Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GLcp (2)


divje reke, umetni materiali so me    dušili   , kot bi imel v pljučih plastično vrečko.
Čutila so se    zbistrila   .