Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GLBsp (160)


Po Londonu so    bila    posejana samo še tri poslopja podobne
Takšna amaterska popravila so    bila    skoraj vsakodnevna nadloga.
nešteta okna na Ministrstvu resnice so    bila    zdaj, ko nanje ni več sijala svetloba,
zmogel zajeti njihovo atmosfero, in    bila    so dolga, prazna obdobja, o katerih
Preostala tri so    bila    le stvar rutine, čeprav bo drugo verjetno
In kolikor je to zadevalo ženske, so    bila    partijska prizadevanja zelo uspešna.
A resnično grozljiva so    bila    njena usta, ki so se malo odprla in
jih bilo moč zgrešiti; sploh pa so    bila    njihova imena v podpisu pod sliko.
prevlečena z ivjem, v resnici pa so    bila    le pokrita s prahom.
vsa bistveno pomembna dejstva pa so    bila    izven dosega njihovih misli.
»   Bila    so imena vseh cerkva, vse londonske
starec, »čeprav se ne spominjam, da bi    bila    tam kje polja.«
evrazijska letala (še pred nekaj leti so    bila    ta letala eastazijska) v boju za Airstrip Ena.
Pod drevesi na levi so    bila    tla prekrita z zvončnicami.
Kadarkoli njena usta niso    bila    zamašena s ščipalkami, je prepevala
Besedila teh pesmi so    bila    sestavljena brez kakršnekoli človeške
Winstonova merila v takih stvareh niso    bila    visoka.
nekakšno čistost, preprosto zato, ker so    bila    merila, po katerih se je ravnala, njena
tistega, kar je govoril, le nenadoma so    bila    imena drugačna.
obrazom poklicnega boksarja, v katerem so    bila    usta le reža, se je ustavil nasproti
Njegova debela marogasta lica so    bila    zdolaj tako polna, da si moral verjeti,
Zaradi suhosti so    bila    usta in oči videti nesorazmerno velika
Njegova usta so    bila    lepljiva in slabega okusa.
»Predvsem zato, ker so    bila    priznanja, ki so jih izpovedali, očitno
Lica so    bila    razorana in usta so bila videti zožena.
Lica so bila razorana in usta so    bila    videti zožena.
noge so se mu tako posušile, da so    bila    kolena širša od stegen.
Suha ramena so    bila    zgrbljena, tako da so delala nad prsmi
Njegova stegna so    bila    zdaj vsekakor širša od kolen.
Žična vratca so    bila    dve pedi od njegovega obraza.
Vendar niso    bila    poročila s fronte.
Če so    bila    gagana mnenja pravoverna, je pomenil
19. »To bi    bila    načela za izobraževanje in vzgojo.
»Kako bi le lahko    bila    večja!«
»Ko pa bi    bila    sredstva čast, zmaga in hrabrost, potem
temo kakor luč, kajti njihova dela so    bila    hudobna.
Mnenja o Jezusu so    bila    različna
tistega dne, prvega v tednu, ko so    bila    tam, kjer so se zadrževali učenci iz
V okolici tega kraja so    bila    zemljišča; njihov lastnik je bil prvak
Najprej zato, ker so jim    bila    zaupana božja razodetja.
oznanjal Kristusov evangelij, in so mi    bila    v Gospodu vrata odprta, za svojega
Pa vendar so    bila    že dokončana dela stvarjenja sveta.
Ker so    bila    njegova dela hudobna, bratova pa pravična.
imela vsako po šest perutnic in so    bila    vsenaokrog in znotraj polna oči.
dvanajst biserov: posamezna vrata so    bila    iz enega samega bisera.
Slovenskih železnic Marjan Rekar, niso    bila    uspešna.
delodajalski ponudbi s pogajanj, ki so    bila    28. aprila.
ovinkarjenj stopili tja, kjer so nam (   bila    ) vrata že sicer gostoljubno odprta
delodajalcev in železniških sindikatov, ki so    bila    na pisno pobudo centralnega stavkovnega
premierom dr. Janezom Drnovškom so    bila    danes številna neformalna srečanja
sredo, vlada ne zavrača, želi pa, da bi    bila    določila dogovora med Slovenskimi železnicami
Evropsko unijo; prej nasprotno, možna bi    bila    večja podpora Sloveniji za EU.
   Bila    so zaprta.
Okna so    bila    kakor žive oči.
