel   , dokazujoč mu pri vsakem koraku laži
koraku laži in protislovja, dokler ni    začel    jokati tako od sramu kot od živčne
Včasih je    jokal    po šestkrat na enem samem zasliševanju.
zbudila željo odpraviti zlo, ki ga je    storil   .
   Postal    je preprosto usta, ki izpovedujejo,
   Priznal    je umor znamenitih partijcev, razširjanje
   Priznal    je, da je bil od Eastazije plačan vohun
   Priznal    je, da je vernik, občudovalec kapitalizma,
   Priznal    je, da je umoril svojo ženo, čeprav
Priznal je, da je    umoril    svojo ženo, čeprav je vedel in so tudi
da je umoril svojo ženo, čeprav je    vedel    in so tudi zasliševalci morali vedeti,
   Priznal    je, da je bil leta in leta v osebnih
skoraj vsakega človeka, ki ga je kdaj    poznal   .
svetla ali temna, kajti on je lahko    videl    le dvoje oči.
njegove roke je počasi in pravilno    tiktakal    nekakšen instrument.
Nenadoma je    poletel    s sedeža, se potopil v oči in pogoltnile
Nenadoma je poletel s sedeža, se    potopil    v oči in pogoltnile so ga.
Mož v belem plašču je    prebiral    številke.
Noter je    prikorakal    častnik z voščenim obrazom, sledila
»Soba 101,« je    rekel    častnik.
Mož v belem plašču se ni    obrnil   .
Tudi    pogledal    ni Winstona, gledal je le številke.
Tudi pogledal ni Winstona,    gledal    je le številke.
   Kotalil    se je po mogočnem hodniku, kilometer
   Priznaval    je vse, celo tisto, kar mu je uspelo
Celotno zgodbo svojega življenja je    pripovedoval    poslušalstvu, ki jo je že poznalo.
bile položene v prihodnost, je nekako    preskočil    in se niso zgodile.
   Pognal    se je z lesenega pograda na pol prepričan,
lesenega pograda na pol prepričan, da je    slišal    O'Brienov glas.
Skozi vse zasliševanje je    imel    občutek, čeprav ga ni nikoli videl,
je imel občutek, čeprav ga ni nikoli    videl   , da je O'Brien ob njegovem komolcu,
O'Brien je bil tisti, ki je vse    uravnaval   .
On je bil tisti, ki je    poslal    stražnike nad Winstona in jim preprečil,
poslal stražnike nad Winstona in jim    preprečil   , da bi ga ubili.
On je bil tisti, ki je    odločal   , kdaj naj Winston vrešči od bolečine,
On je bil tisti, ki je    postavljal    vprašanja in sugeriral odgovore.
tisti, ki je postavljal vprašanja in    sugeriral    odgovore.
In enkrat, Winston se ni    mogel    spomniti, ali je bilo to v omamljenem
trenutku budnosti - mu je neki glas    zamrmral    v uho: »Ne skrbi, Winston, v moji oskrbi
»Zdaj je    prišel    odločilni preobrat.«
»   Rešil    te bom, napravil te bom popolnega.«
»Rešil te bom,    napravil    te bom popolnega.«
glas, a bil je isti glas, ki mu je bil    rekel   : »Srečala se bova na kraju, kjer ni
Ni se    spominjal    zadnjega zasliševanja.
   Ležal    je plosko na hrbtu in se ni mogel premakniti.
Ležal je plosko na hrbtu in se ni    mogel    premakniti.
O'Brien ga je    gledal    od zgoraj navzdol resno in skoraj žalostno.
Bil je starejši, kot je    mislil    Winston, morda jih je imel oseminštirideset
kot je mislil Winston, morda jih je    imel    oseminštirideset ali petdeset.
»   Povedal    sem ti,« je rekel O'Brien, »da se bova
»Povedal sem ti,« je    rekel    O'Brien, »da se bova tukaj srečala,
»Da,« je    rekel    Winston.
O'Brienove roke, mu je val bolečine    preplavil    telo.
je bila grozljiva bolečina, ker ni    mogel    videti, kaj se dogaja, in imel je občutek,
ni mogel videti, kaj se dogaja, in    imel    je občutek, da mu zadajajo nekakšno
Ni    vedel   , ali se ta stvar res dogaja ali pa
   Stisnil    je zobe in težko dihal skozi nos, prizadevajoč
Stisnil je zobe in težko    dihal    skozi nos, prizadevajoč si ostati kolikor
»Bojiš se, Winston,« je    rekel    O'Brien, opazujoč njegov obraz, »da
Winston ni    odgovoril   .
O'Brien je    potegnil    vzvod nazaj na številčnico.
Val bolečine je    uplahnil    skoraj tako hitro, kot je prišel.
uplahnil skoraj tako hitro, kot je    prišel   .
»To je bilo štirideset,« je    rekel    O'Brien.
»Če mi boš    pravil    laži, se poskušal na kakršenkoli način
»Če mi boš pravil laži, se    poskušal    na kakršenkoli način izmikati ali celo
inteligenčno stopnjo, boš še tisti hip    kričal    od bolečine.«
»Da,« je    rekel    Winston.
Zamišljeno si je    popravil    očala na nosu in stopil korak ali dva
Zamišljeno si je popravil očala na nosu in    stopil    korak ali dva gor in dol.
Kadar je    govoril   , je bil njegov glas prijazen in potrpežljiv.
   Imel    je videz zdravnika, učitelja, celo
si skrbi zaradi tebe, Winston,« je    rekel   , »ker si vreden skrbi.«
»To veš že leta, čeprav si se    boril    proti tej vednosti.«
»Nikdar se nisi    zdravil   , ker tega nisi hotel.«
»Nikdar se nisi zdravil, ker tega nisi    hotel   
Winston je    zajel    sapo.
   Odprl    je usta, da bi govoril, pa nato ni
Odprl je usta, da bi    govoril   , pa nato ni spregovoril.
je usta, da bi govoril, pa nato ni    spregovoril   .
Ni    mogel    odtrgati oči s številčnice.
O'Brien ga je    ustavil    z gibom roke.
»Drug primer,« je    rekel   .
»   Verjel    si, da trije možje, trije nekdanji
»   Verjel    si, da si videl nesporen dokumentarni
»Verjel si, da si    videl    nesporen dokumentarni dokaz, ki priča,
je to neka fotografija, o kateri si    imel    privid.«
»   Verjel    si, da si jo res držal v svojih rokah.«
»Verjel si, da si jo res    držal    v svojih rokah.«
Pravokoten kot papirja se je    prikazal    med O'Brienovimi prsti.
New Yorku, fotografija, na katero je    naletel    pred enajstimi leti in jo nemudoma
pred enajstimi leti in jo nemudoma    uničil   .
Ampak    videl    jo je, nedvomno jo je videl!
Ampak videl jo je, nedvomno jo je    videl   !
   Naredil    je obupen, smrten napor, da bi osvobodil
Naredil je obupen, smrten napor, da bi    osvobodil    vrhnjo polovico telesa.
Za trenutek je celo    pozabil    številčnico.
Vse, kar si je    želel   , je bilo znova držati fotografijo med
»Obstaja!« je    vzkliknil   .
»Ne,« je    rekel    O'Brien.
   Stopil    je čez sobo.
O'Brien je    dvignil    rešetko.
Neviden se je slabotni košček papirja    zvrtinčil    v toku toplega zraka in izginil v ognjenem
papirja zvrtinčil v toku toplega zraka in    izginil    v ognjenem plamenu.
O'Brien se je    obrnil    od stene.
»Pepel,« je    rekel   .
»Jaz se je ne spomnim,« je    rekel    O'Brien.
   Imel    je občutek smrtne nemoči.
popolnoma mogoče, da je O'Brien res    pozabil    na fotografijo.
In če je bilo tako, potem bo tudi    pozabil   , kako je zanikal, da se je spominjal
tako, potem bo tudi pozabil, kako je    zanikal   , da se je spominjal in pozabil akt
pozabil, kako je zanikal, da se je    spominjal    in pozabil akt pozabljenja.
kako je zanikal, da se je spominjal in    pozabil    akt pozabljenja.
Kako bi se    mogel    prepričati, da je vse to le zvijača?
O'Brien ga je zamišljeno    gledal    od zgoraj navzdol.
Bolj kot kdaj je    imel    videz učitelja, ki se muči s trmastim,
obravnava oblast nad preteklostjo,« je    rekel   .
sedanjost, obvladuje preteklost,« je pokorno    ponovil    Winston.
sedanjost, obvladuje preteklost,« je    rekel    O'Brien, kimajoč v počasnem pritrjevanju.
Spet se je na Winstona    spustil    občutek nemoči.
Ne le, da ni    vedel   , ali je »da« ali »ne« odgovor, ki ga
je »da« ali »ne« odgovor, ki ga bo    rešil    pred bolečino; celo tega ni vedel,
bo rešil pred bolečino; celo tega ni    vedel   , za kateri odgovor misli, da je pravi.
O'Brien se je rahlo    nasmejal   .
»Ti nisi metafizik, Winston,« je    rekel   .
»Do tega trenutka nisi nikdar    razmišljal   , kaj pojmujemo z eksistenco.«
»   Zastavil    bom natančneje.«
je    zavpil    Winston, spet za trenutek pozabljajoč
   Položil    je roko na številčnico.
»Nasprotno,« je    rekel   , »ti ga nisi obvladoval.«
»Nasprotno,« je rekel, »ti ga nisi    obvladoval   
»Tu si, ker nisi    uspel    v ponižnosti, v samodisciplini.«
»Nisi se    hotel    ukloniti, kar je cena za duševno zdravje.«
Za nekaj trenutkov je    premolknil   , kot bi dovoljeval, da se to, kar je
nekaj trenutkov je premolknil, kot bi    dovoljeval   , da se to, kar je govoril, usede.
kot bi dovoljeval, da se to, kar je    govoril   , usede.
»Ali se spomniš, da si    zapisal    v dnevnik, Svoboda pomeni svobodo reči,
»Da,« je    rekel    Winston.
O'Brien je    iztegnil    kvišku levico, s hrbtom proti Winstonu,
Winstona je    oblil    znoj po vsem telesu.
Zrak mu je    vdiral    v pljuča in spet uhajal v globokih
Zrak mu je vdiral v pljuča in spet    uhajal    v globokih vzdihih, ki jih tudi s
vzdihih, ki jih tudi s stiskanjem zob ni    mogel    ustaviti.
O'Brien ga je    opazoval   , še vedno z iztegnjenimi štirimi prsti.
   Povlekel    je vzvod nazaj.
Igla se je morala spet dvigniti, pa ni    gledal    nanjo .
Nenadoma je    sedel    pokonci z O'Brienovo roko okrog ramen.
Morda je za nekaj sekund    izgubil    zavest.
Bilo mu je zelo hladno, neobrzdano je    drgetal   , zobje so mu šklepetali, solze so se
Za trenutek se je kot otrok    oklepal    O'Briena, čudno potolažen od težke
   Imel    je občutek, da je O'Brien njegov zaščitnik,
vira, in da je O'Brien tisti, ki ga bo    rešil    pred njo.
»Počasen učenec si, Winston,« je    rekel    O'Brien blago.
je    ihtel   .
   Položil    je Winstona na posteljo.
Prijem na udih je znova    zagrabil   , a bolečina je upadla in drhtenje je
O'Brien je z glavo    pomignil    možu v belem plašču, ki je med vso
ki je med vso proceduro nepremično    stal   .
Mož v belem plašču se je    sklonil    in od blizu pogledal v Winstonove oči,
belem plašču se je sklonil in od blizu    pogledal    v Winstonove oči, potipal pulz, položil
od blizu pogledal v Winstonove oči,    potipal    pulz, položil uho na prsni koš, potrkal
pogledal v Winstonove oči, potipal pulz,    položil    uho na prsni koš, potrkal tu pa tam;
potipal pulz, položil uho na prsni koš,    potrkal    tu pa tam; potem je pokimal O'Brienu.
prsni koš, potrkal tu pa tam; potem je    pokimal    O'Brienu.
»Znova,« je    rekel    O'Brien.
Tokrat je    zaprl    oči.
   Vedel    je, da so prsti še tam, in še vedno
   Prenehal    je opažati, ali kriči ali ne.
   Odprl    je oči.
O'Brien je    potegnil    vzvod nazaj.
»   Videl    bi jih pet, če bi mogel.«
»Videl bi jih pet, če bi    mogel   
»Znova,« je    rekel    O'Brien.
Winston se je lahko le v presledkih    spomnil   , zakaj ta bolečina.
   Skušal    jih je prešteti, ni se spominjal, zakaj.
Skušal jih je prešteti, ni se    spominjal   , zakaj.
   Vedel    je le, da jih je nemogoče prešteti,
Ko je    odprl    oči, je ugotovil, da še vedno vidi
Ko je odprl oči, je    ugotovil   , da še vedno vidi isto stvar.
Spet je    zaprl    oči.
»Bolje,« je    rekel    O'Brien.
   Odprl    je oči in se hvaležno ozrl k O'Brienu.
Odprl je oči in se hvaležno    ozrl    k O'Brienu.
obraz, tako grd in tako inteligenten, je    občutil    silno ganjenost v srcu.
Če bi se lahko    premaknil   , bi iztegnil roko in jo položil na
Če bi se lahko premaknil, bi    iztegnil    roko in jo položil na O'Brienovo ramo.
lahko premaknil, bi iztegnil roko in jo    položil    na O'Brienovo ramo.
Nikoli ga ni    ljubil    bolj globoko kot ta hip, pa ne le zato,
globoko kot ta hip, pa ne le zato, ker je    ustavil    bolečino.
O'Brien prijatelj ali sovražnik, se je    povrnil   .
O'Brien ga je    mučil    do roba blaznosti in prav kmalu, to
prav kmalu, to je bilo gotovo, ga bo    poslal    v smrt.
O'Brien ga je    gledal    navzdol z izrazom, ki je vzbujal misel,
je gledal navzdol z izrazom, ki je    vzbujal    misel, da je morda tudi njega obšla
Ko je    spregovoril   , je bil zvok njegovega glasu lahkoten
je    rekel   .
»Ne!« je    vzkliknil    O'Brien.
Njegov glas se je nenavadno    spremenil    in obraz mu je nenadoma postal strog
nenavadno spremenil in obraz mu je nenadoma    postal    strog in živahen.
»Bi    hotel    razumeti, Winston, da nihče, ki ga
nas tisti bedasti prekrški, ki si jih    zagrešil   
   Sklanjal    se je nad Winstona.
velikanski in ostudno grd, ker ga je    gledal    od spodaj.
Ko bi bil    mogel   , bi se bil zaril globlje v posteljo.
Ko bi bil mogel, bi se bil    zaril    globlje v posteljo.
da bo O'Brien iz čiste objestnosti    zavrtel    številčnico.
A tisti hip se je O'Brien    odvrnil   .
   Naredil    je korak ali dva gor in dol.
Potem je manj strastno    nadaljeval   :
»   Bral    si o verskih preganjanjih v preteklosti.«
vsa sramota inkvizitorju, ki jih je    zažgal   
reve, ki so priznavale vse, kar si jim    položil    na usta, ki so se skrivale za psovke,
»Nikdar ne boš    obstajal   
je    pomislil    Winston s hipno grenkobo.
O'Brien je    zadržal    korak, kot bi Winston misel glasno
korak, kot bi Winston misel glasno    izgovoril   .
obraz z nekoliko zoženimi očmi se je    približal   .
uničiti, tako da ne bo nič, kar si    rekel    ali storil, niti najmanj spremenilo
tako da ne bo nič, kar si rekel ali    storil   , niti najmanj spremenilo stvari, se
»Da,« je    rekel    Winston.
O'Brien se je lahno    nasmehnil   .
»Kaj ti nisem ravnokar    povedal   , da se razlikujemo od preganjalcev
»Ko se nam boš nazadnje    predal   , mora biti to iz tvoje svobodne volje.«
»V starih časih je krivoverec    šel    na grmado še vedno krivoveren, razlagajoč
izdajalce, v katerih nedolžnost si nekdaj    verjel    - Jonesa, Aaronsona in Rutherford -
»Jaz sem sam    sodeloval    pri njihovih zaslišanjih.«
»   Videl    sem, kako so počasi klonili, cvilili
Njegov glas je    postal    skoraj sanjav.
Ne pretvarja se, je    mislil    Winston, on ni hinavec, verjame v vsako
   Opazoval    je težko, a miline polno postavo, ki
Ni bilo misli, ki bi jo on kdaj    domislil    ali lahko pomislil, ki bi je O'Brien
ki bi jo on kdaj domislil ali lahko    pomislil   , ki bi je O'Brien že dolgo ne bil poznal,
pomislil, ki bi je O'Brien že dolgo ne bil    poznal   , precenil in zavrgel.
je O'Brien že dolgo ne bil poznal,    precenil    in zavrgel.
že dolgo ne bil poznal, precenil in    zavrgel   .
Njegov duh je    zajemal    v sebi Winstonovega duha.
O'Brien se je    ustavil    in se ozrl k Winstonu.
O'Brien se je ustavil in se    ozrl    k Winstonu.
Njegov glas je spet    postal    strog.
predstavljaj si, Winston, da se boš    rešil   , pa če se nam še tako popolnoma vdaš.«
»Nikomur, ki je kdaj    zgrešil    pot, ni prizaneseno.«
življenjsko dobo, nam še vedno ne boš    ušel   
ti bodo stvari, po katerih si ne boš    mogel    opomoči, pa če živiš tisoč let.«
»Nikdar več ne boš    zmogel    običajnih človeških čustev.«
   Premolknil    je in dal možu v belem plašču znak.
Premolknil je in    dal    možu v belem plašču znak.
Winston se je    zavedal   , da mu potiskajo neki težak aparat
O'Brien se je    usedel    poleg postelje, tako da je bil njegov
»Tri tisoč,« je čez Winstonovo glavo    rekel    mož v belem plašču.
   Vztrepetal    je.
O'Brien je pomirljivo, skoraj prijazno    položil    svojo roko na njegovo.
»Tokrat ne bo bolelo,« je    rekel   .
Tisti hip je    začutil    strahotno eksplozijo, oziroma nekaj,
Čeprav je že    ležal    na hrbtu, ko se je to zgodilo, je imel
ležal na hrbtu, ko se je to zgodilo, je    imel    čuden občutek, da ga je vrglo v ta
Strahoten neboleč udarec ga je popolnoma    porazil   .
Ko se mu je spet    povrnil    vid, se je spomnil, kdo in kje da je,
Ko se mu je spet povrnil vid, se je    spomnil   , kdo in kje da je, ter spoznal obraz,
se je spomnil, kdo in kje da je, ter    spoznal    obraz, ki je strmel v njegovega.
kje da je, ter spoznal obraz, ki je    strmel    v njegovega.
