Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GLmd (3807)


srednjih vrst, ko sta v sobo nepričakovano    stopila    dva človeka, moški in ženska, ki ju
Nekoč, ko sta se    srečala    na hodniku, ga je postrani na hitro
Bilo je, kot bi se njuna duhova    odprla    in bi misli plavale od enega do drugega
stranišč - včasih celo, kadar sta se    srečala    dva tujca - majhen migljaj rok, ki
Za trenutek, dva sta    izmenjala    sumljiv pogled in to je bil konec zgodbe.
   Oglasila    sta se topot škornjev in ponovno trobljenje
Nenadoma sta oba    poskakovala    okoli njega in kričala »Izdajalec!«
sta oba poskakovala okoli njega in    kričala    »Izdajalec!« ter »Miselni zločinec!«
Še leto, dve, pa bosta dan in noč    iskala    v njej znake nepravovernosti.
strani, mu je, ko je šel mimo, dejal: »   Srečala    se bova na kraju, kjer ni teme.«
»   Srečala    se bova na kraju, kjer ni teme,« je
roke, ki je držala njegovo, ko sta    hitela    dol, dol, dol na neki kraj globoko
blizu njih sta drug ob drugem na klopi    sedela    star moški in ženska.
Ko sta    obstala   , se je obrnil in spet gledal Syma.
Oba sta si    vzela    s kupa na robu pulta masten pločevinast
Winston in Syme sta    potisnila    pladnja k ognjišču.
   Utrla    sta si pot skozi prenapolnjeno sobo,
sta si pot skozi prenapolnjeno sobo,    preložila    kosilo s pladnjev na kovinsko mizno
njiju ni spregovoril, dokler nista    izpraznila    skledic.
ustih, »kako je bilo, ko sta moja mulca    zažgala    krilo stari branjevki, ker sta jo videla,
zažgala krilo stari branjevki, ker sta jo    videla   , da zavija klobase v plakat Velikega brata?«
»   Prikradla    sta se za njo in ji z vžigalicami podtaknila
»Prikradla sta se za njo in ji z vžigalicami    podtaknila    ogenj.«
To se mu je vnovič zgodilo, ko sta    šla    ravno drug mimo drugega: bil je samo
devet, deset, enajst let, kar sta se    razšla   .
prenesel življenje z njo, ko bi se    sporazumela   , da bosta živela v celibatu.
njo, ko bi se sporazumela, da bosta    živela    v celibatu.
pa otroka ni bilo in na koncu sta se    sporazumela   , da nehata poskušati, in kmalu zatem
nehata poskušati, in kmalu zatem sta se    razšla   .
približno takrat, ko sta se s Katarino    razšla   .
Rezka glasova sta    utihnila   , kot bi odrezal.
preganjen časnik, ki sta ga druga dva    proučevala    čez njegova ramena.
razbila in dva moža sta se silovito    sporekla   .
»   Pomagala    si bova s svetilko, če greva gor.«
»   Živela    sva tukaj vse do ženine smrti,« je
»   Srečala    se bova na kraju, kjer ni teme,« mu
dosegla že stopnjo nagona, sicer pa sta    stala   , ko se je to zgodilo, tik pred telekranom.
   Šla    sta drug mimo drugega, ne da bi se
sta drug mimo drugega, ne da bi se    pogledala   .
daleč proč in potočka juhe in kave sta    stekla    po tleh.
Oba z dekletom sta brez premora    jedla   .
pogledal navzgor, brez prestanka sta    nosila    vodeno jed v usta in med žlicami izmenjala
nosila vodeno jed v usta in med žlicami    izmenjala    nekaj potrebnih besed s tihim, brezizraznim
Nista več    spregovorila    in nista, kolikor je to mogoče, če
človeka sedita nasproti pri isti mizi,    gledala    drug drugega.
tem trenutku sta se od nekod z leve    razlegla    kričanje in ropot težkih vozil.
ženska. verjetno njegova žena; skupaj sta    sestavljala    skoraj nepremagljiv zid iz mesa.
   Stala    sta z ramo ob rami in oba nepremično
sta z ramo ob rami in oba nepremično    strmela    predse.
Toda ta trenutek se nista    mogla    izmotati iz množice.
Prišel je malo prej, kot sta se    domenila   .
Milina zraka in zelenje listja sta ga    plašila   .
   Prišla    sta do podrtega drevesa, o katerem
Samo    pogovarjala    sta se.
   Zapustila    sta jaso in se spet sprehajala skozi
Zapustila sta jaso in se spet    sprehajala    skozi spreminjasto senco, objeta okrog
bilo dovolj prostora, da sta lahko    hodila    vštric.
   Govorila    nista glasneje od šepeta.
Kmalu sta    dospela    na obronek gozdiča.
   Stala    sta v senci.
Z Julijo sta    govorila    v zelo tihem šepetu in ne bi ujel tega,
šepetu in ne bi ujel tega, kar sta    rekla   , ujel pa bi drozga.
Obrnil jo je naokrog, tako da sta    stala    s prsmi ob prsih; zdelo se je, kot
drugače kot trdi poljubi, ki sta jih    izmenjala    poprej.
Ko sta    razmaknila    obraza, sta oba spet globoko zavzdihnila,
razmaknila obraza, sta oba spet globoko    zavzdihnila   , ptica se je preplašila in prhutaje
Hitro, s pokljanjem vejic tu pa tam, sta    stopala    po poti nazaj na jaso.
Oba sta hitro    dihala   , toda v kotičkih njenih ust se je spet
Povlekel jo je navzdol, tako da sta    klečala    z obrazom proti obrazu.
padanje njunih prsi pomirilo, da sta    dihala    kot ponavadi, in z občutkom prijetne
ponavadi, in z občutkom prijetne nemoči sta    padla    vsaksebi.
Skoraj pri priči sta    zaspala    in spala kakšne pol ure.
Skoraj pri priči sta zaspala in    spala    kakšne pol ure.
Toda če bosta    imela    vsaj nekaj sreče, bo sredi množice
moč zamisliti, da bi se kdaj lahko    sestala    kje pod streho ali izmenjala kakršnokoli
kdaj lahko sestala kje pod streho ali    izmenjala    kakršnokoli vrsto pismenega sporočila.
Zgodilo se je, da se nista nikdar več    vrnila    nazaj na gozdno jaso.
V maju sta    imela    le še enkrat priložnost, da sta se
enkrat priložnost, da sta se lahko res    ljubila   .
Sicer sta se lahko    srečavala    le na ulicah, vsak večer na drugem
Ko sta    hodila    po polnih ulicah, ne čisto skupaj in
ulicah, ne čisto skupaj in ne da bi    gledala    drug drugega, sta vodila nenavaden
ne da bi gledala drug drugega, sta    vodila    nenavaden razgovor v presledkih, ki
pretrgal, ko sta se na določenem kraju    ločila   , pa se nato nadaljeval skoraj brez
Molče sta    hodila    po neki stranski ulici (Julija ni nikdar
Bili so večeri, ko sta se    sešla   , potem pa sta morala iti drug mimo
večeri, ko sta se sešla, potem pa sta    morala    iti drug mimo drugega brez vsakega
Tudi ko bi bilo manj nevarno, bi težko    našla    čas za zmenek.
Ko sta se    sestala    v cerkvenem stolpu, sta napolnila vrzeli
se sestala v cerkvenem stolpu, sta    napolnila    vrzeli v svojih fragmentarnih pogovorih.
Nekaj ur sta    sedela    in se pogovarjala na prašnih, nasmetenih
Nekaj ur sta sedela in se    pogovarjala    na prašnih, nasmetenih tleh, zdaj pa
Nista    razpravljala    o možnosti, da bi se poročila.
Nista razpravljala o možnosti, da bi se    poročila   .
Kakor hitro sta se    dotaknila    tega, je bila zmožna velike pronicljivosti.
   Zgubila    sta se na skupinskem izletu nekje v
Samo za nekaj minut sta    zaostala    za drugimi, toda zavila sta na napačno
minut sta zaostala za drugimi, toda    zavila    sta na napačno pot in kmalu ugotovila,
zavila sta na napačno pot in kmalu    ugotovila   , da se nepričakovano končuje na robu
Kakor hitro sta    spoznala   , da sta se izgubila, je Katarina postala
Kakor hitro sta spoznala, da sta se    izgubila   , je Katarina postala zelo nemirna.
odhiteti nazaj po poti, po kateri sta    prišla    in iskati v drugo smer.
   Sedela    sta drug ob drugem na prašnih tleh.
»Lahko bi    šla    na jaso v gozdu.«
»Dovolj dolgo sva jo    pustila    počivati.«
bilo moč zamisliti, da bi lahko sem    hodila    več kot nekaj tednov, ne da bi ju ujeli.
Toda skušnjava, da bi    imela    skrivališče, ki bi bilo res samo njuno,
Nekaj časa po tistem, ko sta    obiskala    cerkveni stolp, je bilo nemogoče urediti
   Strinjala    sta se, da gresta nazaj na gozdno jaso.
En večer prej sta se mimogrede    srečala    na ulici.
Winston Julijo komaj pogledal, ko sta    šla    v množici drug proti drugemu, toda
Predvsem pa si je želel, da bi    imela    prostor, kjer bi bila lahko sama skupaj,
Oba sta    vedela   , da je to blaznost.
Bilo je tako, kot bi namenoma    stopala    bliže k svojemu grobu.
»Lahko jo vržeš proč, ker je ne bova    rabila   
   Odvrgla    sta obleko in zlezla na velikansko
Odvrgla sta obleko in    zlezla    na velikansko posteljo.
Rjuh ni bilo, a odeja, na kateri sta    ležala   , je bila oguljena in gladka, velikost
Kmalu sta za kratek čas    zaspala   .
»Ne skrbi, dragi, ne bova    imela    teh umazanih mrcin tu notri.«
bil tako močan in vznemirljiv, da sta    zaprla    okno, da bi ga kdo zunaj ne zaznal
Parsonsova otroka sta jo nevzdržno    igrala    ob vsaki dnevni ali nočni uri na glavnik
Vročina in ročno delo sta mu celo    dala    opravičilo, da se je zvečer zatekel
tujega rodu, so zažgali hišo in oba sta    umrla    zaradi zadušitve.
Julija in Winston, kadar sta lahko    prišla    tja, ležala drug ob drugem na odgrnjeni
Winston, kadar sta lahko prišla tja,    ležala    drug ob drugem na odgrnjeni postelji
Kakor hitro sta    prišla   , sta vse posula s poprom, kupljenim
Kakor hitro sta prišla, sta vse    posula    s poprom, kupljenim na črni borzi,
s poprom, kupljenim na črni borzi,    strgala    s sebe obleko, se ljubila s prepotenimi
črni borzi, strgala s sebe obleko, se    ljubila    s prepotenimi telesi, potem zaspala
ljubila s prepotenimi telesi, potem    zaspala    in se prebudili ter ugotovila, da se
petkrat, šestkrat - sedemkrat sta se    sešla    v juniju.
Zdaj, ko sta    imela    varno skrivališče, se mu niti ni več
Oba sta    vedela    - in v nekem pogledu sta se tega zmeraj
v nekem pogledu sta se tega zmeraj    zavedala    - da to, kar se zdaj dogaja, ne more
otipljivo kot postelja, na kateri sta    ležala   , in objela sta se z nekakšno obupano
postelja, na kateri sta ležala, in    objela    sta se z nekakšno obupano čutnostjo,
pa so tudi časi, ko ne le, da sta se    vdajala    slepilu, da sta varna, ampak tudi,
   Čutila    sta, da se jima ne more nič hudega
Često sta se    predajala    sanjarjenju o begu.
Njuna sreča bo trajala neskončno in    nadaljevala    bosta svoje naklepe, tako kot zdaj,
Ali pa bosta skupaj    naredila    samomor.
Ali pa bosta    izginila   , se spremenila do nespoznavnosti, se
Ali pa bosta izginila, se    spremenila    do nespoznavnosti, se naučila govoriti
se spremenila do nespoznavnosti, se    naučila    govoriti z naglasom raje, dobila delo
se naučila govoriti z naglasom raje,    dobila    delo v tovarni in neodkrito preživela
dobila delo v tovarni in neodkrito    preživela    življenje v zakotni ulici.
   Vedela    sta, da je vse to nesmisel.
izvedljivega načrta, samomora, nista    nameravala    izvršiti.
Včasih sta    govorila    tudi o tem, da bi se udeležila aktivnega
Včasih sta govorila tudi o tem, da bi se    udeležila    aktivnega upora zoper Partijo, vendar
aktivnega upora zoper Partijo, vendar nista    imela    pojma, kako storiti prvi korak.
Slednjič sta si    stala    nasproti in zdelo se mu je, da ne čuti
roko na Winstonovo ramo, tako da sta    hodila    vštric.
   Stala    sta pod telekranom.
   Govorila    sta največ nekaj minut.
naju najbolje, če bi kratko in malo    odšla    od tod, preden bo prepozno, in bi se
bo prepozno, in bi se nikdar več ne    videla   
»Srečo sva    imela   ,« je rekel, »a to ne more dolgo trajati.«
»Skupaj bova    živela    mogoče še pol leta ali leto; to je
misliš na priznanje,« je rekla, »bova to    storila   , čisto gotovo.«
VIII    Naredila    sta to, končno sta naredila!
Naredila sta to, končno sta    naredila   !
Soba, v kateri sta    stala   , je bila podolgovata in mehko razsvetljena.
   Naredila    sta to, končno sta naredila, je bilo
Naredila sta to, končno sta    naredila   , je bilo vse, kar je lahko mislil.
norost, čeprav je bilo res, da sta    prišla    po različnih poteh in sta se srečala
prišla po različnih poteh in sta se    srečala    šele na O'Brienovem stopnišču.
»   Prišla    sva sem, ker -«
»Rada bi se ji    pridružila    in delala zanjo.«
»Rada bi se ji pridružila in    delala    zanjo.«
»Brez dvoma sta o njem    čitala    v knjigah.«
»Ne bi    smela    priti sem skupaj in oditi bosta morala
smela priti sem skupaj in oditi bosta    morala    ločeno.«
»   Razumela    bosta, da moram začeti z nekaterimi
»Prav sta    napravila   , da sta nam to povedala,« je rekel
»Prav sta napravila, da sta nam to    povedala   ,« je rekel O'Brien.
»Saj razumeta,« je rekel, »da se bosta    bojevala    v temi.«
»   Sprejemala    bosta ukaze in se jima pokoravala,
»Sprejemala bosta ukaze in se jima    pokoravala   , ne da bi vedela, zakaj.«
ukaze in se jima pokoravala, ne da bi    vedela   , zakaj.«
bom poslal knjigo, iz katere se bosta    poučila    o pravi naravi družbe, v kateri živimo
»Ko bosta knjigo    prebrala   , bosta prava člana Bratovščine.«
borimo, in trenutnimi nalogami, ne bosta    vedela    ničesar.«
svojem osebnem poznanstvu ne bosta    mogla    reči, da jih šteje komaj ducat.«
»   Imela    bosta tri ali štiri zveze, ki bodo
»Kadar bosta    dobila    ukaze, bodo ti prišli od mene .«
»Ko bosta nazadnje ujeta, bosta    priznala   
»Toda    imela    bosta priznati le malo drugega kot
»Ne bosta    mogla    izdati kaj več kot peščico nepomembnih
»Morda ne bosta    izdala    niti mene.«
»   Slišala    sta govorice o obstoju Bratovščine.«
»Nedvomno sta si o njej    ustvarila    lastno podobo.«
»Mogoče sta si    predstavljala    razsežen podtalen svet zarotnikov,
»Nikoli ne bosta    imela    nič drugega, kar bi vaju podpiralo,
»Ne bosta    imela    ne tovarištva ne vzpodbude.«
vaju bodo nazadnje ujeli, ne bosta    dobila    pomoči.«
»Navaditi se bosta    morala    na življenje brez uspehov in brez upanja.«
»Nekaj časa bosta    delala   , prijeta bosta, priznala bosta in nato
»Nekaj časa bosta delala, prijeta bosta,    priznala    bosta in nato bosta umrla.«
bosta, priznala bosta in nato bosta    umrla   
edini rezultati, ki jih bosta kdaj    videla   
Za trenutek sta    molčala   .
»   Srečala    se bova spet - če se bova še srečala
»Srečala se bova spet - če se bova še    srečala   
eksperiment in iznajdba sta se zvečine    ustavila    in razdejanje, ki ga je povzročila
več kot teden dni je bilo, kar sta se    videla   .
»Imam knjigo,« je rekel, ko sta se    ločila   .
K temu predmetu sta se    vrnila    šele potem, ko sta bila že pol ure
   Imela    sta tri ali štiri ure pred seboj.
javnim mnenjem in film in radio sta to    nadaljevala   .
ki se je dotikalo njegovega, sta mu    vzbujala    krepak, zaspan, zaupljiv občutek.
je stopila poleg njega in skupaj sta    strmela    dol, z nekakšno očaranostjo občudujoč
ena od stvari, ki jih nikdar ne bosta    naredila   .
iz ust, iz duha v duha, sta si lahko    predajala    svojo skrivnost.
   Planila    sta narazen.
Storiti nista    mogla    nič drugega kot stati in strmeti drug
Nepojmljivo je bilo, da bi se ne    pokorila    železnemu glasu za steno.
Nista se    dotikala   , a zdelo se mu je, da čuti drhtenje
Nato sta jo dva moža    dvignila    pri kolenih in ramenih in jo kot vrečo
kolenih in ramenih in jo kot vrečo    odnesla    iz sobe.
Površno sta se    pogovarjala    še nekaj minut, nato pa jima je klic
Dva čokata stražnika sta se    sklonila   , da bi ga prijela za roke.
stražnika sta se sklonila, da bi ga    prijela    za roke.
in nespremenljiva bela svetloba sta    povzročala    nekakšno slabost, prazen občutek v
prikorakal častnik z voščenim obrazom,    sledila    sta mu dva stražnika.
je isti glas, ki mu je bil rekel: »   Srečala    se bova na kraju, kjer ni teme,« v
je rekel O'Brien, »da se bova tukaj    srečala   , če kdaj.«
izgovorjene, je kraj, kjer bi se lahko    srečala    in govorila.
kraj, kjer bi se lahko srečala in    govorila   .
Včasih sta    prišla    skozi vse zasedanje, ne da bi bil uporabil
»No, pa tu sva    zašla   ,« je dodal v drugačnem tonu.
Dva druga glasova sta    spregovorila   .
Potem je obrnil gumb in glasova sta    utihnila   .
minutah, ko sta z Julijo brez moči    stala   , medtem ko jima je glas s telekrana
Pravzaprav sta se    srečala    po naključju.
Skoraj sta    šla    drug mimo drugega brez pozdrava; potem
da ni nevarnosti, nikogar ne bosta    zanimala   .
   Ustavila    sta se.
Lahko bi se    ulegla    na tla in počela tisto, če bi hotela.
Lahko bi se ulegla na tla in    počela    tisto, če bi hotela.
ulegla na tla in počela tisto, če bi    hotela   .
Ni je poskušal poljubiti, niti nista    govorila   .
Ko sta    šla    nazaj skozi vrata, ga je prvikrat naravnost
   Sedla    sta na železna stola, drug ob drugem,
je bilo premrzlo, da bi bila lahko    ostala    pri miru.
Nista več    govorila   .
popolnoma slučajno, pustil, da ju je    ločila    majhna gruča ljudi.
   Igrala    sta osem iger, vsak je po štirikrat
Kadar sta    imela    glagol ali samostalnik isti koren,
kadar samostalnik in glagol, ki sta    imela    soroden pomen, nista bila etimološko
Potem ko sva    odmolila    in si vse ogledala, sva se odpravila
»Zdi se mi, da bova    morala    ostati.«
   Sedla    sva k njemu ; bilo je na voljo več
Očitno nisva prav    določila    pomena besed prijatelj in sovražnik.«
»Ko sva    rekla   : kdor se nam zdi dober, je naš prijatelj.«
»skupno    borila    proti vsakomur, ki bo trdil, da je
Prestrašena sva s Polemarhom    planila    vsaksebi.
»Le kako sta    mogla    tako neumno in tako dolgo čenčati,
Če sva pri svoji raziskavi    zašla    v zmoto, jaz in tale tu, potem vedi,
tale tu, potem vedi, da tega nisva    storila    namerno.
se ne z vso resnostjo trudila, da bi    prišla    do rezultata?
16. Ko sva v pogovoru    prišla    do tod in je bilo vsem jasno, da se
»Torej sva se    zedinila    v tem: vsak je tak kakor tisti, s katerim
   Rekla    pa sva tudi, da je nepravičnost moč.
se ne bosta potem tadva sprla in se    začela    sovražiti ter postala nasprotna tako
tadva sprla in se začela sovražiti ter    postala    nasprotna tako drug drugemu kakor pravičnim?«
je še treba premisliti, kar sva si    pustila    za pozneje, namreč: ali živijo pravičniki
»Ali se nisva    sporazumela   , da je sposobnost (vrlina) duše pravičnost,
razločeval od nepravičnika, temveč bi oba    hodila    isto pot.
mojem mnenju ta, ki sva jo pravkar    opisala   .
»   Prezrla    sva, da so v resnici bitja, ki v sebi
združujejo taka nasprotja, čeprav sva    imela    to za nemogoče.«
najlažje pa pri ’čuvarju‘, ki sva ga    imela    pred očmi.
In če kdo trdi, da sta Atena in Zevs    pobudila    Pandara, da je prelomil prisego in
Pozejdonov sin, in Peiritoos, Zevsov sin,    odpravila    na tako grozne roparske pohode ali
se tudi njegova sinova, kakor veš,    izkazala    pred Trojo kot vrla bojevnika in opravljala
prav tako kakor prej Evripilu nista    naročila   , ker so zdravila zadostovala za ozdravljenje
je, kakor da bi se dva nasprotnika    napadala    in bi volja nastopila kot zaveznica
’V tem sva se, mislim,    sporazumela   .
menoj in Trazimahom, ki sva se pravkar    spoprijateljila   , ne da bi si bila sovražnika,«
»Pozabil sem, da sva se samo v šali    pogovarjala   , in sem se v svojih besedah preveč
njegovo spoštovanje in pozornost do njih    popustila   , do prilizljivcev pa se povečala.
bili sprejemali, kamor koli bi bila    šla   , dokler se ne bi bili od njiju dovolj
Od tod sta krenila, ne da bi se bila    obrnila   , k prestolu Nujnosti in šla pod njim
bila obrnila, k prestolu Nujnosti in    šla    pod njim na drugo stran.
Preden sta    začela    živeti skupaj, je bila noseča od Svetega Duha.
in njegovega brata Andreja, ko sta    metala    mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
Ta dva sta takoj    pustila    mreže in šla za njim.
Ta dva sta takoj pustila mreže in    šla    za njim.
sta s svojim očetom Zebedéjem v čolnu    popravljala    mreže.
Ta dva sta takoj    pustila    čoln in očeta ter šla za njim.
sta takoj pustila čoln in očeta ter    šla    za njim.
deželo, sta mu iz votlin opuščenih grobov    prišla    nasproti dva obsedenca.
   Zavpila    sta:
Ko je Jezus odhajal od tam, sta    šla    za njim dva slepa in vpila:
od tam, sta šla za njim dva slepa in    vpila   :
Ko je stopil v hišo, sta slepa    prišla    k njemu.
Ko pa sta    odšla   , sta pripovedovala o njem po vsej tisti
Ko pa sta odšla, sta    pripovedovala    o njem po vsej tisti deželi.
Ko sta    odhajala   , so privedli k njemu nemega človeka,
se zgodili v vama, bi se že zdavnaj    spreobrnila    v raševini in pepelu.
Ko sta    stopila    v čoln, je veter ponehal.
sin, kajti meso in kri ti nista tega    odkrila   , ampak moj Oče, ki je v nebesih.
Naenkrat sta se jim    prikazala    Mojzes in Elíja in se pogovarjala z
jim prikazala Mojzes in Elíja in se    pogovarjala    z njim.
   Rekla    sta mu:
»Moj kelih bosta pač    pila   ; dajati, kdo bo sedel na moji desnici
Kraj pota sta    sedela    dva slepa.
Ko sta    slišala   , da Jezus prihaja mimo, sta zavpila:
slišala, da Jezus prihaja mimo, sta    zavpila   :
umolkneta, onadva pa sta še močneje    zavpila   :
»Gospod, da bi se nama oči odprle,« sta    odgovorila   .
Dotaknil se je njunih oči in takoj sta    spregledala    ter šla za njim.
njunih oči in takoj sta spregledala ter    šla    za njim.
vas, ki je pred vama, in takoj bosta    našla    privezano oslico in žrebe pri njej.
Učenca sta    šla    in storila, kakor jima je bil Jezus
Učenca sta šla in    storila   , kakor jima je bil Jezus naročil.
   Pripeljala    sta oslico in njenega mladiča, pogrnila
Pripeljala sta oslico in njenega mladiča,    pogrnila    nanju svoji suknji in Jezus je sédel
Nebo in zemlja bosta    prešla   , moje besede pa zagotovo ne bodo prešle.«
Tako sta ga    sramotila    tudi razbojnika, ki sta bila z njim
in Andreja, Simonovega brata, ko sta    metala    mreže v jezero; bila sta namreč ribiča.
Takoj sta    pustila    mreže in šla za njim.
Takoj sta pustila mreže in    šla    za njim.
Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in    popravljala    mreže.
   Pustila    sta očeta Zebedéja z najemniki vred
Zebedéja z najemniki vred v čolnu in    odšla    za njim.
mu pripravijo čoln, da množica ne bi    pritiskala    nanj.
Prikazal se jim je Elíja z Mojzesom in    pogovarjala    sta se z Jezusom.
želiva, da nama storiš, kar te bova    prosila   
   Odgovorila    sta mu:
»Daj nama, da bova    sedela    v tvoji slavi, eden na tvoji desnici
   Odgovorila    sta mu:
»Kelih, ki ga pijem jaz, bosta    pila   , in s krstom, s katerim sem jaz krščen,
Takoj ko prideta tja, bosta    našla    privezanega mladega osliča, na katerem
   Odšla    sta in našla osliča privezanega pri
Odšla sta in    našla    osliča privezanega pri vratih zunaj
privezanega pri vratih zunaj ob cesti in ga    začela    odvezovati.
   Odgovorila    sta jim, kakor je bil naročil Jezus,
Nebo in zemlja bosta    prešla   , moje besede pa ne bodo prešle.«
Učenca sta    odšla   .
   Prišla    sta v mesto in našla, kakor jima je
Prišla sta v mesto in    našla   , kakor jima je bil povedal, in sta
našla, kakor jima je bil povedal, in sta    pripravila    velikonočno večerjo.
ki sta bila križana z njim, sta ga    sramotila   .
dvema izmed njih med potjo, ko sta    šla    na deželo.
Tudi ta dva sta    odšla    in to sporočila drugim, pa tudi njima
Tudi ta dva sta odšla in to    sporočila    drugim, pa tudi njima niso verjeli.
   Živela    sta brez graje, po vseh Gospodovih
Otrok pa nista    imela   , ker Elizabeta ni bila rodovitna, in
Ko sta ga    zagledala   , sta bila presenečena in njegova mati
Tvoj oče in jaz sva te žalostna    iskala   
»Kako da sta me    iskala   ?
Mar nista    vedela   , da moram biti pri tem, kar je mojega
Vendar nista    razumela    besed, ki jima jih je rekel.
ob Genezaréškem jezeru, je množica    pritiskala    nanj, da bi poslušala božjo besedo.
napolnili oba čolna, tako da sta se skoraj    potapljala   .
Ali ne bosta oba    padla    v jamo?
Ko sta moža    prišla    k Jezusu, sta rekla:
Ko sta moža prišla k Jezusu, sta    rekla   :
»Pojdita in Janezu sporočita to, kar sta    videla    in slišala: slepi spregledujejo, hromi
Janezu sporočita to, kar sta videla in    slišala   : slepi spregledujejo, hromi hodijo,
Ko sta Janezova poslanca    odšla   , je začel množicam govoriti o Janezu:
Ker nista    mogla    plačati, je dolg obema odpustil.
In že sta se dva moža    pogovarjala    z njim; bila sta Mojzes in Elíja.
   Prikazala    sta se v vsem sijaju in se pogovarjala
Prikazala sta se v vsem sijaju in se    pogovarjala    o njegovem odhodu, ki se mora uresničiti
njegovem veličastju in onadva moža sta    stala    ob njem.
In ko sta    odhajala    od njega, je Peter rekel Jezusu:
Ko sta to    videla    učenca Jakob in Janez, sta rekla:
to videla učenca Jakob in Janez, sta    rekla   :
zgodili v vama, bi bila že zdavnaj    sedela    v raševini in pepelu in se spreobrnila.
zdavnaj sedela v raševini in pepelu in se    spreobrnila   .
na dan, ko je šel Lot iz Sódome, sta    padala    z neba ogenj in žveplo in vse pokončala.
padala z neba ogenj in žveplo in vse    pokončala   .
»Dva človeka sta    šla    v tempelj molit: eden je bil farizej,
Ko prideta tja, bosta    našla    privezanega mladega osliča, na katerem
Učenca sta    odšla    in našla, kakor jima je povedal.
Učenca sta odšla in    našla   , kakor jima je povedal.
Ko sta osliča    odvezovala   , so jima njegovi gospodarji rekli:
   Odgovorila    sta:
In    odvedla    sta ga k Jezusu, vrgla vrhnji obleki
Jezusu, vrgla vrhnji obleki na osliča in    pomagala    Jezusu, da je sédel nanj.
Nebo in zemlja bosta    prešla   , moje besede pa ne bodo prešle.«
Onadva sta ga    vprašala   :
   Odšla    sta in našla, kakor jima je bil rekel,
Odšla sta in    našla   , kakor jima je bil rekel, in sta pripravila
našla, kakor jima je bil rekel, in sta    pripravila    velikonočno večerjo.
Tisti dan sta Heród in Pilat    postala    prijatelja, prej sta se namreč sovražila.
postala prijatelja, prej sta se namreč    sovražila   .
Eden od hudodelcev, ki sta    visela    na križu, se mu je rogal in govoril:
pravično, saj je primerno temu, kar sva    storila   ; ta pa ni storil nič hudega.«
Ko so bile zaradi tega zbegane, sta    stopila    k njim moža v bleščečih oblekah.
Onadva pa sta jim    rekla   :
Prav tisti dan sta dva izmed učencev    potovala    v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset
   Pogovarjala    sta se o vsem, kar se je zgodilo.
Medtem ko sta se    pogovarjala    in razpravljala, se jima je približal
Medtem ko sta se pogovarjala in    razpravljala   , se jima je približal sam Jezus in
oči pa so bile zadržane, da ga nista    spoznala   .
Žalostna sta    obstala    in eden izmed njiju, ki mu je bilo
»Z Jezusom iz Nazareta,« sta    rekla   , »ki je bil prerok, mogočen v dejanju
Vendar sta ga    silila    in govorila:
Vendar sta ga silila in    govorila   :
Tedaj so se jima odprle oči in sta ga    spoznala   .
In    rekla    sta drug drugemu:
Še tisto uro sta    vstala    in se vrnila v Jeruzalem in našla zbrane
Še tisto uro sta vstala in se    vrnila    v Jeruzalem in našla zbrane enajstere
vstala in se vrnila v Jeruzalem in    našla    zbrane enajstere in tiste, ki so bili
Tudi onadva sta    pripovedovala   , kaj se je zgodilo na poti in kako
se je zgodilo na poti in kako sta ga    prepoznala    po lomljenju kruha.
Učenca sta    slišala   , kar je rekel, in odšla za Jezusom.
Učenca sta slišala, kar je rekel, in    odšla    za Jezusom.
»Pridita in bosta    videla   
Eden od tistih, ki sta    slišala    Janezove besede in šla za Jezusom,
večno življenje, da se bosta skupaj    veselila    sejalec in žanjec.
   Prišla    bova k njemu in prebivala pri njem.
Prišla bova k njemu in    prebivala    pri njem.
Simon Peter in neki drugi učenec pa sta    šla    za Jezusom.
   Vzela    sta Jezusovo telo in ga z dišavami
Jezusovo telo in ga z dišavami vred    povila    s povoji, kakor imajo Judje navado
judovskega dneva pripravljanja Jezusa    položila    tja.
Peter in oni drugi učenec sta se    odpravila    na pot in šla h grobu.
drugi učenec sta se odpravila na pot in    šla    h grobu.
Skupaj sta    tekla   , vendar je oni drugi učenec Petra prehitel
Nista namreč še    doumela    Svetega pisma, da mora vstati od mrtvih.
Nato sta se učenca    vrnila    domov.
   Sedela    sta eden pri vzglavju in eden pri znožju,
   Ogovorila    sta jo:
njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta    stala    pri njih dva moža v belih oblačilih,
dva moža v belih oblačilih, ki sta    rekla   :
Peter in Janez sta    šla    ob deveti uri molit v tempelj.
Peter in Janez sta se    zazrla    vanj in Peter je rekel:
bila s svojo močjo ali pobožnostjo    dosegla   , da je ta shodil?
Medtem ko sta    govorila    ljudstvu, so k njima pristopili duhovniki
Bili so vznemirjeni, ker sta    učila    ljudstvo in oznanjala, da je v Jezusu
vznemirjeni, ker sta učila ljudstvo in    oznanjala   , da je v Jezusu vstajenje od mrtvih.
»Kako sta to    naredila   ?
zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo    storila    bolnemu človeku.
Čudili so se in so spoznali, da sta se    družila    z Jezusom.
Toda Peter in Janez sta jim    odvrnila   :
Ne moreva, da ne bi    govorila    o tem, kar sva videla in slišala.«
moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva    videla    in slišala.«
bi govorila o tem, kar sva videla in    slišala   
Ko so ju izpustili, sta se    vrnila    k svojim in jim povedala vse, kar so
izpustili, sta se vrnila k svojim in jim    povedala    vse, kar so jima bili povedali véliki
»Zakaj sta se    domenila   , da preskusita Gospodovega Duha?
in njihovo početje od ljudi, bosta    propadla   ; če pa izhajata od Boga, jih ne boste
tujec v midjánski deželi; tam sta se mu    rodila    dva sinova.
Ko sta    prispela    tja, sta molila zanje, da bi prejeli
Ko sta prispela tja, sta    molila    zanje, da bi prejeli Svetega Duha.
Tedaj sta nanje    polagala    roke in prejemali so Svetega Duha.
me ne bi zadelo kaj takega, kar sta    rekla   
Potem ko sta    izpričala    in oznanila Gospodovo besedo, sta se
Potem ko sta izpričala in    oznanila    Gospodovo besedo, sta se napotila proti
in oznanila Gospodovo besedo, sta se    napotila    proti Jeruzalemu in ponesla veselo
sta se napotila proti Jeruzalemu in    ponesla    veselo oznanilo v številne samaríjske
Ko sta    potovala    naprej, sta prišla do neke vode in
Ko sta potovala naprej, sta    prišla    do neke vode in evnuh je rekel:
ustaviti voz, oba, Filip in evnuh, sta    stopila    v vodo in Filip ga je krstil.
Ko pa sta    stopila    iz vode, je Gospodov Duh vzel Filipa.
   Odgovorila    sta:
Vse leto sta    delovala    skupaj v tamkajšnji Cerkvi in poučevala
delovala skupaj v tamkajšnji Cerkvi in    poučevala    veliko množico.
vklenjen v dvojne verige in vojaka sta    stala    na straži pred vrati.
   Šla    sta mimo prve in mimo druge straže
   Stopila    sta na prosto in hodila po ulici; in
Stopila sta na prosto in    hodila    po ulici; in angel je nenadoma izginil.
Bárnaba in Savel sta    opravila    svojo nalogo v Jeruzalemu in se vrnila;
opravila svojo nalogo v Jeruzalemu in se    vrnila   ; s sabo sta vzela Janeza Marka.
Jeruzalemu in se vrnila; s sabo sta    vzela    Janeza Marka.
sta bila odposlana po Svetem Duhu in    prispela    v Selevkíjo, od tam pa sta odplula
prispela v Selevkíjo, od tam pa sta    odplula    na Ciper.
sta v Salamíni po judovskih shodnicah    oznanjala    božjo besedo; in za pomočnika sta imela
oznanjala božjo besedo; in za pomočnika sta    imela    Janeza.
   Obhodila    sta ves otok do Páfa.
Tam sta    naletela    na judovskega vražarja in krivega preroka
In v hipu sta ga    zagrnila    mrak in tema, tipal je naokrog in iskal,
Onadva pa sta iz Perg    potovala    naprej in prišla v pizídijsko Antiohíjo.
Onadva pa sta iz Perg potovala naprej in    prišla    v pizídijsko Antiohíjo.
Na sobotni dan sta    šla    v shodnico in sedla.
Na sobotni dan sta šla v shodnico in    sedla   .
Onadva pa sta se z njimi    pogovarjala    in jih spodbujala, naj vztrajajo v
pa sta se z njimi pogovarjala in jih    spodbujala   , naj vztrajajo v božji milosti.