   Bila    so ogromna, tako ogromna, da bi lahko
Hrepenenja so v njej naraščala počasi in so    bila    brez večjega poudarka in sile; prihajala
Toda ko je prišel pred vrata, so    bila    zaklenjena.
cesti so stale nove hiše, polja so    bila    očiščena vseh grmov in gozdovi niso
vas, se je kadilo iz hiš in kjer so    bila    vežna vrata odprta, je videl na ognjišču
kakih dvesto metrov, vežna vrata so    bila    odprta, videl je ogenj na ognjišču
vasi ni bilo enolično, zadnja leta so    bila    še posebno bogata na težkih in presenetljivih
in takrat so tudi odprli okna, ki so    bila    od prvega jesenskega deževja pa do
vozeh, dekleta so    bila    med njimi, in prepevali so, dokler
bilo še zmerom nekaj finega, čeprav so    bila    lica udrta in razorana; ustnice so
se je vlačil po svojih poteh, ki so    bila    nevarna.
globoko, nosnice so ji drgetale, lica so    bila    rdeča.
kruh pa sem drobil s koleni, ki so    bila    za ta posel dovolj ostra.
Okna so    bila    zagrnjena s starim modrim predpasnikom
To so    bila    sicer brezskrbna, a vendar grenka leta.
bodoči hlapec, bolan; že teden dni so    bila    v cerkovnikovi izbi vsa okna zadelana
vroče kakor sredi poletja, čeprav so    bila    okna odprta in maj še ni bil pri kraju.
Zidovi so bili očrneli, tudi okna so    bila    brez stekla, a vendar niso slepo gledala
Tudi v Barbari so    bila    vsa velika spoznanja, ki so dana vsakemu
vsakemu človeku, brez izjeme, toda    bila    so samo v njenih občutkih; ni jih mogla
rezale od ostalega sveta; pobočja so    bila    res bolj strma, vrhovi višji in neprehodni,
in pili iz steklenic, na drugem so    bila    teleta in prašiči, na tretjem spet
In za poba so to    bila    živa bitja, nekakšne fantastične plemenite
razgreta in vsa je žarela, in vsa okna so    bila    odprta in vsa vrata, pihalo je in vleklo
mrtva; sprednja in zadnja vrata so    bila    zapahnjena.
Vrata so    bila    seveda zaklenjena in so morali vdreti.
Vsa štiri okna so    bila    na stežaj odprta, pa vendar so mi v
Vrata v mamino sobo so    bila    široko odprta.
Najbolj mrtva so    bila    naša polja in naše njive.
Vrata so    bila    na stežaj odprta, da sem razločno videl
Okna so    bila    odprta, da je lila v sobo topla pomladanska
jo zribala iz kurnika, ker ji niso    bila    kos.«
rezale od ostalega sveta; pobočja so    bila    res bolj strma, vrhovi višji in neprehodni,
Gozdnata pobočja so    bila    temno zlata in po njih so kakor zadnje
obstal pred velikimi črnimi vrati, ki so    bila    okovana z debelim železjem.
stopil za svojim odmevom, če ne bi    bila    vrata zaprta.
A ker so    bila    zaprta, sem hitreje stopil navkreber
ter vse dobrote in vsa čuda, ki so    bila    tam razložena za pašo lačnih oči.
In tudi okna niso    bila    okna, temveč samo okenca.
obraz je bil ves razbrazdan, kakor bi    bila    lica in čelo trije oceani, na katerih
pozabljene dele samega sebe, in čeprav so    bila    leta prostodušnega ganotja že zdavnaj
Med njunima sobama so    bila    majhna vrata, prekrita s tapetnim papirjem.
   Bila    so na stežaj odprta.
Pred njima so    bila    polja, na desni skedenj, za njim cerkveni
poslopja, od kolnice do žganjarne, so    bila    potrebna popravila.
silila iz pločevinastih veder, ki so    bila    tik pred tem odstavljena na tla.
pa so pognala korenine tam, kjer so    bila    cepljena.
Poljska vrata so    bila    prekrita s plastjo mavca, na kateri
Od štirih naprej so    bila    ograjna vrata na stežaj odprta in posestnika
latinščini, grščini in francoščini so    bila    zanju mešanica vseh jezikov.
napihnjen trebuh, rdeč jezik, to so    bila    znamenja trebušnega vnetja.
V knjigi so    bila    tudi navodila za vedenje:
Krilna vrata so    bila    odprta.
V nekaterih so    bila    okostja v enaki legi kot zarodek v
Bonaparte umorjen - to so naključja, ki so    bila    odvisna od krčmarja z bolj ali manj
Hišna vrata so    bila    na stežaj odprta.