»Ne bo dolgo trajalo,« je    rekel    O'Brien.
Winston je    pomislil   .
   Vedel    je, kaj pomeni Oceanija in da je sam
   Spomnil    se je tudi Evrazije in Eastazije, kdo
Eastazije, kdo pa je s kom v vojni, ni    vedel   .
Pravzaprav se sploh ni    zavedal   , da je kakšna vojna.
»Pred enajstimi leti si    ustvaril    legendo o treh možeh, ki so bili obsojeni
»   Pretvarjal    si se, da si videl kos papirja, ki
»Pretvarjal si se, da si    videl    kos papirja, ki je dokazoval njihovo
se, da si videl kos papirja, ki je    dokazoval    njihovo nedolžnost.«
»To si si    izmislil    in kasneje začel verjeti.«
»To si si izmislil in kasneje    začel    verjeti.«
spomniš tistega trenutka, ko si si to    izmislil   
»Ravnokar sem ti    kazal    prste na roki.«
»   Videl    si pet prstov.«
O'Brien je    iztegnil    prste na svoji levici, s skritim palcem
In res jih je    videl   , za bežen hip, preden se je prizorišče
   Videl    je pet prstov in to ni bilo popačeno.
A bil je trenutek - ni    vedel   , kako dolg, trideset sekund morda -
gotovosti, ko je vsak O'Brienov namig    izpolnil    zaplato praznine in postal absolutna
namig izpolnil zaplato praznine in    postal    absolutna resnica in ko je bilo dva
Ta trenutek je    zbledel   , še preden je O'Brien spustil roko,
trenutek je zbledel, še preden je O'Brien    spustil    roko, toda čeprav ga ni mogel znova
O'Brien spustil roko, toda čeprav ga ni    mogel    znova doseči, se ga je zlahka spomnil,
mogel znova doseči, se ga je zlahka    spomnil   , kot se človek spominja živega doživetja
»Zdaj vidiš,« je    rekel    O'Brien, »da je to vsekakor mogoče.«
»Da,« je    rekel    Winston.
O'Brien je z zadovoljnim izrazom    vstal   .
Onstran njega, na levi, je Winston    videl    moža v belem plašču, ki je prelomil
Winston videl moža v belem plašču, ki je    prelomil    ampulo in potegnil nazaj bat na brizgalki.
belem plašču, ki je prelomil ampulo in    potegnil    nazaj bat na brizgalki.
O'Brien se je z nasmehom    obrnil    k Winstonu.
Na skoraj stari način si je    popravil    očala na nosu.
»Se spomniš, da si    napisal    v dnevnik,« je rekel, »da ni važno,
spomniš, da si napisal v dnevnik,« je    rekel   , »da ni važno, ali sem prijatelj ali
»   Imel    si prav.«
   Opazil    je, da je Winston pogledal številčnico.
Opazil je, da je Winston    pogledal    številčnico.
je    rekel    Winston.
O'Brien se je spet    nasmehnil   .
»Redkokdaj sem    videl    koga, ki bi se nam tako hitro predal.«
videl koga, ki bi se nam tako hitro    predal   
»Komaj bi jo    prepoznal   , če bi jo videl.«
»Komaj bi jo prepoznal, če bi jo    videl   
O'Brien na to ni    odgovoril   .
»Naslednje vprašanje,« je    rekel   .
»Ti ne obstajaš,« je    rekel    O'Brien.
Še enkrat ga je    prevzel    občutek nebogljenosti.
   Poznal    je, oziroma si je lahko predstavljal
Poznal je, oziroma si je lahko    predstavljal    argumente, ki so dokazovali njegov
Razum se mu je    skrčil   , ko je pomislil na neodgovorljive,
Razum se mu je skrčil, ko je    pomislil    na neodgovorljive, nore argumente,
argumente, s katerimi ga bo O'Brien    uničil   .
»Mislim, da obstajam,« je utrujeno    dejal   .
»Rojen sem bil in    umrl    bom.«
»Bo Veliki brat kdaj    umrl   
»Kako bi lahko    umrl   
»Tega, Winston, ne boš nikoli    vedel   
opravili s tabo, še vedno ne boš nikoli    izvedel   , pa če boš doživel devetdeset let starosti,
vedno ne boš nikoli izvedel, pa če boš    doživel    devetdeset let starosti, ali je odgovor
»Dokler boš    živel   , bo to v tvoji glavi nerešena uganka.«
Winston je    ležal    molče.
Še vedno ni    postavil    vprašanja, ki mu je prvo prišlo na
   Moral    ga je zastaviti in vendar mu je bilo,
vendar mu je bilo, kot bi ga jezik ne    hotel    izgovoriti.
bilo videti senco smehljaja, ki je    pričal   , da se zabava.
On ve, je nenadoma    pomislil    Winston, ve, kaj bom vprašal.
nenadoma pomislil Winston, ve, kaj bom    vprašal   .
Izraz O'Brienovega obraza se ni    spremenil   .
Suho je    odvrnil   :
   Dvignil    je prst k možu v belem plašču.
Skoraj v hipu je    utonil    v globoko spanje.
vključiš, so potrebne tri stopnje,« je    rekel    O'Brien.
Winston je kot vedno    ležal    plosko na hrbtu.
priklepale na posteljo, a lahko je nekoliko    pregibal    kolena, obračal glavo na eno in drugo
lahko je nekoliko pregibal kolena,    obračal    glavo na eno in drugo stran ter dvigal
obračal glavo na eno in drugo stran ter    dvigal    roko od komolca.
Lahko se je    izognil    njenim mukam, če se je dovolj hitro
njenim mukam, če se je dovolj hitro    odzival   .
O'Brien je    potegnil    vzvod večidel samo takrat, kadar se
vzvod večidel samo takrat, kadar se je    pokazal    neumnega.
prišla skozi vse zasedanje, ne da bi bil    uporabil    številčnico.
Ni se    mogel    spomniti, koliko zasedanj je bilo.
»Ko si    ležal    tu,« je rekel O'Brien, »si se pogosto
»Ko si ležal tu,« je    rekel    O'Brien, »si se pogosto spraševal -
tu,« je rekel O'Brien, »si se pogosto    spraševal    - vprašal si celo mene - zakaj Ministrstvo ljubezni
O'Brien, »si se pogosto spraševal -    vprašal    si celo mene - zakaj Ministrstvo ljubezni
»Lahko si    dojel    notranji ustroj družbe, v kateri si
notranji ustroj družbe, v kateri si    živel   , ne pa tudi njenih temeljnih nagibov.«
»Se spomniš, da si    zapisal    v dnevnik Razumem kako, ne razumem
»In takrat ko si    premišljal    zakaj,« si podvomil o lastnem duševnem
takrat ko si premišljal zakaj,« si    podvomil    o lastnem duševnem zdravju.
»   Bral    si knjigo , Goldsteinovo knjigo, ali
»Ti je povedala kaj, česar še nisi    vedel   
je    vprašal    Winston.
»Jaz sem jo    napisal   
»Se pravi,    sodeloval    sem pri pisanju.«
»Sam si    predvidel   , da je to tisto, kar bo povedala.«
»Če si kdaj    gojil    sanje o oboroženi vstaji, se jim moraš
»Ni poti, po kateri bi kdo lahko    strmoglavil    Partijo.«
   Prišel    je bliže postelje.
»Za vekomaj!« je    ponovil   .
»No, govori,« je    dodal   , ko je Winston ostal tiho.
»No, govori,« je dodal, ko je Winston    ostal    tiho.
temu Winston še za trenutek ali dva ni    odgovoril   .
Občutek utrujenosti ga je    zagrnil   .
Lahni, blazni preblisk navdušenja se je    vrnil    na O'Brienov obraz.
Vnaprej je    vedel   , kaj bo O'Brien rekel: da Partija ne
Vnaprej je vedel, kaj bo O'Brien    rekel   : da Partija ne teži po oblasti zaradi
Pošastno, je    mislil    Winston, pošastno pa je to, da bo O'Brien,
pošastno pa je to, da bo O'Brien, ko bo to    rekel   , tudi verjel.
da bo O'Brien, ko bo to rekel, tudi    verjel   .
O'Brien je    vedel    vse.
Tisočkrat bolje kot Winston je    vedel   , kakšen je svet v resnici in na kako
   Razumel    je vse to, pretehtal, pa kaj potem:
Razumel je vse to,    pretehtal   , pa kaj potem: namen posvečuje sredstvo.
Kaj lahko storiš, je    mislil    Winston, pri blaznežu, ki je inteligentnejši
vladate v naš lastni prid,« je slabotno    dejal   .
   Trznil    je in skoraj zakričal.
Trznil je in skoraj    zakričal   .
O'Brien je    potisnil    vzvod na petintrideset.
je bilo neumno, Winston, neumno,« je    rekel   .
»Res bi    moral    vedeti, da ne smeš govoriti takih stvari.«
   Potegnil    je vzvod nazaj in nadaljeval:
Potegnil je vzvod nazaj in    nadaljeval   :
»Zdaj ti bom    povedal    odgovor na vprašanje.«
»Kaj pomeni čista oblast, boš takoj    razumel   
polasti oblasti z namenom, da se ji bo    odpovedal   
obrzdane strasti, pred katero se je    čutil    brez moči, a bil je utrujen.
Pod očmi je    imel    vrečice, pod ličnicami se mu je koža
O'Brien se je    sklonil    nadenj, namenoma mu je približal zdelani
se je sklonil nadenj, namenoma mu je    približal    zdelani obraz.
»Premišljuješ,« je    rekel   , »da je moj obraz star in utrujen.«
   Obrnil    se je od postelje in se začel sprehajati
Obrnil se je od postelje in se    začel    sprehajati gor in dol, z eno roko v
»Mi smo svečeniki oblasti,« je    rekel   .
nad stvarmi - zunanjo stvarnostjo, bi    rekel    ti - ni pomembna.«
Winston je za hip    ignoriral    številčnico.
Divje si je    prizadeval   , da bi se dvignil v sedečo lego, pa
Divje si je prizadeval, da bi se    dvignil    v sedečo lego, pa se mu je le toliko
le toliko posrečilo, da si je boleče    zvil    telo.
O'Brien ga je    utišal    z gibom roke.
»Postopoma se boš    naučil   , Winston.«
»Lahko bi    splaval    s tal kot milni mehurček, če bi hotel.«
splaval s tal kot milni mehurček, če bi    hotel   
»Si kdaj    videl    te kosti, Winston?«
je ravnodušno    rekel    O'Brien.
Winston se je spet krčevito    zganil   .
Tokrat ni    rekel    ničesar.
O'Brien je    nadaljeval   , kot bi odgovarjal na izgovorjeno pripombo:
O'Brien je nadaljeval, kot bi    odgovarjal    na izgovorjeno pripombo:
»Si    pozabil    na dvomišljenje?«
Winston je    omahnil    nazaj na posteljo.
Karkoli je    rekel   , hitri odgovor ga je pobil kot kij.
Karkoli je rekel, hitri odgovor ga je    pobil    kot kij.
Pa vendar je    vedel   , vedel je , da ima on prav.
Pa vendar je vedel,    vedel    je , da ima on prav.
poseben izraz imajo za to, ki pa ga je    pozabil   .
Rahel nasmešek je    zganil    kotiček O'Brienovih ust, ko se je ozrl
zganil kotiček O'Brienovih ust, ko se je    ozrl    po njem.
»   Povedal    sem ti, Winston,« je rekel, »da v metafiziki
»Povedal sem ti, Winston,« je    rekel   , »da v metafiziki nisi dobro podkovan.«
»No, pa tu sva zašla,« je    dodal    v drugačnem tonu.
   Premolknil    je in si za hip spet nadel videz šolnika,
Premolknil je in si za hip spet    nadel    videz šolnika, ki izprašuje obetavnega
Winston je    pomislil   .
»Da mu povzroči trpljenje,« je    rekel   .
druge in svet poteptanih; svet, ki bo    postal    ne manj, ampak bolj neusmiljen, ko
manj, ampak bolj neusmiljen, ko se bo    oplemenitil   
»V našem svetu človek ne bo    poznal    drugih čustev kot strah, besnost, zmagoslavje
bo, za potek življenja se ne bo nihče    menil   
»Zmeraj, vsak hip, boš lahko    okušal    srh zmage, občutek, kako teptaš sovražnika,
   Premolknil    je, kot bi pričakoval, da bo Winston
Premolknil je, kot bi    pričakoval   , da bo Winston kaj rekel.
kot bi pričakoval, da bo Winston kaj    rekel   .
Winston pa se je spet    poskušal    še bolj prilepiti k postelji.
Nič ni    mogel    reči.
O'Brien je    nadaljeval   :
»Vse, kar si    prestal    ti, odkar si v naših rokah - vse to
»Dramo, ki sem jo    igral    s teboj teh sedem let, bodo igrali
nemilost, ki bo zlomljen in preziran    tulil    od bolečine - na koncu pa bo popolnoma
samega sebe in se nam bo sam od sebe    plazil    pred nogami.«
»A na koncu ga boš več kot    razumel   
»   Privolil    boš vanj, mu izrekel dobrodošlico,
»Privolil boš vanj, mu    izrekel    dobrodošlico, postal njegov del.«
boš vanj, mu izrekel dobrodošlico,    postal    njegov del.«
Winston si je dovolj    opomogel   , da je lahko govoril.
si je dovolj opomogel, da je lahko    govoril   .
»Ne morete!« je šibko    dejal   .
Kot ponavadi je ta glas    potolkel    Winstona v nebogljenost.
bilo groza, da bi O'Brien, če bi on    vztrajal    pri svojem, spet potegnil vzvod.
če bi on vztrajal pri svojem, spet    potegnil    vzvod.
In vendar ni    mogel    molčati.
razen neme groze nad tem, kar mu je    pravil    O'Brien, se je vrnil v napad.
tem, kar mu je pravil O'Brien, se je    vrnil    v napad.
»Ali pa si se morda    vrnil    k svoji stari misli, da bodo raja in
O'Brien ni nič    rekel   .
Čez hip je Winston enega od njiju    prepoznal    za svojega.
zvočni posnetek pogovora, ki ga je    imel    z O'Brienom tiste noči, ko se je včlanil
imel z O'Brienom tiste noči, ko se je    včlanil    v Bratovščino.
   Slišal    se je obljubljati, da bo lagal, kradel,
Slišal se je obljubljati, da bo    lagal   , kradel, ponarejal, moril, spodbujal
Slišal se je obljubljati, da bo lagal,    kradel   , ponarejal, moril, spodbujal jemanje
je obljubljati, da bo lagal, kradel,    ponarejal   , moril, spodbujal jemanje mamil in
obljubljati, da bo lagal, kradel, ponarejal,    moril   , spodbujal jemanje mamil in prostitucijo,
bo lagal, kradel, ponarejal, moril,    spodbujal    jemanje mamil in prostitucijo, razširjal
spodbujal jemanje mamil in prostitucijo,    razširjal    spolne bolezni, metal vitriol v otroške
prostitucijo, razširjal spolne bolezni,    metal    vitriol v otroške obraze.
O'Brien je    napravil    majhno nepotrpežljivo kretnjo, kot
majhno nepotrpežljivo kretnjo, kot bi    hotel    reči, da je bilo to demonstracijo komaj
Potem je    obrnil    gumb in glasova sta utihnila.
»Vstani iz postelje,« je    rekel   .
Winston se je    spustil    na tla in negotovo vstal.
Winston se je spustil na tla in negotovo    vstal   .
»Ti si poslednji človek,« je    rekel    O'Brien.
»   Videl    se boš takega, kot si.«
Winston je    razvezal    kos vrvi, ki mu je držal skupaj kombinezon.
Winston je razvezal kos vrvi, ki mu je    držal    skupaj kombinezon.
Ni se    mogel    spomniti, ali si je kdajkoli, odkar
si je kdajkoli, odkar so ga zaprli,    slekel    vso obleko hkrati.
Ko jih je    spustil    na tla, je opazil, da je na nasprotnem
Ko jih je spustil na tla, je    opazil   , da je na nasprotnem koncu sobe trodelno
   Približal    se mu je in nato obstal.
Približal se mu je in nato    obstal   .
   Izvil    se mu je nehoten krik.
»Naprej,« je    rekel    O'Brien.
   Obstal    je, ker se je bal.
Obstal je, ker se je    bal   .
je bila grozljiva, ne le to, da je    vedel   , da je to on sam.
   Pomaknil    se je bliže ogledala.
obraz, a zdelo se mu je, da se je bolj    spremenil    kot njegova notranjost.
Čustva, ki bi jih    kazal   , bi bila drugačna od tistih, ki jih
bila drugačna od tistih, ki jih je    čutil   .
   Postal    je deloma plešast.
Prvi hip je    mislil   , da je tudi osivel, pa je bila siva
Prvi hip je mislil, da je tudi    osivel   , pa je bila siva le koža na lobanji.
Zdaj je    videl   , kaj je O'Brien mislil s pogledom od
Zdaj je videl, kaj je O'Brien    mislil    s pogledom od strani.
Ko bi    ugibal   , bi rekel, da je to telo šestdesetletnika,
Ko bi ugibal, bi    rekel   , da je to telo šestdesetletnika, ki
»Nekoč si    mislil   ,« je rekel O'Brien, »da je moj obraz
»Nekoč si mislil,« je    rekel    O'Brien, »da je moj obraz - obraz člana
   Prijel    je Winstona za rame in ga zavrtel,
Prijel je Winstona za rame in ga    zavrtel   , tako da je bil obrnjen proti njemu.
»Poglej se, kakšen si!« je    rekel   .
»Verjetno si to    nehal    zaznavati.«
»Lahko bi ti    zlomil    vrat kot koren.«
»Ali veš, da si    izgubil    petindvajset kilogramov, odkar si v
   Segel    je k Winstonovi glavi in mu izpulil
Segel je k Winstonovi glavi in mu    izpulil    šop las.
»Koliko si jih    imel   , ko si prišel k nam?«
»Koliko si jih imel, ko si    prišel    k nam?«
   Zgrabil    je enega od preostalih zob med svoj
Boleč zbodljaj je    šinil    skozi Winstonovo čeljust.
O'Brien je    iztrgal    zrahljani zob s korenino vred.
   Zalučal    ga je po celici.
»Gniješ,« je    rekel   .
Winston se je    začel    oblačiti s počasnimi, togimi gibi.
Zdelo se je, da še zdaj ni    opazil   , kako je suh in šibak.
da mora biti tu že dalj časa, kot je    mislil   .