Tedaj sta Pavel in Bárnaba pogumno    spregovorila   :
Onadva sta proti njim    otresla    prah s svojih nog in odpotovala v Ikónij,
proti njim otresla prah s svojih nog in    odpotovala    v Ikónij, njuni učenci pa so bili
Podobno se je zgodilo v Ikóniju:    šla    sta v judovsko shodnico in govorila
Ikóniju: šla sta v judovsko shodnico in    govorila    tako, da je veliko Judov in Grkov sprejelo
Kljub temu sta tam    ostala    precéj časa in pogumno pridigala z
sta tam ostala precéj časa in pogumno    pridigala    z zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval
Apostola sta to    zvedela   , zato sta se zatekla v mesta Likaónije
Apostola sta to zvedela, zato sta se    zatekla    v mesta Likaónije - v Listro, Derbo
Listro, Derbo in sosedne kraje - in tam    oznanjala    božjo besedo.
»Bogova v človeški podobi sta se    spustila    med nas.«
Ko sta apostola Bárnaba in Pavel to    slišala   , sta raztrgala svoja oblačila, planila
apostola Bárnaba in Pavel to slišala, sta    raztrgala    svoja oblačila, planila med množico
slišala, sta raztrgala svoja oblačila,    planila    med množico in zavpila:
svoja oblačila, planila med množico in    zavpila   :
S temi besedami sta komaj    ubranila    množicam, da jima niso opravile žrtvenih
Ko sta v to mesto    prinesla    veselo oznanilo in pridobila veliko
to mesto prinesla veselo oznanilo in    pridobila    veliko učencev, sta se vrnila v Listro,
in pridobila veliko učencev, sta se    vrnila    v Listro, od tam v Ikónij in od tam
   Vlivala    sta pogum v srca učencev in jih spodbujala,
Vlivala sta pogum v srca učencev in jih    spodbujala   , naj vztrajajo v veri.
da pridemo v božje kraljestvo,« sta    učila   .
V vsaki Cerkvi sta    določila    starešine in jih z molitvijo in postom
starešine in jih z molitvijo in postom    priporočala    Gospodu, v katerega so verovali.
   Prepotovala    sta Pizídijo in prispela v Pamfílijo.
Prepotovala sta Pizídijo in    prispela    v Pamfílijo.
   Oznanjala    sta besedo v Pergi in se nato spustila
Oznanjala sta besedo v Pergi in se nato    spustila    v Atálejo.
Od tam sta    odplula    v Antiohíjo, kjer sta se bila priporočila
odplula v Antiohíjo, kjer sta se bila    priporočila    božji milosti za delo, ki sta ga zdaj
božji milosti za delo, ki sta ga zdaj    opravila   .
prihodu se je zbrala vsa Cerkev in    poročala    sta ji, kaj vse je Bog storil po njima
Nato sta precéj časa    ostala    med svojimi učenci.
Pavel in Bárnaba sta se jim odločno    postavila    po robu in razpravljala z njimi o tem;
se jim odločno postavila po robu in    razpravljala    z njimi o tem; sklenili so, naj Pavel
Ko sta    prišla    v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev
poslušali Bárnaba in Pavla, ko sta    pripovedovala   , kako velika znamenja in čudeže je
Ko sta    umolknila   , je spregovoril Jakob:
priimkom Bársaba in Sila, moža, ki sta    uživala    velik ugled med brati.
in Pavlom, ki sta svoje življenje    zastavila    za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa.
sama preroka, sta s svojimi govori    potolažila    brate in jim vlila pogum.
svojimi govori potolažila brate in jim    vlila    pogum.
Nekaj časa sta se    mudila    med njimi, nato sta se s pozdravom
njimi, nato sta se s pozdravom miru    poslovila    od njih in se vrnila k tistim, ki so
pozdravom miru poslovila od njih in se    vrnila    k tistim, ki so ju bili odposlali.
Pavel in Bárnaba pa sta    ostala    v Antiohíji in z mnogimi drugimi učila
ostala v Antiohíji in z mnogimi drugimi    učila    in oznanjala Gospodovo besedo.
Antiohíji in z mnogimi drugimi učila in    oznanjala    Gospodovo besedo.
»Obiščiva še enkrat vse kraje, kjer sva    oznanjala    Gospodovo besedo, in poglejva, kako
Pavel pa je bil proti temu, da bi    vzela    s sabo človeka, ki ju je zapustil v
njima prišlo do spora, tako da sta se    razšla   .
Rimska oblastnika sta jima    strgala    oblačila in ju velela pretepsti.
oblastnika sta jima strgala oblačila in ju    velela    pretepsti.
Okoli polnoči sta Pavel in Sila    molila    in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki
polnoči sta Pavel in Sila molila in    pela    Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so
   Odgovorila    sta mu:
Nato sta    oznanila    Gospodovo besedo njemu in vsem, ki
Ko pa se je zdanilo, sta oblastnika    poslala    redarje z naročilom:
»Oblastnika sta    naročila   , naj vaju izpustim.
Le‐tá sta se    prestrašila   , ko sta slišala, da sta Pavel in Sila
Le‐tá sta se prestrašila, ko sta    slišala   , da sta Pavel in Sila Rimljana.
   Prišla    sta k njima in se opravičila, ju odpeljala
Prišla sta k njima in se    opravičila   , ju odpeljala iz ječe ter prosila,
Prišla sta k njima in se opravičila, ju    odpeljala    iz ječe ter prosila, naj odideta iz
opravičila, ju odpeljala iz ječe ter    prosila   , naj odideta iz mesta.
Ko sta Pavel in Sila    zapustila    ječo, sta odšla v Lidijino hišo.
sta Pavel in Sila zapustila ječo, sta    odšla    v Lidijino hišo.
Tam sta    našla    brate in jih osrčila v veri.
Tam sta našla brate in jih    osrčila    v veri.
Nato sta    odpotovala   .
   Potovala    sta skozi Amfípolo in Apolónijo ter
sta skozi Amfípolo in Apolónijo ter    prispela    v Tesaloníko, kjer so Judje imeli shodnico.
Ko sta    prispela    tja, sta odšla v judovsko shodnico.
Ko sta prispela tja, sta    odšla    v judovsko shodnico.
odpotoval do morja; Sila in Timótej pa sta    ostala    v Beróji.
Ko sta iz Makedonije    prišla    za njim Sila in Timótej, se je Pavel
Priskíla in Akvila sta ga    slišala   , ga povabila k sebi in mu še podrobneje
Priskíla in Akvila sta ga slišala, ga    povabila    k sebi in mu še podrobneje razložila
povabila k sebi in mu še podrobneje    razložila    božji nauk.
Makedonca Gaja in Aristárha, ki sta Pavla    spremljala    na njegovi poti.
Privlekli ste ta dva človeka, čeprav nista    oskrunila    templja in nista preklinjala naše boginje.
čeprav nista oskrunila templja in nista    preklinjala    naše boginje.
Čez nekaj dni sta    prišla    kralj Agrípa in Bereníka v Cezaréjo
Ko sta se več dni    mudila    tam, je Fest kralju razložil Pavlov
Naslednje jutro sta v velikem sijaju    prišla    Agrípa in Bereníka.
višjih častnikov in mestnih veljakov    stopila    v sprejemno dvorano, je Fest ukazal,
Kralj in namestnik sta    vstala   , prav tako tudi Bereníka in vsi, ki
Públijev oče je prav tedaj ležal bolan,    dajala    sta ga mrzlica in griža.
mnogi umrli, sta se v veliko večji meri    razlila    na mnoge milost, ki prihaja od Boga,
Njena otroka se še nista    rodila    in še nista naredila nič dobrega ali
otroka se še nista rodila in še nista    naredila    nič dobrega ali slabega, ko ji je bilo
sodelavca v Jezusu Kristusu, ki sta    tvegala    glavo, da bi mi rešila življenje.
Kristusu, ki sta tvegala glavo, da bi mi    rešila    življenje.
prepričevalnimi besedami modrosti, temveč sta se    izkazala    Duh in moč, da vaša vera ne bi temeljila
časa, in sicer sporazumno, da se bosta    posvetila    molitvi.
jaz in Bárnaba nimava pravice, da bi    opustila    ročno delo?
Mar nisva    hodila    v istem duhu in po istih stopinjah?
znamenje vzajemnosti; midva naj bi    šla    med pogane, oni pa med obrezane.
Le to so naju prosili, da bi se    spominjala    revežev.
svojega mesa; počenjali smo, kar sta    hotela    meso in zlo nagnjenje, in smo bili
je eden izmed vas natanko vam bosta    povedala   , kako je tukaj.
Tako božje ime in nauk ne bosta    prišla    na slab glas.
   Zašla    sta od resnice, ko pravita, da je vstajenje
Kakor sta se Jánes in Jámbres    uprla    Mojzesu, tako se tudi ti upirajo resnici.
Oba bosta    prešla   , ti pa ostaneš.
   Postarala    se bosta kakor obleka.
sta bila kêruba veličastva, ki sta    razprostirala    krila nad spravnim pokrovom.
Zatrobil je prvi: in    nastala    sta toča in ogenj, pomešana s krvjo,
in ogenj, pomešana s krvjo, ter se    usula    na zemljo.
Od dima iz žrela sta    potemnela    sonce in ozračje.
Ko bosta pa    dokončala    svoje pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje
izmenjavali darila, ker sta ta dva preroka    mučila    prebivalce zemlje.
iz Boga šinil vanju dih življenja:    postavila    sta se na noge in navdala z grozo tiste,
življenja: postavila sta se na noge in    navdala    z grozo tiste, ki so ju gledali.
In    povzpela    sta se v oblaku proti nebu in njuni
Zemlja in nebo sta    pobegnila    izpred njegovega obličja in izginila
pobegnila izpred njegovega obličja in    izginila    brez sledu.
Tudi smrt in podzemlje sta    vrnila    mrtve, ki sta jih hranila.
podzemlje sta vrnila mrtve, ki sta jih    hranila   .
Zakaj prvo nebo in prva zemlja sta bila    izginila    in morja ni bilo več.
zaljubljenca, da ne bi sreči naproti    potovala    brez vozovnice ...
Gibanja 23. december Borut Korun, sta    napovedala   , da bo upravni odbor gibanja preučil
bila oba para s Slovenci, ki sta si    priigrala    polfinale.
in Orsanic, ki sta v zaključni tekmi    ugnala    nizozemskočeško kombinacijo WibierSkoch
slovenski prestolnici sta se danes    srečala    slovenski zunanji minister Zoran Thaler
V pogovoru sta    soglašala    da si prihodnosti Slovenije ni mogoče
   Soglašala    sta tudi s potrebo za čimprejšnje nadaljevanje
predstavila svojo slovensko podružnico in    napovedala    širitev svojega delovanja pri nas.
kot navadno naj bi se bila z materjo    prepirala   .
Atlantis in Mir naj bi se    ločila    čez pet dni .
13. maja 1979 po prvenstveni smeri    uspela    Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik,
7. oktobra 1990 pa sta    uspela    zakonca (prva do tedaj sploh) Štremfelj
šlo vse po načrtih, bosta že jutri    poskusila    priti na vrh še Pavle Kozjek in Nemec
informirati javnost; koalicija se je    zavezala   , da bo izvedla harmonizacijo slovenske
   Pogovarjala    sta se o aktualnih mednarodnih političnih
Grah, Obrtna zbornica Slovenije, je    soglašala   , da svet lahko prispeva k reševanju
sodnikov v nasprotju z ustavo (proti sta    glasovala    sodnika Šinkovec in Zupančič).
da sta se z ženo na poti proti domu    prepirala   .
celo ločitev, prav tako pa naj bi se    prepirala    tudi zaradi neke zemlje.
pozornost zbujajo visoke plače, ki sta jih    prejemala    vodilna človeka v Alplesu Pohištvo
dohodki povsem legalni, saj jih nista    prejemala    na črno, marveč v skladu s pogodbami.
hektare zemlje zunaj Moskve in si tam    zgradila    dačo, ki meri 452 kvadratnih metrov.
Bežigradom je SCT Olimpija s 4:1 (1:1)    ugnala    Rudarja, doma pa sta izgubila Mura
ni zaznal, zato je večina politikov    obdržala    svoj položaj na Delovi lestvici.
osebnih avtomobilov, od katerih sta dva    zgorela   .
mnenje preprečuje, da bi se Slovenija    zavezala    za obveznosti, ki jih ne bi mogla izpolnjevati
naj bi se pogajalski skupini dokončno    uskladili   , ko bosta podpisana kolektivna pogodba
kolega Josef Zieleniec sta po pogovorih    poudarila    pomen tesnih in prijateljskih odnosov
Nenad Porges v diplomatskem jeziku    ocenjevala    tri in pol ure trajajoče meddržavne
odhajal, je stopila k njemu in sta se    poljubila   .
Tam sva    obstala   .
spoznavali Kosa in Rutarja, ki sta nam    odkrila    življenje davnine, Gregorčiča in Preglja,
Na vratih ječarjeve pisarne sta    slonela    dva detektiva.
   Vprašala    sta ječarja, če je jetnik vzel vse
jetnik vzel vse svoje stvari in potem    prijela    Vladimirja pod pazduho:
pogledal detektiva, ki pa sta trdovratno    molčala   .
Detektiva pa sta ga    prijela    in rekla:
Detektiva pa sta ga prijela in    rekla   :
bila ladja že čisto prazna, sta ga    prijela    pod pazduho in rekla:
prazna, sta ga prijela pod pazduho in    rekla   :
Naenkrat pa sta se poleg njega    zasmejala    izpraševalni sodnik in zapisnikar.
Detektiva pa sta    prijela    Vladimirja.
   Vstopila    sta dva stražnika.
gettatelo nel sotterraneo.    Pristopila    sta oba ječarja in dvignila Vladimirja;
Pristopila sta oba ječarja in    dvignila    Vladimirja; sam ni mogel več hoditi.
Ječarja sta ga    podpirala    in ga vlekla.
Ječarja sta ga podpirala in ga    vlekla   .
   Odprla    sta vrata v veliko dvorano - in obstala
Odprla sta vrata v veliko dvorano - in    obstala    za njim na pragu.
Ječarja sta    postala    za hip.
Počasi sta ga    postavila    čez prag in zaprla vrata.
Počasi sta ga postavila čez prag in    zaprla    vrata.
kakor nalašč sta ječarja, ki sta ga    nesla   , spregovorila med sabo.
nalašč sta ječarja, ki sta ga nesla,    spregovorila    med sabo.
Še najdelj časa sta ji    ostala    sinova Albin in Vladimir, vesela fanta,
   Igrala    sta v Trstu, dokler ni bil Albin primoran
Kasneje je hodila v Trst, ko sta tam    igrala    njena dva sinova.
ostala v spominu godba: saj sta vendar    igrala    sinova.
Kasneje sta    morala    oba na fronto.
Vsak po dve leti sta    žrtvovala   , vrnila sta se trudna in oslabela,
Vsak po dve leti sta žrtvovala,    vrnila    sta se trudna in oslabela, nasičena
Čemu sta se pravzaprav    vojskovala   , nista vedela.
sta se pravzaprav vojskovala, nista    vedela   .
   Sedela    sta na skali ob morju, na silno divjem
Ludvik in Nanca tudi nocoj ne bosta    odmanjkala    od svoje stare navade.
Dva sta že    šla    v Francijo, eden je v Jugoslaviji orožnik,
pred dobrim mesecem pa sva se zopet    srečala   .
In tako sva se    spoznala   .
   Sedla    sva v gostilno in govorila.
spominjaš, saj je že osem let, kar sva se    ločila   , kaj ne.
Potem sva    molčala   .
   Gledala    sva predse, in vrtela kozarce med prsti.
Gledala sva predse, in    vrtela    kozarce med prsti.
bom več videl, je dejal, ko sva se    ločila   .
Pred tednom sva se spet    srečala   .
Kar tako sva    trčila    drug v drugega sredi ceste.
gospodarja in v nebesih se bova lepo    srečala   .
   Vzela    sta se, še preden je minilo leto po
   Najela    sta si stanovanje v bližini njenih
stanovanje v bližini njenih staršev in mirno    zaživela   .
žganje, ki ga je zaužil, še posebno    razburjala    in pritiskala k tlom.
je zaužil, še posebno razburjala in    pritiskala    k tlom.
m'assal l'amor ..." Potem bosta    prišla    grobar in sluga higijenskega zavoda;
stanovanje; pri tem opravilu bosta    imela    obadva precej sitne obraze in celo
sitne obraze in celo kaj malega bosta    zaklela   .
katerim sta kot petnajstletna poba    ukradla    gospodu župniku kokoš.
S Tonetom bosta lepo    sedla    v gostilno in nič se ne bosta spominjala
sedla v gostilno in nič se ne bosta    spominjala    tiste tatvine kot česa slabega, kot
Nocoj ima nekaj denarja;    odkurila    jo bosta v mesto, da malo poživita.
po promenadi in ne vesta, kam bi jo    mahnila   .
»Če ti je prav si bova    delila   «.
Tako sva izmenjaje    vlekla    vsak po en dim.
Vse stvari pa, o katerih sta    vedela   , klepetala in skrivala, tadva človeka,
Vse stvari pa, o katerih sta vedela,    klepetala    in skrivala, tadva človeka, so se pripetile
o katerih sta vedela, klepetala in    skrivala   , tadva človeka, so se pripetile ljudem
Kar takole povsem slučajno sta    naletela    drug na drugega sredi mesta med avtomobili,
Vsak od svoje strani sta    hotela    presekati ulico, pa sta se zadela ravno
sta hotela presekati ulico, pa sta se    zadela    ravno na sredi.
Pa še pošteno sta se    zadela   : četvero nog se je zapletlo in se nikakor
sem in tja, potem pa sta oba hkratu    dvignila    glave.
   Ostrmela    sta za kratek hip, nato pa se spogledala
Ostrmela sta za kratek hip, nato pa se    spogledala    z dolgimi in začudenimi pogledi.
Saj se nista    iskala    in je naposled bilo to srečanje neprijetno.
ene in iste vasi, oba nekam po svoje    propadla   , in dva taka človeka se nikdar ne razveselita
Rok si nista    stisnila   ; popolnoma sta pozabila na to.
Rok si nista stisnila; popolnoma sta    pozabila    na to.
   Zavila    sta v temačno gostilno in se vsedla
Da, in tako sta se spet    našla    tadva tiča, Ludvik in Bernard.
In po tem pomenku sta spet    obmolknila   .
Še dolgo sta tako    sedela    in molčala, potem pa sta stopila na
Še dolgo sta tako sedela in    molčala   , potem pa sta stopila na blatno ulico
tako sedela in molčala, potem pa sta    stopila    na blatno ulico in se poslovila.
pa sta stopila na blatno ulico in se    poslovila   .
* Ludvik in Tinika sta    čakala    pri meji, da se stemni.
Potem sta    izginila    v noč in se po skritih stezah vračala
Kadar sta se z glasnim vreščanjem    drla    nad njim o njegovih mladih letih, o
Ko sta    šla    z Marjeto v cerkev, sta se pozibavala
sta šla z Marjeto v cerkev, sta se    pozibavala    vsak na svojo stran; pri vsakem drugem
pri vsakem drugem koraku sta skoraj    trčila    z glavama.
Vendar pa sta roki, ko sta si jih    stisnila   , ostali precej časa druga v drugi,
   Stopila    sta na cesto in detektiv ni revsal
Ko sta    prišla    do sadnega trga, je stopil k zavaljeni
Potem sta    šla    po Solkanski cesti, Martin Jakončič
tenek, detektiv debelušen in nizek,    trgala    sta jagode vsak s svojega grozda in
jagode vsak s svojega grozda in se    menila   .
Mimo je pridrvel avto,    stisnila    sta grozde pod suknjič, pomolčala in
avto, stisnila sta grozde pod suknjič,    pomolčala    in počakala, da se je skadilo.
sta grozde pod suknjič, pomolčala in    počakala   , da se je skadilo.
   Prišla    sta na postajo in ker je manjkalo še
   Sedla    sta za mizo v temačni in hladni sobi;
litra črnega vina in prvi kozarec sta    izpraznila    molče.
   Stala    sta na peronu, ljudi ni bilo veliko
napev furlanske pesmi, ki ga je zvesto    spremljala    skozi življenje.
mestno obleko in se zibaje v bokih    odšla   .
bi vstopila dva karabinjerja in ga    vprašala    po papirjih.
Orožnika sta    prebrala   , potem pa sta strogo dejala, zakaj
Orožnika sta prebrala, potem pa sta strogo    dejala   , zakaj se potepa po gostilnah, saj
Toda karabinjerja se nista več    zanimala    zanj, sedla sta za mizo, prišla je
karabinjerja se nista več zanimala zanj,    sedla    sta za mizo, prišla je prsata natakarica
Potem sta    snela    kitaro s stene ter začela brenkati
Potem sta snela kitaro s stene ter    začela    brenkati in prepevati.
   Odpravila    sta se bila v Tolmin, pa sta se ustavila.
Odpravila sta se bila v Tolmin, pa sta se    ustavila   .
Najprej sta se    napila    vode; Jera mu je rekla, naj zamiži,
Potem je on zmočil njo in    vreščala    sta
Preden sta    šla    dalje, sta stopila k tolmunu in se
Preden sta šla dalje, sta    stopila    k tolmunu in se gledala kakor v zrcalu;
dalje, sta stopila k tolmunu in se    gledala    kakor v zrcalu; vodne kaplje so jima
kaplje so jima visele po obrazu in    smejala    sta se.
   Ustavila    sta se pred veliko košato dvonadstropnico
spoznal; bil je Cestar, skupaj sta se    potepala    po vasi in skupaj sta kot mlada fantalina
vasi in skupaj sta kot mlada fantalina    ukradla    župniku kokoš.
Prava dva sta se bila takrat    zbrala   .
Ko sta    stopila    iz pisarne, se je bilo zbralo na kamniti
Kamna sta bila sneta in sta    ležala    na tleh, tudi debela hrastova klop
Kolikokrat sta    sedela    na tej klopi, spočetka je niti videl
   Sedela    sta na klopi, stiskal jo je k sebi
   Stopila    sta pred hišo.
tudi za belo moko, hišo bo razširil in    živela    bosta lepo življenje.
jeklen molk in ne oče ne mati nista    spravila    iz nje nobene besede.
in jih oblivali s kropom, da ne bi    klecala    lemež in črtalo.
Skočil je k Ernestu,    objela    sta se in poljubila na veliko presenečenje
Skočil je k Ernestu, objela sta se in    poljubila    na veliko presenečenje vseh vaščanov,
   Stresala    sta si roke - in minilo je precej časa,
   Stopila    sta v gostilno, sedla za široko mizo
Stopila sta v gostilno,    sedla    za široko mizo v veliki izbi in Ernest
Ernest in Martin pa sta    sedela    v gostilni še vse popoldne, jedla,
sedela v gostilni še vse popoldne,    jedla   , pila in sanjala o lepi prihodnosti.
v gostilni še vse popoldne, jedla,    pila    in sanjala o lepi prihodnosti.
gostilni še vse popoldne, jedla, pila in    sanjala    o lepi prihodnosti.
Potem sta    zapela    oba; furlanske, tržaške in slovenske
In    ustregla    sta jim.
Ko sta    stopila    iz gostilne, je bila že trda noč.
Če bi bila v Trstu, bi jo    mahnila    v kakšno zakotno kavarno in se pogovarjala
mahnila v kakšno zakotno kavarno in se    pogovarjala    daleč čez polnoč,
kakor sta to    delala    v Trstu, ko sta se po dolgem času spet
Trstu, ko sta se po dolgem času spet    srečala   .
Tukaj pa nista    imela    kam.
   Stopala    sta skozi vas brez vsakega cilja.
Ko sta    prišla    do zadnje hiše, se je Ernest ustavil
   Sedela    bova v tvoji kamri in se pogovarjala
Sedela bova v tvoji kamri in se    pogovarjala    vso noč,«
»   Sedela    bi v kamri.
   Stopila    sta k reki, se potihoma plazila po
Stopila sta k reki, se potihoma    plazila    po stezi in se pretikala skozi vrbe.
se potihoma plazila po stezi in se    pretikala    skozi vrbe.
Ko sta    odpahnila    vrata, je Ernest prižgal žepno svetilko
Vedel sem, da se bova kam    zatekla   , ker tukaj vržejo človeka že ob desetih
In potem sta    jedla    in pila.
In potem sta jedla in    pila   .
   Sedela    sta na klopi, noč se je gostila, zrak
je gostila, zrak je postajal hladen,    stisnila    sta se drug k drugemu in Ernest je
In prav v zgodovini sta    prišla    s profesorjem navzkriž.
   Prišla    sta na kolodvor.
potegnila mrzla jutranja sapa, sta se    prebudila   .
odpotuje naprej in da se bosta v nedeljo    sešla    na semnju v Tolminu.
   Sešla    sta se v gostilni, se najprej najedla
Sešla sta se v gostilni, se najprej    najedla    in napila in nato stopila na cesto.
se v gostilni, se najprej najedla in    napila    in nato stopila na cesto.
se najprej najedla in napila in nato    stopila    na cesto.
Ves dan sta se    pretikala    med sejmarji, Ernest je dobro »delal«
bilo že globoko nagnilo, ko sta se    vračala   .
   Hodila    sta med redkimi grmi čez Dobravo in
sta med redkimi grmi čez Dobravo in    molčala   .
   Prišla    sta do studenca pod ovinkom, Martin
   Napila    sta se vode in legla v resje.
Napila sta se vode in    legla    v resje.
   Ležala    sta do trde noči in ko je vzšla luna,
trde noči in ko je vzšla luna, sta    šla    dalje.
In ko sta se sredi noči    poslovila    in je Ernest odhajal proti razsvetljeni
V nedeljo sta se    našla    v Tolminu, tam sta nekaj malega popila
našla v Tolminu, tam sta nekaj malega    popila    in se razšla.
Tolminu, tam sta nekaj malega popila in se    razšla   .
In tako sta    šla    vsak po svoji strani, samo vrzel je
Nič nista    vedela   , o čem naj bi govorila, čeprav sta
Nič nista vedela, o čem naj bi    govorila   , čeprav sta oba že zdavnaj v mislih
čeprav sta oba že zdavnaj v mislih    pripravljala    besede, ki si jih bosta rekla ob prvem
pripravljala besede, ki si jih bosta    rekla    ob prvem srečanju.
kopico lepih besed, toda zdaj sta vse    pozabila   .
Končalo se je s tem, da je Jera    povabila    Martina v bajto.
   Sedla    sta k ognjišču, Jera je kuhala kavo,
Ko sta    popila    kavo, se je Martin zarežal.
večeru, ko sta se z Jero vsaj malo    približala    in pokosila staro sovraštvo, so v Martinu
sta se z Jero vsaj malo približala in    pokosila    staro sovraštvo, so v Martinu Jakončiču
fantu tam postala tla prevroča, sta se    preselila    v Milano.
Toda v Milanu nista dolgo    uživala    miru; njega so parkrat zaprli po nekaj
   Premišljevala    sta dolgo, skoraj do dne: nič drugega
osemdeset lir na mesec pa se bosta že kako    pretolkla    do pomladi.
posteljo in mizo, da si bosta vsaj za silo    uredila   .
   Govorila    sta podrobno o vseh stvareh - in kmalu
izpolnjevalo je vse zapovedi, ki sta jih    narekovala    cesar in bog.
daleč sta bila cesar in bog, ki sta    imela    na vasi svoje hlapce, župnika in žandarja,
preobjedena pravdarska kmeta, ki bi rada    požrla    drug drugega.
Potem bosta    sedela    v kuhinji in se menila.
Potem bosta sedela v kuhinji in se    menila   .
Hösuja in Žida Levija, kasneje sta    prišla    še dva Rusa:
Stara dva sta    izginila    v svojo sobo.
na peči, Jakob in Anca pa sta prej    odhajala    spat.
Pred njimi sta    korakala    obsojenec in vojni kurat.
kleti, razen Jakoba in Levija, ki sta se    vdala    v »božjo voljo« in vztrajala na peči
ki sta se vdala v »božjo voljo« in    vztrajala    na peči v izbi.
in Petruška sta    brenkala    na balalajko.
Potem sta stara dva    izginila    iz kuhinje, otroci so že zdavnaj pozaspali,
sta jo Ostriš in Kikić z blazino vred    prenesla    na tnalo.
Franček in Venček sta    hodila    k njim z velikim piskrom in se potepala
hodila k njim z velikim piskrom in se    potepala    po vasi do poznega večera.
Jakob je bil preslab, pa sta    morala    poprijeti še fanta.
Na polju sta se oba prav dobro    obnesla   .
Čeprav sta sveče pod nosom    brisala    kar z rokavi, sta se držala kakor dva
nosom brisala kar z rokavi, sta se    držala    kakor dva zrela moža in delala z neverjetno
sta se držala kakor dva zrela moža in    delala    z neverjetno vztrajnostjo.
   Podirala   
sta barake,    lezla    na strehe in trgala deske, da se je
sta barake, lezla na strehe in    trgala    deske, da se je kar kadilo.
Žef si je naložil tram in    naložila    sta si ga tudi poba.
Malo sta    stokala    pod težkim bremenom, pa sta ga vendar
pa sta ga vendar zmogla, ker nista    hotela    pokazati, da sta slabiča.
Doma sta se    ustavila    na tnalu, štela »ena, dve, tri« in
Tramovi in deske, ki sta jih    nosila   , so jima ogulili ramena.
Tu pa tam sta    stopila    z boso nogo na rjav žebelj, ki je zijal
Samo    zacvilila    sta, oslinila skelečo rano in možato
Samo zacvilila sta,    oslinila    skelečo rano in možato šla naprej.
sta, oslinila skelečo rano in možato    šla    naprej.
   Cebnila    sta se ob kamen in se še zmenila nista.
Cebnila sta se ob kamen in se še    zmenila    nista.
puške, naboje in sablje, ki sta jih    skrivala    po kavernah, sta popolnoma pozabila;
skrivala po kavernah, sta popolnoma    pozabila   ; zdaj sta bila samo delavca.
Doma sta    sedela    za mizo, se vedla kakor odrasla in
za mizo, se vedla kakor odrasla in    jedla    z vilicami, čeprav je bilo to zelo
   imela    veliko veselje: krtačila sta jih, jih
imela veliko veselje:    krtačila    sta jih, jih napajala in jim pokladala.
veliko veselje: krtačila sta jih, jih    napajala    in jim pokladala.
krtačila sta jih, jih napajala in jim    pokladala   .
Včasih sta jih kajpak tudi    zajahala   .
Če sta    dobila    brco, nista niti mrdnila.
Če sta dobila brco, nista niti    mrdnila   .
Bič sta    menjala    vsako pot.
za kramp še preveč zelena, zato sta    metala    kamenje na kup.
je planila k njej, fanta pa sta malo    počakala   , kajti zdelo se jima je, da s prevelikim
Tedaj sta se    zganila    tudi fanta.
prinesla to novico, tega res nista    mogla    dovoliti.
   Ucvrla    sta jo za njo.
Bila sta hitrejša in sta jo    prehitela   .
Fanta sta    pridrvela    na njivo vsa zasopla in oba hkrati
na njivo vsa zasopla in oba hkrati    izbruhnila   :
Fanta sta    obstala    pred njim in nista vedela, kaj bi.
Fanta sta obstala pred njim in nista    vedela   , kaj bi.
   Spomnila    sta se suhih hrušk in orehov, pa sta
se suhih hrušk in orehov, pa sta jo    hotela    ubrati nazaj.
Sicer pa, tičica draga, nista še    obračunala   .
   Pričakovala    sta jo drug od drugega, črhnil pa ni
Za njegovim hrbtom sta se    igrala    pankrta.
   Metala    sta besede drug v drugega toliko časa,
v višku sovražnosti dva topa preveč    približala   , zadela sta drug ob drugega, in stari,
sovražnosti dva topa preveč približala,    zadela    sta drug ob drugega, in stari, črvivi
Končno sta ga o tem    vprašala    tudi oba kramarja od beneške meje,
   Nosila    sta pisane telovnike, kadila sta dolge
Nosila sta pisane telovnike,    kadila    sta dolge viržinke, govorila sta široko
telovnike, kadila sta dolge viržinke,    govorila    sta široko in glasno, skratka, bila
sta imenitna človeka, ki sta veliko    vedela    in znala.
imenitna človeka, ki sta veliko vedela in    znala   .
mu je zdel tudi nasvet, ki sta mu ga    dala   , vsega upoštevanja vreden.
let mlajšo žensko, ki sta jo kramarja    pripeljala    od svoje beneške meje.
z naravnost občudovanja vredno trmo    krošnjarila    po Idrijski dolini.
Ta sum sta kramarja še sama    potrdila   : suhi Matelič je šel otroku za botra
»Tadva kramarska fakina sta    naprtila    Strežku to srečo samo zaradi tega,
Večkrat sva se    srečala    s pogledom.
pripetilo, da bi se pob in čeča, ki sta    hodila    dopoldne v šolo, mirno pogovorila med
ki sta hodila dopoldne v šolo, mirno    pogovorila    med sabo.
čisti Suzani, ki sta jo pri kopanju    zalezovala    dva nečedna starca.
   Sopihala    sva obadva in poskakovala po razbeljenih,
Sopihala sva obadva in    poskakovala    po razbeljenih, okroglih prodnih kamnih.
Zdaj se pa že dolgo nisva    videla   
njih in z rokami lovila ravnotežje;    trgala    je nagelj in rdeči, drobni lističi
v tem letu kramarja od beneške meje    podvojila   , če ne potrojila svoje prenočevanje
kramarja od beneške meje podvojila, če ne    potrojila    svoje prenočevanje pri Strežku.
posteljo, dokler je bila še majhna in ni    trgala    vezi.
Kakor so povedali, sta se po naključju    znašla    tam tudi kramarja od beneške meje.
   Kupila    sta krsto za Tinko in Srečo ter plačala
Kupila sta krsto za Tinko in Srečo ter    plačala    pogreb.
V tistem trenutku se je po obrisu    plazila    sploščena, sestradana stenica na lovu
poliva star lesen plug, da bi se ne    klecala    lemež in črtalo.
S Cesarjem sva    imela    svoje račune.
   Živela    sva v kombinaciji, kakor smo takrat
   Molčala    sva oba.
Od takrat sva    živela    v kombinaciji.
Mladika se je odmaknila, se dolgo    vračala    in se vrnila z gosenico.
popki greli na soncu in v njih se je    nabirala    sila: razgnali so rjavkast obod in
Vse življenje sem garala,    zgradila    sem hišo z božjo pomočjo, vsak mesec
Toda bog in sveti duh sta ga vselej    stlačila   , da je bil komaj dva prsta visok.
cerkvi svojo zagorelo kožo; moža sta    stopila    v nasprotni tabor in dve šunki sta
same gorečnosti ne bosta več dolgo    živela   .
Izidor in Peter sta se    spomnila   , da je Ivanc najbrž z njo zavezal Vencu
poleg bornega mrtvaškega odra pa sta    ležala    Graparjev Peter in Šmonov Izidor in
Graparjev Peter in Šmonov Izidor in    skrbela   , da bi luč ne ugasnila, pridno podajala
skrbela, da bi luč ne ugasnila, pridno    podajala    drug drugemu pletenko rebule ter modrovala
modrovala o življenju in o smrti, kakor sta    vedela    in znala.
življenju in o smrti, kakor sta vedela in    znala   .
Ko sta    izčrpala    svoje znanje, sta umolknila in na tihem
Ko sta izčrpala svoje znanje, sta    umolknila    in na tihem grebla po svoji vesti,
svoji vesti, če nista nemara s čim    pripomogla    k Vencovi smrti.
Potem sta se globlje    zagrebla    v slamo in pomaknila luč k sebi.
sta se globlje zagrebla v slamo in    pomaknila    luč k sebi.
In ker nista ne    pela    ne molila ob mrliču, kakor je to navada
mrliču, kakor je to navada na kmetih, sta    razdelila    karte in urezala »briškolo«, da bi
navada na kmetih, sta razdelila karte in    urezala    »briškolo«, da bi hitreje minila noč.
je ugovarjala Marjanca in    zahvalila    boga, da otrok nima matere več žive.
Izidor in Kočarjeva Zinka pa sta komaj    zadrževala    smeh.
In res sta    zapela    tako glasno in ubrano, da je pobožna
Pograbil je prot in    zapela    sta tako mašo, kakršne v Fratnikovi
Pri tej priliki sta    obiskala    tudi Gorico in tam sta srečala Zinko,
sta obiskala tudi Gorico in tam sta    srečala    Zinko, ki je služila v mestu in postala
Tako sta    ostala    Venček in Marjanca sama, kajti Pavla
Včasih sta    naletela    na Izidorja, ki je nastavljal zajcem
Ko je vstopil, sta fanta komaj    zadržala    smeh in ga pretirano resno vprašala,
»Ali ne bi lahko kar vidva    povedala   , kako je z mano?«
hiše se je razlegal tak vrišč, da sta    obstala    med oleandri pred vežnimi vrati in
med oleandri pred vežnimi vrati in se    spogledala   .
Ko sta    prišla    do odprtih kuhinjskih vrat, sta se
do odprtih kuhinjskih vrat, sta se    ustavila    na pragu.
so bile neusahljiv vir solzá, sta se    udrla    dva nova curka, ki jih je razmazal
zaničljivo obregnila ob fanta, ki sta    stala    na pragu in nista vedela, ali bi vstopila
fanta, ki sta stala na pragu in nista    vedela   , ali bi vstopila ali ne.