Pécuchet počel isto; vmesna vrata so    bila    zaprta in drla sta se vsak zase.
Toda zoprna so jima    bila    dela, ki so jim včasih ploskali, in
Obzorje je bilo vedno enako: nasproti so    bila    polja, na desni cerkev, na levi vrsta
se začeli odpirati in med oblaki so    bila    velika sinja prostranstva.
gibanju ustvarjala bitja, potem ta ne bi    bila    tako različna.
Potem so    bila    tam še bogata polja, pokošeno žito,
kar sem lahko videl zemeljskega, so    bila    rumena pokošena stebelca - od enega
Podzemna mesta so    bila    praktično nezavzetna.
Znano je tudi že, da so    bila    mesta povezana s podzemnimi tuneli,
   Bila    so jih sama režeča se usta.
kilometer na obe strani v puščavo, pa so    bila    tla še vedno premehka ali zametena
Nekatera pobočja so se svetila, kot bi    bila    posuta z diamanti.
Pod vladi zvestimi silami so    bila    večja mesta, pomembne transportne poti
Roghozi, Maroji, Buni so    bila    imena prvih oaz, skozi katere me je
Tla so    bila    peščena, taka kot zunaj, med kupi z
končno našel lepo pročelje katedrale, so    bila    železna vrata ograje že zaklenjena,
sem naletel tudi na pročelja, ki so    bila    podobna našim starim v Ljubljani.
jim energično svetile in vprašanja so    bila    neobičajna, kot da niso Indijci.
zato je gozd bolj suh; v avgustu so    bila    drevesa gola, podobna orjaškim zavozlanim
Sonce je peklo, tla so    bila    tako vroča, da okoli poldneva nismo
drevesa naokoli so začela vibrirati,    bila    so tako magično lepa, kot bi iz njih
Prebujanja so    bila    mešanica evforije, navdušenja in rahle
Tam so    bila    drevesa, ki krvavijo, kot bi zasekal
stara filozofska vprašanja, ki še niso    bila    rešena ali so morda sploh nerešljiva.
moja babica, v družinski lasti pa so    bila    že prej), sledijo tri knjige iz 18.
tla, prekrita z mahom in iglicami, so    bila    mokra, ponoči je deževalo in oblaki
”...nesmiselno je, da bi    bila    prvotna mesta stvari gibljiva.
v Göttingenu v letih 1905-10 in so    bila   , avtorsko pregledana in objavljena
zanimiva vprašanja, tudi takšna, ki so    bila    učinkovito rešena šele mnogo pozneje,
opazovalcev ni, ker zanje pač niso    bila    dobro ubrana, in se tako zdaj tam,
medsebojni vzročni zvezi (sicer ne bi    bila    različna vesolja): od možnega neprekrivanja
aktualizem, ki pravi zgolj to, da bi    bila    v drugih možnih (ne pa tudi dejanskih)
telesu v okviru razprave državnega zbora    bila    podana tovrstna stališča, ki se bodo
ureditev tistih odprtih vprašanj, ki so    bila    že izpostavljena tu v državnem zboru
Tudi ostala vprašanja, ki so tukaj    bila    takrat izpostavljena, kot je dilema
Če bi    bila    ta vprašanja razčiščena do te seje,
Veste, strokovna mnenja, ki so    bila    podana, niso mnenja, ki bi prišla zgolj
Slovenske demokratske stranke soglašamo, da bi    bila    določena razmerja med državo in glavnim
V Ljubljani (na fotografiji) so    bila    vsa uradna prizorišča silvestrovanja
V desetletnem obdobju so    bila    pričakovanja o gospodarskih razmerah
   Bila    pa so tudi veliko bolj črnogleda, saj
sistema za prodajo kinovstopnic, so    bila    neuspešna večmesečna poslovna pogajanja
Vrata Pekinga so    bila    namreč iz istega razloga Koizumiju
posojili stanovanjskega sklada (ki pa so    bila    zaradi presežnega povpraševanja običajno
tudi več ključnih delovnih mest, ki so    bila    včasih rezervirana za centrale, selijo
Vsa naravna bogastva so    bila    izkoriščana tako, da so zadovoljila
Konga do zahodne obale Tanzanije so    bila    področja, kjer so se kolonialne sile
bliža vstop v EU, do vstopa pa naj bi    bila    vsa lastninskopravna vprašanja rešena,
Priznala bi tudi, da so    bila    sredstva, dobljena na račun vojne škode,
samoupravnem sistemu, njihovi lastniki pa so    bila    podjetja z območij, kjer so poslovale.