Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GLBžp (593)


sočen glas bral seznam številk, ki so    bile    v nekakšni zvezi s proizvodnjo surovega
in glas se je malo znižal, vendar so    bile    besede še vedno razumljive.
Patrole seveda niso    bile    važne.
so se pojavljale brez ozadja in so    bile    večinoma nerazumljive.
Vedno so    bile    ženske tiste, in predvsem mlade ženske,
tiste, in predvsem mlade ženske, ki so    bile    najbolj pobožne privrženke Partije,
Toda take stvari so    bile    znane le po nejasnih govoricah.
vsevprek s tako velikimi črkami, da so    bile    čitljive skoraj čez vso sobo.
navadno delovale le na pol, kadar niso    bile    iz ekonomskih razlogov sploh izključene.
Tudi tam so    bile    z majhnimi, jasnimi črkami zapisane
   Bile    so to ene tistih sanj, ki so, medtem
in njihove oblike na zemljevidih so    bile    drugačne.
izjavi ni bilo nikdar dopuščeno, da bi    bile    vse tri sile istočasno razmeščene na
V stenah predelka so    bile    tri odprtine.
odvrtinčil k velikanskim pečem, ki so    bile    skrite nekje v globinah poslopja.
iz katerega je bilo razvidno, da so    bile    napovedi v vseh postavkah čisto napačne.
Tudi knjige so    bile    prepisane in znova napisane, spet in
izjeme natisnjene brez pripombe, da so    bile    predelane.
Statistike so    bile    v prvotni verziji ravno toliko izmišljene
Vedel si samo to, da so    bile    številke o proizvodnji obutve v vsakem
   Bile    so ogromne tiskarne s pomočniki urednikov,
   Bile    so vojske uradnikov, katerih delo je
seksu, in sentimentalne popevke, ki so    bile    v celoti skomponirane z mehanskimi
cevi, medtem ko je Winston delal, a    bile    so preproste zadeve in rešil se jih
je bila dolgočasna rutina, a vanj so    bile    vključene tudi tako težke in zamotane
zločine in so jih kasneje usmrtili, so    bile    posebne predstave, ki so jih uprizarjali
stvar zgodila preprosto zato, ker so    bile    čistke in izhlapitve nujni del vladnega
krpanec, včasih vezalke, trenutno so    bile    britvice.
»Dve uri so mu    bile    za petami, naravnost skozi gozd in
»Po vsej Oceaniji so    bile    danes zjutraj nezadržne spontane demonstracije,
Pokazalo se je, da so    bile    demonstracije v čast Velikemu bratu
sebi neki starodaven spomin, da so    bile    stvari nekoč drugačne?
četrteh je mrgolelo žensk, ki so se    bile    pripravljene prodati.
bilo tajno in neosrečujoče, in če so    bile    vanj zapletene ženske iz revnega in
Partijke so    bile    vse enake.
Vse so    bile    nezavzetne tako, kot je Partija predvidevala,
trgu s tako žalostnimi obrazi, kot bi    bile    obsojene potnice na potapljajoči se
   Bile    so slabo, ničvredno blago, toda kakršnokoli
Promiskuiteta ni bila kazniva; ločitve so    bile    dovoljene.
   Bile    pa so le preproste imitacije njegovih
Mogoč je bil samo en sklep: izpovedi so    bile    lažne.
Zelo verjetno so    bile    izpovedi napisane vedno znova in znova,
da ni nikdar jasno razumel, zakaj so    bile    te velikanske sleparije potrebne.
prednosti ponarejanja preteklosti so    bile    očitne, končni motivi pa skrivnostni.
raja (imenovali so jih »krčme«), so    bile    nabito polne gostov.
»So    bile    stvari boljše kot zdaj ali slabše?«
Partijske zgodovine so    bile    v nekem smislu lahko še vedno resnične,
smislu lahko še vedno resnične, lahko so    bile    celo popolnoma resnične.
tri brezbarvne kovinske krogle, ki so    bile    videti, kot da so bile nekdaj pozlačene.
krogle, ki so bile videti, kot da so    bile    nekdaj pozlačene.
vseh cerkva, vse londonske cerkve so    bile    v njej - vsaj vse glavne.«
bil mlečno bele barve, in ustnice so    bile    v njem videti bolj rdeče kot kdaj.
ovire, ki so nasprotovale sestanku, so    bile    ogromne.
jih je bilo treba kdaj poslati, so    bile    natisnjene dopisnice z dolgim seznamom
Verjetno so    bile    rjave, toda ljudje s temnimi lasmi
   Bile    so rjave, je opazil, dokaj svetel odtenek
Celo njene ustnice so    bile    bele.
Knjige so    bile    samo blago, ki ga je treba proizvajati,
odriva od sebe z vso močjo, celo ko so    bile    njene roke tesno ovite okoli njega.
Njene ustnice so    bile    močno našminkane, lica pordečena, nos
»V petdesetih letih so    bile    čisto običajne.«
»   Bile    so tako kisle, da te je skominalo,
Priprave za Teden sovraštva so    bile    v polnem razmahu in vsi štabi v Ministrstvih
   Bile    so nadaljnje besne demonstracije, Goldsteinove
   Bile    so razsežne, jasne sanje, v katerih
Sanje so    bile    v njegovi zavesti še vedno zelo žive,
zvesti zasebnim vdanostim, ki niso    bile    vprašljive.
Cigarete so    bile    zelo dobre, zelo debele in polne, z
Takoj, ko so    bile    demonstracije končane, je odšel naravnost
čas, in morda od konca neolitika, so    bile    na svetu tri vrste ljudi, Visoki, Srednji
preudarno uporabljeni za ta namen, bi    bile    lakota, čezmerno delo, umazanija, nepismenost
Časniki in zgodovinske knjige so    bile    seveda vedno pobarvane in pristranske,
čas, in morda od konca neolitika, so    bile    na svetu tri vrste ljudi, Visoki, Srednji
V prejšnjih dobah razlike niso    bile    samo neogibne, marveč zaželene.