Fanta sta se    spogledala   , potem pa sta le potisnila Mojega Jezusa
Ko sta se    znašla    na cesti, se je Izidor obrnil k Petru
in oba sta se ubrano    razjokala    nad svojima bridkima usodama.
Venc in Izidor sta    stopila    za njim.
nedeljskega popoldneva sta Peter in Izidor    pograbila    Venca na cesti in ga vlekla k Mojemu Jezusu.
Izidor pograbila Venca na cesti in ga    vlekla    k Mojemu Jezusu.
preplašen otepal, fanta pa sta ga pošteno    ozmerjala   ; da je vendar že fant, sta rekla, in
ozmerjala; da je vendar že fant, sta    rekla   , in da ima pravico do življenja; Venc
iz njegovega krčevitega objema, ga    pahnila    od sebe in se zakrohotala:
Ko je vstopil, sta se mu oba fanta    zasmejala   .
krepko pretegnila v postelji in si    šla    z zalito roko čez oči.
štirinajst dni kasneje sta se Venc in Zinka    srečala    v žgočem popoldnevu na beli, prašni
Pogledal je za Zinko, ki se je    pretikala    skozi vrbovje, potem pa v svoje razširjene
da ga Zinka vleče za nos, toda ko je    sprevidela   , da so vse njene prošnje zaman, se
Med potjo nista    štela    zvezd na nebu in tudi nista prisluškovala
nista štela zvezd na nebu in tudi nista    prisluškovala    vodi, ki se je penila čez jez, in drevesom,
se že spet ženiš?« sta se oba hkrati    začudila    Peter in Izidor.
   Upogibala    sta mlade gabre, jim sekala vrhove
Upogibala sta mlade gabre, jim    sekala    vrhove in zarezavala v lubje, da se
sta mlade gabre, jim sekala vrhove in    zarezavala    v lubje, da se zadrgalica ne bi snela.
Starejša dva sta    odpirala    vrata na kaščo in ga zmerjala z besedami,
Drugi dan sta se    vozila    s Tinco v tramvaju.
Potem sta    vlekla    vsak na svojo stran trmasto in vztrajno
je imel zataknjeno v gumbnici, sta    pričala   , da je namenjen po čisto določenem
Spredaj sta    korakala    Ludvik in Nande, za njima pa sta jo
Modest in Zanut strumno in odločno    ubirala    s svojimi krivimi nogami, kakor bi
s svojimi krivimi nogami, kakor bi    jahala    nekakšne nevidne pritlikave konje.
Brezskrbno sta    stopala    fanta - in kdor še nikdar ni vlačil
Pečanova dva sta jih zviška    prezrla    in stopila za Nanco in Ludvikom.
Pečanova dva sta jih zviška prezrla in    stopila    za Nanco in Ludvikom.
Ko sta    pokleknila   , je zazvonil zvonec pri zakristiji,
Medtem pa sta mlada dva    klečala    pri obhajilni mizi in se sramežljivo
pri obhajilni mizi in se sramežljivo    predajala    sladkim občutkom, ki so jima polnili
   Jemala    sta se pravzaprav že dolgo let, zdaj
že dolgo let, zdaj sta se vendarle    vzela   .
da se imata rada, kar sta pa krepko    zanikala   , tako krepko, da sta se zmerjala, psovala
krepko zanikala, tako krepko, da sta se    zmerjala   , psovala in celo pretepala.
zanikala, tako krepko, da sta se zmerjala,    psovala    in celo pretepala.
da sta se zmerjala, psovala in celo    pretepala   .
In tako sta zdaj    klečala    pred oltarjem:
Ko sta si    natikala    prstane, sta samo nekoliko posmrknila,
natikala prstane, sta samo nekoliko    posmrknila   , pač pa je Padarjeva Hedvika glasno
Kazalo je, da sta mlada popolnoma    razumela    diagonalo in da sta se z njo tudi docela
diagonalo in da sta se z njo tudi docela    strinjala   , ker sta krepko pritrjevala.
tudi docela strinjala, ker sta krepko    pritrjevala   .
pred vrati v zakristijo, cerkev je    ostrmela   , »gabrov grm « se je zganil in izbuljil
Ko sta naposled vendarle    prišla    iz cerkve, so se pevci že pogajali
videla, da sta Nace in Ruparjev Franc že    stiskala    pesti.
Prva sta    prišla    Puščavarjev Tine in Lužarjeva Roza.
   Vrgla    sta dvajsetico v avtomat, avtomat je
   Prišla    sta tudi mlada dva in se ustavila pri
Prišla sta tudi mlada dva in se    ustavila    pri vratih.
iz sobe Ruparjev in Lužarjev, ki sta    rekla    Štefucu, naj vzame pamet v roke.
»Samo če bosta tudi fanta dobro    izbrala   .
Pečan, midva sva pa    opravila   !« je zatulil, požugal z roko in odšel.
»   Opravila   .
Vidiš,    opravila   ,« je Pečan očitajoče dejal Nacetu in
dejal Nace, zgrabil Zoro in sta se    zavrtela   .
   Pograbila    sta kobilo za uzdo in rekla Luki, naj
Pograbila sta kobilo za uzdo in    rekla    Luki, naj jo požgečka na pravem mestu.
sta se samo golemu naključju lahko    zahvalila   , da nista štrbunknila v vodo.
naključju lahko zahvalila, da nista    štrbunknila    v vodo.
Moj Jezus po dolgem prigovarjanju vendarle    ujela   .
grbo; nato sta se z glasnim ihtenjem    odmajala    iz kuhinje.
Štefuca sta medtem    prijela    Nace in Ruparjev Franc za noge in ga
sta Pečanov Nace in Ruparjev Franc    izginila   .
   Vrnila    sta se s tremi Peskarjevimi, ki zdaj
Tina, ki mu je gospodinjila, nista    trpela    samcev nobene vrste.
A, malič!" je    zaklela   .
sama odprla in keliha sta Štefetu sama    stopila    v naročje.
   Nasmehnila    sta se mu in rekla:
Nasmehnila sta se mu in    rekla   :
Keliha sta se    svetila    v omari, svetla in zlata kakor še nikoli.
Kaj če bi midva    imela    takle travnik?« reče dobrodušni Čargo
   Prišla    sva na polico.
in prav tako je tudi besedo »oče «    zamenjala    z »naš «.
Dva sta mu    padla   .
kajpak bela; denar in pogoltnost sta ga    potegnila    k hudiču.
razumeš?« je vprašala ter v zadregi    prebirala    svoje koščene prste.
Obrekarjeva sta    ostala    na stare dni sama, popolnoma sama.
»Vidiš, kam sva    prišla   ?« je rekla.
Dolgo sta    modrovala    ...
In drugo soboto sta    šla    oba na Oblakov vrh po spomladanske
In nista    šla    prazna.
   Nesla    sta koruzne moke in fižola in še druge
Za zamenjavo, kakor sta    rekla    ...
ko sva bila še mlada in sva v sobi    gledala    najine speče otroke.
In potem sta    nosila    oba z našim.
In še poba Borisa sta    jemala    s seboj.
   Šla    sva iz hiše.
   Postala    sva nekaj časa pod tepko na dvorišču
   Zavila    sva proti polici nad hišo.
Domobranca sta    popustila    in Obrekar se je spustil k njej.
Tako sta    stala   :
con il cane!’* in dva domobranca sta    odvlekla    Borisa iz izbe.
je hodil še vso noč, da sta pri zori    prišla    na sedlo pod Marnovščem.
In tam sta res    našla    Fra Diavola, Travnikarjevega strica.
Tega se seveda nista    pogovarjala    pred otrokom.
‘Najprej sta dolgo    molčala   .
Samo    gledala    sta se.
   Povečerjala    sva skoraj brez besede.
Po večerji pa sva    sedla    na prag vežnih vrat.
stric, Fra Diavolo, in Boris sta    prišla   .
ujetništva iz Francije in Amerike, bosta    imela    vsaj streho nad glavo.
Ko sva si vse    ogledala   , sva spet stopila na dvorišče.
Ko sva si vse ogledala, sva spet    stopila    na dvorišče.
   Obstala    sva tam in se pogovarjala.
Obstala sva tam in se    pogovarjala   .
svečani uniformi, ker sta med mašo    stala    pri oltarju in stražila Najsvetejše,
in globoko zajema sapo, kakor bi si    nabirala    moči za poslednji boj.
   Pogovarjala    se bova.
Tukaj sva    regljala   , zakaj ne bi še doma skupaj regljala,
regljala, zakaj ne bi še doma skupaj    regljala   , ker sva oba brez duše. -
Oh, tudi midva, zlatek moj, bova    šla   , toda midva ne pojdeva daleč.
ji zdaj zaživele: jeza in obup sta    pogledala    iz njih.
Petnajststo sva    dala    zanjo.
vem, kaj si rekel, ko sva jo z Jurjem    prignala    mimo.
brega, kjer sta Zavoglar in Čargo že    izkopala    jamo.
temno zelene prelivajoče se barve, si    zavezala    črno ruto, priprla vežna vrata in se
to?« je začudeno pomislila Trohovka in    ostrmela   .
Dovolj sva skupaj    naregljala   .
»Nejc,« reče očitajoče, »sedem otrok sva    imela    ...«
»Sedem otrok sva    imela   .
»Kaj če bi    šla    oba?« vpraša po premolku sunkovito
»No, sta že    obrnila   ?« vpraša veselo.
dobrodušnosti, ker vidi, da se bosta človeka    pobotala   .
svojo brzostrelko, ki sta ju pravkar    očistila   .
Ko sem bil zadnjič na javki, sta mi    rekla   , da bodo prišli tudi v našo grapo.«
»Most bova    zrahljala   !« zakriči Sova in pokaže v dolino.
   Šla    bova ...«
»Od tam bosta lahko    gledala    v svojo grapo ... in še naprej proti
Samo griva in rep sta    zavihrala    in že je izginil med trepetlikami.
Ploščata nohta sta se bolj in bolj    bližala   ; po levem nohtu je lezla stenica.
goriški policijski ječi sva skupaj    preživela    teden dni.
   Sedla    sta vsak s svoje strani, drug drugega
Žagarja sta se    dvignila    s hloda, žaga je še nekajkrat hlastnila,
lahkotno skočila oba hkrati čez voz,    kliknila   
Žagarja sta se    nasmehnila   .
Travnikarjev stric videl, kako otroško sta    poskočila    z desko in vzkliknila.
kako otroško sta poskočila z desko in    vzkliknila   .
razrežeta topol; potem bosta namreč    zavalila    na voz orehovo korenino, in bilo bi
naj jo obrneta, da jo bosta pravilno    razrezala   , ker je, mrha, tako nerodno zasukana
»   Mislila    sva prav na vas ker ste od stroke,«
   Uskočila    sva, ker si je Zanut včeraj odžagal
Reveža sta    morala    pogoltniti marsikaj grenkega in krivičnega.
»Popolnoma sta    potrapala   
In sta se    vzela   .
Mlada zakonca sta se    zjokala    ter se nato veselo spustila po pobočju
zakonca sta se zjokala ter se nato veselo    spustila    po pobočju domov.
Mlada zakonca sta se    naselila    v Prikrajarjevi kleti.
Venček in Justin sta    razžagala    topolov hlod in s široko razposajeno
ženskega spola, da sta mlada žagarja    zardevala    in sramežljivo povešala oči.
Dva karabinjerja sta v tišino    prignala    vklenjenega Petra, ki je bil bled in
Karabinjerja sta grobo    pahnila    Petra h koleslju in Moj Jezus je že
črni glavi obeh karabinjerjev, ki sta    stala    nepremično ob njegovih straneh in trdo
nepremično ob njegovih straneh in trdo    držala    vsak svoj konec verige Petrovih vklenjenih
Karabinjerja sta se    spogledala    in se ozrla v molčečo množico, nato
Karabinjerja sta se spogledala in se    ozrla    v molčečo množico, nato sta preplašeno
molčečo množico, nato sta preplašeno    trznila   , naglo izginila v postojanko in zaprla
nato sta preplašeno trznila, naglo    izginila    v postojanko in zaprla vrata za sabo.
Dva fašista sta    pograbila    škaf vode, ki sta jo imela že pripravljeno,
sta pograbila škaf vode, ki sta jo    imela    že pripravljeno, in jo štrbunknila
sta jo imela že pripravljeno, in jo    štrbunknila    v Petra.
Venček in Justin sta naglo    skočila    na noge.
   Ustavila    sta
žago, molče    položila    odžagano desko na tla, zaklinila orehovo
molče položila odžagano desko na tla,    zaklinila    orehovo korenino, pognala žago in se
orehovo korenino, pognala žago in se    vrnila    k Travnikarjevemu stricu, ki je bil
Travnikarjev stric in Venček sta se    spogledala   .
zakonu je bil nesrečen, ker z ženo nista    imela    otrok.
In konjak sva    pila   .
stopala; debela in dolga palca sta    štrlela    navpik kakor dva obrušena roga.
ga ni odslovila, temveč ga je celo    zadržala   .
Ta izraza, ki sta seveda    pognala    iz razmer in čustev svoje dobe, sta
čustev svoje dobe, sta danes mrtva;    izginila    sta v
Ko sta Hotejec in Hotejčevka    prišla    po otroka, da bi ga nesla h krstu,
Hotejčevka prišla po otroka, da bi ga    nesla    h krstu, ter sta vprašala, kako naj
otroka, da bi ga nesla h krstu, ter sta    vprašala   , kako naj bo otroku ime, je bevsknila
Le kaj bi preveč    izbirala   .
mimogrede samo sama najedla, temveč je    nabirala    hrane tudi za Matica, »za tega nesrečnega
Ko je Lužnica    sprevidela   , da ga božja dekla res ne bo vzela,
Ko bo, pa prinesi, da bova    videla   
Naslednje jutro sta Ustinar in Vogrič    prignala    Matica brez srajce in brez hlač.
»Kaj pa midva veva!« sta    rekla    kmeta.
Če sva ga prav    razumela   , je vrgel srajco in hlače na gnoj,
rabo, čeprav se same ne zarasejo!« sta    rekla    kmeta.
»Midva mu tega nisva    dokazovala   , zato se nikar ne repenči in naju ne
V vasi se je jezno    prepirala    z dekleti, ker so nagajala Maticu,
stopala z debelima palcema, ki sta    štrlela    kvišku kakor dva obrušena roga, premeril
ploščadi pred Modrijanovo gostilno sta    stala    Modrijan in župnik.
Župnik in Modrijan sta se    spogledala   , kakor bi hotela reči, češ tudi ta,
Modrijan in župnik sta se    spogledala    ter se nasmehnila, Matic pa se je zdrznil,
   Stopala    sta po rosni otavi, ki pa je glasno
mučni, toda začudenje in ponos sta    premagala    bolečino.
»Kozarec ga bova zdaj    zvrnila   
se je sredi noči ura ustavila, sta    vstala    prezgodaj in sta tudi prezgodaj krenila
vstala prezgodaj in sta tudi prezgodaj    krenila    z doma.
Še vsa dremava sta    stopila    v noč poznega oktobra.
In spet sta    molčala   .
Molče sta    šla    mimo visokega jeza, kjer se je kalna
Molče sta    prišla    do mosta in se molče odzibala čezenj,
se molče odzibala čezenj, molče sta    stopila    na široko cesto in se molče postavila
dolgo, v spanje zavito vas, kakor bi se    bala   , da bi ju kdo slišal in začel z novim
Molče sta    pešačila    naprej.
daje večerje, češ tako vsaj ne bosta    mislila    na greh, ker bosta lačna, ki je poklicala
»Zakaj pa se nista    vzela    in odšla kam drugam?«
»Zakaj pa se nista vzela in    odšla    kam drugam?«
»Saj bi se že nekako    preživela   
Saj res, zakaj se nista    vzela    in šla drugam? ...
Saj res, zakaj se nista vzela in    šla    drugam? ...
jima je pamet tako oslepela, da nista    videla    niti najbolj preproste rešitve.
Na rešitev sploh nista    mislila   .
Samo    trpela    sta in čakala, kaj bo.«
Samo trpela sta in    čakala   , kaj bo.«
Nista    mogla    čakati, da bi po materini smrti preteklo
dan - in tega jima ni nihče zameril -    vzela    sta se že po šestih mesecih.
se naposled ta dva človeka vendarle    našla   ...
   Našla    sta se, toda komaj za nekaj dni ...«
In prav nič se nista    zanimala    drug za drugega.
Še    poznala    se nista več...
   Vzela    se torej nista.
»No, in kje sva    pustila    Ravničarja?« je vprašal oče.
»   Pustila    sva ga na mostu, ko so ga dražili,
pa se ni ganil, dokler nista Zamorki    prišla    na pomoč dva fanta.
razhajati, sta najstarejša dva bliskovito    pograbila    najmlajša dva in pobrisali so jo po
Tedaj sta se starejša dva    spogledala    in prikimala drug drugemu.
Tedaj sta se starejša dva spogledala in    prikimala    drug drugemu.
Hkrati sta    potegnila    iz žepa vsak svoj krivaček, odrezala
potegnila iz žepa vsak svoj krivaček,    odrezala    vsak svoj leskov prot, ga oklestila,
odrezala vsak svoj leskov prot, ga    oklestila   , zažvižgala z njim po zraku ter se
vsak svoj leskov prot, ga oklestila,    zažvižgala    z njim po zraku ter se nato kakor blisk
njim po zraku ter se nato kakor blisk    spustila    proti hlevu ...
Poba sta torej    planila    na skedenj, se zakadila v Janeza in
   sikala    vanj in ga tepla z vso jezo.
sikala vanj in ga    tepla    z vso jezo.
Poba pa sta še kar naprej    švigala    po njem in sikala:
sta še kar naprej švigala po njem in    sikala   :
In    švigala    sta tako dolgo, da je Janez zatulil
Tedaj sta    vrgla    nanj vsak svoj prot, si obrisala roke
Tedaj sta vrgla nanj vsak svoj prot, si    obrisala    roke pod pazduho in šla s skednja ...
Ko sta se poba    vrnila   , so vsi vstali in se postavili v vrsto,
da sta ga bila Zamorkina poba hudo    pretepla   , toda v treh tednih bi se bil moral
Nemara pa sta    pripomogla    tudi Zamorkina poba, če sta ga res
Zamorkina poba, če sta ga res preveč    mlatila    po glavi.
Molče sta    prišla    do Bače in molče sta se po zgornji
Oče in sin sta molče    šla    po gladkem kolovozu, ki se je vijugal
»Prezgodaj sva    šla    z doma,« je rekel.
   Ustavila    sta se pri kozolcu, ki se je v njem
   Sedla    sta na tla, se s hrbti naslonila na
Sedla sta na tla, se s hrbti    naslonila    na snope in potegnila kolena k sebi.
tla, se s hrbti naslonila na snope in    potegnila    kolena k sebi.
Molče sta    šla    skozi Modrej in molče prišla Pod ključ.
Molče sta šla skozi Modrej in molče    prišla    Pod ključ.
   Prišla    sta do studenca, ki izvira pod cesto,
   Napila    sta se sladke mrzle vode in krenila
   Stopila    sta nekaj korakov molče, nato se je
Molče sta    prišla    do razpotja, kjer se cesta odcepi v
tistih papirjev, ki sva jih bila lani    našla    pod tramom, ko sva klasinila streho?«
bila lani našla pod tramom, ko sva    klasinila    streho?«
V njih sta se    mešala    odkrito začudenje in prikrit ponos.
Ali še veš, kako sta se potem oba    smejala   ?
-    Prišla    sva, - zašepeta.
- Kdaj se bova spet    videla   ? -
- Če ne prej, se bova    videla    po vojni... - reče prav počasi.
ki je vredno življenja, bi se zdaj    pogovarjala    z očetom, če bi bil še živ, zakaj tudi
Se bova že še kaj    videla   .
Z očetom sta pred hišo    žagala    drva.
   Molčala    sta in tako zamišljeno s pogledom spremljala
Molčala sta in tako zamišljeno s pogledom    spremljala    široko počeznico, ki je ostro brnela
ostro brnela skozi trdo bukovino, da še    opazila    nista, kdaj se je Modrijan prismukal
Šele ko sta    odžagala    klado in jo zavalila na tla, sta ga
klado in jo zavalila na tla, sta ga    zagledala   .
te, petnajst petelinov, kako sva se    zaklepetala   !
Ko sta    prišla    na polico in obstala, mu je položil
Ko sta prišla na polico in    obstala   , mu je položil roko na rame in ga obrnil
- Kar jutri bova    vzela    pot pod noge in šla v Tolmin, da se
seveda nimata preveč, da bi ga lahko    razmetavala    za šolske knjige, kaj? -
   Videla    se bova v juniju, pri izpitih.
Oče in sin sta previdno    zložila    stare knjige vsak v svoj nahrbtnik,
stare knjige vsak v svoj nahrbtnik, se    zahvalila    in šla.
vsak v svoj nahrbtnik, se zahvalila in    šla   .
Ko sta    stopila    na cesto, se je oče zadovoljno pogladil
   Ozrla    sta se.
   Znosila    sta vso šaro na kaščo, ometla prašne
Znosila sta vso šaro na kaščo,    ometla    prašne pajčevine, poribala pod in umila
na kaščo, ometla prašne pajčevine,    poribala    pod in umila okence.
ometla prašne pajčevine, poribala pod in    umila    okence.
   Prenesla    sta iz velike spalnice dedovo posteljo,
iz velike spalnice dedovo posteljo,    poiskala    staro mizo in stol.
Z očetom sta    vstala    še pred zoro, toda še preden sta šla
vstala še pred zoro, toda še preden sta    šla    z doma, je prišel tudi stric Tomaž,
nesrečni svak Paolo Malatesta, mu nista    prišla    v spomin.
Sedemnajstletni pob in oče sta    izginila   , toda pred mojimi očmi je še živo vztrepetavala
rjavih čmrljev, ki sta bogve kako    zašla    v sobo ter sta zdaj krožila v
bogve kako zašla v sobo ter sta zdaj    krožila    v
prosojnem snopu sončne luči in jezno    brenčala   , ker nista našla izhoda.
sončne luči in jezno brenčala, ker nista    našla    izhoda.
vznemirjati tista dva čmrlja, ki sta še    brenčala    po čumnati.
Čmrlja sta bila    izginila   .
S sestro sva se začudeno    spogledala    in se nato vprašujoče ozrla v očeta,
začudeno spogledala in se nato vprašujoče    ozrla    v očeta, ker še nisva razumela njegovega
vprašujoče ozrla v očeta, ker še nisva    razumela    njegovega skrivnostnega vedenja.
Nato sva z očetom    šla    v hram in privlekla iz vlažne teme
   Poribala    sva jo pri žlebu in nato odnesla v
   Pogrnila    sva po njej mojo žimnico in pod žimnico
žimnico in pod žimnico sva za vzglavje    položila    meter dolgo
Nato je najmlajšega vzel v naročje,    ostala    dva pa sta drobila ob njem.
najmlajšega vzel v naročje, ostala dva pa sta    drobila    ob njem.
   Vzdignila    sta mamo in jo počasi položila v krsto.
Vzdignila sta mamo in jo počasi    položila    v krsto.
   Vstala    sta še bolj počasi in obstala z iztegnjenimi
Vstala sta še bolj počasi in    obstala    z iztegnjenimi rokami, kakor bi jo
z iztegnjenimi rokami, kakor bi jo    mislila    vzeti nazaj.
- Tukaj bova    sedela   .
   Umolknila    sta in precej dolgo molčala.
Umolknila sta in precej dolgo    molčala   .
   Razumela    sta se ...
je bila še toliko pri moči, da sva    hodila    z doma...
   Molčala    sva.
reki in jo pogrnila po produ, da bi se    presončila    na belem, razbeljenem kamenju.
Dolgo vojaško mizo sva    opljuskala    z vodo; ko se je posušila, sva jo spravila
Nato sva    razdrla    tudi mamino posteljo in jo prav tako
velika, prosojna kačja pastirja sta leno    poplesavala    nad vodno gladino.
S Kadetko sva    prišla    na travnik in zavila ob njivi.
S Kadetko sva prišla na travnik in    zavila    ob njivi.
Ko sva    šla    mimo drenovega grma, sem se spomnil,
S Kadetko sva    obstala    in se ozrla v skalnati Vranjek.
S Kadetko sva obstala in se    ozrla    v skalnati Vranjek.
Z roko sva si    zasenčila    oči in gledala velikega jastreba, ki
Z roko sva si zasenčila oči in    gledala    velikega jastreba, ki se je v vedno
   Zavila    sva proti bregu.
   Ustavila    sva se pri stari vrbi.
človek, saj sva se večkrat prav prijazno    pogovarjala    - toda služba je služba.
sta bila z njim ter sta se ves čas    prestopala    in naveličano zdehala.
se ves čas prestopala in naveličano    zdehala   .
Karabinjerja se nista niti    zmenila    za brigadirjeve besede.
Očitno sta jih že večkrat    slišala   .
Karabinjerja sta mi hitro    nataknila    lisice na zapestje in smo šli.
sta me    prekinila    karabinjerja.
Karabinjerja sta me    pahnila    naprej.
S Kadetko sva    šla    pod Vranjek šele dve leti kasneje.
Ko sva se z Zgornje Travne    spuščala    v Volčjo grapo, kjer je celo v pasjih
Šmarnice sva najprej    nabirala    v Dominovih lazih.
Ko sva že    imela    vsak svoj šopek in sem jo začel priganjati
- Oh, saj bova    šla   ! -
Toda komaj sva se    ustavila    na Melinskem robu, da bi si s čistim
nabira v gubice, lica, ki sta jih vidva    imela    sicer udrta, a gladka, so danes bolj
vseznanja, ki sta vidva o njih tako rada    sanjarila    pri temle oknu.
visokoletečih sanj, ki sta jih vidva tako    napihovala   , da so vaju dvigale in odnašale v nadvišave
Ponoči sta    vstajala    in se kakor mesečna tihotapila iz hiše,
Ponoči sta vstajala in se kakor mesečna    tihotapila    iz hiše, da sta zunaj zajemala nočni
mesečna tihotapila iz hiše, da sta zunaj    zajemala    nočni hlad in se v širnem prostoru
nočni hlad in se v širnem prostoru laže    spuščala    pod nebo.
   Šla    sta na Vrtačo ali na Polog, k Skopičniku
Strmar in Testen nista    čakala   , da bi se Julček do kraja podpisal,
   Vstala    sta, bodrilno potrepljala mamo po rami
Vstala sta, bodrilno    potrepljala    mamo po rami in odšla brez besede kakor
bodrilno potrepljala mamo po rami in    odšla    brez besede kakor s pogrebščine.
mojih let, ki sta umazana in razcapana    sedela    na pragu ter glasno cmokaje in srkaje
pragu ter glasno cmokaje in srkaje    obirala    vsak svoj kos mesa.
noč, ves drugi in še ves tretji dan    kurila    peč, sušila komis, ga prebirala in
drugi in še ves tretji dan kurila peč,    sušila    komis, ga prebirala in odnašala v kaščo
tretji dan kurila peč, sušila komis, ga    prebirala    in odnašala v kaščo v prazne skrinje.
peč, sušila komis, ga prebirala in    odnašala    v kaščo v prazne skrinje.
Z dedom sta    postala    prava prijatelja.
Ure in ure sta se    menila    in si dopovedovala z rokami, ded pa
Ure in ure sta se menila in si    dopovedovala    z rokami, ded pa je potem nam vse razložil.
sva    vprašala    s starejšo sestro.
Ko sva z dedom    opisala    to podobo kadetu, se je prisrčno nasmejal
zdaj dedu, zdaj mami, ki sta se ga oba    otepala   .
Z mamo sva    plela    krompir na koščku njive, ki nam je
   Ruvala    sva tisti trdoživi, tako imenovani
   Začela    sva se pogajati in sva se naposled
sva se pogajati in sva se naposled    pogodila   , da bom nesel samo sedemkrat.
ga s Katro iz razumljivih razlogov    obdržala    zase.
Pobral sem Katrino težko košaro in sva    šla   .
Ko sva    prišla    do Podzidu, se je babnica ustavila,
-    Pogodila    sva se od knjige in ne od strani.
   Začela    sva se znova pogajati.
Po dolgem prerekanju sva se naposled    pogodila   , da bom za ‘Črno ženo’ nesel štirinajstkrat.
- Tako se nisva    pogodila    se ...
pomolčala, saj sva vendar oba dobro    vedela   , da mi jo bo posodila.
   Pobrala    sva vsak svoje naročje plevela in krenila
Pobrala sva vsak svoje naročje plevela in    krenila    proti Rejčevemu lazu.
   Šla    sva med barakami in konjskimi hlevi.
hvaležen Tasiću in Kojiću, ki sta se    zadrla    na vojake, da so nekoliko potihnili.
priletna in resna Bosanca sta večkrat    prišla    k dedu in z njim zamenjala tobak za
sta večkrat prišla k dedu in z njim    zamenjala    tobak za žganje.
Ko sva z mamo    prišla    na kolnik, sva se oddahnila in zavila
sva z mamo prišla na kolnik, sva se    oddahnila    in zavila ob visoki živi meji.
prišla na kolnik, sva se oddahnila in    zavila    ob visoki živi meji.
Kmalu sva se skozi vrzel    pretaknila    v samotni Rejčev laz - tedaj pa je
plevel z naročja ter me z obema rokama    pahnila    nazaj na kolnik.
sekundi pa sem le videl, da sta v lazu    ležala    kadet, ki je bil brez suknjiča, in
bi bilo nič posebnega, če ne bi četa    zavila    s ceste na Modrijanovo polje in krenila
v polni bojni opremi, za njimi sta    šla    gologlav vojak, ki je imel roke zvezane
Dva vojaka sta    pristopila    in ga potegnila ven.
Dva vojaka sta pristopila in ga    potegnila    ven.
Ko sta ga    spustila    iz rok, so mu noge klecnile v kolenih,
Vojaka sta ga    pobrala    in ga pridržala, da je stopil k njemu
Vojaka sta ga pobrala in ga    pridržala   , da je stopil k njemu vojni kurat.
Vojaka sta ga    odtrgala    od kurata, ga postavila na rob jame
kurata, ga postavila na rob jame in mu    zavezala    oči.
raztreščila v njegovi bližini, mu je bila    odtrgala    roko in izlila oko, zato se je zdaj
poslušala, potem pa jih je brez besede    pahnila    v vežo.
Orožnika sta se kmalu    vrnila    in se ustavila pri nas.
Orožnika sta se kmalu vrnila in se    ustavila    pri nas.
Orožnika sta se    pomaknila    v kuhinjo.
Ko sta    zagledala    za mizo spečega zdravnika, jima je
Vendar sta oba orožnika    sedla    zelo previdno in mirno obsedela.
orožnika sedla zelo previdno in mirno    obsedela   .
Orožnika sta takoj    planila    na noge.
planila k svojima puškama, jih naglo    oprtala    in stopila po veži.
svojima puškama, jih naglo oprtala in    stopila    po veži.
Orožnika sta se zravnala, kolikor sta pač    mogla   , in trdo odkorakala iz hiše.
zravnala, kolikor sta pač mogla, in trdo    odkorakala    iz hiše.
Mama in ded sta brez prestanka    točila    vodo vsak v svoj škaf in kakor brez
vsak v svoj škaf in kakor brez uma    tekala    iz prostora v prostor:
star šolski zvezek, iztrgala bel list,    odtrgala    modro platnico in položila zraven rdeč
ponovila Kata in se takoj zavrtela, da bi    poiskala    to posodo.
vzemi, - je kratko odvrnila mama in spet    odšla    iz hiše.
Kata ni    poiskala    nobene posode.
Nato ga je    zavezala    v culo in obstala pri mizi.
sva se    zagnala    s starejšo sestro in planila iz zakota.
sva se zagnala s starejšo sestro in    planila    iz zakota.
Triletna sestrica je samo    nabirala    solze, bratec pa se je spustil v jok
Mama in oče pa sta    stopila    k dedu in ga začela spraševati, če
in oče pa sta stopila k dedu in ga    začela    spraševati, če bi kaj jedel.
Mama in oče sta    začela    pripravljati mrtvaški oder, jaz pa
Ko sva    prišla    domov, je bil ded že na mrtvaškem odru.
   Ozrla    sva se.
sva se dolgo vrtela okrog senika in    gledala    nad streho.
Sijalo je svetlo sonce in zato nisva    mogla    videti luči ljubezni v podobi gorečega
   Zapustila    sta svoj varni, skriti pristan v skalah
pristan v skalah pod Vranjekom ter    odjadrala   , nebesna morska razbojnika, na dopoldanski
Z očetom sva    popravljala    streho.
izpregal konje, z zapravljivčka pa sta se    kobacala    na tla velikan Podzemljič in grobi
Mama je medtem Kadetko    umila    in počesala.
Zavaljena Vojnačka je    poiskala    kadetovo mater, se vstopila pred njo,
In ko se je ta najprej    spogledala    z nevesto in nato prikimala, sem tudi
nekaj časa upirala, nato pa sta se le    vdala    v božjo voljo in se skobacala na voz.
sta se le vdala v božjo voljo in se    skobacala    na voz.
Podzemljič in Martin sta    sedla    na krsto, Cene je pognal, voz je zaškripal
Se bova pa sredi luže    srečala   
   Šla    sva v kuhinjo in sedla k mizi.
Šla sva v kuhinjo in    sedla    k mizi.
Ko bo dež, bova    sedela    vsak v svojem zdiču in se resno pogovarjala.
sedela vsak v svojem zdiču in se resno    pogovarjala   .
Oba sva se    zasmejala   .
naposled pa, ko se je pomirila, sta oba    sprevidela   , da bi bilo res najbolje, če bi šla
prijazno gledali, če so se naša dekleta    mešala    z Lahi, med vojno pa še celo ne.
Oče je stopil k njemu,    obstala    sta na tnalu ter se začela pogovarjati.
njemu, obstala sta na tnalu ter se    začela    pogovarjati.
Drugo noč sta    prišla    dva kurirja s pošto.
Malce sta    premislila    in sta ga vzela s sabo.
Malce sta premislila in sta ga    vzela    s sabo.
»Dolgo se nisva    videla   
Ali se še spominjaš, kako sva jih    šla    nabirat, ko si se vrnil iz ječe?
S Kadetko sva se začudeno    spogledala   , a rekla nisva nobene.
Kadetko sva se začudeno spogledala, a    rekla    nisva nobene.
Tudi s Kadetko sva    stopila    za teto, ki je začela težavno hoditi
pregrnila sploh vse, kar sta mi prej    pripovedovala    teta in stric.
»No, če smo pokopali dva, sta    padla    dva ...« -
Kadetka se je samo    zasmejala   .
   Pridrvela    sva v grapo in se zagnala navkreber.
Pridrvela sva v grapo in se    zagnala    navkreber.
   Počakala    sva, da so se odmevi polegli, nato
Teta ni    počakala   , da bi potrdil odgovor.
   Obstala    sva in zadržala dih.
Obstala sva in    zadržala    dih.
   Stopila    sva naprej.
Brez šuma sva    prišla    do groba.
začela tešiti otroka, sva se s teto    obrnila    k njej.
   Pripovedovala    sem, kako se je veselil svojega otroka,
S teto sva    stopila    bliže: v izpranem belem peščencu so
spraševala o njegovi smrti, ti pa ji boš    pripovedovala   , kako je obležal v Trnarjevem vrbju,
   Spustila    sva se po Očetovi senožeti.
Dolenji Travni sva se ustavila in še enkrat    pogledala    po dolini, ki se je že oglašala.
   Poznala    sva se precej let.
   Srečavala    sva se v Parizu, na Rogu in v Ljubljani.
   Sedla    sva v avtomobil.
   Sedla    sva v avtomobil.
   Pripeljala    sva se v Črnomelj.
Dva karabinjerja sta v tišino    prignala    vklenjenega Petra, ki je bil bled in
Karabinjerja sta grobo    pahnila    Petra h koleslju in Moj Jezus je že
črni glavi obeh karabinjerjev, ki sta    stala    nepremično ob njegovih straneh in trdo
nepremično ob njegovih straneh in trdo    držala    vsak svoj konec verige Petrovih vklenjenih
Karabinjerja sta se    spogledala    in se ozrla v molčečo množico, nato
Karabinjerja sta se spogledala in se    ozrla    v molčečo množico, nato sta preplašeno
molčečo množico, nato sta preplašeno    trznila   , naglo izginila v postojanko in zaprla
nato sta preplašeno trznila, naglo    izginila    v postojanko in zaprla vrata za sabo.
Dva fašista sta    pograbila    škaf vode, ki sta jo imela že pripravljeno,
sta pograbila škaf vode, ki sta jo    imela    že pripravljeno, in jo štrbunknila
sta jo imela že pripravljeno, in jo    štrbunknila    v Petra.
svojim šopkom teloha v rokah počasi    bližala    šoli.
   Obstala    sta kakor ukovana in se spogledala.
Obstala sta kakor ukovana in se    spogledala   .
Od tistega dne nista    imela    več miru v šoli.
Prej sta zmeraj    hodila    skupaj v šolo in domov, zdaj sta hodila
hodila skupaj v šolo in domov, zdaj sta    hodila    vsak zase.