Potem pa ga je nenadoma, ko je    oblačil    svoje bedne cunje, premagalo čustvo
Preden se je    zavedel   , kaj počne, se je zrušil na majhno
Preden se je zavedel, kaj počne, se je    zrušil    na majhno pručko, ki je stala poleg
   Zavedal    se je svoje grdote, neprivlačnosti,
joče v ostri beli svetlobi, a ni se    mogel    ustaviti.
O'Brien mu je skoraj prijazno    položil    roko na ramo.
»To ne bo trajalo večno,« je    rekel   .
»Vi ste to napravili,« je    smrkal    Winston.
»Ti sam si to    napravil   
»To je tisto, v kar si    privolil   , ko si se postavil Partiji po robu.«
tisto, v kar si privolil, ko si se    postavil    Partiji po robu.«
ti ni zgodilo, česar ne bi bil sam    predvidel   
   Premolknil    je in nato nadaljeval:
Premolknil je in nato    nadaljeval   :
»   Videl    si, kakšno je tvoje telo.«
»Bil si obrcan, prebičan in opsovan,    tulil    si od bolečin, valjal si se po tleh
prebičan in opsovan, tulil si od bolečin,    valjal    si se po tleh v lastni krvi in bruhanju.«
»   Cvilil    si za milost, izdal si vsakogar in
»Cvilil si za milost,    izdal    si vsakogar in vse.«
Winston je    nehal    jokati, čeprav so mu iz oči še tekle
   Ozrl    se je navzgor k O'Brienu.
»Julije nisem    izdal   ,« je rekel.
»Julije nisem izdal,« je    rekel   .
O'Brien ga je zamišljeno    pogledal   .
»Ne,« je    rekel   , »ne, to drži.«
»Julije nisi    izdal   
Kako inteligenten, je    pomislil   , kako inteligenten je!
vedno posrečilo razumeti, kar si mu    povedal   .
drug človek na svetu bi bil nemudoma    odgovoril   , da je izdal Julijo.
svetu bi bil nemudoma odgovoril, da je    izdal    Julijo.
   Povedal    jim je vse, kar je vedel o njej - njene
Povedal jim je vse, kar je    vedel    o njej - njene navade, njen značaj,
do najbolj trivialnih podrobnosti je    izpovedal    vse, kar se je zgodilo na njunih srečanjih,
na njunih srečanjih, vse kar ji je    rekel    on ali ona njemu, njune črnoborzijanske
Pa vendar v smislu, v katerem je    uporabil    besedo - je ni izdal.
katerem je uporabil besedo - je ni    izdal   .
Ni je    nehal    ljubiti; njegovo čustvo do nje je ostalo
O'Brien je    videl   , kaj misli, ne da bi bil potreboval
O'Brien je videl, kaj misli, ne da bi bil    potreboval    pojasnilo.
»Povejte mi,« je    rekel   , »kako kmalu me bodo ustrelili?«
»Morda čez dolgo časa,« je    rekel    O'Brien.
Z vsakim dnem je    postajal    debelejši in močnejši, če je bilo primerno
   Okopal    se je in dovolili so mu, da se je kar
dovolili so mu, da se je kar pogosto    umival    v pločevinastem umivalniku.
preštevati minevanje časa, ko bi bil    čutil    potrebo po tem, kajti hranili so ga,
   Dobival    je, kakor je sodil, tri obroke na štiriindvajset
Dobival je, kakor je    sodil   , tri obroke na štiriindvajset ur; včasih
štiriindvajset ur; včasih se je megleno    spraševal   , ali jih dobiva podnevi ali ponoči.
Enkrat je    dobil    celo zavojček cigaret.
Ni    imel    vžigalic, a nikdar govoreči stražar,
a nikdar govoreči stražar, ki mu je    prinašal    hrano, mu je dal ogenj.
stražar, ki mu je prinašal hrano, mu je    dal    ogenj.
Ko je prvikrat    poskusil    kaditi, mu je postalo slabo, toda prihranil
poskusil kaditi, mu je postalo slabo, toda    prihranil    je zavojček in ga dolgo čuval, kadeč
toda prihranil je zavojček in ga dolgo    čuval   , kadeč le pol cigarete po vsakem obroku.
Sprva ga sploh ni    uporabljal   .
Pogosto je skoraj negibno    ležal    od enega obroka do naslednjega, včasih
enega obroka do naslednjega, včasih    spal   , včasih bedel v nejasnih sanjarijah,
do naslednjega, včasih spal, včasih    bedel    v nejasnih sanjarijah, v katerih je
katerih je bilo preveč nadlog, da bi bil    odprl    oči.
Že davno se je    navadil    spati z močno svetlobo na obrazu.
Veliko je    sanjal    ves ta čas in sanje so bile zmeraj
Bil je v Zlati deželi, ali pa je    sedel    med velikanskimi, veličastnimi, od
Julijo, z O'Brienom - ne da bi karkoli    počel   , pač pa je le sedel na soncu in se
ne da bi karkoli počel, pač pa je le    sedel    na soncu in se pogovarjal o miroljubnih
počel, pač pa je le sedel na soncu in se    pogovarjal    o miroljubnih stvareh.
Če je, kadar je bil buden,    mislil   , je mislil večinoma o sanjah.
je, kadar je bil buden, mislil, je    mislil    večinoma o sanjah.
Zdelo se mu je, da je    izgubil    moč intelektualnega napora, zdaj, ko
Ni se    dolgočasil   , ni čutil želje po pogovoru ali razvedrilu.
Ni se dolgočasil, ni    čutil    želje po pogovoru ali razvedrilu.
niso tepli ali zasliševali, da je le    imel    dovolj jesti in da je bil povsod snažen,
Postopoma je    začel    manj časa prebijati v spanju, a še
časa prebijati v spanju, a še vedno ni    čutil    nagiba, da bi vstal iz postelje.
spanju, a še vedno ni čutil nagiba, da bi    vstal    iz postelje.
Tu pa tam se je    potipal    in se skušal prepričati, ali ni le
Tu pa tam se je potipal in se    skušal    prepričati, ali ni le iluzija, da postajajo
ni bilo več nobenega dvoma, da se je    zredil   .
Zatem, sprva nerad, je    začel    redno telovaditi.
V kratkem je lahko    prehodil    tri kilometre, ki jih je odmeril s
lahko prehodil tri kilometre, ki jih je    odmeril    s korakanjem po celici in njegova sključena
   Lotil    se je težjih vaj in že je bil presenečen
je bil presenečen in ponižan, ko je    odkril   , kakšnih stvari ne more narediti.
Lahko je le    hodil   , ni mogel držati pručke v iztegnjeni
Lahko je le hodil, ni    mogel    držati pručke v iztegnjeni roki, ni
držati pručke v iztegnjeni roki, ni    mogel    stati na eni nogi, ne da bi se bil
stati na eni nogi, ne da bi se bil    prevrnil   .
   Počepnil    je na pete in odkril, da se lahko le
Počepnil je na pete in    odkril   , da se lahko le s smrtnimi bolečinami
Plosko se je    ulegel    na trebuh in skušal dvigniti svojo
Plosko se je ulegel na trebuh in    skušal    dvigniti svojo težo z rokami.
brezupno, niti za centimeter se ni    mogel    dvigniti.
kratkih dni - še nekaj več obrokov - je    opravil    tudi to junaško dejanje.
   Prišel    je čas, ko je to lahko naredil šestkrat
Prišel je čas, ko je to lahko    naredil    šestkrat zapovrstjo.
   Postajal    je kar ponosen na svoje telo in začel
Postajal je kar ponosen na svoje telo in    začel    je gojiti neprestano vero, da tudi
Šele ko je po naključju    položil    roko na plešasto glavo, se je spomnil
položil roko na plešasto glavo, se je    spomnil    razbrazdanega, razdejanega obraza,
razbrazdanega, razdejanega obraza, ki ga je    gledal    iz ogledala.
Njegov razum je    postal    dejavnejši.
   Sedel    je na pograd, s hrbtom proti steni
proti steni in tablico na kolenih, ter    začel    premišljeno opravljati nalogo lastne
   Kapituliral    je; s tem se je strinjal.
Kapituliral je; s tem se je    strinjal   .
V resnici, je    videl    zdaj, je bil pripravljen kapitulirati
kapitulirati zdavnaj pred tem, ko se je za to    odločil   .
medtem ko jima je glas s telekrana    govoril   , kaj naj storita - je dojel puhlost
telekrana govoril, kaj naj storita - je    dojel    puhlost svojega poskusa, da bi se uprl
dojel puhlost svojega poskusa, da bi se    uprl    oblasti Partije.
Zdaj je    vedel   , da ga je Miselna policija sedem let
Da, celo... Ni se    mogel    več bojevati proti Partiji.
S kakšnim zunanjim merilom bi lahko    preveril    njihove sodbe?
Svinčnik med prsti se mu je    zdel    debel in okoren.
   Začel    je zapisovati misli, ki so mu prihajale
velikimi, nerodnimi tiskanimi črkami    napisal   : »Svoboda je suženjstvo«
Potem je pod to skoraj brez odloga    napisal   : »Dva in dva je pet«
   Vedel    je, da ve, kaj pride za tem, a za hip
ve, kaj pride za tem, a za hip se ni    mogel    domisliti.
Ko se je    domislil   , je bilo to le po zavestnem premisleku,
   Napisal    je: »Bog je oblast.«
   Privolil    je v vse.
Nikdar ni    videl    fotografije, ki bi spodbijala njihovo
Nikdar ni obstajala, on si jo je    izmislil   .
   Spominjal    se je, da se je spominjal nasprotnih
Spominjal se je, da se je    spominjal    nasprotnih stvari, a to so bili napačni
Samo predati si se    moral    in vse drugo je sledilo.
Bilo je, kot bi    plaval    proti toku, ki te meče nazaj, če se
in plavaš s tokom, namesto da bi mu    nasprotoval   .
Komaj je še    vedel   , zakaj se je kdaj upiral.
Komaj je še vedel, zakaj se je kdaj    upiral   .
»Če bi    želel   ,« je rekel O'Brien, »bi splaval s tal
»Če bi želel,« je    rekel    O'Brien, »bi splaval s tal kot milni
»Če bi želel,« je rekel O'Brien, »bi    splaval    s tal kot milni mehurček.«
Winston je to    predelal   .
Takoj jo je    potlačil   .
Vendar je kljub temu    vedel   , da mu ne bi bila nikdar smela priti
   Lotil    se je vežbanja v kriminalstopu.
   Zastavljal    si je naloge - Partija pravi, da je
da je led težji od vode - in se nato    vadil    tako, da ni zapažal in ni razumel dokazov,
vode - in se nato vadil tako, da ni    zapažal    in ni razumel dokazov, ki so temu nasprotovali.
nato vadil tako, da ni zapažal in ni    razumel    dokazov, ki so temu nasprotovali.
in dva je pet" z razumom nikakor ni    mogel    dojeti.
Za kaj takega si    moral    imeti tudi nekaj športno razvitega
čas pa se je z enim delom možganov    spraševal   , kako kmalu ga bodo ustrelili.
»Vse je odvisno od tebe,« mu je    rekel    O'Brien; vedel pa je, da ni zavestnega
odvisno od tebe,« mu je rekel O'Brien;    vedel    pa je, da ni zavestnega dejanja, s
dejanja, s katerim bi si smrt lahko    približal   .
izgovorjena tradicija - nekako si to    vedel   , čeprav nisi nikdar slišal govoriti
nekako si to vedel, čeprav nisi nikdar    slišal    govoriti o tem - je hotela, da te
bilo, da sredi noči: nekoč - se je    potopil    v čudno, blaženo sanjarjenje.
   Hodil    je po hodniku in čakal na kroglo.
Hodil je po hodniku in    čakal    na kroglo.
   Vedel    je, da bo prišla naslednji trenutek.
   Hodil    je z lahkoto, z veseljem do gibanja
Bil je v Zlati deželi in je    ubiral    pot čez stari, od zajcev popaseni travnik.
Lahko je    čutil    nizko pomladansko rušo pod nogami in
Nenadoma se je    zdrznil   , tako ga je pretresla groza.
Znoj mu je    udaril    iz hrbtenice.
   Zaslišal    se je glasno kričati:
Za hip ga je popolnoma    prevzel    privid njene navzočnosti.
V tem trenutku jo je    ljubil    veliko bolj, kot jo je ljubil kdaj
jo je ljubil veliko bolj, kot jo je    ljubil    kdaj prej, ko sta bila še skupaj in
   Vedel    je tudi, da nekje še vedno živi in
   Legel    je nazaj na posteljo in se skušal pomiriti.
Legel je nazaj na posteljo in se    skušal    pomiriti.
Kaj je    storil   ?
Koliko let je    navrgel    k svojemu suženjstvu s tem trenutkom
Naslednji hip bo    zaslišal    topot škornjev zunaj.
vedeli, če niso vedeli že prej, da je    prelomil    dogovor, ki ga je naredil z njimi.
prej, da je prelomil dogovor, ki ga je    naredil    z njimi.
   Pokoraval    se je Partiji, a sovražil jo je še
Pokoraval se je Partiji, a    sovražil    jo je še vedno.
V prejšnjih časih je    skril    svojega krivoverskega duha za videz
Zdaj se je    umaknil    korak dalje: v duhu se je vdal, a upal
je umaknil korak dalje: v duhu se je    vdal   , a upal je obdržati notranjost srca
umaknil korak dalje: v duhu se je vdal, a    upal    je obdržati notranjost srca nedotaknjeno.
   Vedel    je, da nima prav, in ljubše mu je bilo,
Oni bodo to razumeli, O'Brien bo to    razumel   .
Vse to je    izpovedal    s tem edinim, neumnim krikom.
   Moral    bo znova začeti.
Z roko si je    šel    čez obraz in je poskušal spoznati njegovo
Z roko si je šel čez obraz in je    poskušal    spoznati njegovo novo podobo.
Poleg tega so mu, odkar se je zadnjič    videl    v ogledalu, dali nov niz zob.
bilo lahko ostati nedoumljiv, če nisi    vedel   , kakšen je videti tvoj obraz.
Vsekakor pa ni bilo dovolj, da si    imel    oblast nad potezami.
Prvikrat je    spoznal   , da moraš skrivnost, če jo želiš ohraniti
Nisi    mogel    povedati, kdaj se bo to zgodilo, toda
zgodilo, toda nekaj sekund prej boš lahko    uganil   .
V tem času se bo svet v njem    obrnil   .
bila izgovorjena beseda, ne da bi se    ustavil    v koraku, ne da bi se mu spremenila
   Zaprl    je oči.
   Moral    se je potopiti v najbolj umazano umazanijo.
   Pomislil    je na Velikega brata.
velikanski obraz (ker ga je neprestano    videval    na plakatih, si ga je vedno predstavljal
videval na plakatih, si ga je vedno    predstavljal    meter velikega) s težkimi črnimi brki
ti sledile sem ter tja, sam od sebe    priplaval    v njegove misli.
O'Brien je    stopil    v celico.
»Vstani,« je    rekel    O'Brien.
Winston je    stopil    predenj.
O'Brien je    vzel    Winstonova ramena med svoje močne roke
med svoje močne roke in ga od blizu    pogledal   .
»   Mislil    si me prevarati,« je rekel.
»Mislil si me prevarati,« je    rekel   .
   Premolknil    je in nadaljeval z milejšim glasom:
Premolknil je in    nadaljeval    z milejšim glasom:
»Potem je    prišel    čas, da napraviš zadnji korak.«
   Izpustil    je Winstona z lahnim sunkom proti stražarjem.
»Soba 101,« je    rekel   .
vsaki stopnji svojega jetništva je    vedel   , ali se mu je vsaj zdelo, da ve, kje
Soba, kjer ga je    zasliševal    O'Brien, je bila nekje visoko blizu
Toda okolico je komaj    opažal   .
Vse, kar je    opazil   , sta bili dve mizici naravnost pred
privezan na stol, tako trdno, da ni    mogel    ničesar premikati, niti glave ne.
Nekakšen primež mu je od zadaj    oklepal    glavo in ga silil, da je gledal naravnost
mu je od zadaj oklepal glavo in ga    silil   , da je gledal naravnost predse.
zadaj oklepal glavo in ga silil, da je    gledal    naravnost predse.
sam, potem pa so se vrata odprla in    vstopil    je O'Brien.
»Nekoč si me    vprašal   ,« je rekel O'Brien, »kaj je v Sobi
»Nekoč si me vprašal,« je    rekel    O'Brien, »kaj je v Sobi 101.«
»   Rekel    sem ti, da odgovor že poznaš.«
   Vstopil    je stražnik, ki je nosil predmet iz
Vstopil je stražnik, ki je    nosil    predmet iz žice, škatlo ali nekakšno
   Položil    ga je na bolj oddaljeno mizo.
Zaradi položaja, v katerem je    stal    O'Brien, Winston ni mogel videti, kaj
katerem je stal O'Brien, Winston ni    mogel    videti, kaj je tista reč.
»Najhujša stvar na svetu,« je    rekel    O'Brien, »je za vsakega posameznika
   Premaknil    se je nekoliko v stran, tako da je
nekoliko v stran, tako da je Winston bolje    videl    tisto reč na mizi.
metre oddaljena od njega, je lahko    videl   , da je kletka razdeljena po dolgem
»V tvojem primeru,« je    rekel    O'Brien, »so slučajno najhujša stvar
čem, je spreletela Winstona, brž ko je    zagledal    kletko.
Ta hip pa je nenadoma    doumel    pomen maski podobne priprave na njeni
»Tega ne morete storiti!« je    kriknil    z visokim, počenim glasom.
»Se spomniš,« je    rekel    O'Brien, »trenutka panike, ki te je
»   Vedel    si, da veš, kaj je tisto, pa si nisi
si, da veš, kaj je tisto, pa si nisi    upal    privleči na dan.«
»O'Brien!« je    rekel    Winston, prizadevajoč si obvladati
O'Brien ni    dal    neposrednega odgovora.
Ko je    spregovoril   , je bilo to na tisti šomoštrski način,
šomoštrski način, ki ga je včasih spakljivo    posnemal   .
Zamišljeno je    zrl    v daljavo, kot bi se obračal na poslušalstvo
Zamišljeno je zrl v daljavo, kot bi se    obračal    na poslušalstvo nekje za Winstonovim
»Bolečina sama po sebi,« je    rekel   , »ni zmeraj dovolj.«
se mu ne moreš upirati, tudi ko bi    hotel   
»   Napravil    boš, kar bo zahtevano od tebe.«
O'Brien je    dvignil    kletko in jo prinesel na bližjo mizo.
O'Brien je dvignil kletko in jo    prinesel    na bližjo mizo.
Pazljivo jo je    postavil    na zeleno sukno.
Winston je lahko    slišal   , kako mu šumi kri v ušesih.
   Imel    je občutek, da sedi v popolni samoti.