V primerjavi z današnjo tiranijo so    bile    vse tiranije preteklosti površne in
bilo odvzeto; in ker te stvari niso    bile    več zasebna lastnina, je bilo jasno,
Ponavljajoče se krize v preteklih časih so    bile    popolnoma nepotrebne in zdaj ni dovoljeno,
niti se ni zamislila nad tem, da so    bile    dedne aristokracije vedno kratkotrajne,
liberalne in so delale koncesije, kjer bi    bile    morale rabiti silo, pa so jih spet
Kamnite plošče so    bile    mokre, kot bi bile ravnokar umite,
Kamnite plošče so bile mokre, kot bi    bile    ravnokar umite, in imel je občutek,
Črne obrvi so    bile    manj košate, gube so izginile, vse
so izginile, vse poteze na obrazu so    bile    videti spremenjene; celo nos je bil
videti nesorazmerno velika in oči so    bile    morda napolnjene z morilskim in nespravljivim
Celo potem, ko so    bile    njegove oči odprte, je le postopoma
Včasih so    bile    pesti, včasih pendreki, včasih jeklene
Nekatere grozotne stvari, ki so    bile    položene v prihodnost, je nekako preskočil
dokumentarni dokaz, ki priča, da so    bile    njihove izpovedi lažne.«
A tu in tam so    bile    velike zaplate praznine, kot bi mu
Toda od nedavnega so    bile    vezi zrahljane.
»Vse druge, celo tiste, ki so nam    bile    podobne, so bile strahopetne in hinavske.«
celo tiste, ki so nam bile podobne, so    bile    strahopetne in hinavske.«
lobanjo, zlomljen nos in ličnice, ki so    bile    videti razbite in nad njimi divje in
Tu pa tam so    bile    pod umazanijo rdeče brazgotine od ran
ni v tem nobene razlike, le sanje so    bile    bolj strnjene.
Veliko je sanjal ves ta čas in sanje so    bile    zmeraj srečne.
Nekatere med njimi so    bile    fotografije Julije in njega.
Potrebne so    bile    velike zmožnosti za sklepanje in improvizacijo.
Na licih so    bile    globoke brazde, ličnice so bile čutiti
so bile globoke brazde, ličnice so    bile    čutiti ostre, nos sploščen.
kjer so ga stražniki pretepali, so    bile    pod zemljo.
   Bile    so podgane.
»Tisto na drugi strani zidu so    bile    podgane.«
Novice z afriške fronte so    bile    izjemno vznemirljive.
   Bile    so nekaj, česar se je le na pol zavedal,
bila počena in majhne lesene kocke so    bile    tako slabo izrezljane, da so komaj
V njem so    bile    skoraj samo takšne besede, ki jih poznamo
Kolikor je to mogoče, so    bile    besede iz tega razreda Novoreka le
vse nepravilne oblike in izjeme pa so    bile    ukinjene.
Množine besed človek, otrok, dan so    bile    človeki, otroki, dani.
Edine besedne vrste, kjer so    bile    še dovoljene nepravilnosti, so bile
bile še dovoljene nepravilnosti, so    bile    zaimki, oziralni zaimki, pomožni glagoli
ravnale po starodavni rabi, le da so    bile    nekatere ukinjene kot nepotrebne, druge
veljala za slabo besedo; priložnostno so    bile    torej, zavoljo blagoglasja, vstavljene
slovar so sestavljale besede, ki so    bile    premišljeno skonstruirane v politične
politične implikacije, za nameček pa so    bile    namenjene vzpostaviti zaželene miselne
B besede so    bile    nekakšen verbalni stenogram, ki je
B besede so    bile    v vseh primerih sestavljenke.
Njene oblike so    bile   : samostalnik pravomislec, deležnik
iz katerih so bili sestavljeni, so    bile    lahko kakršnekoli besedne vrste, postavljene
težav pri zagotavljanju blagoglasja so    bile    nepravilne oblike v B slovarju bolj
izrazov Minimir, Miniljub, Minires so    bile    minimirni, miniljubni, vendar pa minireški,
zavoljo prikladnosti, vendar tako, da so    bile    očiščene vseh nezaželenih pomenov.
okrog pojmov svobode in enakosti, so    bile    zajete v enem samem izrazu zlomisel,
samem izrazu zlomisel, medtem ko so    bile    vse besede, ki so zbrane okoli pojmov
treba posamič naštevati, kajti vse so    bile    enako pregrešne in načelno kaznive
Spet druge besede so    bile    dvoumne in so imele hkrati pomen »dobrega,«
desetletjih dvajsetega stoletja so    bile    telegrafske besede in fraze ena od
kajti zlasti za politične namene so    bile    potrebne odsekane besede nespornih
celo pridobile moč s tem, da so si    bile    skoraj vse silno podobne.
Skoraj brez izjeme so    bile    te besede - pravmislec, minimir, rajakrma,
O idejah, ki so    bile    Angsocu sovražne, je bilo mogoče razmišljati
imele ustrezne sposobnosti, temveč bi    bile    nesposobne?«
»Spomni pa se tudi besed, ki so    bile    pred tem izrečene.
Z večino stvari, ki naj bi    bile    z zakoni urejene, bodo namreč sami
jih ne poznamo tako, kakor da bi nam    bile    znane?«
jih ne poznamo tako, kakor da bi nam    bile    znane?«
prejšnjih ugotovitvah in o stvareh, ki so    bile    že sicer prikazane.«
na svoj stari prostor, ali mu ne bi    bile    oči potem, ko bi prišel s sonca, zapolnjene
Kakor da prej ne bi    bile    preštete in Agamemnon ne bi vedel,
Vsaj zame kot poslušalca besede niso    bile    preostre.«
»No, ali sedaj priznavate, da niso    bile    samo pobožne želje, kar smo rekli o
besedah, ki se jih spominjam, naj bi    bile    štiri državne oblike, ki zaslužijo,
človeka, ki so mu storile krivico, so    bile    zapored kaznovane, in sicer so morale
sicer mnogo več, kakor je bilo duš;    bile    so zelo različne; življenja vseh živali
človeškega življenja; med njimi so    bile    življenske poti tiranov; nekatere so
vse njihovo življenje, druge pa so    bile    v resnici pretrgane in so se končale
končale v revščini, begu in prosjaštvu;    bile    so tu tudi življenske podobe slavnih
je bil pri izbiri previden, ker so    bile    same prebijale muke in videle druge
Ko so    bile    vse duše izbrale svoje življenje, so
množice, so se mu zasmilile, ker so    bile    izmučene in razkropljene kakor ovce
kupovat, je prišel ženin, in tiste, ki so    bile    pripravljene, so šle z njim na svatbo
videl, da spijo, kajti njihove oči so    bile    dremotne.