   Srečala    sta se na ozki brvi in oba sta obstala.
Srečala sta se na ozki brvi in oba sta    obstala   .
   Šla    sta preko jase in izginila v grmovju.
Šla sta preko jase in    izginila    v grmovju.
Ko sta blizu pologa    prišla    spet na plano, je Venček z roko pritisnil
Nekaj časa sta se    gledala    molče, nato je zakričala:
s kropom, da se mu ne bi pri oranju    klecala    lemež in črtalo.
Pred Modrijanom sta    naletela    na starega Hostarja in Kuščarja.
bellezza... Pred Modrijanom sta    obstala    dva avtomobila.
Dva karabinjerja sta ga    zgrabila    in mu iztrgala gorjačo iz rok.
karabinjerja sta ga zgrabila in mu    iztrgala    gorjačo iz rok.
Karabinjerja sta strica    odvlekla   , ga potisnila na sedež za uklenjenimi
Karabinjerja sta strica odvlekla, ga    potisnila    na sedež za uklenjenimi fanti in mu
na sedež za uklenjenimi fanti in mu    začela    natikati lisice.
Iz avtobusa sta se    prikazala    dva neznana karabinjerja, ki sta obstala
prikazala dva neznana karabinjerja, ki sta    obstala    vsak na svoji strani vrat in počakala,
obstala vsak na svoji strani vrat in    počakala   , da je izstopil mlad, koščen in bled
»Saj se bova že še    videla   ,« ga je komisar spet potrepljal.
Karabinjerja sta    pozdravila    in se obrnila.
Karabinjerja sta pozdravila in se    obrnila   .
Nato sta avtomobila spet    zabrnela    in švignila iz vasi.
Nato sta avtomobila spet zabrnela in    švignila    iz vasi.
zasmejala Katra, vsa vesela, da je    ugnala    kovača v kozji rog.
In potem sta    žagala    in tesala, kopala in zabijala kakor
In potem sta žagala in    tesala   , kopala in zabijala kakor za stavo.
In potem sta žagala in tesala,    kopala    in zabijala kakor za stavo.
potem sta žagala in tesala, kopala in    zabijala    kakor za stavo.
Drug drugemu sta    pulila    orodje iz rok, da bi pokazala, kako
   Delala    sta do mraka, potem pa sta sedla na
Delala sta do mraka, potem pa sta    sedla    na prag.
   Postala    sta prava prijatelja, čeprav je bila
videti niti oči, iznad čela sta mu    štrlela    dva precej velika rožička.
Ogrnil si je pelerino in sta    šla   .
»In zdaj sva se    udarila   !
hočete reči, da vse to, kar sva nocoj    opravila   , nič ne velja?«
»   Morala    bi se še enkrat udariti.
In sta se    udarila   .
ta boj je bil divji in dolg, saj sta    pomandrala    in preorala vso njivo, kakor bi se
divji in dolg, saj sta pomandrala in    preorala    vso njivo, kakor bi se bili na njej
legel in zora je vstala, pa še nista    nehala   .
   Stisnila    sta si roke in se srečno zakrohotala.
Stisnila sta si roke in se srečno    zakrohotala   .
Rada bi    sedla    in se malce oddahnila, a ni bilo časa.
Rada bi sedla in se malce    oddahnila   , a ni bilo časa.
   Stlačila    sta si srajco v hlače, se za silo očedila,
Stlačila sta si srajco v hlače, se za silo    očedila   , poiskala župnikovo pelerino in kovačev
srajco v hlače, se za silo očedila,    poiskala    župnikovo pelerino in kovačev drog
pelerino in kovačev drog ter jo hitro    odkurila    proti domu, da ju ne bi kdo videl.
Hitro sta jo    brisala    po dolini.
In spet sta se oba    zakrohotala   .
   Zasmejala    sta se in šla veselo naprej.
Preden sta    prišla    v vas, se je kovač pomenljivo odkašljal.
Potem sta si    stisnila    roke in se razšla; a preden sta se
Potem sta si stisnila roke in se    razšla   ; a preden sta se razšla, sta si možato
roke in se razšla; a preden sta se    razšla   , sta si možato obljubila, da ne bosta
preden sta se razšla, sta si možato    obljubila   , da ne bosta nikomur povedala zgodbo
možato obljubila, da ne bosta nikomur    povedala    zgodbo te noči.
Tri dni in tri noči sta Tone in Tilka    gostila    in plesala, četrti dan je Tilka legla,
tri noči sta Tone in Tilka gostila in    plesala   , četrti dan je Tilka legla, sedmi dan
Ko sta    prišla    do branu, je pustil Ceneta, da je valil
Jernej,« je rekel, »ko sva se s Tilko    jemala   , so bili tisti topoli še prav majhni.
Tilka, takele tri sinove bova    imela    ...«
No, pa jih nista    imela   .
in moja nenadna pojava sta ga tako    presenetila   , da je z obema nogama stopil v tolmun.
Ko sva    prišla    na travnik, sta Ravničar in grobar
sta Ravničar in grobar Martin Kapun    klečala    pri drugem topolu in ga žagala z veliko
Kapun klečala pri drugem topolu in ga    žagala    z veliko žago počeznico.
»   Požagala    jih bova,« je mirno povedal Ravničar,
S Temnikarjem sva negibno    stala    in molče gledala kako je padel drugi
Temnikarjem sva negibno stala in molče    gledala    kako je padel drugi topol.
v to tišino sta se na kolesih tiho    pripeljala    dva karabinjerja.
Karabinjerja sta    prikimavala   , potem pa sta stopila k Ravničarju,
Karabinjerja sta prikimavala, potem pa sta    stopila    k Ravničarju, ga potrepljala po rami
potem pa sta stopila k Ravničarju, ga    potrepljala    po rami ter mu začela s kretnjami dopovedovati,
Ravničarju, ga potrepljala po rami ter mu    začela    s kretnjami dopovedovati, naj odpelje
Karabinjerja sta se    spogledala   , potegnila iz torbice verigo ter mu
Karabinjerja sta se spogledala,    potegnila    iz torbice verigo ter mu spet s kretnjami
torbice verigo ter mu spet s kretnjami    dopovedovala   , da ga bosta odgnala, če ne odpelje
Kmalu sta se    umaknila    in jim prepustila Ravničarja.
Kmalu sta se umaknila in jim    prepustila    Ravničarja.
bila nenavadno slabe volje, sta me    vlekla    po krovu in grdo zmerjala stare istrske
volje, sta me vlekla po krovu in grdo    zmerjala    stare istrske kmetice, ki so vse v
Naposled sta me le    privlekla    do strmih stopnic in me spravila v
le privlekla do strmih stopnic in me    spravila    v ozko kabino, ki je imela eno samo
Agenta sta me    priganjala    naposled pa me je prvi tako močno sunil
Agenta sta me takoj    pograbila    in me hitro odvlekla za vogal stare
   Hodila    sva po dolgih hodnikih in visokih stopnicah,
prisluškoval, kdaj bosta mama in oče    zaspala   .
pa sem sanjal, da sta oče in mama že    zaspala   .
se je njegova nesrečna mati zmeraj    prepirala    s sosedami; s prstom je kazala otročaje,
»Ali bosta    šla    v nebesa?«
»Tantadruj, ne bova    šla    v nebesa, samo srečna bova!«
Še preden sta se    prerinila    do Lokovčena, ki je prodajal kravje
Lokovčena, ki je prodajal kravje zvonce, sta    trčila    na Rusepatacisa.
in Rusepatacis sta preveč zagrizeno    obirala   , da bi se lahko zmenila za njegove
in Matic Enaka Palica sta jo takoj    mahnila    za njim.
Rusepatacis in Matic sta    storila    prav tako.
obstal pri Luki in Rusepatacisu, ki sta    klečala    na tleh in z rokami hitro metala zamrzlo
Še preden sta    utegnila    odgovoriti, se je veselo oglasilo iz
   Postavila    sta na tla kovček, nahrbtnik in pisalni
Saj sta    živela    sto kilometrov narazen in se prav gotovo
narazen in se prav gotovo nista nikdar    srečala   !
»Mizo bova že    staknila   .
   Šla    sta iz sobe in sta na koncu temačnega
sobe in sta na koncu temačnega hodnika    našla    staro mizo.
kratkem, prekratkem letu, ki sta ga    preživela    skupaj, skrila v ta temačni kot za
- Le zakaj bi se zmeraj    prepirala   ?...
Potem, po njegovi smrti, sva se    vzela   ...
A kaj bi zdaj    mlela    o tem!...«
   Odšla    sta brez besede in sta tako tiho zaprla
Odšla sta brez besede in sta tako tiho    zaprla    vrata za sabo, kakor bi ne bila gospodarja
Da sta jo le ‘   odkajpakala   ’!
In tudi ‘   odinala   ’!
»Saj sem vedel, da me bosta    zamorila   
Takole je    poplesavala    z vrečo na glavi, ko se je iz mlina
da bi ga dva prava možakarja komaj    objela   , in vozlasto, kakor bi bilo spleteno
moj Krn krnski, sedemdeset let sva se    gledala   , zdaj se gledava zadnjič!...
popolnoma naravno in razumljivo, da sta se    prepletala    svet, ki je živel v njegovi domišljiji,
In s Tilčko sva mirno    živela    v tej samoti.
Justina in Tone sta se    premaknila   , na pragu pa sta obstala in se ozrla.
sta se premaknila, na pragu pa sta    obstala    in se ozrla.
premaknila, na pragu pa sta obstala in se    ozrla   .
tako čudno stroga, da hči in sin nista    odprla    ust.
nerazumljiva velika sila, ki ji je bila    dopovedovala   , da je Jernej moral na svojo pot.
Nato sta dva vojaka    privlekla    Toneta.
   Skušala    sta ga postaviti na noge, toda noge
Vojaka sta ga neusmiljeno    suvala    in ga divje stresala.
sta ga neusmiljeno suvala in ga divje    stresala   .
Vojaka sta    spustila    in Tone se je zrušil na tla.
poveznila globoko čelado na lobanjo in si    nataknila    črna očala.
Nato sta ga oba    zgrabila    in ga postavila na noge.
Nato sta ga oba zgrabila in ga    postavila    na noge.
Vojaka sta zdaj    stopila    k Temnikarici, da bi jo spravila na
»Samo prej bova    šla    v hram, da si zmočim grlo.«
In da ne bi    trobila    doma, sta se umaknila v vinograd.
In da ne bi trobila doma, sta se    umaknila    v vinograd.
Ne starec ne otrok nista    pokazala    skoraj nobenega presenečenja, ker sta
presenečenja, ker sta tako nenadoma    zagledala    tujega človeka.
sem izgubil navdih in sta se me prvič    lotila    dvom in obup.
Samo v udrtih očeh sta    migotala    dva rožnata plamenčka: to je bil odsev
Plamenčka sta    utripala    hitreje in hitreje.
-    Padla    bova!...
Pod steno bova    padla   !...
Oba bova    padla   !...
»   Hodila    sva v vinograd, da otrok ne bi bil
»O, saj bova    šla    tudi midva,« je vdano rekel starec.
»   Zaprla    bova hram in bova šla.«
»Zaprla bova hram in bova    šla   
neka čudna, zlobna želja, da bi se    srečala   .
Saj se bova še    videla   
»Ali bosta    šla    nocoj kropit?«
Mož in žena sta se    spogledala   , a le za hip.
»In lahko bi    šla   ,« je rekla žena.
»Lahko bi    šla   
»Sama sva ga    naredila   !
»Tukaj sva    privezala    staro škatlo!
»Kosom bova    dajala    kruha.
Če rečeva, da jim bova    dajala    kruha in zrnja, drži kakor pribito!«
»Zakaj sva ga potem pa    naredila   
naprej čakal, da bosta mama in oče    zaspala   .
In v mojih sanjah sta res    zaspala   .
In da bi    pregnala    sramežljivost, se poženeta od mene
Srečko in Matiček, ki sta    hodila    šele v prvi razred, pa sta z bosimi
jabolka in smrekove češarke, ker še nista    znala    žvižgati.
Nekega jasnega pomladnega dne sta    priletela    na vrh gore bel orel in bela orlica.
bila mlada in sta v svoji vihravosti    letela    zelo visoko.
   Zaželela    sta si višin, kakršnih ni pred njima
tudi bila lahka in močna, sta lahko    priletela    na vrh Rodice.
Tam sta    sedla    na kamen in se prešerno ozrla z okroglimi
Tam sta sedla na kamen in se prešerno    ozrla    z okroglimi rdečimi očmi.
Orel in orlica sta se    prestopala    po kamnu in se spogledovala z zaljubljenimi
orlica sta se prestopala po kamnu in se    spogledovala    z zaljubljenimi okroglimi rdečimi očmi.
Orel in orlica ga nista več    slišala   , ker sta se že vzdignila in odletela.
ga nista več slišala, ker sta se že    vzdignila    in odletela.
slišala, ker sta se že vzdignila in    odletela   .
   Letela    sta više in više proti modremu nebu.
in bela orlica se nista nikdar več    vrnila   .
V steni sta    spletla    gnezdo in izvalila sta mladiče.
V steni sta spletla gnezdo in    izvalila    sta mladiče.
   Morala    sta skrbeti zanje, zato nista imela
Morala sta skrbeti zanje, zato nista    imela    več časa, da bi se brezskrbno podila
imela več časa, da bi se brezskrbno    podila    po sinjih višavah.
   Spuščala    sta se v nižino, kjer sta iskala hrano
Spuščala sta se v nižino, kjer sta    iskala    hrano za male orliče.
priletela k njemu in da bi potem skupaj    odletela    v modre višave.
»Rad bi, da bi bila dva in da bi se    imela    rada.«
groma in strele, ki sta tudi zmeraj    hodila    skupaj, kakor bi se imela rada.
tudi zmeraj hodila skupaj, kakor bi se    imela    rada.
Ko sta se    zbližala   , je kar drhtel od pričakovanja.
strela šla mimo vrha, prav blizu, sta    slišala    njegove vzdihe.
naravnost med macesen in jelko, ki sta    rasla    tako blizu skupaj, da se je zagozdil
Če bova dolgo    živela   , bova živela komaj še sto let.«
Če bova dolgo živela, bova    živela    komaj še sto let.«
Saj sva že    odrasla    in dozorela.«
Saj sva že odrasla in    dozorela   
Macesen in jelka sta res    živela    samo še kakih petdeset let.
V tem času sta se še bolj    zbližala   , še bolj sta pomešala svoje veje, še
sta se še bolj zbližala, še bolj sta    pomešala    svoje veje, še bolj sta prepletla svoje
sta pomešala svoje veje, še bolj sta    prepletla    svoje korenine.
utriplje sok življenja, in ker sta se tako    prepletala   , sta ga popolnoma zapletla in ovila.
se tako prepletala, sta ga popolnoma    zapletla    in ovila.
prepletala, sta ga popolnoma zapletla in    ovila   .
Tako in tako bi kmalu    usahnila    in padla in segnila.
Tako in tako bi kmalu usahnila in    padla    in segnila.
tako bi kmalu usahnila in padla in    segnila   .
Poslušna in vrla rokodelca sta se    potrudila   , da je bilo vse izdelano lepo in okusno,
tega orodja, pa sta uspeh in sloves    gnala    naprej in naprej v tej dejavnosti.
Zdaj bova    delala   
In sta    delala   .
   Prikazala    sta se moška.
Ko sta    prišla    do sredine bulvarja, sta se v istem
sredine bulvarja, sta se v istem trenutku    usedla    na isto klop.
Obrisati sta si    hotela    pot, snela sta pokrivali in ju položila
Obrisati sta si hotela pot,    snela    sta pokrivali in ju položila tik ob
hotela pot, snela sta pokrivali in ju    položila    tik ob sebi.
»obema je prišlo na misel, da sva se    podpisala    v pokrivalo.«
   Premerila    sta se s pogledom.
   Zagledala    sta se v kupe gradbenega kamenja, v
   Obrnila    sta se na drugo stran.
Tedaj sta    imela    pred seboj javna skladišča za žito.
pijanec - in v zvezi z delavstvom sta se    zapletla    v političen pogovor.
   Zagledala    sta tri najete kočije, namenjene proti
Pécucheta pripeljal do tega, da sta    spregovorila    o ženskah.
   Dejala    sta, da so lahkomiselne, zadirčne in
   Govorila    sta kot dež, anekdotam so sledile pripombe
človeka, ki ju je usoda hudo tepla, sta    dala    v nič graditelje mostov in cest, prodajo
V besedah drugega sta    odkrivala    pozabljene dele samega sebe, in čeprav
prostodušnega ganotja že zdavnaj za njima, sta    uživala    v nečem novem, zdelo se jima je, da
Ničkolikokrat sta    vstala    in se spet usedla, prehodila bulvar
Ničkolikokrat sta vstala in se spet    usedla   , prehodila bulvar od zgornje do spodnje
Ničkolikokrat sta vstala in se spet usedla,    prehodila    bulvar od zgornje do spodnje zapornice,
spodnje zapornice, vsakokrat sta se    hotela    raziti, vendar tega nista mogla storiti,
se hotela raziti, vendar tega nista    mogla    storiti, kakor da bi bila začarana.
se je bilo posloviti, in ko sta si    stiskala    roke, je Bouvard planil:
»Kaj če bi    šla    skupaj na večerjo?«
Potem sta    povzdignila    v nebo prednosti znanosti: kaj vse
In začudeno sta    zakrilila    z rokami in skoraj bi se objela kar
zakrilila z rokami in skoraj bi se    objela    kar čez mizo, ko sta ugotovila, da
skoraj bi se objela kar čez mizo, ko sta    ugotovila   , da sta oba po poklicu pisarja, Bouvard
Po večerji sta    šla    na kavo v drug lokal.
Brž ko sta    prišla    domov, si je nadel nekakšno indijsko
A vendar sta težko    dihala    v sobici, ki je bila že od jutra pregreta
Tega naključja sta se    razveselila   , obenem pa sta bila presenečena, kajti
Potem sta    občudovala    božjo previdnost, zakaj njene kombinacije
»Kajti glejte, če ne bi    šla    ven na sprehod, bi prav lahko umrla,
bi šla ven na sprehod, bi prav lahko    umrla   , ne da bi se kdaj spoznala!«
prav lahko umrla, ne da bi se kdaj    spoznala   
   Priporočila    sta se zavetnikom in si želela lahko
Priporočila sta se zavetnikom in si    želela    lahko noč.
Takoj sta se    povezala    s tajnimi vlakni.
preden je prišel konec tedna, sta se že    tikala   .
Pogosto sta se    hodila    iskat v službo.
pospravil pisalno mizo, in skupaj sta    hodila    po ulicah.
Med seboj si nista    prikrivala    mnenj in eden je priznaval, da ima
Njune navade so se spremenile;    opustila    sta gostišče in naposled sta vsak dan
gostišče in naposled sta vsak dan skupaj    večerjala   .
Glasno sta    razmišljala    o gledaliških igrah, o katerih se je
zgodbo o ogrlici ali Fualdèsov proces *;    iskala    sta tudi vzroke za izbruh revolucije.
de La Motte in slavni pustolovec Cagliostro    prepričala   , da si bo pridobil naklonjenost kraljice
   Pohajkovala    sta med starinarnicami, ogledala sta
Pohajkovala sta med starinarnicami,    ogledala    sta si višjo tehniško šolo, cerkev
zahteval od njiju prepustnico, sta se    delala   , da sta jo izgubila, se pretvarjala,
prepustnico, sta se delala, da sta jo    izgubila   , se pretvarjala, da sta tujca, Angleža.
sta se delala, da sta jo izgubila, se    pretvarjala   , da sta tujca, Angleža.
zbegana pred nagačenimi štirinožci,    uživala    sta pred metulji in brezbrižno sta
sta pred metulji in brezbrižno sta    gledala    kovine; pred fosili sta bila zasanjana,
   Ogledovala    sta si steklene tople grede in kar
Pri cedri sta najbolj    občudovala    to, da je bila prinesena v klobuku.*
V Louvru sta se    prisilila   , da sta se navduševala nad Rafaelom.
Louvru sta se prisilila, da sta se    navduševala    nad Rafaelom.
V veliki knjižnici sta    hotela    vedeti, natanko koliko knjig imajo.
Nekoč sta    prišla    v Collège de France na predavanje arabščine;
ko je zagledal neznanca, ki sta si    skušala    delati zapiske.
Z Barberoujevo pomočjo sta    prodrla    v zakulisje manjšega gledališča.
   Zbirala    sta podatke o odkritjih, prebirala
Zbirala sta podatke o odkritjih,    prebirala    sta prospekte in zaradi tolikšne radovednosti
vsak dan bolj oddaljenega obzorja sta    videla    reči, ki so bile hkrati nejasne in
Ko sta    občudovala    star kos pohištva, jima je bilo hudo,
pohištva, jima je bilo hudo, ker nista    živela    v času, ko je bil v rabi, čeprav nista
je bil v rabi, čeprav nista ničesar    vedela    o tisti dobi.
Po nekaterih imenih sta si    predstavljala    dežele in bile so toliko lepše, kolikor
bile so toliko lepše, kolikor manj sta    vedela    o njih.
Dela, katerih naslovov nista    razumela   , so se jima zdela skrivnosti polna.
Več ko sta    imela    idej, bolj sta trpela.
Več ko sta imela idej, bolj sta    trpela   .
Kadar sta na ulici    srečala    poštni voz, sta mislila, da se morata
sta na ulici srečala poštni voz, sta    mislila   , da se morata odpeljati z njim.
Na cvetnem trgu sta    vzdihovala    po podeželju.
Neke nedelje sta že zjutraj    vzela    pot pod noge; bila sta v Meudonu, Bellevueju,
Suresnesu, Auteuilu, ves dan sta se    potepala    med vinogradi, trgala divji mak z roba
dan sta se potepala med vinogradi,    trgala    divji mak z roba njiv, spala v travi,
vinogradi, trgala divji mak z roba njiv,    spala    v travi, pila mleko, jedla pod akacijami
divji mak z roba njiv, spala v travi,    pila    mleko, jedla pod akacijami v krčmah,
roba njiv, spala v travi, pila mleko,    jedla    pod akacijami v krčmah, in ko sta se
akacijami v krčmah, in ko sta se pozno    vrnila    domov, sta bila prašna, zbita in očarana.
Pogosto sta še    hodila    na takšne sprehode.
bil tako žalosten, da sta naposled    odnehala   .
   Menila    sta, da so bedasti, in čedalje manj
da so bedasti, in čedalje manj sta    govorila    z njimi.
Zato sta si    nakopala    njihovo zbadanje.
   Zamujala    sta v službo in morala sta poslušati
Zamujala sta v službo in    morala    sta poslušati graje.
Toda odkar sta se bolj    cenila   , se jima je zdelo, da je njun poklic
zdelo, da je njun poklic poniževalen; in    pogrezala    sta se v gnus, drug drugega sta povzdigovala
pogrezala sta se v gnus, drug drugega sta    povzdigovala    v oblake, razvajala sta se.
drugega sta povzdigovala v oblake,    razvajala    sta se.
   Gledala    sta se, kotiček ust se jima je tresel
   Šla    sta do Slavoloka zmage, potem ob reki
Kar sama od sebe sta se    režala   .
In naprej sta    govorila    o tem.
Nobene ovire ni bilo, da ne bi    mogla    prositi za pojasnilo.
Sinova, ki ju je imel v zakonu, sta se    obrnila    drugače, kot si je želel, in začela
obrnila drugače, kot si je želel, in    začela    ga je peči vest, ker se tako dolgo
»   Šla    bova na deželo!«
   Obdelala    sta vse pokrajine, kajti hotela sta
Obdelala sta vse pokrajine, kajti    hotela    sta si biti na jasnem, kje naj bi se
sta si biti na jasnem, kje naj bi se    nastanila   .
kraju, marveč to, da jo bosta sploh    imela   .
Že sta se    videla   , kako v sami srajci obrezujeta vrtnice
Prebudilo bi ju škrjančevo petje,    stopala    bi za plugom, v košaro bi nabirala
petje, stopala bi za plugom, v košaro bi    nabirala    jabolka, gledala, kako se dela maslo,
plugom, v košaro bi nabirala jabolka,    gledala   , kako se dela maslo, mlati žito, strižejo
žito, strižejo ovce, negujejo panji,    uživala    bi v mukanju krav in vonju pokošene
Kajti    imela    bi svoj dom!
   Jedla    bi piščance s svojega dvorišča, zelenjavo
»   Počela    bova vse tisto, kar nama bo všeč.
   Pustila    si bova brado!«
   Kupila    sta vrtnarsko orodje, potem cel kup
zemljemersko verigo, kad, če bi morda    zbolela   , toplomer in celo barometer po ‘sistemu
Prav tako ne bi bilo slabo, če bi    imela    kakšno dobro književno delo (saj človek
vendar ne more zmerom delati zunaj), in    iskala    sta jih, pri čemer sta bila včasih
bila včasih v hudi zadregi, ker nista    vedela   , ali je ta in ta knjiga ‘res primerna
»Saj ne bova    potrebovala    knjižnice.«
Vnaprej sta se    pripravljala   .
   Prisegla    sta si, da bosta o vsem tem molčala,
Prisegla sta si, da bosta o vsem tem    molčala   , toda njuna obraza sta kar žarela.
molčala, toda njuna obraza sta kar    žarela   .
Tudi kolegom sta se    zdela    ‘čudna’.
Po osemnajstih mesecih iskanja nista    našla    ničesar.
   Prepotovala    sta vso okolico Pariza, potem kraje
   Iskala    sta vas, ki bi bila prava vas, ne pa
   Izogibala    sta se bližini naseljenih krajev, vendar
bližini naseljenih krajev, vendar sta se    bala    samote.
Včasih sta se že    odločila   , potem pa sta se zbala, da se ne bi
sta se že odločila, potem pa sta se    zbala   , da se ne bi pozneje kesala, in premislila
pa sta se zbala, da se ne bi pozneje    kesala   , in premislila sta si, češ da je kraj
zbala, da se ne bi pozneje kesala, in    premislila    sta si, češ da je kraj nezdrav ali
   Odpeljala    sta se v Calvados in bila sta navdušena.
   Izbirala    sta zanikrne krčme, in čeprav sta bila
Celo uro sta    klicala    v temo.
   Usedla    sta se k mizi.
   Dobila    sta čebulno juho, pečenega piščanca,
   Odgovarjala    sta:
Z užitkom sta    jedla    grobi kruh, ki se je težko rezal, smetano,
z zidov se je cedilo, onadva pa sta    jedla    za mizico, na kateri je gorela sveča,
kateri je gorela sveča, in zadovoljno    gledala    okoli.
   Napenjala    sta trebuh, se naslanjala nazaj, da
Napenjala sta trebuh, se    naslanjala    nazaj, da sta stola kar škripala, in
naslanjala nazaj, da sta stola kar    škripala   , in ponavljala:
nazaj, da sta stola kar škripala, in    ponavljala   :
polnoč, je Pécuchet predlagal, da bi si    ogledala    vrt.
   Vzela    sta svečo, jo zaščitila s starim časopisom
Vzela sta svečo, jo    zaščitila    s starim časopisom in se sprehodila
zaščitila s starim časopisom in se    sprehodila    med gredami.
   Uživala    sta, ko sta na glas imenovala zelenjavo.
Uživala sta, ko sta na glas    imenovala    zelenjavo.
Potem sta    pregledala    špalirje.
   Slekla    sta se, legla v posteljo, nekaj časa
Slekla sta se,    legla    v posteljo, nekaj časa klepetala, potem
sta se, legla v posteljo, nekaj časa    klepetala   , potem pa zaspala:
posteljo, nekaj časa klepetala, potem pa    zaspala   :
In oba sta    smrčala    v mesečini, ki je silila skozi okna.
kakšnim veseljem sta se drugega dne    zbudila   !
vzel ščepec njuhanca, potem pa sta    rekla   , da je bil to najboljši tobak v njunem
Nato sta se    naslonila    na okno in opazovala pokrajino.
Nato sta se naslonila na okno in    opazovala    pokrajino.
Drevoreda v obliki križa sta    delila    vrt na štiri dele.
Medtem ko sta si    ogledovala    vse to, je po stezi prišel moški s
   Sprejela    sta ponudbo in se odpeljala proti svoji
Sprejela sta ponudbo in se    odpeljala    proti svoji kmetiji, ki je bila kakšen
Ko sta se    pripeljala    na dvorišče, je kmet Gouy zmerjal hlapca,
Parižana sta si    želela    temeljitega ogleda, kajti posestvo
temeljitega ogleda, kajti posestvo sta    videla    samo enkrat, pa še to površno.
Gospodar Gouy in žena sta    stopila    z njima in začele so se litanije pritožb.
Ko sta    odpirala    omare, sta našla nekaj knjig, vendar
Ko sta odpirala omare, sta    našla    nekaj knjig, vendar jima ni bilo do
vendar jima ni bilo do tega, da bi    prebirala    naslove.
tako všeč, da sta jo več kot tri tedne    ponavljala    neštetokrat na dan.
Z deskami sta    zabila    špranje.
Golih rok in vštric sta    obdelovala    zemljo, plela, obrezovala, si dajala
rok in vštric sta obdelovala zemljo,    plela   , obrezovala, si dajala naloge, hitro
vštric sta obdelovala zemljo, plela,    obrezovala   , si dajala naloge, hitro pojedla, kavo
obdelovala zemljo, plela, obrezovala, si    dajala    naloge, hitro pojedla, kavo pa sta
obrezovala, si dajala naloge, hitro    pojedla   , kavo pa sta pila na holmu, ker sta
naloge, hitro pojedla, kavo pa sta    pila    na holmu, ker sta hotela uživati v
kavo pa sta pila na holmu, ker sta    hotela    uživati v razgledu.
Če sta    naletela    na polža, sta stopila k njemu in ga
Če sta naletela na polža, sta    stopila    k njemu in ga zmečkala, pri tem pa
na polža, sta stopila k njemu in ga    zmečkala   , pri tem pa se kremžila, kakor da tareta
njemu in ga zmečkala, pri tem pa se    kremžila   , kakor da tareta oreh.
Nikamor nista    šla    brez lopate in ličinke majskega hrošča
lopate in ličinke majskega hrošča sta    sekala    na dvoje s tolikšno močjo, da se je
Gosenic sta se    hotela    znebiti tako, da sta z velikimi zamahi
tako, da sta z velikimi zamahi besno    tolkla    s preklo po drevju.
   Preselila    sta se v kuhinjo in delala latnike
Preselila sta se v kuhinjo in    delala    latnike ali pa pohajala po sobah, kramljala
v kuhinjo in delala latnike ali pa    pohajala    po sobah, kramljala ob ognju, gledala
delala latnike ali pa pohajala po sobah,    kramljala    ob ognju, gledala dež.
pohajala po sobah, kramljala ob ognju,    gledala    dež.
Sredi štiridesetdnevnega posta sta    začela    prežati na pomlad in vsako jutro sta
prežati na pomlad in vsako jutro sta    govorila   , da ‘vse že poganja’.
pomlad je bila pozna in nestrpnost sta    preganjala    z besedami ‘vse bo pognalo’.
Naposled sta    videla    grah, kako je pogledal iz zemlje.
Glede na to, kako sta se    razumela    na vrtnarstvo, bi prav gotovo uspela
razumela na vrtnarstvo, bi prav gotovo    uspela    v poljedelstvu.
   Prevzela    ju je velika želja, da bi obdelovala
Prevzela ju je velika želja, da bi    obdelovala    svojo kmetijo.
Pametna sta, in če bi se še    učila   , bi jima gotovo šlo dobro od rok.
Najprej bi    morala    videti, kako to počnejo drugi, in napisala
morala videti, kako to počnejo drugi, in    napisala    sta pismo, v katerem sta gospoda de Favergesa
v katerem sta gospoda de Favergesa    prosila    za čast, da bi smela obiskati njegovo
de Favergesa prosila za čast, da bi    smela    obiskati njegovo posestvo.
Po dobri uri hoje sta    prišla    do pobočja griča, ki se dviga nad dolino
Prijatelja sta    stopila    na polje, kjer so obračali lucerno.
Bodoča agronoma sta debelo    pogledala    pri besedi predenica.
Bouvard in Pécuchet sta    ponovila    v en glas:
Parižana sta    občudovala    njihove roke in prevzelo ju je skoraj
preše se jima je zdela velikanska,    splezala    sta v golobnjak.
Obiskovalca sta    odšla   .
Očaralo ju je vse, kar sta    videla   .
   Sprejela    sta odločitev.
Še tisti večer sta    vzela    iz knjižnice štiri dele Kmečkega doma,
štiri dele Kmečkega doma, potem sta si    dala    poslati Gasparinov priročnik in se
poslati Gasparinov priročnik in se    naročila    na poljedelski časnik.
   Kupila    sta si dvokolesnik, da bi se udobneje
sta si dvokolesnik, da bi se udobneje    vozila    na sejme.
golenicami in mešetarsko palico sta se    potikala    med živino, spraševala poljedelce.
palico sta se potikala med živino,    spraševala    poljedelce.
enega kmetijskega zborovanja nista    preskočila   .
Kmalu sta gospodarja Gouya    utrudila    s svojimi nasveti, pri čemer se predvsem
nasveti, pri čemer se predvsem nista    strinjala    z načinom, kako pušča njive v prahi.
   Priskrbela    sta si vse potrebno orodje, štiri konje,
   Prodala    sta krmo, da bi takoj dobila nekaj
Prodala sta krmo, da bi takoj    dobila    nekaj denarja.
V mesecu novembru sta    delala    mošt.
Sopeč sta    zatiskala    vijak, z zajemalko mešala po kadi,
Sopeč sta zatiskala vijak, z zajemalko    mešala    po kadi, pregledovala odprtino za veho,
vijak, z zajemalko mešala po kadi,    pregledovala    odprtino za veho, nosila težke cokle,
kadi, pregledovala odprtino za veho,    nosila    težke cokle, se strašansko zabavala.
veho, nosila težke cokle, se strašansko    zabavala   .
žita ne more biti nikoli preveč, sta    opustila    kakšno polovico umetnih travnikov,
polovico umetnih travnikov, in ker nista    imela    gnoja, sta uporabila oljne pogače,
travnikov, in ker nista imela gnoja, sta    uporabila    oljne pogače, ne da bi jih stolkla.
uporabila oljne pogače, ne da bi jih    stolkla   .
Naslednje leto sta    sejala    zelo na gosto.
Kljub vsemu sta se zagrizeno    držala    pšenice; lotila sta se odstranjevanja
vsemu sta se zagrizeno držala pšenice;    lotila    sta se odstranjevanja kamenja s Hriba;
odstranjevanja kamenja s Hriba; kamne sta    odvažala    z vozičkom.
Nikomur nista    zaupala   , zato sta kar sama zdravila živali,
Nikomur nista zaupala, zato sta kar sama    zdravila    živali, jim dajala čistila in odvajala.
zato sta kar sama zdravila živali, jim    dajala    čistila in odvajala.
zdravila živali, jim dajala čistila in    odvajala   .
   Najela    sta zakonski par, potem pa je kar mrgolelo
In    sklenila    sta izmenoma prenočevati na kmetiji.
   Pogovorila    sta se in se tako tudi odločila.
Pogovorila sta se in se tako tudi    odločila   .
   Posvetovala    sta se, odprla zdaj to in zdaj ono
Posvetovala sta se,    odprla    zdaj to in zdaj ono knjigo, potem pa
vpričo toliko različnih mnenj nista    mogla    odločiti.
   Hotela    sta se spoznati na znamenja vremena
se spoznati na znamenja vremena in    proučila    sta oblake po Luke‐Howardovi razporeditvi.
   Opazovala    sta tiste, ki se raztegnejo kot konjska
lahko imeli za snežne gore; pri tem sta    skušala    razlikovati nimbuse od cirusov, stratuse
Oblike so se spremenile, še preden sta    našla    ime zanje.
je zdel varljiv, od termometra nista    zvedela    ničesar; pomagala sta si s postopkom,
od termometra nista zvedela ničesar;    pomagala    sta si s postopkom, ki si ga je v časih
   Dodala    sta ji še tri.
na kolesih, ki sta jo nato dva moška    porivala    za plugom.
jo je pil s Pécuchetom in oba sta se    trudila   , da bi se jima zdela dobra.
Ko sta naslednji dan    sedela    pri večerji, sta zaslišala bobnanje,
naslednji dan sedela pri večerji, sta    zaslišala    bobnanje, ki je prihajalo izza bukev.
   Vstala    sta in kar razoglava odhitela proti
Vstala sta in kar razoglava    odhitela    proti Chavignollesu, tako ju je zanimalo,
   Ustavila    sta fantiča.
Naposled sta    prišla    do prvih vaških hiš.
Cesta, po kateri sta    tekla   , se je vzpenjala, zaradi klanca nista
se je vzpenjala, zaradi klanca nista    videla    obzorja.
   Prihitela    sta na vrh, v bližino Hriba in v hipu
Gospa Bordinova in abbé Jeufroy sta    pospremila    gospoda Bouvarda in Pécucheta do doma.
Potem ko sta    ostala    sama, sta začela iskati vzrok požara,
Potem ko sta ostala sama, sta    začela    iskati vzrok požara, in namesto da
požara, in namesto da bi tako kot vsi    priznala   , da se je mokra slama vnela sama od
mokra slama vnela sama od sebe, sta    zasumila   , da gre za maščevanje.
hotel verjeti in še ničkolikokrat sta    pregledala    račune.