»Podgana,« je    rekel    O'Brien, še vedno obrnjen k nevidnemu
»   Slišal    si o stvareh, ki se dogajajo v revnih
   Slišal    je tudi globok vzdih obupa.
O'Brien je    dvignil    kletko in pritisnil na nekaj v njej.
O'Brien je dvignil kletko in    pritisnil    na nekaj v njej.
Winston se je besno    poskušal    odtrgati s stola.
O'Brien je    pomaknil    kletko bliže.
»   Pritisnil    sem na prvi vzvod,« je rekel O'Brien.
»Pritisnil sem na prvi vzvod,« je    rekel    O'Brien.
»Ko bom    pritisnil    na drugi vzvod, bodo vratca kletke
»Si kdaj    videl    podgano, kako se požene skozi zrak?«
Winston je    slišal    vrsto predirljivih krikov in dozdevalo
Toda besno se je    bojeval    proti paniki.
Nenadoma mu je    udaril    v nosnice smrdljiv, zatohli vonj pošasti.
divje skrčila od gnusa in skoraj bi bil    izgubil    zavest.
Vendar se je    vrnil    iz črnine, oklepajoč se misli.
zdaj dovolj blizu, da je vse drugo    izključil   .
Winston je lahko    videl    njene brke in rumene zobe.
običajna kazen v kitajskem imperiju,« je    rekel    O'Brien tako didaktično kot prej.
Toda nenadoma je    razumel   , da je na vsem svetu le en človek,
In poblaznelo je    tulil   , spet in spet:
   Padal    je nazaj, v velikanske globine, proč
je bil z jermeni privezan na stol, a    padal    je skozi tla, skozi zidove poslopja,
leta daleč, a O'Brien mu je še vedno    stal    ob strani.
Še vedno je    čutil    mrzli dotik žice ob licu.
A skozi temo, ki ga je obdajala, je    zaslišal    neki drug kovinski žvenket in vedel,
zaslišal neki drug kovinski žvenket in    vedel   , da so se vratca kletke žvenketaje
Sončni žarek je    sijal    skozi okno in rumeno padal na prašne
žarek je sijal skozi okno in rumeno    padal    na prašne mizne plošče.
Winston je    sedel    v svojem običajnem kotu in strmel v
je sedel v svojem običajnem kotu in    strmel    v prazni kozarec.
Kdaj pa kdaj se je    ozrl    navzgor in ošinil velikanski obraz,
Kdaj pa kdaj se je ozrl navzgor in    ošinil    velikanski obraz, ki ga je gledal z
in ošinil velikanski obraz, ki ga je    gledal    z nasprotne stene.
»Veliki Brat te opazuje,« je    pravil    napis.
Natakar je brez naročila    prišel    in napolnil prazni kozarec z ginom
Natakar je brez naročila prišel in    napolnil    prazni kozarec z ginom Zmaga ter prilil
napolnil prazni kozarec z ginom Zmaga ter    prilil    vanj nekaj kapelj iz druge steklenice
Winston je    poslušal    telekran.
treba pogledati na zemljevid, da si    videl   , kaj to pomeni.
   Nehal    je razmišljati o vojni.
Tiste dni ni    mogel    nikdar zadržati misli pri eni stvari
   Dvignil    je kozarec in ga na dušek izpraznil.
Dvignil je kozarec in ga na dušek    izpraznil   .
Kot ponavadi se je po njem    stresel    in celo malo zagolsnilo se mu je.
bilo to, da je bil vonj po ginu, ki je    živel    z njim noč in dan, v njegovem spominu
Nikoli jih ni    imenoval   , niti v mislih ne, in kolikor je bilo
kolikor je bilo mogoče, si jih ni nikdar    naslikal    v duhu.
Bile so nekaj, česar se je le na pol    zavedal   , kar mu je lebdelo blizu obraza, vonj,
lebdelo blizu obraza, vonj, ki mu je    visel    ob nosnicah.
Ko se je gin v njem    dvignil   , je rignil skozi škrlatno rdeča usta.
Ko se je gin v njem dvignil, je    rignil    skozi škrlatno rdeča usta.
   Zredil    se je, odkar so ga izpustili in si
se je, odkar so ga izpustili in si    pridobil    nekdanjo barvo - pravzaprav več kot
nekdanjo barvo - pravzaprav več kot    pridobil   .
Poteze na obrazu je    imel    bolj debele, koža na nosu in ličnicah
ga spet ni bilo treba poklicati, je    prinesel    šahovnico in zadnjo izdajo Časnika,
Potem ko je    opazil   , da je Winstonov kozarec prazen, je
da je Winstonov kozarec prazen, je    prinesel    steklenico gina in ga napolnil.
prazen, je prinesel steklenico gina in ga    napolnil   .
celo kadar je bil lokal poln, jo je    imel    zase, ker ni bilo nikomur do tega,
Tudi s štetjem kozarcev si ni    delal    preglavic.
papirja, ki je bil, so rekli, račun, a    imel    je vtis, da so mu zmeraj premalo zaračunali.
Zdaj je    imel    zmeraj veliko denarja.
   Imel    je celo službo, sinekuro, bolje plačano,
Glasba na telekranu je utihnila in    zamenjal    jo je glas.
Winston je    dvignil    glavo, da bi poslušal.
Winston je dvignil glavo, da bi    poslušal   .
   Preučeval    je šahovski problem in razpostavil
Preučeval je šahovski problem in    razpostavil    figure.
Winston je    pogledal    portret Velikega brata.
Beli vedno matira, je    pomislil    z nekakšnim motnim mističnim občutjem.
problemu, od začetka sveta, ni nikdar    zmagal    črni.
Velikanski obraz mu je    vračal    pogled, poln mirne moči.
Glas s telekrana je    premolknil    in dodal z drugačnim, veliko resnejšim
Glas s telekrana je premolknil in    dodal    z drugačnim, veliko resnejšim prizvokom:
To so poročila s fronte; nagon mu je    pravil   , da so novice slabe.
Obris zahodnoafriške obale mu je ostro    izstopal    v spominu.
   Dvignil    je belega tekača in ga premaknil čez
Dvignil je belega tekača in ga    premaknil    čez šahovsko desko.
Celo medtem ko je    videl    črno hordo, ki drvi proti jugu, je
črno hordo, ki drvi proti jugu, je    videl    drugo, tajno zbrano silo, ki se nenadoma
   Čutil    je, da s hotenjem ustvarja to silo.
Globoko je    vzdihnil   .
Krč je    minil   .
   Položil    je belega tekača na svoje mesto, a
tekača na svoje mesto, a za hip se ni    mogel    posvetiti resnemu preučevanju šahovskega
Skoraj nezavedno je s prstom    napisal    po prahu na mizi: »2+2=5«
»Kar se zgodi tu, je za zmeraj« , je    rekel    O'Brien.
   Videl    jo je; celo govoril je z njo.
Videl jo je; celo    govoril    je z njo.
Kakor po instinktu je    vedel   , da jih njegovo početje nič ne zanima.
Lahko bi se    domenil    za ponovno srečanje z njo, ko bi bil
z njo, ko bi bil kateri od njiju to    hotel   .
se prerinili skoz zemljo in jih je    bril    veter.
   Hitel    je z zmrzlimi rokami in zasolzenimi
rokami in zasolzenimi očmi, ko jo je    zagledal    slabih deset metrov od sebe.
drugega brez pozdrava; potem se je    obrnil    in ji sledil, ne prav vneto.
pozdrava; potem se je obrnil in ji    sledil   , ne prav vneto.
   Vedel    je, da ni nevarnosti, nikogar ne bosta
Veter je    žvižgal    skozi veje in trgal redke žafrane,
Veter je žvižgal skozi veje in    trgal    redke žafrane, ki so bili videti umazani.
   Položil    ji je roko okoli pasu.
   Spomnil    se je, kako je nekoč po eksploziji
je nekoč po eksploziji raketne bombe    pomagal    izvleči truplo iz nekih ruševin in
Ni je    poskušal    poljubiti, niti nista govorila.
   Spraševal    se je, ali prihaja ta odpor zgolj iz
solze, ki mu jih je veter neprestano    iztiskal    iz oči.
   Videl    je, da bo spregovorila.
so tudi njene noge postale širše, je    opazil   .
»   Izdal    sem te,« je rekel.
»Izdal sem te,« je    rekel   .
da je bila to le ukana in da si to    rekel    samo zato, da bi jih ustavil in da
da si to rekel samo zato, da bi jih    ustavil    in da nisi mislil zares.«
zato, da bi jih ustavil in da nisi    mislil    zares.«
»Edino, kar te briga, si ti sam,« je    odmeval   .
»Ne,« je    rekel   , »ne čutiš več istega.«
Veter jima je    lepil    tenka kombinezona ob telo.
»Morava se še kdaj srečati,« je    rekel   .
Neodločno ji je nekaj časa    sledil   , pol koraka za njo.
hitro, da je preprečila, da bi bil    ostal    vštric nje.
   Odločil    se je, da jo pospremi vse do postaje
je prevzela želja, ne toliko, da bi    izginil    od Julije, pač pa da bi se vrnil v
izginil od Julije, pač pa da bi se    vrnil    v kavarno Pod kostanjem, ki se mu ni
Koprneč si je    predstavljal    svojo mizo v kotu, s časopisom in šahovnico
trenutku je, ne popolnoma slučajno,    pustil   , da ju je ločila majhna gruča ljudi.
Mlačno jo je    poskusil    ujeti, potem pa je zastal, se obrnil
Mlačno jo je poskusil ujeti, potem pa je    zastal   , se obrnil in odšel v nasprotno smer.
poskusil ujeti, potem pa je zastal, se    obrnil    in odšel v nasprotno smer.
ujeti, potem pa je zastal, se obrnil in    odšel    v nasprotno smer.
Ko je    prehodil    petdeset metrov, se je ozrl.
je prehodil petdeset metrov, se je    ozrl   .
Cesta ni bila polna, pa je že ni    mogel    več razločiti.
On je    mislil    zares.
Ni samo    rekel   , želel je.
Ni samo rekel,    želel    je.
   Želel    je, da naj njo in ne njega izročijo
priklicala podobnost zvoka - je neki glas    pel   :
kostanjevim drevesom izdala si me,    izdal    sem te, ne da bi trenila z očesom.
Mimoidoči natakar je    opazil   , da je njegov kozarec prazen, in se
je njegov kozarec prazen, in se je    vrnil    s steklenico gina.
   Dvignil    je kozarec in ga povohal.
Dvignil je kozarec in ga    povohal   .
strašna z vsakim požirkom, ki ga je    popil   .
Toda to je postala prvina, v katero je    zaplaval   .
Prav gin ga je z vsakim večerom    potopil    v omamljenost, in gin ga je oživil
potopil v omamljenost, in gin ga je    oživil    z vsakim jutrom.
Ko se je    zbudil   , redko kdaj pred enajsto, z zlepljenimi
žgočimi usti ter s hrbtom, ki se mu je    zdel    ves polomljen, bi mu bilo nemogoče
gina in skodelice, ki ju je za čez noč    postavil    poleg postelje.
Opoldanske ure je    presedel    z osteklenelim obrazom, s steklenico
osteklenelim obrazom, s steklenico pri roki in    poslušal    telekran.
Nihče se ni več    menil    za to, kaj počne, noben žvižg ga ni
za to, kaj počne, noben žvižg ga ni    budil   , telekran ga ni več opominjal.
žvižg ga ni budil, telekran ga ni več    opominjal   .
Priložnostno, morda dvakrat tedensko, je    šel    v zaprašen, izgubljen urad na Ministrstvu resnice
izgubljen urad na Ministrstvu resnice ter    opravil    malo dela, ali tisto, kar se je imenovalo
čemer so poročali, ni nikdar dokončno    odkril   .
Telekran je za trenutek    utihnil   .
Winston je spet    dvignil    glavo.
Za vekami je    imel    zemljevid Afrike.
Gibanja armad je    kazal    diagram: črna puščica je parala kontinent
Kot za pomiritev je    pogledal    nedoumljivi obraz na portretu.
   Popil    je še en požirek gina, dvignil belega
Popil je še en požirek gina,    dvignil    belega tekača in napravil poskusno
požirek gina, dvignil belega tekača in    napravil    poskusno potezo.
Nepoklican spomin je    zaplaval    v njegove misli.
   Videl    je s svečo razsvetljeno sobo z razsežno
Dobro se je    spominjal    tistega dne, dež se je ulival in vse
je spominjal tistega dne, dež se je    ulival    in vse preplavljal, voda je tekla po
tistega dne, dež se je ulival in vse    preplavljal   , voda je tekla po okenskih šipah in
dveh otrok v temni, utesnjeni sobi je    postal    neznosen.
Winston se je    cmeril    in kujal, zaman zahteval hrano, pohajal
Winston se je cmeril in    kujal   , zaman zahteval hrano, pohajal po sobi,
Winston se je cmeril in kujal, zaman    zahteval    hrano, pohajal po sobi, raznašal vse
cmeril in kujal, zaman zahteval hrano,    pohajal    po sobi, raznašal vse stvari z njihovih
zaman zahteval hrano, pohajal po sobi,    raznašal    vse stvari z njihovih mest in brcal
raznašal vse stvari z njihovih mest in    brcal    v opaž, dokler niso sosedi pobutali
medtem ko je mlajši otrok brez prestanka    jokal   .
Še vedno se je    spominjal    vonja po mokri lepenki.
Winston je stvar    pogledal    čemerno in brez zanimanja.
Kmalu je bil zelo dobre volje in je    vriskal    od smeha, ko so se gumbi obetajoče
sta osem iger, vsak je po štirikrat    zmagal   .
   Odrinil    je podobo iz spomina.
Pa niso bili pomembni, dokler si    vedel   , kaj so.
   Obrnil    se je nazaj k šahovnici in spet dvignil
Obrnil se je nazaj k šahovnici in spet    dvignil    belega tekača.
Skoraj v istem trenutku je s truščem    padel    na desko.
   Zdrznil    se je, kot bi se vanj zarila igla.
Rezek klic trobente je    preparal    zrak.
zmago, kadar je za uvod k poročilu    zagrmel    glas trobente.
Glas trobente je    sprostil    neznanski hrup.
Že je s telekrana    zakrakal    razburjen glas, a ni še dobro začel,
zakrakal razburjen glas, a ni še dobro    začel   , ko ga je preplavilo rjoveče vpitje
   Slišal    je lahko ravno dovolj tistega, kar
lahko ravno dovolj tistega, kar je    oddajal    telekran, da je spoznal, da se je vse
tistega, kar je oddajal telekran, da je    spoznal   , da se je vse zgodilo tako, kot je
spoznal, da se je vse zgodilo tako, kot je    predvideval   ; velikanska, iz morja vstala armada
Ni se    ganil    s sedeža, a v duhu je tekel, hitro
Ni se ganil s sedeža, a v duhu je    tekel   , hitro tekel, bil je z množico zunaj
s sedeža, a v duhu je tekel, hitro    tekel   , bil je z množico zunaj in vpil do
hitro tekel, bil je z množico zunaj in    vpil    do oglušelosti.
Znova je    pogledal    portret Velikega brata.
Kolos, ki je    zajahal    svet!
   Pomislil    je, kako je še pred desetimi minutami
da, pred komaj desetimi minutami -    glodal    v njegovem srcu dvom, ko se je spraševal,
glodal v njegovem srcu dvom, ko se je    spraševal   , ali bodo novice s fronte govorile
Glas s telekrana je še vedno    stresal    zgodbe o ujetnikih, plenu in pokolu,
Eden se je    približal    s steklenico gina.
Winston, ki je    sedel    v blaženih sanjah, mu ni posvetil
je sedel v blaženih sanjah, mu ni    posvetil    nobene pozornosti, ko je napolnil kozarec.
ni posvetil nobene pozornosti, ko je    napolnil    kozarec.
Ni več ne    tekel    ne vzklikal.
Ni več ne tekel ne    vzklikal   .
Bil je na javni zatožni klopi,    priznaval    je vse in zapletal vsakogar.
zatožni klopi, priznaval je vse in    zapletal    vsakogar.
   Hodil    je po belo obloženem hodniku z občutkom,
Krogla, po kateri je dolgo    koprnel   , mu je stopala v možgane.
   Zastrmel    se je v velikanski obraz.
Štirideset let je trajalo, da je    spoznal   , kakšen nasmeh se skriva za temnimi
   Izbojeval    je bitko nad samim seboj.
   Ljubil    je Velikega brata.
Oceanije in so ga izumili zato, da bi    izpolnjeval    ideološke potrebe Angsoca oziroma Angleškega
1984 ni bilo še nikogar, ki bi Novorek    rabil    kot edino komunikacijsko sredstvo v
Pričakovati je bilo, da bo Novorek dokončno    spodrinil    Starorek (ali standardno angleščino,
Medtem pa se je stalno    krepil    in člani Partije so težili k vse večji
Njegov slovar je bil zgrajen tako, da je    dajal    točen in često zelo tankoumen izraz
vsakemu pomenu, ki bi ga član Partije    želel    primerno izraziti, medtem ko je izključeval
želel primerno izraziti, medtem ko je    izključeval    vse druge pomene pa tudi možnost, da
Novorek je    temeljil    na angleškem jeziku, kot ga poznamo
angleško govoreč človek naših dni težko    razumel    mnoge novoreške stavke, tudi če ne
Besednjak Novoreka se je    delil    na tri jasno ločene razrede, znane
Njeno mesto je    zasedel    glagol razumiti, speljan iz samostalnika
etimoloških načel: v nekaterih primerih se je    obdržal    samostalnik, v drugih pa glagol.
   Ohranil    pa se ni nobeden od sedanjih prislovov,
Izraz temen je, na primer, lahko    nadomestil    nesvetel ali pa izraz svetel netemen,
kot pravilni; tako se je glagol iti    spregal    idem, ideš, ide, idemo, idete, idejo,
nekakšen verbalni stenogram, ki je često    zmašil    celo vrsto idej v nekaj zlogov, hkrati
Tako dobljeni amalgam se je lahko    rabil    kot samostalnik ali glagol in se je
kot samostalnik ali glagol in se je    pregibal    v skladu z običajnimi pravili.
okrnjene na kakršenkoli način, ki je    olajšal    izgovorjavo, pa obenem nakazoval izpeljavo.
ki je olajšal izgovorjavo, pa obenem    nakazoval    izpeljavo.
pomene, ki so bili človeku, če jezika ni    obvladal    v celoti, komaj razumljivi.
Najprej bi    moral    človek, ki bi hotel dojeti polni pomen
Najprej bi moral človek, ki bi    hotel    dojeti polni pomen zgoraj navedenega
pomen raztezale, dokler ni en sam izraz    zajel    cele množice besed, ki jih je bilo,
je bilo, ker jih je zdaj zadovoljivo    kril    en sam jedrnat izraz, mogoče črtati
obzorje kot od starega Hebrejca, ki je    vedel   , da vsi drugi narodi razen njegovega
pravovernost tem bolje, čim manj je    vedel    o njih.