Med njimi so    bile    Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova
Trepetale so in    bile    vse iz sebe.
Oči vseh v shodnici so    bile    uprte vanj.
S seboj so nosile dišave, ki so jih    bile    pripravile.
Ko so    bile    zaradi tega zbegane, sta stopila k
   Bile    pa so:
Njune oči pa so    bile    zadržane, da ga nista spoznala.
Ko so    bile    zarana pri grobu in niso našle njegovega
V njej so    bile    vsakovrstne štirinožne živali in laznina
so njihovo ceno in ugotovili, da so    bile    vredne petdeset tisoč srebrnikov.
naročili, naj se vzdržijo živali, ki so    bile    darovane malikom, in krvi in mesa zadavljenih
Če pa so    bile    nekatere veje odlomljene in si bil
»Veje so    bile    odlomljene zato, da bi bil jaz vcepljen.«
Pravilno: odlomljene so    bile    zaradi nevere, ti pa stojiš zaradi
O jedeh, ki so    bile    darovane malikom, pa vemo to: noben
No, obljube so    bile    izrečene Abrahamu in njegovemu zarodu.
daritve in daritve za greh ti niso    bile    všeč.
daritev za greh nisi hotel in ti niso    bile    všeč,« ki jih vendar darujejo po postavi.
je bil vpeljan v stvari, ki še niso    bile    vidne.
svete žene, ki so zaupale v Boga in so    bile    podrejene svojim možem.
kakor bela volna, kakor sneg, oči so mu    bile    kakor ognjen plamen, noge je imel
veliko ljudi je umrlo od vodá, ker so    bile    ogrenele.
Kobilice so    bile    na pogled podobne konjem, pripravljenim
Glave konj so    bile    kakor glave levov, iz gobcev pa so
Njegova dolžina, širina in višina so    bile    enake.
Najbliže so mu    bile    značajsko zapletene nravi, v katerih
drugih proizvodih iz grozdja in vina so    bile    teme, s katerimi so se na današnjem
sodelovanje bank upnic, vendar banke niso    bile    pripravljene odobriti dodatnih posojil.
»nebeograjskim naslednicam«, pa naj bi    bile    takrat preklicane.
Teme pogovorov so    bile    predvsem bilateralno sodelovanje med
obrazci, ki so jih te države - ker so že    bile    države - nekoč soustvarjale.
Madžarsko in Irsko, atletinje pa so    bile    tretje, za Madžarsko in Romunijo.
pričakovanega razbremenjevanja plač, ki so    bile    zaradi uvedbe davka na plačilno listo
Beckfordom in Joeom Greenejem, za katere so    bile    lani bolj ali manj rezervirane daljave
Slike, ki so    bile    opremljene z letošnjim datumom, so
Severnoatlatski zvezi, vendar v Madridu ne bi    bile    povabljene v zavezništvo.
izhodiščne zahteve sindikatov niso    bile    utemeljene.
aprilom dvignile za 1,3 odstotka in    bile    za 8,9 odstotka višje od lanskih majskih.
Letošnje majske cene pa so    bile    v primerjavi z lanskimi decembrskimi
stavkovne zahteve železničarjev niso    bile    utemeljene, in posredno napovedal,
Hkrati so    bile    izpeljane manjše kadrovske spremembe,
Na treh vozilih so    bile    italijanske registrske tablice, eno
temu je vodja podružnice dodal, da so    bile    smučarske sezone v zadnjih desetih
razveseljivo pa je, da plaže, ki so    bile    ob tem času ponavadi že kar polne,
stečaju ne morejo biti osebe, ki so    bile    v zadnjih petih letih pri dolžniku
1991, ki imajo veljavo zakonov - so    bile    današnje predsedniške volitve na Hrvaškem
Poteze na obrazu so    bile    čedalje bolj ostre.
mi je odštel zadnjih šest lir, ki so    bile    pri hiši.
Samo oči, ah, oči so    bile    tako velike, da sem se bal pogledati
mačicah so visele težke kaplje, da so    bile    mladike globoko upognjene.
Plave oči so    bile    nekam čudno vodene in prazne, pod njimi
Roke so mu visele ob strani, kakor bi    bile    mrtve.
Stene so    bile    debele, kraj v podzemlju.
Materine oči so    bile    negibne.
Oči, oči pa so    bile    žive.
Strnjene so    bile    na kupu, kakor gruča preplašenih otrok.
roke držijo krčevito kramp, kakor bi    bile    nanj priraščene.
Nepretrgoma so    bile    roke ukovane in priklenjene za klop.
Roke pa so    bile    mrtve, prsti modrikasti, zapestje gnojno.
Obrvi so    bile    namršene.
Ko je odtrgal posodo od ust, so    bile    ustnice rdeče in na bradi se je lesketala
V hiši so    bile    široke
To niso    bile    ne ure, ne minute, niti sekunde, to
drobnarije, ki skoraj niso besede vredne, so    bile    v tistem obisku tihotapca Ludvika,
Ampak to so    bile    gluhe in zameglene stvari, o katerih
povztrepetavala večerna krajina: gore so    bile    navpik prevrnjene v jezero, po pobočjih
je najprej oddahnil, ker sanje niso    bile    resnica, potem pa se je prav iz istega
V njegov obraz so se    bile    zarisale poteze strahu in ponižnosti.
je bila temna in hladna, oknice so    bile    priprte, mize pregrnjene z
dvajsetico in tri kocke sladkorja, ki so mu    bile    še ostale po rajnkem Pipiju.