Vedno sta    prišla    do istega sklepa.
»Ukvarjati bi se    morala    samo s sadjarstvom, a ne zaradi veselja,
domišljijo, da sta v knjigah nemudoma    poiskala    seznam sadik, ki bi jih bilo treba
   Izbrala    sta imena, ki so se jima zdela čudovita,
Izbrala sta imena, ki so se jima    zdela    čudovita, potem pa sta se obrnila na
jima zdela čudovita, potem pa sta se    obrnila    na drevesničarja v Falaisu.
   Poklicala    sta ključavničarja, da je postavil
nasprotnih straneh gred sta vodoravno    napenjala    žico in v sadovnjaku so obroči nakazovali
Potem ko so bile jame izkopane, sta    porezala    konce vseh korenin, dobrih ali slabih,
korenin, dobrih ali slabih, in jih    potisnila    v kompost.
Najprej sta    rezala    zelo na dolgo, kar je uničilo očesa,
Pogostoma sta    omahovala   , ker nista ločila listnih popkov od
Pogostoma sta omahovala, ker nista    ločila    listnih popkov od cvetnih.
   Razveselila    sta se, ker sta imela cvetje, ko pa
Razveselila sta se, ker sta    imela    cvetje, ko pa sta uvidela zmoto, sta
se, ker sta imela cvetje, ko pa sta    uvidela    zmoto, sta tri četrt cvetov potrgala,
uvidela zmoto, sta tri četrt cvetov    potrgala   , češ da bo to okrepilo preostale.
Venomer sta    govorila    o limfi in kambiju, sajenju v špalir,
Na sredini jedilnice sta    imela    v okviru seznam svojih gojencev, vsak
   Vstajala    sta ob zori in s košarico za pasom
ob zori in s košarico za pasom sta    delala    do noči.
Tedaj sta se z vsemi znanimi zvijačami    lotila    ptičev.
   Naredila    sta drugo in celo tretje, vsako v drugačni
Vendar sta lahko    pričakovala    nekaj sadov.
   Gledala    sta kose lesa, veje in strešnike, ki
Kakšno sliko sta    zagledala   , ko sta šla na pregled!
Kakšno sliko sta zagledala, ko sta    šla    na pregled!
Za večerjo sta    pojedla    le nekaj malega, nato pa je Pécuchet
»Mogoče bi bilo dobro, če bi    šla    na kmetijo pogledat, ali se je kaj
Da bi    videla    še kaj tako žalostnega?«
In    potožila    sta nad božjo previdnostjo in naravo.
Nato sta se    obtožila   , češ da sta previsoko letala, in sklenila
sta se obtožila, češ da sta previsoko    letala   , in sklenila sta, da bosta poslej varčevala
obtožila, češ da sta previsoko letala, in    sklenila    sta, da bosta poslej varčevala z napori
letala, in sklenila sta, da bosta poslej    varčevala    z napori in denarjem.
Kontrašpalirjem sta se    odpovedala   , pokončanih dreves ne bosta zamenjala;
odpovedala, pokončanih dreves ne bosta    zamenjala   ; toda nastali bodo grdi presledki,
Nič takšnega nista    naredila   , da bi bila zadovoljna.
Na srečo sta v knjižnici    imela    Boitardovo delo z naslovom Graditelj
in za kar se da malo denarja bi si    postavila    prebivališče, ki mu ne bi bilo para
V zidu za špalir sta    hotela    narediti lok, pod katerim bi se razkrila
   Žrtvovala    sta beluše, da sta na tistem kraju
beluše, da sta na tistem kraju lahko    zgradila    etruščansko grobnico, se pravi pravokotnik
Kolibo sta z barvastimi šipami    predelala    v kmečko kočo.
   Šla    sta na breg Orne, izbrala granitne
Šla sta na breg Orne,    izbrala    granitne kamne, jih razbila, oštevilčila
breg Orne, izbrala granitne kamne, jih    razbila   , oštevilčila in sama odpeljala z vozičkom,
izbrala granitne kamne, jih razbila,    oštevilčila    in sama odpeljala z vozičkom, potem
kamne, jih razbila, oštevilčila in sama    odpeljala    z vozičkom, potem sta jih zložila na
odpeljala z vozičkom, potem sta jih    zložila    na kup in povezala s cementom.
vozičkom, potem sta jih zložila na kup in    povezala    s cementom.
   Posekala    sta največjo lipo, ki je stala med
bila že do treh četrtin mrtva), ter jo    položila    po vsej dolžini vrta, da bi bilo videti,
   Kričala    sta smešne besede in tako preskušala
Kričala sta smešne besede in tako    preskušala    odmev.
   Odločila    sta se vsemu navkljub.
Odkar sta    živela    v tem kraju, sta se držala sama zase.
Odkar sta živela v tem kraju, sta se    držala    sama zase.
Zadovoljiti sta se    morala    z gospodom Hurelom, ki je bil njegov
stežaj odprta in posestnika sta nestrpno    čakala    na goste.
je bila kot velik črn madež, kajti    zažgala    sta ji streho, da bi bila bolj poetična.
pavjih kljunov, za ogrado, iz katere sta    odstranila    letve, so bila samo ravna polja, segajoča
Pécucheta je obšlo resnično veselje, ko sta    videla   , kako osupli so njuni gostje.
Bouvard in Pécuchet sta ves dopoldan    nosila    vodo, da sta napolnila bazenček.
sta ves dopoldan nosila vodo, da sta    napolnila    bazenček.
Župan in abbé Jeufroy sta ga takoj    prepoznala   .
Gostitelja sta še do polnoči    sedela    v uti in kuhala jezo.
Gostitelja sta še do polnoči sedela v uti in    kuhala    jezo.
Kar    razgrela    sta se:
Potem sta se    lotila    gostov.
Družba se jima je uprla,    sklenila    sta, da se ne bosta zmenila za nikogar,
uprla, sklenila sta, da se ne bosta    zmenila    za nikogar, da bosta živela izključno
bosta zmenila za nikogar, da bosta    živela    izključno doma, samo zase.
Potem sta cele dneve    preživela    v kleti in odstranjevala vinski kamen
sta cele dneve preživela v kleti in    odstranjevala    vinski kamen iz steklenic, prelakirala
odstranjevala vinski kamen iz steklenic,    prelakirala    sta pohištvo in zleščila sta sobe.
steklenic, prelakirala sta pohištvo in    zleščila    sta sobe.
Vsak večer sta    gledala    v goreča drva in razpravljala, kateri
večer sta gledala v goreča drva in    razpravljala   , kateri način ogrevanja je najboljši.
Iz varčnosti sta    skušala    prekajevati gnjat, sama sta namakala
skušala prekajevati gnjat, sama sta    namakala    perilo.
kuhanja marmelade, se je razjezila, in    preselila    sta se v pekarno.
bila tam pralnica in pod butarami sta    odkrila    zidano kad, odlično za njune načrte;
načrte; kajti zagrabilo ju je, da bi    vkuhavala    in konservirala sadje in zelenjavo.
zagrabilo ju je, da bi vkuhavala in    konservirala    sadje in zelenjavo.
Štirinajst kozarcev sta    napolnila    s paradižnikom in grahom, pokrove sta
paradižnikom in grahom, pokrove sta    zamazala    z živim apnom in sirom, na robove pa
živim apnom in sirom, na robove pa    pritrdila    platnene trakove.
Nato sta kozarce    potopila    v krop, in potem ko je izparel, sta
krop, in potem ko je izparel, sta nanje    nalila    mrzle vode.
Samo tri sta    rešila   .
Potem sta si    priskrbela    stare škatle od sardin, naložila vanje
priskrbela stare škatle od sardin,    naložila    vanje telečje zarebrnice in jih potopila
naložila vanje telečje zarebrnice in jih    potopila    v vrelo vodo.
   Nadaljevala    sta poskuse, v druge škatle sta dala
Nadaljevala sta poskuse, v druge škatle sta    dala    jajca, cikorijo, jastoga, ribji ragu,
In kot gospod Appert sta si    čestitala   , ker sta ‘ustavila letne čase’.
gospod Appert sta si čestitala, ker sta ‘   ustavila    letne čase’.
   Izpopolnila    sta kvašo gospe Bordinove, ker sta
kvašo gospe Bordinove, ker sta kis    začinila    s poprom, in njune slive v žganju so
Z maceracijo sta    dobila    domač liker iz malin in pelinkovca.
Malago sta    hotela    narediti iz medu in angelike, ki sta
narediti iz medu in angelike, ki sta ju    spravila    v sod vina iz Bagnolsa; lotila sta
ju spravila v sod vina iz Bagnolsa;    lotila    sta se tudi izdelave šampanjca.
Po tistem nista več    dvomila   , da sta na poti do uspeha.
V raziskavah sta    prišla    tako daleč, da sta za vsakim živilskim
da sta za vsakim živilskim izdelkom    slutila    sleparijo.
Pri peku sta    sitnarila   , češ da kruh nima prave barve.
Špecerist ju je zasovražil, ker sta    trdila   , da goljufa pri čokoladi.
   Odpeljala    sta se v Falaise in naročila žižulek
Odpeljala sta se v Falaise in    naročila    žižulek in vpričo lekarnarja preizkusila
naročila žižulek in vpričo lekarnarja    preizkusila    pasto z vodo.
Po tej zmagi sta skoraj    počila    od ošabnosti.
Od propadlega žganjarja sta    kupila    pripomočke in kmalu je bilo pri hiši
   Naučila    sta se, kako se sladkor segreva, razpušča,
   Lotila    sta se boljših likerjev, najprej janeževca.
Spet drugič sta se    motila    pri odmerkih.
   Vihtela    sta žlice, pokušala sta mešanice.
Vihtela sta žlice,    pokušala    sta mešanice.
   Imela    sta se za zelo resna človeka, ki se
Naposled sta    zasnovala    kremni liker, ki naj bi zasenčil vse
Vanj bi    dala    koriander kot v kuminovec, češnjevec
krambambuli, s sandalovino pa bi ga rdeče    pobarvala   .
Toda s kakšnim imenom bi ga    dala    v prodajo?
Dolgo sta    tuhtala   , nazadnje pa sta se odločila za ‘buvarinovec’.
Dolgo sta tuhtala, nazadnje pa sta se    odločila    za ‘buvarinovec’.
   Belila    sta si glavo z zapiranjem kozarcev.
Toda premalo denarja sta    imela   , da bi poskusila nove metode.
Toda premalo denarja sta imela, da bi    poskusila    nove metode.
   Kramljala    sta o svoji zadregi, ko je v delavnico
nižjo najemnino, in ko sta gospodarja    ugovarjala   , je začel bolj blejati kot govoriti,
Ko sta ga    vprašala   , kakšna je njegova cena, je v odgovor
Potem sta lastnika po stari šegi    predlagala   , da kaj prigriznejo.
Bouvard in Pécuchet sta    imela    važnejše delo.
Naposled sta    spravila    skupaj vse sestavine za ‘buvarinovec’.
   Naložila    sta jih v kotel, nalila čez alkohola,
Naložila sta jih v kotel,    nalila    čez alkohola, prižgala ogenj in začela
sta jih v kotel, nalila čez alkohola,    prižgala    ogenj in začela čakati.
nalila čez alkohola, prižgala ogenj in    začela    čakati.
Deset minut sta sredi črepinj    ostala    v tem položaju, niti ganiti se nista
tem položaju, niti ganiti se nista    upala   , bila sta bleda od groze.
Ko sta spet prišla do besede, sta se    spraševala   , zakaj se je zgrnilo nadnju toliko
Nič drugega nista    razumela    kot to, da je le malo manjkalo, da
Za spoznavanje kemije sta si    priskrbela    Regnaultov priročnik in tako najprej
Regnaultov priročnik in tako najprej    zvedela   , da so ‘elementi morda spojine’.
V roke sta    vzela    manj težko delo, ki ga je napisal Girardin
je napisal Girardin in v katerem sta    dobila    zagotovilo, da deset litrov zraka tehta
   Doumela    sta delovanje gorilnika, zlato, srebro,
sta se brez kakršnihkoli pomislekov    pognala    v organsko kemijo.
je do kislin, potem pa sta se spet    znašla    v zadregi zaradi zakona o enakih vrednostih.
   Skušala    sta ga razjasniti s teorijo o atomih,
Bouvard je menil, da bi    potrebovala    instrumente, če naj bi vse to razumela.
potrebovala instrumente, če naj bi vse to    razumela   .
Strošek bi bil znaten, dotlej pa sta jih    imela    že preveč.
   Prišla    sta, ko je delal v ordinaciji.
da nista bolna, povedal, zakaj sta    prišla   , nato pa dejal:
»Najprej bi rada    spoznala    višjo atomistiko.«
jima je kakšno pojasnjevalno delo in    vrnila    sta se h gospodu Vaucorbeilu.
V priročniku Alexandra Lautha sta    zvedela    za razdelitev okostja in čudila sta
sta zvedela za razdelitev okostja in    čudila    sta se hrbtenici, ki je baje šestnajstkrat
zdelo, da jih preveč skrivajo vezi, in    lotila    sta se mišic.
prirastišč ni bilo lahko odkriti, in ko sta    prišla    do hrbteničnih žlebov, se jima je vse
»Kaj če bi se spet    lotila    kemije?
Vsaj laboratorij bi    uporabljala   
Vsa razburjena sta ga    odnesla    v pekarno.
Potem ko sta    izpulila    žeblje, dvignila slamo in odstranila
Potem ko sta izpulila žeblje,    dvignila    slamo in odstranila svileni papir,
izpulila žeblje, dvignila slamo in    odstranila    svileni papir, se je prikazala lutka.
Potem sta    odprla    prsni koš in zagledala sta pljuča,
Potem sta odprla prsni koš in    zagledala    sta pljuča, podobna velikima spužvama,
Tako sta    minila    dan in večer.
   Oblekla    sta haljo, kakor to počnejo študenti
predavalnicah, in v soju treh sveč sta    obdelovala    tiste kose lepenke, ko je nekdo s pestjo
Gospodarja se namreč nista    mogla    premagati, da ne bi lutke pokazala
nista mogla premagati, da ne bi lutke    pokazala    Germaini.
kajti ljubosumen je bil, ker sta si    našla    zabavo, ki je presegala njegove pristojnosti.
Anatoma sta se    delala   , da nadaljujeta svoje raziskovalsko
bedasti, divji in zaostali vasi sta se    znašla   !
Toda ko sta jo    primerjala    z drugimi, sta se potolažila.
sta jo primerjala z drugimi, sta se    potolažila   .
Močno sta si    želela    trpeti za znanost.
pa trdil, da tako ali tako ne bosta    prišla    do konca.
V Slovarju medicinske vede sta si    zabeležila    primere nenavadnih porodov, starosti,
Škoda, da nista    poznala    slavnega Kanadčana iz Beaumonta, pretirano
Znotraj njih sta dobro    ločila    septum lucidum, sestavljen iz dveh
nerazvozljiva zmešnjava, ki je ne bi    razpletla    do konca svojih dni.
Včasih sta v vrtoglavici popolnoma    razstavila    lutko, potem pa sta bila v zadregi,
zlasti še po kosilu, zato sta kaj kmalu    zakinkala   .
»Imenitno!« sta    odgovorila   .
Ko sta se    naveličala    enega organa, sta se lotila drugega.
se naveličala enega organa, sta se    lotila    drugega.
Tako sta    obdelala    in opustila srce, želodec, uho, črevesje,
Tako sta obdelala in    opustila    srce, želodec, uho, črevesje, kajti
je začela presedati, čeprav sta se    trudila   , da bi ju zanimala.
Naposled ju je doktor zalotil, ko sta jo    zabijala    nazaj v zaboj.
   Sprejela    sta njegov izziv in odpeljala sta se
Sprejela sta njegov izziv in    odpeljala    sta se tja v Bayeux, da bi si nakupila
odpeljala sta se tja v Bayeux, da bi si    nakupila    knjig.
Zelo zadovoljna sta bila, ko sta    zvedela   , da v zobnem kamnu živijo tri vrste
Ko sta    hotela    bolje dojeti življenjske funkcije,
bolje dojeti življenjske funkcije, sta    obžalovala   , da ne moreta prežvekovati, kot so
Gosse in Bérardov brat, in počasi sta    žvečila   , mlela, slinila in z mislijo spremljala
Bérardov brat, in počasi sta žvečila,    mlela   , slinila in z mislijo spremljala goltljaj
brat, in počasi sta žvečila, mlela,    slinila    in z mislijo spremljala goltljaj po
žvečila, mlela, slinila in z mislijo    spremljala    goltljaj po prebavilih, ga zasledovala
spremljala goltljaj po prebavilih, ga    zasledovala    prav do zadnjega; bila sta polna načrtne
Umetno sta    hotela    sprožiti prebavo, natlačila sta meso
Umetno sta hotela sprožiti prebavo,    natlačila    sta meso v stekleničko, v kateri je
sok, potem pa sta jo štirinajst dni    nosila    pod pazduho.
Edini rezultat je bil v tem, da sta    smrdela   .
v mokri obleki in pod žgočim soncem    tekala    po glavni cesti.
Tako sta    preverjala   , ali žeja poneha, če si človek nanaša
Ko sta    prišla    domov, sta težko sopla; in oba sta
Ko sta prišla domov, sta težko    sopla   ; in oba sta se prehladila.
domov, sta težko sopla; in oba sta se    prehladila   .
Jadrno sta    opravila    s sluhom, oddajanjem glasov in vidom.
In    nadaljevala    sta s fiziologijo.
   Poskusila    sta posnemati Sanktorija.
Dobro sta se    počutila    in vedro sta kramljala.
Dobro sta se počutila in vedro sta    kramljala   .
Zvonca nista    imela   , služabnica je bila gluha.
   Drgetala    sta, vendar se nista upala premakniti,
Drgetala sta, vendar se nista    upala    premakniti, ker sta se bala, da ju
nista upala premakniti, ker sta se    bala   , da ju pes ne ugrizne.
Nazadnje sta si    drznila    neznansko previdno zlesti s tehtnice
»Dragi moj,    uporabila    te bova za poskuse!«
Lahko bi mu    dala    injekcijo fosforja, ga zaprla v klet,
Lahko bi mu dala injekcijo fosforja, ga    zaprla    v klet, potem pa gledala, ali mu gre
fosforja, ga zaprla v klet, potem pa    gledala   , ali mu gre ogenj iz nozdrvi.
   Pomislila    sta, da bi ga zaprla pod pnevmatski
Pomislila sta, da bi ga    zaprla    pod pnevmatski stroj, da bi mu dala
zaprla pod pnevmatski stroj, da bi mu    dala    dihati plin, da bi mu dala piti strup.
da bi mu dala dihati plin, da bi mu    dala    piti strup.
Naposled sta se    odločila    za magnetenje jekla z dotikom hrbteničnega
V tistem trenutku sta v kuhinjo    planila    gospodarja, ki sta se podila za živaljo.
kuhinjo planila gospodarja, ki sta se    podila    za živaljo.
   Vrnila    sta se v delavnico, da bi preizkusila
Vrnila sta se v delavnico, da bi    preizkusila    igle.
Naslednjega dne sta vsepovsod    poizvedovala    in potem sta še nekaj let zavila drugam,
poizvedovala in potem sta še nekaj let    zavila    drugam, kadar sta sredi polja zagledala
zavila drugam, kadar sta sredi polja    zagledala    psa, ki se jima je zdel podoben temu.
trditvami avtorjev so golobi, ki sta jim    puščala    kri pri polnem ali praznem želodcu,
Mucki, ki sta jih    tiščala    pod vodo, so se utopili v petih minutah.
Gos, ki sta jo    šopala    z bročem, je imela povsem belo pokostnico.
Po vsem tem sta    sklepala   , da je fiziologija (po neki stari domislici)
In ker je nista    mogla    razumeti, ji tudi nista verjela.
nista mogla razumeti, ji tudi nista    verjela   .
Potem sta    pomislila    na vrt.
   Obtesala    sta ga.
Bouvard in Pécuchet sta jo kar    posvojila   .
   Njuhala    sta jo, hrustala sta jo, dajala sta
Njuhala sta jo,    hrustala    sta jo, dajala sta jo v cigarete, stekleničke
Njuhala sta jo, hrustala sta jo,    dajala    sta jo v cigarete, stekleničke pomirjevalnih
   Lotila    sta se celo zdravljenja grbavca.
Šlo je za otroka, ki sta ga nekoč    srečala    na semanji dan.
   Drgnila    sta grbo s kafrovo mastjo, za dvajset
s kafrovo mastjo, za dvajset minut    položila    nanjo gorčični obkladek, jo pokrila
položila nanjo gorčični obkladek, jo    pokrila    z obližem, potem pa fantu dala jesti,
jo pokrila z obližem, potem pa fantu    dala    jesti, kajti hotela sta biti gotova,
obližem, potem pa fantu dala jesti, kajti    hotela    sta biti gotova, da bo še prišel.
   Hotela    sta jo pozdraviti, strinjala se je,
   Dajala    sta ji kalomel, v dovoljenih odmerkih
   Izgubila    sta zaupanje v Raspaila, vendar sta
sta zaupanje v Raspaila, vendar sta    pazila   , da o tem nista govorila, kajti bala
Raspaila, vendar sta pazila, da o tem nista    govorila   , kajti bala sta se, da bi bila ob ugled.
pazila, da o tem nista govorila, kajti    bala    sta se, da bi bila ob ugled.
Zelo vneto sta se    zanimala    za vakcinacijo, na listih zelja sta
vakcinacijo, na listih zelja sta se    naučila    puščati kri in si celo kupila nekaj
sta se naučila puščati kri in si celo    kupila    nekaj nožičev za to.
Z zdravnikom sta    hodila    k ubogim, potem pa sta iskala po svojih
zdravnikom sta hodila k ubogim, potem pa sta    iskala    po svojih knjigah.
avtorji, niso bili takšni, kakršne sta    videla   .
Tedaj sta se    izgubila    v filozofiji medicine.
   Sanjarila    sta o Van Helmontovem arheju, vitalizmu,
vitalizmu, brownizmu, organicizmu,    spraševala    sta doktorja, od kod prihaja klica
Tolikšnega pomanjkanja logike nista    mogla    prenašati in sama sta začela obiskovati
logike nista mogla prenašati in sama sta    začela    obiskovati bolnike.
   Hodila    sta po hišah, češ da opravljata človekoljubno
Bouvard in Pécuchet sta    prebirala    zdravniške recepte in zelo sta bila
Vendar sta    delila    nasvete, dajala spodbudo, si drznila
Vendar sta delila nasvete,    dajala    spodbudo, si drznila avskultirati.
delila nasvete, dajala spodbudo, si    drznila    avskultirati.
   Pisala    sta kralju, da bi bilo treba v Calvadosu
odpreti zavod za bolniške strežnike;    ponudila    sta se za učitelja na tem zavodu.
   Odpeljala    sta se k lekarnarju v Bayeux (tisti
vedno jezen nanju zaradi žižulka) in ga    pregovorila   , da je tako kot Alzačani začel delati
zmanjša toplota, sta na stropne tramove    obesila    naslanjač z žensko, ki je imela meningitis,
imela meningitis, ter jo na vso moč    gugala   .
sta na veliko župnikovo pohujšanje    uvedla    novi način merjenja temperature v zadnjici.
je med ženo in Pécuchetom, ki sta ga    silila   , da je jedel.
Iz previdnosti sta se    znebila    grbavca.
Ni bilo vredno, da sta vsak dan    hodila    k njima iz Barnevala v Chavignolles.
»Če bi na kakšni lutki    vadila    porode...«
Drug drugega sta    spravljala    v žalost, kazala in gledala sta si
Drug drugega sta spravljala v žalost,    kazala    in gledala sta si jezik, merila sta
sta spravljala v žalost, kazala in    gledala    sta si jezik, merila sta si utrip,
žalost, kazala in gledala sta si jezik,    merila    sta si utrip, menjavala sta slatine,
sta si jezik, merila sta si utrip,    menjavala    sta slatine, jemala sta odvajala in
sta si utrip, menjavala sta slatine,    jemala    sta odvajala in bala sta se mraza,
sta slatine, jemala sta odvajala in    bala    sta se mraza, vročine, vetra, dežja,
Kako je mogoče, da sta dotlej sploh    živela   ?
Zaradi slabega slovesa sta    opustila    kavo in potem čokolado, ker je ‘kup
Tedaj sta    kupila    Becquerelovo razpravo in prebrala v
sta kupila Becquerelovo razpravo in    prebrala    v njej, da je svinina sama po sebi
Dotlej sta    živela    v veri, da so vlažni kraji nezdravi.
Tedaj sta si za večerjo    naročila    ostrige, raco, svinino z zeljem, smetano,
bila osvoboditev, skorajda maščevanje;    požvižgala    sta se na Cornara.
   Prekipevala    sta od navdušenja.
ko si je zaželel malo šampanjca, sta    ukazala    Germaini, naj takoj skoči v gostilno
tako nerazumevajoča in muhasta sta    postala   .
Kavo z žganjem sta tako kot nekoč    popila    na gričku.
   Prebavljala    sta in vdihavala vetrc, ki jima je
Prebavljala sta in    vdihavala    vetrc, ki jima je hladil lica.
Tako sta se    pogovarjala   , ko sta v soju zvezd stala na gričku.
se pogovarjala, ko sta v soju zvezd    stala    na gričku.
Vmes pa sta dolgo    molčala   .
Naposled sta se    vprašala   , ali na zvezdah živijo ljudje.
V Dobah narave sta    zvedela   , da je komet trčil v Sonce, odtrgal
Najprej sta se    ohladila    tečaja.
Mineralov sta se kaj kmalu    naveličala    in kot za razvedrilo sta odprla Skladnosti narave
naveličala in kot za razvedrilo sta    odprla    Skladnosti narave Bernardina de Saint‐Pierra.*
Tam sta    našla    vse, rastlinske in zemeljske, zračne
   Čudila    sta se, da imajo ribe plavuti, ptice
Nato sta    občudovala    njena čuda, vodne in zračne vrtince,
vrtince, ognjenike, pragozdove - in    kupila    sta si delo gospoda Deppinga o Naravnih čudesih in lepotah v Franciji.
Nato sta    postala    radovedna na živali.
Znova sta    odprla    Buffona in bila sta čisto zamaknjena
odtehtati osebnih opažanj, zato sta    šla    na dvorišče in spraševala kmete, ali
opažanj, zato sta šla na dvorišče in    spraševala    kmete, ali so videli bike, ko se parijo
Poskusiti sta    hotela    z nenavadnimi zvezami.
Ko je prišel čas parjenja, sta    zaprla    živali v stiskalnico, nato pa se skrila
zaprla živali v stiskalnico, nato pa se    skrila    za sode, da bi se dogodek mogel izpolniti
Naposled sta na večer tretjega dne    presodila   , da bi se spodobilo pomagati naravi.
   Ponovila    sta poskuse s kurami in racakom, dogo
kurami in racakom, dogo in svinjo, kajti    upala    sta, da bodo iz tega nastale pošasti.
Vprašanja vrst sploh nista    razumela   .
   Domišljala    sta si, da sta si pridobila zelo jasno
Domišljala sta si, da sta si    pridobila    zelo jasno predstavo o tem, ko sta
zelo jasno predstavo o tem, ko sta    proučevala    razvoj klic.
Na stekleno ploščico sta    dala    po vrsti lase, tobak, nohte, mušjo
Toda včasih sta    pozabila    na neogibno kapljo vode, drugič pa
kapljo vode, drugič pa na lamelico,    prerivala    sta se, prestavljala instrument, naposled
drugič pa na lamelico, prerivala sta se,    prestavljala    instrument, naposled pa, ko nista videla
prestavljala instrument, naposled pa, ko nista    videla    drugega kot meglo, sta krivdo naprtila
videla drugega kot meglo, sta krivdo    naprtila    optiku.
   Šla    sta tako daleč, da sta podvomila o
Šla sta tako daleč, da sta    podvomila    o mikroskopu.
Od Dumouchela sta hkrati z računom    dobila    prošnjo, naj nabereta nekaj amonitov
Potem ko sta    prebrala    ti deli, so v njuni domišljiji nastale
   Osupnila    sta, ko sta zvedela, da obstajajo kamni
Osupnila sta, ko sta    zvedela   , da obstajajo kamni z odtisi kačjih
pastirjev in ptičjih nog, in ko sta    listala    po enem izmed Roretovih priročnikov,
enem izmed Roretovih priročnikov, sta    poiskala    fosile.
Nekega dne, ko sta sredi glavne ceste    obračala    kremen, je prišel mimo gospod župnik
Bouvard in Pécuchet sta se    spogledala    in obšlo ju je isto upanje.
Kljub vročini sta še dolgo    stala    na cesti in spraševala cerkvenega moža,
vročini sta še dolgo stala na cesti in    spraševala    cerkvenega moža, ki se je varoval z
njegovim priporočilom sta potem tri tedne    čakala    na Larsonneurjev odgovor.
- in na županstvo tistega kraja sta    poslala    pismo, v katerem sta spraševala, kakšno
kraja sta poslala pismo, v katerem sta    spraševala   , kakšno usodo je dočakal Louis Bloche.
Čeprav sta    pisala    županovemu pomočniku in potem prvemu
občinskemu svetniku, nista iz Villersa    dobila    nobenega odgovora.
in Pécuchet sta se s poštno kočijo    odpeljala    iz Falaisa v Caen.
In iz Bayeuxa sta    šla    peš vse do Port‐en‐Bessina.
kamne in po krčmarjevih navodilih sta    prišla    do peščenega dela.
   Opotekala    sta se po lepljivi travi ali pa preskakovala
Opotekala sta se po lepljivi travi ali pa    preskakovala    luknje.
   Polomila    sta si nohte ob njih, potrebovala bi
Polomila sta si nohte ob njih,    potrebovala    bi orodje, sicer pa se je bližala noč.
ob zori sta se s krampom in rovnico    lotila    fosila; plast, ki ga je obdajala, je
Potem sta    naletela    na spužve, terebratule, delfine, ne
   Upala    sta, da bosta namesto njega našla hrbtenico
Upala sta, da bosta namesto njega    našla    hrbtenico povodnega konja ali ihtiozavra,
na pečini v višini odraslega človeka    zagledala    obrise, ki so imeli obliko orjaške
Z vsemi sredstvi sta    sklenila    priti do nje.
spodaj razbil skalo, potem pa bi jo    spustila    dol, počasi, da je ne bi poškodovala.
jo spustila dol, počasi, da je ne bi    poškodovala   .
Ko sta    zajemala    sapo, sta na polju nad seboj zagledala
zajemala sapo, sta na polju nad seboj    zagledala    carinika v plašču, ki jima je ukazovalno
In    mučila    sta se naprej, Bouvard je stal na prstih
   Požvižgala    sta se na to.
»Nič hudega nisva    naredila   
Vendar tujca, ki sta    nosila    kamne v robcih, nista bila simpatična.
Potem je zidar zahteval orodje,    plačala    sta, spet so bili stroški, lovskega
Preden sta    odšla   , sta morala dati osebne podatke in
Preden sta odšla, sta    morala    dati osebne podatke in naslov ter obljubiti,
obljubiti, da bosta v prihodnje bolj    pazila   .
Poleg potnega lista sta    potrebovala    še marsikaj drugega.
Preden sta se    lotila    novih raziskav, sta prebrala Bonéjev
Preden sta se lotila novih raziskav, sta    prebrala    Bonéjev Vodnik za potujočega geologa.
Nista    pozabila    na močne čevlje z golenicami, vsak
‘čepica ni povsod primerna’, nista    hotela    zapravljati za ‘enega tistih zložljivih
   Znala    sta ga.
»No, se bova pa tako    predstavljala   
Potem ko sta se tako    pripravila   , sta se podala na pohode, včasih sta
Potem ko sta se tako pripravila, sta se    podala    na pohode, včasih sta bila zdoma tudi
sta bila zdoma tudi štirinajst dni,    živela    sta na zraku.
sta na bregu Orne skozi kakšno vrzel    zagledala    kose skal, katerih poševne ploskve
pa ju je žalostilo, če sta ob poti    videla    samo sloje ilovice.
V pokrajini nista    občudovala    perspektive, globine daljav ali valovitega
biti ostanki izginulih ledenikov in    iskala    sta morene in školjčno prst.
In ko sta    odgovarjala   , da sta ‘inženirja’, ju je grabil strah,
Na koncu dneva sta    sopla    pod težo primerkov, vendar sta vse
primerkov, vendar sta vse neustrašno    prinesla    domov.
Zaradi podobnosti barv in zrnatosti sta    mešala    ilovico z laporjem, granit z gnajsom,
Poleg tega sta se    jezila    na nomenklaturo.
izjave jima je odleglo, in potem ko sta    videla    koralni apnenec s caenske ravnine,
iskrnik, potem ko sta v Cartignyju    iskala    premog, v Chapelle‐Jugeru pri Saint‐Lôju
pri Saint‐Lôju pa živo srebro, sta se    odločila    še za daljšo ekskurzijo, potovanje
ekskurzijo, potovanje v Le Havre, da bi    proučila    kresilni kremen in ilovico iz Kimmeridgea.
Brž ko sta se    izkrcala    s parnika, sta vprašala za pot, ki
Brž ko sta se izkrcala s parnika, sta    vprašala    za pot, ki pelje k svetilnikom.
pozornost je zbudil Fécamp: če bi malo    zavila    s poti, bi lahko obiskala Etretat.
če bi malo zavila s poti, bi lahko    obiskala    Etretat.
In    sedla    sta na gondolo, namenjeno v Fécamp,
namenjeno v Fécamp, da bi se najprej    odpravila    tja, kjer je bilo najbolj daleč.
gondoli sta se Bouvard in Pécuchet    pogovarjala    s tremi kmeti, dvema ženičkama in semeniščnikom,
in semeniščnikom, mirne duše sta se    razglašala    za inženirja.
   Odšla    sta k pečini in čez pet minut sta se
k pečini in čez pet minut sta se že    stiskala    k njej, da bi se izognila veliki mlaki,
sta se že stiskala k njej, da bi se    izognila    veliki mlaki, ki se je kot zaliv zajedala
Potem sta    zagledala    obok, za katerim se je odpirala globoka
narave ju je osupil in pridvignjeno sta    modrovala    o izvoru sveta.
jalova, ves les in ves premog se bosta    spremenila    v ogljikovo kislino in nobeno bitje
sveta, čeprav je bil tako daleč, sta    postala    mrka in molče sta vštric korakala po
sta postala mrka in molče sta vštric    korakala    po produ.
Naprej sta se    peljala    z vozom.
   Pozabila    sta na Etretat.
Ko sta naslednjega večera v Le Havru    čakala    na parnik, sta na dnu strani v časopisu
parnik, sta na dnu strani v časopisu    zagledala    podlistek z naslovom Česa nas uči geologija.
enake discipline in nič več nista tako    spoštovala    velikega moža.
Iz življenjepisov in izvlečkov sta    zvedela    nekaj malega o naukih Lamarcka in Geoffroya
   Dobila    sta ga na vrtičku, kjer je čakal na
»Ta dva gospoda sta se    prepirala    z mano,« je odgovoril abbé.
drugi pa tema, da sta večer in jutro    obstajala   , ko zvezd še ni bilo, in da so se živali
Prijatelja nista    prelisičila    abbéja Jeufroya tako, kot sta bila
abbéja Jeufroya tako, kot sta bila    nameravala   , zato ga je Pécuchet razglasil za ‘jezuita’.
   Poiskala    sta jo v d'Orbignyjevem priročniku.
dvom o izvoru človeka in v zadregi sta    pomislila    na Vaucorbeila.
   Študirala    sta naprej, vendar brez strasti, kajti
Bolje bi bilo, če bi se    ukvarjala    s čim drugim.«
   Prepoznala    sta potepuha, kateremu je Bouvard nekoč
   Omahovala    sta, kajti skrinja je bila potrebna
prikazal s kmetico, in medtem ko sta    barantala    naprej, je Bouvard potihem vprašal
   Snela    sta vrata med sobama, v katerih nista
sta vrata med sobama, v katerih nista    spala   , in zaprla zunanji vhod druge sobe,
med sobama, v katerih nista spala, in    zaprla    zunanji vhod druge sobe, tako da je
spravljene stare knjige, ki sta jih    prinesla    iz Pariza ali ki sta jih odkrila v
jih prinesla iz Pariza ali ki sta jih    odkrila    v neki omari, potem ko sta prišla v
odkrila v neki omari, potem ko sta    prišla    v to hišo.
Temu sta    rekla    knjižnica.
Bouvard in Pécuchet sta    hotela    imeti še več takšnega pohištva, kakršna
pohištva, kakršna je bila skrinja, in    šla    sta v akcijo.
Toda tisto, kar sta    prinašala    domov, ni bilo pravo.
A    videla    sta izredno veliko čudnih reči, dobila
videla sta izredno veliko čudnih reči,    dobila    sta veselje do okrasnih predmetov,
do okrasnih predmetov, potem sta se    zaljubila    v srednji vek.