   Poznal    je Jehovo in njegove zapovedi; vedel
Poznal je Jehovo in njegove zapovedi;    vedel    je torej, da so vsi bogovi z drugimi
nekako podoben način je član Partije    vedel   , kaj sestavlja pravo vedenje in v hudo
nejasnih in splošnih obrisih je tudi    vedel   , kakšni odkloni od njega so možni.
Izraz sekskriminal je    zajemal    vse spolne pregrehe.
   Zajemal    je nečistovanje, prešuštvo, homoseksualnost
V C slovarju, ki je    zajemal    znanstvene in tehnične besede, bi bilo
odklonom, toda običajni državljan jih ni    potreboval   .
   Vedel    je, kaj je mišljeno z izrazom pravseks
katerem je bil zaposlen Winston Smith,    imenoval    Dokod, Oddelek za književnost se je
Dokod, Oddelek za književnost se je    imenoval    Knijižod, Telegramski oddelek Teleod
potrebno, pomisliti, preden je človek    spregovoril   , toda član Partije, ki je bil poklican
izreči politično ali etično sodbo, je    moral    biti zmožen izstreliti pravilna mnenja
Na to ga je    pripravil    trening, v jeziku je imel skoraj otročje
ga je pripravil trening, v jeziku je    imel    skoraj otročje lahek instrument in
Dejansko se je Novorek od drugih jezikov    razlikoval    po tem, da je njegov besednjak postajal
razlikoval po tem, da je njegov besednjak    postajal    z vsakim letom manjši in ne večji.
bilo možno, da bi artikuliran govor    prihajal    iz glasilk, ne da bi pri tem sploh
so bila gagana mnenja pravoverna, je    pomenil    zgolj hvalo.
In kadar je Časnik    označil    kakšnega partijskega govornika kot
kot dvoplusdobrega gosovornika, mu je    izrekel    topel in cenjen poklon.
znanstveni delavec ali tehnik je lahko    našel    vse potrebne besede na seznamu, posvečenem
seznamih in ni bilo slovarja, ki bi    izražal    funkcijo znanosti kot duhovne navade
sporočala le samoumevno absurdnost, ni    mogel    podpreti razumen argument, ker za kaj
Pravzaprav bi človek lahko    rabil    Novorek za nepravoverne namene samo
namene samo tedaj, ko bi protizakonito    prevedel    nekatere besede nazaj v Starorek.
ni bilo slovnične napake, vendar je    izražal    očitno neresnico, to je, da so vsi
se človek pri rabi novoreških besed    spomnil    njihovih prvotnih pomenov; v praksi
Človek, ki bi    rasel    ob Novoreku kot edinem jeziku, ne bi
Novoreku kot edinem jeziku, ne bi več    vedel   , da je beseda enak nekoč imela drugoten
kot bi se denimo človek, ki ni nikdar    slišal    za šah, ne zavedal dodatnega pomena,
človek, ki ni nikdar slišal za šah, ne    zavedal    dodatnega pomena, ki ga imata besedi
zločinov in prestopkov, ki jih sploh ne bi    mogel    zagrešiti, preprosto zato, ker bi bili
cenzurirani, in vse dokler je človek    ohranil    znanje Staroreka, jih je lahko bral.
ohranil znanje Staroreka, jih je lahko    bral   .
Staroreka v Novorek, razen če se je    nanašal    na tehnični postopek ali zelo preprosto
ustvarjeni enaki, da jim je njihov Stvarnik    podaril    nekatere neodtujljive pravice, med
temu bi bilo, da bi človek kratko malo    pogoltnil    ves odstavek v eno samo besedo zlomisel.
PRVA KNJIGA 1. Včeraj sem se    napotil    z Aristonovim sinom Glavkonom v Pirej,
Aristonovim sinom Glavkonom v Pirej, da bi    pomolil    k boginji, in si hotel hkrati ogledati
Pirej, da bi pomolil k boginji, in si    hotel    hkrati ogledati slavnostni sprevod,
Tu naju je od daleč    zagledal    Kefalov sin Polemarh in hitro poslal
zagledal Kefalov sin Polemarh in hitro    poslal    za nama služabnika s prošnjo, naj ga
Služabnik me je od zadaj    prijel    za plašč in rekel:
Služabnik me je od zadaj prijel za plašč in    rekel   :
   Obrnil    sem se in ga vprašal, kje je.
Obrnil sem se in ga    vprašal   , kje je.
je    rekel    Glavkon.
Polemarh je    dejal   :
sem    odvrnil   .
je    odvrnil    Glavkon.
Tu je    posegel    Adeimant v pogovor:
sem    vprašal   ,
je    rekel    Polemarh.
Tu je    rekel    Glavkon:
sem    popustil   ,
tudi Polemarhov oče Kefal, ki se mi je    zdel    zelo star, sicer pa ga že dolgo nisem
zelo star, sicer pa ga že dolgo nisem    videl   .
   Sedel    je z vencem na glavi na velikem oblazinjenem
stolu; pravkar je bil namreč na dvorišču    opravil    daritev.
Komaj me je bil Kefal    zagledal   , me je prisrčno pozdravil:
bil Kefal zagledal, me je prisrčno    pozdravil   :
In vendar bi    moral   : Ko bi bil namreč jaz še dovolj pri
pri močeh, da bi lahko brez napora    šel    v mesto, ti ne bi bilo treba prihajati
sem    odgovoril   ,
In tako bi rad tudi tebe    vprašal    za mnenje - kajti ti si tam, kjer pesniki
resnici in odkrito, pri Zevsu, ti bom    povedal    svoje mnenje, dragi Sokrat.
   Naletel    pa sem že na mnoge, ki se ne počutijo
pri pesniku Sofoklu, ko ga je nekdo    vprašal   : ’Kako je pri tebi, Sofokles, z ljubeznijo?
je    odvrnil    pesnik. ’
Tako mi je, kakor da bi    pobegnil    divjemu, pobesnelemu gospodarju.‘
sem bil njegovih besed; ker pa sem    hotel    še več slišati, sem dejal, da bi ga
ker pa sem hotel še več slišati, sem    dejal   , da bi ga spodbudil:
še več slišati, sem dejal, da bi ga    spodbudil   :
je    rekel   ,
Neki mož s Serifa ga je    zmerjal    in mu očital, da ni postal slaven iz
Neki mož s Serifa ga je zmerjal in mu    očital   , da ni postal slaven iz lastnih moči,
Serifa ga je zmerjal in mu očital, da ni    postal    slaven iz lastnih moči, temveč mu je
Na to je    odgovoril    Temistokles: ’Niti ne bi jaz kot Serifec
jaz kot Serifec niti ti kot Atenec    postal    slaven!‘
sem    vprašal   ,
»večino premoženja    podedoval    ali si si ga sam pridobil?«
premoženja podedoval ali si si ga sam    pridobil   
»Kaj sem si sam    pridobil   
je    odvrnil   .
Kajti ded -    imenoval    se je kakor jaz - je podedoval približno
ded - imenoval se je kakor jaz - je    podedoval    približno tako veliko premoženje, kakor
kakor je zdaj moje, in ga za večkrat    povečal   .
Moj oče Lizanias ga je    zmanjšal    tako, da ni bilo niti tako veliko,
Zadovoljen bom, če otrokom ne bom    zapustil    manj, temveč nekaj več, kakor sem podedoval.«
zapustil manj, temveč nekaj več, kakor sem    podedoval   
»Zakaj sem te    vprašal   : kakor se mi zdi, nisi posebno zagledan
Tisti pa, ki si ga je sam    pridobil   , ga ljubi dvakrat tako kakor drugi.
s čimer bom, če ti povem, le redke    prepričal   .
prevzameta strah in skrb, ki ju prej ni    poznal   , kakor hitro začuti, da se bliža smrti.
boječ, premišljuje in pretehtava, ali je    storil    komu krivico.
Kdor ugotovi, da je v življenju    zagrešil    mnogo krivičnih dejanj, se kakor otroci
»Imenitno si to    povedal   , dragi Kefal!« sem odvrnil.
»Imenitno si to povedal, dragi Kefal!« sem    odvrnil   .
zblazni in ga zahteva nazaj, mi bo vsakdo    pritrdil   , da mu ga oni ni dolžan vrniti in da
veljati za pravičnega tisti, ki bi mu ga    vrnil    ali bi blaznežu zmeraj povedal čisto
mu ga vrnil ali bi blaznežu zmeraj    povedal    čisto resnico.«
je    posegel    v pogovor Polemarh,
je    rekel    Kefal,
je    vprašal   ,
je smeje se    odvrnil    in hkrati odšel k svoji daritvi.
je smeje se odvrnil in hkrati    odšel    k svoji daritvi.
sem    rekel   ,
Saj je tako    rekel   
sem    rekel   .
prikritih besedah je potemtakem Simonid    povedal   , kaj je pravično.
mu pripada; pripadajočo stvar pa je    imenoval    dolg.«
»Kaj naj bi sicer    mislil   
»In ko bi ga zdaj nekdo    vprašal   : Simonid, pri Zevsu, kaj mora neka
Tega si se gotovo    naučil    pri Homerju, ki s posebno ljubeznijo
materini strani, da ...vse ljudi je    prekašal    s krajo in krivo prisego... Potemtakem
Nisi tako    mislil   
Vendar ne vem več, kaj sem    dejal   .
je    rekel   .
je    rekel    zdaj.
Najin pogovor je    pokazal   , da prizadevanje škode nikakor ne more
sem    rekel   ,
»skupno borila proti vsakomur, ki bo    trdil   , da je tako dejal Simonid ali Bias
proti vsakomur, ki bo trdil, da je tako    dejal    Simonid ali Bias ali Pitak ali kdor koli
sem    rekel   ,
10. Trazimah se je bil že večkrat    zagnal   , da bi sredi najinega pogovora povzel
zagnal, da bi sredi najinega pogovora    povzel    besedo, so mu pa bili navzoči to preprečili,
Ker sva zdaj končala in sem jaz to    rekel   , ni več vzdržal, temveč kot divja zver
končala in sem jaz to rekel, ni več    vzdržal   , temveč kot divja zver zbral svoje
več vzdržal, temveč kot divja zver    zbral    svoje moči in naju naskočil, kakor
divja zver zbral svoje moči in naju    naskočil   , kakor da bi naju hotel raztrgati.
in naju naskočil, kakor da bi naju    hotel    raztrgati.
   Prestrašil    sem se teh njegovih besed in se stresel
Prestrašil sem se teh njegovih besed in se    stresel    ob njegovem pogledu; in prepričan sem,
prepričan sem, ko ne bi bil prej njega    pogledal   , kakor je on mene, bi bil obnemel.
pogledal, kakor je on mene, bi bil    obnemel   .
Ker pa je med svojim govorom    postajal    zmerom bolj divji, sem ga prvi pogledal
postajal zmerom bolj divji, sem ga prvi    pogledal    in tako sem mu bil zdaj sposoben odgovoriti.
S tesnobo v srcu sem    dejal   :
11. Pri teh besedah se je jezno    nasmejal    in odgovoril:
teh besedah se je jezno nasmejal in    odgovoril   :
   Vedel    sem, da bo tako, in ljudem že vnaprej
sem, da bo tako, in ljudem že vnaprej    povedal   : da ne boš hotel odgovarjati, temveč
ljudem že vnaprej povedal: da ne boš    hotel    odgovarjati, temveč postal ironičen
da ne boš hotel odgovarjati, temveč    postal    ironičen in vse prej storil, kakor
temveč postal ironičen in vse prej    storil   , kakor odgovoril na kako vprašanje.«
ironičen in vse prej storil, kakor    odgovoril    na kako vprašanje.«
sem    odgovoril   .
»Kajti zelo dobro si    vedel    - če bi koga vprašal, koliko je dvanajst,
»Kajti zelo dobro si vedel - če bi koga    vprašal   , koliko je dvanajst, in mu vnaprej
vprašal, koliko je dvanajst, in mu vnaprej    dejal   : ’Človek, da mi ne rečeš, dvanajst
da ti na tako vprašanje ne bi nihče    odgovoril   !
Toda če bi ti    dejal   :, Dragi Trazimah, kako misliš to?
   Rekel    naj bi potemtakem nekaj, kar ni pravilno?
kaj bi mu ti    odgovoril   
sem    rekel   .
zategadelj - po tvojem mnenju - manj odkrito    povedal    svoje stališče - pa najsi mu to prepovemo
storiti in mi dati za odgovor to, kar sem    prepovedal   
»Nikakor se ne bi    čudil   
sem    odvrnil   ,
je    vprašal   ,
odgovorom na vprašanje, kaj je pravičnost,    pridal    še svojega, ki je boljši?
Toda za uk boš    plačal    v denarju!«
sem    odgovoril   .
je    rekel    Glavkon.
je    odvrnil   ,
»da bo Sokrat    ravnal    kakor zmeraj, da sam ne bo odgovarjal,
Sokrat ravnal kakor zmeraj, da sam ne bo    odgovarjal   , in besede drugega, ki bo odgovarjal,
odgovarjal, in besede drugega, ki bo    odgovarjal   , napadal in spodbijal!«
in besede drugega, ki bo odgovarjal,    napadal    in spodbijal!«
drugega, ki bo odgovarjal, napadal in    spodbijal   
sem    rekel   ,
»človek    odgovarjal   , če prvič ničesar ne zna, in tega tudi
Trazimah je čisto očitno    želel    govoriti, da bi pri tem blestel, ker
očitno želel govoriti, da bi pri tem    blestel   , ker je bil prepričan, da ima pripravljen
Vendar se je    delal    tako, kakor da bi vztrajal pri tem,
Vendar se je delal tako, kakor da bi    vztrajal    pri tem, da jaz govorim.
Nazadnje je    popustil    in dejal:
Nazadnje je popustil in    dejal   :
sem    odgovoril   ,
mi zdi, da nekdo dobro govori, boš    zvedel    takoj, kakor hitro boš odgovoril; prepričan
govori, boš zvedel takoj, kakor hitro boš    odgovoril   ; prepričan sem namreč, da boš dobro
prepričan sem namreč, da boš dobro    govoril   
je    dejal   .
»Zdaj sem    razumel    tvojo trditev,«
sem    odgovoril   .
»Ali je resnična ali ne, to bom šele    poskušal    ugotoviti.
Vsekakor si mi    prepovedal    tak odgovor.
Vendar si k temu še    dodal   : kar koristi močnejšemu.«
sem    rekel   .
je    vprašal   .
»S tem si, mislim,    priznal   
sem    nadaljeval   ,
ravno nasprotno od tega, kar si ti    trdil   .
je    vzkliknil    Polemarh,
mu je Kleitofon    segel    v besedo.
»Zakaj bi se    moral    postavljati na njegovo stran, ko vendar
Ti dve trditvi je še    dopolnil    s privolitvijo v ugotovitev, da mogočniki
je    pripomnil    Kleitofon,
»je vendar    mislil    samo to, kar ima mogočnik za koristno;
to mora podložnik izvesti; v tem je    videl    pravičnost.«
je    ugovarjal    Polemarh.
sem    rekel   ;
sem    nadaljeval   ,
»ko si kot pravično    označil    mogočnikovo korist, ne glede na to,
je    odgovoril   .
»Vsekakor sem tako    mislil   , ker si vendar priznal, da vladajoči
»Vsekakor sem tako mislil, ker si vendar    priznal   , da vladajoči niso nezmotljivi, temveč
je    odvrnil   .
zdravnik, matematik, učitelj se je    zmotil   .
ljudje samo pravijo: zdravnik se je    zmotil   , vladar se je zmotil.
zdravnik se je zmotil, vladar se je    zmotil   .
Potemtakem je - kakor sem že v uvodu    poudaril    - pravično: delati to, kar koristi
sem    odvrnil   .
»Misliš, da sem namenoma    postavljal    vprašanja tako, da bi te v pogovoru
vprašanja tako, da bi te v pogovoru    prelisičil   
Kajti ne moreš me prevarati, ne da bi    opazil   , in javno me ne boš nikoli premagal!«
bi opazil, in javno me ne boš nikoli    premagal   
čisto določenega moža, kakor si ravno    dejal   : tistega, pri katerem velja, da je
»Ali me imaš za tako neumnega, da bom    dražil    leva in Trazimahu postavljal zanke?«
neumnega, da bom dražil leva in Trazimahu    postavljal    zanke?«
»Pravkar si    poskušal    - in seveda nisi uspel.«
»Pravkar si poskušal - in seveda nisi    uspel   
sem    pretrgal    pogovor.
natančnem pomenu, ki si ga pravkar    poudaril   , poslovni mož ali negovalec bolnikov?
sem    odvrnil   .
»Če bi me    vprašal   , ali telo samo sebi zadostuje ali pa
zadostuje ali pa še nekaj potrebuje, bi    odgovoril   : ’Seveda še potrebuje nekaj.
Tudi v to je    privolil   , čeprav nerad.
Tudi v to je slednjič    privolil   , čeprav je najprej skušal ugovarjati.
slednjič privolil, čeprav je najprej    skušal    ugovarjati.
Ko je bil    popustil   , sem vprašal:
Ko je bil popustil, sem    vprašal   :
Kajti, kakor si    priznal   , je zdravnik negovalec teles in ne
V to je    privolil   .
V to je le z muko    privolil   .
nasprotje, je Trazimah, namesto da bi    odgovoril   , vprašal:
Trazimah, namesto da bi odgovoril,    vprašal   :
Ali ne bi raje    odgovoril   , kakor da sprašuješ?«
sem    vprašal   .
dva poslovna partnerja, ne boš nikoli    doživel   , da bi bil po končanem poslu pravični
tega ne dela iz strahu, da bi komu    prizadel    krivico, temveč iz strahu, da ne bi
dovolj velika; in kakor sem v začetku    dejal   : kar je mogočniku v prid, je pravično,
17. Po teh besedah je    hotel    Trazimah oditi, potem ko nam je zlil
hotel Trazimah oditi, potem ko nam je    zlil    na ušesa mogočno ploho svojih besed.
Tudi jaz sem se    obrnil    nanj z vročo prošnjo:
Trazimah, kakšne pomembne misli si    nakazal    in zdaj hočeš oditi, preden si nam
in zdaj hočeš oditi, preden si nam    dokazal    in preden si od nas zvedel, ali so
si nam dokazal in preden si od nas    zvedel   , ali so pravilne ali ne!
mogle vsakemu izmed nas, če bi se jih    držal   , pripomoči do kar najbolj donosnega
nepravičnika, ki bi lahko skrivaj ali javno    delal    krivico: ta me ne bi mogel nikoli prepričati,
ali javno delal krivico: ta me ne bi    mogel    nikoli prepričati, da je takšno življenje
je    vprašal   .
sem    odvrnil   .