Tu je tekla široka bela cesta,    bile    so trgovine, gostilne in tri kasarne:
Pod kapom so rasle koprive, oknice so    bile    snete, šipe pobite, na pragu je rasel
štejemo pet vaških propalic, ki so    bile    najhujše.
podobe so    bile    prašne in zamazane; brisali so jih
se je spreobrnil in spoznal, da so    bile    vse njegove
ognjišče, sklednik in v skledniku so    bile    po velikosti razvrščene medeninaste
nič slabega in lahko verjameš, da so    bile    samo razmere krive, da nisem prišel
predraga in kar sem takoj uvidel, stene so    bile    že razpokane in bilo je vlažno ...«
v mestu, v lepih novih hišah, ki so    bile    enkrat silno majhne in prijazne, obdane
prijazne, obdane z vrtički, v katerih so    bile    klopi; drugič široke, razkošne palače,
Kljub vsemu so    bile    župnikove besede usodne tudi za Martina.
Noči so    bile    mlačne, listje je šumelo, včasih so
lica udrta in razorana; ustnice so    bile    tenke in plavkaste in vse je kazalo,
Medvedove babe sicer niso    bile    vzor čednostnih žensk.
Toda sčasoma je izprevidel, da so    bile    vse to samo pobožne želje, ki ne bodo
se je valil na fronti in vse oči so    bile    obrnjene tjakaj.
potegnil noge iz škornjev: cunje so    bile    gnile, prsti razjedeni od znoja.
   Bile    so besede širokoustnega pijanca.
Kje so    bile    tu njive?
In še deževalo je medtem; vreče so    bile    mokre, sladkor se je topil in moka
vse barake so    bile    tlakovane z debelim, okroglim obvodnim
so se zdaj premetavale po kotlu in    bile    trde ko kamen.
Prenašal je tramove in deske in, ko so    bile    barake razrušene, je začel takoj razkopavati
Mleka ni bilo pri hiši, cunje so    bile    umazane, otroci so smeti pometali za
Obrekarjeve bukve so    bile    najvišje in najdebelejše.
životku in ga vrtela v rokah, ki so    bile    potne; sonce je sijalo nanje in na
pogledal s svojimi sivimi očmi, ki so    bile    krvavo obrobljene in brez vek, pograbil
nimajo, zakaj če bi imele dušo, bi ne    bile    živali.
V skupini nadležnih živali so    bile    miši, podgane, muhe, pajki, molji,
Strupene živali so    bile    vse kače razen slepiča.
Gosenice so    bile    škodljive: mama se je pritoževala,
Ob pol šestih so    bile    v ječi šmarnice.
Vse pobožnosti, ki so    bile    nam namenjene, so bile v razcepu hodnikov.
pobožnosti, ki so bile nam namenjene, so    bile    v razcepu hodnikov.
Njegove oči, ki so    bile    zakopane globoko pod čopastimi obrvmi,
povodnjih in o dežju, o iglah, ki so    bile    kakor brzojavni drogovi, in o škarjah,
brzojavni drogovi, in o škarjah, ki so    bile    kakor plugi.
iz njegovih drobnih sivih oči, ki so    bile    neusahljiv vir solzá, sta se udrla
Vožnje z Mojim Jezusom so    bile    kajpak nevarne, kajti Moj Jezus je
strmel v gole, razkoračene ženske, ki so    bile    narisane po stenah, in sanjal o trobentah.
Ceste so    bile    mokre, od nekod je pihljal močan veter
V dolini so    bile    vijolice in trobentice, kadeče se brazde
poletje čez in čez, pravo poletje, saj so    bile    noči tako kratke, da je fant komaj
ko je sonce zajadralo po sinjini, so    bile    kose že zdavnaj smolnate in arnica
   Bile    so samo slabe sanje, hvala bogu!" je
prožen in lahak; ostre poteze, ki so    bile    na njegovem obrazu odsev brazd na njivi,
Njene oči so    bile    žive; poznale so odkritosrčnost in
Gore so silile k luči, toda    bile    so prenizke, da bi jo dosegle.
Le kakšne zverine so to    bile   ! ...
naškrobljene, da je videti, kakor bi    bile    izrezljane iz starega lesa in ne stkane
Tako blizu so ji, kakor bi    bile    iz njenih krajev.
otožno gledajo skozi okno, kakor bi    bile    vse njihove sanje izgubljene za vekomaj.
Dvignila je veke, ki so    bile    težke, zbrala moči in sedla.
Njene noge so    bile    svinčene: vlekla jih je za sabo in
Mar niso    bile    spet samo sanje? ...«
Ženske so    bile    blede in preplašene, popolnoma drugačne
   Bile    so odete že z zelenim baržunom mladega
še tem se ne bi dalo očitati, da bi    bile    visokoleteče ali pregrešne: že trideset
zaklepati gostilniško sobo, kjer so    bile    mize pregrnjene z belimi prti.
curki znoja, velike modre oči pa so    bile    mokre in motne, kakršne so bile vse
so bile mokre in motne, kakršne so    bile    vse življenje.
Njegove oči pa so    bile    modre in zelo velike, zato so se ženske
srajco in hlače na gnoj, češ da niso    bile    več za rabo, ker so bile raztrgane
češ da niso bile več za rabo, ker so    bile    raztrgane in ker se same ne zarasejo.«
Kakor iz svinca so ga    bile    noge so! ...
bila Katra in njene prazne čenče so    bile    prazne čenče.
Znoj mu je v curkih lil s čela, oči so    bile    široko odprte in mokre, pod visečimi
razsekala vse priprave in naprave, ki so    bile    pri hiši.
Prav malo jih je, ki bi    bile    pogumne.
Janez je skrival svoje sanje, ker so    bile    grde.
To so    bile    navadne zaključne besede, ki jih je
v loku zoranih rjavih njivah, ki so    bile    že oddale svoj letni sad in so zdaj
se razmaknili, visoke bele gore so    bile    mogočne, a tako mirne, da so tudi poba
Besede so    bile    še polne in slovesne, toda zvenele
Poskrila sem očetove reči, ki so    bile    še kaj vredne.