Najprej sta si    ogledala    katedrale.
sta bila sposobna razlikovati dobe;    prezirala    sta cerkovnike in govorila:
razlikovati dobe; prezirala sta cerkovnike in    govorila   :
   Skušala    sta razumeti v kapitele vklesane simbole,
   Prišla    sta tako daleč, da nista trpela niti
Prišla sta tako daleč, da nista    trpela    niti najmanjšega znamenja dekadence.
Vse je propadalo in    obžalovala    sta vandalizem, grmela sta zoper nepotrebno
propadalo in obžalovala sta vandalizem,    grmela    sta zoper nepotrebno belilo.
Po cerkvah sta    proučevala    utrjene gradove v Domfrontu in Falaisu.
   Občudovala    sta utore in dvižne železne mreže na
dvižne železne mreže na vratih, ko sta    prišla    na vrh, sta najprej zagledala vso okolico,
vratih, ko sta prišla na vrh, sta najprej    zagledala    vso okolico, potem mestne strehe, križajoče
vse do gošče pri vodnem jarku in kar    prebledela    sta, ko sta pomislila, da so nekoč
jarku in kar prebledela sta, ko sta    pomislila   , da so nekoč ljudje lezli gor po lestvah.
   Podala    bi se bila v podzemske prostore, vendar
Spoznati sta    hotela    stare graščine, Curcy, Bully, Fontenay‐le‐Marmion,
   Zadrževala    sta se, ker sta imela premalo denarja.
Zadrževala sta se, ker sta    imela    premalo denarja.
da sta pri pocinjevalcu v Balleroyu    izbrskala    gotski vitraj, ki je bil dovolj velik,
Zaman sta    iskala    prostor, kjer naj bi stalo.
Bouvard in Pécuchet sta    računala    na lepo zbirko.
Nič večje sreče nista    imela    s povezavo, ki je obstajala med nekim
   Šla    sta tja na enako kosilo in presenečeno
tja na enako kosilo in presenečeno    ugotovila   , da se je medtem marsikaj spremenilo.
   Oblekla    sta haljo, da ne bi zbujala pozornosti,
Oblekla sta haljo, da ne bi    zbujala    pozornosti, in kot kakšna krošnjarja
pozornosti, in kot kakšna krošnjarja    hodila    od hiše do hiše in kupovala star papir.
krošnjarja hodila od hiše do hiše in    kupovala    star papir.
   Dobila    sta ga na kupe.
Naposled sta se    obrnila    na Larsonneurja.
je odgovarjal tako površno, da sta    vedela    še manj kot prej.
Ali sta morda    opazila    okoli sebe sledove o čaščenju psa,
Gorju je poskrbel za to, da sta jih    dobila    kakšen ducat.
Najmanjšo sta    poslala    Larsonneurju, druge pa so obogatile
Ljubeče sta se    sprehajala    po njem, ga sama pometala in vsem znancem
sta se sprehajala po njem, ga sama    pometala    in vsem znancem pripovedovala o tem.
njem, ga sama pometala in vsem znancem    pripovedovala    o tem.
Nekega popoldneva sta    prišla    na ogled muzeja gospa Bordinova in
je povedal mizar, od katerega sta ga    kupila   , sam pa je to zvedel od deda.
Tole je grobnica, ki sva jo    odkrila    v krčmi.
Moška sta se    uprla   , potem pa je sledil dialog o ženskah
Gosta sta kar    stala   .
Vdova in Marescot sta    odšla   .
Prijatelja sta se    delala   , da tekmujeta med seboj.
Vsak zase sta    hodila    po nakupih, drugi je ponujal več kot
Menjaje se sta jo    oblačila   , kadar sta sprejemala obiske.
Menjaje se sta jo oblačila, kadar sta    sprejemala    obiske.
In vsakokrat sta znova    razlagala   , kazala prostor, kjer bo stala skrinja,
In vsakokrat sta znova razlagala,    kazala    prostor, kjer bo stala skrinja, hlinila
kazala prostor, kjer bo stala skrinja,    hlinila    skromnost, prosila za prizanesljivost,
bo stala skrinja, hlinila skromnost,    prosila    za prizanesljivost, ker je bilo povsod
Naposled sta se    spogledala    in se tako vprašala, ali obiskovalec
Naposled sta se spogledala in se tako    vprašala   , ali obiskovalec zasluži točko s ‘srednjeveškim
in Pécuchet takrat, ko sta vsepovsod    iskala    dokumente, kupila star papir tudi na
ko sta vsepovsod iskala dokumente,    kupila    star papir tudi na kmetiji v Aubryju.
Ali sta morda    našla    pisma, ki jih je napisal baron de Gonneval,
Toda    imela    sta nekaj drugega, kar bi ga gotovo
in ko so bili v drugi sobi, sta mu    pokazala    v Noronu izdelani vrč za maslo, ki
Bouvard in Pécuchet sta bila    mislila   , da bi morda datum še prav prišel.
imenu se jima je zahvalil, ker sta    rešila    ostanke srednjega veka, dobe verskega
   Razveselila    sta se tega podatka, potem sta se pomenljivo
tega podatka, potem sta se pomenljivo    pogledala   , češ ‘ali je vredno truda?’
   Vprašala    sta jo in povedala jima je, da je nekoč
Bila je tista punčka, ki sta jo    videla    streči žanjicam, ko sta prišla v te
sta jo videla streči žanjicam, ko sta    prišla    v te kraje.
In kaj naj bi    očitala    Gorjuju?
Naslednjega dne sta se že ob zori    odpravila    na pokopališče.
   Poruvala    sta nekaj kopriv in odkrila sta skledo
Poruvala sta nekaj kopriv in    odkrila    sta skledo iz peščenca, krstni kamen,
Vse skupaj sta    poslala    Larsonneurju.
Tedaj sta se Bouvard in Pécuchet    poglobila    v keltsko arheologijo.
bila polna vneme, ko sta si po vrsti    ogledala    kamne v Ussyju, Guestu, Laiglu in še
Zelo hitro sta se    naveličala    teh velikih nepomembnih skal.
Toda nekega dne, ko sta si    ogledala    menhir v Passaisu in ko sta se že odpravljala
ogledala menhir v Passaisu in ko sta se že    odpravljala    domov, ju je vodnik odpeljal v bukov
Takoj sta    izdelala    načrt.
In neke noči sta se v mesečini    odpravila    proti pokopališču.
   Hodila    sta kot tatova, skrivala sta se v senco
Hodila sta kot tatova,    skrivala    sta se v senco zidov.
Naslednjega dne sta se    vrnila    na pokopališče, da bi si ogledala sledove
se vrnila na pokopališče, da bi si    ogledala    sledove svojega početja.
kuriozitete, in ker sta se še vedno    delala   , da ne razumeta, je izjavil, da jih
Arheologa sta bila zbegana,    zajecljala    sta, da omenjeni predmet tako ali tako
Saj se nista    bala    njega, temveč Larsonneurja.
Iz previdnosti sta    skrila    kad v pekarno, potem v vrtno uto, nato
In s tem ciljem sta    poslala    gospodu prefektu prošnjo, a odgovora
   Nabrala    sta prečke od vozov, noge od naslanjačev,
Obiskovalce sta    spraševala   :
Potem sta jim    zaupala    skrivnost in pomilovalno skomignila
jim zaupala skrivnost in pomilovalno    skomignila    z rameni, če so bili ogorčeni.
Nekega večera, ko sta    sanjarila    o druidskih dogmah, se je zelo obzirno
Brž sta mu    razkazala    muzej, začenši z vitrajem, a zelo se
Bouvard in Pécuchet sta milo    prosila    še za štirinajst dni, češ da bosta
štirinajst dni, češ da bosta v tem času    naredila    odlitek.
   Vrnila    naj bi kad, žrtveno kad?
   Hotela    sta se celo učiti hebrejščine, ki je
keltščine - če morda ne izhaja iz nje? - in    pripravljala    sta se na popotovanje po Bretanji -
sta se na popotovanje po Bretanji -    začela    bi z Rennesom, kjer sta imela zmenek
Bretanji - začela bi z Rennesom, kjer sta    imela    zmenek z Larsonneurjem, da bi proučila
imela zmenek z Larsonneurjem, da bi    proučila    žaro, ki jo omenjajo memoari Keltske akademije
   Odgovorila    sta, da ga imata z dovoljenjem gospoda
   Vztrajala    sta pri svojem.
Potem sta    ponudila   , da priznata v oporoki, da pripada
   Predlagala    sta celo, da bi ga kupila.
Predlagala sta celo, da bi ga    kupila   .
   Postavila    sta ga v zbirko, poleg avbe iz Cauxa.
Bouvard in Pécuchet je nista    imela    več, vendar sta se tolažila z mislijo,
Pécuchet je nista imela več, vendar sta se    tolažila    z mislijo, da ljudje v Chavignollesu
zvedel, da sta Bouvard in Pécuchet    prišla    do jušnika, jima je predlagal zamenjavo.
krožnički, predmeti, ki sta jih dolgo    iskala    in prinašala domov na srcu, v gubah
predmeti, ki sta jih dolgo iskala in    prinašala    domov na srcu, v gubah obleke.
»Kadi ne bi bila    smela    vrniti,« je rekel Bouvard.
To še ni bil razlog, da bi se    odpovedala    popotovanju po Bretanji.
S seboj sta    nameravala    vzeti Gorjuja, da bi jima pomagal pri
mu ni bila všeč, in ker sta toliko    govorila    o menhirjih in tumulih, ki sta si jih
menhirjih in tumulih, ki sta si jih    nameravala    ogledati, je dejal:
verjel niti besedice, ko sta mu to    povedala   .
Tega sta se    razveselila   , saj so ju druidi že dolgočasili.
O keramiki in Keltih sta tako malo    vedela    samo zato, ker nista poznala zgodovine,
tako malo vedela samo zato, ker nista    poznala    zgodovine, zlasti še francoske.
V domači knjižnici sta    imela    Anquetilovo delo, toda dolga vrsta
brezdelnih kraljev ju ni niti najmanj    zabavala    in prav nič nista bila ogorčena nad
   Opustila    sta Anquetila, kajti njegovo bedasto
Tedaj sta    vprašala    Dumouchela, »katera zgodovina Francije
da bi si bila povsem na jasnem, sta    vzela    v roko zbirko Bucheza in Rouxa.*
Roux‐Lavergne sta v letih 1833‐1837    objavila    monumentalno Parlamentarno zgodovino francoske revolucije
zaradi premnogih podrobnosti nista    mogla    videti celote.
   Zatekla    sta se h gospodu Thiersu.*
   Gledala    sta okoli in uživala v spokojnosti.
Gledala sta okoli in    uživala    v spokojnosti.
Bolj ko sta se    pogovarjala    o tem, bolj so ju prevzemale strasti.
Pri dokazovanju sta se    hotela    opreti na čimveč dejstev, zato sta
opreti na čimveč dejstev, zato sta si    priskrbela    še druga dela zgodovinarjev, Montgaillarda,
Tudi Pécucheta so se polotili dvomi in    postala    sta nezaupljiva do zgodovinarjev.
ljudeh in dejanjih tistega časa nista    imela    več nobene trdne misli.
Če bi    hotela    priti do nepristranske sodbe, bi morala
hotela priti do nepristranske sodbe, bi    morala    prebrati vse zgodovine, vse spomine,
Raje sta    odnehala   .
Toda    dobila    sta veselje do zgodovine, potrebovala
Toda dobila sta veselje do zgodovine,    potrebovala    sta resnico zaradi resnice.
In    začela    sta z dobrim starim Rollinom.*
zgodovini in Bouvard in Pécuchet sta se    vrnila    k Franciji in se lotila Sismondija.*
Pécuchet sta se vrnila k Franciji in se    lotila    Sismondija.*
Zamikalo ju je, da bi temeljiteje    spoznala    ljudi, o katerih sta brala, da bi se
temeljiteje spoznala ljudi, o katerih sta    brala   , da bi se pomešala mednje.
ljudi, o katerih sta brala, da bi se    pomešala    mednje.
Rada bi v izvirniku    prebirala    Gregorja iz Toursa, Monstreleta, Cominesa,
Toda ker nista    poznala    datumov, so se jima dogodki pomešali.
Na srečo sta    dobila    od Dumouchela mnemotehnični priročnik,
   Hotela    sta si priti še bolj na jasno in za
jasno in za mnemotehnično podlago sta    vzela    lastno hišo, dom.
Vsak njen del sta    povezala    s kakšnim dejstvom in tako je bil smisel
Na zidovih sta    iskala    količine odsotnih reči, naposled sta
količine odsotnih reči, naposled sta jih    našla   , vendar nista več vedela, katere datume
naposled sta jih našla, vendar nista več    vedela   , katere datume predstavljajo.
Iz gimnazijskega priročnika sta    zvedela   , da je treba Jezusovo rojstvo prestaviti
Od brezbrižnosti za datume sta    prešla    k zaničevanju dejstev.
In    sklenila    sta se obrniti na Dumouchela.
»Kako žalostno,« sta si    mislila   .
»Kaj če bi    opisala    življenje vojvode Angoulêmskega?«
Podatke bi    dobila    v knjigah; gotovo jih je imel gospod
   Premislila    sta o načrtu, pretehtala sta ga, naposled
Premislila sta o načrtu,    pretehtala    sta ga, naposled pa sklenila, da bosta
načrtu, pretehtala sta ga, naposled pa    sklenila   , da bosta zaradi raziskav prebila štirinajst
sklenila, da bosta zaradi raziskav    prebila    štirinajst dni v občinski knjižnici
Potem ko sta si    naredila    zapiske, sta sestavila načrt.
Potem ko sta si naredila zapiske, sta    sestavila    načrt.
In    zapisala    sta na rob:
Preden sta    odšla   , si je knjižničar premislil in pokazal
bila v enem in drugem na jasnem, sta    odšla    na Favergesov grad.
Slabe volje sta se    vrnila    domov.
   Povzpela    sta se po stopnicah.
In koga sta    zagledala    na sredini Bouvardove sobe?
Tedaj sta na dvorišču    zagledala    veliko avbo z vihrajočimi trakci.
Bouvard in Pécuchet sta jo    oštela   , ker je bila tako počasna.
Potem sta    šla    gledat skrinjo.
Na mizi sta    zagledala    steklenico za kalvados.
Tedaj sta se    začela    divje prepirati, on je bil bled in
Bouvard ni nasprotoval tej odločitvi in    odšla    sta.
   Pustila    sta Germaino, ki je objokovala svojo
Zvečer, ko sta bila mirna, sta    obnovila    dogodke, se vprašala, kdo je popil
bila mirna, sta obnovila dogodke, se    vprašala   , kdo je popil kalvados, kako se je
Potemtakem sta    sklenila   , da zunanja dejstva še niso vse.
Najprej sta    prebrala    Walterja Scotta.
Presenečenje je bilo tolikšno, kot da bi    odkrila    nov svet.
se jima zdele podobne, čeprav nista    poznala    modelov, in iluzija je bila popolna.
Potem ko sta    poobedovala   , sta odšla v mali salon, se usedla
Potem ko sta poobedovala, sta    odšla    v mali salon, se usedla nasproti, vsak
poobedovala, sta odšla v mali salon, se    usedla    nasproti, vsak na svojo stran kamina,
nasproti, vsak na svojo stran kamina,    vzela    knjigo v roko in tiho brala.
kamina, vzela knjigo v roko in tiho    brala   .
dan ni bil več tako svetel, sta se    sprehodila    po glavni cesti, naglo povečerjala,
se sprehodila po glavni cesti, naglo    povečerjala   , potem pa spet brala pozno v noč.
cesti, naglo povečerjala, potem pa spet    brala    pozno v noč.
Kajti Bouvard in Pécuchet sta    popustila    iz brezbrižnosti, pozabila sta na materialne
Pécuchet sta popustila iz brezbrižnosti,    pozabila    sta na materialne stvari.
Na glas sta po vrsti    preletela    Novo Heloizo, Delfino, Adolfa, Uriko.
Tem delom sta    očitala   , da nič ne povedo o okolju, dobi, noši
Potem sta se    dotaknila    humorističnih romanov, kakršna sta
Iz potrebe po dramatičnosti sta se    potopila    v pustolovske romane; kolikor bolj
   Prizadevala    sta si, da bi predvidela razplet, na
Prizadevala sta si, da bi    predvidela    razplet, na tem področju sta postala
predvidela razplet, na tem področju sta    postala    zelo dobra, naveličala pa sta se šal,
tem področju sta postala zelo dobra,    naveličala    pa sta se šal, ki niso bile vredne
Niti    slutila    nista, da je moderno življenje tako
isto; vmesna vrata so bila zaprta in    drla    sta se vsak zase.
Na pamet sta se    naučila    najslavnejše dialoge iz Racina in Voltaira
dialoge iz Racina in Voltaira in jih    deklamirala    na hodniku.
Do večera sta se    smejala    temu ponesrečenemu efektu.
   Lotila    sta se komedije, ki je šola odtenkov.
Nobene razlike nista    delala    med Victorjem Hugojem, Dumasom ali
bila tako ljubezniva, da sta ji včasih    posodila    kakšen roman.
   Izgovarjala    sta se, vendar je vztrajala.
Na najmanj umazanega sta    razgrnila    cunjo, da se je gospa Bordinova lahko
   Hotela    sta ji prikazati kaj dobrega.
drhteči glas in dobrodušni obraz sta    rotila    trdosrčneža, naj se vendar usmili goreče
Najprej sta    šla    mimo v obliki preslice pristriženih
Nista    govorila   .
Zaradi luže sredi peska sta    morala    narediti ovinek.
   Hodila    sta pod gabri.
   Vrnila    sta se k predstavi.
Od tistega dne sta še velikokrat    igrala    pred Mélie in Gorjujem in žal jima
veselje ju je tako prevzelo, da sta ga    mislila    vzeti v šolo, češ da bi iz njega naredila
mislila vzeti v šolo, češ da bi iz njega    naredila    igralca.
Zaradi tega sta se še bolj    cenila   .
   Razglasila    sta se za umetnika.
Naposled sta se    odločila    napisati igro.
Snov sta    iskala   , ko sta jedla, ko sta pila kavo, za
Snov sta iskala, ko sta    jedla   , ko sta pila kavo, za možgane nepogrešljivo
Snov sta iskala, ko sta jedla, ko sta    pila    kavo, za možgane nepogrešljivo tekočino,
nepogrešljivo tekočino, in ko sta nato    zvrnila    kozarček ali dva.
Potem sta    legla    v posteljo in spala, nato sta šla dol
Potem sta legla v posteljo in    spala   , nato sta šla dol v sadovnjak, se sprehajala,
legla v posteljo in spala, nato sta    šla    dol v sadovnjak, se sprehajala, se
spala, nato sta šla dol v sadovnjak, se    sprehajala   , se namerila na polje, da bi tam našla
dol v sadovnjak, se sprehajala, se    namerila    na polje, da bi tam našla navdih, hodila
sprehajala, se namerila na polje, da bi tam    našla    navdih, hodila drug ob drugem in se
namerila na polje, da bi tam našla navdih,    hodila    drug ob drugem in se izčrpana vračala
hodila drug ob drugem in se izčrpana    vračala    domov.
Ali pa sta se dvakrat    zaklenila   , nato je Bouvard urejal mizo, polagal
toda izginila je, še preden sta jo    utegnila    pograbiti.
Zaman sta    listala    po zbirkah anekdot, debelih knjigah
   Sanjarila    sta, da ju igrajo v Odéonu, mislila
Sanjarila sta, da ju igrajo v Odéonu,    mislila    sta na predstave, hudo jima je bilo
   Proučila    sta jih v Aubignacovi Gledališki praksi
Stara kritika se jima je priskutila in    hotela    sta spoznati novo.
   Priskrbela    sta si časopisna poročila o igrah.
Ljudomrznik in Atalia sta    propadla   .
Tedaj sta se    vprašala   , v čem je pravzaprav slog, in od avtorjev,
jima jih je svetoval Dumouchel, sta    zvedela    za skrivnost vseh njegovih sestavin.
»Kaj če bi    kovala    verze?« je rekel Pécuchet.
Najprej se bova    ukvarjala    s prozo.«
je zmedla Bouvarda in Pécucheta in    lotila    sta se slovnice.
Nista se    upala    odločiti.
Milostni strel sta    dobila    od Littréja, ki trdi, da pozitivne
Navsezadnje sta    sklenila   , da je sintaksa pravzaprav fantazija,
In ker sta    čutila    in mislila, da sta opazila, sta sodila,
In ker sta čutila in    mislila   , da sta opazila, sta sodila, da sta
In ker sta čutila in mislila, da sta    opazila   , sta sodila, da sta sposobna pisanja.
čutila in mislila, da sta opazila, sta    sodila   , da sta sposobna pisanja.
   Hotela    sta ga napisati in začela sta brskati
Hotela sta ga napisati in    začela    sta brskati po spominu.
Po tednu dni sta    sklenila    ti dve osebi združiti v eno samo, in
in ker sta že bila pri tem, sta se    lotila    naslednjih: ženske, ki je družino pahnila
   Skušala    sta povezati te negotove zasnove s
negotove zasnove s stvarmi, ki sta jih    izbrskala    iz spomina, rezala sta stran, dodajala.
stvarmi, ki sta jih izbrskala iz spomina,    rezala    sta stran, dodajala.
izbrskala iz spomina, rezala sta stran,    dodajala   .
za podobo in barvitost in nista se    mogla    sporazumeti, kajti eden se je čudil,
   Delala    sta vsak zase in sporočala sta si refleksije.
Delala sta vsak zase in    sporočala    sta si refleksije.
   Lotila    sta se vprašanja vzvišenega.
Tako sta se    izgubljala    v modrovanju.
Plemič in zdravnik sta    začela    dajati v nič Ludovika Filipa, omenila
začela dajati v nič Ludovika Filipa,    omenila    sta afero Pritchard, septembrske zakone
   Povzela    sta vse, kar sta slišala.
Povzela sta vse, kar sta    slišala   .
Potem sta    prelistala    grofove pamflete.
nato so se pojavili bakli, ki sta ju    nosila    pevca, in župnik s štolo, koretljem,
darilo, vsaj namigniti na to, in to sta    zaupala    Favergesu in zdravniku.
Heurtaux in Bouvard sta    zahtevala   , da se osvobodi.
se vsi strinjali z njim, sta Poljaka    umolknila   .
Foureau in Marescot sta mu    segla    v besedo, kričeč, da je komunist.
Gospod župan in krčmar sta pogosto    kupila    pri njem kakšnega kunca ali zajca.
   Čestitala    sta mu.
Vendar sta    pisala    bolje, poznala sta zgodovino, prav
Vendar sta pisala bolje,    poznala    sta zgodovino, prav tako bi lahko sedela
poznala sta zgodovino, prav tako bi lahko    sedela    v zbornici.
In ne da bi    odpravila    to težavo, sta sestavila delovni načrt.
In ne da bi odpravila to težavo, sta    sestavila    delovni načrt.
Bouvard in Pécuchet sta    dopovedovala    Gorjuju, da ne bo nikdar dovolj močan
premagal koalicijo kmetov in meščanov,    navdala    sta ga z negotovostjo in ga spravila
navdala sta ga z negotovostjo in ga    spravila    ob samozavest.
Bouvard in Pécuchet sta    nastopila    proti njemu, opozarjala sta na to,
Pécuchet sta nastopila proti njemu,    opozarjala    sta na to, kako se je upiral dati puške,
Gouya sta celo    prepričala   , da je Foureau za vrnitev prejšnjega
Na tako očiščenem terenu bi lahko    uspela    Bouvard in Pécuchet, ne da bi kdo kaj
   Žrebala    sta, da bi videla, kateri naj kandidira.
Žrebala sta, da bi    videla   , kateri naj kandidira.
Žreb ni prinesel rešitve, zato sta    šla    po nasvet k zdravniku.
Toda    ogrela    sta se za politiko.
Na dan volitev sta    nadzorovala    volišče.
Pécuchet privlekel vse do trga, in    začela    sta se pogovarjati.
   Skočila    sta si v lase.
To žrtev si je v prid delavcev    naložila    občina.
Ko sta se Bouvard in Pécuchet    vrnila    domov, so jima udarili na ušesa ženski
Ko sta se    prikazala   , je rekla:
Ko se je zdanilo, sta ga orožnika    odpeljala    v Falaise.
pomočnik, zato sta se za to uslugico raje    obrnila    na Marescota.
navdušenje nad ljudstvom in z Bouvardom sta    začela    proučevati splošno volilno pravico.
Pozneje, na pomlad sta    srečala    gospoda de Favergesa in povedal jima
   Poiskala    sta njena načela pri Calvu, Martensu,
Bouvard in Pécuchet sta mu zato    čestitala    nekega dne, ko sta šla mimo njegovih
mu zato čestitala nekega dne, ko sta    šla    mimo njegovih vrat.
Konec tedna sta mu    vrnila    obisk.
Bouvard in Pécuchet sta obzirno    vstala   .
Ko sta se prijatelja    vračala    domov, sta se veselila svoje neodvisnosti.
se prijatelja vračala domov, sta se    veselila    svoje neodvisnosti.
so odhajali, sta Bouvard in Pécuchet    slišala   , da je gospod de Faverges rekel abbéju
Ko sta    hodila    po odpadlem listju, sta dihala, kot
sta hodila po odpadlem listju, sta    dihala   , kot da sta osvobojena.
Vse tisto, česar nista    mogla    povedati, je bruhnilo iz njiju v vzklikih:
poudarjena v obredu posvečenja, ko sta škofa    pokazala    na kralja ter vprašala plemiče in ostale,
ko sta škofa pokazala na kralja ter    vprašala    plemiče in ostale, ali ga sprejemajo
aksiom ju je tako presenetil, da sta    vzela    v roko Rousseaujevo Družbeno pogodbo.
Tako torej, sta si    rekla   , Bog leta 1793 je pontifeks demokracije!
   Priskrbela    sta si Morantov Pregled socializma,
In    lotila    sta se fourierizma.
   Naročila    sta si knjige, ki sta jih poznala le
Naročila sta si knjige, ki sta jih    poznala    le v povzetkih.
Ko je bil prepir pozabljen, sta    priznala   , da njunim študijam manjka še ena podlaga:
   Pozanimala    sta se za ponudbo in povpraševanje,
Niti    ganila    se nista pod odejo.
   Vprašala    sta služkinji, a nista ničesar slišali.
Toda ko sta se    sprehajala    po vrtu, sta sredi grede v bližini
vrtu, sta sredi grede v bližini ograje    zagledala    odtis podplata.
Kmalu sta    prišla    do napredka.
   Pozabila    sta ji reči, naj se usede.
Od presenečenja sta    onemela   .
Potem sta    odšla    v vas, da bi dala duška ogorčenju.
Potem sta odšla v vas, da bi    dala    duška ogorčenju.
Pri tržnici sta    srečala    Vaucorbeila.
Gospoda sta veliko    govorila   .
Ali bi se je    lotila   
Na dvorišču je Mélie    črpala    vodo.
Ničesar več nista    proučevala   , ker sta se bala razočaranja, prebivalci
Ničesar več nista proučevala, ker sta se    bala    razočaranja, prebivalci Chavignollesa
izogibali, iz dovoljenih časopisov nista    zvedela    čisto nič, pogreznila sta se v samoto,
časopisov nista zvedela čisto nič,    pogreznila    sta se v samoto, njuno brezdelje je
Včasih sta    odprla    kakšno knjigo, pa jo spet zaprla, češ
sta odprla kakšno knjigo, pa jo spet    zaprla   , češ čemu neki.
Kakšen drug dan ju je obšla misel, da bi    počistila    vrt, toda čez četrt ure ju je premagala
je premagala utrujenost; ali pa sta    šla    gledat, kako je s kmetijo, in se vsa
kako je s kmetijo, in se vsa potrta    vrnila    domov; ali pa sta se ukvarjala z gospodinjstvom,
potrta vrnila domov; ali pa sta se    ukvarjala    z gospodinjstvom, tako da se je Germaine
Germaine začela pritoževati; vsemu sta se    odpovedala   .
muzeja in kmalu nato izjavil, da sta    nakopičila    same neumnosti.
Tako sta torej    živela    v tistem težkem podeželskem dolgčasu,
   Zdehala    sta drug vpričo drugega, prelistavala
Zdehala sta drug vpričo drugega,    prelistavala    koledar, pogledovala na uro, čakala
vpričo drugega, prelistavala koledar,    pogledovala    na uro, čakala na jed.
prelistavala koledar, pogledovala na uro,    čakala    na jed.
Zaradi navad, ki sta jih prej    prenašala   , sta zdaj trpela.
ki sta jih prej prenašala, sta zdaj    trpela   .
   Pritoževala    sta se nad jedmi ali pa maslo ni bilo
Kadar sta bila sama, sta    razmišljala    o različnih stvareh.
   Začela    sta se pogovarjati; bila sta le za
pelerini je spominjal na okroglo blazino,    manjkala    sta mu podočnika in njegov obraz je
kopice, drugič, ko sta s Pécuchetom    priredila    večerjo, potem v muzeju, ko sta se
večerjo, potem v muzeju, ko sta se    šla    teater, in v zadnjem času je brez zamere
Zaradi tega sta ga    dajala    vročica in hrepenenje in preganjal
katerimi sta v enakomernih presledkih    pila    star pommard, ju je pripeljala do posladka,
pripeljala do posladka, potem pa sta dolgo    srkala    kavo.
Prijatelja sta    skrivala    strasti drug pred drugim.
   Dogovorila    sta se, da bosta pogodbo podpisala
Dogovorila sta se, da bosta pogodbo    podpisala    prihodnji četrtek.
   Jedla    sta molče, kajti vsakdo se je bal,
Bouvardu je prišlo na misel, da bi se    obrnila    na Barberouja.
   Poslala    sta mu podroben opis bolezni, da bi
Tako sta    premlevala    svoja razočaranja, sedeč pred ognjem
   Modrovala    sta o ženskah.
   Izrekla    sta vse prazne marnje, nastale zaradi
   Zapekla    ju je vest.
Z ženskami sva    opravila   , ne?
Razneženo sta se    objela   .
Možakarja sta se naga kot divjaka najprej    polivala    z vedri vode, potem pa oddrvela vsak
najprej polivala z vedri vode, potem pa    oddrvela    vsak v svojo sobo.
sta bila z novim načinom življenja in    hotela    sta si izboljšati zdravje s telovadbo.
V roke sta    vzela    Amorosov priročnik in prelistala slikovni
roke sta vzela Amorosov priročnik in    prelistala    slikovni dodatek.
Prav žalostna pa sta    postala    zaradi sijaja telovadnice, opisane
Kajti nikoli si ne bi    mogla    omisliti hodnika za naprave, hipodroma
biti oblazinjen, bil bi predrag in    odrekla    sta se mu; posekana lipa na vrtu jima
vrtu jima je služila za gred; ko sta    potrebovala    drog, sta znova zasadila navpične dele
ko sta potrebovala drog, sta znova    zasadila    navpične dele špalirjev.
Ročk za dviganje nista    imela   , zato jima je kolar izstružil štiri
Kljub temu sta se zagrizeno    ubadala    s temi ‘perzijskimi kiji’, in ker sta
temi ‘perzijskimi kiji’, in ker sta se    bala   , da bi razpokali, sta jih vsak večer
da bi razpokali, sta jih vsak večer    natrla    z voskom in zdrgnila s kosom rjuhe.
sta jih vsak večer natrla z voskom in    zdrgnila    s kosom rjuhe.
Potem sta    iskala    jarke.
Ko sta    našla    takšnega, ki jima je ustrezal, sta
ki jima je ustrezal, sta v sredino    zapičila    dolgo preklo, se odrinila z levo nogo,
v sredino zapičila dolgo preklo, se    odrinila    z levo nogo, pristala na drugi strani,
dolgo preklo, se odrinila z levo nogo,    pristala    na drugi strani, nato pa začela vse
nogo, pristala na drugi strani, nato pa    začela    vse znova.
Pokrajina je bila ravna in    videla    sta se od daleč; vaščani so se spraševali,
Prišla je jesen in    lotila    sta se sobne telovadbe; bila je dolgočasna.
Nista    imela    zviralnika ali kočijaškega sedeža,
Potem sta v pekarni    postavila    vzvodno tehtnico.
Skozi dva škripca, privita v strop, sta    napeljala    vrv, ki je imela na vsakem koncu prečko.
Brž ko sta    prijela    prečki, se je eden z nogami odrinil
Prej kot v petih minutah sta se    kopala    v znoju.
   Ravnala    sta se po navodilih v priročniku in
sta se po navodilih v priročniku in    skušala    sta postati oberočna in se celo začasno
Še več sta    naredila   :
Bouvard in Pécuchet sta med korakanjem    lajnala    himno št. 9:
Ko sta se    tolkla    po prsih:
Ko sta    tekla   :
Ko sta se tako    drla    in sopla, sta vznemirila vse pse.
Ko sta se tako drla in    sopla   , sta vznemirila vse pse.
Ko sta se tako drla in sopla, sta    vznemirila    vse pse.
Naučiti sta se    hotela   , kako se otroci prenašajo v vrečah,
kako se otroci prenašajo v vrečah, in    obrnila    sta se na šolskega učitelja, da bi
   Vrgla    sta se na pomoč ranjencem.
Po risbi v knjigi sta na vrv    privezala    palice, potem pa jo pritrdila pod lopo.
na vrv privezala palice, potem pa jo    pritrdila    pod lopo.
Kljub čudežnemu zibanju v bokih nista    mogla    doseči druge stopnje.
   Poskusila    sta ga naskočiti.
dejal, da je tega kriva napačna metoda:    zanemarila    sta vlogo členkov, torej se morata
bila primerna za človeka njunih let;    opustila    sta jo, nista se upala premikati, ker
njunih let; opustila sta jo, nista se    upala    premikati, ker sta se bala nesreče,
nista se upala premikati, ker sta se    bala    nesreče, cele dneve sta presedela v
sta se bala nesreče, cele dneve sta    presedela    v muzeju in sanjarila, da bi počela
cele dneve sta presedela v muzeju in    sanjarila   , da bi počela kaj drugega.
presedela v muzeju in sanjarila, da bi    počela    kaj drugega.
»To ne bo dobro,« sta    govorila   , »to ne bo dobro.«
Štirinajst dni sta vsak popoldan    sedela    nasproti, držala roke na mizi, potem
sta vsak popoldan sedela nasproti,    držala    roke na mizi, potem na klobuku, pod
dal poguma, samozavestno sta se spet    lotila    medicine in zdravila sta cerkovnika
samozavestno sta se spet lotila medicine in    zdravila    sta cerkovnika Chamberlaina, ki so
   Lotila    sta se tudi nahoda in ozeblin.
proučila bolezen, sta se s pogledom    vprašala   , kakšne prehode naj uporabita, ali
Potem sta se    vrnila    domov in zapisala zapažanja v dnevnik
Potem sta se vrnila domov in    zapisala    zapažanja v dnevnik zdravljenja.
nobenega uspeha pri drugih, in da bi    izzvala    mesečnost, sta nameravala narediti
drugih, in da bi izzvala mesečnost, sta    nameravala    narediti mesmerski čeber.
»Kaj bova    storila   , če dobijo napad erotičnega besa?«
   Zadovoljila    sta se s ksilofonom; nosila sta ga
Zadovoljila sta se s ksilofonom;    nosila    sta ga s seboj po hišah, kar je razveseljevalo
je bilo Migrainu zelo hudo, sta si    pomagala    z njim.
toni so ga spravljali v obup, toda    igrala    sta naprej, saj Deleuze ukazuje, da
   Razložila    sta mu svoj magnetni postopek.
Levinje nista    imela   , naključje jima je ponudilo drugo žival.
   Odhitela    sta tja.
Bouvard in Pécuchet sta si    zavihala    rokave, se postavila eden pred roge
Pécuchet sta si zavihala rokave, se    postavila    eden pred roge in drugi k zadnjici
notranjim trudom in divjimi kretnjami sta    širila    prste, da bi prenesla na žival potoke
divjimi kretnjami sta širila prste, da bi    prenesla    na žival potoke fluida, medtem ko so
   Odločila    sta se za ta način in pacientom sta
sta se za ta način in pacientom sta    pošiljala    magnetizirane žetone, magnetizirane
Potem sta v nadaljevanju študija    zamenjala    prehode s Puységurjevim sistemom, ki
   Pripravila    sta jo tako, da sta jo večkrat krepko
sta jo tako, da sta jo večkrat krepko    objela   .
Spodaj sta    postavila    klop.
Nanjo so posedli stalni gostje in    dosegla    sta tako čudovite rezultate, da sta
sta tako čudovite rezultate, da sta    sklenila    zabiti Vaucorbeila - in povabila sta
sta sklenila zabiti Vaucorbeila - in    povabila    sta ga na seanso skupaj z vaškimi dostojanstveniki.
oprostijo, ker da bosta gospodarja kmalu    prišla   .
Skratka, Bouvard in Pécuchet nista    uspela   .
ker sta se magnetizerja zmagoslavno    držala   , se je vrnil k vratom in jima rekel:
Bouvard in Pécuchet sta pod pergolo    kramljala    z učiteljem, ko je iz sadovnjaka planil
   Naročila    sta jih.
odlomke iz tekstov, ki sta jih sama    narekovala    in ki so na sodobni mnenjski ravni.