»Temveč ostani za zdaj pri tem, kar si    rekel   .
potem stori to odkrito, ne da bi nas    hotel    slepiti.
prvi definiciji pravega zdravnika si    menil   , da se pozneje ni treba več togo držati
sem    vprašal   .
Mukoma mi je    pritrdil   .
Zato sem, dragi Trazimah, pravkar    dejal   , da noče nihče prostovoljno opravljati
je    vprašal    Glavkon.
Zato bi vsak pameten raje    gledal   , da mu korist prinašajo drugi, kakor
prinašajo drugi, kakor da bi se sam    trudil    za njihovo korist.
Za kaj bi se ti    odločil   
je    odgovoril    Glavkon.
»   Slišal    pa si, kakšne koristi je Trazimah odmeril
»Slišal pa si, kakšne koristi je Trazimah    odmeril    nepravičniku za njegovo življenje?«
»   Slišal    sem, toda ne verjamem.«
sem    rekel   ,
ugotoviti, koliko jih je kdo izmed nas    navedel   , in zato bi bili vsekakor potrebni
je    rekel    Trazimah.
»Za kateri predlog si se torej    odločil   
sem    vprašal   .
sem    rekel   .
»To trdim; razloge za to sem že    navedel   
je    rekel   ,
je    rekel   ,
pomembno je le to, kar sem pravkar    dejal   
sem    odvrnil   ,
Ko bi bil le    trdil   , da je nepravičnost koristna, in ji
nepravičnost koristna, in ji sicer    priznal    njene slabe, sramotne lastnosti, kakor
upoštevajoč splošno mnenje, marsikaj    navedel    v odgovor.
sem    nadaljeval   .
pravo mnenje ali ne, namesto da bi    skušal    spodbiti mojo trditev?«
sem    odvrnil   .
»Potemtakem bo nepravičnik    hotel    imeti kakršno koli prednost (korist)
nepravičnim dejanjem in se bo zato    potrudil   , da bo od vseh kar največ nagrabil?«
potrudil, da bo od vseh kar največ    nagrabil   
sem    rekel   ,
Ti si vendar    govoril    o muzikalnih in nemuzikalnih ljudeh?«
sem    rekel   ,
enakimi in pred sebi nasprotnimi, tako si    dejal   , ali ne?«
»Pravičnik se nam je potemtakem    pokazal    kot dober in razumen, nepravičnik pa
22. Trazimah je v vse to    privolil   , vsekakor ne tako lahko, kakor se to
Takrat sem    videl    Trazimaha prvič zardeti, nikoli prej
nepravičnost pa njeno nasprotje, sem    rekel   :
tvoje zdajšnje besede ne ugajajo in bi    imel    nanje mnogokaj pripomniti.
Toda ko bi to    storil   , bi me gotovo imenoval demagoga.
Toda ko bi to storil, bi me gotovo    imenoval    demagoga.
   Odgovoril    ti bom zmerom da‐da!
in ti    prikimal    ali odkimal kakor starim ženicam, ki
in ti prikimal ali    odkimal    kakor starim ženicam, ki pripovedujejo
sem mu    segel    v besedo.
Toda če soglašaš, dobro - pa bom    spraševal   
je    odgovoril   .
nazaj) in ne tako, kakor si najprej    trdil   , uvidevam.
sem    odvrnil   .
je    odvrnil   ,
sem    nadaljeval   .
je    vzkliknil   .
sem    odvrnil   ,
»potem ko si    postal    pohlevnejši in se ti je jeza polegla.
svojega cilja, bistva pravičnosti,    odrekel    le‐temu in planil na vprašanje, ali
bistva pravičnosti, odrekel le‐temu in    planil    na vprašanje, ali je pravičnost neznanje
koristnejša od pravičnosti, se nisem    mogel    vzdržati, da se ne bi posvetil temu
se nisem mogel vzdržati, da se ne bi    posvetil    temu vprašanju, in rezultat tega razpravljanja
DRUGA KNJIGA 1.    Mislil    sem, da bom s temi besedami rešen nadaljnjega
stvari temeljito loti, tudi to pot ni    privolil    v Trazimahov umik in je rekel:
ni privolil v Trazimahov umik in je    rekel   :
zadovoljiti samo z vero, da si nas    prepričal   , ali pa nas hočeš resnično prepričati
sem    odvrnil   ,
»če vas bom le    mogel   
je    vprašal   .
sem    rekel   ,
sem    odvrnil   ,
Zato bi rad    slišal   , kaj je za obe (pravičnost in nepravičnost)
   Povzel    bom Trazimahove misli in najprej pojasnil
Povzel bom Trazimahove misli in najprej    pojasnil    splošno mnenje o bistvu in nastanku
bistvu in nastanku pravičnosti; nato bom    pokazal   , da vsi ljudje, ki imajo z njo opraviti,
zlo in nič dobrega; in nazadnje bom    ugotovil   , da imajo v tem prav; kajti nepravičnikovo
Trazimah in tisoči drugih, nisem pa    imel    priložnosti, da bi od koga slišal trden
pa imel priložnosti, da bi od koga    slišal    trden dokaz o premoči pravičnosti,
Zato bi rad    slišal    nekoga, najraje tebe, ki bi jo pohvalil
slišal nekoga, najraje tebe, ki bi jo    pohvalil    zaradi nje same.
Sam bom zdaj čimbolj nadrobno    pel    hvalo nepravičnemu življenju in ti
nepravičnemu življenju in ti s tem    pokazal   , kako zelo si želim, da ti po drugi
sem    rekel   .
česa bi se lahko pameten človek bolj    razveselil   , ne glede na to, ali sam o tem govori
če bi namreč kdo kot pravi mož samo    mogel   , ne bi z nikomer sklepal pogodbe ne
pravi mož samo mogel, ne bi z nikomer    sklepal    pogodbe ne o prizadevanju in ne o prenašanju
prizadevanju in ne o prenašanju krivic; saj bi    moral    biti blazen.
imeli moč, kakršno je po pripovedki    imel    Giges, praded lidijskih kraljev.
Začuden se je    spustil    v globino in zagledal tu med drugimi
Začuden se je spustil v globino in    zagledal    tu med drugimi stvarmi, o katerih pripoveduje
bronastega konja z majhnimi vrati; ko se je    sklonil    skoznje, je v notranjosti videl moža,
je sklonil skoznje, je v notranjosti    videl    moža, očitno mrtvega, nadnaravne velikosti,
   Snel    mu ga je s prsta in se vrnil k čredi.
Snel mu ga je s prsta in se    vrnil    k čredi.
podali mesečno poročilo o čredah, je    prišel    tja tudi Giges s prstanom na roki.
Ko je    sedel    med njimi, je po naključju zaobrnil
je sedel med njimi, je po naključju    zaobrnil    prstan proti dlani; s tem je postal
zaobrnil prstan proti dlani; s tem je    postal    za sosede neviden, in ti so govorili
   Čudil    se je, prijel za prstan in ga zaokrenil:
Čudil se je,    prijel    za prstan in ga zaokrenil: takoj je
Čudil se je, prijel za prstan in ga    zaokrenil   : takoj je spet postal viden.
prstan in ga zaokrenil: takoj je spet    postal    viden.
In ko je to    opazil   , je preizkusil prstan, ali ima res
In ko je to opazil, je    preizkusil    prstan, ali ima res to moč, in ugotovil:
preizkusil prstan, ali ima res to moč, in    ugotovil   : če je obrnil kamen navznotraj, je
ima res to moč, in ugotovil: če je    obrnil    kamen navznotraj, je postal neviden,
ugotovil: če je obrnil kamen navznotraj, je    postal    neviden, če ga je obrnil navzven, ga
navznotraj, je postal neviden, če ga je    obrnil    navzven, ga je okolica videla.
Ko se je    prepričal    o tem, je takoj dosegel, da so ga sprejeli
Ko se je prepričal o tem, je takoj    dosegel   , da so ga sprejeli med kraljeve sle.
Ko je    prišel    tja, je zapeljal kraljevo ženo, se
Ko je prišel tja, je    zapeljal    kraljevo ženo, se z njo zarotil proti
je zapeljal kraljevo ženo, se z njo    zarotil    proti kralju, ga ubil in prevzel oblast.
ženo, se z njo zarotil proti kralju, ga    ubil    in prevzel oblast. -
njo zarotil proti kralju, ga ubil in    prevzel    oblast. -
obstajala dva takšna prstana in bi si enega    nataknil    pravičnik, drugega pa nepravičnik,
od njiju tako jekleno trden, da bi    ostal    zvest pravičnosti ter se zmogel odreči
da bi ostal zvest pravičnosti ter se    zmogel    odreči in se ne dotakniti tuje dobrine,
vendar lahko brez strahu in neopaženo    vzel    na trgu, kar bi hotel, ubil ali rešil
strahu in neopaženo vzel na trgu, kar bi    hotel   , ubil ali rešil iz ječe, ko bi se lahko,
neopaženo vzel na trgu, kar bi hotel,    ubil    ali rešil iz ječe, ko bi se lahko,
vzel na trgu, kar bi hotel, ubil ali    rešil    iz ječe, ko bi se lahko, skratka, gibal
rešil iz ječe, ko bi se lahko, skratka,    gibal    med ljudmi kot bog.
Ko bi pravičnik tako    ravnal   , bi se v ničemer ne razločeval od nepravičnika,
pravičnik tako ravnal, bi se v ničemer ne    razločeval    od nepravičnika, temveč bi oba hodila
In tako naj živi, ne da bi komu    delal    krivico, v sluhu največje nepravičnosti;
5. »Dragi Glavkon, čudovito si    prikazal    oba moža!
   Zlikal    si ju kakor kipa, namenjena za razstavo.«
»Kolikor sem pač    mogel   
je    odvrnil   .
vseh teh mučenjih križali; tako bi    spoznal   , da je nujno ne biti pravičen, temveč
6. Ko je bil Glavkon    končal   , sem že hotel odgovoriti, tu pa je
6. Ko je bil Glavkon končal, sem že    hotel    odgovoriti, tu pa je povzel besedo
končal, sem že hotel odgovoriti, tu pa je    povzel    besedo njegov brat Adeimant:
sem    rekel   .
»Ker vendar ni    povedal    poglavitne stvari!«
Zato ga dopolni, če je kaj    izpustil   .
položaji, ženitve in drugo, kar je    navajal    Glavkon, vse to žanje (po njihovem
Homer: Tvojega imena sloves    dosegel    je nebne daljine, prav ko kakega
tiste kazni, ki jih je pravkar Glavkon    navedel    za pravične, ki pa so v resnici nepravični;
ravnati, da si bo življenje čim bolje    ukrojil   !
Če sem pravičen, ne da bi samo    užival    sloves pravičnosti, mi to po vsem pravkar
Ali se ne bo nujno    smejal   , če jo bo slišal hvaliti?
Ali se ne bo nujno smejal, če jo bo    slišal    hvaliti?
je krivo samo tisto, iz česar se je    razvil    pogovor naju dveh s teboj, Sokrat:
vseh je vsakdo nepravičnost samo tako    grajal    in pravičnost samo tako hvalil, da
tako grajal in pravičnost samo tako    hvalil   , da je poveličeval čas, slavo in darila,
pravičnost samo tako hvalil, da je    poveličeval    čas, slavo in darila, ki jih prinašata;
pesnitvi ne v preprosti prozi izčrpno    razložil    in pokazal, da duša z nepravičnostjo
preprosti prozi izčrpno razložil in    pokazal   , da duša z nepravičnostjo skriva v
vsakdo svoj najboljši varuh, ker bi se    bal    bivati pod isto streho z največjim
streho z največjim zlom, kakor hitro bi    zakrivil    kak zločin!‘ -
prikrivati - to kar najbolj izčrpno    obrazložil    zato, da slišim od tebe nasprotno.
pusti pri tem ob strani, kakor je to    zahteval    tudi Glavkon.
grajajo slavo in plačilo, bi to še nekako    prenesel   ; pri tebi pa ne - če tega izrecno ne
se pač vse življenje samo temu enemu    posvečal   .
10. Že zmeraj sem    občudoval    Glavkonov in Adeimantov način razpravljanja,
razpravljanja, toda zdaj, ko sem te    slišal   , sem bil posebej vesel in sem rekel:
slišal, sem bil posebej vesel in sem    rekel   :
»Upravičeno je Glavkonov prijatelj    spesnil    na vaju duhovna sinova tegale moža,
Gotovo je    prišel    nad vaju božji duh, ker sta lahko tako
po vajinih govorih vama tega ne bi    mogel    pripisati.
o premoči pravičnosti, kakor sem jo    podal    Trazimahu, ne sprejemata.
pravičnost in odpove, namesto, da bi    pomagal   , dokler lahko diha in govori.
In tako sem    izpregovoril   , kakor se mi je pač zdelo prav:
sem    dejal   ,
razpravljanja tako, kakor ko bi nam bil kdo    zapovedal   , naj oddaleč beremo zelo majhne črke,
smo kratkovidni, nato pa bi bil nekdo    opazil   , da so iste črke nekje drugje napisane
je    rekel    Adeimant.
»Takoj ti bom    povedal   .
je    odvrnil   .
videli v mislih nastajati državo,« sem    vprašal   ,
je    odvrnil    Adeimant.
tako sem    začel   ,
Na to je    odvrnil    Adeimant:
sem    vzkliknil   .
»Medtem ko si    govoril   , sem se domislil, da po naravi nihče
»Medtem ko si govoril, sem se    domislil   , da po naravi nihče med nami ni popolnoma
»Kajti delo ne čaka, da bi    imel    tisti, ki naj ga opravi, ravno čas,
Kajti kmet si očitno ne bo sam    izdelal    pluga, če hoče, da bo dober, ali motike
bi potrebovala nobenega uvoza, je,    rekel    bi, skoraj nemogoče.«
odposlanec odpravi prazen na pot, ne da bi    imel    s sabo to, kar potrebujejo ljudje,
pokriti svoje potrebe, potem se bo tudi    vrnil    praznih rok?«
je    odgovoril   .
je    odvrnil   .
sem    odvrnil   .
13. Tu se je    vmešal    Glavkon:
sem    odvrnil   .
»   Pozabil    sem na prikuhe in druge dodatke; h
K temu je    pripomnil    Glavkon:
»Ko bi, dragi Sokrat,    ustanovil    državo svinj, ali bi jih kaj drugače
državo svinj, ali bi jih kaj drugače    krmil    kakor tako?«
sem    vprašal   .
sem    rekel   .
sem    vprašal   .
je    vprašal   .
sem    odvrnil   ,
Rekli smo namreč, kakor se boš    spomnil   , da en mož ne more opravljati različnih
sem    nadaljeval   ,
je    odvrnil   .
sem    vzkliknil   ,
Ali še nisi    opazil   , kako neudržljiv in nepremagljiv je
»   Opazil    sem to.«
Ko sem v zadregi    premišljeval    o tem, kar je bilo do zdaj povedano,
tem, kar je bilo do zdaj povedano, sem    rekel   :
je    vprašal   .
sem    odgovoril   ,
neznanca, renči, ne da bi mu ta prej kdaj    storil    kaj hudega; do znanca pa je prijazen,
je prijazen, čeprav mu ta ni nikoli    storil    nič dobrega.
Se nisi temu še nikoli    čudil   
»Tako natanko nisem    pazil    na to, da bo tako ravna je jasno.«
Tu se je    oglasil    Glavkonov brat:
sem    odvrnil   ,
»S tem sem torej    mislil   , da je moč z muzično vzgojo prej začeti
sem    rekel   ,
sem    rekel   ,
je    priznal   .
najpomembnejših stvareh si vaš pesnik ni dobro    izmislil   : mislim na Hezioda, kako je prikazal
izmislil: mislim na Hezioda, kako je    prikazal    Uranova dejanja in Kronovo maščevanje
dejanj in njegove usode, ki mu jo je    pripravil    sin, ne bi smeli, tudi ko bi bilo vse
najhuje kaznuje lastnega očeta, ki ga je    užalil   , češ, saj dela samo to, kar so delali
sem    nadaljeval   .
Zgodbe: kakor o Heri, ki jo je sin    prikoval    na stol, o Hefaistu, ki ga je oče vrgel
prikoval na stol, o Hefaistu, ki ga je oče    vrgel    v morje, ko je sin hotel pomagati tepeni
ga je oče vrgel v morje, ko je sin    hotel    pomagati tepeni materi, o bojih bogov,
je    rekel   .
»In če bi nas zdaj kdo    vprašal   , katere pesnitve s tem mislimo, kaj
Nato sem mu    odvrnil   :
sem    nadaljeval   ,
Atena in Zevs pobudila Pandara, da je    prelomil    prisego in pogodbo, potem ga ne bomo
je    rekel   .
sem    nadaljeval   ,
je    odvrnil   ,
sem    odvrnil   .
»In misliš, da se bo    hotel    kdo, bodisi bog ali človek, v teh okoliščinah
»Potemtakem je za boga nemogoče, da bi se nam    spremenil   , temveč vsak bog ostane, kakor sledi
sem    vprašal   .
pravi, da je na njeni poročni gostiji    pel    Apolon in ...mi obljubil kopico
poročni gostiji pel Apolon in ...mi    obljubil    kopico otrok, zdravih, srečno in
srečno in dolgo živečih; bogovi (je    dejal   ) so naklonjeni moji usodi, glasno
naklonjeni moji usodi, glasno je    slavil    mojo srečo in mi z njo napolnil
je slavil mojo srečo in mi z njo    napolnil    srce.