In lahko mi verjameš, da so    bile    stiske res hude, če je vstajal sredi
in črne tipke so trepetale, kakor bi    bile    žive in bi nestrpno čakale, da se jih
nosijo nekje zelo visoko, kakor bi    bile    res najmanj trikrat daljše, kot so
je z velikimi, modrimi očmi, ki so    bile    zastrte s prozorno senco rahle otožnosti.
svetla, nemara še bolj svetla, saj so    bile    sence ostrejše, toda bila je močnejša,
zažvenketale lopate in motike, ki so    bile    spravljene v kotu.
tiče, tudi prav nič ne vidim, da bi    bile    vaše glave, ki se sončijo na prisojnem,
Tudi očetove besede, čeprav so    bile    ostre in pravilno zasajene, ga niso
svetilo, razen debelih oči, ki so    bile    kalne, trudne in vsega naveličane kakor
   Bile    so koruzne mrve na posnetem mleku.
   Bile    so temno rdeče, debele, nabrekle, sočne.
njegove glasne misli, ki seveda niso    bile    zmeraj za moje otroško uho, a vendar
Vse zelene barve so    bile    bolj temne.
Eh, kakšne sanje so to    bile   !
   Bile    so jasne in tako žive, da sem še enkrat
otepale in zmedeno vrtele glave, ker niso    bile    vajene tujih ljudi, tujih glasov in
A niso    bile    orgle.
hrbtu; to je živo zabolelo, ker so    bile    jagode trde in debele kakor lešniki,
pokazala nenavadno debele noge, ki so    bile    tudi nad koleni prepletene z zavozlanimi,
sem ujel nekaj grdih besed, ki so mi    bile    znane.
Vedel sem, da so    bile    namenjene mami, zato sem bil užaljen
   Bile    so plahe in ponižne.
To so    bile    njegove zadnje besede.
Bila je tako bela, da so    bile    pege na nosu in na licih skoraj temno
Njegove noge so    bile    res nenavadno tenke in bele.
pokopališča so stale štiri ciprese, ki so    bile    v soncu skoraj črne.
Nerodno sem prekladal noge, ki so    bile    spet težke, ter se poganjal skozi gosto
bilo nobene več, samo trepalnice so    bile    rosne.
Ženske so    bile    blede in preplašene, popolnoma drugačne
   Bile    so odete že z zelenim baržunom mladega
Noge so    bile    težke, a jih je le premaknil.
Te besede so    bile    za tiste čase dokaj predrzne, zato
bilo vajeno počivati, in nedelje so    bile    tako neskončno dolge in proti večeru
Ženske so    bile    resne in prav tista resnost je spet
pravijo pri nas, in njegove pridige so    bile    kratke in jedrnate; boga je omenil
bučala in se penila reka, nad njo so    bile    navpične stene.
vrbje in obvisel med mladikami, ki so    bile    prav tedaj tako gosto posute s srebrnimi
piranskih strehah in so vihrale v vetru, so    bile    zastavice na ladijskih vrveh moje gusarske
Tam so    bile    stojnice postavljene v štirih vrstah
Te besede niso    bile    tako strašne, zakaj naposled je bilo
svečnik s šestimi roglji, v njih so    bile    zlate debele voščenke, ki so gorele
Temno zlate so    bile    pečene goske na podolgovatem krožniku
Zlate rožice so    bile    na steklenici in na kozarcih in sončno
Ledene so    bile    hiše pod mano, ledeno je bilo morje,
mano, ledeno je bilo morje, ledene so    bile    ciprese in beli kamni, ledeno je bilo
Ledene in prazne so    bile    tudi tiste štiri moje doline, ki so
kar precej globokih brazd, ki so jih    bile    zaorale vsakdanje skrbi in zarezali
V njem so    bile    knjige, papir in mape z nedokončanimi
koliko je bilo ljubic in kakšne so    bile   , kaj je uganjal tukaj in kaj je počenjal
podobe in prebirajo knjige, ki niso    bile    napisane prav pri tleh...
ohlapno visele na kolkih, kakor bi    bile    res iz lesa.
je srečal tri stare, grčaste vrbe;    bile    so kakor tri čokate kmetice s košatimi
Kmalu je bil med hišami, ki pa niso    bile    samo zidanice.
In niti niso    bile    hiše, temveč samo hišice.
so čofotale tri bele race, ki pa so    bile    čiste in snežno bele kakor oblak na
bi ji bil govoril z besedami, bi se    bile    glasile:
Po vsem telesu so    bile    lise zmrznjene krvi, ki se je že začenjala
pokazal v gladko, kopasto goro, kjer so    bile    vaške senožeti, - tam, v Brezeh jo
Zazibal se je še bolj, toda noge so    bile    nepremične.
obraz je bil siv kamen, toda oči niso    bile    votle, kakršne so v starih kipih; bile
bile votle, kakršne so v starih kipih;    bile    so polne neznanega ognja in po okamenelih
Njegove trde roke so    bile    vse obtolčene in opraskane do krvi,
vse obtolčene in opraskane do krvi, a    bile    so tako gluhe od mraza, da tega ni
In lahko bi    bile    resnica!...
Po zeleni travi so    bile    razgrnjene bele rjuhe in tiste tri
Razpadli so v besede, ki so    bile    gluhe in suhe, brez soka in brez zvoka,
Pogledala ga je: njene oči so    bile    jasne, toda zalite z bridkostjo.
trdih las in ščetinastih brk, ki so    bile    sive in tako še bolj podobne ostrim
Te besede so    bile    tako nenavadne in nerazumljive, da
pogreznil med mlade in tenke veje, ki so    bile    prav tedaj tako gosto posute s srebrnimi
Tam so    bile    na velikih policah samotne kmetije.
Tam so    bile    lepe, gladke senožeti.
čebru namakal leskove palice, da bi    bile    zmerom pripravljene, ko bi tepli tlačane.
noge, ujete v cevi iz lastinga, niso    bile    v sorazmerju z visokim trupom.
oddaljenega obzorja sta videla reči, ki so    bile    hkrati nejasne in čudovite.
imenih sta si predstavljala dežele in    bile    so toliko lepše, kolikor manj sta vedela
slamnatem stolu, vedno pazil, da so    bile    njegove dolge črke dovolj okrogle,
so si metri in metri kamnov, jame so    bile    polne vode, pokrajina se je raztegovala
Zvečer ni mogel naprej v Caen, ker so    bile    vse vozovnice že razprodane.