In    prepustila    sta se naslednjemu razmišljanju:
vračala in ju mučila, tako da sta se ji    vdala   , pri tem pa se delala, da se posmehujeta.
tako da sta se ji vdala, pri tem pa se    delala   , da se posmehujeta.
   Živela    sta ponoči in se postila, da bi dosegla
Živela sta ponoči in se    postila   , da bi dosegla čimvečji zanos.
Živela sta ponoči in se postila, da bi    dosegla    čimvečji zanos.
Iz Germaine sta    hotela    narediti še bolj občutljivega medija,
bolj občutljivega medija, zato sta ji    zmanjšala    obroke.
Zbujala se je, kadar sta se    sprehajala    po hodniku.
in naposled si je mislila, da sta jo    urekla   .
V upanju, da bosta    imela    vizije, sta si natirala tilnik, si
upanju, da bosta imela vizije, sta si    natirala    tilnik, si naredila vrečice volčje
vizije, sta si natirala tilnik, si    naredila    vrečice volčje češnje, naposled pa
vrečice volčje češnje, naposled pa sta se    odločila    za čarobno skrinjico: škatlico, iz
Toda lahko sta    uporabljala    Dupotetov krog.
na tla črno ploščo, v katero naj bi    zaprla    živalske duhove, ki naj bi pomagali
   Podkupila    sta Chamberlaina, da jima je na skrivaj
S poštno kočijo sta iz Falaisa    dobila    dolg valj v ovojnici.
Nato sta se    lotila    dela, pri čemer je bil eden radoveden,
Vanjo sta celo    potisnila    svečo, tako da se je svetilo iz očesnih
   Imela    sta temno prsteno barvo.
Polagoma sta    začutila   , kot da se ju je dotaknil dih, kot
je popadla še hujša groza, nista se    upala    ne ganiti ne spregovoriti.
Tedaj sta za vrati    zaslišala    ječanje, podobno stokanju trpeče duše.
Naposled sta si    upala    pogledati.
   Živela    sta drugače kot drugi in to ni bilo
   Postala    sta sumljiva, še več, zbujala sta nejasen
Postala sta sumljiva, še več,    zbujala    sta nejasen strah.
   Najela    sta Marcela, ker ni bilo nikogar drugega.
   Rekla    sta si, da so bile zlate palice zakopane
Kljub temu sta    proučila    vprašanje in zvedela, da neki Pierre
Kljub temu sta proučila vprašanje in    zvedela   , da neki Pierre Garnier na znanstven
   Urezala    sta si vilasto palico iz leske in se
palico iz leske in se nekega jutra    odpravila    iskat zaklad.
»   Morala    ga bova vrniti,« je rekel Bouvard.
   Vrnila    sta se; potem sta hodila sem ter tja
Vrnila sta se; potem sta    hodila    sem ter tja in iskala, kajti težko
se; potem sta hodila sem ter tja in    iskala   , kajti težko je bilo prepoznati sledove
Bouvard in Marcel sta ga    poklicala   .
Kakšne pol milje naprej sta na obzorju    opazila    piramidast predmet; stal je na kmečkem
apnenca sta čez sredino stiskalnice    potegnila    ris, zvezala puranu noge, ga položila
sredino stiskalnice potegnila ris,    zvezala    puranu noge, ga položila na trebuh,
potegnila ris, zvezala puranu noge, ga    položila    na trebuh, tako da je imel kljun na
   Hotela    sta priti do tega spoznanja in iskala
Hotela sta priti do tega spoznanja in    iskala    sta po Voltairu, Bossuetu, Fénelonu.
Spet sta se    vpisala    v javno knjižnico.
zato pa sta ju Jouffroy in Damiron    uvedla    v moderno filozofijo in sama sta imela
uvedla v moderno filozofijo in sama sta    imela    avtorje, ki so obravnavali modrost
med drugim sta v letih restavracije    urejala    revijo Le Globe.
je bil Aristotel, v drugem Platon in    razpravljala    sta.
svojimi aksiomi in posledicami ju je    navdala    z grozo.
   Prebrala    sta samo s svinčnikom označene odlomke
samo s svinčnikom označene odlomke in    razumela    tole:
Večkrat sta se    ustavila   , da bi bolje premislila.
Večkrat sta se ustavila, da bi bolje    premislila   .
Zdelo se jima je, da sta    postala    balon, ki ga v ledeno mrzli noči nosi
   Odnehala    sta.
   Zaželela    sta si kaj manj težavnega in kupila
Zaželela sta si kaj manj težavnega in    kupila    sta Filozofski učbenik, ki ga je za
znanstvena«, in Bouvard in Pécuchet sta se    odločila    zanjo.
štirinajst dni sta, navadno po kosilu,    iskala    v zavesti, kar po naključju, upajoč,
kar po naključju, upajoč, da bosta    odkrila    kaj velikega.
In    posvetila    sta se izvoru misli.
Tako sta    premlevala    ene in iste argumente, pri čemer je
Toda zaradi filozofije sta se bolj    cenila   .
S pomilovanjem sta se    spominjala    časov, ko sta se ukvarjala s poljedelstvom,
sta se spominjala časov, ko sta se    ukvarjala    s poljedelstvom, književnostjo, politiko.
Rade volje sta    prodala    vso ropotijo in prešla na drugo poglavje:
Rade volje sta prodala vso ropotijo in    prešla    na drugo poglavje: lastnosti duše.
se jima je tako priskutilo, da sta    preskočila    lastnost hotenja in stopila v logiko.
sta preskočila lastnost hotenja in    stopila    v logiko.
ne zajema vseh njegovih načinov, sta    skušala    uporabljati samo abstraktne besede,
samo abstraktne besede, in tako nista    govorila   :
V trebuhu me ščiplje.«, marveč sta    spravljala    iz sebe takšne stavke:
Potem ko sta    postala    mojstra logike, sta pregledala razne
ko sta postala mojstra logike, sta    pregledala    razne kriterije, najprej merilo zdrave
»   Padla    bova v grozljivo brezno skepse.«
Tiste dni sta    porabila    za to, da sta pregledovala kazala v
Tiste dni sta porabila za to, da sta    pregledovala    kazala v raznih knjigah.
In    priznala    sta si, da sta že sita filozofov.
Sicer sta    imela    čedalje večje denarne težave.
   Odpravila    sta se k Marescotu.
hipoteko na kmetijo ali pa tako, da bi    oddajala    hišo, za to dobivala dosmrtno rento,
pa tako, da bi oddajala hišo, za to    dobivala    dosmrtno rento, obenem pa obdržala
dobivala dosmrtno rento, obenem pa    obdržala    pravico do uživanja. -
Potem sta se    spomnila    na ubogi vrt.
Čez četrt ure sta se    ustavila   , eden je zaprl vinjek, drugi odložil
drugi odložil škarje, in tiho sta se    začela    sprehajati.
Tako sta vzporedno    korakala    in niti videla nista Marcela, ki je
Tako sta vzporedno korakala in niti    videla    nista Marcela, ki je počival na dvorišču
takšnem razglabljanju so misli kar vrele;    ustavljala    sta se, kajti bala sta se, da se ne
kar vrele; ustavljala sta se, kajti    bala    sta se, da se ne bi izgubile.
   Gledala    sta gorečo svečo in se spraševala,
Gledala sta gorečo svečo in se    spraševala   , ali je svetloba v predmetu ali našem
V žepu nekega telovnika sta    našla    cigareto raspail, nadrobila sta jo
telovnika sta našla cigareto raspail,    nadrobila    sta jo v vodo in kafra se je spremenila.
Včasih bi    potrebovala    kakšno knjigo.
Zagrizeno sta    razpravljala    o zadevi, še zlasti Pécuchet.
Modrovati sta    začenjala    s trdno podlago, a se je sesedla in
V zimskih večerih sta    kramljala    pri ognjišču v muzeju in strmela v
kramljala pri ognjišču v muzeju in    strmela    v žerjavico.
Že dolgo sta se ga    hotela    znebiti, toda iz malomarnosti sta to
znebiti, toda iz malomarnosti sta to    prelagala    iz dneva v dan.
Nekega večera, ko sta vneto    razpravljala    o monadi, je Bouvard s palcem na nogi
   Odprla    sta okno in ga počasi naslonila na
Odprla sta okno in ga počasi    naslonila    na rob.
Pomagati sta si    morala    s helebardo kot vzvodom in naposled
naposled se jima je posrečilo, da sta ga    spravila    v vodoraven položaj.
je počilo in naslednjega dne sta ga    našla    v dvanajstih kosih v nekdanji kompostni
   Razveselila    sta se, tedaj pa je dodal:
Oba je mikalo, da bi    popustila   .
Potem ko sta    dobila    denar (tisti za Ecalles naj bi prišel
naj bi prišel pozneje), sta nemudoma    poravnala    vse račune.
   Odpravila    sta se proti domu, ko ju je na ovinku
In kako bosta    živela   ?
Precej obupana sta bila, ko sta    sedla    za mizo.
   Sedela    sta na gričku.
je navdala z napuhom in rada bi se    postavila    s tem.
Ko sta nekega dopoldneva    šla    po tobak, sta pred Langloisovimi vrati
tobak, sta pred Langloisovimi vrati    zagledala    gručo ljudi.
Girbal in stotnik sta    ostala    na trgu; potem je prišel mirovni sodnik,
nadaljeval Bouvard, kajti drug drugega sta    spodbujala   , »skrbi za ptičke in za to, da rakom
Na koncu trga sta    šla    mimo stotnika, ki si je prižigal pipo
Pécuchet sta ob drugih priložnostih    govorila    grozne nesmisle.
   Dvomila    sta, da so moški pošteni, ženske krepostne,
ljudstvo pri zdravi pameti, skratka,    spodkopavala    sta temelje.
vrže v ječo, če bosta še naprej tako    govorila   .
In ker sta    zagovarjala    nemoralne teze, sta tudi sama obveljala
zagovarjala nemoralne teze, sta tudi sama    obveljala    za nemoralna.
razvila neprijetna sposobnost, da sta    zaznavala    neumnost in je nista mogla več trpeti.
sta zaznavala neumnost in je nista    mogla    več trpeti.
   Razmišljala    sta, kaj se govori v vasi in da so
Nikamor več nista    šla   , nihče ni prišel k njima.
Bouvard in Pécuchet se zaradi tega nista    vznemirila   .
zanju postajal vse manj važen, nanj sta    gledala    kot skozi oblak, ki se jima je spustil
potrtost, saj sta se vsak dan znova    razjezila   .
Za spodbudo sta    modrovala   , se silila z delom, vendar sta hitro
Za spodbudo sta modrovala, se    silila    z delom, vendar sta hitro zapadla v
se silila z delom, vendar sta hitro    zapadla    v še večjo lenobnost in globoko malodušje.
Po jedi sta se še kar s komolci    naslanjala    na mizo, turobno zrla predse in jadikovala.
komolci naslanjala na mizo, turobno    zrla    predse in jadikovala.
naslanjala na mizo, turobno zrla predse in    jadikovala   .
Sredi poletja sta    dobila    pismo s sporočilom, da se je Dumouchel
In    spomnila    sta se časov, ko sta bila srečna.
Kje so dnevi, ko sta    hodila    po kmetijah in povsod iskala starine!
ko sta hodila po kmetijah in povsod    iskala    starine!
Tako kot nekoč sta si    zaželela    sprehoda po poljih, odšla sta zelo
sta si zaželela sprehoda po poljih,    odšla    sta zelo daleč, izgubila sta se.
sprehoda po poljih, odšla sta zelo daleč,    izgubila    sta se.
Med kamni in robidjem sta    zagledala    razpadlega psa.
Domov grede sta se    pogovarjala    o tem.
   Skušala    sta si predstavljati smrt v obliki
   Premislila    sta o neizpolnjenih željah.
   Obdelala    sta vprašanje samomora.
   Razpravljala    sta o načinu smrti.
   Odločila    sta se za ta način.
   Spraševala    sta se, kakšen vtis bo to naredilo
V misli na smrt sta se    raznežila   , vendar nista opustila načrta, in ker
smrt sta se raznežila, vendar nista    opustila    načrta, in ker sta se toliko pogovarjala
opustila načrta, in ker sta se toliko    pogovarjala    o njem, sta se tudi navadila na to.
toliko pogovarjala o njem, sta se tudi    navadila    na to.
zvečer, med deseto in enajsto uro, sta    razmišljala    v muzeju.
stekleničko žganja, Pécuchet pa, da bi si    privoščila    malo čaja.
Vsak k sebi sta    vlekla    škatlo, pladenj je padel z mize in
   Kričala    sta drug čez drugega, eden je bil razdražen
»Saj... vendar nisva    naredila    oporoke.«
   Stopila    sta k lini, da bi zajela sapo.
Stopila sta k lini, da bi    zajela    sapo.
   Zagledala    sta lučke, najprej čisto pri tleh,
Zaradi mlačne toplote sta se    počutila    nenavadno prijetno in njune misli,
   Poslušala    sta evangelij in Credo, opazovala sta
Poslušala sta evangelij in Credo,    opazovala    sta duhovnikove gibe.
Bouvard in Pécuchet sta nehote    pritegnila    in zazdelo se jima je, da v njuni duši
Gospodarja sta mu jo    podelila   .
Sneg se je na mah stopil in    sprehajala    sta se po vrtu, vlekla vase mlačen
stopil in sprehajala sta se po vrtu,    vlekla    vase mlačen zrak, veselila sta se življenja.
se po vrtu, vlekla vase mlačen zrak,    veselila    sta se življenja.
odvisna, ju je prešinila misel, da bi    prebirala    versko literaturo.
   Videla    sta Jezusa, ko stoji na gori, dviga
zmedel zaradi čudežev, saj sta jih    poznala    od mladih let.
potreba, da bi bila preprosta, da bi kaj    ljubila   , da bi si duhovno odpočila.
   Lotila    sta se Sirahove knjige, Izaije, Jeremije.
O tem sta    brala    ob nedeljah, med večernicami, medtem
Nekega dne sta    odšla    k maši in potem sta se še vračala v
sta odšla k maši in potem sta se še    vračala    v cerkev.
To sta    imela    za razvedrilo na koncu tedna.
Grof in grofica de Faverges sta ju    pozdravila    od daleč in to ni bilo prezrto.
Obiskal ju je abbé Jeufroy in    vrnila    sta mu obisk.
   Začela    sta jih opravljati, eden z upanjem,
Prejšnja leta sta na sveti petek    jedla    tisto, s čimer jima je postregla Germaine.
Potem sta    razpravljala    o važnosti spovedi.
Pridobitve sta    razporedila    po vseh prostorih.
ker triinštirideset kilometrov ne bi    zmogla    in ker so poštne kočije neprikladne
kočije neprikladne za meditacijo, sta    najela    star kabriolet.
Po dvanajstih urah potovanja sta se    pripeljala    pred gostišče.
   Dobila    sta sobo z dvema posteljama; na predalnikih
predalnikih sta v majhnih ovalnih umivalnikih    stala    vrča z vodo.
sta gospod in gospa de Becqueville    zmogla    toliko moči, da sta v zakonu živela
zmogla toliko moči, da sta v zakonu    živela    krepostno.
Naslednjega dne sta ob šestih    stopila    v kapelo.
Potem sta si    ogledala    ex vote.
   Slišala    sta se šum njihovih molkov in ropot
Po končani maši sta    hodila    mimo trgovin, naslonjenih na zid na
   Gledala    sta podobe, kropilnike, žare z zlatim
sta hodila gor in dol, ne da bi kaj    kupila   .
za njima in kričala, da se bosta še    kesala   .
   Vrnila    sta se v gostišče in v kavarni naletela
Vrnila sta se v gostišče in v kavarni    naletela    na Goutmana.
In    objela    sta se.
Bouvard in Pécuchet sta    mislila   , da bo zadavil Goutmana.
Misel na obisk ju ni ravno preveč    razveselila   .
O tem sta kakšno uro    kramljala    v kočiji, medtem ko je konj tekel v
   Ponudila    sta naslednji pogoj: šest tisoč in
Njuna pogleda sta se    srečala   .
Na dvorišču sta    našla    zavoj, ki je ležal sredi trave.
Zdaj sta    hodila    na grad trikrat na teden, pozimi okoli
Ko sta prvič    stopila    v salon, je ravno nekoga zagovarjala.
prekrivali čelo in z gorečimi očmi sta    gledala    okoli kot prestrašeni zverinici.
Otroka sta    posmrkala    in rekla v odgovor:
Otroka sta posmrkala in    rekla    v odgovor:
Pécuchet in gospod Jeufroy sta    hodila    počasi in tesno skupaj.
   Morala    sta se ustaviti, obrnila sta se s hrbtom
Morala sta se ustaviti,    obrnila    sta se s hrbtom v nevihto, tako da
s hrbtom v nevihto, tako da sta si    gledala    v obraz, se tiščala s trebuhom in s
tako da sta si gledala v obraz, se    tiščala    s trebuhom in s štirimi rokami držala
tiščala s trebuhom in s štirimi rokami    držala    dežnik, ki je nihal sem ter tja.
takšnega kot svetemu Ignacu, ki sta ga    požrla    tigra?«
Do vasi nista več    spregovorila   .
Bila sta zmedena, kajti tega si nista    znala    razložiti.
Očitno ga je ljubila; lahko bi se    poročila   : bila je vdova, on pa ni slutil ljubezni,
Nič več nista    šla    k abbéju.
Bouvard in Pécuchet sta le boječe    ugovarjala   .
pred njima, kadar sta se mimogrede    ogledovala    v visokih zrcalih, medtem ko sta skozi
zrcalih, medtem ko sta skozi okna lahko    videla    drevorede, na katerih je iz zelenja
telovnik kakšnega služabnika, takrat sta    uživala   .
In zaradi razkošnega okolja sta    postala    prizanesljiva do besed, ki so se tam
Bouvard in Pécuchet sta    gledala    v strop; gospa de Noarisova, grofica
Na grad sta    prihajala    čimpozneje, da bi se izognila njegovim
sta prihajala čimpozneje, da bi se    izognila    njegovim predavanjem.
Nekega dne pa sta ga še    dobila   .
In še preden sta grof in grofica kaj    rekla   :
Bouvard in Pécuchet sta si z znamenji    dopovedala   , da bo treba zaviti na drugo pot, pri
na drugo pot, pri Croix‐Verte pa sta    rekla   :
   Čutila    sta, da ju ti plemenitaši prezirajo.
Vendar Maistrovih del nista    mogla    kar obdržati, zato sta se čez štirinajst
obdržati, zato sta se čez štirinajst dni    vrnila    na grad.
   Mislila    sta, da ju ne bodo sprejeli.
civilno poroko, grof in Hurel pa sta    planila    po njem.
Bouvard in Pécuchet pa sta    odšla    brez pozdrava.
   Prikimala    sta mu, kajti kljub spominom na hemoroide
če bi videla njegov obraz, ko sta se    zasukala    na petah, bi razumela, da je slutil,
obraz, ko sta se zasukala na petah, bi    razumela   , da je slutil, za kaj gre.
bila krotka in niti najmanj se nista    vznemirjala    zaradi tega, kam ju peljejo.
Bouvard in Pécuchet sta ju    opazovala   , ko sta korakala pred njimi.
in Pécuchet sta ju opazovala, ko sta    korakala    pred njimi.
   Prenočila    naj bi v gostišču, naslednjega dne
Bouvard in Pécuchet sta    odpeljala    otroka s seboj.
Ko so prišli domov, sta    dobila    Marcela pod Materjo božjo na koncu
   Priskrbela    sta si več knjig o vzgoji in se kmalu
sta si več knjig o vzgoji in se kmalu    odločila    za sistem.
morata najprej pozabiti, kar sta se    naučila   .
Po njegovem bi    morala    nositi luknjaste čevlje, da bi se obvarovala
morala nositi luknjaste čevlje, da bi se    obvarovala    prehladov.
Nad glavo sta    imela    lino in pajki so se podili po mavčastih
Pogosto sta se    spominjala    koče, v kateri so se nenehno prepirali.
Veliko sta bila tepena in    izgubila    sta se.
Potem sta    videla    poljskega čuvaja, gospo de Noarisovo,
gospo de Noarisovo, Sorela, in ne da bi    vedela    zakaj, to hišo, v kateri sta bila srečna.
Učitelja sta    poučevala    ob isti uri, vsak v svoji sobi, vmesna
Temu sta    hotela    narediti konec, želela sta, da bi se
Temu sta hotela narediti konec,    želela    sta, da bi se otroka spodbujala s tekmovanjem,
konec, želela sta, da bi se otroka    spodbujala    s tekmovanjem, in tako ju je obšla
Učenca sta    prepisovala    vsak na svojem koncu mize, toda imela
prepisovala vsak na svojem koncu mize, toda    imela    sta slabo držo.
se spomin ne uri, lahko zakrni, in    vtepla    sta jima v glavo prve Lafontainove
Otroka sta    prikimavala    mravlji, ki si dela zalogo, volku,
Ko sta    postala    pogumnejša, sta razdejala vrt.
Ko sta postala pogumnejša, sta    razdejala    vrt.
S čim pa naj bi se    zabavala   ?
Niti enega si nista    mogla    izmisliti.
Tedaj sta se    domislila    zvijače.
Victor je zelo rad jedel, zato sta mu    povedala   , kako se kakšna jed imenuje; kmalu
Victorine je bila spogledljiva in    dejala    sta ji, da lahko pride do obleke, če
sta Bouvard in Pécuchet pravzaprav    izrabljala    hibe otrok, kar je bilo nevarno, toda
Česa naj bi ju    naučila   , potem ko sta znala brati in pisati?
Česa naj bi ju naučila, potem ko sta    znala    brati in pisati?
Bi bilo prav, če bi se otroka    učila    jezike?
   Poglobila    sta se vanjo, nato pa spoznanja preizkusila
Poglobila sta se vanjo, nato pa spoznanja    preizkusila    na sebi.
Pécuchetovih senčnih kosteh sta se    čutila    filozofija in navdušenje, povezana
da sta tako pri enem kot pri drugem    razpoznala    nagnjenost k prijateljstvu; odkritje
je tako očaralo, da sta se razneženo    objela   .
Nato sta    proučila    Marcela.
Kljub temu sta se    prestrašila   , ko sta ugotovila, da ima nad uhljem,
Kljub temu sta se prestrašila, ko sta    ugotovila   , da ima nad uhljem, v višini oči, organ
Bouvard in Pécuchet ne bi    zmogla    tolikšnih stroškov.
verjetno samo zato, ker sta se slabo    lotila    dela.
Poskus sta    razvila    na veliko bolj preprost način.
Na semanji dan sta se    smukala    med kmeti na trgu, vrečami ovsa, košarami
In kadar sta    naletela    na kakšnega fanta z očetom, sta prosila,
naletela na kakšnega fanta z očetom, sta    prosila   , ali mu smeta otipati glavo - seveda
se Bouvard in Pécuchet ravno dobro    lotila    svojih zvijač, se je nenadoma od nekod
   Nastanila    sta se pri brivcu Ganotu.
Sorodnikom sta celo    plačala    striženje brade ali las, samo da bi
striženje brade ali las, samo da bi    premagala    njihovo omahovanje.
odsevih zagledal frenologa, ki sta fantom    otipavala    buče.
Bouvard in Pécuchet potem nista več    dvomila    o sebi, poklicala sta svoja učenca
Pécuchet potem nista več dvomila o sebi,    poklicala    sta svoja učenca in se znova lotila
poklicala sta svoja učenca in se znova    lotila    analize njunih lobanj.
Prevzel ju je čudovit sen: če bosta dobro    izpeljala    vzgojo svojih gojencev, bosta ustanovila
izpeljala vzgojo svojih gojencev, bosta    ustanovila    zavod, katerega cilj bo povečevanje
In že sta se    pogovarjala    o zbiranju ljudi, ki bi jih stvar zanimala,
Zaradi zmagoslavja pri Ganotu sta    postala    slavna in ljudje so prihajali na preglede,
se pobereta za njimi, kar sta tudi    storila   , ne da bi kaj godrnjala, saj sta bila
kar sta tudi storila, ne da bi kaj    godrnjala   , saj sta bila že nekoliko sita kranioskopije.
Ko sta naslednjega dne    šla    mimo stotnikovega vrtička, sta videla,
šla mimo stotnikovega vrtička, sta    videla   , da se pogovarja z Girbalom, Coulonom,
sina, kajti zanimalo ga je, kaj bosta    povedala    o njem.
Komaj slišno sta    izmenjavala    zapažanja:
Bouvard in Pécuchet sta    šla    proti domu, ko sta kakšnih sto korakov
sta kakšnih sto korakov pred seboj    zagledala    Placqueventa.
Kar sta    slišala   , je samo v drugi obliki izražalo ideje
Toda s svojima gojencema bosta    dokazala   , da je svoboda močnejša od prisile.
muzeju pribil tablo za nazorne prikaze;    sklenila    sta pisati dnevnik, v katerega bi zapisovala
sklenila sta pisati dnevnik, v katerega bi    zapisovala    otrokova dejanja, in to bi dan pozneje
otrokova dejanja, in to bi dan pozneje    prebirala   .
de Nemours naj bi najprej očetovsko    zabičevala   , nato pa po vojaško ukazovala.
očetovsko zabičevala, nato pa po vojaško    ukazovala   .
Včasih se je zmotil in oba sta se    smejala   .
Victor in Victorine sta se grozno    izražala   : jectud je pomenilo ‘jaz tudi’, polpa
jectud je pomenilo ‘jaz tudi’, polpa sta    govorila    namesto ‘potem pa’, temtok pa je bila
govorjenje, sta naša prijatelja tako zelo    pazila   , kako govorita, da sta že sama sebi
kako govorita, da sta že sama sebi    presedala   .
Mogoče bi se to dalo pojasniti, če bi se    učila    zgodovino.
To bosta    naredila   .
   Vstala    sta ob zori in s kosom kruha v žepu
zori in s kosom kruha v žepu sta se    odpravila    na pot.
Veliko časa sta    izgubila    z iskanjem pravega kraja.
   Lotila    se ga bosta kakšen drug dan, si je
Victor in Victorine sta    dobila    razlago, potem pa sta jo morala ponoviti.
sta dobila razlago, potem pa sta jo    morala    ponoviti.
   Poskusila    sta z nekaj znanstvenimi sprehodi,
znanstvenimi sprehodi, da bi otroka    vpeljala    v naravoslovje.
natrgata tiste, na katere bosta najprej    naletela   .
   Našla    sta broč, ki nima čaše.
sprehodu, so zaslišali vreščanje pavov;    pogledala    sta čez zid in sprva sploh nista prepoznala
pogledala sta čez zid in sprva sploh nista    prepoznala    svoje kmetije.
lahko šli naprej, in nenadoma sta se    znašla    pred gospo Bordinovo, razoglavo in
zapihal veter in pridvignil rjuhe in    zagledala    sta pava, samca in samico.
se je spravil nadnju, češ da sta mu    izpridila    konja, ker mu iz nozdrvi teče kri.
Ravno privezati sem ga hotel, ko sta    prišla    ta dva!«
Naša prijatelja sta    skomignila    z rameni in odšla.
prijatelja sta skomignila z rameni in    odšla   .
Victor ju je vprašal, zakaj sta se    sporekla    z Gouyem.
To sta odlično    razumela   .
Otroka nista    razumela   .
Otrokoma sta    dala    v branje zgodbice, ki spodbujajo ljubezen
Bouvard in Pécuchet sta učencema zaman    ponavljala    izrek:
Victor in Victorine sta    poznala    delavce, ki jih ni nihče častil, in
delavce, ki jih ni nihče častil, in    spominjala    sta se gradu, kjer je bilo življenje
Vzgojitelja sta jima tako pretirano    slikala    muke, ki jih povzroča slaba vest, da
ki jih povzroča slaba vest, da sta    slutila   , da gre za potegavščino, potem pa jima
potegavščino, potem pa jima nista več    zaupala   .
Bouvard in Pécuchet sta ju    skušala    pridobiti za častne zadeve, predstavo
mnenju in občutek slave, tako da sta    poveličevala    slavne, predvsem pa koristne ljudi,
Otroka sta    dobila    črno mačko, da bi skrbela zanjo, kajti
Otroka sta dobila črno mačko, da bi    skrbela    zanjo, kajti tako naj bi postala bolj
bi skrbela zanjo, kajti tako naj bi    postala    bolj občutljiva.
Bouvard in Pécuchet sta jima    odštela    nekaj soldov, da bi dajala miloščino.
sta jima odštela nekaj soldov, da bi    dajala    miloščino.
je ta zahteva zdela krivična, kajti    menila    sta, da tisti denar pripada njima.
Na željo vzgojiteljev sta Bouvardu    govorila    ‘stric’, Pécuchetu pa ‘striček’, vendar
Pécuchetu pa ‘striček’, vendar sta ju    tikala    in večina pouka je minila v prepirih.
Bouvard in Pécuchet sta    odhitela    dol v kuhinjo.
Učenca sta    gledala    v ognjišče, Marcel pa je vil roke in
   Prepoznala    sta mačka; bil je ves shujšan, brez
Potem sta se Bouvard in Pécuchet dolgo    pogovarjala    o Victorju.
Znamenje nemoči bi bilo, če bi ga    vrnila    gospodu de Favergesu ali ga zaupala
vrnila gospodu de Favergesu ali ga    zaupala    drugim ljudem.
In z Bouvardom sta    proučila    načine, kako bi ju poboljšala.
Bouvardom sta proučila načine, kako bi ju    poboljšala   .
   Uporabila    sta nasproten sistem, medicinsko kazen,
nasproten sistem, medicinsko kazen,    dajala    sta mu zoprne naloge, a postal je še
   Izbrala    sta drugo.
   Obravnavala    sta ga kot bolnika in ob najmanjšem
ob najmanjšem znamenju jeze sta ga    poslala    v posteljo.
   Trudila    sta se, da bi njuna obraza izražala
Trudila sta se, da bi njuna obraza    izražala    nekaj strašnega, vendar ni bilo nobenega
uprl, saj sta jo vendar že na začetku    črtala    s programa.
nekaj, brez česar ne gre, in tako sta    sklenila    poslati otroka k verouku.
Bouvard in Pécuchet sta se    pozanimala   , ali je res, in ni bilo.
Iz tega sta    sklepala   , da se morala razločuje od vere; kadar
nad njegovim oholim tonom, vendar sta    obljubila    vse, kar je hotel, vdala sta se.
vendar sta obljubila vse, kar je hotel,    vdala    sta se.
   Mrščila    sta se, napenjala vratne mišice in
Mrščila sta se,    napenjala    vratne mišice in kar na slepo srečo
vratne mišice in kar na slepo srečo    pripeljala    zadevo do konca strani.
   Ustavila    ju je pomisel, da se epistolarnega
Potem sta se    domislila   , da bi bilo dobro, če bi mu stlačila
domislila, da bi bilo dobro, če bi mu    stlačila    v glavo nekaj književnosti.
Bila sta v zadregi, kako in kaj, in    pogledala    sta v delo gospe Campanove.
V Michaudovi Biografiji nista    našla    njenega imena.
»Otroka bosta    mislila   , da ju čakajo zlati gradovi,« je rekel
Bouvard in Pécuchet sta župnika    razglasila    za bedaka.
   Povedala    sta ji, kar ji je šlo, in ko je odhajala,
   Odločila    sta se, da ga bosta utrudila s telesnimi
Odločila sta se, da ga bosta    utrudila    s telesnimi napori, in začeli so teči
Čeprav sta se    menjavala   , mu nista bila kos, zvečer pa nista
mu nista bila kos, zvečer pa nista    imela    niti toliko moči, da bi držala časopis
nista imela niti toliko moči, da bi    držala    časopis v rokah.
Medtem ko sta    čakala    na Victorja, sta kramljala z mimoidočimi
Medtem ko sta čakala na Victorja, sta    kramljala    z mimoidočimi in iz pedagoške potrebe
mimoidočimi in iz pedagoške potrebe sta jih    skušala    seznanjati s higieno, z obžalovanjem
seznanjati s higieno, z obžalovanjem sta    govorila   , koliko vode gre v nič in kako se razsipa
Tako daleč sta    šla   , da sta obiskovala dojilje in rejnice
Tako daleč sta šla, da sta    obiskovala    dojilje in rejnice in se razburjala
obiskovala dojilje in rejnice in se    razburjala    nad tistim, kar so dajale dojenčkom
Kadar sta Bouvard in Pécuchet    zagledala    na hišna vrata pribito sovo, sta stopila
zagledala na hišna vrata pribito sovo, sta    stopila    na kmetijo in govorila:
pribito sovo, sta stopila na kmetijo in    govorila   :
kot zdravnika, potem takrat, ko sta    iskala    staro pohištvo, in nato tedaj, ko sta
staro pohištvo, in nato tedaj, ko sta    zbirala    kamne.
Ko sta nekega večera    korakala    skozi Favergesov gozd, sta prišla pred
korakala skozi Favergesov gozd, sta    prišla    pred čuvajevo hišo.
In    postavila    sta se v bran divjega lova: predvsem
Naša prijatelja sta    odšla    in bila sta zadovoljna, da sta se zavzela
odšla in bila sta zadovoljna, da sta se    zavzela    za napredek, omiko.
   Žalila    sta lovskega čuvaja in zato bi bila
zadeva, glede na prekrške, ki sta jih    zagrešila   , ne pride pred javnega tožilca.
kar v glavi zavrtelo, potem pa sta se    pomirila    in pripravila obrambo.
zavrtelo, potem pa sta se pomirila in    pripravila    obrambo.
sta Bouvard in Pécuchet uro prezgodaj    prišla    na županstvo.
   Postopala    sta okoli in zaneslo ju je celo na
Ko sta se    vrnila    v veliko dvorano, so se jima vladarji
Tam sta    našla    Sorela in poljskega čuvaja, prvi je
   Začela    sta protestirati.
Placquevent ju je potiskal nazaj in    odšla    sta.
Ogorčenju sta    hotela    dati duška in zvečer sta šla k Beljambu.
sta hotela dati duška in zvečer sta    šla    k Beljambu.
in Pécucheta, ko sta z registrature    dobila    opozorila, da morata plačati globo.
splošno enakost in nemoralnost, sta    razvila    naslednje tri zamisli: ime je treba
O tem sta    napisala    članek za časopis v Bayeuxu, zabeležko
Parlament je bil nem in dolgo sta    čakala    na ovojnico iz palače.
   Požvižgala    sta se na podprefekta, prefekta, svetovalce
Skratka,    postala    sta nadležna in boljši gostje so namignili
Tedaj sta se Bouvard in Pécuchet    hotela    izkazati z nečim, kar bi njune sodržavljane
občudovanju, in ničesar manj se nista    domislila    kot olepševalnih načrtov za Chavignolles.
In ko sta si    priskrbela    tesarsko verigo, grafometer, vodno
   Hodila    sta po posestvih in ljudje so presenečeno
slamnjači za ostanki skrinje sta skupaj    spala    Romiche in Victorine.
Dolgo sta tako    vzdihovala    drug pred drugim:
Zvišeno in molče sta ga    plačala   .
Toda očitno sta se    zamerila    božji previdnosti.
videti, kot da sta še Bouvard in Pécuchet    imela    prste vmes.
Potem sta    poklicala    Victorja in mu ukazala, naj odpre predal.
Potem sta poklicala Victorja in mu    ukazala   , naj odpre predal.
Saj sta ga vendar    imela    v rokah, Marcel pa ni znal lagati!
S soprogom bi rada    zvedela   , v kateri kopališki kraj, Courseulles,
Zaradi tega nadlegovanja sta se    razjezila    na Dumouchela, potem pa sta se od utrujenosti
Dumouchela, potem pa sta se od utrujenosti    pogreznila    v popoln obup.
   Spomnila    sta se, s čim vse sta se trudila, kako
Spomnila sta se, s čim vse sta se    trudila   , kako sta poučevala, kako previdna
s čim vse sta se trudila, kako sta    poučevala   , kako previdna sta bila, kaj vse sta
kako previdna sta bila, kaj vse sta    prestala   .
»Če samo pomisliva na to,« sta    govorila   , »da sva svoje čase mislila narediti
to,« sta govorila, »da sva svoje čase    mislila    narediti iz nje pomožno učiteljico,
»Mogoče sta    pogrešala    družino, skrbno mater?«
»Bog nama je priča, da se ne bova več    vmešavala   !« -
Stric in striček sta nato    odločila   , da bosta otroka poslej jedla v kuhinji.
nato odločila, da bosta otroka poslej    jedla    v kuhinji.
Toda kmalu sta se    začela    dolgočasiti, kajti njun duh je bil
In    domislila    sta se, da bi prirejala tečaje zanje.
In domislila sta se, da bi    prirejala    tečaje zanje.
Najprej bi    priredila    predavanje, na katerem bi razložila
priredila predavanje, na katerem bi    razložila    svoje misli.
Šele zadnji večer sta se    spomnila    na obleko.
In bila sta zelo razburjena, ko sta    šla    skozi vas.
Najprej sva se seveda    pogovorila    z Bato, mojo drago prijateljico.
Skupaj sva    preživela    najlepša leta, pričarala Janovo rojstvo
Skupaj sva preživela najlepša leta,    pričarala    Janovo rojstvo in mislim, da sva oba
Janovo rojstvo in mislim, da sva oba    čutila   , da si pripadamo, čeprav sva po petih
pripadamo, čeprav sva po petih letih skupaj    zašla    v težave, ki jih nisva znala reševati.
skupaj zašla v težave, ki jih nisva    znala    reševati.