Toda on, ki je to    pel   , ki je bil na gostiji, ki je to
pel, ki je bil na gostiji, ki je to    govoril   , mi zdaj je sina ubil.
ki je to govoril, mi zdaj je sina    ubil   .
sem    nadaljeval   ,
je    odvrnil    Adeimant.
nekdo, ki veruje v strahote podzemlja,    gledal    smrti pogumno v oči in si v boju izbral
gledal smrti pogumno v oči in si v boju    izbral    smrt namesto suženjstva in poraza?«
izločiti taka mesta, kakor je tole:    Hotel    bi biti za hlapca, za dnino garal bi
Hotel bi biti za hlapca, za dnino    garal    bi pri živih, možu brez svoje zemlje,
samemu prede za hrano, rajši ko    vladal    le‐tu nad gomadjo obsen preminulih!
kdo, zlasti še če je navaden človek,    imel    tako ravnanje za nečastno ali si očital,
imel tako ravnanje za nečastno ali si    očital   , ker se je dal zapeljati v podobne
za nečastno ali si očital, ker se je    dal    zapeljati v podobne besede ali dejanja;
podobne besede ali dejanja; ne da bi se    sramoval    ali se skušal obvladati, bo marveč
dejanja; ne da bi se sramoval ali se    skušal    obvladati, bo marveč že ob neznatnih
marveč že ob neznatnih bolečinah glasno    tožil    in stokal.«
neznatnih bolečinah glasno tožil in    stokal   
»Toda ne bi    smel   , kakor je to pravkar pokazala naša
»Ne, ne bi    smel   
tesarja morda in mizarja, potem ga bo    kaznoval   , ker uvaja v državo kakor na ladjo
ko so vsi drugi bogovi ljudje spali,    zbudil   , je vse trdne sklepe, ki jih je napravil,
zbudil, je vse trdne sklepe, ki jih je    napravil   , hitro pozabil iz vroče sle po ljubezni
trdne sklepe, ki jih je napravil, hitro    pozabil    iz vroče sle po ljubezni in bil ob
pogledu na Hero tako prevzet, da niti ni    hotel    iti domov, temveč si jo je hotel vzeti
ni hotel iti domov, temveč si jo je    hotel    vzeti takoj in kar na zemlji; zatrjeval
hotel vzeti takoj in kar na zemlji;    zatrjeval    ji je, da ga je ljubezen tako prevzela,
je    soglašal    Adeimant,
sem    rekel   ,
o Apolonu: Strelec, grdo si me    ukanil   , bogov ti najbolj pogubni.
Ej, da mi dana je moč, kako bi te jaz    izpodrecal   !
In dalje: ko se ni    hotel    pokoriti rečnemu bogu in se je hotel
hotel pokoriti rečnemu bogu in se je    hotel    z njim bojevati; in ko je dejal za
je hotel z njim bojevati; in ko je    dejal    za svoje lase, ki so bili posvečeni
za prijatelja, ki je bil mrtev, tudi    storil   .
sem    nadaljeval   ,
da je sicer kak sin bogov ali junak    zakrivil    tako strašna in brezbožna dejanja,
Kajti vsakdo si bo    skušal    oprostiti lastno malopridnost, če je
Nato je    odvrnil    Adeimant:
sem    rekel   .
»Morda boš tako bolje    razumel   : vse, o čemer nam poročajo pripovedniki
jasno izražati - stvar, ki zanjo gre,    razložil    samo na primeru in ne v celoti.
kjer pesnik pravi, da se je Hrises    obrnil    na Agamemnona s prošnjo, naj mu vrne
prošnjo, naj mu vrne hčer; ta se je    razjezil   , Hrises pa je, ko ni ničesar dosegel,
razjezil, Hrises pa je, ko ni ničesar    dosegel   , preklel Ahajce pri bogu.«
Hrises pa je, ko ni ničesar dosegel,    preklel    Ahajce pri bogu.«
»Ti veš, da do verzov: ... in vse    rotil    je Ahajce, zlasti pa brata, vrhovna
in se na vso moč trudi, da bi v nas    zbudil    vtis, da ne govori Homer, temveč stari
porečeš, da tega spet ne razumeš, ti bom    pokazal    na primeru.
Če Homer pripoveduje:    prišel    je Hrises z odkupnino za hčer, da bi
odkupnino za hčer, da bi se s prošnjo    obrnil    na Ahajce in predvsem na kralje; in
predvsem na kralje; in ko bi potem    nadaljeval   , ne kakor da bi bil Hrises, temveč
nevezani besedi, ker nisem pesnik: Ko je    prišel    duhovnik, jim je zaželel, da bi se
pesnik: Ko je prišel duhovnik, jim je    zaželel   , da bi se po zavzetju Troje srečno
Ko je bil to    povedal   , so vsi, polni spoštovanja, privolili
privolili v to, le Agamemnon se je    razsrdil    in mu zapovedal, naj takoj odide in
to, le Agamemnon se je razsrdil in mu    zapovedal   , naj takoj odide in se ne vrne več,
njem v Argu postarala, preden mu jo bo    vrnil   .
Ko je starec to    slišal   , se je prestrašil in molče odšel, na
Ko je starec to slišal, se je    prestrašil    in molče odšel, na poti iz tabora pa
to slišal, se je prestrašil in molče    odšel   , na poti iz tabora pa se je z gorečo
iz tabora pa se je z gorečo prošnjo    obrnil    na Apolona, klical ga z vsemi njegovimi
z gorečo prošnjo obrnil na Apolona,    klical    ga z vsemi njegovimi imeni, spomnil
klical ga z vsemi njegovimi imeni,    spomnil    ga, kolikokrat ga je obilno obdaroval
spomnil ga, kolikokrat ga je obilno    obdaroval    pri zidavi svetišč in žrtvovanjih,
pri zidavi svetišč in žrtvovanjih, in    zahteval    za to njegovo hvaležnost; prosil ga
zahteval za to njegovo hvaležnost;    prosil    ga je, naj zdaj v zahvalo za to kaznuje
strelicami za solze, ki jih je bil    prelil   : Tako torej,«
sem    dejal   ,
sem    nadaljeval   .
je    odvrnil   .
Zdaj ti bom gotovo lahko    pojasnil   , kar se mi prej ni posrečilo.
neposrednem podajanju; to sta, kakor si že    rekel   , tragedija in komedija.
»Zdaj razumem, kaj si    hotel    prej povedati.«
»   Hotel    sem s tem tole povedati: biti si moramo
sem    odgovoril   .
Ti si ju vendar pravkar    imenoval    pesnitvi neposrednega podajanja (posnemanja)?«
Ali nisi    opazil   , kako od mladih nog trajajoče posnemanje
sem    nadaljeval   ,
sem    rekel   ,
dejanja vrlega moža, bo po mojem mnenju    govoril    tako, kakor da bi bil to on sam, ne
kakor da bi bil to on sam, ne da bi se    sramoval    takšnega posnemanja, predvsem takrat
zanesljivo in premišljeno; manj ga bo    posnemal   , če je bolan, vdan ljubezni ali pijanosti
človeka, ki je sebe nevreden, se ne bo    hotel    z njim kot s slabšim istovetiti - razen
stvari, povrhu pa se mu upira, da bi se    poglabljal    v slabše, ker to sovraži iz dna svoje
9. »   Odločil    se bom potemtakem za podajanje, kakršno
v Homerjevih epih; njegov prikaz bo    vseboval    oboje: posredno in neposredno podajanje,
sem    nadaljeval   .
vrsti prikazovanja, za kateri si me    vprašal   
sem    vprašal   .
»Ko bi    prišel    v naše mesto mož, ki bi zaradi svoje
svoje mnogostranske sposobnosti vse    znal    in lahko vse posnemal, bi mi temu svetemu,
mnogostranske sposobnosti vse znal in lahko vse    posnemal   , bi mi temu svetemu, občudovanja vrednemu
to, kar je spodobno, svoje pripovedi    oblikoval    po tistih načelih, ki smo jih v začetku
sem    vprašal   .
Zdaj se je    zasmejal    Glavkon in rekel:
Zdaj se je zasmejal Glavkon in    rekel   :
sem    odvrnil   ,
in zato doseza uspehe, ne da bi se    prevzel   , temveč se vsega loteva pametno in
tem hočeš ravno tista dva, ki sem ju    omenil   
»Potem ne boš    sprejel    v državo tudi nobenih izdelovalcev
»In tako smo, ne da bi    opazil   , našo državo, ki smo jo prej imenovali
sem    nadaljeval   ,
da se še megleno spominjam, kako je    govoril    o enoplijcu, o daktilu in herojski
daktilu in herojski stopici; jih nekako    razporedil   , določil teze in arze, kratke in dolge
herojski stopici; jih nekako razporedil,    določil    teze in arze, kratke in dolge zloge,
in arze, kratke in dolge zloge, ter    imenoval   , če se prav spominjam, enega jamb,
jamb, drugega trohej ter med seboj    prilagodil    dolžine in kračine.
Pri nekaterih od njih je    hvalil    in grajal tempo stopice prav tako kakor
Pri nekaterih od njih je hvalil in    grajal    tempo stopice prav tako kakor celotni
Toda to prepustimo, kakor sem    rekel   , Damonu.
sem    dejal   ,
»Razumem: ti imaš ali si    imel    take ljubljence.
ti v državi, ki smo jo ustanovili,    vpeljal    zakon: ljubimec naj živi, poljublja
se poteguje, tako, da ne bo nikoli    zbujal    niti videza, da se tu dogaja kaj več;
bilo, ko bi čuvar, ki naj čuva državo,    potreboval    zase varuha.«
sem    odvrnil   ,
sem    vprašal   ,
prav tako niso grajali Patrokla, ki je    naročil    zdravilni napoj.«
Herodik, telovadni učitelj, je    povezal   , ker je bil bolehen, gimnastiko z zdravstvom
gimnastiko z zdravstvom in najprej    mučil    s tem sebe, potem pa še mnoge druge.«
»S tem da si je    podaljšal    umiranje.
   Opazoval    je namreč zelo natančno svojo bolezen,
bila smrtna, in je, kakor mislim, ni    mogel    ozdraviti; ne da bi si vzel za drugo
mislim, ni mogel ozdraviti; ne da bi si    vzel    za drugo čas, se je nenehoma zdravil
si vzel za drugo čas, se je nenehoma    zdravil    in hudo trpel, kakor hitro se je oddaljil
čas, se je nenehoma zdravil in hudo    trpel   , kakor hitro se je oddaljil od navajenega
zdravil in hudo trpel, kakor hitro se je    oddaljil    od navajenega načina življenja; v hudem
boju s smrtjo je s svojim znanjem    dosegel    veliko starost.«
naslednikov s tem načinom zdravljenja ni    seznanil    ne iz nevednosti in ne iz neizkušenosti;
nevednosti in ne iz neizkušenosti;    vedel    je marveč, da ima v dobro urejeni državi
nihče ne utegne, da bi se vse življenje    zdravil    in pri tem polagoma hiral.
življenje zdravil in pri tem polagoma    hiral   .
sem    odgovoril   ,
klobuk ali podobno, potem mu bo hitro    dejal   , da se ne utegne ukvarjati s svojo
koristi od takega življenja, ko bi    moral    zmeraj samo paziti na zdravje, pri
zaupana nobena naloga, brez katere ne bi    mogel    živeti.«
»Ali nisi    slišal    Fokilidovega izreka: kdor nima skrbi
»To bi se    moral   , po mojem mnenju, tudi prej!«
je    odvrnil   ,
»In ker je bil Asklepij to natanko    spoznal   , je prilagodil svoje zdravljenje ljudem,
bil Asklepij to natanko spoznal, je    prilagodil    svoje zdravljenje ljudem, katerih telo
bolezen; z zdravili in operacijami je    odpravljal    bolezen in naročal bolnikom, naj živijo,
operacijami je odpravljal bolezen in    naročal    bolnikom, naj živijo, kakor so navajeni,
Toda nikoli ni    poskušal    notranje popolnoma hiravih teles z
zdravniški poklic tako, kakor sem prej    razložil   .
tudi Menelaju iz rane, ki mu jo je    zadal    Panda, kri... izsesal, potrosil
mu jo je zadal Panda, kri...    izsesal   , potrosil jo spretno z lečilom.
zadal Panda, kri... izsesal,    potrosil    jo spretno z lečilom.
Kaj naj bi potem    jedel    in pil, mu prav tako kakor prej Evripilu
Kaj naj bi potem jedel in    pil   , mu prav tako kakor prej Evripilu nista
tudi trenutno zaužiti mešani napoj ni    škodil   .
sem    nadaljeval   .
Pindar v nasprotju z nami, da se je    dal    Asklepij, Apolonov sin, za denar omečiti,
Apolonov sin, za denar omečiti, da je    ozdravil    bogatega moža, ki je že umiral, in
je ozdravil bogatega moža, ki je že    umiral   , in ga je zato ubila strela.
je    odvrnil   .
»   Poskusil    bom; ti si vsekakor vprašal v eni sapi
»Poskusil bom; ti si vsekakor    vprašal    v eni sapi po dveh različnih rečeh!«
hkrati je tudi dober sodnik, po čemer si    vprašal   .
sem    rekel   .
»Potemtakem boš v naši državi zakonsko    zasidral    hkrati s takšnim pravosodjem tudi zdravstvo,
»Isto pot bo    ubiral    izobraženec tudi pri gimnastični vzgoji,
vzgoji, s čimer bo pri dobri volji    dosegel   , da bo zdravniško pomoč potreboval
volji dosegel, da bo zdravniško pomoč    potreboval    samo v nujnih primerih.
vajami in napori v zvezi z njimi se bo    spoprijemal   , ker mu je bolj pri srcu želja, da
dela tega z namenom, da bi si s prvim    oblikoval    dušo in z drugim telo, kakor to mnogi
sem    nadaljeval   ,
»Za ti obe nagnjenji, mislim, je bog    naklonil    človeku dve umetnosti: muziko in gimnastiko,
sem    vzkliknil   .
»   Povedal    ti bom!
sem    vprašal   .
je    odvrnil   .
»Tudi to sem zdaj    razumel   ; strinjam se s tabo.«
»Zaslepljene boš pač tudi ti    imenoval    tiste, ki menjajo svoje mnenje, ker
20. »Zato moramo, kakor sem pravkar    dejal   , iskati take može, ki najbolje varujejo
sem    nadaljeval   ,
samega sebe in vzgoje, ki jo je bil    užival   , zmerom umirjen in harmoničen, skratka,
sem    končal   ,
vladarjev in čuvarjev, načelno, ne da bi se    spuščal    v podrobnosti.«
sem    rekel   .
»Z vso pravico, boš    rekel   , ko ti zgodbo povem.«
»Nisi se brez vzroka    obotavljal    povedati te zgodbe!«
sem    priznal   .
izbrani za vladarje, pri ustvarjanju    primešal    zlata, in zato ste tudi najbolj spoštovani.
Pomočnikom je    pridel    srebra, kmetovalcem in rokodelcem pa
ker obstaja božji izrek: če bo državo    varoval    železen ali bakren čuvar, bo propadla.
sem    rekel   ,
sem    nadaljeval   ,
»   Pojasnil    ti bom.
sem    nadaljeval   .
voljo - to bo vsak, ki je pameten, rad    priznal    - tudi ustrezna stanovanja in sploh
sem    nadaljeval   ,
stanovanja ali shrambe, kamor ne bi    imel    vsakdo dostopa.
sem    končal   ,
je    odgovoril    Glavkon.
ČETRTA KNJIGA 1. Tu je    segel    v besedo Adeimant:
»Kako bi se    branil   , ko bi ti kdo očital: ti tem svojim
»Kako bi se branil, ko bi ti kdo    očital   : ti tem svojim možem ne prinašaš posebne
pri sebi in imajo, kakor si pravkar    poudaril   , zlato in srebro, skratka vse to, kar
tvoji čuvarji živijo v državi, lahko bi    rekel   , kot najemniki, in ne delajo drugega,
sem    povzel    besedo.
obarvati, da jih potem ne bo nihče več    imel    za oči; in isto velja za druge dele;
več lončar in tudi nihče drug ne bi    opravljal    nalog, potrebnih za skupnost.
2. »To si, mislim, dobro    povedal   
sem ga    vprašal   .
je    pritrdil   .
sem    vprašal   :
misliš, da se bo tisti, ki to sliši, raje    bojeval    zoper mršave, a čvrste pse kakor pa
je    nadaljeval   ,
sem    nadaljeval   ,
je    vprašal   .
sem    dejal   ,
ne obremenjujemo, kakor bi lahko kdo    mislil   , z mnogimi in zapletenimi naročili,
je    rekel    Adeimant.
sem    nadaljeval   .
se lahko z lahkoto in ne da bi kdo    opazil   , prikrade v glasbo.«
je    odvrnil   .
»Zategadelj jaz sploh ne bi    poskušal    teh stvari določati z zakoni.«
sem    nadaljeval   ,
je    rekel   ,
sem    vprašal   .
poslovanju in druge stvari, ki sem jih    naštel   , ne opazijo pa, da v resnici obglavljajo
sem    nadaljeval   ,
Na to sem    dejal   :
sem    rekel   .
je    dejal    Glavkon.
»Ti si    obljubil   , da boš to sam raziskal.
»Ti si obljubil, da boš to sam    raziskal   .
Brezbožno je, si    rekel   , če se človek z vsemi močmi ne zazvema
»Dobro, da si me    spomnil    na to; torej se moram po tem ravnati,
sem    vprašal   .
sem    odvrnil   .
je treba bati, kakor je to v vzgoji    utrdil    zakonodajalec.
»Nisem te popolnoma    razumel   , povej še enkrat!«
To predstavo je treba, sem    rekel   , ohraniti v vseh življenskih okoliščinah
vsaj za pogum, kolikor se tiče države;    imel    boš prav.
»Ne vem, toda nikakor ne bi    hotel   , da bi o njej razpravljali, na preudarnost
»Bom; sicer ne bi    ravnal    prav.«
našo novo državo pa boš tudi v njej    odkril    eno od obojega.
sem    rekel   ,
»Ko bi le    mogel   !
tebi in pazim na tvoje besede, boš    imel    v meni mnogo boljšega sodelavca.«
   Pogledal    sem predse in vzkliknil:
Pogledal sem predse in    vzkliknil   :
je    dejal   .
sem    rekel   .
in jo večkrat ponovili, kakor se boš    spominjal   , naj vsak posameznik v državi opravlja
vladarjev ali čuvarjev, ne da bi to    zaslužil   , ali če hočejo ti stanovi deliti drug
sem    rekel   .
je    odvrnil    Glavkon,
sem    dejal   .
»Pazi, kaj bom zdaj    rekel   
»In tudi če bi se kdo še dalje    šalil    in duhovičil: vrtavke hkrati stojijo
tudi če bi se kdo še dalje šalil in    duhovičil   : vrtavke hkrati stojijo in se gibljejo,
hkrati, v istem položaju in razmerju,    opravljal    in prenašal dve nasprotni stvari.«
položaju in razmerju, opravljal in    prenašal    dve nasprotni stvari.«
je    rekel   .
»Nisem te    razumel   
sem mu    dejal   ,
14. »To je torej, kar sem    hotel    prej povedati.
sem    vprašal   .
sem ga    zavrnil   ,
»nekoč sem    slišal    tole zgodbo, ki jo imam tudi za resnično:
resnično: Leontij, Aglainov sin, je    prišel    iz Pireja in šel po zunanji strani
Aglainov sin, je prišel iz Pireja in    šel    po zunanji strani vzdolž severnega
Na morišču je    opazil    nekaj trupel in začutil željo, da si
Na morišču je opazil nekaj trupel in    začutil    željo, da si jih ogleda, hkrati pa
si jih ogleda, hkrati pa tudi odpor,    obrnil    se je vstran, nekaj časa se je bojeval
obrnil se je vstran, nekaj časa se je    bojeval    s samim seboj in si zakrival obraz,
časa se je bojeval s samim seboj in si    zakrival    obraz, nato pa ga je premagalo poželenje.