V tlaku so    bile    luknje, z zidov se je cedilo, onadva
Nad visokim ognjiščem so    bile    obešene tri stare puške.
Gospodarju Gouyu niso    bile    pri srcu, češ da pogoltnejo preveč
Štručke masla so si sledile, tako da so    bile    podobne koncem bakrenega stebra, in
Nič se ni videlo, kajti vse line so    bile    zaprte.
iglavci je zasadil sončnice; in ker so    bile    grede polne kalužnic, vse potke pa
Oblike dreves so    bile    vnaprej narisane.
Potem ko so    bile    jame izkopane, sta porezala konce vseh
Čez šest mesecev so    bile    sadike mrtve.
Kolmarke so    bile    izgubljene, prav tako dekanke in zmagoslavke.
bilo morilca, ameriške rastline pa so    bile    predrage ne glede na naseljence in
Zato pa so    bile    možnosti za skale, polomljena drevesa,
nastala velikanska špranja, na tleh pa so    bile    ruševine.
čez bazenček, v katerega robove so    bile    vdelane lupine klapavic.
steni, na okrogli mizi na sredini so    bile    steklenice z likerji, nad kaminom pa
iz belega katuna z rdečimi robovi so    bile    tako kot v salonu povsem zastrte in
Vmes so    bile    rumene plošče sončnic.
poprom, in njune slive v žganju so    bile    veliko boljše.
V umivalniku v kotu so    bile    sonde, na zidu pa je visela podoba
Njune najljubše jedi so    bile    v priročniku prepovedane.
Kmetije so    bile    mirne.
Školjke so    bile    tolikšne kot kolesa na vozu, želve
Vse dobe so    bile    med seboj ločene s katastrofami, katerih
jih opredeljujejo te besede, ne bi    bile    nikjer drugje kot samo v Devonshiru,
Ker so    bile    potke preozke, so hodili po gredah
Na mizi, ki je stala na sredini, so    bile    razstavljene najredkejše kuriozitete:
se je stopilo po dveh stopnicah, so    bile    spravljene stare knjige, ki sta jih
Te so    bile    takšne, da jima je bilo hudo zaradi
Stvari so    bile    resnično nekoliko preresne za damo.
Polknice so    bile    zaprte, v hišah je bil mir, niti en
V tistih časih so    bile    ceste polne vojakov, ki so prepevali
V Bouvardovi glavi so    bile    stvari, kot ‘pojdi v nebesa, sin svetega
spodnjem delu knjižne omare, kjer so    bile    nakopičene knjige prejšnjega lastnika,
izgnanstvu, a če verjamemo Dioniziju, so    bile    tega krive zvijače Acija Tulla.
omejevali posamezne dobe, jablane so    bile    genealoška drevesa, grmi bitke, svet
kosih je ležala v pekarni; rezbarije so    bile    poškodovane, tečaji polomljeni.
dobra, naveličala pa sta se šal, ki niso    bile    vredne resnega duha.
stopnicah, se usedel v naslanjač, in ko so    bile    vljudnostne fraze za njima, je dejal,
odpravila suženjstvo; okrožnice so    bile    naperjene zoper člane prejšnjega režima;
migrene ne bo med njimi, in potem ko so    bile    izrečene besede pohvale, namenjene
ženska je razmišljala o žrtvah, ki so    bile    zaman, o dolgovih, ki jih je poravnavala,
se delale svetnice, v resnici pa so    bile    prave Mesaline.
radovedno je hotela vedeti, kakšne so    bile    njegove ‘mladeniške norčije’, mimogrede,
Toda    bile    so pretežke, uhajale so jima iz rok
Toda tega večera so    bile    vse oči uprte v mahagonijevo mizo.
Med bolniki bi    bile    lahko tudi osebe drugega spola.
Na drugi strani drevesa so    bile    druge osebe.
Rekla sta si, da so    bile    zlate palice zakopane v časih izseljevanja.
Boga na raven koristnega, kakor da bi    bile    naše potrebe mera za absolutno!
Lučke so    bile    v resnici svetilke pastirjev.
nenavadno prijetno in njune misli, ki so    bile    še pred nekaj trenutki viharne, so
strani, kajti zdelo se mu je, da so    bile    napisane v meglenem vremenu, na koncu
bila uvedena v 8. stoletju, vice so    bile    priznane v 15. stoletju, brezmadežno
tistih sedem agkurskih devic, ki so    bile    kljub sedemdesetim letom obsojene na
brento knjižic in brošur, v katerih so    bile    zapisane pobožne besede velikega Napoleona,
strmo spuščalo vse do reke, tam pa so    bile    velike skale.
že pripravljeno in njune stvari so    bile    v robcih, spetih z zaponko.
imel streho iz skrilavca, pregrade so    bile    nove, poti tlakovane s kamni.
Njene oči so    bile    vlažne, ko je rekla:
   Bile    so mlečne barve, kakor prazne, vendar
Sumljive so    bile    celo priče, za katere se je mislilo,
Reakcije moje okolice so    bile    seveda zanimive in različne:
Zjutraj so    bile    noge tako težke, da sem se bal skočiti
prostori za borbe, zapori, v sredini pa so    bile    znane ptičje kletke, v katerih so bili
Sanje iz mladih dni so    bile    samo mit, ki mi je pomagal, kadar sem
To so    bile    tople, čvrste, možate oči, take kot
* * * Kurdske gore so    bile    že od nekdaj v pristojnosti nekakšnih
Nekdaj so    bile    celo vladarice.
Ulice so    bile    razkopane, polne jam in smeti, natlačene
Njegove sanje so    bile    spojiti lastnosti učinkovitega in sposobnega
kozarci sladkega vina, vsepovsod so    bile    v napoto košare razpostavljene polne
Zaradi višine so    bile    oči na pol slepe od sončne bleščave
tal, samo z mrežo v višini oči, so    bile    v svojih kričečih rdečih, rumenih ali
daj, to je pa dobro, dobro... , to so    bile    prve besede sprejema med otipavanjem
* * * Zvečer so    bile    spet na sporedu lutke, vendar z malo
Recimo prinašanje vode, za katero so    bile    zadolžene ženske, ki so za pot do reke
Žimnice so    bile    polne bolh in uši.