S sinkom Janom sva    šla    pa pod borovce na oni strani zaliva
S Pavletom sva zadnjo noč dolgo    sedela    na balkonu in poslušala dež.
zadnjo noč dolgo sedela na balkonu in    poslušala    dež.
hiše, Ivo in Majda sta kot vedno vse    povedala    s pesmijo, Miha se je spraševal, kaj
   Zvozila    sva.
Mlada fanta sta nekaj časa    vozila    ob strani in naju opazovala.
nekaj časa vozila ob strani in naju    opazovala   .
Ampak, potem sta    odhitela    po bolj pametnih opravkih.
Potem, ko sva se    ljubila    tam sredi cvetja in zelenja dehtečega
Telo in duša sta se    sproščala   .
kolesu, pa sta se mi revščina in nered    uprla   .
bi ga njegova lastna aristokracija    odstranila   .
Zemlja je    migotala    v vročini.
popolnoma natlačenemu avtomobilu sta takoj    privolila   , da me vzamejo s seboj do prve bolnice.
Možakarja sta    zrasla    iz zemlje, kot bi padla z neba.
Možakarja sta zrasla iz zemlje, kot bi    padla    z neba.
Ja, kot bi    padla    z neba že prejšnje stoletje.
Čeprav v abrahamovih letih, sta se    gibala    kot mačka.
   Namenila    sta se na trg, peš, dan hoje na eno
eden; nekam sramežljivo sta se potem    spravila    proč.
   Rokovala    sva se, in poljubila, potem se je opravičil,
Rokovala sva se, in    poljubila   , potem se je opravičil, da se mu mudi
v poslopje, tako sta v negotovosti    minila    dan in noč.
percepciji, dva filozofska sistema sta    rodila    novo civilizacijo, ki je gradila kolosalne
poročili s Perzijkami in sta se oba naroda    pobratila    - mehak pristop.
* * * Neko jutro sta me    prebudila    glasno govorjenje in vpitje.
čepeli dve zanikrni bajti, kjer sta    poležavala    dva shujšana muslimana in vabila na
poležavala dva shujšana muslimana in    vabila    na čaj in piškote.
   Spremljala    sta ga dva, za katera najprej nisem
Videl sem, kako sta policaja ženske    nagnala    v koče, od koder so se kmalu vrnile
sta jih v njihovem vreščanju še bolj    vzpodbujala   .
Program sva si    zamislila    skupaj.
so cele vasi, borbo prsa ob prsa je    zamenjala    visoka tehnika, sledila je uporaba
in tovora, so me veselo vzpodbujajoč    prehitela   , ampak njihovega opogumljanja pravzaprav
Ženski in moški princip sta skupaj tako    rodila    nov napredek.
Po več umorih je ena skupina    napovedala    jihad - sveto vojno proti peščici angleških
   Pokadila    sva, se nekaj časa mokro gledala, nato
Pokadila sva, se nekaj časa mokro    gledala   , nato pa zdrsnila v otopelo bebavost.
se nekaj časa mokro gledala, nato pa    zdrsnila    v otopelo bebavost.
se je v glavnem vzpenjala ob reki,    preskočila    prelaz do drugega kanjona, vodila nekaj
je zaradi konkurenčnejše cene hitro    zamenjala    olje iz mareličnih jedrc.
Zadaj na vrtu sva potem    kuhala    in prekuhavala, prala in sušila, poparil
Zadaj na vrtu sva potem kuhala in    prekuhavala   , prala in sušila, poparil sem tudi
vrtu sva potem kuhala in prekuhavala,    prala    in sušila, poparil sem tudi bicikel,
potem kuhala in prekuhavala, prala in    sušila   , poparil sem tudi bicikel, orodje in
na pol pokrpana, na obrazu pa sta se    čutila    mir in zamaknjenost.
Z Asokom sva se    vsedla    nedaleč proč in zaprla oči.
Asokom sva se vsedla nedaleč proč in    zaprla    oči.
   Gonila    sta me tibetanska kultura in njih usoda.
pustili le dva svoja ambasadorja, ki sta    delovala    kot predstavnika in varnostnika.
   Govorila    sva o guruju Nanaku, ki je organiziral
Dva policaja sta    pregledala    potni list, potem sta me vprašala,
pregledala potni list, potem sta me    vprašala   , kaj počnem.
zvezdah prebrala, da sva se midva že    srečala   .
zdaj naprej se iščeta in ker bosta    sledila    srcu, se bosta našla, tako presenečena,
in ker bosta sledila srcu, se bosta    našla   , tako presenečena, da bosta izgubila
bosta našla, tako presenečena, da bosta    izgubila    glavi.
   Šla    sva mimo vseh tistih templjev pa kadečih
infrastrukturo, potem sva onkraj drekov    zagledala    slamnate strehe njegove vasi.
   Gledala    sva se.
svetle kože in finih brčic sva še vedno    stala    na bombayski ulici in se uporno gledala.
stala na bombayski ulici in se uporno    gledala   .
mi bosta tisti marec in tisti Bombay    ostala    v spominu kot eno najlepših daril z
razpolago samo tri tedne, sva se z ladjo    odpeljala    na klasično turo v Gojo.
   Sumila    sva nekega Nemca, ki se je očitno zanimal
zanimal za Tibetance in, kot sva se    spomnila   , tudi nekaj opletal okoli kolesa.
bolj napeta, sva prav tistega Nemca    srečala    na plaži nekaj vasi južneje.
Z Bato sva z avtobusi in vlaki    potovala    vse do skrajnega juga podceline in
bila debela in lena, da sta se komaj    premikala    in tako počasna v reakcijah, da sta
tako počasna v reakcijah, da sta lepo    dopolnjevala    harmonijo prostora.
Mislim, da nisva    spregovorila    več kot deset besed.
kuharja in vrtnarja, sva na kosilu    skritizirala    našo politiko.
kot že prej v Pakistanu, ko sta me    dohitela    na motorju, in kasneje v Indiji.
Seveda sva denar    pustila    doma.
Nekaj dni kasneje, ko sta se    poslovila   , so me tam na isti ulici, potem ko
sta mi po slu iz Surath Thanija takoj    poslala    sto dolarjev, naš ambasador je poklonil
Z učiteljem sva    skočila    čez ograjo in se povzpela po razmajanih
učiteljem sva skočila čez ograjo in se    povzpela    po razmajanih stopnicah sosednje hiše.
moj pasoš, nato sva na moj predlog    izmenjala    naslove, če bo slučajno kdaj obiskal
Potem sva    cukala    Mekong viski in bila čez pol ure pijana.
bodo izgnali, je rekla Anette, ko sva    šla    zjutraj mimo kapije s šopi pisem za
Po dekolonizaciji bivše Indokine sta    nastala    dva Vietnama, Laos in Nova Kampučija,
tekstila, zavezanega okrog glave, sta    postala    njihov razpoznavni znak.
   Gledala    sva se v oči, potem je zamahnil z roko
   Odtrgala    sta se precej daleč narazen, nato pa
sta se precej daleč narazen, nato pa    zdrvela    skupaj in ob dotiku umrla.
   Ostala    sva tam kot dva odvržena bananina olupka.
trdoživih poganov, ki se jih prej nista    dotaknila    niti hinduizem niti islam, čeprav so
Morda sta Batakom    ugajala    kadilo in prezbiterjansko petje.
Takrat sta se    prihulila    dva policaja.
realnosti, sta obrnjena drug proti drugemu,    začela    svoj večni dialog ...
pokrito streho, ki sta jo ob vhodu    stražila    dva orjaška, bogato okrašena lesena
Petelina sta se    zaganjala   , da mi je tonilo v morje, da je perje
Nekako sva se    razumela   , da je vse v redu, in se poslovila.
se razumela, da je vse v redu, in se    poslovila   .
njim pripadnik vaške straže, ki sta mi    obljubljala    prazno celico v zaporu, se mi ni dalo
   Gledala    sva se kot bi se prvič videla.
Gledala sva se kot bi se prvič    videla   .
   Srkala    sva čaj in čakala, da mine službeni
Srkala sva čaj in    čakala   , da mine službeni čas.
   Šla    sva s tistim tipičnim udobnim balijskim
Takoj sem vedel, da se bova    razumela   .
Ne, sta    menila   , zna biti Avstrijka.
Ko sem prvi večer, potem ko sva se    ljubila    tam pod evkaliptusi, da se je polna
je razdelil s sodnikom in potem sta    šla    na lepše, ker je bil ravno tedaj karneval
se je, ves svet in jaz v njem sva se    osvobodila   .
Jaz sem bil prav tak,    razlikovala    sva se predvsem v idealih.
Midva sva se    morala    skupaj nekaj naučiti.
   Našla    sva se.
da mi že po treh tednih, kar sva se    poznala   , govori, da bi rada otroka z menoj.
vendar mi je kasneje, ko sva se o tem    pogovarjala   , zatrdila, da se ji je dogajalo nekaj
kasneje, ko sva se o tem pogovarjala,    zatrdila   , da se ji je dogajalo nekaj podobnega.
Z Gail se nisva    poslovila    niti naslednje dni niti teden potem,
Ko sta z Janom    odletela    nazaj domov, mi je bilo najtežje v
   Končala    sva v zaporu, ker sva se objeta majala
Končala sva v zaporu, ker sva se objeta    majala    pred sliko Bleda v izložbi turistične
čudežu izginile za ves čas, ko sva spet    ostala    skupaj.
probleme in še tako dolgo jih bova    imela   , da si res lahko privoščiva malo luksuza.
Res sta isti teden    prišla    še dva okrogla para.
   Dihala    sva vse hitreje in vse globlje v istem
* * * Otroka sta lepo    rasla   .
Z ženo sta se    spoznala    med potovanjem po Srednji Ameriki in
Srednji Ameriki in prišla sem, ker sta    imela    Evrope oba dovolj.
   Kupila    sta to zemljo v gozdu in sedaj živita
poravnal svoje dolgove, denar, ki sta ga    posodila    Pavle in Gašper, da sem se lahko vrnil
   Naklatila    sva jih po kampu, lastnik je bil vesel,
to glede na dejstvo, da bosta otroka    ostala    pri njej, čisto naravno.
Spoštujva se, tako sva si podobna,    šla    sva skupaj skozi najlepše in sedaj
Veliko sva se    naučila    drug od drugega.
   Dala    sva si, opravljeno je ...
ženski del taborišča, mi je prestrašeno    šepetala    na uho moja draga.
Tu bova    sedla   , pred hišo.
Morda se nisva prav    razumela   , jaz namreč...
Res pa je, da sem mislil, da se bova    omejila    na filozofska dela.
Razpravi o metodi, ampak je zapisal, kot sva prej    prebrala   , da je stavek ”Jaz sem, jaz bivam“,
Pred tremi leti sva se    zaljubila   , tisto poletje sva hodila skupaj, bila
sva se zaljubila, tisto poletje sva    hodila    skupaj, bila je moja prva ljubezen!
   Ljubila    sva se in to je bila ena redkih noči,
   Zaljubila    sva se v isto žensko, in ko se je odločila
pa sem že ves čas vedel, da ne bova    ostala    skupaj, ker je bila zame premlada.
poleg Meditacij, da bi nocoj v njem    poiskala    kakšno dobro misel.
vplivati, čeprav je Kartezij - kot bova    videla    - prepričan, da se lahko slabih strasti
med njunim prijateljevanjem sta se    srečala    tudi osebno; spomladi leta 1645 pa
O čem pa se bova    pogovarjala    prihodnjič?
prej sem pomislil, da bi naslednjič    govorila    o Kierkegaardu, ker si ga že omenil.
oba, pesnik in filozof, da bi se sploh    podala    na pot poezije in spoznanja - saj brez
naključne... o tem sva se namreč nekoč davno    sporekla    z mojo nekdanjo ženo Barbaro: ona se
Poslušaj, Janez: kaj če bi se midva    vrnila    k najini tolažnici, filozofiji?
Zadnjič, ko sva    govorila    o Kierkegaardu, ste na koncu rekli,
pa jim v najinih pogovorih ne bova    ubežala   , čeprav za zdaj, ko govoriva o sebi,
fenomenološkem razumevanju časa bova    govorila    posebej, je pa seveda ravno časovnost
zbornik razprav o jazu in duši, ki sta ga    uredila    Hofstadter in Dennett?
Kaj pa gospa Marija, je tudi ona    študirala    v Ljubljani?
čevljev, kaki rokava, ki sta se pri strani    končala    s parom rožnatih rok, in kaki srajca,
O tem bova gotovo    govorila   ... zdaj pa sem hotel poudariti, da je
recimo pogovor z Marijo, ko bi ga midva    posredovala    kaki drugi osebi, recimo Dragi, pri
premišljevati iz sebe, kakor sva    poskusila    v najinih dosedanjih pogovorih, naletiva
No, kje sva že    ostala   ?
   Začela    bova s časom, pozneje prideva do prostora...
O naravi zdaja bova še    govorila   , zdaj le ugotavljava, da za Aristotela
Medtem ko sta mojster in učenec    stala    na poti ob samotnem brinu in lupila
stala na poti ob samotnem brinu in    lupila    časovne plasti kraške pokrajine, je
tega, kar sva v preteklih treh letih    doživela    z Drago.
iz taksija, da ji pomagam, je veselo    rekla   , da sem norec: le zakaj ji nisem telefoniral,
na cesti nabirale jutranje kolone,    sedela    sva zadaj in prijel sem jo za roko,
   Oddala    sva prtljago in šla na sprehod v gozd,
Oddala sva prtljago in    šla    na sprehod v gozd, tja čez cesto v
   Utirala    sva si pot med zelenjem, Draga je bila
Preden sva se    vrnila    iz gozda, sem jo uspel bežno poljubiti,
Ves preostali čas sva    sedela    tam v restavraciji in se božala z očmi.
Potem sva    molčala   , le kaj bi še govorila?
Potem sva molčala, le kaj bi še    govorila   ?
   Poslovila    sva se na hitro, tako kot vedno, kakor
kakor da se bova naslednje jutro spet    videla   ... in že je izginila za vrati.
teraso, sonce je prodiralo skozi meglice,    domenila    sva se, da si bova pomahala.
meglice, domenila sva se, da si bova    pomahala   .
Sopotnika v času in prostoru sta medtem    prišla    do vasi Utovlje ( vzhodne dolžine in
Pa sta starša Drago sploh    poznala   ?
ali oddaljenosti dveh krajev ne bi    mogla    odmisliti; na planinskem razpotju na
Ampak ali nisva    rekla   , da gre pri gibanju vselej za gibanje
saj se vsak človek - kot sva se prej    strinjala    - vedno prej rodi kot umre, in sicer
razdeljen, ostaja zvezen, kajti - kot sva že    rekla    - Aristotel méni, da zdaj ni del
Sopotnika v času & prostoru sta medtem spet    vstopila    v gozd, na desni strani poti se pobočje
Takrat, ko sva se ob robovih dolgih senc    vzpenjala    proti štanjelskim vratom, je ravno
   Stopala    sva po uličici med starimi hišami in
sva po uličici med starimi hišami in    prišla    v Fabianijev vrt, kjer sva se poljubljala...
prišla v Fabianijev vrt, kjer sva se    poljubljala   ...
Toda pogovor o tem bova    nadaljevala    drugič... zdaj morava pohiteti, da naju
Greva, Janez: bova v gostilni    spila    malce terana...
Na današnjem sprehodu sva    govorila    več o času kot o prostoru.
Res je, sva pa    hodila    po prostorih, ki so zate novi - verjetno
Ne še, čeprav sem prej, ko sva    vstopila   , pomislil, da nisem prvič tu... verjetno
Z Drago sva    hodila    po mnogih krajih... tolikokrat se spomnim
sva bila z Drago v Benetkah, sva se    peljala    z vaporettom po Canal Grande, šla
peljala z vaporettom po Canal Grande,    šla    sva na glavni trg in v baziliko svetega
glavni trg in v baziliko svetega Marka,    videla    Doževo palačo in Most vzdihljajev,
Doževo palačo in Most vzdihljajev, potem sva    šla    v galerijo Accademia in se preko
galerijo Accademia in se preko Rialta    vrnila    peš do postaje.
bila že precej utrujena in tudi nisva    vedela   , kaj predstavljajo vsi tisti motivi.
potrebujeva višje, tretje dimenzije, da bi    ugotovila   , kako in koliko je ukrivljen najin
Lahko bi    šla    pogledat, toda počakati morava Marijo,
premišljeval sem: kaj pa očišče - sva nanj    pozabila   ?
O, ne - midva sva se lepo    pogovarjala   .
vozila nazaj po Vélikem kanalu, sva    gledala   , kako z rožnatih bokov niza palač,
Seveda, takrat ko sva se    spoznala   , je bila Cecilija še otrok... in Bruno
   šla    sva v Tamar, macesni na pobočjih so
Ko sva se v očetovem avtu    vračala    v Ljubljano, pa je rekla: ne, Janez,
ne: kaj pa bi bilo drugače, ko bi se    poročila   ?
Bruno, v mislih. ...danes sta si    prisegla   , da bosta vedno skupaj, in zdaj, ko
podobno kot sva zadnjič na sprehodu    razslojevala    kraško pokrajino.
Človeka, ki trpita in bosta ravno tako    umrla    na Golgoti kakor človek z imenom Jezus iz Nazareta?
Ali nesrečna razbojnika nista    imela    prav nikogar na svetu, ki bi prišel
Janez opazi, da sta se mu    približala    Bruno in Marija, šele tedaj, ko stojita
človeka (slika je tu zgoraj nad nami,    videla    jo bosta pozneje); drug tak primer
Kakor da bi    imela    Krist in Antikrist kaj skupnega - in
Dopoldne, ko sva    sedela    na trgu, sva govorila o renesančnem
Dopoldne, ko sva sedela na trgu, sva    govorila    o renesančnem pojmovanju idealnega
trezni razum ne dopušča, da bi sploh    opazila   , da se je pravkar odprlo nebo...
in tisočkrat vama hvala, da sta me    pripeljala    sem!
Ob angleškem čaju bova    začela    pogovor z Isaacom Newtonom, ki ni bil
Najprej bova    premislila    nekatere trditve iz prve Newtonove
vprašanju absolutnega časa se bova še    vrnila   , zdaj poglejva, kaj Newton pravi o
Kako da sva se tako zlahka    znebila    vrvi, na kateri je bilo obešeno vedro?
relativnem prostoru, na čas pa sva skoraj    pozabila   ...
relativnem času - nanjo sva skoraj    pozabila   .
čas v novoveški mehaniki precej bolj    zbližala    kot v klasični grški filozofiji.
večerni vrt; medtem sta se nekajkrat    ustavila    in se srečala z očmi sredi pogovora
medtem sta se nekajkrat ustavila in se    srečala    z očmi sredi pogovora o gibanju zvezd
vesolju, ki naj bi ga ex hypothesi    naseljevala    samo dvojčka Kastor & Poluks...
prostora sta si v začetku 18. stoletja    dopisovala    tudi Leibniz in Samuel Clarke; slednji
korespondenco zato, da bi se nocoj    pogovarjala    o njej?
ki sva jo v empiristični varianti že    omenjala    v zvezi z Ernstom Machom.
Kajti če bi obstajali, bi Bog in Narava    delovala    brez razloga, če bi ravnala z enim
Narava delovala brez razloga, če bi    ravnala    z enim drugače kot z drugim; potemtakem
Ker pa sva že    omenila    ”predstvarjenjski“ čas in ”zunanji“
časa pogovarjava stoje, kakor da bi se    srečala    kje na ulici in da sem ti mimogrede
O, kako sva takrat    plesala   !
področju teologije - in vendar sta    verjela    v istega, krščanskega Boga?
[...] torej ne pristajam na to, da bi    obstajala    prostor in čas tako kot zdaj, četudi
Dilema, v kateri sta se    srečala    in razhajala dva velika duhova novega
Dilema, v kateri sta se srečala in    razhajala    dva velika duhova novega veka, Newton
Prav - in zdaj se vprašaj, ali bi se    razlikovala    in po čem bi se razlikovala dva možna
ali bi se razlikovala in po čem bi se    razlikovala    dva možna svetca, če bi prvi vseboval
   Razlikovala    bi se po levosti oziroma desnosti edinega
pozabil sem na vrata, ves večer sva se    pogovarjala   .
Saj bi    vedela   , da nekdo prihaja, ko pa škripljejo
omogoča duši stik z večnostjo, bova    govorila    jutri, če me boš hotel poslušati...
Morda bi bilo res bolje, ko bi z Marijo    živela    skupaj, kot mož in žena, pomisli,
Mojster, ali bova danes    nadaljevala    pogovor o času in prostoru?
tistem prvem odlomku, ki sva ga včeraj    prebrala   , zapisal, da ”absolutni čas... imenujemo
berem tvojih misli, pač pa sva oba    brala    Kanta...
prostorom, kajti, kot sva maloprej    prebrala   , ”prostora ni mogoče zreti kot nekaj
Bova Hegla kar    spustila   ?
znanstveno‐filozofskemu spoznanju, ki sta ga    utemeljila    Platon in Aristotel.
O odsenčenjih bova    govorila    pozneje, v zvezi s Husserlovim pojmovanjem
Seveda - saj sva pred časom že    govorila    o tem, da evidenca pri Husserlu ni
Bova    ponovila   , poslušaj še enkrat...
   Namenila    sta se na popoldanski sprehod k razvalini
pri sebi nobene knjige, s seboj sta    vzela    le svoje misli in spomine.
Saj sva že    začela   , tu, sredi vasi, v soboto popoldne
današnjo pot po prostoru‐času tudi    končala   , še pred večerom, če Bog dá.
Če dovolite, mojster: ali nisva    rekla   , da se najini ladji medsebojno gibljeta
v ladji S' in jaz v ladji S bi    uskladila    razlagi tvojega poskusa z laserjem
No, kako bova torej    uskladila    najini razlagi tega istega poskusa?
preteklost, o čemer bova nekaj malega    povedala    pozneje.
Ja, gor k Svetemu Mihaelu sva se    namenila   .
   Govorila    sva o Einsteinovi relativnostni teoriji,
vesoljske ladje S, o kateri sva prej    govorila   , ni isti z zdajem nekega drugega
drugega, da bi bila narazen, da bi    potovala    vsak v svoji vesoljski ladji: če se
Ko sva se na tistem trgu v Benetkah    pogovarjala    o neevklidskih prostorih, ste omenili
Saj sva ga    klicala   , pa ga nikjer ni.
Ampak v prostoru bi lahko    šla    nazaj po isti poti, morda bi dohitela
lahko šla nazaj po isti poti, morda bi    dohitela    Anžela.
ruševine starih mlinov... enkrat jih bova    šla    pogledat, po dežju.
se bova na današnjem sprehodu bolj    posvetila    filozofskim razlagam relativnostne
Doslej sva    govorila    predvsem o fiziki - kdaj pa pride na
pričakoval, da bova relativnost prostora‐časa    povezala    s filozofskimi nauki, o katerih sva
s filozofskimi nauki, o katerih sva    govorila    prej.
transcendentalne v kantovskem pomenu - o čemer sva    govorila    že prejšnji teden - kajti pri Kantu
prostor in čas pri Einsteinu dokončno    izgubila    vsako realnost ”na sebi“ in postala
izgubila vsako realnost ”na sebi“ in    postala    ”transcendentalno idealna“.
geometriji apriorni status, o čemer sva že    govorila   ...
spominjaš, kaj sem ti povedal, ko sva    prišla    do velikega daljnovoda?
sprejemata, spet vsak na svoj način    razvila    ”brezčasno teorijo časa“, in sicer
celotnega prostora‐časa, o katerem sva že    govorila   , potem vedno bivajo vsi trije časi...
O čem pa sta se    pogovarjala    po poti, če smem vprašati?
Seveda, gotovo... in o čem sta se    pogovarjala    dol grede?
zdi, da sva na to vprašanje že večkrat    odgovorila   ?
Zato te prosim - če bova še nekaj časa    ostala    sopotnika - da v prihodnje vselej že
tako... prav, pa pojdiva v hišo, bova kaj    pojedla   . -
ponedeljek, z Drago sva zvečer malce    praznovala   , igral sem na kitaro, potem sva šla
praznovala, igral sem na kitaro, potem sva    šla    dol, v študenta, tja je prišlo še nekaj
Toda midva z Anželom ga nisva    brala   .
Če sta z Janezom    nameravala    imeti filozofski disput o Giordanu
Janez in jaz bova    imela    en izvod, vidva z Anželom pa drugega.
nekako tako... z Janezom sva o tem že    govorila    takrat, ko smo bili v Benetkah.
in Kopernik, teološke argumente še    uporabljala    kot enakovredne ali celo večvredne
prostaških in zagovednih predstav,    zakrivala    nasilje časa in menjavanje stvari,
Pravkar sta    povečerjala   , zdaj sta naročila še kavo.
Pravkar sta povečerjala, zdaj sta    naročila    še kavo.
Midva z Drago sva ga    gledala   ... in ko otroci astronomko vprašajo,
Bova prihodnjič    govorila    o Spinozi?
Res -    govorila    bova o Spinozovem pojmovanju Boga ali
osmošolci na zaključni izlet, zato bova    šla    na Nanos kar sama.
Janez. ...in se spotoma    pogovarjala    o Spinozi?
No, če pa ne, bova pogovor s Spinozo    nadaljevala    zvečer tu, v knjižnici...
mi je Marija nekega dne, ko sva se    pogovarjala    o Tintorettu, rekla, da je na tej sliki
lepo glasbo, morda bova ob njej bolje    razumela   ...
Morda bova samemu Plotinu    prisluhnila    kdaj pozneje - če ne prej, jeseni ali
Michel je sicer zapisal, kot sva prej    prebrala   , da pri Brunu ”med vesoljno dušo in
konfesionalnega krščanstva; še posebej bi se    strinjala    v zavrnitvi ”zahteve izključnosti“
filozofske vere, za kakršno sta se    zavzemala    tudi Giordano Bruno in Albert Einstein.
Pravkar sva    prebrala   , kaj pravi Spinoza:
Najino prispodobo bi lahko    razširila    tudi tako, da bi se brušene površine
prispodobo popolnega diamanta, bi lahko    rekla   , da se njegove posamezne fasete, tj.
rdeči, drugič modri, in da, kot sva    rekla   , lahko spreminjajo tudi obliko, tako
najini prispodobi, Janez, bi lahko    rekla   , da se posamezni žarki ali snopi žarkov,
žarke, tj. vse svoje ”moduse“, saj sva    rekla   , da izven popolnega diamanta, ki je
ustvaril stvari drugače, kot so sedaj, bi    morala    biti, kot sem sklepal že spočetka,
”transatributivno modusno identiteto“    ponazorila    v najini prispodobi popolnega diamanta?
zgolj paralelizem, ali, kot sva prej    rekla   , izomorfizem - medtem ko v najinem
”idejo duha“ kot idejo ideje lahko    vključila    v najino prispodobo?
historiografi domnevajo, da sta ga    zasnovala    Schelling in Hölderlin, čeprav ga je
doma pa bova, Janez, v njegovih delih    poiskala    najpomembnejše citate, da jih boš lahko
Tistega večera, ko sva    govorila    o Brunovi filozofski veri, si izrazil
Torej se bova    morala    še posebej potruditi.
in njenem odnosu do Boga, se ne bova    spuščala    v ontološke finese razmerja med bivajočim
poznati, to še razumem, toda zakaj se bi    smela    poznati?
ne vidita pava, sicer bi se gotovo    čudila   , od kod se je vzel rajski ptič. -
in Hegel sta, sicer vsak po svoje,    opredelila    ”tisto najvišje“ drugače od Schellinga,
Mojster, ali bova    zbudila    gospo?
potujoča s konstantno hitrostjo c, lahko    prepotovala    v času od prapoka do časa opazovanja,
sevanje ozadja“, ki sta ga leta 1965    odkrila    Penzias & Wilson in je dandanes pomemben
na singularnosti, ki so, kot sta    pokazala    Penrose & Hawking, nujne posledice
Friedmannovo dinamično metriko prostora‐časa    dopolnila    Howard Robertson in Arthur Walker,
ne tako daljni prihodnosti vendarle    poenotila    ”mikrokozmos“ (kvantni svet) in ”makrokozmos“
Kakorkoli že, Barrow & Tipler sta izdatno    pripomogla    k temu, da mnogi sodobni kozmologi
   Dogovorila    sta se ob desetih, mojster pa je prišel
Kolikokrat sva se z Barbaro    sprehajala    prav tu, mimo Križank!
spet nekaj drugega odločilo, da sva se    razšla    tudi midva.
Verjetno sta me že malce sita in bi rada    imela    kak vikend samo zase...
Saj bi ti    povedala   , če bi naju motili tvoji obiski... o
obiski... o dopustu pa se letos še nisva    pogovarjala   .
sem, da mu bova lahko midva skupaj    pomagala   ... ko je tako rahel in občutljiv...
Sicer pa sva mu malce vendarle    pomagala    in po svoje je tudi fant pomagal nama...
ko bi tudi midva zdaj, poleti, kam    odletela   ?
Lahko bi    šla    na počitnice, takoj ko bo konec moje
takrat... in res bi bilo lepo, če bi    šla    kdaj skupaj v renesančne kraje.
Fantazije in refleksije o jazu in duši,    zbrala    in uredila Douglas R. Hofstadter &
Fantazije in refleksije o jazu in duši, zbrala in    uredila    Douglas R. Hofstadter & Daniel C. Dennett,
Pivovarne Laško, sta takšen postopek in procedura    tekla   .
naslednje: "V letu 1998 sta nas v banki    obiskala    ministra Tone Rop in Igor Bavčar in
ministra Tone Rop in Igor Bavčar in nam    predlagala   , naj sprejmemo predlagano 30% znižanje
kako naj to pokompenziramo, sta nam    dejala    "Fantje, znajdite se".
Seji se bosta verjetno    pridružila    mag. Janez Kopač, minister za okolje
verjetno vračunali, da bosta prah in čas    pokrila    vse dileme in otopila odpor do rešitev,
bosta prah in čas pokrila vse dileme in    otopila    odpor do rešitev, do spornih rešitev
Po naši oceni sta ga ta interesa    vodila    v napačno presojo in napačen zakon.
Zakon, ki sta ga    predložila    oziroma podpisala dva poslanca, kolega,
Zakon, ki sta ga predložila oziroma    podpisala    dva poslanca, kolega, ima namen urejati
Zakon, ki sta ga    vložila    poslanca, ostaja vendarle na splošni
mestu Republike Slovenije, ki sta ga    vložila    kolega poslanca Anderlič in Potrč in
prostora, saj sta to predlagatelja sama    zapisala    v obrazložitvi k 4. členu.
ta zakon v takšni obliki, kot sta ga    predložila    predlagatelja oziroma ne vem, če je
glede na to, kar sta predlagatelja    pisala    in kakšni cilji so ju tu vodili, nista
kakšni cilji so ju tu vodili, nista    zapisala   , da je uprava Zavarovalnice Maribor
Mislim, da ni prav, da bi    podpisovala    dogovor državni sekretar, ki je na
Mislim, da bi to    morala    podpisati premier in županja.
desni pol italijanske politike sta se    prerekala    sredi Bruslja, eden na vrhu evropske
Berlusconiju očitajo, da sta se predvsem    klala    med seboj in si metala pod noge polena,
sta se predvsem klala med seboj in si    metala    pod noge polena, namesto da bi sedla
metala pod noge polena, namesto da bi    sedla    skupaj, staknila glavi in iskala rešitve.
polena, namesto da bi sedla skupaj,    staknila    glavi in iskala rešitve.
bi sedla skupaj, staknila glavi in    iskala    rešitve.
Oba sta se namreč    pripravljala    na letošnje evropske volitve.
Evropski uniji posebej neusmiljeno    lotila    dva evropska časnika, francoski Monde
si zaslužili tudi kaj boljšega, sta    komentirala    francoski in nemški časnik.
cougar (puma) , ki bosta v Slovenijo    priletela    letos in se tako pridružila pumama,
Slovenijo priletela letos in se tako    pridružila    pumama, ki sta tu že od lanskega leta.
Tako se bosta verjetno kmalu    združila    oba tankovska bataljona iz Pivke in
bistveno na slabšem, kot če bi zanje    skrbela    oba starša.
igralniških delavcev Slovenije, se nista    pridružila    dva druga sindikata, ki delujeta v
Tam sta    govorila    Peter in Pavel, končno odločitev pa
kot je razvidno iz Gal 1-2 in Apd 15,    odgovarjala    Jakobu in se podrejala njegovim zapovedim.
in Apd 15, odgovarjala Jakobu in se    podrejala    njegovim zapovedim.
Barnaba zaradi njihovih besed nista več    sprejemala    gostoljubja nejudov.
besed sta se Pavel in Barnaba hudo    sprla    s temi predstavniki jeruzalemske cerkve.
Ko sta o sporu    poročala    v Jeruzalemu, naj bi bili po Lukovih
Za njim sta se    uvrstila    radijski voditelj Bojan Rajk in veterinar
V tistem obdobju sta se    registrirala    tudi odreda v Bistrici (odred Dobri žerjavi)
Glavnem trgu v Novem mestu, kjer sta množico    zabavala    Franci Kek in skupina DeŽur.
bilo še več, če ne bi megla in dež    kalila    razpoloženja na samem začetku.
Šešelj in Slobodan Milošević v parlament    pripeljala    103 poslance, je lista Miloševićevih
Islamabadu. Indija in Pakistan sta    prekinila    vse prometne povezave po napadu na
zaradi pirotehničnih sredstev huje    poškodovala    moški in otrok, v eksploziji v tovarni,
Spodnjih Ivanjcih sta mladenič in njegova znanka    poskrbela    za razburljive trenutke prvega dne
tedna prostih dni, ki sva jih z možem    izkoristila    in se z avtodomom zapodila v »večno
možem izkoristila in se z avtodomom    zapodila    v »večno mesto«.
Milanom Klepom, ki verjetno ne bosta    igrala    niti drevi, prav tako pa še nima zamenjave
zmagovalca Roberta Cheruiyota, ki sta    zasedla    tretje in četrto mesto.
namreč na nasprotnih straneh mreže    stala    novopečena zaročenca domačin Lleyton
»Prav nič nisva    tvegala   .
tekmi, Damjan Fras in Robert Kranjec sta    izpadla    v silvestrskih kvalifikacijah, so nastopili
Alexandrom Herrom - sta sicer zanesljivo    dobila    dvoboja, vendar pa so jima že v izhodišču
se s skakalnico nista dovolj dobro    ujela   , da bi lahko šla v tekmo bolj samozavestno
nista dovolj dobro ujela, da bi lahko    šla    v tekmo bolj samozavestno in sproščeno.
v zgodovini, ki sta se minulo sredo    preskusila    v kvalifikacijah za tekmo svetovnega
28. decembra, sta namreč v Engelbergu    osvojila    prve točke v »drugi svetovni skakalni
na tekmi celinskega pokala, in s tem    izpolnila    osnovni pogoj, da ju je njuna smučarska
bosta z zelo umirjenimi ambicijami    štartala    Aleš Gorza in Bernard Vajdič, na nedeljskem
Jezeršek in Dejan Plevnik znova nista    posegla    med dobitnike točk.
Slovenska predstavnika sta znova    obtičala    v ozadju, a oba vsaj polovično zadovoljila
obtičala v ozadju, a oba vsaj polovično    zadovoljila    naš strokovni tabor.
dobil vtis, da sta v takem dvoboju    uživala    oba sobesednika.
med njima ni trajalo dolgo, saj sta    sklenila    zavezništvo, rdeče‐črno koalicijo,
opozicijskih strank Depos, ki sta jo    tvorila    Srbsko gibanje prenove in Demokratska stranka Srbije
izoblikovala ton, ampak dušica in duh me nista    zapustila   .
   Spoštovala    sta moje ubogo telesce in mu pomagala.
Spoštovala sta moje ubogo telesce in mu    pomagala   .
objela z mojo najdražjo osebo in oba sva    jokala   , hlipala in objeta preživela ta ganljivi
najdražjo osebo in oba sva jokala,    hlipala    in objeta preživela ta ganljivi in
in oba sva jokala, hlipala in objeta    preživela    ta ganljivi in srečni trenutek.
Ker sta referenduma o EU in Natu    potekala    hkrati, je fronta potekala med tistimi,
Od takrat sva    imela    z gospodom sicer malo napet odnos,
ustvaril nemški jezik, ki sta ga nato    dokončala    Goethe in Nietzsche«.
Luther in Müntzer sta medtem    postala    smrtna sovražnika.
sta denimo leta 1539 s Melanchthonom    odobrila    bigamijo protestantskega hessenskega
Potem ko sta ga zaman    poskusila    odvrniti od druge zveze, sta mu pisno
odvrniti od druge zveze, sta mu pisno    potrdila   : »Če pa se je vaša knežja milost dokončno
Pred kratkim sta v Sobotnih prilogah    izšla    dva prispevka dr. Tineta Hribarja,
obraza sta se mi konec starega leta    zasadila    v oči.
Vsak po svoje sta    ostala    brez trupa.