Na široko je    odprl    oči, stekel k truplom in vzkliknil:
Na široko je odprl oči,    stekel    k truplom in vzkliknil: Naužijte se
široko je odprl oči, stekel k truplom in    vzkliknil   : Naužijte se zdaj, nesrečne oči, lepega
»Tudi jaz sem    slišal    to zgodbo.«
sem    dejal   ,
sem    nadaljeval   ,
robu sklepu razuma, gotovo nisi nikoli    opazil   , ne pri sebi, ne pri drugih.«
Če kdo misli, da je kdo drugemu    storil    krivico, in mora zato za povračilo
je    rekel   ,
»Zelo lepo si    uganil   , kaj hočem povedati,«
sem ga    pohvalil   .
»Pri Zevsu, to si lepo    povedal   .
sem    povzel   .
je    rekel    Glavkon.
sem ga    posvaril   ,
»Kako bi le    mogel   
sem mu    potrdil   .
del se upira celotni duši, da bi ji    zavladal   , vtem ko mu po njegovem bistvu pripada,
In kako bi le lahko    živel   , če je zrahljano in uničeno ravno to,
sem    odvrnil   .
Že sem jih    hotel    po vrsti našteti tako, kakor se mi
druge razvile, ko je Polemarh, ki je    sedel    malo dalje od Adeimanta, stegnil roko,
ki je sedel malo dalje od Adeimanta,    stegnil    roko, ga prijel za plašč na ramenih,
dalje od Adeimanta, stegnil roko, ga    prijel    za plašč na ramenih, ga potegnil k
roko, ga prijel za plašč na ramenih, ga    potegnil    k sebi, se sklonil in mu nekaj zašepetal,
na ramenih, ga potegnil k sebi, se    sklonil    in mu nekaj zašepetal, od česar smo
potegnil k sebi, se sklonil in mu nekaj    zašepetal   , od česar smo slišali samo te besede:
je    odvrnil    Adeimant, sedaj že glasno.
   Vprašal    sem:
sem ponovno    vprašal   .
bili med prijatelji skupna last?« je    rekel    Adeimant.
sem    vprašal   .
je    odvrnil   .
Ker pa si zdaj    hotel    preiti na drugo obliko države, ne da
razčistili, smo sklenili, kakor si    slišal   , da te ne pustimo tako dolgo pri miru,
je    rekel    Glavkon.
je    dejal    Trazimah.
In jaz sem se že    veselil   , da sem končal s tem, in bil zadovoljen,
In jaz sem se že veselil, da sem    končal    s tem, in bil zadovoljen, kolikor so
   Vedel    sem zanje in sem jih zato prešel, da
Vedel sem zanje in sem jih zato    prešel   , da bi se izognil težavam v zvezi z
zanje in sem jih zato prešel, da bi se    izognil    težavam v zvezi z njimi.«
je    vprašal    Trazimah.
je    povzel    besedo Glavkon,
sem    rekel   .
Prvič, tega, kar bom    pripovedoval   , ne boste imeli za izvedljivo, in drugič,
Zato se obotavljam, da bi se    lotil    tega vprašanja.
   Odvrnil    sem:
»To praviš zato, da bi mi    vlil    pogum, kajne?«
Ko bi    zaupal    sebi, da res vem, kar hočem povedati,
in nezanesljivo; ne morda, da bi se    bal   , da bi se lahko osmešil - to bi bilo
morda, da bi se bal, da bi se lahko    osmešil    - to bi bilo otročje -, pač pa zato,
otročje -, pač pa zato, ker v zmoti ne bi    ostal    sam, temveč bi potegnil za sabo tudi
v zmoti ne bi ostal sam, temveč bi    potegnil    za sabo tudi prijatelje; in povrhu
za stvari, v katerih se človek ne bi    smel    motiti.
   Pomolil    bom k Adrasteji, Glavkon, in jo poprosil
Pomolil bom k Adrasteji, Glavkon, in jo    poprosil    milosti za to, kar mislim povedati.
Glavkon se je    nasmehnil    in rekel:
Glavkon se je nasmehnil in    rekel   :
sem    rekel   .
je    odvrnil   .
»Po tem, kar si    rekel   , se zdi, da je tako.«
slabo, nadalje, kdor pri poskusu, da bi    budil    smeh, smešnosti ne vidi v nespametnem
sem    vprašal   ,
je    rekel    Glavkon.
Glavkon, kar sem že davno s strahom    pričakoval    in se zato tudi pomišljal, da bi se
strahom pričakoval in se zato tudi    pomišljal   , da bi se kakorkoli dotaknil postav
tudi pomišljal, da bi se kakorkoli    dotaknil    postav o zakonu, o spočenjanju otrok
sta njihovi naravi različni, potem bi    moral    dolgolascem prepovedati čevljarsko
sem    rekel   ,
sem    rekel   ,
poreče isto, kar si ti pred kratkim    dejal   : tako iznenada to ni čisto lahko; po
»Gotovo bo tako    rekel   
Ali si morda    mislil   , da je nekdo za nekaj po naravi sposoben,
more zapomniti niti tistega, kar se je    naučil   , pa če vloži v to še toliko vaje in
smešno, ko bi ženski spol v teh stvareh    zaostajal    za moškim.«
ni nobenega javnega poklica, ki bi    pripadal    ženski zato, ker je ženska, in moškemu
srečno prešli ta val, ne da bi nas    odplaknil    z našo zahtevo, naj čuvarji in čuvarke
bil noben majhen val, ki si mu srečno    ušel   
»In vendar se ti bo    zdel    majhen, brž ko boš videl drugega.«
vendar se ti bo zdel majhen, brž ko boš    videl    drugega.«
Rad bi ga čimprej    videl   
njeno izvedljivost pa bo brez dvoma    potekal    hud boj.«
   Upal    sem, da bom lahko en dokaz obšel.
Upal sem, da bom lahko en dokaz    obšel   .
Če bi ti    privolil    v koristnost te zahteve, potem bi mi
Tudi jaz sem se    polenil    in zato mislim odložiti vprašanje o
Za zdaj bi jo samo    suponiral    in bi takoj prešel, če dovoliš, na
zdaj bi jo samo suponiral in bi takoj    prešel   , če dovoliš, na zakonske odločbe, ki
ki jih naj pripravijo vladarji, in    poskušal    dokazati veliko korist, ki jo prinaša
»Tako boš ti zdaj kot zakonodajalec    odbral    primerne žene, kakor si prej može,
primerne žene, kakor si prej može, in    predal    le‐tem tiste, ki so jim čimbolj podobne
sem    dejal   ,
sem    nadaljeval   ,
ženo v zakoniti starosti, ne da bi ju    zvezal    vladar.
spoznajo očetje, hčere in vsi, ki si jih    omenil   
sem    odvrnil   .
Vsi ti se ne smejo, kakor sem    rekel   , med sabo spolno družiti.
je    vzkliknil   .
sem    rekel   ,
»To si lepo    povedal   
sem    rekel   .
je    odgovoril   .
najraje ne bi iz spodobnosti sploh    omenjal   .
da nam je v prejšnjem pogovoru nekdo    očital   , da čuvarjem ne prinašamo sreče, ker
Heziod resnično pameten mož, ko je    rekel   :... da več kot celota velja polovica.«
»Če bo    sledil    mojemu nasvetu,«
je    rekel    Glavkon,
»potem bo    obstal    pri svojem starem življenju.«
»   Prehitel    si me v tem - ravnokar sem ti namreč
si me v tem - ravnokar sem ti namreč    hotel    seči v besedo.«
Gotovo si    opazil   , kako na primer lončarjevi otroci dolgo
sem    odvrnil   ,
»Tako bi človek    mislil   
ravnajo naši bojevniki v vojni?« sem    vprašal   .
»Toda s tem se gotovo ne boš    strinjal   
K tej zakonski določbi bi še    dodal   : dokler so na bojišču, ne sme bojevnika
fantov ali deklet - še z večjo vnemo    trudil    za prvo nagrado.«
sem    odvrnil   .
Tako pripoveduje, da je    dobil    Ajant, ki se je odlikoval v boju, za
pripoveduje, da je dobil Ajant, ki se je    odlikoval    v boju, za nagrado imeniten kos volovjega
sem    nadaljeval   ,
sovražnika, ko je vendar pravi sovražnik že    pobegnil    in pustil za sabo samo to, s čimer
vendar pravi sovražnik že pobegnil in    pustil    za sabo samo to, s čimer se je boril?
pustil za sabo samo to, s čimer se je    boril   ?
sorodnikov, kolikor seveda bog ne bi drugače    naročil   
   Poslušal    te bom.«
ne bi smeli ne ropati ne požigati,    dovolil    bi jim samo, da vzamejo letno žetev
je    nadaljeval    Glavkon,
te pustimo govoriti, ne boš nikoli    prišel   , kakor se zdi, na vprašanje, ki si
kakor se zdi, na vprašanje, ki si ga    odložil   , da bi prej pretresel druge stvari;
vprašanje, ki si ga odložil, da bi prej    pretresel    druge stvari; gre za vprašanje, ali
prepričan; k temu še dodajam, česar ti nisi    rekel   , namreč da bi se tudi v vojni dobro
»Čisto nepričakovano si kot vihar    planil    na moje razpravljanje,«
sem    odgovoril   ,
najnevarnejši val, čeprav sem se komaj    rešil    prvih dveh.
Če ga boš samo    videl    in slišal, mi boš gotovo oprostil in
Če ga boš samo videl in    slišal   , mi boš gotovo oprostil in razumel
samo videl in slišal, mi boš gotovo    oprostil    in razumel moje obotavljanje in strah,
in slišal, mi boš gotovo oprostil in    razumel    moje obotavljanje in strah, da se lotim
tako govoriš, tolikanj teže se nam boš    izmuznil   .
velikanskemu valu, o katerem sem prej    govoril   .
tudi vzrok za moje dolgo obotavljanje:    videl    sem namreč, kako kočljive in za javnost
Nato je    dejal    Glavkon:
»   Izrekel    si tako besedo in izrazil tako misel,
»Izrekel si tako besedo in    izrazil    tako misel, da ne moreš drugega pričakovati,
Če jih ne boš    znal    z dokazi zavrniti in se jih ubraniti,
»A me nisi ti    spravil    v ta položaj?«
sem    vprašal   .
Toda ne bom te    pustil    na cedilu, temveč ti bom po svojih
cedilu, temveč ti bom po svojih močeh    pomagal   , predvsem z dobrohotnostjo, spodbudnostjo
spretnejšimi dogovori, kakor bi jih lahko    dobil    od koga drugega.
hočeva izogniti napadalcev, ki si jih    omenil   , potem jim morava pojasniti, o kakšnih
sem    rekel   ,
»Kakor kaže, mi boš    moral    stvar poklicati v spomin,«
je    rekel   ,
sem    dejal   .
»kdo drug bi lahko to    rekel   , toda ti, ki si v ljubezni tako doma,
ti, ki si v ljubezni tako doma, ne bi    smel    pozabiti, da dečki v cvetu let dražijo
Na to je    rekel    Glavkon:
ljudje - o katerih si človek ne bi    mislil    - filozofi.
sem    odgovoril   ,
Ti pa se boš, mislim,    strinjal    z mojim pojasnilom.«
razločujem med ljudmi, ki si jih pravkar    naštel   , radogledneži, prijatelji umetnosti
medtem ko njihov duh ni sposoben, da bi    videl    in vzljubil bistvo lepega.«
njihov duh ni sposoben, da bi videl in    vzljubil    bistvo lepega.«
pri njej soudeležene, gleda, ne da bi    imel    stvari za lepoto ali lepoto izenačeval
bi imel stvari za lepoto ali lepoto    izenačeval    s stvarmi?«
prisojamo samo domnevanja, ne pa spoznanja,    razjezil    in oporekal naši trditvi?
domnevanja, ne pa spoznanja, razjezil in    oporekal    naši trditvi?
in v miru prepričamo, ne da bi sam    opazil   , da ni čisto pri pameti?«
sem    rekel   .
»Toda pravkar si    dejal   , da znanje in domnevanje nista isto.«
»Kako bi tudi lahko pameten človek    izenačeval    nezmotljivo s tem, kar ni nezmotljivo?«
je    dejal    Glavkon,
uganki, ki med drugim vprašuje, kaj je    vrgel    evnuh na netopirja in kje ga je zadel.
vrgel evnuh na netopirja in kje ga je    zadel   .
sem    nadaljeval   ,
sem    odvrnil   .
»Tega ne bi    mogel    niti sam bog graje Momos!«
vzgojenim ljudem v primerni starosti bi ti    zaupal    vodstvo države, ali ne?«
3. Tu pa je    posegel    v besedo Adeimant:
Ko sem to    slišal   , sem vprašal:
Ko sem to slišal, sem    vprašal   :
»Ne vem, vendar bi rad    slišal    tvoje mnenje.«
4. »Le norčuj se zdaj, ko si me    zapletel    v to težavno razpravljanje.
Pri tem pa se nobeden od njih ni    učil    krmarjenja, nobeden ne more dokazati
je    dejal    Adeimant.
»   Storil    bom tako.«
vrata bogatašev‘ ; kdor si je te besede    izmislil   , se je zmotil; pravilno se glasijo
kdor si je te besede izmislil, se je    zmotil   ; pravilno se glasijo takole: kdor je
vsakdo, ki čuti potrebo, da bi ga kdo    vodil   , se mora napotiti k vratom tistega,
zato vladar, če res kaj velja, ne bo    prosil    podložnikov za dovoljenje, da jim vlada.
Tej ugotovitvi sem    pritrdil   , kajne?«
In tu si mi    segel    v besedo in rekel, da tem ugotovitvam
In tu si mi segel v besedo in    rekel   , da tem ugotovitvam mora sicer vsak
sem    rekel   ,
delajo napake in spravljajo, kakor si    omenil   , filozofijo povsod in pri vseh ljudeh
»   Poskušal    ti bom razložiti,«
sem    rekel   ,
»kolikor bom    mogel   .
To nam bo vsakdo    priznal   .
»Da, zdaj bi pa rad    zvedel    za podrobnosti.«
sem    rekel   ,
sem    nadaljeval   ,
sem    nadaljeval   .
To je prav tako, kakor bi si kdo    vzgojil    veliko, mogočno zver in nato študiral
vzgojil veliko, mogočno zver in nato    študiral    njene gone in lastnosti - kako se ji
stiku z živaljo v teku časa seznani,    imenoval    modrost, iz tega povzel nauk in začel
seznani, imenoval modrost, iz tega    povzel    nauk in začel ta nauk posredovati učencem.
imenoval modrost, iz tega povzel nauk in    začel    ta nauk posredovati učencem.
Nikoli ni    spoznal    bistva potrebnega in dobrega in tudi
Razlogi, ki jih je kdaj kdo od teh za to    navajal   , so bili vseskozi smešni.«
»In ko bi zdaj nekdo    pristopil    k takemu človeku in mu mirno povedal
pristopil k takemu človeku in mu mirno    povedal    resnico: tebi manjka pameti, čeprav
jo lahko, če se boš zanjo nesebično    trudil    - ali misliš, da bi ga bil ta sredi
in notranje sorodnosti s filozofijo    poslušal    te besede, se dal pregovoriti in se
s filozofijo poslušal te besede, se    dal    pregovoriti in se začel posvečati filozofiji,
te besede, se dal pregovoriti in se    začel    posvečati filozofiji, kaj bi potem
majhnega, plešastega kovača, ki je    obogatel    in bil šele pred kratkim odpuščen iz
sem    nadaljeval   .
se marveč počuti tako, kakor da bi    zašel    med divje zveri: in ker noče z njimi
zakone, in je zadovoljen, da sam ni    zapadel    ne v krivičnost ne v brezbožnost, da
poteka v poštenosti in da se bo od njega    poslovil   , ko pride čas, v dobrem upanju, miru
»Toda največjih ni    dosegel   .
Kajti ni    našel    države, ki bi ustrezala njegovim zahtevam.
Ko bi    živel    v taki državi, bi tudi sam več dosegel
živel v taki državi, bi tudi sam več    dosegel    in ne bi koristil samo sebi, temveč
državi, bi tudi sam več dosegel in ne bi    koristil    samo sebi, temveč vsej državi.«
je    odvrnil    Adeimant.
sem    odgovoril   .
Očitno boš zdaj    vprašal   , kakšno ustavo naj ima taka država.«
Nisem    hotel    tega vprašati, rad bi marveč samo vedel,
hotel tega vprašati, rad bi marveč samo    vedel   , ali je to ustava, ki smo o njej razpravljali
»Nisem pa takrat stvari natančneje    obrazložil    iz strahu pred vašimi ugovori, ki bi
pripravljenosti se boš lahko takoj    prepričal   .
je    rekel    Adeimant.
sem    pripomnil   .
kolikor mogoče v besedi in dejanju    približal    popolnosti in bi vladal v prav tako
dejanju približal popolnosti in bi    vladal    v prav tako popolni državi, niso še
boš prijateljsko, brez sovražnosti    ovrgel    obrekovanja, katerim je izpostavljeno
znanstveno prizadevanje; če ji boš    opisal    filozofe tako, kakor jih ti razumeš,
tako, kakor jih ti razumeš, če ji boš    pojasnil    njihovo naravo in življenje, kakor
Če boš tako    ravnal   , bo svoje napačne poglede spremenila.
Ali se ti zdi mogoče, da kdo ne bi    posnemal    nečesa, kar ljubi in spoštuje?«
je    odgovoril   .
držeč se pri tem tistega, za kar je    rekel    Homer, da je v ljudeh podobno ali enako
zdaj lahko tiste ljudi, za katere si    rekel   , da z vsemi močmi navaljujejo na nas,
sem    nadaljeval   ,
Dvomimo pa, da se v vsem času ne bi    mogel    prav noben ohraniti.«
»Toda že eden sam bi lahko, ko bi    imel    na voljo poslušno državo, uresničil
ko bi imel na voljo poslušno državo,    uresničil    vse, kar se zdaj zdi neverjetno.«
»Če bi kot vladar    vpeljal    zakone in navade, kakor smo jih opisali,
je    pritrdil    Adeimant.
»Nič ni pomagalo, da sem se najprej    znal    izogniti težavam, ki so povezane z
odkrito obravnavanje zbuja, kakor sem    videl   , pomisleke in katerih izvajanje je
je    odvrnil    Adeimant,
»Takrat sem se    pomišljal   , dragi prijatelj, izgovoriti to, kar