TV in nagovori v imenu Alaha in so    bile    nekatere prej vpeljane zemljiške in
organiziranja usklajenih akcij niso    bile    vedno preveč uspešne.
predsednik Zia je nekoč trdil, da so    bile    sovjetske izgube večje kot vse izgube
To so    bile    novice, ki jih je prinesla četa, ki
ženske prosto odločajo, poroke naj bi    bile    po novem nekaj med aranžiranjem in
ekspanzionizem dosegel svoj višek, so    bile    antične transportne poti po svileni
noč je res zapadel sneg in doline so    bile    odrezane za sedem mesecev.
Prve trditve so    bile   , da se imajo stoletniki in tudi stopetdeset
Očem nisem mogel verjeti, tam so    bile    namreč celo ženske in za povrh odkrite
za povrh odkrite in še bolj hecno,    bile    so prijazne in celo skrbne.
Pošastne zverinice so    bile    čisto povsod, vsepovsod.
šele s prevedenimi teksti in da so    bile    gore razsvetljene že tisoč let prej
Njegove besede so    bile    podobne današnjim:
zemlje, kmalu spoznal, da razmere niso    bile    urejene, kot jih narekuje mahayana
Ustanovljene so    bile    tudi delavnice in mala podjetja, plantaže
zapravil velike zaloge zlata, ki so    bile    tudi za Mohameda Tuylaka prevelike.
tam našel čudovita dekleta, ki pa so    bile    v resnici gorske opice velikanke, tako
svetu odkrili šele Angleži, potem ko so    bile    vsaj tisoč let po odhodu budistov zapuščene
To so    bile    besede moje molitve pred njim in okoli
veličastna ‘Vrata Indije’ v časih, ko so    bile    še cenjene vodne poti, vstopali v deželo
velike kot naše počitniške prikolice, so    bile    vse moje zračnice zakrpane.
Nočne slike so    bile    samo še kot spomin na moraste sanje.
V Tiruvanamalaiju so    bile    ulice nore od velike ekstaze.
mesečini so v svojih srebrnih čepicah    bile    podobne malim Amazonkam.
Šel sem tudi skozi več vasi, ki niso    bile    tako romantično idealne.
Naličene in oblečene so tako, da bi    bile    videti starejše.
Vietnamom, organizirana za dejavnosti, ki so    bile    podobne Hošiminhovim Vietminhom.
Mestne množice so    bile    na razne načine prisiljene zapustiti
načine prisiljene zapustiti mesto in    bile    deportirane na zahod v provinco Battambang.
Ideje kulturne revolucije, ki so    bile    na Kitajskem že demistificirane, so
večina zaspanega ljudstva, ki so jim    bile    ideje reformacije družbe, razvite v
primitivne in poganske; podobne so    bile    onim z vznožja Himalaje.
med muslimanske skupnosti, ki so jim    bile    vedno gorke, so ostali razmeroma nemodernizirani.
Vasi so    bile    dobro utrjene z zemeljskimi okopi in
v smeri vzhod‐zahod, zgradbe, ki so    bile    pravzaprav utrdbe, pa so stale druga
Takoj so    bile    vse prižgane.
Skupnosti, ki so    bile    močnejše, so izrinile šibkejše v revnejše
Vasi so    bile    vse v zastavicah.
Tako so    bile    vse sile usmerjene v isto stran voza
farmi svoje prijateljice, je shujšala,    bile    so jo samo še oči.
Nočne živali, ki so prihajale v vas, so    bile    potem še kenguruji, divji konji in
Naše noge so    bile    popolnoma brez poškodb.
To so    bile    take energije, da bi jih bilo nevarno
bodo hodile, zahvalil sem se, da so    bile    tako dolgo ob mojih, blagoslovil sem
iz obupa, morda iz protesta... pa niso    bile    niti sence moje drage!
Niso mi    bile    blizu, zelo preprosto.
Niso    bile    njegove ljubezni zgolj platonske?
svoje gotovo prav, kajti zakaj naj bi    bile    različne stopnje zavesti nujno podvržene
je, da bi vas rada spoznala, če bi    bile    okoliščine drugačne...
nezanesljivi pristnosti vizije to niso    bile    sanje, nobeno ezoterično razodetje.
Bi    bile    mravlje lahko moji drugi jazi?
našemu mišljenju in preprečuje, da bi    bile    vse misli zbrane v enem samem trenutku;
našemu zaznavanju in preprečuje, da bi    bile    vse stvari zbrane v eni sami točki.
kostni loki obdajajo luknje, kjer so    bile    nekdaj oči, smrček, hrbtenjača...
Lepo bi bilo videti, kakšne so    bile    njene oči.
”popravljena“ za Doževo palačo, da so    bile    na primer čez grmado naslikane hiše
Saj so    bile    človeške oči vedno postavljene v neko
Da, razstavljene so    bile    ohranjene lesene makete renesančnih
kupole, pa tudi modeli stavb, ki niso    bile    nikoli zgrajene, na primer opuščene
stojijo na morskih lagunah, ki niso    bile    zarisane z ravnilom, niti s šestilom.
kar je matematično možno, le da bi    bile    enačbe, ki bi ga opisovale, precej
palače ravno ob Vélikem kanalu, saj so    bile    najodličnejše hiše tudi najbolje grajene.
cerkvice pa so še starejše, čeprav so    bile    večinoma prenovljene.
In takoj sem ga prepoznal:    bile    so Benetke, o katerih mi vsi moji napori,
miselni eksperiment, na primer da bi    bile    stene vedra debele več milj.
Skratka, po Machovem principu naj bi    bile    sredobežne oziroma ”plimske“ sile in
Morda boš vprašal: kaj pa bi sploh    bile    ure, če jih ne bi štelo gibanje Sonca?
   Bile    bi [ure], sicer ne zato, ker bi jih
Lahko bi    bile    štete tudi z vodno uro ali s kakim
nepredstavljivo, kako naj bi stvari sploh    bile    v medsebojnih odnosih, če med njimi
njihove misli in predstave o Bogu so    bile    zelo abstraktne, šlo je za polemiko
ve za vse stvari, ki so ali bi lahko    bile    ustvarjene.
ustvaril takšen svet, v katerem bi    bile    same levice... pa tudi svetec z eno samo
strukturne lastnosti časa, ki so    bile    sicer nesporne s stališča klasične
Predlagane so    bile    različne, bolj ali manj fantastične
obokom“, ”firmamentom“, na katerega naj bi    bile    kakor na strop visoke kupole pripete
vesoljne votline, na katerem naj bi    bile    pripete zvezdice... in v tem smislu
vesoljnega prostora‐časa, po katerem naj bi    bile    daljne galaksije (namreč tiste, ki
tolikih stoletjih, ki so minila, odkar so    bile    napisane svetopisemske knjige, po tolikerih
določale poti večjega števila žarkov, bi    bile    seveda zelo zapletene v primerjavi
Najbolj so mi    bile    všeč nekatere misli tu proti koncu
pravzaprav v astrofiziki, kjer naj bi    bile    črne luknje končna faza v razvoju velikih
kar bi pomenilo, da so regije, ki so    bile    prej lahko vzročno povezane in že
vrednost, toda posledice te spremembe bi    bile    drastične, podobno kakor v drugih že
Prvič, Brunove druge ”nebesne oble“ niso    bile    onstran našega vesoljnega horizonta,
pa subvencije ostanejo enake, kot so    bile   , oziroma 15,5%, se pravi, skupaj okrog
da jih iščemo, našli rešitve, ki bi    bile    boljše, lahko znotraj zapisanega v
mestu to vprašanje, katere dileme so    bile    v tem času razčiščene, pa poslanci
možnost odgovoriti na nekaj dilem, ki so    bile    v času te razprave izpostavljene.
ponavljal, dokumenti so, kje vse so    bile    opravljene javne predstavitve.
tekstu predlagano s spremembo meja, so    bile    karte predstavljene.
posledica stališč in pripomb, ki so    bile    dane na javnih predstavitvah.
Po naših vedenjih so    bile    te javne razprave po vsebini opravljene
nekaj besed o nekaterih trditvah, ki so    bile    do sedaj izrečene v teh uvodnih nastopih
poseben status zaščite in ki so nam    bile    in bi nam morale biti v ponos.
Tudi na drugih območjih so    bile    javne predstavitve, so bili že posamezni
alternativi, je le potrebno vedeti, da so    bile    pobude za spremembo zakona že zelo
časa v obtoku in, te službe, ki bi    bile    dolžne nekako pripraviti te spremembe,
tam popolnoma preprost: hiše, ki so    bile    razglašene za neke vrste dediščino,
razglašene za neke vrste dediščino, so    bile    obnovljene na tak način in so danes
31. marca, 7. aprila in 14. aprila so    bile    opravljene javne tribune, pač predstavitve.
Kar pa se tiče teh dilem, ki so    bile    izpostavljene na začetku procedure,
V času javne razgrnitve so    bile    opravljene tri javne predstavitve.
stvareh, ki so predvidene, in kako naj bi    bile    te dejansko urejene na ravni država
zakon je bil vložen v času, ko niso    bile    niti lokalne, niti državne volitve
vložen namreč pol leta po tem, ko so    bile    opravljene prejšnje volitve v državni
Verjetno, da bi    bile    relacije morda toplejše, lažje rešljive.
Javne razprave so    bile    izvedene brez prisotnosti strokovnjakov.
stoletja, saj naj z njimi po novem ne bi    bile    opremljene zgolj sile za posredovanje,
gospodarske razmere letos slabše, kot so    bile    lani, le petina anketiranih pa pričakuje
v poslovanju za nove članice ne bi    bile    prehude in boleče (izvoz v tretje države
»Izvozne spodbude so    bile    bolj ali manj enake, ampak zanje je
poskrbel Športni center Pohorje, so    bile    še v več mariborskih lokalih in hotelih.
Za novoletne praznike so    bile    polne obiskovalcev tudi Kope, kjer
Bolj kot lokali v dolini so    bile    na Koroškem tokrat obiskane nekatere
Z mirovnim sporazumom iz Daytona so    bile    določene meje Bosne in Hercegovine
za megavat in so višje od cen, ki so    bile    ponujene na prejšnjem tenderju - od
poln obiskovalcev, po moji presoji so    bile    pokrite vse interesne sfere.
ravni, se nam je igra porušila, saj so    bile    manj učinkovite tudi vratarke,« se
Morda so    bile    njegove besede že uvod v psihološko
Če bi tem poročilom verjeli, bi    bile    strankarske kampanje bistveno bolj
njihove službe. T. i. vojne laži so    bile    problem v času iraške vojne kot tudi
Te razmere so    bile    tako rekoč pisane na kožo Vojislavu
niso mogli dati, saj zadeve še niso    bile    urejene.
pa s strani organizacije stvari niso    bile    urejene.
So    bile    to mašne besede?
uresničljive zahteve, ki spregledajo, da so    bile    delno uresničene, še preden so bile
bile delno uresničene, še preden so    bile    postavljene (TV Slovenija že dolgo
češ da so zamudile priložnost, da bi    bile    tiho, in da je to vprašanje dobre vzgoje.
od metkov in prazne hotele, kjer so    bile    na mizah na pol pojedene tortice, v
Obrestne mere so    bile    še do nedavnega razmeroma visoke in
v revne dežele) 829 operacij, ki so    bile    včasih tipično rezervirane za centrale
ne vzbujajo sovraštva, s tem ko bi    bile    videti kot agenti zelo oddaljenih sedežev
kitajski zid in sežgati vse knjige, ki so    bile    napisane pred njim (po Britannici sicer
In vendar bi    bile    zadeve lahko tako zelo preproste, če
   Bile    so le razne oblike socializma: državnega,
bančni entiteti na njenem ozemlju so    bile    te devize položene.
varčevalcev na Hrvaškem pa s tem aktom niso    bile    z ničimer poškodovane ali prizadete.
vse premoženje, stari LB pa naj bi    bile    prepuščene le obveznosti do varčevalcev